close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Громадянсько-патріотичні концепти в поезії Івана Франка (поема
«Мойсей», збірка «З вершин і низин»)
1. Багінська Ю. Поема І. Франка «Мойсей» як заповіт українському народові
/ Ю. Багінська // Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 22-28.
2. 342(075.8)
Б 40 Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право : навч. посіб.
/ Є. Ф. Безродний, Г. К. Ковальчук, О. С. Масний. – Київ : Юніком Інтер, 1999. – 400 с.
3. Бойко Г. Поема «Мойсей» І. Франка / Г. Бойко // Українська мова і література в
школі. – 2001. – № 6. – С. 70-72.
4. Вертій О. Іван Франко і національне усвідомлення українців / О. Вертій // Дзвін. –
2013. – № 5-6. – С. 136-154.
5. 8У1
В 64 Возняк С. М.
Іван Франко - поборник єднання народів : монографія
/ С. М. Возняк. – Львів : Вищ. шк., 1974. – 142 с.
6. Крат Н. Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка "Мойсей" / Н. Крат
// Українська мова і література. – 2012. – № 1. – С.12-14.
7. Левченко Г. Концепт духовної спільноти в ліриці Івана Франка та Лесі Українки
[Електронний ресурс] / Г. Левченко // Вісник Львівського університету. – 2013. –
Вип. 58. – С. 145-159. – Режим доступу :
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/58_2013/58_2013_14LEVCHENKO.pdf
(дата звернення: 13.03.2015).
8. Назаренко Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка: лірична збірка "З
вершин і низин". Аналіз поетичних творів "Гімн" , "Сікстинська мадонна" / Л. Назаренко
// Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 22-26.
9. Онищенко В. Проблема національної самосвідомості в школі І. Франка «Мойсей»
(Урок-дослідження з української літератури в 10 кл.) / В. Онищенко // Дивослово. –
2009. – № 11. – С. 21-24.
10. Патріотична та громадянська лірика І. Франка [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.parta.com.ua/ukr/composition/view/386/ (дата звернення: 13.03.2015).
11. Приходько С. Політична ідеологія Івана Франка / С. Приходько // Рідний край :
науковий публіцистичний художньо-літературний альманах. – 2006. – № 2(15). –
С. 109-113.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа