close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Інноваційна діяльність в умовах
упровадження Державних
стандартів початкової, базової та
повної загальної середньої освіти
Мета Державного стандарту :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
формування єдиного освітнього простору;
забезпечення компетентнісного підходу до змісту освіти;
формування в учнів ключових компетентностей;
створення рівних можливостей для отримання якісної
освіти;
наступність основних освітніх галузей і ліній початкової,
основної і старшої школи;
розвантаження змісту окремих освітніх галузей;
розвиток творчих здібностей учнів;
реалізація ідеї особистісно орієнтованого навчання,
зокрема забезпечення його допрофільної та профільної
спрямованості;
забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів;
відображення у змісті освіти її виховного потенціалу.
Перспективний план заходів переходу основної
школи на роботу за новими Державними
стандартами
І. Науково – методичний супровід
учителя.
1. Самоосвіта вчителя.
2. Участь у окружних, районних і
обласних методичних заходах.
3. Методична робота у школі.
ІІ. Організація навчально – виховного
процесу.
ІІІ. Робота з батьками.
ІУ. Діяльність соціально – психологічної
служби.
У. Матеріально – технічне забезпечення.
“Коло думок”( 1 – 4 класи)
“Дискусійний клуб” членів методичної
ради
“Круглий стіл” учителів-предметників
Чинники , що
перешкоджають розвитку і
саморозвитку
Чинники, що стимулюють навчання, і
чинники, що перешкоджають розвитку і
саморозвитку педагогів
1. Власна інертність.
2. Розчарування через
попередні невдачі.
3. Ворожість оточення
(заздрість, ревнощі колег).
4. Поганий стан
здоров’я.
5. Брак часу.
Чинники , що стимулюють
навчання
Чинники, що стимулюють навчання, і
чинники, що перешкоджають розвитку і
саморозвитку педагогів
1. Методична робота.
2. Навчання на курсах.
3. Приклад і вплив досвідчених колег.
4. Приклад і вплив керівників закладу.
5. Організація діяльності в ЗНЗ.
6. Довіра.
7. Новизна діяльності, умови роботи.
8. Заняття самоосвітою.
9. Інтерес до роботи.
10. Відповідальність.
11. Можливість отримати визнання в
колективі.
Формальна освіта допоможе вижити. Самоосвіта приведе до успіху.
Джим Рон
Анкета «Визначення здатності педагога до саморозвитку»
Твердження
Бали
Я прагну пізнати себе
1
2
3
4
5
Я залишаю час для саморозвитку, як би не був зайнятий роботою і домашніми
справами
1
2
3
4
5
Перешкоди стимулюють мою активність
1
2
3
4
5
Я шукаю зворотній зв’язок, оскільки це дає мені змогу пізнати й оцінити себе
1
2
3
4
5
Я оцінюю свою діяльність
1
2
3
4
5
Я аналізую свої почуття і досвід
1
2
3
4
5
Я багато читаю
1
2
3
4
5
Я беру активну участь у дискусіях із питань, що цікавлять мене
1
2
3
4
5
Я вірю у свої можливості
1
2
3
4
5
Я прагну бути відкритою людиною
1
2
3
4
5
Я усвідомлюю той вплив, який на мене здійснює оточення
1
2
3
4
5
Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати
1
2
3
4
5
Я отримую задоволення від освоєння нового матеріалу
1
2
3
4
5
Відповідальність не лякає мене
1
2
3
4
5
Я позитивно відреагую на просування кар’єрними сходинками
1
2
3
4
5
Усього балів
Урок англійської мови
у 2 – А класі
Урок сімейного читання
Урок історії
Орієнтовний перелік функцій творчої групи вчителів
«П’ятикласник + шестикласник» у межах запровадження
Державного стандарту
Виконавці
Функції
Творча група вчителів
“П’ятикласник
+шестикласник”
Запровадження Державного стандарту з
урахуванням вікових особливостей
Участь у розробленні робочого
навчального плану
Вироблення єдиних вимог до учнів (до
формування навичок самоорганізації та
цілепокладання, самоконтролю, до
усного і писемного мовлення учнів,
методів оцінювання тощо)
Планування освітньої діяльності і
заходів щодо реалізації робочого
навчального плану
Організація позаурочної діяльності з
навчальних предметів
Організація інформаційних заходів з
учасниками навчально-виховного
процесу
Керівник творчої групи
Організація роботи творчої групи
Програма реалізації принципу наступності та
перспективності між початковою і основною
школою
Мета програми : створити умови для успішної
адаптації учнів початкової школи під час їх
переходу до основної школи.
Завдання :
• зберігати і зміцнювати психічне та фізичне
здоров’я дітей;
• створювати такі психолого – педагогічні
умови, за яких учні могли б застосовувати у різних
навчальних ситуаціях;
• створювати сприятливі умови для
розв’язання особистісних проблем молодших
підлітків;
• підвищувати навчальну мотивацію учнів.
Порівняльна таблиця успішності
п’ятикласників
Навчальний
рік
Рівень досягнень
Кількість
учнів
Високий
к-сть
%
Достатній
к-сть
%
4 клас
2013-2014
5 клас
2014-2015
Середній
к-сть
%
Початковий
к-сть
%
41
8
20
20
49
13
31
-
-
42
7
17
18
43
16
38
1
2
Стандарт освіти – це система
основних показників, що є
складовими нормами освіченості
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа