close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ
(Урок з всесвітньої історії для учнів 8 класу)
Вчитель історії
спеціаліст ІІ категорії
Грицик М.В
-2010р-
Тема: «Реформація в Європі»
Мета : з ясувати суть Реформації, причини її поширення в Німеччині, розкрити
основні напрямки Реформації в Німеччині; розвивати навички роботи з
підручником, вчити аналізувати та узагальнювати історичний матеріал; виховувати
толерантне ставлення до поглядів,переконань,думок інших.
Обладнання: підручник Всесвітня історія 8 кл.,атлас,ілюстрації,роздавальний
матеріал.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань,умінь та навичок.
Основні поняття та терміни: «Реформація», «індульгенція», «Селянська війна».
Основні дати та події:
 1517 р.- виступ М.Лютера проти індульгенції;
 1524-1525 рр. - селянська війна в Німеччині.
Історичні діячі: М.Лютер, Т.Мюнцер, Карл
Там від реліквій гроші є.
Прибуток головний дає
Розпродаж індульгенцій жвавий.
Овець доїння йде на славу!
Ганс Сакс
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Усередині минулого тисячоліття в Європі сталися події, що змінили весь хід історії.
У XV-XVІ ст.. стався переворот в католицькій церкві. Називався він Реформація.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Робота за планом
1.
2.
3.
4.
Становище Німеччини на поч. ст.
Мартін Лютер та його вчення.
Томас Мюнцер. Селянська війна в Німеччині.
Аугсбурський релігійний мир.
Розповідь учителя
Центром Реформації стала Німеччина, яка була частиною Священної Римської
імперії. Що ж являла собою Німеччина на початку XVст.? Чому боротьба проти
католицької церкви розпочалася саме в Німеччині?
Робота в групах
 1-а група опрацьовує текст підручника параграфа 5 на с.32-33 «Німеччина
напередодні Реформації».
 2-а група опрацьовує інформаційний лист 1 «Становище католицької церкви
напередодні Реформації» (див. додаток 1).
Бесіда за запитаннями






Що являла собою Німеччина на початку XV ст.?
Кому належала влада в країні ?
Що являли собою німецькі міста? Що заважало їх розвитку?
Які категорії населення потерпали від даної ситуації в Німеччині?
Назвіть джерела збагачення католицької церкви.
Чому населення Європи дедалі більше розчаровувалося в католицькій церкві?
Причини Реформації
Продаж
Жорстокі
індульгенції
побори на
користь церкви
Невідповідність релігійних
заповідей способу життя ченців
« Рамка цілі»
Цей метод передбачає чотири етапи:
1.
2.
3.
4.
Мета (Чому? Навіщо? Для чого?)
План (Як?Яким чином?)
Дія (Що? Де? Коли?)
Результати (Які наслідки? Які підсумки?)
За цим алгоритмом діти опрацьовують за підручником питання «Лютер і Мюнцер –
два варіанти Реформації». Клас поділено на 2 підгрупи (одна працює над
лютеранським варіантом Реформації, інша – над мюнцерівським).
Зразок учнівської відповіді
Лютеранський варіант
Мюнцерівський варіант
1.Мета. Рух за очищення церкви від
1.Рух за нову дешеву церкву, а також за
пророків (у першу чергу проти продажу суспільство, де всі будуть рівними:
індульгенції), за нову, дешеву церкву
«Вся влада повинна бути віддана
простому народові».
2.План. Реформацію може здійснити
2.Реформації можна досягти шляхом
тільки влада а не народ (мирним
перевороту (революції) силами
шляхом)
селянства та міської бідноти (силовим
шляхом)
3.Дія. 31 жовтня 1571 р. – він прибив до 3.1524-1525 рр. Селянська війна в
дверей Замкової церкви Віттенберзі
Німеччині, очолена Т.Мюнцером;
тези, в яких спростовувалася рятівна
кінець 1524 р. – «Статейний лист»
сила індульгенцій
4.Утворення нової гілки християнства – 4.Цілковита поразка селян, страта
протестантизму (лютеранства)
Т.Мюнцера та його послідовників
(близько 100 тис. осіб)
У життя увійшов принцип : «Чия влада, того й віра». Частина князів, розташованих
переважно в центрі і на сході Німеччини (Саксонія, Пруссія, Бранденбург та інші),
стали протестантськими, решта залишилися католицькими. Це остаточно закріпило
роздробленість Німеччини і на тривалий час поховало сподівання на її об єднання.
Робота зі схемою «Аугсбурський релігійний мир»
Католики
Протестанти
Боротьба
Аугсбурський релігійний мир
(1555 р.)
Визнано рівноправ я
Католиків та протестантів
Утворили дві групи німецьких князівств - католицькі на
півдні країни,протестантські на півночі
Закріплено роздробленість Німеччини
Карл відмовився підписати дану угоду і незабаром склав з себе повноваження
імператора. Аугсбурський релігійний мир дозволив подолати кризу в Німеччині,
спричинену Реформацією, і відновити працездатність імперських інститутів.
І . Закріплення знань учнів
«Асоціювання»
Учитель на дошці записує ключове слово чи фразу. Учні називають слова або
словосполучення, що асоціюються із запропонованим. Шляхом колективного
обговорення встановлюється ієрархія можливих зв язків між окремими елементами.
Зразок учнівської відповіді
М.Лютер, Т.Мюнцер
Дешева церква
Реформація
Заборона індульгенцій
Селянська війна
«95 тез»
Метод «ПРЕС»
 Що зумовило перемогу Реформації в Німеччині?
. Підсумок уроку
І. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника параграф 8.
2. Скласти порівняльну таблицю «Погляди М.Лютера та Т.Мюнцера» за
власними критеріями
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа