close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Презентація на тему:
R
R
φ
R
φ
φ
φ
φ
R
R
φ
R
Мета
• Вивчити основні характеристики руху:
• кутова швидкість;
• лінійна швидкість;
• прискорення;
• період.
• Розглянути всілякі випадки застосування руху
по колу:
• обертання тіла;
• рух на поворотах;
• рух планет;
• рух заряджених частинок.
Характеристики руху
• Лінійна швидкість, v (м/с).
• Кутова швидкість,  (рад/с).
• Доцентрове прискорення, а (м/с²).
Т (с).
Частота обертання,  (рад/с).
• Період обертання,
•
Переміщення
Лінійне:
∆S
Кутове:
∆φ
При малих кутах
повороту:
∆l ≈ ∆s
∆l = R∆φ
Лінійне і кутове переміщення
при русі тіла по колу.
Траєкторія руху
Прискорення
Рух по колу - це рух з
прискоренням.
Доцентрове
прискорення тіла
направлене по радіусу
до центру кола.
a
v
2
R
  2R
Доцентрове
прискорення тіла при
русі по колу.
Тангенціальне прискорення
При нерівномірному
русі тіла:
 

a  a n a 
Тангенціальне
прискорення
тіла:
v
a   ; ( t  0)

t
Прискорення тіла при
нерівномірному русі по
колу.
Координати
На площині рух
можна описати за
допомогою
координат х і у.
Всі величини періодично
змінюватимуться в часі по
гармонійному закону з
періодом:
T 
2 R
v

2

Розкладання вектора
швидкості по координатних
осях.
Умова руху
Для руху тіла по колу
необхідно, щоб на це тіло
діяла сила, направлена до
центру кола і рівна:
F=mv²/r или F=m²r.
F
F
Обертання кулі у
вертикальній площині
Доцентрове прискорення викликається
рівнодіючою сил пружності і тяжіння.
У нижній точці: R= Fупр-mg,
направлена вгору.
У верхній точці: R=Fупр+mg,
направлена донизу.
Задача 1
В якому стані перебуває:
водій автомобіля при
русі по опуклому мосту?
N
v
Льотчик, що виводить
літак, з пікірування в
нижній частині траєкторії?
a
N
v
mg
a
P=N=m(g-v²/r), P<mg.
Стан часткової
невагомості.
mg
P=N=m(g+v²/r), P>mg.
Стан перевантаження.
Рух тіла на поворотах
Доцентрове прискорення на поворотах дороги
викликає сила тертя.
Для цього водій
автомобіля розвертає
кермом передні колеса.
Спортсмен нахиляє
корпус у бік центру
повороту.
Fтр
Fтр
а
Fтр=mg=mv²/r,
g=v²/r.
а
Рух тіла на поворотах
При повороті рівнодіюча всіх сил має бути
направлена до центру повороту.
Для цього на
швидкісних трасах
роблять нахил дороги.
N
F
У літака на
хвостовому оперенні є
кермо повороту.
R
R
a
mg
a
R=mv²/r.
mg
Рух тіл в гравітаційному полі
Сила гравітаційного тяжіння повідомляє і
небесним тілам доцентрове прискорення.
Траєкторії:
1-круг;
2,3 - еліптичні; 4параболічна;
5-гіперболічна; 6траєкторії Місяця.
Задача 2
Знайти першу космічну швидкість для планет
Сонячної системи, якщо відомий їх радіус і
прискорення вільного падіння.
Меркурій
Венера
3,7 м/с²
8,9 м/с²
2 440 км
6 050 км
Марс
Юпітер
9,8 м/с²
25,8 м/с²
3 397 км
69 900 км
Сатурн
Уран
11,3 м/с²
9,0 м/с²
58 000 км
25 400 км
Нептун
11,6 м/с²
24 300 км
Плутон
2,0 м/с²
1 140 км
Рух планет
Перший закон Кеплера. Орбіта кожної планети є
еліпс, в одному з фокусів (F) якого знаходиться
Сонце.
F,F’-фокуси,
а – велика піввісь,
Р-перигелій,
А-афелій.
Рух планет
Другий закон Кеплера. Радіус-вектор планети в
рівні проміжки часу описує рівні площі.
Третій закон
Кеплера.
T
a
2
3
 const
2
2
T
T
або 1  2
3
3
a
a
1
2
Рух планет
Задача 3
Знайти період звернення планет земної групи, якщо
відома їх середня відстань від Сонця.
Меркурій
0,39 а.е.
Венера
0,72 а.е.
Марс
1,52 а.е.
Плутон
39,52 а.е.
Тз= 1 год, аз= 1 а.е.
Задача 4
На якій відстані від Сонця знаходяться планетигіганти, якщо відомий їх період звернення?
Юпітер
11,86 года
Сатурн
29,46 года
Уран
84,02 года
Нептун
164,78 года
Тз= 1 год, аз= 1 а.е.
Рух в магнітному полі
Під дією сили Лоренца заряджена частинка в
магнітному полі рухається по колу.
Період обертання частинки
в магнітному полі:
T 
2 R
v

2 m
qB
Вектори v, В иFл взаємно
перпендикулярні
Fл=qvBsin, по колу
радіусом R=mv/qB.
Радіаційні пояси Землі
Потік
заряджених
частинок,
влітаючи в
магнітне поле
Землі, під дією
сили Лоренца
починає рухатися
від одного
полюса до іншого
і назад.
Радіаційні пояси - області, в яких знаходяться частинки
затримані магнітним полем.
Будова атома
Планетарна модель атома
Резерфорда:
електрони рухаються
навколо ядра атома по
еліпсах.
Кінець
Дякую за увагу !
Про автора
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа