close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Геометричний
матеріал
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Многокутник та його елементи
- Замкнена ламана утворює многокутник.
- Назва многокутника залежить від кількості кутів у ньому:
• Якщо три кути – це трикутник
• Якщо чотири кути – це чотирикутник
• Якщо п’ять кутів – це п’ятикутник тощо
- Елементами многокутника є:
• Вершини
.
• Сторони
• Кути
• Гурин Олена Василівна—Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Прямокутник.
Периметр прямокутника.
- Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається
прямокутником.
- Прямокутник має дві пари протилежних сторін, які між собою
рівні.
•
•
•
-
Прямокутник має:
чотири вершини
чотири сторони
чотири прямі кути
Периметр прямокутника (Р) – це сума довжин усіх його сторін.
Відрізок, який з’єднує протилежні сторони прямокутника,
називається діагоналлю прямокутника.
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Квадрат. Периметр квадрата.
-
Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом.
•
•
•
Елементи квадрата:
чотири вершини
чотири сторони
чотири прямі кути
• Периметр квадрата (Р) – це сума довжин його сторін.
Якщо довжину квадрата позначити буквою а, то периметр
обчислюється так: Р= а ∙ 4.
Наприклад: а = 7 см.
Р = 7 ∙ 4 = 28 (см)
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІступенів
Кут. Види кутів.
• Геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять із
однієї точки, називається кутом.
точка
кут
промінь
Елементи кута
вершина кута
кут
сторони кута
Прямий кут
Тупий кут
Гострий кут
Види трикутників за кутами
• Гострокутний – трикутник, у якого всі кути гострі.
• Прямокутний – трикутник, у якого один з кутів
прямий.
• Тупокутний – трикутник, у якого один з кутів тупий.
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Види трикутників за
сторонами
• Рівнобедрений- трикутник, у якого дві сторони рівні.
АВ = ВС
• Рівносторонній – трикутник, у якого всі сторони
рівні.
KN=KM=MN
• Різносторонній – трикутник, у якого всі сторони
різні.
CO › OD
CD › CO
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Коло. Радіус кола.
• Коло – це лінія, яка є межею круга.
• Точка О, в якій розміщується голка
циркуля, - центр кола.
• Відрізок, який з’єднує точку кола з центром,
називають радіусом кола (круга).
• Усі радіуси одного кола (круга) рівні між собою.
ОА – радіус кола.
ОА = ОВ = ОС
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Діаметр кола. Як будувати
коло.
• Відрізок, який з’єднує дві точки кола і проходить
через його центр, називається діаметром кола
(круга).
АВ – діаметр кола.
• Щоб побудувати коло з радіусом 3 см,
треба за допомогою лінійки з поділками виміряти
відстань 3 см між голкою і грифелем циркуля.
Ставимо голку циркуля в дану точку О. Не
відриваючи грифеля від паперу і не змінюючи
встановленої відстані циркуля, креслемо замкнену
лінію.
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Геометричні тіла
ндр
це циліндр
це куля
у
це куб
це паралелепіпед
Гурин Олена Василівна - Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
Елементи куба
• Куб – це об’ємна геометрична фігура.
це куб
• Куб має 6 квадратних однакових граней.
( на малюнку одна грань заштрихована )
• Куб має 12 ребер. Дві грані утворюють ребро.
На малюнку ребро виділене жирною лінією.
• Куб має 8 вершин, у кожній з них знаходиться три
ребра.
На малюнку вершини позначені точками.
Гурин Олена Василівна - Грем’яцька зош І-ІІІступенів
Циліндр
• Циліндром називається тіло, що складається з двох кругів, які не
лежать в одній площині, а суміщаються паралельним
перенесенням і бічної поверхні.
це круг
•
Круги – основи циліндра.
Основи циліндра- рівні.
це бічна
поверхня
це круг
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІступенів.
Паралелепіпед
• Паралелепіпед – це просторове, геометричне, об’ємне тіло.
• Паралелепіпед має 6 граней. Грані – це прямокутники.
грані
• Паралелепіред має 12 ребер. Дві грані утворюють ребро.
ребро
ребро
• Паралелепіпед має 8 вершин, у кожній з них сходяться три ребра.
вершини
ребра
Гурин Олена Василівна – Грем’яцька зош І-ІІІ ступенів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа