close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЩО ТАКЕ
ПРАВО
ВЛАСНОСТІ
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
ЇХ НАЗИВАЮТЬ СУБ’ЄКТАМИ
ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Фізичні
особи
Муніципаль
ні
об’єднання
Суб’єкти
держави
Юридичні
особи
Коло
власників
Держава в
Україні
Україні та
її
суб’єктам
належить
державна
власність
ліси
корисні
копалини
водні ресурси
підприємства
земля
банки та ін
Міста і
райони
володіють
муніципаль
ною
власністю
житловими
будинками
школами
спорудами
підприємствами
дорогами
Майно, яке
перебуває у
власності,
називають
об’єктами
права
власності.
РОБОТА З ПОНЯТТЯМИ
Право власності — це сукупність
правових норм, які регулюють відносини,
пов’язані з володінням, користуванням і
розпорядженням власником належним йому
майном на свій розсуд та у своїх інтересах.
Власність — це суспільні відносини,
які характеризуються двома основними
ознаками: вони виникають з приводу
речей, мають вольовий зміст.
Право власності можна розглядати в
об’єктивному та суб’єктивному значенні
В об’єктивному
значенні право
власності
визначається як
міра можливої
поведінки
власника, система
правових норм, що
регулюють
відносини
власності
Суб’єктивне право власності
за змістом — це забезпечена
законом міра можливої
поведінки фізичної і
юридичної особи щодо
володіння речами; воно
надає власнику можливість
на власний розсуд
використати своє майно і
свій інтелектуальний
потенціал для будь-якої не
забороненої законом
діяльності.
СКЛАДОВИМИ СУБ’ЄКТИВНОГО
ПРАВА ВЛАСНОСТІ Є
ВОЛОДІННЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КОРИСТУВАННЯ
Суб’єктивне право власності — це
юридично забезпечена можливість власника
володіти, користуватися й розпоряджатися
належним йому майном на власний розсуд та
шляхом здійснення щодо свого майна будь-яких
дій, які не суперечать законодавству і не
порушують права та охоронювані законом
інтереси інших осіб, а також можливість захисту
від усіляких протиправних втручань щодо свого
володарювання над належним йому майном.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА СУБ’ЄКТОМ
• право приватної
власності
• право власності
українського народу
• право державної
власності
• право комунальної
власності
1. Що таке право
власності?
2. Як воно набувається
та реалізується?
3. Які особливості
передбачає право на
власність для
неповнолітніх?
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1-й варіант
Опрацювати відповідний
текст підручника. Навести
приклади (–3) реалізації
права власності.
2-й варіант
Написати твір-есе:
1. «Власність та
моральність».
2. «Громадянин та
власність».
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної
програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор
уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011
Джерела:
1. «Усі уроки «Правознавство. Практичний курс». 9
клас»
2. Книга «Правознавство 9 клас. Дидактичні матеріали
до курсу»
3. Сайты:
www.aau.edu.ua
www.upravo.org
www.nplu.kiev.ua
pravo.biz.ua
chitalka.info
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа