close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
проект
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Вінницької області
Виконавчий комітет
РІШЕН НЯ
від «___» _______ 2011 року
№______
“Про проект рішення міської ради
«Про розгляд рішення адміністративної колегії
Вінницького обласного територіального відділення
антимонопольного комітету України»
Розглянувши проект рішення міської ради «Про розгляд рішення
адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення
антимонопольного комітету України», керуючись п.п.1 п.2 ст. 52 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні “, виконком Хмільницької
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про розгляд рішення
адміністративної колегії Вінницького обласного територіального відділення
антимонопольного комітету України» (додається).
2. Першому заступнику міського голови, секретарю міської ради
П.Дреженкову внести дане питання в порядок денний чергової сесії міської
ради.
Міський голова
Л.Гамак
П.Дреженков
С.Пятківський
М.Чикотун
Н.Буликова
В.Грушко
Проект
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Вінницької області
РІШЕННЯ
від “ ____ ” _________ 2011 року
№_____
сесія міської
ради 6 скликання
Про розгляд рішення адміністративної колегії
Вінницького обласного територіального відділення
антимонопольного комітету України
Розглянувши
рішення
адміністративної
колегії
Вінницького
обласного
територіального відділення антимонопольного комітету України за №64-рш від 16 вересня
2011 року щодо необхідності визначення переліку житлово-комунальних послуг, право на
надання яких здійснюється за результатами конкурсу, у відповідності до ст..27 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити перелік житлово-комунальних послуг, право на надання яких здійснюється
за результатами конкурсу, в тому числі:
1.1 вивезення твердих побутових відходів від населення міста;
1.2 обслуговування ліфтів.
2. Визначити організатором конкурсу виконавчий комітет міської ради.
3. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
С.А.Пятківському подати міському голові В.П.Грушку для затвердження
персональний склад конкурсної комісії;
4. Встановити, що укладення договорів на надання визначених послуг населенням та
суб’єктами господарювання здійснюється у відповідності до рішення конкурсної
комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань законності, охорони громадського порядку та соціального захисту населення
(голова комісії С.О.Гуцалюк).
Міський голова
П.Дреженков
А.Пятківський
М.Чикотун
Н.Буликова
В.Грушко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа