close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Група компаній «Укртепло»

код для вставкиСкачать
Дані по котельням і споживачам
1. Загальні положення
№
1
Параметри
Адреса котельної
16а
Контактні дані:
П.І.Б, посада
№ телефону службовий
№ телефону мобільний
e-mail
Джерела тепла: теплові мережі*; індивідуальна вбудована котельня,
окрема модульна котельня, окрема капітальна котельня (вказати)
Рік введення в експлуатацію
Загальна опалювана площа, м2
Необхідна теплова потужність котельні з врахуванням втрат енергії в
теплових мережах, кВт
— але з врахуванням перспективи, кВт
Приєднане теплове навантаження — всього, Гкал/год.
в тому числі:
— опалення
— вентиляція
- ГВП
Кількість споживачів ГВП, осіб
Обсяг споживання ГВП, м3
Загальна протяжність тепломереж до споживача в 2-трубному вимірі
Пересічний діаметр теплової мережі, мм
Тип залягання теплової мережі (наземна, підземна в лотках, підземна з
попередньо ізольованими трубами без лотків, інше) – вказати
Кількість теплових камер
16б
Кількість відключальної арматури на теплових мережах
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Загальні оціночні втрати тепла теплової мережі, %
18
19
Тип підключення споживачів тепла (4-трубна система від котельні, ЦТП,
ІТП, інше) — вказати
Тиск води у водогоні (підживлення системи), кгс/см2
22
Загальна встановлена потужність електроспоживання, кВт
23
в тому числі (орієнтовна розбивка):
— стосується котлів (вентилятори, пальник та ін.)
— димососи
— насосний парк
— облаштування складу палива і паливоподачі
— інше
Електропостачання котельні: фактична напруга в ел. мережі, В
Стабілізатор напруги, є/немає
Наявність другого введення зовнішнього електропостачання котельні
(є/немає)
Наявність і кількість лічильників:
— теплової енергії в котельні
— його місце встановлення
— технічний стан (функціонує/не функціонує)
— перевірки (перевірений/не перевірений)
— введення в експлуатацію (введений/ не введений)
— теплової енергії у споживачів
— електричної енергії
— води для підживлення системи
Наявність димососу/ів
— тип,кВт.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Відповіді
— продуктивність (м3/год.)
Наявність обладнання очистки димових газів у котлах (циклон, батарея
циклонів, рукавний фільтр, мішковий фільтр, ін.) вказати
38 Наявність і тип хімводоочистки
41 Тиск в системі опалення на подачі, кгс/см2
42 Тиск в системі опалення на оборотці, кгс/см2
44 Стан запірно-реґулювальної арматури
45 Кількість контурів в системі опалення
46 Димар
47
— висота, м
48
— діаметр, м
49
— матеріал (цегляний, сталевий без теплоізоляції, сталевий з
теплоізоляцією)
50 Аналіз холодної води, загальна жорсткість, мг-екв/л
51 Персонал котельні, осіб
52
— в т.ч. адміністрація, ІТП
53
— оператори котлів, ХВО
54
— працівники на складі палива
55
— інші
56 Можливість розміщення модульної котельні (є/нема)
57 Можливість розміщення (наявність) складу для палива
58 Характеристика під’їзних шляхів (можливість під’їзду взимку хурою 22
тони)
* Якщо джерелом тепла є теплові мережі, дані цього обіжника, стосовно котлів, котельного обладнання і
відповідної вихідної документації не заповнюються.
36
37
2. Дані про споживачів тепла
п/п
Найменування
2
3
4
5
Тип будівлі
(житловий дім, адміністративна будівля,
виробниче приміщення, лікарня, школа, парник і
под.)
Опалюваний обсяг будівель (м3)
Опалювана площа будівлі (м2)
Рік побудови
Товщина стін будівель, матеріал
6
7
Кільк. і тип вікон, пересічна площа вікна
Висота опалюваної будівлі.
8
Режим споживання
(однозмінний, двозмінний, цілодобовий)
Наявність приладу обліку теплоенергії (є/нема),
марка
1
9
10
Технічний стан ПОТЕ (робочий/неробочий)
11
Перевіреність ПОТЕ спеціалізованою
організацією (перевірений/не перевірений)
12
Введення в експлуатацію ПОТЕ (введено/ не
введено в експлуатацію)
13
Умови розрахунку (тариф за гКал, за м2, інші
__________)
14
Всього витрат на рік на опалення, грн.
15
Тариф грн./гкал або грн./м.кв.*
* Якщо оплата здійснюється за тарифом за гкал.
Вихідні дані
Будівля 1
Будівля 2
Будівля 3
Будівля 4
Подача палива (Рручна, автоматична)
Вид палива
З них перебуває в
експлуатації, шт
Рік встановлення
котлів
Кількість встановлених
котлів певного типу,
шт
Встановлена
потужність котла,
Гкал/год.
Тип, марка котла
3. Дані по всім встановленим котлам:
4. Виробництво теплової енергії і споживання ресурсів
Витрати
Отримано тепла
Вироблено
теплоти на
Видано
Втрати
споживачами (корисна
теплоти
власні
теплоти
теплоти на
віддача), Гкал
Рік
котельнею,
потреби
котельнею транспортуГкал
котельні,
, Гкал
ванні, Гкал
опаВсього
ГВП
Гкал
лення
2011
2012
2013
ККД котла, %
Навантаження котла, % від
номінальної
50
75
100
Споживан
Споживан
-ня
Мазут
Споживанн
-ня
природ- марки ____, я твердого
рідкого
ного газу,
т
палива, т
палива, т
тис. м.куб.
5. Баланс споживання теплової енергії за категоріями споживачами за 2013 рік, Гкал
Населення
Бюджетні споживачі
Комерційні споживачі
Витрати теплоносія
(номінальні)
пара,
тон/год.
Кількість
спожитої
сирої
води, м3
вода,
м3/год.
Кількість
спожитої
електроенергі
ї,
кВт-год.
6. Помісячне вироблення, відпускання теплоти і потреба в електроенергії й воді за 2013 рік
Кількість виробленої й поставленої теплової енергії,
Кількість спожитого палива,
Гкал
місяць
Вироблено
всього
Поставлено
споживачам
всього
в тому числі:
опалення
ГВП
газ,
тис.м3
Мазут,
т
пелети, т
вугілля,
т
дрова,
т
тріска,
т
Кількість
спожитої сирої
води, м3
Кількість
спожитої
електроенергії,
тис.кВт-год.
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Всього 2013
7. Назвати основні технічні проблеми (вихід з ладу основного й допоміжного обладнання) за 3 останніх роки і вартість їх усунення
Несправність (описати)
Вартість усунення (орієнтовно), грн
8. Витрати на опалення, в т.ч. ПДВ (сезон 2013–2014 рр.):
№
Стаття витрат
Од. вим.
Відповідь
м.куб.
Газ
грн.
Вугілля
т
грн
вид
Мазут
т
грн
вид
Тверда біомаса
т
грн
3
4
5
6
7
8
9
10
Електроенергія
Вода
ФОП (робітники, ІТП, офісний
персонал)
Нарахування і відрахування на з/п
Загальновиробничі витрати, ремонт
і обслуговування, матеріали
ПММ
Адміністративно-управлінські
витрати (оренда, комунальні і под.)
Інші витрати
Всього витрат (п.2-10)
кВт*год.
грн.
м.куб.
грн.
грн.
грн.
грн.
Грн.
грн.
грн.
9. Наявність вихідної документації:
№
Документ
1
Проектна документація наявної котельні
2
Теплова схема котельні (якщо немає — прохання накреслити)
5
Схеми тепломереж (протяжності, діаметри, теплокамери) котельні і
приєднаних споживачів
План приміщення котельні і компоновка котлів, обладнання і труби з
відстанями (якщо немає — прохання накреслити)
За ОВНС: план місцевості з розміщенням, відстанями і висотами
будівель довкола котельні (прохання вказати на плані М1:500 відстані
або накреслити і передати такий план)
Акт введення наявної котельні в експлуатацію
6
Паспорта БТІ на опалювані будівлі
7
Звіти енергоаудиту на опалювані будівлі
3
4
Аналіз води
За наявності, зазначена технічна документація додається до обіжника.
8
Наявність
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа