close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Голові Комітету захисту професійних прав адвокатів
ВГО «Рада адвокатів України»
Степ'юку В.С.
Адвокат _______________________________________
(вказати прізвище ім’я по батькові)
Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю №_________, видане «___»__________
_______ року ___________________________________
кваліфікаційно
–
дисциплінарною
комісією
адвокатури
Адреса для листування: __________________________
_______________________________________________
Телефон:_______________________________________
Електронна пошта:______________________________
ЗАЯВА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
У зв’язку з викладеним, вважаю, що були порушені мої професійні права адвоката та (або)
гарантії адвокатської діяльності. Прошу Комітет захисту професійних прав адвокатів ВГО
«Рада адвокатів України» сприяти відновленню моїх професійних прав адвоката та(або)
гарантій адвокатської діяльності, а також притягненню до відповідальності осіб, винних у
такому порушенні.
Адвокат
_______________
підпис
/__________________/
прізвище
«___» ____________ 201_ р.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа