close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«ПРОЦЕДУРА ТА ВАРІАНТИ ВИВЕДЕННЯ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ З РИНКУ,
ОСОБЛИВОСТІ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА
СПОСОБИ ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ»
Ігор Линник,
партнер Gryphon Investment Consulting Group
LEGAL BANKING FORUM 2015
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
(банки, у яких діє тимчасова адміністрація)
2015
2014
•
•
•
•
•
•
•
«Стандарт»
«Златобанк»
«Енергобанк»
«Надра»
«Імексбанк»
«Укоопспілка»
«Банк Професійного Фінансування» (Профінбанк)
•
•
•
•
•
•
•
«Укрбізнесбанк»
«Банк Камбіо»
«Легбанк»
«Всеукраїнський банк розвитку»
«БГ банк» (до 18.09.14 «Банк Перший»)
«VAB банк»
«Citycommerce bank»
2
ЛІКВІДАЦІЯ
(банки, які ліквідуються)
2015
1.
2.
3.
4.
«Меліор банк»
«Аксіома»
«Порто-франко»
«Демарк»
5. «Інтеркредитбанк»
6. «Прайм-банк»
7. «Експобанк»
8. «Грін банк»
2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
«Актабанк»
«Актив-банк»
«Терра банк»
«Золоті ворота»
«Український фінансовий світ»
«Єврогазбанк»
«Фінростбанк»
«Старокиївський банк»
«Автокразбанк»
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
«Західінкомбанк»
«Південкомбанк»
«Промекономбанк»
«Інтербанк»
«Форум»
«Меркурій»
«Брокбізнесбанк»
«Реал банк»
«Даніель»
2013 і раніше
1.
2.
3.
4.
«Таврика»
«Ерде банк»
«Базис»
«Інноваційно-промисловий банк»
5.
6.
7.
8.
«Столиця»
«Соцком банк»
«Володимирський»
«Діалогбанк»
3
ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ДОВІРИ ДО БАНКІВ
удосконалення системи фінансової безпеки країни, що, зокрема, включатиме
інституційне зміцнення ФГВФО з одночасним розширенням його повноважень
у сфері роботи з неплатоспроможними банками
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
“Щодо схем гарантування депозитів”
Директива ЄС № 1994/19/ЄC від 30.05.1994
Якщо банк не виконує зобов'язання, покладені на нього як члена системи
гарантування вкладів:
“Ліцензуючі органи, повинні бути повідомлені про це, і, у співпраці з
гарантійною системою, вживають усіх відповідних заходів, включаючи введення
санкцій для того, щоб банк виконав свої зобов'язання”.
РЕКОМЕНДАЦІЇ IADI спільно з
ЄВРОКОМІСІЄЮ, МВФ, БАЗЕЛЬСЬКИМ КОМІТЕТОМ та
СВІТОВИМ БАНКОМ від 21.10.2014
Основні принципи зміцнення стандартів системи страхування вкладів у кількох областях,
включаючи:
 швидкість відшкодування, обсяг покриття,
 фінансування та ефективність управління,
 підвищення ролі страховика депозитів у сфері управління ризиками, кризового
управління, в тому числі на етапі проблемного банку,
 надання страховику депозитів чи іншому компетентному органу повноважень щодо
притягнення до відповідальності осіб, винних у доведенні банка до
неплатоспроможності, в тому числі шляхом відшкодування шкоди.
*IADI, Міжнародна асоціація страховиків депозитів (ФГВФО – член IADI )
4
СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ НБУ ТА ФОНДУ
Банк
відповідає вимогам
Проблемний банк
Неплатоспроможний
банк
Банк, що ліквідується
НБУ
ФОНД
Банківський нагляд
--
Приймає рішення про
віднесення банку до
категорії проблемних,
встановлює особливий
режим контролю та
призначає куратора від НБУ
Моніторинг
Перевірка звітності.
Приймає участь в
інспекційних перевірках.
Приймає рішення про
віднесення банку до
категорії
неплатоспроможних
Приймає рішення про
відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку
Призначення
уповноваженої особи
Фонду на тимчасову
адміністрацію
Призначення
уповноваженої особи
Фонду на ліквідацію
неплатоспроможного банку
5
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Повноваження НБУ щодо проблемних та неплатоспроможних банків:
Приймає рішення про віднесення банку до категорії проблемних
Вводить у банку особливий режим контролю
(призначає куратора)
Приймає рішення про віднесення банку до категорії
неплатоспроможних
Приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку
6
РОЛЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
При виведенні неплатоспроможного банку з ринку Фонд здійснює:
РОБОТА З БАНКОМ
РОБОТА З ВКЛАДНИКАМИ
1) Виведення неплатоспроможного
банку з ринку:
2) Здійснення виплат коштів
вкладникам:
А) тимчасовий адміністратор
неплатоспроможного банку,
та
А) під час тимчасової адміністрації: за
договорами банківського рахунку та за
договорами банківського вкладу, строк дії
яких закінчився;
Б) ліквідатор неплатоспроможного
банку
Б) під час ліквідації:
за договорами банківського вкладу, строк
дії яких не закінчився.
7
ПІДСТАВИ ВВЕДЕННЯ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ КОНТРОЛЮ
ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КУРАТОРА
За фактом
Конфлікт
інтересів
• невиконання керівником банку вимог НБУ щодо усунення виявлених порушень;
• здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та
кредиторів;
• порушень банківського законодавства, а також одержання доходів із порушенням
законодавства, навіть якщо ці порушення не призвели до погіршення
фінансового стану банку;
• наявність конфлікту інтересів у банку;
• відсторонення керівника банку від посади;
Додатковий
контроль
• з метою попередження невиконання банком зобов’язань перед
клієнтами/кредиторами або у випадку виникнення реальної загрози
• протягом шести місяців із дня втрати ним статусу перехідного;
Позика НБУ
• надання банку кредиту для підтримки ліквідності;
• наявність у банку кредиту для підтримки ліквідності, отриманого від НБУ.
8
ПОВНОВАЖЕННЯ КУРАТОРА ВІД НБУ
контроль
діяльності
• здійснювати постійний контроль за проведенням банком операцій;
• здійснювати контроль за своєчасним виконанням банком вимог НБУ;
• отримувати інформацію щодо проведення банком операцій і визначення рівня
ризиків;
• здійснювати контроль за використанням коштів, отриманих від НБУ;
• ініціювати проведення нарад з керівництвом банку для отримання інформації про
вжиття заходів щодо усунення порушень та забезпечення фінансової стабільності банку;
контроль
рішень
• бути присутнім на загальних зборах акціонерів, на засіданнях ради і правління банку з
правом дорадчого голосу, нарадах керівництва, переговорах з інвесторами банку з
питань продажу чи реорганізації банку тощо;
• ініціювати розгляд питання щодо застосування відповідного заходу впливу до
керівників банку, якщо вони перешкоджають здійсненню функцій куратора банку;
вплив
• виносити за межі банку копії документів, що можуть свідчити про факти порушення
банком законодавства.
9
ПРИЗНАЧЕННЯ КУРАТОРА ВІД НБУ
Наслідки введення особливого режиму контролю та призначення куратора
НБУ має повноваження
За ініціативи Куратора
заборонити використання для розрахунків прямих
кореспондентських рахунків
перевести банк на модель обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП,
яка дає банку змогу здійснювати початкові платежі від
імені відокремлених підрозділів або через
внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему
установити порядок здійснення банком та його
відокремленими підрозділами початкових платежів з
урахуванням наявності коштів на кореспондентському
рахунку банку та змісту платежів
10
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО БАНКУ
ТА
БАНКУ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОНТРОЛЮ
Банк з особливим
режимом контролю
(під контролем
куратора НБУ)
Проблемний банк
За своїм правовим змістом ці два режими не є
тотожними, при цьому можуть бути застосовані щодо
банку одночасно.
11
СТАТУС РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ БАНКУ ПРОБЛЕМНИМ
Рішення про віднесення банку
до категорії проблемних є
банківською таємницею
12
ОБОВ’ЯЗКОВІ
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ БАНКУ ПРОБЛЕМНИМ
НЕДОТРИМАННЯ
ФІНАНСОВИХ НОРМАТИВІВ
ІНШІ
ПОРУШЕННЯ ВИМОГ
1) Банком протягом звітного місяця
допущено зменшення на 5% і більше:
А) щоденного розміру регулятивного капіталу
нижче мінімального розміру – 5 і більше разів
та/або
Б) значення нормативу достатності
(адекватності) регулятивного капіталу нижче
нормативного значення – 2 і більше разів
1)
Невиконання вимоги вкладника
/кредитора, строк якої настав 5 і більше
робочих днів
2)
2) Банк протягом звітного місяця допустив
зменшення на 5% і більше значення
нормативів ліквідності нижче мінімальних
нормативних значень, що розраховуються:
А) за щоденними розрахунками - 5 і більше
разів
Б) щодекади - два й більше рази
4)
Невідображення в бухгалтерському обліку
документів клієнтів банку, що не виконані у
строк з вини банку
Порушення законодавства щодо здійснення
фінансового моніторингу
Незабезпечення ефективності
функціонування та/або адекватності
системи управління ризиками
Обсяг негативно класифікованих активів
банку (крім санаційного) становить 40% і
більше загальної суми активів, за якими
має оцінюватися ризик та формуватися
резерв
3)
5)
13
НЕОБОВ’ЯЗКОВІ
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ БАНКУ ПРОБЛЕМНИМ
За фактом
• невиконання рішення та/або вимоги НБУ щодо усунення порушень банківського
законодавства протягом визначеного строку;
• ненадання інформації на запит НБУ, куратора банку, уповноваженої НБУ особи для
проведення інспекційної перевірки банку
• невиконання вимог щодо розкриття відомостей про власників істотної участі в банку
• здійснення ризикової діяльності або застосування іноземних санкцій
За результатами
перевірок
• подання банком недостовірної звітності, не виправленої в строк, що може призвести до
невиконання хоча б одного з економічних нормативів капіталу та/або ліквідності (за
результатами банківського нагляду, аудиторської перевірки)
Конфлікт
інтересів банку
• будь-який вид стосунків, який суперечить інтересам банку, наявність протиріч між органами
управління та/або акціонерами банку, що негативно впливають на ефективне управління
банком та можуть загрожувати інтересам вкладників і кредиторів
• невиконання розпорядження НБУ про відсторонення від посади посадової особи банку
або заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних
акцій (паїв)
Судові рішення
• набрання законної сили обвинувальним вироком щодо діянь у фінансовій сфері
контролерів, керівників банку
• винесення щодо банку судового рішення, виконання якого може мати негативний вплив на
репутацію банку та/або призвести до втрати активів у розмірі більше ніж один відсоток
Подання
недостовірних
відомостей
• щодо виконання особою, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку, вимог:
- законодавства щодо фінансового моніторингу, та/або
- щодо підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються
внески для формування або збільшення статутного капіталу банку
14
НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ БАНКУ ПРОБЛЕМНИМ
визнання діяльності банку
такою, що відповідає
законодавству
Протягом 180 днів з дня
віднесення банку до
категорії проблемних НБУ
зобов’язаний прийняти
одне з таких рішень:
або
ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО
КАТЕГОРІЇ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ
15
СХЕМА ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ З РИНКУ (1)
ПРОБЛЕМНИЙ БАНК
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК
1
Банк відповідає критеріям
проблемного банку – НБУ
приймає рішення про
віднесення його до категорії
проблемних
1
НБУ має право ввести в
банку особливий режим
контролю та призначити
куратора банку
НБУ приймає рішення про віднесення
банку до категорії неплатоспроможних
НБУ повідомляє Фонд про віднесення
банку до категорії неплатоспроможних
(не пізніше наступного дня)
2
3
Призначення уповноваженої
особи на тимчасову адміністрацію
та початок тимчасової
адміністрації
(на наступний робочий день)
2
4
до 180 днів
Строк, на який призначається
куратор, визначається НБУ.
Куратор НБУ може бути
введений до визнання банку
проблемним
1 1 1
Фонд публікує на сайті
інформацію про введення
тимчасової адміністрації (не
пізніше наступного
робочого дня після початку)
30 днів
5
• Складання та затвердження Плану
врегулювання відповідно до
обраного способу виведення банку з
ринку
• Інвентаризація активів і зобов’язань
банку
• Публікація повідомлення про пошук
потенційних інвесторів
Виконання
Плану врегулювання
6
7
8
Уповноважена особа подає
Фонду письмовий звіт про
виконання плану
врегулювання
Закінчення тимчасової
адміністрації
Строк визначається Планом
врегулювання
до 3 місяців
(для системно важливих банків – до 6 міс.)
може бути одноразово продовжено на 1 міс.
Тимчасова
адміністрація
17
ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1
• Віднесення банку до категорії неплатоспроможних
2
• Призначення уповноваженої особи Фонду на
тимчасову адміністрацію
3
• Опублікування інформації про віднесення банку до
категорії неплатоспроможних
4
• Інвентаризація майна неплатоспроможного банку
5
• Складання та затвердження Плану врегулювання
відповідно до обраного способу виведення банку з
ринку
6
• Виконання Плану врегулювання відповідно до
обраного способу виведення банку з ринку
7
• Закінчення тимчасової адміністрації
18
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ БАНКУ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ
неприведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами,
після віднесення його до категорії проблемних, але не пізніше ніж через
180 днів з дня визнання його проблемним;
зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу
банку до однієї третини від мінімального рівня
невиконання банком протягом 10 робочих днів поспіль 10% і більше
своїх зобов’язань перед вкладниками та кредиторами
одноразове грубе або систематичне порушення банком законодавства у
сфері готівкового обігу
систематичне порушення банком законодавства щодо фінансового
моніторингу, що створює загрозу інтересам вкладників чи кредиторів
банку
Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014
(НАБРАВ ЧИННОСТІ 06.02.2015 РОКУ) виключено з підстав для визнання неплатоспроможним і
включено до підстав відкликання банківської ліцензії (ст. 76 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»)
19
ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ БАНКУ
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИМ
ЗУ «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації
та реструктуризації банків» від 28.12.2014 року
Банк не надав програму капіталізації/план
реструктуризації банку,
що відповідає вимогам НБУ
Учасники банку
не спроможні забезпечити
належний рівень капіталізації
У таких випадках виведення банку з ринку здійснюється:
У ЗАГАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ
Способами, визначеними ЗУ «Про заходи,
спрямовані на сприяння капіталізації та
реструктуризації банків»
1 спосіб: Передача вкладів усіх вкладників та частини
активів неплатоспроможного банку на користь
приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії
неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією
2 спосіб: Реорганізація
неплатоспроможного банку
шляхом приєднання до
платоспроможного банку
20
НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ ТИЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
З дня призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію:
призупиняються всі
повноваження органів
управління та органів
контролю банку:
 загальних зборів,
 спостережної ради
 правління (ради директорів)
 ревізійної комісії
внутрішнього аудиту
про здійснення тимчасової адміністрації та призначення
уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію
повідомляються:











інші банки,
Державна служба фінансового моніторингу України
НКЦПФР
Нацкомфінпослуг
Міністерство фінансів України
Державна фіскальна служба України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна виконавча служба України
Генеральна прокуратура України
Служба безпеки України
Пенсійний Фонд України та ін.
21
ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ
НА ТИМЧАСОВУ АДМІНІСТРАЦІЮ
Управління
банком
вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів
управління та контролю банку;
• укладати від імені банку будь-які договори;
• продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;
• зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів;
Визнання
договорів
нікчемними
• повідомляти сторони за договорами про нікчемність цих договорів та вчиняти дії
щодо застосування наслідків нікчемності договорів;
•
Захист
інтересів
Проведення
експертиз
• позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про
винесення рішення щодо надання інформацію про активи боржника;
• подання заяв з метою порушення кримінального провадження за фактами
шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно
банку;
•
залучати радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших до роботи у процесі
здійснення тимчасової адміністрації;
• призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз
22
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ: ПЛАН ВРЕГУЛЮВАНННЯ
Фонд приступає до розробки плану врегулювання на основі найменш витратного для
Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку
у день призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.
Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного
банку з ринку, що базується
на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним із
способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного
неплатоспроможного банку,
з урахуванням фінансових пропозицій, що представлені
потенційними інвесторами.
Фонд визначає умови конкурсу та не пізніше 30 дня після призначення
уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію публікує повідомлення про
пошук потенційних інвесторів
23
СХЕМА ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ З РИНКУ (1)
ПРОБЛЕМНИЙ БАНК
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК
1
Банк відповідає критеріям
проблемного банку – НБУ
приймає рішення про
віднесення його до категорії
проблемних
1
НБУ має право ввести в
банку особливий режим
контролю та призначити
куратора банку
НБУ приймає рішення про віднесення
банку до категорії неплатоспроможних
НБУ повідомляє Фонд про віднесення
банку до категорії неплатоспроможних
(не пізніше наступного дня)
2
3
Призначення уповноваженої
особи на тимчасову адміністрацію
та початок тимчасової
адміністрації
(на наступний робочий день)
2
4
до 180 днів
Строк, на який призначається
куратор, визначається НБУ.
Куратор НБУ може бути
введений до визнання банку
проблемним
1 1 1
Фонд публікує на сайті
інформацію про введення
тимчасової адміністрації (не
пізніше наступного
робочого дня після початку)
30 днів
5
• Складання та затвердження Плану
врегулювання відповідно до
обраного способу виведення банку з
ринку
• Інвентаризація активів і зобов’язань
банку
• Публікація повідомлення про пошук
потенційних інвесторів
Виконання
Плану врегулювання
6
7
8
Уповноважена особа подає
Фонду письмовий звіт про
виконання плану
врегулювання
Закінчення тимчасової
адміністрації
Строк визначається Планом
врегулювання
до 3 місяців
(для системно важливих банків – до 6 міс.)
може бути одноразово продовжено на 1 міс.
СИСТЕМНО ВАЖЛИВІ БАНКИ УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ
 ПРИВАТБАНК
 ОЩАДБАНК
 УКРЕКСІМБАНК
 ДЕЛЬТА БАНК
 ПРОМІНВЕСТБАНК
 УКРСОЦБАНК
 РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
 СБЕРБАНК РОСІЇ
25
ПОВНОВАЖЕННЯ ФОНДУ ЩОДО ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ НІКЧЕМНИМИ
Перевірка правочинів банку на предмет їх нікчемності за період 1 рік до введення
тимчасової адміністрації
Підстави нікчемності правочинів:
• безоплатне відчуження майна, відмова банку від власних майнових вимог;
• взяття банком на себе зобов’язань, що стало наслідком неплатоспроможності банку або неможливості
виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами;
• відчуження-купівля майна, оплати робіт/послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (на 20% і
більше);
• оплата кредитору або прийняття майна в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів
банку перевищувала вартість майна;
• прийняття зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення
виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону
України "Про банки і банківську діяльність";
• укладення кредитних договорів, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг);
• укладення правочинів, умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання
окремим кредиторам переваг (пільг);
• укладення правочинів з пов’язаною особою банку.
26
ДІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ
В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ НІКЧЕМНИХ ПРАВОЧИНІВ
повідомляє сторони за договорами, про нікчемність цих договорів
та
вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;
протягом дії тимчасової
адміністрації, а також
протягом ліквідації
вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів)
банку, переданого за такими договорами;
нарахування неустойки, інших фінансових санкцій;
має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх
укладенням.
27
СПІРНА СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНІВ
НІКЧЕМНИМИ
«Дроблення» рахунків
Позиція Фонду підтримана
Позиція Фонду НЕ підтримана
ПАТ «Старокиївський банк»:
«Дроблення рахунку» шляхом
перерахування/виплати за трансакціями і
правочинами
ПАТ «Актабанк»:
«Дроблення рахунку» шляхом надання
фінансової допомоги 62 фізичним особам по
190 000 грн. = 11 780 000 грн.
Правочин визнано нікчемним.
Щодо дій працівників банку та Позивача відкрито
кримінальне провадження.
Кошти на рахунок Позивача надходили внаслідок
«дроблення» рахунків фізичних осіб.
Встановлено, що Банк не є стороною договорів.
Уповноважена особа не має повноважень на
визнання таких договорів нікчемними.
Справа № 826/18465/14 Постанова від 13.01.2015
Справа № 826/18032/14 Постанова від 16.12.2014
Справа № 826/17494/14 Постанова від 12.12.2014
Справа № 826/18030/14 Постанова від 11.12.2014
Справа № 826/16422/14 Постанова від 08.12.2014
Справа № 826/18241/14 Постанова від 08.12.2014 та інші
Окружний Адміністративний Суд міста Києва
Справа № 804/19921/14 Постанова від 23.12.2014
Дніпропетровський Окружний Адміністративний Суд міста
28
ПОШУК ІНВЕСТОРІВ
29
ПОШУК ІНВЕСТОРІВ
повідомлення Фонду щодо пошуку
потенційних інвесторів
не пізніше 30 дня після призначення
Уповноваженої особи на тимчасову
адміністрацію
Визначення кваліфікованих інвесторів
серед потенційних
Конкурс серед кваліфікованих інвесторів
Етапи проведення конкурсу:
 приймання конкурсних пропозицій;
 розгляд конкурсних пропозицій кваліфікованих інвесторів
виконавчою дирекцією Фонду;
 визначення та оголошення переможця конкурсу;
 інформування учасників конкурсу про його результати.
30
ЗА РІШЕННЯМ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ
ПОТЕНЦІЙНИЙ ІНВЕСТОР ВИЗНАЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ, ЯКЩО:
Розмір статутного та регулятивного капіталу інвестора забезпечить виконання
економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів (для банків);
Розмір власних коштів/власного капіталу банку-резидента перевищує розмір цінової
пропозиції;
Наявна кількість власних коштів/власного капіталу юридичної особи у розмірі, що
забезпечить виконання неплатоспроможним банком/перехідним банком економічних
нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів (для юридичних осіб, які
придбаватимуть такий банк із приведенням його діяльності у відповідність).
Структура власності потенційного інвестора є прозорою та вказані кінцеві власники;
Підтверджено задовільний фінансовий стан інвестора та його бездоганну ділову
репутацію.
31
ОЗНАКОЮ ВІДСУТНОСТІ
БЕЗДОГАННОЇ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є:
Щодо власників
істотної участі,
членів органів
управління
• відсутність бездоганної ділової репутації у члена виконавчого органу чи
наглядової (спостережної) ради юридичної особи;
• відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є власником істотної
участі юридичної особи;
Виконання
зобовязань
• неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будьякого банку або іншої юридичної чи фізичної особи, зокрема наявність
фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як
учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації
банку;
• неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;
Фінансовий
моніторинг,
санкції
• наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із
здійсненням терористичної діяльності;
• застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями,
міжнародними організаціями або Україною санкцій до юридичної особи
або власників істотної участі в юридичній особі, які не скасовані;
Ризикова
діяльність
• встановлення НБУ факту здійснення банком, у якому юридична особа учасник банку є (була) контролером, ризикової діяльності, що загрожує
інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується
протягом одного року з дня настання такої події).
32
ОЗНАКОЮ ВІДСУТНОСТІ
БЕЗДОГАННОЇ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Є:
• наявність судимості (за відповідними злочинами);
Судимість
• триває дія позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю згідно з вироком суду;
Виконання
зобовязань
• неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або
іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх 5 років),
• зокрема наявність фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як
учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;
• неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;
Щодо попердньої
трудової
діяльності
• кандидат обіймав не менше шести місяців посаду в органах управління банку
протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації банку
(застосовується протягом 3 років з дня настання події);
• звільнення на вимогу НБУ чи іншого державного органу;
• звільнення за статтями 40 (проступок, невідповідність посаді) КЗпП (протягом
останніх 5 років);
Ризикова
діяльність
• установлення НБУ факту здійснення банком, у якому фізична особа є
(була) кінцевим бенефіціарним власником (контролером), ризикової
діяльності (застосовується протягом 1 року з дня настання такої події);
Фінансовий
моніторинг
• наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням
терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
• застосування міжнародних санкцій до фізичної особи;
• особа піддана адміністративному стягненню за порушення вимог законодавства у
сфері здійснення фінансового моніторингу (застосовується протягом 1року з дня
настання такої події).
33
ЗА РЕЗУЛЬТАМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ФОНД РЕКОМЕНДУЄ НБУ ЛІКВІДУВАТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК
відповідно до плану врегулювання
у разі закінчення строку тимчасової
адміністрації банку та/або невиконання
плану врегулювання
в інших випадках, передбачених Законом
34
З 6 ЛЮТОГО 2015 РОКУ
БАНКИ ЛІКВІДОВУВАТИМУТЬ ЗА СИСТЕМАТИЧНЕ ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює
загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку –
виключено з підстав для визнання неплатоспроможним (ст. 76) і включено до підстав
відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку (ст. 77 ЗУ «Про банки і банківську
діяльність»).
Новий Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від
14.10.2014
НАБРАВ ЧИННОСТІ - 06.02.2015
35
ЛІКВІДАЦІЯ
36
ЛІКВІДАЦІЯ
СХЕМА ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ З РИНКУ (2)
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ
БАНК
Уповноважена
особа подає Фонду
письмовий звіт про
виконання плану
врегулювання
ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ
Рішення НБУ про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку
1
2
Фонд подає до
НБУ
рекомендації
щодо ліквідації
банку
НБУ повідомляє Фонд про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку (не пізніше дня,
наступного за днем прийняття рішення)
Фонд призначає уповноважену особу на
ліквідацію та розпочинає
ліквідацію банку
(у день отримання рішення НБУ)
3
4
НБУ
приймає
рішення про
відкликання
банківської
ліцензії та
ліквідацію
банку
5
Фонд публікує на сайті відомості про
ліквідацію банку (не пізніше
наступного робочого дня)
Фонд публікує оголошення в газетах
(УК та ГУ) про ліквідацію банку та
відшкодування коштів вкладникам,
затверджує реєстр вкладників
6
5
Тимчасова
адміністрація
Початок здійснення виплат
вкладникам
Припинення прийому вимог кредиторів
7
Складання реєстру акцептованих вимог
кредиторів
8
9
10
Задоволення вимог кредиторів
відповідно до черги
Оголошення про завершення виплат
вкладникам
11
Внесення до ЄДР запису про
ліквідацію банку – банк
вважаться ліквідованим
Повноваження уповноваженої
особи припиняються.
Фонд подає до НБУ звіт
уповноваженої особи про
завершення ліквідації банку
12
30 днів
1 1
7 днів
30 днів
З дня закінчення складання реєстру кредиторів до
90 днів
закінчення тимчасової адміністрації
до 1 року (для системноважливих банків – до 2 років)
з можливістю продовжити на строк до 1 року
СПОСОБИ ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО
БАНКУ З РИНКУ
ПЕРЕДАЧА
АКТИВІВ
СПОСІБ 1
Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за
вкладами фізичних осіб
З ЛІКВІДАЦІЄЮ
СПОСІБ 2
Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або
частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого
банку
З ЛІКВІДАЦІЄЮ
СПОСІБ 3
Відчуження всіх або частини активів і зобов’язань
неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку
з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку
та подальшою його ліквідацією
З ЛІКВІДАЦІЄЮ
СПОСІБ 4
Створення та продаж інвестору перехідного банку з
передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного
банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку
З ЛІКВІДАЦІЄЮ
СПОСІБ 5
Продаж неплатоспроможного банку інвестору
БЕЗ ЛІКВІДАЦІЇ
39
СПОСОБИ ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО
БАНКУ З РИНКУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬ ЛІКВІДАЦІЮ
СПОСІБ 1
Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами
фізичних осіб
Не передбачає передачі активів та зобов’язань
Банки, що ліквідовані способом 1
ВСЬОГО 22 БАНКИ
2015:
1.
2.
3.
4.
ІнтерКредитБанк
Аксіома Банк
Прайм-Банк
Порто-Франко
2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Демарк
Експобанк
Грін Банк
Актабанк
Актив-банк
УФС Банк
Єврогазбанк
2014:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Фінростбанк
Старокиївський Банк
АКБ банк
Західінкомбанк
Південкомбанк
Інтербанк
Банк Форум
2014:
15.
16.
17.
18.
Меркурій
Брокбізнесбанк
Реал Банк
Даніель
40
СПОСІБ 2
СПОСОБИ ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО
БАНКУ З РИНКУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬ ЛІКВІДАЦІЮ
Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його
активів і зобов’язань на користь приймаючого банку
Передбачає передачу активів та зобов’язань
41
СПОСІБ 3
СПОСОБИ ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО
БАНКУ З РИНКУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЛІКВІДАЦІЮ
Відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного
банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської
ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією
Передбачає передачу активів та зобов’язань
Банки, що ліквідовані способом 3
Відчуження
всіх або частини
активів і
Золоті Ворота
Промекономбанк
зобов’язань неплатоспроможного банку на
користь приймаючого банку з відкликанням
28.11.14
26.08.14 банку
банківської
ліцензії неплатоспроможного
та подальшою його ліквідацією
приймаючий банк –
Приймаючий банк Стандарт
Фідобанк
42
СПОСІБ 4
ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ З
РИНКУ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬ ЛІКВІДАЦІЮ
Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому
активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою
ліквідацією неплатоспроможного банку
Передбачає передачу активів та зобов’язань
Банки, що ліквідовані способом 4
Терра Банк
«ПЕРЕХІДНИЙ БАНК
«КРИСТАЛБАНК»
24.12.14 року здійснено передачу
частини активів і зобов’язань
«ТЕРРА БАНК»
Продаж інвестору
43
СПОСІБ 5
ВИВЕДЕННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ З
РИНКУ БЕЗ ЛІКВІДАЦІЇ
ПРОДАЖ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ІНВЕСТОРУ
Не передбачає передачі активів та зобов’язань
ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС:
44
СУДОВА ПРАКТИКА
45
ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС:
14.03.2014
Запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк Форум»
29.04.2014
Рішенням Фонду компанію Єрнаміо Консалтінг (власник Банку
Форум) було допущено до участі в конкурсі та визнано
кваліфікованим інвестором.
13.05.2014
Фонд повідомив компанію Єрнаміо Консалтінг про умови
перемоги у конкурсі: зокрема, щодо необхідності забезпечення
здійснення капіталізації банку на суму 3 400 000 000 грн.
20.05.2014 та 27.05.2014
Компанія Єрнаміо Консалтінг звернулась до Фонду з пропозиціями
внесення змін до Плану врегулювання
Фондом відхилені пропозиції компанії Єрнаміо Консалтінг через
невідповідають законодавству.
Затверджено план врегулювання зі способом виведення шляхом
відчуження всіх або частини активів неплатоспроможного банку
на користь приймаючого банку з відкликанням банківської
ліцензії і подальшою ліквідацією Банку Форум.
46
ПРАКТИЧНИЙ КЕЙС:
16.06.2014
Розпочато процедуру ліквідації з відчуженням в процесі ліквідації
всіх або частини активів і зобов’язань на користь приймаючого
банку .
19.06.2014
Змінено спосіб виведення банку з ринку – на ліквідацію з
відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.
26.06.2014
Окружним адміністративним судом міста Києва задоволено позов
Єрнаміо Консалтінг про: Скасування рішення Фонду щодо відхилення
пропозиції плану врегулювання Єрнаміо Консалтінг , про Скасування
рішення Фонду від 27.05.2014 щодо затвердження плану врегулювання
13.08.2014
Київським апеляційним адміністративним судом задоволено апеляційні
скарги Фонду та НБУ і рішення Окружного суду від 26.06.2014
скасовано.
22.01.2015
Постановою Вищого адміністративного суду частково задоволено
скаргу Єрнаміо Консалтінг в частині скасування рішення Фонду
щодо затвердження плану врегулювання шляхом відчуженням всіх
або частини активів і зобов’язань на користь приймаючого банку з
відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією.
47
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Киев, ул. Димитрова 5-Б, оф.305
тел.: (044) 227 92 12
тел.: (044) 287 06 16
office[email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа