close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема.
Написання часток
Мета:

поглибити набуті учнями відомості про частки, їх
розряди за значенням, засвоїти правила
написання часток;
 формувати в учнів вміння та навички знаходити
частки в реченні,
правильно вживати їх у
мовленні, збагачувати словниковий запас учнів;
 виховувати сумлінне ставлення до навчання ,
виховувати в учнів мовленнєву культуру.
1. а) питальні: чи, хіба, невже;
б)окличні: що за, як, та, що то;
в) стверджувальні: егеж, так,
атож, еге.
2.
Хай – формотворча,
не – заперечна,
тільки ж – модальна,
же – модальна.
З’ясуймо значення часток в
реченнях
1) Коли б твоя не жила в тих краях, не повірив
би я і у спів солов’я.
2) Для інших і доля , і щастя хай буде, собі ж я
бажаю не сну, а життя.
3) Лиш трутень звик солодкі жерти соти, бджола
ж для меду й серце віддала.
4) Якби ж то правдонька щербата не була, то,
може, й справді б так жила.
5) Пісня ні в добру, ні в злу годину не покидає
людину.
Відгадайте загадки
Які дві частки літають?
Які дві частки завжди над нами?
Які дві частки ріжуть хліб?
Яка частка, повторена двічі, стає настирливою
мухою?
 В назві якого дерева заховалася вказівна
частка, прийменник і нота?
 Коника хочеш? Будь ласка! З тебе прийменник
і частка.
 Заперечну частку взяти І прийменник
приєднати, А до них вже наостатку Ще й для
пса маленьку хатку, Вийде квітка голубенька,
Символічна, хоч маленька.




Розподільний диктант “Тиша”
 Окремо
Написав би
Електроніка ж
Майнув тільки що
А все ж таки
Ні до кого
Іди ж бо
Чого б небудь
Он куди
Ген далеко
Ось так отже
Разом
немовби
економимо чимало
спотикаємось щоразу
тішиться
експерементують з чимось
робить абияк
пішов абикуди
ніскільки
іти щонайшвидше
шурхотить начебто
отож
гойдаються
отже
Через дефіс
як-небудь
казна-що
надумав-таки
екс-чемпіон
роздивився-таки
отакий-то
будь-куди
стань-бо
тільки-но
все-таки
отак-от
 Ключ: Нема нічого нестерпнішого як
неробство.
Проблемне завдання
Поясніть, чому в першому реченні тож
пишемо разом, у другому – окремо.
Скорить повинні дощову ми непокірну
хмару, тож сіймо у ріллю нову
пшеницю.
Народна пісня – то ж вона усій землі
окраса.
Якщо складні сполучники і
частки можна замінити
іншим словом, то ми пишемо
їх разом, якщо ж ні – окремо.
Завдання
Написати невеличкий діалог
на тему:
«Якби мене обрали
президентом»,
використовуючи при цьому
частки.
Домашнє завдання
1.Вивчити правила с. 169-170
2. Виконайте письмово вправи
321 / 322.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа