close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE nr.___201_
pentru ratificarea Acordului Parţial asupra Cardurilor de Tineret pentru
promovarea şi facilitarea mobilităţii tinerilor în Europa, adoptat prin
Rezoluţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei la 15 ianuarie 2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1.– Se ratifică Acordul Parţial asupra Cardurilor de Tineret pentru
promovarea şi facilitarea mobilităţii tinerilor în Europa, adoptat prin Rezoluţia
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei la 15 ianuarie 2003, cu următoarea
rezervă: .
Republica Moldova va adopta decizia privind participarea sa la acţiunile în
domeniul cooperării internaţionale pentru tineret în cadrul Consiliului Europei în
fiecare caz concret, în limita alocaţiilor prevăzute în acest scop.
Art. 2. – Guvernul va lua măsurile necesare pentru realizarea prevederilor
hotărîrii menţionate.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica
Secretariatul General al Consiliului Europei despre ratificarea Acordului
menţionat.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
проект
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН № от __________201_
о ратификации
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.1. – Ратифицировать
10 декабря 2010 года, со следующей оговоркой:
Республика Молдова будет принимать решения о своем участии в
мероприятиях в сфере международного молодежного сотрудничества в
рамках Содружества Независимых Государств в каждом конкретном случае
отдельно и с учетом национального законодательства.
Ст.2. – Правительству принять необходимые меры для реализации
положений данного решения.
Ст.3. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции
уведомить Генеральный Секретариат Совета Европы о ратификации данного
Соглашения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа