close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз результативності роботи
установ та закладів освіти області
у 2014 році та завдання щодо
реалізації освітньої політики в
регіоні на 2015 рік
Начальник управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації
Валентина Ярославівна Загрева
Динаміка росту кількісного складу
вихованців ДНЗ області
К-сть вихованців
40000
35000
35515
31670
37308
37816
2013
2014
33180
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
2011
2012
Освітній простір системи загальної
середньої освіти Волині
- 773 загальноосвітніх навчальних заклади:
- 767 денних ЗНЗ
- 3 вечірніх ЗНЗ
- 2 школи інших міністерств та відомств
- 1 приватна школа
-
5 навчально-виробничих комбінатів
40 позашкільних закладів
20 ДЮСШ
22 науково-методичні установи
20 органів управління системою загальної середньої освіти
22 професійно-технічні навчальні заклади ІІ-ІІІ рівнів
атестації:
- 19 ПТНЗ
- 3 структурні підрозділи ВНЗ системи професійно-технічної освіти
- 20 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
- 7 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
ол
од
им
ир
-В
Го оли
Ка
р н
м Іва охі ськ
ін н в и
ь- ич с ь й
К і к
Кі аш всь ий
ве ир к
и
Ко рці ськ й
Ло ве всь ий
ка ль ки
чи сь й
нс ки
Лю
Л ь й
Лю бе уц ки
й
бо шів ьки
М мл сь й
ан ь ки
ев сь й
Р
Р а и ки
С ож тн цьк й
та и ів и
м
ро щ сь й
.В
ви ен ки
ол
ж ськ й
од
Ту івс и
им
рі ьк й
йс и
ир
ьк й
Ш
-В
а
ол ц ий
ин ьк
м сь ий
м
.К к
.Н
и
В о м ов й
В
ій во . ел
.-В
В
ол о ськ во Лу ь
ин ли ов ли ць
к
н
Лю ськ сь ий нсь
л
бл а с кий іц к
е
Н
ов М ин пец ліц й
ов ая ец .ш ей
ол ків ьки ко
ин сь й ла
сь ки НВ
ки й Н К
й В
лі К
це
й
В
Кількість переможців
Результати участі школярів у ІІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім. Тараса Шевченка
6
2013
2014
5
4
3
2
1
0
ол
од
им
ир
-В
Го оли
Ка
р н
м Іва охі ськ
ін н в и
ь- ич с ь й
К і к
Кі аш всь ий
ве ир к
и
Ко рці ськ й
в
Ло ве сь ий
ка льс ки
чи ь й
нс ки
Лю
Л ь й
Лю бе уц ки
й
бо шів ьки
М мл сь й
ан ь ки
ев сь й
Р
Ро ат иц ки
С ж н ьк й
та и ів и
м
ро щ сь й
.В
ви ен ки
ол
ж сь й
од
Ту івс ки
им
рі ьк й
йс и
ир
ьк й
Ш
-В
ол ац ий
ин ьк
м сь ий
м
.К к
.Н
и
В о м ов й
В
ій во . ел
.-В
В
ол о ськ во Луц ь
ин ли ов ли ьк
н
Лю ськ сь ий нсь
л
бл а с кий іц к
е
Н
ов М ин пец ліц й
ов ая ец .ш ей
ол ків ьки ко
ин сь й ла
сь ки НВ
ки й Н К
й В
лі К
це
й
В
Кількість переможців
Результати участі школярів у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. Петра Яцика
7
2013
2014
6
5
4
3
2
1
0
Мережа профільних класів
14,3%
Природничоматематичний
Суспільногуманітарний
Філологічний
21%
4,8%
15,4%
10,6%
Художньоестетичний
Технологічний
Спортивний
0,2%
33,8%
Універсальний
Поглиблене вивчення предметів
у 2014-2015 навчальному році
ол
од
им
ир
-В
ол
Го и н
р с
Ка Ів охі ьки
м а н вс й
ін и ь
ь- чі ки
К а вс й
Кі ши ьки
ве рс й
рц ьк
К о і в ий
в сь
Ло ел ки
ка ьсь й
чи к
нс ий
Лю Л ьки
б уц й
Лю еш ьк
бо івс ий
м ь
М ль ки
ан с й
ев ьк
Ра иц ий
Ро тн ьк
и
С жи івс й
та щ ь
ро е ки
ви нсь й
м
ж ки
.В
і
ол
Ту всь й
од
рі ки
йс й
им
ир Ш ьк
-В ац ий
ол ь
ин кий
с
м ьк
.К и
м
ов й
.Н
ов м. ель
ов Лу
ол ць
ин к
сь
к
В
Інклюзивне навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах міст і районів області у 2014-2015 н.р.
18
10
8
6
2
16
16
14
13
12
6
5
4
3
1 1
2
Кількість
інклюзивних
класів
10
8
6
7
3 3
2
8
5
3
3
1
0
Охоплення дітей оздоровленням та
відпочинком у 2014 році
Кількість медичних сестер
Показники медичного обслуговування
у 2014-2015 н.р.
-В
о
Го
ир
ло
ди
м
ли
н
сь
ро
ки
й
хі
вс
Ів
ан ьки
Ка
и
й
мі
нь чів
сь
-К
аш ки
ир й
Кі
сь
ве
рц кий
ів
Ко ськ
и
ве
ль й
Ло
с
ка ьки
й
чи
нс
ьк
ий
Л
Л ю уц
бе ьки
й
ш
ів
Лю
сь
бо
к
мл ий
ьс
М
ьк
ан
ев ий
иц
ьк
Ра
ий
тн
ів
Ро
сь
жи
ки
щ
С
й
та
ен
ро
сь
ви
ки
й
жі
вс
ьк
Ту
ий
рі
йс
ьк
Ш ий
ац
ь
м. кий
Ко
ве
ль
м.
м.
м.
Во
Но
Лу
ло
в
ць
о
ди
ми вол к
и
рВо нсь
к
ли
нс
ьк
ий
Во
Грн. в день
7
Динаміка фінансового забезпечення харчування учнів із
місцевих бюджетів
2013-2014 н.р.
6
2014-2015 н.р.
5
4
3
2
1
0
Кількість злочинів
Динаміка чисельності злочинів, скоєних учнями ПТНЗ
45
Кількість злочинів
40
41
41
35
31
30
25
23
20
23
Злочини
15
11
10
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ВП
У
бу
д
Н
ов
о
То
в
ів
н и ол и
рч
цт
нс
ин
ва
ьк
сь
е
та
ки
ВП
й
У
п р арх
іте
оф
Ка
кт
мі
ес
у
нь
ій
н и ри
К
Ко
аш
й
лі
ве
и
це
П
р
л
сь
ьс
Лю
ТУ
й
ьк
бо
№ ке В
и
й
мл
5
П
пр
м.
У
ьс
оф
Ко
ьк
ес
ве
ий
ій
ля
пр
оф ний
лі
ес
П
це
ій
ТУ
ни
й
№
й
лі
11
Лу
це
Ло
м.
ць
О
ка
ке й
Н
в
о
чи
ад
ВП
Лу вов
нс
ні
У
о
вс
ьк
ць
ли
ьк
а
к
ий
нс
ф
ий
іл
ьк
ц
пр
ія
ен
а
оф
О
т
р
ва
ес
ПТ
дн
і
й
О
ів
ни
сь
й
ко
лі
го
це
П
Во
пр
й
ло ТУ
оф
№
ди
22
..
ми
см ..
рВо
т
Лу
ли
С
ків
та
нс
ро
ьк
К
ол
ви
е
ВП
жі
ків
вс
с
У
ь
П
ьк
М
ТУ
ий ке В
ан
ев
П
№
пр
иц
27
оф У
ьк
ий м. Б .ліц
ей
е
пр
оф рес
те
ес
чк
ій
а
ни
й
лі
це
й
ць
ке
Лу
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
Динаміка чисельності злочинів, скоєних учнями ПТНЗ у розрізі
навчальних закладів
4
3
2 2
1
1
2 013р.
3
2 2
2
1
2
1 1
2 014р.
1
2 2
1 1
ІНФОРМАЦІЯ
про охоплення навчанням дітей-переселенців із Автономної
Республіки Крим, міста Севастополя, Луганської та
Донецької областей
Звернулося до органів місцевої
влади для вирішення проблем
організації навчання
Прибули з:
Разом
охоплено
навчанням
Луганської
області
Донецької області
Автономної
Республіки
Крим
- у дошкільних навчальних
закладах
46
62
16
124
- у загальноосвітніх
навчальних закладах
140
245
31
416
- в інтернатах
2
1
0
3
- у професійно-технічних
навчальних закладах
3
3
4
10
- у вищих навчальних закладах
І-ІІ р.а.
6
8
3
17
- у вищих навчальних
закладах ІІІ-ІV р.а
5
12
10
27
202
331
64
597
Разом в навчальних закладах
Волинської області
Результативність участі учнів навчальних закладів районів у ХІІ
Спортивних іграх школярів Волині 2014
100
16м.
Загальна кількість очок
90
15м.
80
70
14м.
13м.
60
50
40
30
20
9м.
12м.
11 м.
10м.
8м.
7м.
6м.
4м.
ІІІм.
ІІм.
5м.
Ім.
10
0
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
й
ки ськи сь ки с ьки ьки ьки ьки ьки ьки ьки ьки сь ки ь ки с ьки сь ки ьки
ь
ц
с
р
ьс
нс Луц і вс ль с ви ц нів
нс і в
ів
ів с
ен ижів у рій Ша
ш ом
т
е
ли рох нич аши ерц в ел ка чи
щ
е
а
н
о
Т
и
в
б
Р ож
о
б
-В Го Іва ь-К Ків
Ко Ло
Ма
Лю Лю
ар
Р
н
ир
т
і
м
С
м
и
Ка
од
л
Во
Результативність участі учнів навчальних закладів міст у ХІІ
Спортивних іграх школярів Волині 2014
Загальна кількість очок
60
4 м.
ІІІ м.
ІІ м.
50
І м.
40
30
20
10
0
ки
ь
нс
и
л
Во
м
им
д
ло
о
.В
ир
й
м.К
ль
е
ов
м.Л
ьк
ц
у
во
о
м.Н
ли
о
в
ьк
с
н
Охоплення дітей ДЮСШ
гуртків
Підвезення учнів різними видами транспорту
Найманим
транспортом
12
22,2
Рейсовим
транспортом
65,8
Шкільним
автобусом
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Структура мережі ПТНЗ
10%
ВПУ
5%
30%
Центр ПТО
Ліцей
20%
5%
30%
ПТУ
Навчальний центр
Навчальні заклади
підпорядковані ВНЗ
Виконання державного замовлення у ПТНЗ області
4,750 4,750
4,800
4,700
4,546
Тис. осіб
4,600
4,500
4,443
4,419 4,420
4,392
4,346
4,400
4,300
4,200
4,100
2011
2012
Всього
2013
Державне замовлення
2014
Професійно-технічні навчальні
заклади, які не виконали державного
замовлення
- ПТУ №11 м. Нововолинськ (директор Стецюк Ю. А.);
- ПТУ №27 м. Берестечко (директор Лейбик О. В.);
- Оваднівський професійний ліцей (директор Ролюк В. С.);
- ПТУ №5 м. Ковеля (директор Кобченко Є. В.);
- Любомльський професійний ліцей (директор Дутко В. М.);
- Маневицький професійний ліцей (директор Халик В.П.);
- Торчинський професійний ліцей (директор Вознюк О.С.).
Навчальні заклади Волині, які
увійшли в сотню кращих професійнотехнічних закладів України
- Луцьке вище професійне училище будівництва та
архітектури (директор Собуцький Р.С.);
- Луцький центр професійно-технічної освіти (директор
Завацька О.Є.);
- Володимир-Волинське ВПУ (директор Смоляр В.А.);
- Луцьке вище професійне училище (в.о. директора
Псалтира С.С.);
- Камінь-Каширське ВПУ (директор Бряник В.М.).
Результати участі у V Міжнародній
виставці “Сучасні заклади
освіти – 2014”
- Нововолинське вище професійне училище
(директор Приступа В.І.);
- Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури
(директор Собуцький Р.С.);
- Колківське вище професійне училище
(директор Панасюк Л.Г.);
-
Камінь-Каширське вище професійне училище
(директор Бряник В.М.).
- Луцький центр професійно-технічної освіти
(директор Завацька О.Є.);
- Навчально-методичний центр ПТО у Волинській області
(директор Парфенюк З.І.).
ВП
У
бу
д
Н
ов
о
То
в
ів
н и ол и
рч
цт
нс
ин
ва
ьк
сь
е
та
ки
ВП
й
У
п р арх
іте
оф
Ка
кт
мі
ес
у
нь
ій
н и ри
К
Ко
аш
й
лі
ве
и
це
П
р
л
сь
ьс
Лю
ТУ
й
ьк
бо
№ ке В
и
й
мл
5
П
пр
м.
У
ьс
оф
Ко
ьк
ес
ве
ий
ій
ля
пр
оф ний
лі
ес
П
це
ій
ТУ
ни
й
№
й
лі
11
Лу
це
Ло
м.
ць
О
ка
ке й
Н
в
о
чи
ад
ВП
Лу вов
нс
ні
У
о
вс
ьк
ць
ли
ьк
а
к
ий
нс
ф
ий
іл
ьк
ц
пр
ія
ен
а
оф
О
т
р
ва
ес
ПТ
дн
і
й
О
ів
ни
сь
й
ко
лі
го
це
П
Во
пр
й
ло ТУ
оф
№
ди
22
..
ми
см ..
рВо
т
Лу
ли
С
ків
та
нс
ро
ьк
К
ол
ви
е
ВП
жі
ків
вс
с
У
ь
П
ьк
М
ТУ
ий ке В
ан
ев
П
№
пр
иц
27
оф У
ьк
ий м. Б .ліц
ей
е
пр
оф рес
те
ес
чк
ій
а
ни
й
лі
це
й
ць
ке
Лу
Кількість переможців
Результати участі учнів ПТНЗ у ІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім. Тараса Шевченка
4
3
2
1
0
ВП
У
бу
д
Н
ов
о
То
в
ів
н и ол и
рч
цт
нс
ин
ва
ьк
сь
е
та
ки
ВП
й
У
п р арх
іте
оф
Ка
кт
мі
ес
у
нь
ій
н и ри
К
Ко
аш
й
лі
ве
и
це
П
р
л
сь
ьс
Лю
ТУ
й
ьк
бо
№ ке В
и
й
мл
5
П
пр
м.
У
ьс
оф
Ко
ьк
ес
ве
ий
ій
ля
пр
оф ний
лі
ес
П
це
ій
ТУ
ни
й
№
й
лі
11
Лу
це
Ло
м.
ць
О
ка
ке й
Н
в
о
чи
ад
ВП
Лу вов
нс
ні
У
о
вс
ьк
ць
ли
ьк
а
к
ий
нс
ф
ий
іл
ьк
ц
пр
ія
ен
а
оф
О
т
р
ва
ес
ПТ
дн
і
й
О
ів
ни
сь
й
ко
лі
го
це
П
Во
пр
й
ло ТУ
оф
№
ди
22
..
ми
см ..
рВо
т
Лу
ли
С
ків
та
нс
ро
ьк
К
ол
ви
е
ВП
жі
ків
вс
с
У
ь
П
ьк
М
ТУ
ий ке В
ан
ев
П
№
пр
иц
27
оф У
ьк
ий м. Б .ліц
ей
е
пр
оф рес
те
ес
чк
ій
а
ни
й
лі
це
й
ць
ке
Лу
Кількість переможців
Результати участі учнів ПТНЗ у ІІ етапі Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. Петра Яцика
3
2
1
0
То
ВП
У
бу
д
ів
ни
рч
цт
ин
ва
сь
та
ки
й
п р арх
іте
оф
Ка
кт
мі
ес
у
нь
ій
н и ри
К
Ко
аш
й
лі
ве
и
це
П
р
л
сь
Лю
ьс
ТУ
й
ке
ьк
бо
№
ВП
мл ий
5
пр
м.
У
ьс
оф
Ко
ьк
ий
ес
ве
ій
л
пр
оф ний я
ес
лі
П
це
ій
ТУ
ни
й
№
й
лі
11
Лу
це
Ло
м.
ць
й
О
ка
ке
Н
в
о
чи
ад
ВП
Лу вов
нс
ні
У
ол
вс
ьк
ць
ьк
а
и
к
ий
нс
ф
ий
іл
ьк
ц
пр
ія
ен
а
оф
О
т
р
ва
ес
ПТ
дн
і
й
О
ів
ни
сь
й
ко
лі
го
це
П
Во
пр
й
ло ТУ
оф
№
ди
22
..
ми
см ..
рВо
т
Лу
ли
С
ків
та
нс
ро
ь
К
ке
ол
ви
ВП
жі
ків
вс
с
У
ь
П
ьк
М
ТУ
ий ке В
ан
ев
П
№
пр
иц
27
оф У
ьк
ий м. Б .ліц
ей
е
пр
оф рес
те
ес
чк
ій
а
ни
й
лі
це
й
ць
ке
Лу
Вартість підготовки кваліфікованого робітника
Грн.
в ПТНЗ за рік
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2 013р.
2 014р.
Удостоєні почесного звання
“Заслужений учитель України”:
1. Машковська Мілентіна Леонідівна – учитель Любомльської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
2. Романюк Олег Олександрович – учитель Луцького навчальновиховного комплексу “Гімназія № 14”.
Призначено іменну стипендію:
1. Матвійчук Людмилі Юріївні – кандидату географічних наук,
докторанту Луцького національного технічного університету.
Присуджено Премію Верховної Ради України:
1. Літковець Світлані Василівні – учителю хімії Нововолинського ліцеюінтернату Волинської обласної ради.
Науково-педагогічні та педагогічні працівники,
відзначені преміями голови обласної державної
адміністрації та голови обласної ради у 2014 році:
у сфері науки:
1. Ліпич Любов Григорівна – доктор економічних наук, професор
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
2. Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор
Луцького національного технічного університету.
у сфері освіти :
1. Глова Анатолій Миколайович – учитель інформатики Затурцівської ЗОШ
І-ІІІ ст. ім. В. Липинського Локачинського району.
2. Коваль Оксана Миколаївна – учитель української мови і літератури
Старовижівського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія”
3. Зозуля Алла Миколаївна – учитель історії України ЗОШ І-ІІ ст.
с.
Доротище Ковельського району.
4. Лупійчук Ганна Григорівна – учитель математики НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1 –
гімназія” смт Ратне.
5. Харуба Ганна Степанівна – учитель початкових класів Рожищенського
НВК №4 “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія”
р- Во
линс
ький
Г ор о
х івсь
кий
Івани
ч івсь
Кам і
кий
нь- К
ашир
ський
Ківер
цівсь
кий
Кове
л ьськ
ий
Лок а
ч инс
ький
Луць
к ий
Любе
шівсь
к ий
Любо
мльс
ький
М ане
виць
кий
Ратн
івськ
ий
Ро жи
щенс
ький
Стар
овиж
і вськ
ий
Тур ій
ськ ий
м. Во
Шац
ло ди
ький
м ир Вол и
нськи
й
м. Ко
вель
м. Лу
цьк
м. Но
в ово
линс
Обл а
ьк
сні у
стано
ви
ПТН
З
Вол о
дими
тис. грн.
Використання коштів з енергозбереження
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2013 рік
2014 рік
им
ирВо
ли
нс ь
Го
кий
р ох
івс
Іва
ьки
Ка
н
й
ич
м ін
і
в
с ьк
ь- К
и
аш
ирс й
Ків
ь
ер ц кий
івс
ьки
Ко
й
вел
ьсь
Ло
к ий
к ач
ин
с ьк
ий
Лу
ц
Лю
беш ьк ий
ів
Лю
бо м ськ ий
льс
ь
Ма
нев кий
иц
Рат ький
нів
Ро
с ьк
жи
ий
ще
Ст
н
с
ар о
виж ький
івс
ьк
Ту
р і й ий
м. В
ськ
о ло
дим
Ша ий
ир цьк
Во
ий
ли
нс ь
кий
м. К
о ве
м. Л ль
м. Н
уц
ов о
во л ьк
ин
с ьк
По
о бл
аст
і
Во
л од
Виготовлення державних актів на право постійного користування
відведеними земельними ділянками
в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2013-2014 роках
100
90
80
70
% 60
50
40
30
20
10
0
Станом на
01.01.2014
Станом на
01.01.2015
ирВо
ли
нс
Го
рох ький
Іва івськ
Ка
мін ничів ий
сь к
ь-К
ий
аш
ир
сь
Ків
ерц кий
і
Ко всь ки
вел
й
ь сь
Ло
кий
ка ч
ин
ськ
ий
Л
у
Лю
ц
беш ький
ів с
Лю
бом ький
л
Ма ьс ьки
й
нев
иц
ьки
Рат
н
івс й
Ро
ь ки
жи
щ
й
Ст
а ро енс ьк
ий
виж
ів с
ь ки
Т
й
у
м.В
рій
с
оло
ь ки
дим
й
ир Шац
ьк
-В о
лин ий
ськ
м.К ий
ове
л
м.Л ь
м.Н
уц
ово
вол ь к
ин
ськ
По
обл
аст
і
ди
м
Во
ло
Виготовлення державних актів на право постійного користування
відведеними земельними ділянками
в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 роках
100
90
80
70
% 60
50
40
30
20
10
0
Станом на
01.01.2014
Станом на
01.01.2015
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа