close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
Тема: Анімаційні ефекти. Налаштування
дії. Додавання і використання спецефектів
для оформлення презентацій.
Демонстрування слайдів.
Давайте пригадаємо
• Як створити слайд у POWERPOINT?
• Я встановити необхідну структуру
слайду?
• Як вставити малюнок у слайд?
Тема : Анімаційні ефекти. Налаштування дії.
Додавання і використання спецефектів для
оформлення презентацій. Демонстрування слайдів.
План
• Анімаційні ефекти
• Налаштування дії
• Додавання і використання спец
ефектів для оформлення презентації
• Демонстрування слайдів
Під анімацією в POWERPOINT мають на увазі рух
або видозміну об'єктів на екрані. Застосування
анімаційних
ефектів
надає
презентації
динамічності, а також дає змогу підкреслити деякі
ключові моменти її змісту.
Анімаційні ефекти можуть супроводжувати:
• зміну слайдів;
• появу та відображення об'єктів слайда.
Ефект при переході до наступного слайда можна
встановити так: Показ слайдов→Смена слайдов
на панелі справа вибрати потрібний ефект. Ефект
можна застосувати лише до одного або до всіх
слайдів.
Щоб призначити анімаційний ефект деякому об'єкту на
слайді, перейдіть в режим Звичайний і виконаєте наступні
дії.
1. Відкрийте той слайд презентації PowerPoint, на який
планується додати анімаційний ефект. Виділіть об'єкт, до
якого буде застосована анімація.
2. Виберіть команду Налаштування анімації в меню Показ
слайдів або в контекстному меню.
У будь-якому випадку в області завдань відкриється панель
Налаштування анімації.
3. Клацніть на кнопці Додати ефект. (Якщо кнопка Додати
ефект неактивна, значить, на слайді немає виділеного
об'єкту). Виберіть в меню, що розкрилося, один з чотирьох
типів анімаційного ефекту, який необхідно застосувати до
виділеного об'єкту, а потім в підміню і сам ефект.
Якщо необхідний ефект анімації відсутній у відкритому
підміню, виберіть команду Інші ефекти.
Щоб встановити порядок появи об'єктів на екрані,
треба
виконати
такі
дії:
Показ
слайдов→Настройка
анимации.
Вибрати
порядок появи об'єктів на екрані. На панелі
Настройка анимации потрібно вказати, як буде
здійснено анімацію: після натискання на кнопку
миші По щелчку чи автоматично Автоматически
через вказаний проміжок часу.
В області задач Настройка анимации задати бажані
параметри для кожного об'єкту слайду, попередньо
їх виділивши .
Як і інші програмні продукти Microsoft, PowerPoint підтримує контекстне
меню.
• Далее — перехід до наступного слайда.
Назад — перехід до попереднього слайда.
• Перейти к слайду— список слайдів до яких можна перейти.
• Произвольный показ — дозволяє почати заздалегідь створений
довільний показ слайдів
• Указатель — показує список команд для керування. Команди
контекстного меню Автоматически і Стрелка відображають на екрані
курсор миші, а команда Скрывать всегда дозволяє його приховати. З
іншого боку команда Перо дозволяє зробити за допомогою стрілки
миші помітки на слайді вибраним кольором (Цвет чернил). Іншими
словами, команда дозволяє малювати жирним маркером для того, щоб
обвести будь-яку область слайда.
• Экран — команда керування екраном демонстрації.
• Справка — відображує вікно довідкової інформації з використання
різних комбінацій клавіш у час показу.
• Завершить показ слайдов — використовують для завершення показу
презентації.
ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Запустити програму Power Point 2003;
Відкрити створену Вами презентацію на запропоновану
тему.
Використайте різноманітні анімаційні ефекти до об'єктів
слайду;
Збережіть створену презентацію із назвою, що відповідає
обраній темі на відведеному для роботи студентів диску в
папці з власним іменем(імена папків та файлів давати
анг.мова).
Показати виконану роботу викладачу.
Скласти письмовий звіт з лабораторної роботи.
ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ І
САМОКОНТРОЛЮ:
1.
2.
3.
4.
5.
Як встановити параметри анімації елементів слайду?
Як автоматизувати показ слайдів?
Як встановити звукове оформлення анімації?
Наведіть основні параметри настройки презентації та
дайте їхню коротку характеристику.
Який набір команд містить контекстне меню слайдів
для керування процесом показу?
Бажаю успіху!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа