close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Proiect
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr.________
privind aprobarea semnării Convenţiei Consiliului Europei privind
manipularea în competiţiile sportive
În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 8 1 din legea
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.
Preşedintele Republicii Moldova,
DECRETEAZĂ:
Articol unic. - Se aprobă semnarea Convenţiei Consiliului Europei privind
manipularea în competiţiile sportive.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Nicolae TIMOFTI
Проект
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ДЕКРЕТ № _________
для одобрение подписания Конвенции Совета Европы о манипуляции
спортивных соревнований
На основании части (1) статьи 86 Конституции Республики Молдова и статий
81 Закона о международных договорах Республики Молдова,
Президент Республики Молдова,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Единственная Статья. - Одобрить подписание Конвенции Совета Европы о
манипуляции спортивных соревнований
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Николае ТИМОФТИ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа