close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Графік функції.
7 клас.
Відредаговано і доповнено вчителем Карлівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3
Ігнатовою Ю.І.
Графік функції.
Графік функції - це множина всіх точок
координатної площини, абсциси яких дорівнюють
значенням аргументу, а ординати - відповідним
значенням функції.
Згадаємо:
II
I
III
IV
Графік функції.
Графік функції - це множина всіх точок
координатної площини, абсциси яких дорівнюють
значенням аргументу, а ординати - відповідним
значенням функції.
Згадаємо:
A
(-4;
6)
D
(0;
-5)
BC(5;
(2;-3)
0)
Розглянемо задачу
• Автомобіль рухається по шосе з постійною швидкістю 70 км /
год. За час t год автомобіль проходить шлях S = 70 · t км.
Легко обчислити пройдений шлях за будь-який час :
Якщо t = 1, то
S = 70 · 1 = 70
Якщо t = 1,5, то
S = 70 · 1,5 = 105
Якщо t = 3, то
S = 70 · 3 = 210
S = 70 · t
Залежна змінна
ФУНКЦІЯ
Незалежна змінна
АРГУМЕНТ
Складемо таблицю значень складеної функції:
t
1
1,5
2
2,5
3
S=70t
70
105
140
175
210
S, км
Утворена пряма
називається графіком
функції S=70t
210
175
140
105
70
35
1
1,5
2
2,5 3
t, км/год
Розглянемо приклади графіків
Завдання.
Побудувати графік функції
-1 ≤ х ≤ 4
x
y
-1
0
1
2
3
4
3
1,5
1
0,75
0,6
0,5
у
3
х2
v, км/годГрафік швидкості автомобіля v в залежності від часу t
50
Опис руху автомобіля
6
0
1
3
7
9
4
t, год
-80
Протягом 1-го години автомобіль розганяється до швидкості 50 км / год.
З 1–ої год. до 3-ьої год. автомобіль рухається з постійною швидкістю
Із 3-ьої год. до 4-ої год. автомобіль гальмує, її швидкість зменшується до 0
З 4-ої год. до 6-ої год. автомобіль стоїть, її швидкість дорівнює 0
Із 6-ої год. до 7-ої год. автомобіль розганяється до швидкості 80 км / год.
Із 7-ої год. до 9-ої год. автомобіль рухається зі швидкістю 80 км / год.
v, км/год
50
Графік швидкості автомобіля v в залежності від часу t
По графіку можна знайти швидкість
автомобіля v в будь-який момент часу t:
6
0
1
3
4
7
9
t, год
-80
Якшо t = 0,5, то… v = 25
Якщо t = 1,5, то… v = 50
Якщо t = 3,5, то… v = 25
Якщо t = 5, то… v = 0
Якщо t = 6,5, то…v = -40
Якщо t = 8, то… v = -80
v, км/год Графік швидкості автомобіля v в залежності від часу t
50
6
0
1
3
7
9
t, год
4
-80
Якщо t = 0,5, то… v = 25
Якщо t = 1,5, то… v = 50
Якщо t = 3,5,то… v = 25
Якщо t = 5, то… v = 0
Якщо t = 6,5, то…v = -40
Якщо t = 8, то… v = -80
Що означає знак «-» у значенні швидкості?
Залежність температури повітря від часу
Т0,С
4
2
t, ч
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
-2
-4
-6
Змінна t - незалежна змінна
Змінна T - залежна змінна
t = 4год
Т= -6 оС
t = 12год
Т= 2о С
t = 14год
Т= 4 С
t = 24год
Т= -4 С
о
о
24
Завдання
На якому з рисунків зображено графік функції?
Кожному узначенню аргументу
відповідає єдине
значення функції
у
Молодець
!
Подумай!
х
0
1.
х
0
2.
Висновки
1.Що таке графік функції ?
Графік функції - це множина всіх точок координатної площини, абсциси яких
дорівнюють значенням аргументу, а ординати – відповідним значенням функції.
2. Як побудувати графік функції у(х) ?
Для цього:
1) Складаємо таблицю значень функції, підставляючи замість х деякі значення:
2) Будуємо в системі координат точки, абсциси яких є значенням аргументу (х), а
ординати – значенням функції (у):
3)Сполучаємо точки плавною лінією.
3. Що можна знайти по графіку функції ?
Можна знайти значення функції (у), що відповідає певному значенню
аргументу (х) , і навпаки – значення аргументу за відомим значенням функції
Домашнє завдання
1. Скласти словник термінів ( п.21-п.22)
2. Підготуватися до уроку - семінару
План семінару
1.Означення функції. Приклади функцій ( придумати власні приклади)
2.Графік функції. Вміти «читати» графіки. Усно розглянути № 903,917,930
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа