close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗРАЗОК
Секретаріат Вищої ради юстиції
кандидата для призначення членом
Вищої ради юстиції
_________________________________
_________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки відомостей про особу,
яка претендує на зайняття посади, пов'язаної із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування
Я, __________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(дата і місце народження)
зареєстрований(а) за адресою __________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків* - _________________
____________________________________________________________________
претендую на зайняття посади члена Вищої ради юстиції і даю згоду
на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому
числі відомостей, поданих особисто.
____ ____________ 201___ р.
____________________
(підпис)
___________
* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків до згоди додається копія сторінки
паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це Державну фіскальну службу України і мають відмітку у паспорті).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа