close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Наукова діяльність в умовах глобалізації
1. Наукометричні бази.
2. Імпакт-фактор журналів.
3. Ідентифікатор – цифровий ключ до історії
публікацій.
4. Індекс Хірша (h-індекс).
5. Система наукометричного моніторингу суб’єктів
наукової діяльності України.
6. Нові вимоги до написання статей у наукових
виданнях ХДАК.
Наукометричні бази
1. WEB OF SCIENCE: http://thomsonreuters.com/
2. SCOPUS: https://www.scopus.com/
3. DOAJ: http://www.doaj.org/
4. SCIRUS: http://www.scirus.com/
5. Ulrich's Periodicals Directory: ulrichsweb.serialssolutions.com
6. ISI: http://www.isi-web.org/
7. Academic Search EBSCOPublishing: http://www.ebscohost.com
8. PsycINFO: http://www.apa.org/
9. OAJSE: http://www.oajse.com/
10. J-Gate: http://j-gate.informindia.co.in/
11. SHERPA / Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/
List of academic databases and search engines
12. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING
13. ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY
14. UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK
15. SCRIBD
16. ACADEMIA.EDU
17. GOOGLE SCHOLAR
18. РІНЦ – РОСІЙСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ
WEB OF SCIENCE:
http://thomsonreuters.com
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
Scopus є найбільшим зібранням рефератів і цитат.
База даних рецензованої літератури: наукові журнали, книги та
конференції. Всебічний огляд світового наукового досвіду у
галузях: техніки, медицини, соціальних наук, мистецтва,
гуманітарних наук та ін.
Перевірка індексування журналу Scopus
tp://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=ISSN%3A+0391
9714&tip=iss
Перевірка індексування журналу Web of Science
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
Імпакт-фактор журналів
Показник
успішності
наукового
журналу.
Розраховується щорічно з 1960 року Інститутом
наукової інформації (ISI), і публікується в
журналі «Journal Citation Report». Розрахунок
імпакт-фактора заснований на трирічному
періоді. Наприклад, імпакт-фактор журналу в
2014 році обчислюється таким чином:
I2014 = A / B, де: A - число цитувань протягом
2012-2014
років
в
журналах,
які
відслідковуються
Інститутом
наукової
інформації, В - кількість статей, опублікованих
в даному журналі у 2012-2013 роках.
Міжнародний журнал
"SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION"
(http://seanewdim.com/ )
індексується у наукометричних базах:
INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT
FACTOR: 2.642
ISI (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING) IMPACT
FACTOR: 0.465
Ідентифікатор – цифровий ключ до
історії публікацій
Міжнародний реєстр учених ORCID.
(Open Researcher and Contributor ID)
Некомерційна ініціатива зі створення єдиного реєстру
учених з персональними алфавітно-цифровими
кодами, які унікально ідентифікують учених та їх
наукові роботи в межах світової науковоінформаційної спільноти.
http://orcid.org
orcid.org/0000-0003-1143-2493
Індекс Хірша (h-індекс)
• Індекс Хірша (h-індекс) є кількісною
характеристикою продуктивності вченого, групи
вчених, наукової організації або країни в цілому,
заснованої на кількості публікацій та кількості
цитувань цих публікацій.
Система наукометричного моніторингу
суб’єктів наукової діяльності України
http://uincit.uran.ua
• Платформа забезпечує відстеження показників
цитованості робот у статтях, представлених у
проекті за списками пристатейної бібліографії.
• Проект реалізується на замовлення та за
фінансової підтримки Державного агентства з
питань науки, інновацій та інформатизації
України. Виконавець проекту — Асоціація
користувачів
Української
науково-освітньої
телекомунікаційної мережі «УРАН».
Нові вимоги до написання статей
У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ
«КУЛЬТУРА УКРАЇНИ», «ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ»
•
УДК
Назва статті
Анотації (укр., рос., англ.)
Виклад статті за структурою: постановка проблеми, останні
дослідження, визначення мети, викладення результатів
дослідження, висновки,перспективи подальших досліджень
Список використаних джерел
Транслітерація REFERENCES
РЕЗЮМЕ СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
(обсяг — 250 слів або 1600-1700 знаків).
Research Methodology (методологія дослідження)
Results (результати)
Novelty (новизна)
The practical significance – практичне значення
Висновки
• 1. Рейтинг (h-індекс) вченого визначається кількістю
публікацій у журналах з високим імпакт-фактором, та
кількістю цитувань у відомих журналах. (Якщо Вас не
цитують, значить Ваше дослідження не має наукового
значення).
• 2.
Рейтинг
наукового
журналу
(імпакт-фактор)
визначається кількістю статей, та цитувань (посилання на
статті журналу) у відомих наукових виданнях, які
входять у наукометричні бази.
• 3. Наявність у вищому навчальному закладі вчених та
наукових видань з високими науковими рейтингами,
сприятиме підвищенню рейтингу вищого навчального
закладу.
Доповідь підготовлена
кандидатом педагогічних наук,
доцентом кафедри менеджменту
соціально-культурної діяльності ХДАК
В. М. Чекштуріною
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа