close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Львівський національний університет імені Івана Франка
Реєстраційний
номер проекту
ЗАПИТ
НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Назва проекту:
Конкурс:
Конкурс проектів фундаментальних досліджень у
галузі природничих наук для молодих вчених
Підрозділ
університету:
Керівник проекту:
підпис
Виконавці:
підпис
підпис
2015
Львівський національний університет імені Івана Франка
НАЗВА ПРОЕКТУ
Пріоритетний напрям: (підкресліть)
(01) математика, механіка та інформатика;
(02) фізика та астрономія;
(03) хімія;
(04) біологія і медична наука;
(05) науки про Землю та проблеми навколишнього середовища.
КЕРІВНИК ПРОЕКТУ
Прізвище Ім’я По батькові
Дата народження
Науковий ступінь
Вчене звання
Найвищі наукові досягнення
Місце основної роботи
Посада за основним місцем роботи
Телефон службовий (032)******* Телефон домашній (***)*******
E-mail
Лідером якого наукового напряму і дослідницької групи є керівник проекту (до 5
рядків):
ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ:
Прізвище Ім’я По батькові
Дата народження
Науковий ступінь
Вчене звання
Найвищі наукові досягнення
Місце основної роботи
Посада за основним місцем роботи
Телефон (***)*******
E-mail
Прізвище Ім’я По батькові
Дата народження
Науковий ступінь
Вчене звання
Найвищі наукові досягнення
Місце основної роботи
Посада за основним місцем роботи
Телефон (***)*******
E-mail
2
Львівський національний університет імені Івана Франка
РЕФЕРАТ (до 10 рядків)
КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ (до 5)
ОПИС ПРОЕКТУ
Мета проекту: (до 10 рядків)
Сучасний стан проблеми у світі: (до 15 рядків)
Основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень і розробок, які
покладено в основу проекту: (до 20 рядків)
Наявна матеріально-технічна база: (до 10 рядків)
Обґрунтування необхідності виконання проекту (науковий і соціальний ефект
від виконання проекту, галузі можливого впровадження розробки): (до 15
рядків)
Новизна проекту: (до 15 рядків)
ПРОГНОЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ: (підкресліть)











Випуск нового виду продукції
Економія енергоресурсів, матеріалів
Збільшення обсягів виробництва
Збільшення продуктивності праці
Зменшення зносу обладнання
Новизна в галузі фундаментальних наук
Новизна в галузі прикладних наук
Покращення стану наколишнього середовища
Покращення умов праці
Покращення якості продукції, що випускається
Створення бази даних
ВЛАСНА ОЦІНКА НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РОЗРОБКИ:
(підкресліть)




3
На рівні існуючих аналогів
Краща за існуючі аналоги за всіма основними показниками
Немає аналогів
Перевищує існуючі розробки за окремими показниками
Львівський національний університет імені Івана Франка
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:
ПУБЛІКАЦІЇ (крім тез конференцій) МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЗА ТЕМАТИКОЮ
ПРОЕКТУ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ:
- статті в журналах
http://scimagojr.com/)
- монографії
- патенти
__.___.____
дата заповнення запиту
4
з
імпакт-фактором
(вкажіть
імпакт-фактор
за
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа