close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
5. Автоматизовані системи профілактичних оглядів
В Україні працюють автоматизовані системи профілактичних оглядів (АСПО). Основним
завданням АСПО є виявлення пацієнтів, які потребують направлення до лікарів-фахівців. На
пострадянському просторі інтегровано АСПО дитячого населення (АСПОН-Д). Ця система
призначена для профілактичних оглядів дітей віком від 3 до 17 років і кількісної оцінки їхнього стану
за 24 профілями патології з направленням за показниками до лікарів-фахівців. У ході обстеження за
результатами анкетування, огляду, інструментального і лабораторного дослідження за 20—30 хв на
дитину збирається більше ніж 400 медичних даних для наступної обробки.
АСПОН-Д забезпечує оцінку активності патологічного процесу, ризик інфікування ВІЛ або
гепатитом В і рівень фізичного розвитку.
Перелік запитань, на які відповідає дитина або його батьки, тісно пов'язаний із переліком
лікарських спеціальностей і профілів патології. Окрім збирання анамнезу шляхом анкетування
батьків (200 запитань) проводять обов'язкові лабораторні дослідження крові та сечі (основні
показники), інструментальне дослідження (антропометрія, спірометрія, динамометрія рук,
вимірювання артеріального тиску, аналіз показників ЕКГ, визначення гостроти зору і слуху). Аналіз
крові та сечі здійснюють як за допомогою лабораторних експрес-аналізаторів (уведення інформації в
ЕОМ автоматизоване), так і із застосуванням ручних методик (уведення інформації в ЕОМ з
клавіатури).
Після занесення усіх даних у базу даних здійснюють їх комп'ютерну обробку і видачу
вихідних документів, один із яких називається "маршрутним листом", у якому вказується перелік
лікарів-фахівців, яких рекомендовано відвідати для консультації або подальшого обстеження,
лікування чи оздоровлення.
Використання таких АСПО має певні переваги:
—
чисельність персоналу — 3 особи (2 лікаря та 1 медсестра);
—
пропускна здатність комплексу — 8000 осіб на рік (16 000 при двозмінній роботі);
—
кількість можливих діагнозів — понад 300;
—
характеристика вірогідності висновку (у середньому за профілями патології):
гіпердіагностика — до 1 1 % , гіподіагностика — до 1 5 % ;
—
медична ефективність — понад 8 5 % .
Скринінгові програми є ефективними, простими в роботі, не вимагають значних тимчасових
витрат і високовартісної апаратури. Опитування щодо факторів ризику і скарг дає змогу виявляти
осіб з підозрою на різні захворювання, проводити дослідження в найраціональніший спосіб.
Автоматизовані системи масових профілактичних оглядів населення є "серцем" відділень
профілактики в усіх ЛПЗ. У свою чергу, відділення профілактики служать однією з найважливіших
ланок диспансеризації населення. За допомогою створених банків даних про здоров'я населення
здійснюється керування диспансеризацією. Скринінги є автоматизованими системами, проте вони не
можуть повністю замінити процес профогляду.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа