close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Умови для участі в тендері на добровільне медичне страхування
ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг»
2013-2014 роки
До уваги страхових компаній: для участі у тендері на добровільне медичне страхування необхідно надати належним чином
завірені копії наступних документів:
1) Свідоцтво про державну реєстрацію;
2) Ліцензію видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на право
провадження послуг у формі добровільного медичного страхування;
3) Правила добровільного медичного страхування зареєстровані Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України;
4) Довіренності на вповноважених осіб страхової компанії;
5) Заповнену анкету постачальника послуг;
6) Фінансову звітність за перше півріччя 2013 року, 2012 рік, 2011 рік (Баланс, Звіт про фінансові
результати);
7) Перелік акціонерів страхової компанії;
8) Перелік клієнтів страхової компанії;
9) Суми страхових платежів по видам страхування у формі таблиці 1 і суми страхових виплат по видам
страхування у формі таблиці 2 наведених нижче;
10) Кількість застрахованих по добровільному медичному страхуванню у формі таблиці 3 наведеної
нижче;
11) Копію типового договору страхової компанії і лікувально-профілактичного закладу.
Таблиця 1
Суми страхових платежів по видам страхування
Суми страхових
платежів за перше
півріччя 2013 року, грн
№
пп
Види страхування
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Особисте страхування (сума 1.1. - 1.3.):
добровільне медичне страхування
страхування від нещасних випадків
інші види особистого страхування
Страхування майна (сума 2.1. - 2.4.):
2.1.
страхування від вогневих ризиків і
стихійних явищ
2.2.
2.3.
2.4.
Суми страхових
платежів за 2012 рік,
грн
Суми страхових
платежів за 2011 рік,
грн
страхування наземного странспорту
страхування фінансових ризиків,
інвестицій і кредитів
інші види страхування майна
3.
Страхування відповідальності (сума 3.1. 3.3.):
3.1.
страхування цивільної відповідальності
власників автотранспортних засобів
3.2.
страхування професійної
відповідальності
3.3.
страхування відповідальності за
забруднення довкілля
ВСЬОГО (сума 1-3):
Таблиця 2
Суми страхових виплат по видам страхування
№
пп
Види страхування
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Особисте страхування (сума 1.1. - 1.3.):
добровільне медичне страхування
страхування від нещасних випадків
інші види особистого страхування
Страхування майна (сума 2.1. - 2.4.):
Суми страхових виплат
за перше півріччя 2013
року, грн
Суми страхових виплат
за 2012 рік, грн
Суми страхових виплат
за 2011 рік, грн
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
страхування від вогневих ризиків і
стихійних явищ
страхування наземного странспорту
страхування фінансових ризиків,
інвестицій і кредитів
інші види страхування майна
Страхування відповідальності (сума 3.1. 3.3.):
3.1.
страхування цивільної відповідальності
власників автотранспортних засобів
3.2.
страхування професійної
відповідальності
3.3.
страхування відповідальності за
забруднення довкілля
ВСЬОГО (сума 1-3):
Таблиця 3
Кількість застрахованих по добровільному медичному страхуванню
№
пп
1
Види страхування
на 30.06.2013
на 31.12.2012
на 31.12.2011
Кількість застрахованих фізичних осіб
Кількість застрахованих співробітників
юридичних осіб
2
ВСЬОГО:
1. Застраховані особи (ЗО): Кількість ЗО: 34 000 осіб.
Фізичні особи – працівники Страхувальника, прийняті на роботу на відповідну посаду, про що в
трудовій книжці зроблено відповідний запис, або встановлені інші форми трудових відносин.
Сторони можуть вносити зміни у склад ЗО до 5 робочого дня місяця, в якому буде змінено склад ЗО.
Страхувальник надає Страховику інформацію про осіб, що підлягають виключенню та додаванню до списку,
про що укладається відповідна Додаткова угода до Договору страхування та підписується Сторонами.
2. Страхова сума:
50 000 грн на одну Застраховану особу.
3. Страховий тариф і страховий платіж:
До уваги страхових компаній: надати розмір страхового тарифу і страхового платежу на 1 Застраховану особу з
урахуванням умов для участі в тендері на добровільне медичне страхування ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 2013-2014
роки.
Страховий тариф на 1 Застраховану особу - ... %
Страховий платіж на 1 Застраховану особу - ... грн
Страховий платіж за поточний місяць буде сплачуватись Страхувальником Страховику у відповідності
до виставленого останнім рахунку-фактури напротязі 10 робочих днів кожного місяця у розмірі місячного
платежу, який буде визначено відповідних Додаткових угодах до Договору страхування.
Днем сплати страхового платежу вважається: за безготівковим розрахунком – день списання грошових
коштів з рахунку Страхувальника.
Якщо Страховик не отримує відповідний страховий платіж у строк і на умовах, зазначених в Договорі
страхування, дія страхового захисту припиняється з 00:00 годин 10 дня після письмового попередження
Страхувальника Страховиком про припинення страхового захисту у разі несплати. Дія страхового захисту
поновлюється з 00:00 годин дня, наступного за днем отримання Страховиком відповідного страхового
платежу.
4.



Страхові ризики:
гостре захворювання Застрахованої особи,
ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку,
загострення хронічного захворювання.
5. Страхові випадки:
Страховим випадком є факт отримання Застрахованою особою в медичних установах, передбачених
Договором страхування або погоджених зі Страховиком, медичних або інших послуг, у межах переліку та
обсягах, передбачених Договором страхування, а також отримання необхідних медикаментів та матеріалів,
що призначені лікуючим лікарем, з приводу гострого захворювання, та (або) загострення хронічного
захворювання, та (або) нещасного випадку згідно з умовами Програми страхування.
Страховим випадком вважається гостре захворювання, загострення хронічного захворювання,
травма, отруєння, інші наслідки нещасного випадку за групами порушень здоров'я, передбаченими
Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятої редакції
(МКХ-10), які відбулися в період страхування, а також раніше виявлені випадки згідно з Програмою
Страхування, і привели до стаціонарного та / або амбулаторного лікування, і до забезпечення
медикаментами та розхідними матеріалами, підтвердженому листом непрацездатності або іншим
документом, відповідно до законодавства України.
6. Період та місце дії страхового покриття, строк та місце дії договору:
Період дії страхового покриття / договору:
1 рік
Місце дії страхового покриття / договору:
Україна
7. Наявність послуг асистанс-центру:
1. Застраховані особи можуть звертатись до асистанс-центру за безкоштовними телефонами:
- вказати безкоштовний номер телефону для стаціонарних номерів;
- вказати безкоштовний номер телефону для мобільних номерів.
2. Організація надання медичних послуг ЗО здійснюється 24 години на добу.
3. При зверненні до асистанс-центру (або до уповноваженої особи в лікувально-профілактичному
закладі - ЛПЗ) Застрахована особа безкоштовно, в межах ліміту відповідальності отримує необхідні медичні
послуги, включаючи медикаменти та розхідні матеріали.
4. При зверненні до асистанс-центру (або до уповноваженої особи в ЛПЗ) Застрахована особа має
діяти за вказівкою оператора асистанс-центра або лікаря-координатора уповноваженого ЛПЗ.
5. Лікар-координатор забезпечує процес супроводу і збору медичної документації для ЗО у
медичному закладі, а саме: погоджує призначення лікуючого лікаря з асистанс-центром та виписує
безкоштовні рецепти на отримання медикаментів. Уповноважений лікар-координатор обов’язково
присутній в кожній лікарні, яка перебуває у договірних відносинах зі Страховиком.
6. Всі розрахунки з приводу наданої Застрахованій особі допомоги Страховик проводить із
відповідним медичним закладом.
7. Звернення від імені ЗО може бути здійснено Страхувальником, членами сім'ї ЗО, її опікунами,
піклувальниками або іншими особами (в залежності від стану здоров’я ЗО).
8. У разі, якщо оплати послуг здійснена Застрахованою особою самостійно за власні кошти, Страховик
фіксує звернення Застрахованої особи та інформує щодо алгоритму отримання компенсації по
добровільному медичному страхуванню.
9. При зверненні до асистанс-центру (або до уповноваженої особи в ЛПЗ) Застрахована особа має
надати індивідуальний номер, зазначений на індивідуальних картках. Страховик зобов’язується
забезпечити надання індивідуальних карток разом з пам’ятками впродовж 30 днів після підписання
договору.
10. При настанні страхового випадку Застрахована особа зобов’язана повідомити асістанс- центр не
пізніше 72 годин з моменту виявлення хвороби.
11. Якщо при настанні події, що має ознаки страхового випадку ЗО не мала змоги на момент настання
такого випадку зв’язатися зі Страховиком та самостійно звернулася до закладів охорони здоров’я, або якщо
ЗО доставляють до закладів охорони здоров’я силами швидкої медичної допомоги (таксі і т.ін.) для надання
невідкладної медичної допомоги, то ЗО або її уповноважений представник при першій наявній можливості
повинні повідомити Страховику про такий випадок.
8. Программа добровільного медичного страхування:
Страховик гарантує організацію та оплату вартості (в рамках обраної Страхувальником страхової суми
по Застрахованій особі) медичних послуг, передбачених програмою страхування, в тому числі забезпечення
лікувального процесу медикаментами та розхідними матеріалами не тільки основного захворювання, але і
супутніх у випадку їх загострення в процесі проведення лікування основного захворювання.
Программа страхування передбачає страхове покриття у межах індивідуальної страхової суми на
кожну Застраховану особу у лікувально-профілактичних закладах всіх форм власності м. Кривий Рогу, м.
Дніпропетровська та м. Києва, а також у клініках поза списком ЛПЗ зазначених у Договорі страхування за
призначенням лікаря та погодженням зі Страховиком:
- стаціонарної допомоги,
- поліклінічної допомоги,
- денного стаціонару відділення уповноважених ЛПЗ,
- обстежень,
- медикаментозного забезпечення,
- швидкої допомоги,
- додаткових програм.
Страхова сума на 1 Застраховану особу складає 50 000 грн.
Програма «Стаціонарна допомога»
Цілодобове стаціонарне відділення уповноважених ЛПЗ:
- екстрена та планова госпіталізація (у тому числі транспортування Застрахованого з одного ЛПЗ до іншого
за медичними показниками);
- консультаційні та інші професійні послуги медичного персоналу, в т.ч. спеціалістів вузького профілю;
- проведення необхідних інструментальних та лабораторних діагностичних досліджень за призначенням
лікуючого лікаря;
- перебування у реанімаційному відділенні та проведення реанімаційних заходів;
- перебування у стаціонарному відділенні;
- оперативне та/або консервативне лікування;
- забезпечення необхідними медикаментами та предметами медичного призначення, згідно клінічних
протоколів та нормативів надання медичної допомоги (включаючи гомеопатичні та пробіотичні
засоби);
- послуги, що зазвичай надаються лікуючим закладом при перебуванні у стаціонарному відділенні;
- забезпечення додатковим харчуванням в межах 10,0 грн/добу. У випадку якщо опція забезпечується за
програмою, що має субліміт (наприклад, лікування ендокринних захворювань тощо), вартість
харчування не включається в субліміт, а надається у межах загальної страхової суми;
- догляд середнього медичного персоналу;
- постільна білизна, за виключенням випадків перебування у реанімаційних та операційних палатах. У
випадку якщо опція забезпечується за програмою, що має субліміт (наприклад, лікування ендокринних
захворювань тощо), вартість постільної білизни не включається в субліміт, а надається у межах загальної
страхової суми;
- проведення лікувальних заходів та маніпуляцій;
- використання кисню та інших газів;
- наркоз і його введення;
- фізіотерапевтичне лікування, ЛФК;
- оформлення листів непрацездатності;
- планове оперативне лікування - не більше 2 випадків на рік;
- медикаментозне забезпечення;
- забезпечення розхідними матеріалами.
Програма «Поліклінічна допомога»
- консультативні та інші професійні послуги медичного персоналу, в т.ч. спеціалістів вузького профілю;
- проведення необхідних лабораторних дослідів, інструментальних методів діагностування за
призначенням лікаря;
- оперативне лікування у амбулаторних умовах;
- забезпечення усіма необхідними медикаментами та предметами медичного призначення, згідно
клінічних протоколів та нормативів надання медичної допомоги (включаючи гомеопатичні та пробіотичні
засоби);
- фізіотерапевтичне лікування, ЛФК;
- оформлення листів непрацездатності;
- лікування ГРЗ, ГРВІ та грипу;
- діагностика та лікування у поліклініках ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» та у місцевих лікувальних
закладах без оформлення листа непрацездатності за страховими подіями. Звернення здійснюється до
лікаря – координатора страхової компанії;
- медикаментозне забезпечення;
- забезпечення розхідними матеріалами.
Денний стаціонар відділення уповноважених ЛПЗ
- консультаційні та інші професійні послуги медичного персоналу, в т.ч. спеціалістів в узького профілю;
- проведення необхідних лабораторних дослідів, інструментальних засобів діагностува ння за
призначенням лікаря;
- оперативне лікування у амбулаторних умовах;
- забезпечення усіма необхідними медикаментами та предметами медичного призначення, згідно
клінічних протоколів та нормативів надання медичної допомоги (включаючи гомеопатичні та пробіотичні
засоби);
- фізіотерапевтичне лікування, ЛФК;
- оформлення листів непрацездатності;
- діагностика та лікування у поліклініках ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» та у місцевих лікувальних
закладах без оформлення листа непрацездатності за страховими подіями. Звернення здійснюється до
лікаря – координатора страхової компанії;
- медикаментозне забезпечення;
- забезпечення розхідними матеріалами.
Програма «Обстеження»
При необхідності проведення лабораторних досліджень, інструментальних методів діагностики та інших
діагностичних обстежень за призначенням лікаря за страховими подіями без листа непрацездатності
надаються наступні медичні послуги:
- консультаційні та інші професійні послуги медичного персоналу, в т.ч. спеціалістів вузького профілю,
- проведення необхідних лабораторних дослідів, інструментальних методів діагностики та інших
діагностичних обстежень за призначенням лікаря.
Медикаментозне забезпечення та забезпечення розхідними матеріалами
Медикаментозне забезпечення Застрахованих осіб здійснюється шляхом отримання Застрахованими
особами необхідних медикаментів та розхідних матеріалів за погодженням зі Страховиком та/або
лікарем-координатором Страховика в аптечній мережі КП «Фармація» або у аптеках інших
фармацевтичних компаній у відповідності з Часовими галузевими уніфікованими стандартами медичних
технологій діагностико-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню у
лікувально-профілактичних закладах України, що затверджено Наказом Міністерства Охорони Здоров’я
України № 226 від 27.07.1998 г., та «Нормативами надання медичної допомоги дорослому населенню у
амбулаторно-поліклінічних закладах», що затверджено наказом Міністерства Охорони Здоров’я України №
507 від 28.12.2002 г. та інших нормативних документів, які можуть бути використані для визначення
лікування, яке має отримати хворий.
Під розхідним матеріалами розуміються: спирт, шприци та голки одноразові для ін'єкцій; засоби для
вливання крові, кровозамінник, інфузійних розчинів, лікарняних засобів; системи перев’язувальні та
фіксуючи вироби та матеріали (марля медична, пакети перев’язочні, пов’язки перев’язочні, вата
медична, бинти марлеві, бинти еластичні для фіксації перев’язки (трубочні), лейкопластири; рукавички
латексні (стерильні та нестерильні), рукавички спеціальні (вінілові, нітрилові); рентгенівські плівки; шовний
матеріал; голки та набори для анестезії (епідуральний, спинальний); скальпелі, леза, катетери для системи
кровообігу.
Програма «Швидка допомога»
- цілодобовий виклик бригади невідкладної допомоги;
- експрес-діагностика, проведення лабораторних тестів та встановлення первинного діагнозу;
- повне медикаментозне забезпечення;
- транспортування до лікувального закладу;
- проведення екстреної госпіталізації.
ЗО викликає бригаду швидкої допомоги шляхом звернення до Страховика через асистанс-центр. При цьому
Страховик забезпечує виклик бригади швидкої допомоги, що оснащена необхідним обладнанням та
медикаментами. Якщо з будь-яких причин ЗО викликає бригаду швидкої допомоги самостійно, Страховик
компенсує Застрахованій особі самостійно проведені витрати на медикаменти та розхідні матеріали, у разі
якщо вони підтверджені документально.
Додаткові програми:
Проведення операцій на серці з протезуванням клапанів
Страховик покриває витрати на придбання штучного клапану при проведенні операцій на серці з
протезуванням та розхідними матеріалами до нього в межах страхової суми в період дії страхового
покриття по Договору. Інші витрати на проведення вказаної в цьому пункті операції покриваються
Страховиком на загальних умовах.
Проведення операцій на коронарних судинах (стентування, шунтування)
Страховик покриває витрати на медикаменти і розхідні матеріали при проведенні операцій на коронарних
судинах (стентування, шунтування).
Проведення операцій очей з використанням ІОЛ/офтальмологія
- Страховик покриває витрати в межах страхової суми за весь період дії страхового покриття по
Договору по випадках проведення офтальмологічної операції для корекції короткозорості,
далекозорості, астигматизму. Покриття вказаних в даному пункті витрат здійснюється з урахуванням
встановлених обмежень по покриттю планового оперативного лікування (не більше 2-х випадків планового
оперативного лікування, що підтверджене листком непрацездатності за весь період дії страхового покриття).
- По випадках здійснення офтальмологічних операцій з використанням ІОЛ Страховик покриває
витрати на придбання штучного кришталику з розхідними матеріалами в межах страхової суми за весь
період дії страхового покриття. Покриття вказаних у даному пункті витрат здійснюється із врахуванням
встановлених обмежень по покриттю планового оперативного лікування (не більше 2-х випадків
планового оперативного лікування, підтверджених листком непрацездатності за весь період дії страхового
покриття). Інші витрати на проведення вказаної у даному пункті операції покриваються Страховиком на
загальних умовах.
Забезпечення металоконструкціями та інструментами, при проведенні операцій з їх використанням.
Страховик повністю покриває витрати на операції та використані металоконструкції та інструменти.
Проведення планових реконструктивних операцій (герніопластика), і планових операцій на судинах (в
тому числі при варикозному розширенні судин кінцівок).
Страховик покриває випадки виявлені під час професійного огляду при наявності направлення від лікарів
поліклінік ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» металургійного виробництва або гірничого департаменту. В
межах страхової суми Страховик покриває випадки виявлені під час дії договору страхування, а також
випадки виявлені до початку дії договору.
Стоматологічна допомога
Ургентна. Хірургічні операції в стаціонарних умовах та щелепо-лицьова хірургія.
Вагітність
- Cтаціонарне лікування у уповноваженому ЛПЗ з приводу: ускладнення вагітності з абортивним
наслідком; вагітності, що призвела до ургентної госпіталізації; перериванні вагітності з медичних
показників з моменту звернення у стаціонар та до виписки зі стаціонару — увесь перелік медичних
послуг, що передбачених Програмою цілодобового стаціонарного відділення.
- Кесарів розтин: Страховик покриває витрати на обстеження, оперативне лікування, медикаменти та
розхідні матеріали.
Онкологія
- Страховик покриває витрати на обстеження;
- Проводиться медикаментозне забезпечення стаціонарного оперативного лікування вперше та
раніше виявлених злоякісних та доброякісних новоутворень;
- Лікування злоякісних та доброякісних новоутворень в стаціонарних та амбулаторних умовах, а
також випадків виявлених до початку дії договору страхування в межах страхової суми;
- Медикаментозне забезпечення реабілітаціонно-відновлювальної терапії після хіміотерапії у межах
страхової суми.
Туберкульоз
- Проводиться медикаментозне забезпечення оперативного лікування туберкульозу будь -якої
локалізації та забезпечення неспецифічними медикаментами вперше виявленого туберкульозу у період
дії договору.
Цукровий діабет
- Проводиться медикаментозне забезпечення вперше виявленого в період дії договору цукрового
діабету в стаціонарних умовах;
- Медикаментозне забезпечення лікування ургентних станів при цукровому діабеті, що загрожують життю
Застрахованої особи та призвели до лікування у цілодобовому стаціонарі;
- Медикаментозне забезпечення при лікуванні ускладнень у цілодобовому стаціонарі.
Туговухість
Покриття витрат на лікування туговухості у розмірі до 1000 грн. за період дії Договору.
Вірусні гепатити
Витрати на медичну допомогу при вірусному гепатиті А та В покриваються в межах страхової суми.
Дифтерія та вітряна віспа
Витрати на медичну допомогу при дифтерії та вітряній віспі покриваються в межах страхової суми.
Ендокринні захворювання
Покриття витрат на лікування і діагностику у розмірі до 3000 грн. за період дії Договору.
Захворювання шкіри - алергічні дерматити
Покриття витрат на лікування алергічних дерматитів.
Вітамінні препарати
Вітаміни, що входять до схеми лікування. Страхова компанія покриває 1 курс на рік.
Добровільна вітамінізація комплексними вітамінами для очей працівників (препаратом за узгодженням зі
Страхувальником), згідно списку, що надається адміністрацією Страхувальника (4500 осіб).
Вакцинація
Проведення добровільної вакцинації (препаратом за узгодженням зі Страхувальником) від грипу 1 раз на
рік у перед епідемічний період згідно списку бажаючих, що надається адміністрацією Страхувальника (не
менше 7% від кількості застрахованих осіб).
Заходи по заохоченню працівників, що мають низький рівень абсентеїзму
По узгодженню з адміністрацією Страхувальника проводяться нагородження, вручення цінних подарунків,
екскурсійні програми та інше.
9. Лікувально-Профілактичні Заклади і Аптеки
До уваги страхових компаній: Прошу проставити знак «+» напроти відповідного медичного закладу при наявності діючих
договорів між страховою компанією і цим медичним закладом. У випадку якщо медичного закладу, з яким у страховика є діючий
договір, немає у списку наведеному нижче, то такий медичний заклад необхідно додати до списку. У подальших етапах
тендеру необхідно буде надати письмове підтвердження про наявність данних договорів у вигляді гарантійного письма від
вповноваженої особи медичного закладу.
Таблиця 4
Перелік Лікувально-Профілактичних Закладів
№ п/п
Лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ)
Кривой Рог
1 КУ "Городская больница № 1" ул. Рязанова, 8а
2
3
4
5
6
7
8
9
поликлиника
КУ "Городская больница № 2" пл. 30-летия Победы, 2
поликлиника
КУ "Городская больница № 3" ул. Пушкина, 13
поликлиника
КУ "Городская больница № 4" ул. Мелешкина, 21
поликлиника
КУ "Городская больница № 5" ул. Поперечная, 1
поликлиника
КУ "Городская больница № 6" ул. Азибекава, 1
поликлиника
КУ "Городская больница № 7" ул. Маршака, 1а
поликлиника
КУ "Городская больница № 8" ул. 23-го Лютого, 55
поликлиника
КУ "Городская больница № 9" ул. Женевская, 6б
поликлиника
Наявність договорів
про співробітництво
Наявність лікарів координаторів страхової
компанії у ЛПЗ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
КУ "Городская больница № 11" ул. Добролюбова, 11
поликлиника
КУ "Городская больница № 14" ул. Матросова, 82
поликлиника
КУ "Городская больница № 16" ул. Мусоргского, 32а
поликлиника
КУ "Городская больница № 17" ул. Каткова, 2
поликлиника
Инфекционная больница № 1 ул.Олейникова, 5
поликлиника
Больница ст.Кривой Рог - Гл. ул. Вернадского, 141а
поликлиника Долгинцево
Криворожская центральная районная больница
поликлиника
Широковская центральная районная больница
поликлиника
Противотуберкулезный диспансер № 4 ул. Олейникова, 4а
поликлиника
Противотуберкулезный диспансер № 2 ул. Кемеровская, 35
поликлиника
Онкологический диспансер ул. Днепропетровское шоссе, 1
поликлиника
Кожно-венерический диспансер ул. Мелешкина, 25
поликлиника
Психоневрологический диспансер ул.Дышинского, 27
поликлиника
Родильный дом № 1 пл.Освобождения, 11
поликлиника
Родильный дом № 2
поликлиника
Перинатальный центр
Межобластной центр медицинской генетики и перинатальной
диагностики
27 ЦПМСП № 1
28 ЦПМСП № 2
29 ЦПМСП № 3
30 ЦПМСП № 4
31 ЦПМСП № 5
32 ЦПМСП № 6
33 ЦПМСП № 7
34 Широковский ЦПМСП
35 Криворожский ЦПМСП
36 Центр здоровья
37 Клиника "МДЦ Мрия"
38 Клиника "Мрия Мед-Сервис"
39 Клиника "Медиком"
40 Клиника "Альфа-Мед КР"
41 Клиника "Да Винчи"
42 Клиника "БМДЦ"
43
"Семейная клиника ПМС"
44
СПДФО Череповецкий В.В.
45 ООО "МДЦ Север"
46 МЦ "Добробут"
47 ЧП "Ваш доктор"
48 Лаборатория ООО "Синево Восток"
49 Лаборатория ООО "Дела"
ИТОГО в г. Кривой Рог:
Днепропетровск
1 Обл.больница им.Мечникова
поликлиника
2 9-ая Дн.городская больница
поликлиника
3 ООО "Домус"
поликлиника
4 ЧП "Ваше здоровье"
поликлиника
5 "Клиника Долголетие"
поликлиника
26
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
"Семейная клиника ПМС"
поликлиника
"Ваш доктор"
поликлиника
Днепропетровская городская больница № 19
поликлиника
Отдел.подразделение "Клиника медицинской академии"
поликлиника
ООО "Версус"
поликлиника
Центр кардиологии и кардиохирургии
поликлиника
ЧП "ВВВ-Пульс"
поликлиника
Днепропетровская дорожная больница
поликлиника
Днепропетровская городская больница № 11
поликлиника
Областной диагностический центр
поликлиника
Днепропетровский филиал ООО "Айболит"
поликлиника
Клиническое объединение скорой помощи
ООО "Медэкспресс плюс"
ООО "Енио"
"ДНК Сервис"
Поликлиника "Клиника доверие"
Поликлиника "ДНК-Сервис"
Поликлиника "Клиника семейной медицины"
ООО "Оксфорд Медикал Днепр"
"Евро Сервис Украина"
ИТОГО в г. Днепропетровск:
Киев
1
2
3
4
5
6
КЗОЗ "Київська обласна клінічна лікарня"
Київська міська клінічна лікарня №1
Вузлова лікарня №1 ст. Дарниця
Поліклініка №2 Шевченківського р-ну
Науково-дослідний інститут ендокріології та обміну речовини АМН
України ("Інститут ендокринології та обміну речовин
ім.В.П.Комісаренка Академії Медичних Наук України")
Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМНУ
7
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр
мікрохірургії ока"
8
КЗ Київської міської ради " Київський обласний кардіологічний
диспансер"
ДАХК "Артем"
9
10
11
12
13
14
15
Київська міська станція швидкої допомоги та медицини катастроф
НПМЦ дитячої кардіології та кардіхірургії МОЗ України
Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
Міська лікарня №5
Дитяча клінічна лікарня №7
ЦРП Шевченківського р-ну
16
ДЗ Дорожня клінічна лікарня №2 ст. Київ Південно-Західної
Залізниці
17
ДЗ Дорожня клінічна лікарня №2 ст. Київ Південно-Західної
Залізниці
Спеціалізована медико-санітарна частина № 11
Центральна поліклініка МВС України
Військово-медичне управління Служби Безпеки України
18
19
20
21
22
23
24
25
Головний військовий клінічний ордена Червоної Зірки центр
"Головний військовий клінічний госпіталь"
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
ДЗ "Дорожня клінічна лікарня №1 станції Київ ДТГО "ПівденноЗахідна Залізниця"
Центральний госпіталь МВС
КЗОЗ "Київська обласна клінічна лікарня"
26
Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня № 2 ст. Київ ДТГО
"Південно-Західна залізниця"
27
Державний заклад "Дорожня клінічна лікарня № 2 ст. Київ ДТГО
"Південно-Західна залізниця"
Спеціалізована медико-санітарна частина № 11
28
29
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня "Центр
мікрохірургії ока"
30
Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова
АМН України
ТОВ "Клініка сімейної медицини "Здравиця"
ТОВ "МК "Столиця"
ТОВ "НВП "Мультиплекс"
ТОВ "МВВ Інструментс"
ИТОГО в г. Киев:
31
32
33
34
Таблиця 5
Перелік Аптек
№ п/п
Кривой Рог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
Днепропетровск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Киев
1
2
3
4
5
6
7
Аптечні мережі
КП "Фармация" (16 аптек)
КП "Фалби" (10 аптек)
"Конвалия" (3 аптеки)
"Живица"
"Виско" (1аптека)
"Гален" (8 аптек)
"Факультет" (2 аптеки)
"Мед-сервис" (3 аптеки)
ЧП "Баир" (1 аптека)
ООО "Ладик" (1 аптека)
"Наша аптека" (1аптека)
СПД Куриленко И.П.
СПД Коваленко О.В.
СПД Коваленко В.В.
СПД Коваленко И.О.
ООО "Добрый день"
ОАО "Итака плюс"
ОАО "Тайлон"
"Линда-Фарм"
"В-Плюс"
"Аптека низких цен"
"Арбакс"
"Аптека доброго дня" (3 аптеки)
"ТВА-групп"
"Диасервис"
ФОП"Замишайлов"
ФОП"Гудзикевич"
ИТОГО в г. Кривой Рог:
Аптека Фармастор ("Доброго Дня")
ТОВ "Факультет"
ТОВ «Факультет-Ф»
ТОВ "Система аптек "Лінда -Фарм"
ТОВ "Аптека низьких цін"
ТОВ "Вітамін - Фарм"
ТОВ "Аптека 24" Аптека №6
Пані аптека
ТОВ "Тайлон" (Аптека "Максимум")
ИТОГО в г. Днепропетровск:
КП КОР Київська обласна аптека"
Аптека Фармастор ("Доброго Дня")
ТОВ "У.М.С"
ТОВ "Снейк"-Мінерал. Води
ТОВ "Компанія "Фарм-Союз"
"Наша Аптека" - Аптека №9
КП КОР Київська обласна аптека"
Наявність
договорів про
співробітництво
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ТОВ СП "Здоров'я "
ТОВ "Аполло"
ТОВ "Добрий доктор"
ТОВ "МК "Столиця"
ТОВ "Галафарм"
ТОВ "Фармацевтична компанія "Гален"
ТОВ "Альго - Фарм"
ТОВ «Аптека24»
ТОВ "Київфарм"
ТОВ "Пані Аптека"
ТОВ "Фармлайн"
ТОВ "Економ-Аптека"
ТОВ "Тайлон" (Аптека "Максимум")
ТОВ "НВП "Мультиплекс"
ТзОВ фірми “Техноком-3”
Віталюкс
ИТОГО в г. Киев:
10. Виключення із страхових випадків
До уваги страхових компаній: перелік виключень із страхових випадків має бути згідно переліку наведеного нижче.
Таблиця 6
Перелік виключень із страхових випадків
ТАК - виключення є дійсним
НІ - виключення не застосовується
ПЕРЕЛІК ВИКЛЮЧЕНЬ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ СТРАХУВАННЮ (якщо інше не передбачено
№ п/п умовами Програми страхування)
1.
Договір не може бути укладений на користь осіб:
1.1.
визнаних у встановленому порядку недієздатними;
так
1.2.
хворих на тяжкі нервові та психічні захворювання зокрема, епілепсію, шизофренію;
так
1.3.
громадян, які знаходяться на обліку в психоневрологічних, наркологічних диспансерах;
так
1.4.
хворих на СНІД;
так
1.5.
інвалідів І групи, інвалідів дитинства.
2.
Страховик не сплачує вартість:
2.1.
медичних послуг, наданих з приводу будь-якого захворювання чи травми, які вже
існували або є результатом будь-якого захворювання чи травми, що існували до початку
дії цього Договору, крім випадків загострення хронічних захворювань, лікування наслідків
травм, за погодженням сторін та лікування інших випадків передбачених Програмою
страхування;
так
2.2.
альтернативних консультацій, обстежень та аналізів, пов’язаних з розладом здоров’я ЗО
по якому вже проводилось лікування. Такі послуги можуть бути надані ЗО тільки по
рішенню Страховика;
так
2.3.
операції, які встановлені в плановому порядку (планові операції);
2.4.
медичних послуг отриманих поза межами території України та строку дії договору;
2.5.
медичних послуг не передбачених умовами Програми страхування;
так
2.6.
медичних послуг, пов‘язаних з наслідками: війн, вторгнень, дій іноземних агресорів,
(незалежно від того, була оголошена війна, чи ні), громадянських війн, бунтів, революцій,
заколотів, узурпації влади, повстань, порушень громадського порядку, страйків,
військових станів або станів облоги, спроб повалення уряду, будь-яких терористичних
актів, крім випадків, коли Застрахована особа, яка зазнала тілесного ушкодження,
визнана постраждалою особою, в порядку, визначеному законодавством України;
так
2.7.
медичних послуг, наданих ЗО внаслідок дії іонізуючого випромінювання, спричинених
будь-якими радіоактивними матеріалами, хімічним забрудненням територій та
ліквідацією наслідків хімічного забруднення;
так
так, окрім працюючих інвалідів.
Можливі звернення лише не за
профілем інвалідності
так, крім - 2 планових
оперативних лікування на рік
відповідно до програми
"Стаціонарна допомога"
так, крім послуг передбачиних
Програмою страхування
2.8.
лікування захворювань, у тому числі травм, набутих під час виконання службових
обов’язків для осіб, які є , оперативними працівниками правоохоронних органів,
охоронцями юридичних осіб будь-якої форми власності, стрілками ВОХР, а також під час
проходження військової служби;
так
2.9.
лікування захворювань, у тому числі травм, набутих в результаті професійного заняття
спортом (під час тренувань та змагань);
так
2.10.
медичних послуг пов’язаних з захворюваннями або нещасними випадками внаслідок
польоту ЗО у будь-яких літальних апаратах, за винятком випадків, коли Застрахована
особа виступає у ролі пасажира цивільного апарату, власник якого має державну ліцензію
на повітряне перевезення пасажирів;
так
2.11.
лікування травм отриманих внаслідок злочинних дій ЗО, які підтверджені рішенням суду;
так
2.12.
вживання медичних препаратів та інших речовин, а також застосування методів
лікування, не призначених лікарем (самолікування);
так
2.13.
лікування у медичних закладах, яке не є терміновим (не екстрені випадки), що не
погоджено зі Страховиком;
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.14.
експериментального або науково-дослідного лікування, медичних послуг чи медичних
препаратів, які недозволені та/або незареєстровані в Україні;
так
2.15.
медичних послуг, наданих з приводу захворювань, лікування яких забезпечуються
державними програмами (як-то: туберкульоз, цукровий діабет, бронхіальна астма);
лікування цих захворювань може бути зазначено серед додаткових послуг, включених в
Програму страхування;
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.16.
лікування ендокринних захворювань в тому числі цукрового діабету та його ускладнення,
окрім станів, що загрожують життю застрахованої особи (кома, прекома). В таких
випадках допомога надається до стабілізації стану (лікування цих захворювань може бути
зазначено серед додаткових послуг, включених в Програму страхування);
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.17.
лікування кандидозних вульвовагінітів та баланопоститів (за винятком додаткових послуг,
передбачених Програмою страхування);
так
2.18.
лікування вікової катаракти, лікування порушень зору, окуляри, лінзи (за винятком
додаткових послуг, передбачених Програмою страхування);
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.19.
будь-якого лікування, необхідність отримання якого безпосередньо чи опосередковано
пов'язана з вагітністю, пологами чи народженням дитини, а також тестів на виявлення
вагітності (якщо інше не передбачено умовами програми страхування);
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.20.
будь-яких медичних послуг, що безпосередньо чи опосередковано пов'язані з чоловічим
/ жіночим безпліддям чи регулюванням народжуваності, штучним заплідненням;
так
2.21.
переривання вагітності без медичних показань;
так
2.22.
лікування інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та пов'язаних з ним
захворювань, включаючи синдром набутого імунодефіциту (СНІД), похідного комплексу
СНІД, а також їх похідних чи різновидів захворювань, незалежно від причини виникнення;
так
2.23.
лікування алкоголізму, наркотичної залежності, токсикоманії або іншого стану
залежності, будь-якого виду, а також лікування будь-яких захворювань чи травм, що
спричинені станом такої залежності або які спричинені внаслідок вживання алкоголю,
наркотичних чи токсичних речовин;
так
2.24.
проведення косметичних операцій (в тому числі і стоматологічних) та лікування наслідків
будь-яких косметичних операцій, операцій та інших втручань та курсів лікування з
приводу ожиріння;
так
2.25.
проведення пластичних операцій, оперативних втручань, пов’язаних з пересадкою
органів і тканин ЗО (окрім пересадки тканин, як етап лікування травматичного
ушкодження);
так
2.26.
медичних послуг, пов‘язаних з проведенням донорських операцій, коли донором є ЗО, а
також наслідків цих операцій;
так
2.27.
реабілітації (ЛФК, фізіотерапія), окрім випадків необхідної реабілітації після лікування
гострих захворювань або загострень хронічних захворювань протягом періоду дії
Договору;
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.28.
масажу всіх видів;
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.29.
альтернативної медицини — голкорефлексотерапія, мануальна терапія, діагностика та
лікування по Фолю, мікрофильова, інформаційна терапія, еферентні методи, гіпноз,
психотерапія, іридодіагностика, біокорекція, рефлексотерапія, гірудотерапія і т. і.;
так, крім випадків лікування
гомеопатичними препаратами та
пробіотиками, передбаченими
стандартами лікування, згідно
наказу МОЗ
2.30.
лікарських засобів, необхідних для тривалого прийому (крім стадії загострення, в період
якої покриваються усі витрати до стабілізації стану здоров’я, до завершення всього
періоду непрацездатності;
так
2.31.
будь-якого протезування;
2.32.
підбору та використання протезів різного характеру і призначення, окулярів, контактних
лінз, слухових апаратів, кардіостимуляторів, внутрішньоматкових спіралей, корсетів,
милиць, інвалідних візочків;
так
2.33.
профілактичні та лікувально-оздоровчі заходи ( імунізація, санаторно-курортне лікування
тощо);
так, крім вітамінізації та вакцинації
передбачених Програмою
страхування
2.34.
лікування будь-яких вроджених вад, захворювань чи дефектів та спадкових захворювань;
так, крім медикаментозного
лікування ускладнень, за
погодженням сторін
2.35.
стаціонарне лікування строком після завершення всього періоду непрацездатності;
амбулаторне лікування після стаціонарного лікування гострих захворювань або
загострень хронічних захворювань строком більше 14 діб;
так
2.36.
амбулаторне лікування загострень хвороб опорно-рухового апарату після закінчення
періоду непрацездатності відповідно до висновку лікаря;
так
2.37.
лікування розладів менструального циклу та подальшої діагностики після встановлення
цих діагнозів (менопаузи, пременопаузи, синдром виснажених яєчників, тощо);
так
2.38.
медичних послуг, необхідність надання яких настала в зв'язку із самогубством чи
спробою самогубства, навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень;
так
2.39.
послуг та товарів, що не є необхідними з медичної точки зору, для діагностики або
лікування, які не призначені лікарем
так
2.40.
додаткових розхідних матеріалів та медичної апаратури (небулайзери, тонометри,
електроди, глюкометри, тощо);
так
2.41.
реконструктивних операцій (у т.ч. планова герніопластика, ринопластика), операції на
серці та судинах, за винятком випадків, пов’язаних з відновленням функцій, порушених
внаслідок нещасного випадку, що стався в період дії Договору. Операцій на коронарних
судинах (стентування, шунтування);
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.42.
операцій по корекції зору, лікування косоокості;
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
2.43.
медикаменти, що входять в схему лікування, але не мають прямої патогенетичної дії
(стимулятори
загальної
дії,
полівітамінні
комплекси,
гепатопротектори,
хондропротектори, імуномодулятори, системні ензими), а також гіполіпідемічні
препарати (у т.ч. статини), простагландини, матеріали для алло- і ксенопластики,
біологічно активні (харчові) добавки, дезинфікуючі засоби, предмети гігієни, шампуні,
креми, пасти;
так, крім вітамінів, що входять в
схему лікування 1 курс на рік
2.44.
медичних довідок для ДАЇ, носіння зброї, відвідування басейну, на вступ до
учбових/дитячих закладів, профілактичних оглядів;
так
2.45.
покриття профілактичними засобами емалі зубів, стоматологічна ремінералізуюча
терапія, зубні пасти;
так
2.46.
протезування зубів, (за винятком протезування зубів, викликаного нещасним випадком,
що стався в період дії Договору страхування), ортодонтія, шинування зубного ряду;
так
2.47.
заміни старих пломб з профілактичною, косметичною та іншою метою, яка не пов’язана з
лікуванням;
так
2.48.
відбілювання зубів, нанесення напилювання, інкрустації, застосування дорогоцінних
металів (за винятком додаткових послуг, включених в Програму страхування).
так
3.
Страховик не оплачує лікування наступних захворювань та розладів здоров’я:
3.1.
психічних захворювань та їх ускладнень. Різних травм та соматичних захворювань, що
виникли у зв’язку з захворюваннями психічної природи;
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
так
3.2.
видалення бородавок, папілом, ліпом, атером, гігром, гемангіом, за винятком
ускладнених випадків (травмування, кровотеча, інфікування);
так
3.3.
травм, отриманих ЗО внаслідок управління транспортним засобом без відповідного
права або у стані алкогольного сп’яніння, а також передачі управління транспортним
засобом особі, що знаходилась у стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп’яніння, або особі, що не має відповідного права управління транспортним засобом;
так
3.4.
гострих та хронічних променевих ураженнь;
так
3.5.
травм, отруєнь, опіків та інших розладів здоров’я, отриманих Застрахованою особою у
результаті навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;
так
3.6.
діагностики, призначень схем лікування та безпосередньо лікування венеричних
захворювань -гонорея, сифіліс, венеричний лімфогранулематоз; захворювань, що
передаються переважно статевим шляхом, відповідно до класифікації ВОЗ гарденельоз,
генітальний герпес, цитомегаловірусна інфекція, мікоплазмоз, папіломовірусна інфекція,
трихомоніаз, уреаплазмоз, хламідіоз, кандідоз, діагностика та лікування ТОРЧ – інфекцій
токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція, герпес (якщо інше не передбачено
умовами страхування);
так
3.7.
захворювання шкіри, волосся та нігтів (вугри, псоріаз, екзема, вітіліго, демодекоз,
педикульоз, мікози, пухирчатка, лишай, себорея і т.п.);
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
3.8.
особливо небезпечних інфекцій (чума, холера, сибірська виразка та інші);
так
3.9.
тривалої та замісної терапії після закінчення строку непрацездатності.
так
4.
Страховик не оплачує лікування наступних хронічних захворювань (окрім їх первинної діагностики):
4.1.
системних захворювань сполучної тканини (ДОА, ревматоїдний артрит, подагра,
системний червоний вовчак, колагенози, хвороба Бехтєрєва, артропатії, саркоідоз,
муковісцидоз, неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона та ін.) та їх наслідків;
4.2.
аутоімунних та демієлінізуючих захворювань;
4.3.
хронічні гепатити, цирози печінки, вірусні гепатити С, D (крім гепатиту А, В);
4.4.
хронічної венозної недостатності, крім гострих форм.
5.
Страховик не відшкодовує наступні витрати ЗО:
5.1.
на благодійні внески.
так, крім 1 випадку на рік
стаціонарного лікування
загострення ревматоїдного
артриту
так
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування та цирозів
медикаментозної етиології за
згодою Сторін
так, крім випадків передбачених
Програмою страхування
так
11. Статистичні дані:
Кожного місяця за запитом Страхувальника надавати статистичні данні згідно таблиці 7 наведеної нижче.
Таблиця 7
Статистичні данні по Договору добровільного медичного страхування
відповідний місяць
1.
2.
3.
4.
5.
Кількість працівників, що скористались послугами
медичного страхування:
- всього працівників
- в т.ч. отримали виплати в грошовому виразі
Кількість працівників, що лікувалися амбулаторно:
Кількість працівників, що лікувалися стаціонарно:
- в т.ч. планове оперативне лікування
Виплати склали всього, грн:
- при амбулаторному лікуванні, грн
- при стаціонарному лікуванні, грн
- в т.ч.у грошовому виразі, грн
Аналіз захворюванності (кількість випадків)
- хвороби органів дихання
- хвороби кістково-м'язкової системи
- побутові травми та отруєння
- хвороби системи кровообігу
- хвороби органів травлення
- хвороби сечостатевої системи
6.
- інфекційні захворювання
- хвороби сечостатевої системи
- хвороби ендокринної системи
- хвороби очей і вуха
- онкологічні захворювання
- неврологічні захворювання
- інші
Аналіз захворюванності (питома вага у загальній
кількості випадків)
- хвороби органів дихання
- хвороби кістково-м'язкової системи
- побутові травми та отруєння
- хвороби системи кровообігу
- хвороби органів травлення
- хвороби сечостатевої системи
- інфекційні захворювання
- хвороби сечостатевої системи
- хвороби ендокринної системи
- хвороби очей і вуха
- онкологічні захворювання
- неврологічні захворювання
- інші
12. Бонуси для Страхувальника:
Якщо фінансовий результат дії Договору страхування є позитивним, Страхувальник отримає бонус,
розрахований за формулою:
сума бонусу = (P – 15% P - V) *30%
P – загальний річний страховий платіж
15% P – супроводжуючі витрати за Договором
V – страхові виплати
Сума та процедура надання бонусу узгоджується Сторонами за 30 календарних днів до дати, що зазначена
як кінець дії Договору та оформлюється додатковою угодою.
Вповноважена особа Страховика (ПІП, посада)*
_____________________
(Підпис і печать)
*Данним підписом Страховик підтверджує, що умови для участі в тендері на добровільне медичне страхування ПАО
«АрселорМіттал Кривий Ріг» 2013-2014 роки зрозумілі і прийнятні для виконання.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа