close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE nr.___201_
pentru ratificarea Strategiei privind cooperarea internaţională pentru
tineret ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pînă în
anul 2020, aprobată prin Hotărîrea Consiliului şefilor de state al
Comunităţii Statelor Independente din 10 decembrie 2010
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1.– Se ratifică Strategia privind cooperarea internaţională pentru tineret
ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pînă în anul 2020,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor
Independente din 10 decembrie 2010, cu următoarea rezervă: .
Republica Moldova va adopta decizia privind participarea sa la acţiunile în
domeniul cooperării internaţionale pentru tineret în cadrul Comunităţii Statelor
Independente în fiecare caz concret, ţinînd cont de legislaţia naţională.
Art. 2. – Guvernul va lua măsurile necesare pentru realizarea prevederilor
hotărîrii menţionate.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica
Comitetul Executiv al Comunităţii Statelor Independente despre ratificarea
hotărîrii menţionate.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
проект
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН № от __________201_
о ратификации Стратегии международного молодежного сотрудничества
государств – участников Содружества Независимых Государств на
период до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 10 декабря 2010года
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.1. – Ратифицировать Стратегию международного молодежного
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года, утвержденной Решением Совета глав
государств Содружества Независимых Государств от 10 декабря 2010 года,
со следующей оговоркой:
Республика Молдова будет принимать решения о своем участии в
мероприятиях в сфере международного молодежного сотрудничества в
рамках Содружества Независимых Государств в каждом конкретном случае
отдельно и с учетом национального законодательства.
Ст.2. – Правительству принять необходимые меры для реализации
положений данного решения.
Ст.3. – Министерству иностранных дел и европейской интеграции
уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
о ратификации данного решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа