close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Зняття арештів з
предметів застави
© Маселко Р.
Види арештів
1) арешт в рамках кримінальної справи
2) арешт ДВС в інтересах 3 осіб
3) арешт в інтересах самого заставодавця
Арешт в рамках кримінальної справи
підвідомчість
– у рамках кримінального процесу
– у рамках цивільного/господарського
процесу
- у рамках справи про банкрутство
Судова практика
оскаржити арешт в рамках цивільного процесу
МОЖЛИВО
Оскільки ТОВ «А» не є учасником кримінального
провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 за ознаками
злочинів,
передбачених
____,
то
воно
не
має
процесуального права на оскарження постанов слідчого, у
тому числі і про накладення арешту на майно у порядку,
визначеному КПК України.
Оскільки позовні вимоги стосувались питання про
звільнення з-під арешту майна, право на яке у позивача як
іпотекодержателя виникло із цивільних правовідносин, то у
такому випадку позивач має право на захист свого
порушеного права у спосіб, визначений ст.15 ЦПК України,
ст. ст. 15, 16 ЦК України.
Ухвала ВССУ від 23 квітня 2014 р. № 6-3460св14
Арешт в рамках кримінальної справи
• хто може оскаржити (ст. 174 КПК)
– власник або володілець майна,
– представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження
• умови зняття арешту
– в подальшому застосуванні цього заходу
відпала потреба
– арешт накладено необґрунтовано
Роз'яснення, ВCCУ від 07.02.2014, "Узагальнення судової
практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про
застосування заходів забезпечення кримінального
провадження"
Судова практика
арешт на майно потерпілого
Зазначена правова підстава для накладення арешту
на майно є самостійною правовою підставою та закон не
ставить в залежність можливість накладення арешту на таке
майно з процесуальним статусом особи, у володінні якого
воно перебуває. А отже, майно, яке має ознаки, визначені у
ч. 2 ст. 167 КПК України, може перебувати у володінні в
тому числі і потерпілої.
Ухвала Апеляційного суду м.Києва від 15 квітня 2014 року
Арешт ДВС інтересах 3 осіб
• спосіб захисту
– позовом про визнання права власності і про зняття з
нього арешту
– позов про зняття арешту
– скарга на дії державного виконавця
– скасування акту опису й арешту майна
• підвідомчість
– спосіб захисту
– сторони
– виконавчий документ
• умови зняття арешту
– дата виникнення арешту та застави
– вартість предмета застави і розмір боргу
– наявність стягнення на предмет застави
Судова практика
доводити початок стягнення на заставу
ПОТРІБНО
у матеріалах справи відсутні докази звернення Позивача
до суду з позовом про звернення стягнення на предмет
застави згідно Договору застави … та не надано
відповідного витягу з реєстрацією запису щодо звернення
стягнення, чи документів про оформлення права власності
Банку на підставах позасудового способу звернення
стягнення
Рішення ВГС від 16 лютого 2015 року справа №
907/557/14
Судова практика
доводити початок стягнення на заставу
НЕ ПОТРІБНО
не має підстав відмовляти у звільненні з-під арешту
зазначеного майна у зв'язку з відсутністю факту реального
порушення забезпеченого іпотекою зобов'язання
боржником на момент пред'явлення відповідної вимоги.
Факт порушення основного зобов'язання, забезпеченого
іпотекою, виступає лише умовою реалізації гарантованих
іпотекою прав іпотекодержателя й не пов'язується з його
існуванням, а отже, і порушенням шляхом арешту та
заборони відчуження предмета іпотеки.
Лист ВСУ від 01.02.2015 Аналіз судової практики
застосування судами законодавства, яке регулює
іпотеку як заставу нерухомого майна
Арешт ДВС в інтересах заставодержателя
підcтава зняття арешту
– право на звернення стягнення у будьякий спосіб, передбачений законом або
договором
– арешт перешкоджає погашенню, що
суперечить цілі виконавчого провадженян
– припинення дії, яка порушує право, (п. 3
ч. 2 ст. 16 ЦК)
Судова практика
в даному випадку дії державного виконавця не сприяють
виконанню
рішення
на
користь
позивача,
а
навпаки
перешкоджають його виконанню ….
… бездіяльність відповідача щодо не зняття арешту з
майна боржника, свідчить про вчинення такої бездіяльності
відповідачем нерозумно та не пропорційно інтересам позивача,
оскільки така бездіяльність є нелогічною та нераціональною
виходячи з мети на досягнення якої був застосований цей арешт
та мети з якою було відкрито виконавче провадження.
Під розумністю (розсудливістю) слід виходити з того, що
нерозсудливими (безглуздими, ірраціональними) рішеннями,
діями, бездіяльністю суб'єкта владних повноважень можна
розуміти таки, яких жоден суб'єкт владних повноважень не міг би
допустити, діючи відповідно до здорового глузду та обов'язків,
покладених на нього законом. Нерозсудливими слід вважати
також рішення, дії, бездіяльність, що є неприпустимими з погляду
законів логіки та загальноприйнятих моральних стандартів.
Постанова Севастопольського апеляційного адміністративного
суду, Справа № 2а-4769/11/0170/7
Застосування п. 46
Наявність зареєстрованих після державної реєстрації
іпотеки прав чи вимог інших осіб не є підставою для
відмови у реєстрації
Постанова КМУ № 868
Реєстрація арешту є актом обмеження прав
власника, а не актом офіційного визнання прав
чи вимог інших осіб на майно
Ухвала ВАС від 17.02.15 р справа № К/800/49349/14
Постанова ВСУ від 11.11.14 по справі № 21-357а14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа