close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
INFORMATIKA
sinif______ şagird_________________________________ tarix______
1 .Təqdimat yaratmaq ücün proqram hansıdır?
a) Word
b) Excel
c) Access
d) PowerPoint
2.Faylların yerləşdiyi obyekt hansıdır?
a) simge
b) icon
c) qovluq
d) sərt disk
c) qovluq
d)icon
3. Sərt diskin başqa adı nədir?
a)
yumşaq disk
b)vinçestr
4.Əməliyyat sistemi hansıdır ?
a)Delphi
b)C++
c)Paskal
d)DOS
5. Power Point-də slaydları sıralamaq ücün hansı menyu komandası secilir?
b)İnsert-New Slide
a) Format-Slide Show
c)View –Show d)Insert-Chort
6. İnformasiyanın ölcü vahidi deyil.
a)bod
b)bit
c) bayt
d) kbayt
7.Word”də cədvəlin silinməsi ücün hansı menyu komandası secilir?
a) File-Save as b)Table-Delete c)Edit-Copy d)İnsert-Delete
8.
1kbayt nəyə bərabərdir...?
a)1024 bit
b) 512bayt
c)1000 bayt
d) 1024 bayt
9. “Icon” computer termini nə məna daşıyır..
.a) qovluq b)simgə c)şəkil d)kəsəyol
10. PowerPoint-də slayd elementlərini animasiya etmək ücün hansı komandadan istifadə
olunur?
a)İnsert-New slide b)Format-Slide Show
c)Slide Show - Custom animation
d) Format-Animation
düzgün cavabların sayı___________
səhv
cavabların sayı___________
yekun________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа