close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Математика. 6 клас
Перетворення простіших
виразів
Холопкіна Катерина Валентинівна,
учитель математики
Хижинецької СЗШ І – ІІІ ступенів
Знайдіть суму:
-11,2
5,7
-4,6
9,3
8,4
-2,5
-7,5
12,9
- 2,8
Знайдіть різницю
-11,2
5,7
-4,6
9,3
8,4
-2,5
-7,5
12,9
- 2,8
Обчисліть:
 -5,2
∙2
24,6 : (-3)
7,4 ∙ (-3)
- 2,5 : (- 5)
-4,5 ∙ (-2)
7,6 ∙ 4
- 3,7 ∙ (-2)
0 : (-12,5)
-41,5 : (-1)
 -127 : 0
1 : (-2)
-15 ∙ 0
План вивчення теми:
Перетворення виразу
 Розкриття дужок
 Зведення подібних доданків
Перетворення виразу - це
заміна одного виразу
іншим, який має таке
саме числове значення
7,2 ∙ 2,5 + 7,2 ∙ 7,5 =
=7,2∙(2,5+7,5) = 7,5 ∙10 = 75
Розкриття дужок
Розкрити дужки у
виразі - це означає
замінити його
виразом без дужок
Якщо вираз із дужками містить лише
одну дію множення, то для його
перетворення використовують
переставний і сполучний закони
множення
2
2
3х ∙(-5)∙у = 3∙(-5)∙х ∙у =
2
=-15х у
Коефіцієнт числовий множник
Буквені
множники
Назвіть коефіцієнт виразу:
3
-3,57 ху ;
2,76 х;
-0,123 abc;
0,56 ax;
-2xyz
Розкриття дужок:
Розподільний закон
множення:
a(b + c) = ab + ac
5(2x + 3y - c) =10x +15y – 5c;
-4(x-2y) = - 4x + 8y
Правило розкриття дужок:
Щоб розкрити дужки,
перед якими стоїть знак
“+”, досить опустити
дужки і знак перед ними
2+(2x - c) = 2 + 2x - c;
-5 + (-x+2y) = -5 - x + 2y
Правило розкриття дужок:
Щоб розкрити дужки,
перед якими стоїть знак “-”, досить
опустити дужки і знак перед ними, а
знаки доданків, які були в дужках ,
змінити на протилежні
-(2x +3y- c) = -2x – 3y +c;
- (-x+2y) = +x - 2y
Зведення подібних доданків
Доданки, які відрізняються
тільки числовими
множниками, називають
подібними
6 x + 2 x – 5 x = (6 + 2 – 5) x = 3 x;
-12 x + 7x +6 x = x
Таке спрощення виразу називають
зведенням подібних доданків
Правило
зведення подібних доданків:
 Щоб звести подібні доданки, потрібно
додати їх коефіцієнти і отриманий
результат помножити на спільний
буквений множник
3(m + n – 2 ) – ( m + 2n - 5) =
= 3m + 3n – 6 – m – 2n + 5 =
= 2m + n – 1
Розв'язування вправ:
№ 1201 – усно;
№ 1203;
№ 1204 – усно;
№ 1205;
№ 1207 - 1208
Підсумок уроку:
 Що нового вивчили на уроці?
 Що таке коефіцієнт?
 Сформулюйте правило розкриття дужок,
якщо перед дужками стоїть знак “+”
 Сформулюйте правило розкриття дужок,
якщо перед дужками стоїть знак “- ”
 Які доданки називають подібними?
 Що означає звести подібні доданки?
 Як звести подібні доданки?
Завдання додому:
Вивчити § 35;
Виконати № 1206, 1213
Повторити дії із
раціональними числами
і виконати № 1230
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа