close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Побудова діаграм
і графіків
в електронній
таблиці MS Excel
Діаграма – це представлення даних таблиці в графічному
вигляді, які використовуються для аналізу і
порівняння даних.
Медичне
обслуговува
ння, 10
60
50
50
Екологія, 20
Спадковість,
20
Образ життя
, 50
40
30
20
20
20
10
10
60
50
0
Образ життя
40
30
20
10
0
Спадковість
Екологія
Медичне
обслуговування
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я людини відсотки
ФАКТОРИ, що
впливають на
здоров'я людини
відсотки
Типи
діаграм
1. Стовпчаста діаграма. Її зручно використовувати, коли
необхідно отримати наочну порівняльну характеристику одночасно в
кількох рядках і стовпчиках таблиці.
Успішність учнів 6 класу
14
12
10
Предмет Алгебра
8
Предмет Фізика
Предмет Хімія
6
Предмет Географія
Предмет ОБЖД
4
2
0
Белова О.
Вітрук М.
Галушко В.
Жмурко Ю.
Козаченко Д.
Мазурик Р.
2. Секторна (кругова) діаграма показує
співвідношення частин у цілому. На кругову діаграму
виводяться співвідношення показників, розміщених в
одному рядку або стовпчику.
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я людини
Образ життя
Спадковість
Екологія
Медичне обслуговування
10%
20%
50%
20%
Медичне
обслуговува
ння, 10
Екологія, 20
Спадковість,
20
Образ життя
, 50
3. Лінійчата діаграма (графік) краще
використовувати для зображення змін показників протягом
визначеного часу
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
6:10:00
7:40:00
8:30:00
9:30:00
10:21:00
Температура
Прогноз
4. Гістограма.
Успішність учнів 6 класу
Мазурик Р.
Козаченко Д.
Предмет Алгебра
Жмурко Ю.
Предмет Фізика
Предмет Хімія
Предмет Географія
Галушко В.
Предмет ОБЖД
Вітрук М.
Белова О.
0
10
20
30
40
50
60
5. Точкова діаграма.
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я
людини відсотки
60
50
50
40
30
20
20
20
10
10
0
0
1
2
3
4
5
4
3
5 2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Прогноз
0
5
10
Температура
6. Діаграма з областями
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4
3
2
1
0
6:10:00
-1
-2
-3
-4
-5
7:40:00
8:30:00
Температура
Прогноз
9:30:00
10:21:00
Прогноз
Температура
7. Кільцева діаграма.
Успішність
Белова О.
Вітрук М.
23%
25%
25%
Галушко В.
Жмурко Ю.
25%
Козаченко Д.
Мазурик Р.
6%
Образ життя
6%
18%
20%
23%
Спадковість
Екологія
Медичне обслуговування
15%
10%
6%
8%
20%
50%
20%
8. Пелюсткова діаграма.
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я людини
відсотки
Образ життя
50
40
30
20
Успішність
10
Медичне
обслуговування
0
12
11 О.
Белова
12
Спадковість
10
8
12
Мазурик Р.
6
7
4
Екологія
9 Вітрук М.
Алгебра
2
Фізика
0
Хімія
3
Географія
34
Козаченко Д.
ОБЖД
Галушко В.
10
Жмурко
11 Ю.
9. Поверхнева діаграма.
Успішність
12
10
8
10-12
6
8-10
4
6-8
2
0
ОБЖД
Географія
Хімія
Фізика
Алгебра
4-6
ОБЖД
2-4
0-2
Географія
Хімія
10-15
5-10
Фізика
Алгебра
0-5
10. Бульбашкова діаграма.
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я людини відсотки
60
50
40
30
20
Успішність
14
10
12
0
0
1
2
3
4
12
11
10
5
8
12
11
10
9
Алгебра
Фізика
7
6
4
Хімія
4
3
2
Географія
ОБЖД
3
0
0
2
4
6
8
11. Біржова діаграма.
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
14
0
12
0
1
2
3
4
5
Series1
Series2
Series3
Series4
6
10
Series1
8
Series2
6
Series3
4
Series4
2
0
1
2
3
4
5
6
Циліндрична
50
40
30
20
10
0
Медичне обслуговування
Екологія
Спадковість
Образ життя
0
10
20
30
40
50
Конічна
10
Медичне обслуговування
50
20
Екологія
45
40
35
20
Спадковість
30
25
Образ життя
50
0
50
20
15
10
20
30
40
10
50
5
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я людини відсотки
0
20
20
10
Пірамідальна
50
45
40
35
30
25
50
20
15
10
5
0
20
Галушко В.
20
10
Вітрук М.
Алгебра
Фізика
Белова О.
0
10
20
30
Етапи створення
діаграми
1. Побудувати таблицю даних
2. Виділити необхідні для побудови
діаграми дані
3. Вибрати інтерактивну вкладку
Вставлення
Обрати потрібний тип діаграми
і натиснути відповідну кнопку
4.
Обрати вигляд діаграми з
запропонованого набору
В результаті одержимо діаграму
Діаграма містить такі елементи
область діаграми
назва діаграми
Лінії сітки
осі
діаграми
легенда
назви осей діаграми
Редагування діаграми
Зміна параметрів діаграми
відбувається з допомогою
команд контекстного меню.
Можна змінювати
• заголовки,
• легенду,
• підписи рядів і даних.
Можна додавати нові дані
для побудови діаграм тощо.
Редагування діаграми
Готову діаграму можна розмістити на окремому
аркуші або на аркуші разом з даними.
ФАКТОРИ, що впливають на здоров'я людини
10%
Образ життя
Спадковість
Екологія
Медичне обслуговування
20%
50%
20%
Домашнє завдання
 Повторити стор.44 – 52.
 Вивчити урок 52 на стор. 53.
 Підготуватися до тематичної атестації.
 Побудувати діаграму своєї успішності
в І семестрі.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа