close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
(РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІПОТЕЧНЕ МАЙНО ЗА БАНКОМ)
МОЖЛИВІСТЬ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ
СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ШЛЯХОМ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
ІПОТЕЧНЕ МАЙНО
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ
ПРАВ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ОСКАРЖЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ОГЛЯД
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
МОЖЛИВІСТЬ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ
ІПОТЕКИ ШЛЯХОМ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІПОТЕЧНЕ МАЙНО
МОЖЛИВІСТЬ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ
СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ШЛЯХОМ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
ІПОТЕЧНЕ МАЙНО
Іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що
залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель
має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед
іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.
ст. 1 ЗУ «Про іпотеку»
Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до
закону. Державна реєстрація іпотеки здійснюється в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень особою, на яку відповідно до законодавства
покладені функції щодо державної реєстрації обтяжень нерухомого майна іпотекою, на
підставі повідомлення іпотекодержателя.
ст. 4 ЗУ «Про іпотеку»
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
МОЖЛИВІСТЬ ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ
ІПОТЕКИ ШЛЯХОМ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІПОТЕЧНЕ МАЙНО
Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним
зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки у разі:
невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов’язання
порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності
іпотекодавця або визнання його банкрутом або при ліквідації юридичної
особи – іпотекодавця
невиконання або неналежного виконання боржником основного
зобов’язання
Правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя
на іпотечне майно шляхом позасудового врегулювання є:
договір про задоволення вимог іпотекодержателя
відповідне застереження в іпотечному договорі
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ
ПРАВ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
Процедура проведення державної реєстрації речових прав на майно, що є предметом
іпотеки, права та обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, визначена,
насамперед, в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» та у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р.
№ 868.
У відповідності до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р.
№ 868 (надалі Порядок державної реєстрації прав), державну реєстрацію прав шляхом
внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно проводять
орган державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна.
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ
ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ, ЩО МІСТИТЬ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ, ЗАЯВНИК ПОДАЄ:
документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення
речових прав на нерухоме майно (іпотечний договір із відоповідним
застреженням або договір про задоволення вимог іпотекодержателя)
завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення
порушень, надіслану іпотекодавцеві та боржникові, в якій зазначається
стислий зміст порушеного зобов'язання (вимога має передбачати
виконання порушеного зобов'язання у не менш як 30-денний строк та
попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі
невиконання такої вимоги);
документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту
отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від
іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш
тривалий строк не зазначений у письмовій вимозі (поштове повідомлення
про вручення поштового відправлення або лист Українського державного
підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" з підтвердженням про
вручення поштового відправлення);
заставну (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
НАЙПОШИРЕНІШИМИ ПІДСТАВАМИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ В СУДОВОМУ
ПОРЯДКУ РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ, Є:
направлення іпотекодержателем вимоги про усунення порушень без
опису вкладення
«Однак, вказане поштове повідомлення не підтверджує факт надсилання та отримання
уповноваженою особою позивача саме повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням
зобов'язання та вимоги про усунення порушень оскільки не містить опису вкладення, з якого можливо
було б встановити який саме документ було відправлено даним поштовим відправленням.»
(Постанова від 04.12.2014 № 820/18563/14
Харківський окружний адміністративний суд)
не отримання іпотекодавцем вимоги іпотекодержателя про усунення
порушення основного зобов'язання не менш ніж у 30-ти денний строк
«Суд зазначає, що надіслання боржнику (іпотекодавцю) вимоги, в жодному разі не може бути
здійснена формально, тобто, без підтвердження її отримання адресатом.»
Матеріалами справи підтверджується, що державний реєстратор здійснив реєстрацію за
відповідачем права власності на предмет іпотеки за фактичної відсутності в матеріалах
реєстраційної справи належних доказів саме отримання позивачем вимоги про необхідність усунення
порушення основного зобов'язання в 30-ти денний строк, а відтак, і за відсутності доказу спливу
такого строку, тобто в порушення вимог п. 46 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно.»
((Постанова від 10.10.2014 № 817/2240/14
Рівненський окружний адміністративний суд)
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОДАТКОВО
ПОДАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ДОКУМНЕТИ:
В разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення
речових прав на такий об'єкт, відсутні відомості про його технічні характеристики,
заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових
прав на нерухоме майно, подає технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна.
В разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення
речових прав на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер,
заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових
прав на нерухоме майно, подає витяг з Державного земельного кадастру про таку
земельну ділянку.
Для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке перебуває
в іпотеці або податковій заставі, заявник, крім документа, що підтверджує виникнення,
перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає документ, що
підтверджує факт надання іпотекодержателем або контролюючим органом згоди на
відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна.
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
Однією із найрозповсюдженіших підстав для відмови є випадок, коли заяву про
державну реєстрацію прав, пов'язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після
державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна (крім випадків
обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії).
Це означає, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься запис
про накладений арешт на іпотечне майно, який був внесений до подання
іпотекодержателем заяви про державну реєстрацію прав на іпотечне майно.
«Державний реєстратор встановив наявність інших обтяжень, накладених на користь третіх осіб,
які не пов'язані з перебуванням нерухомого майна в іпотеці.
Чинним законодавством України чітко визначено порядок зняття арешту з майна, який накладено
постановою державної виконавчої служби, у разі якщо майно, на яке він накладений належить іншій
особі.
Разом з тим, ні Закон України «Про іпотеку», ні будь-який інший законодавчий акт не скасовують та
не відміняють положення Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» та «Про виконавче провадження». Позивач безпідставно вважає, що
зареєстрована іпотека відміняє всі інші обтяження, накладені як судом так і виконавчою
службою, і що всі інші обтяження реєстратор взагалі не повинен враховувати.»
(Постанова від 28.10.2014 № 826/9098/14
Київський апеляційний адміністративний суд)
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ПРАКТИКА ЗНЯТТЯ АРЕШТУ МАЙНА, ЯКИЙ ПЕРЕШКОДЖАЄ ДЕРЖАВНІЙ
РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ІПОТЕЧНЕ МАЙНО
«Чинним законодавством не передбачено заборони накладення арешту на майно, що є
предметом іпотеки. Разом із тим ст. 60 Закону № 606-ХІV обумовлено випадки, підстави й
порядок зняття арешту з майна, у тому числі відповідно до ч. 5 цієї норми у всіх інших випадках
незавершеного виконавчого провадження арешт із майна чи коштів може бути знятий за
рішенням суду.
Ураховуючи наведене вище, а також виходячи із суті іпотеки, визначення якої міститься в Законі
№ 898-ІV (ст. 1), відповідно до якого іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником
забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета
іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, установленому цим
Законом, позов про зняття арешту, накладеного державним виконавцем, підлягає
задоволенню, крім випадків, визначених ч. 3 ст. 54 Закону № 606-ХІV.
Водночас законодавством не врегулювана можливість звільнення з-під арешту заставленого
майна, накладеного для забезпечення позову. Зважаючи на ту обставину, що накладення
арешту має своїм наслідком заборону відчуження арештованого майна, ним порушується право
іпотекодержателя в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки. Зі змісту частин 6 та 7 ст. 3
Закону № 898-ІV убачається, що у разі, якщо належним чином зареєстрована іпотека виникла
раніше накладення арешту для забезпечення реального виконання рішення суду щодо
задоволення вимог стягувачів, відмінних від іпотекодержателя, суд повинен приймати рішення
про звільнення з-під арешту іпотечного майна.»
«Аналіз судової практики застосування судами законодавства,
яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна.»
Верховний Суд України
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МОРАТОРІЮ ЗГІДНО ЗУ «ПРО МОРАТОРІЙ НА
СТЯГНЕННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, НАДАНОГО ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРЕДИТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ»
Не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове
майно, яке вважається предметом іпотеки, якщо таке майно виступає як забезпечення
зобов’язань громадянина України за споживчими кредитами, наданими йому в
іноземній валюті якщо:
- таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного
проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного
будівництва нерухомого житлового майна;
- загальна площа такого майна не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250
кв. метрів для житлового будинку.
«Суд вважає безпідставним твердження позивача, що в даному випадку не має місце примусове
стягнення квартири, суд зазначає, що в матеріалах, що були надані представником позивача до
державного реєстратора відсутня згода іпотекодавця на стягнення квартири.»
Враховуючи, що вказана квартира не підлягає стягненню (відчуженню без згоди власника)
відповідно до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як
забезпечення кредитів в іноземній валюті", отже при прийнятті рішення про відмову у державній
реєстрації права власності на вказану квартиру відповідач діяв відповідно до вимог згадуваних
Законів, отже суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог в частині визнання
протиправним та скасування рішення від 03.09.2014 N 15554509 про відмову у державній реєстрації
прав та їх обтяжень.»
(Постанова від 10.12.2014 № 826/17722/14
Окружний адміністративний суд м. Києва)
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСКАРЖЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА.
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
ОСКАРЖЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА.
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
Особа, з приводу звернення якої прийнято рішення про відмову у реєстрації прав на
нерухоме майно, має право вибору, або усунути недоліки і спробувати повторно
звернутись до державного реєстратора, або оскаржити відмову державного реєстратора
у встановленому порядку.
«За змістом статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень" державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним
реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються (делегуються) функції
державного реєстратора прав на нерухоме майно. Відповідно до частини другої статті 30 цього
Закону дії або бездіяльність державного реєстратора, державного кадастрового реєстратора,
нотаріуса, державного виконавця можуть бути оскаржені до суду. Суди повинні мати на увазі, що
під діями також слід розуміти рішення, прийняті зазначеними суб'єктами владних повноважень з
питань реєстрації. Спори, які виникають у цих відносинах, підлягають розгляду в порядку
адміністративного судочинства.»
Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України № 8 від 20.05.2013 року
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСКАРЖЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА.
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
НАЙПОШИРЕНІШІ СУДОВІ СПРАВИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ОСКАРЖЕННЯМ РІШЕНЬ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ЩОДО ПОЗАСУДОВОГО СТЯГНЕННЯ
НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
ІПОТЕКОДАВЦІ
ОСКАРЖУЮТЬ РІШЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА
ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛІ
ОСКАРЖУЮТЬ ВІДМОВУ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА
направлення іпотекодержателем
вимоги про усунення порушень
без опису вкладення;
документи
не
відповідають
вимогам ЗУ «Про державу
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»;
не отримання іпотекодавцем
вимоги іпотекодержателя про
усунення порушення основного
зобов'язання не менш ніж у 30-ти
денний строк;
подання
документів
для
реєстрації права власності без
дотримання
30-ти
денного
строку.
заяву про державну реєстрацію
прав, пов'язаних з відчуженням
нерухомого майна, подано після
державної реєстрації обтяжень,
встановлених щодо цього майна.
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСКАРЖЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА.
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
«Судами обґрунтовано враховано, що обтяження, накладене нотаріусом при укладенні іпотечного
договору на предмет іпотеки не унеможливлює для іпотекодержателя здійснити дії щодо
звернення вимог на предмет іпотеки шляхом прийняття його у свою власність.»
(Ухвала від 27.01.2015 № 826/10423/14
Вищий адміністративний суд України)
«Проаналізувавши наведені норми матеріального права, колегія суддів Судової палати в
адміністративних справах Верховного Суду України дійшла такого правового висновку: наявність в
Єдиному реєстрі заборон запису про заборону відчуження майна є перешкодою для здійснення
державним реєстратором реєстраційних дій до того часу, поки таке обтяження не буде зняте.»
(Постанова від 11.11.2014
Верховний Суд України)
«Таким чином, позовна вимога щодо зобов'язання відповідача зареєструвати право власності в рівних
частках за ОСОБА_1, ОСОБА_2 на квартиру АДРЕСА_1, що в місті Києві, і внести відповідні до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в певному розмірі є формою втручання в
дискреційні повноваження відповідача та виходить за межі завдань адміністративного
судочинства, а тому задоволенню не підлягає.»
(Постанова від 30 серпня 2013 року № 826/12459/13-а
Окружний адміністративний суд м. Києва)
ПОЗАСУДОВЕ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ОСКАРЖЕННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ДІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА.
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ.
«Отже, вимога позивача про зобов'язання винести рішення про державну реєстрацію права
власності не ґрунтується на чинному законодавстві України.
З огляду на наведене, суд фактично замінив своїм рішенням установлену законодавством
процедуру державної реєстрації та орган, до компетенції якого належить проведення
державної реєстрації.
Адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта владних
повноважень на відповідність закріпленим частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного
судочинства України критеріям, не втручається у дискрецію (вільний розсуд) суб'єкта владних
повноважень поза межами перевірки за названими критеріями. Завдання адміністративного
судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні
дотримання вимог права, інакше було б порушено принцип розподілу влади.
Отже, під дискреційним повноваженням суд розуміє таке повноваження, яке надає певний
ступінь свободи адміністративному органу при прийнятті рішення, тобто, коли у межах, які
визначені законом, адміністративний орган має можливість самостійно (на власний розсуд)
вибрати один з кількох варіантів рішення.
Зважаючи, що суд є правозастосовуючим органом, а чинним законодавством встановлена
процедура прийняття відповідних рішень державними реєстраторами, судовим рішенням не
може бути замінена ця процедура та орган, до компетенції якого віднесено прийняття
відповідних рішень.
З огляду на наведене, суд апеляційної інстанції вважає, що суд першої інстанції дійшов
неправильного висновку щодо задоволення позовних вимог, оскільки накладений та незнятий
арешт на майно іпотекодавців виключає можливість реєстрації права власності на
предмет іпотеки.»
Постанова від 28.10.2014 № 826/9098/14
Київський апеляційний адміністративний суд)
THE BEST PRACTICE OF LEGAL COLLECTION
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Іван Легейда
Керуючий партнер
м. Київ, вул. Іллінська, 8
тел. (044) 3 777 361
www.plp.kiev.ua
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа