close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОРАДИ УЧНЯМ
ГОТУЄМОСТЬ до
ЗНО 2010
з математики
 Під час підготовки до ЗНО
учасники повинні користуватись
підручниками, посібниками,
рекомендованими Міністерством
освіти і науки України,
інформаційними матеріалами
УЦОЯО, які знаходяться на
зберіганні у бібліотеках
загальноосвітніх навчальних
закладів а також зразками
завдань, які розміщені на сайті
www.testportal.gov.ua
 Необхідну інформацію щодо
підготовки до ЗНО можна
знайти на сайті ДРЦОЯО
test.dn.ua
2
Телефони ДРЦОЯО:
(0622)97-80-51
(0622)97-67-64
3
Тестові завдання відображають три рівні
математичної компетентності:
 Рівень репродукції – безпосереднє застосування фактів,
стандартних прийомів і процедур, упізнання знайомих
математичних об’єктів і властивостей, пізнання
еквівалентних подань, застосування відомих алгоритмів і
технічних навичок роботи зі стандартними, знайомими
виразами і формулами, безпосереднє виконання обчислень.
 Рівень установлення зв’язків – розв’язування задач, які
хоч і не є стандартними, але все ж знайомі учням або
виходять за межі відомого лише незначною мірою.
 Рівень міркувань – розв’язування задач, яким потрібна
інтуїція і творчість у виборі математичного інструментарію,
застосування знань із різних розділів програми, самостійна
розробка алгоритмів діяльності.
4
Тестові завдання
поділяються на:
закриті
відкриті
ТЕСТОВИЙ ЗОШИТ
містить три частини
5
Частина 1
завдання №1-25
ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ
 запропоновані завдання з вибором однієї
правильної відповіді із п’яти варіантів. Учні
повинні вміти розпізнавати запропоновані
математичні об'єкти та виконувати завдання за
відомими алгоритмами в стандартних ситуаціях.
Успішне розв'язання цих задач дає змогу зробити
висновок про початковий та середній рівень
навчальних досягнень учнів.
Вимагає вибору однієї
із запропонованих відповідей
6
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання 1 – 25 мають по п’ять варіантів
відповідей , з яких тільки ОДНА
ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну, на Вашу
думку, відповідь і позначте її у бланку А
1. Молоко містить 3% білків. Скільки всього білків
(у г) міститься в 600 г молока ?
А
Б
1,8 г 18 г
В
Г
Д
20 г
180 г 200 г
У завданнях 1-28
правильну відповідь
позначайте тільки так : Х
НЕПРАВИЛЬНУ відповідь
можна виправити,
замалювавши попередню
позначку та поставивши
нову
А
1
УВАГА !
Б
Х
В
Г
Д
7
Частина 2
завдання №26-28
ЗАВДАННЯ на встановлення
відповідності
До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку
позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність
інформації, позначеної цифрами і буквами
(утворити логічні пари).
8
Завдання на встановлення відповідності,
необхідно встановити відповідність елементів одного
стовпчика з елементами другого стовпчика.
26.Установіть відповідність між заданими виразами (1-4) та виразами,
що їм тотожно дорівнюють (А-Д).
1
2
3
4
(2a+b)2
(2a-b)(b+2a)
(a-2b)2
(a+2b)(2a-b)
А
Б
В
Г
Д
4a2-b2
4b2-2ab+a2
2a2+3ab-2b2
4a2+4ab+b2
4b2-4ab+a2
А Б В Г Д
1
2
3
4
9
Частина 3
завдання №29-36
ВІДКРИТІ ЗАВДАННЯ
- це завдання з короткою відповіддю. Учні
повинні вміти використовувати набуті
знання і вміння у нових або незнайомих
ситуаціях. Успішне розв'язання цих задач
дає змогу зробити висновок про достатній
та високий рівень навчальних досягнень
учнів.
Вимагає самостійного надання відповіді,
записаної десятковим дробом
10
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
31. У прямокутнику АВСД: АВ=6 см,
ВС=8 см, К і L – середини сторін
ВС і СД відповідно. Знайдіть
площу трикутника АК L (у кв.см)
У завданнях 29-36
відповідь записуйте тільки
десятковим дробом,
враховуючи положення
коми, по одній цифрі в
кожній клітинці
31
До завдань 29-36
є поле для
виправлення
помилкової
відповіді
1
8
,
11
УВАГА !
 Правильність розв’язування завдань




перевірятиметься способом комп’ютерної
обробки заповнених бланків відповідей А.
Виконувати тестові завдання треба швидко,
на виконання одного завдання закритого типа
має йти не більше хвилини.
Удосконалюйте навички усного рахунку.
Уникайте випадкового вгадування, не
затримувались на важких запитаннях.
Ретельно вивчайте та повторюйте
навчальний матеріал, систематизуйте його.
12
Використовуйте тестовий зошит як чернетку,
правильні на Вашу думку відповіді охайно
запишіть чорною гелевою ручкою у БЛАНК А
Приклад бланку А
минулорічних тестувань.
13
Рекомендації
щодо тактики виконання тестів
 Тренуйтесь. Засікайте час виконання тестів, обмежуйте його.
 Думайте тільки про поточне завдання.
 Читайте завдання до кінця.
 Час, відведений на виконання завдань, Ви розподіляєте
самостійно. Виконуйте спочатку завдання, які не викликають у
Вас сумнівів, а потім перейдіть до складніших.
 НЕ засмучуйтеся!
 Уважно читайте не тільки завдання, а й варіанти відповідей.
14
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на:







Задачі з відсотками
Задачі з параметром
Різноманітні життєві задачі
прикладного характеру
Задачі з геометрії, тригонометрії
Завдання на логарифмічні
вирази
Перетворення ірраціональних
виразів
Елементи комбінаторики,
початки теорії ймовірностей та
елементи статистики
15
Удосконалюйте
навички усного
рахунку, оскільки
під час проведення
ЗНО заборонено
використовувати
калькулятор для
обрахунків.
16
У день тестування заборонено з
собою брати на пункт тестування :
17
«У вас
все вийде!»
БАЖАЄМО
ВАМ успіхів!
18
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа