close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Семінар
щодо впровадження
нового законодавства про
державну службу
Конкурс на зайняття вакантних посад
державної служби
Гудим Ірина,
В.о. начальника управління державної служби
Головдержслужби України в Херсонській області
Нормативна база
1. Закон України “Про державну службу”
від 17 листопада 2011 року № 4050-VI
(глава 2)
2.
Наказ
Нацдержслужби
України
від 05 березня 2012 р. № 43 “Про
затвердження
Типового
порядку
проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби”
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28.04.2012 за № 709/21022)
Чинні нормативно-правові акти
1. Закон України “Про державну службу”
від 16 грудня 1993 року № 3723-XII
2. Постанова Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 р. № 169 «Про
затвердження Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців »
Рішення про проведення
конкурсу
залишено норму
приймає керівник державної служби
за наявності вакантної посади
державного службовця груп II, III, IV,
V, у тому числі посад, прийняття на
які здійснюється за строковим
трудовим договором
пункт 6 Порядку проведення конкурсу
пункт 2.1 Типового порядку
Порядок проведення конкурсу
в окремому державному органі
Чинна
Умови проведення
конкурсу в окремому
державному органі
відповідно до цього
Порядку
визначаються його
керівником
пункт 6 Порядку проведення конкурсу
Нова
У разі
необхідності
керівник визначає
Порядок проведення
конкурсу в
державному органі
відповідно до
Типового порядку
Пункт 1.4 Типового порядку
Етапи проведення конкурсу:
залишено норму
оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу;
прийом документів від осіб, які
бажають взяти участь у конкурсі, та їх
попередній розгляд на відповідність
встановленим вимогам;
проведення іспиту (тестування);
проведення співбесіди та відбір
кандидатів.
пункт 9 Порядку проведення конкурсу
пункт 2.4 Типового порядку
Конкурсна комісія
залишено норму
У державному органі з нечисленним
апаратом (до п'яти осіб) конкурс
може проводитися керівником
цього органу або конкурсною
комісією органу вищого рівня.
пункт 4 Порядку проведення конкурсу
пункт 1.6 Типового порядку
Конкурсна комісія
залишено норму
наказом (розпорядженням) керівника
відповідного державного органу
утворюється конкурсна комісія
пункт 3 Порядку проведення конкурсу
пункт 1.3 Типового порядку
Конкурсна комісія
Чинна
1. Кількість не визначено
Нова
1. Не менше 5 осіб
пункт 1.3 Типового порядку
2. Склад:
- представники кадрової
служби
- представники
юридичної служби
- представники окремих
структурних
підрозділів апарату
державного органу.
пункт 3 Порядку проведення
конкурсу
2. Склад:
- працівники служби
персоналу,
- працівники юридичної
служби
- інші державні службовці
державного органу
- державні службовці з інших
державних органів
- експерти з числа фахівців у
відповідній сфері.
стаття 20 Закону № 4050-VI
пункт 1.5 Типового порядку
Конкурсна комісія
Чинна
Засідання є
правоможним,
якщо на ньому
присутні не менше
ніж 2/3 її складу.
пункт 28 Порядку проведення
конкурсу
Нова
Засідання
правоможне, якщо
на ньому присутня
більшість від її
складу.
стаття 20 Закону № 4050-VI
пункт 1.5 Типового порядку
Оприлюднення оголошення
Чинна
Нова
Підлягають
публікації
та поширенню через
ЗМІ не пізніш
як за один місяць
до проведення
конкурсу.
Оприлюднюється
відповідно до закону
і Типового порядку
проведення
конкурсу.
Стаття 15 Закону № 3723-XII
Стаття 21 Закону № 4050-VI
Оприлюднення оголошення
Нова
Чинна
В пресі або через
інші офіційні ЗМІ
не пізніше ніж за
місяць до початку
конкурсу та довести
його
до
відома
працівників органу, в
якому оголошується
конкурс.
пункт 10 Порядку
проведення конкурсу
1. На інтегрованому вебсайті Нацдержслужби
та через інші ЗМІ не
пізніше як за місяць до
проведення конкурсу
пункт 3.1 Типового порядку
2.
Оголошення
про
проведення
конкурсу
розміщується
на
офіційному веб-сайті
відповідного державного
органу.
пункт 3.2 Типового порядку
ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРС
(на інтегрованому веб-сайті Нацдержслужби)
У__________________________________________________________
(найменування органу)
оголошується конкурс на зайняття посади _______________________
(назва посади)
___________________________ групи ________, підгрупи ________.
Посадові обов’язки; умови оплати праці; вимоги до освітньо кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду
роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата
на посаду державної служби відповідно до профілю професійної
компетентності цієї посади; перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання; дата і місце проведення конкурсу
розміщено на офіційному веб-сайті
____________________________________________(_____________).
(найменування органу)
(назва сайту)
Додаткову інформацію можна отримати у службі персоналу
__________________________________________________________
(найменування органу)
за телефоном _________________ .
Не допускаються до участі у
конкурсі особи, які:
залишено норму
1. Після призначення на посаду будуть
безпосередньо підпорядковані або
підлеглі близьким особам
2. Позбавлені права займати відповідні
посади
пункт 7 Порядку проведення конкурсу
пункт 2.2 Типового порядку
Не допускаються до участі у конкурсі
особи, які:
Чинна
визнані в
установленому
порядку недієздатними
мають судимість, що є
несумісною із
зайняттям посади
державного
службовця
в інших випадках,
установлених
законами
пункт 7 Порядку
проведення конкурсу
Нова
визнані недієздатними або
дієздатність яких обмежена (за
рішенням суду)
мають судимість за вчинення
умисного злочину, якщо така
судимість не погашена або не знята
в установленому законодавством
порядку
досягли граничного віку
перебування на державній службі
піддавалися адмін. стягненню за
корупційне правопорушення
протягом року з дня набрання
рішення суду законної сили
мають громадянство іншої
держави
пункт 2.2 Типового порядку
Зміст оголошення
Чинна
найменування державного органу, його
місцезнаходження, адреса та номерів телефонів
назви вакантних посад із зазначенням, що
додаткова інформація щодо основних
функціональних обов'язків, розміру та умов
оплати праці надається кадровою службою
основні вимоги до кандидатів (згідно з типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками)
термін прийняття документів
пункт 11 Порядку проведення конкурсу
Зміст оголошення
Нова
найменування і місцезнаходження
назва посади державної служби, група, підгрупа
умови оплати праці (посадовий оклад)
посадові обов’язки
вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності,
досвіду роботи та інші вимоги (відповідно до профілю
професійної компетентності)
інформація щодо строковості чи безстроковості
призначення
перелік документів та строк їх подання
дата і місце проведення конкурсу
прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію
Стаття 21 Закону № 4050-VI
пункт 2.2 Типового порядку
Строк подання документів
Чинна
Протягом 30
календарних днів з
дня оголошення
про проведення
конкурсу
пункт 11 Порядку проведення
конкурсу
Нова
Не менше 20 та
більше 30
календарних днів
з дня
оприлюднення
оголошення про
проведення
конкурсу.
пункт 3.3 Типового порядку
Документи для участі у конкурсі
Чинна
заява про участь у конкурсі
(ознайомлення із
обмеженнями)
заповнена особова картка
(форма П-2 ДС) з додатками
дві фото розміром 4 х 6 см
копії документів про освіту,
підвищення кваліфікації тощо
декларацію за минулий рік
копія документа, який
посвідчує особу
копія військового квитка
довідка про допуск до
державної таємниці
пункт 7 Порядку проведення
конкурсу
Нова
заява про участь в
конкурсі, згода на
обробку персональних
даних
згода на проведення
спеціальної перевірки
копія документа про
вищу освіту
особова картка (форма
П-2ДС) та 1 фотографія
розміром 3х4 см
декларація минулий рік
копія трудової книжки
стаття 22 Закону № 4050-VI
пункт 4.1 Типового порядку
Документи для участі у конкурсі
Нова
Особа, яка бажає взяти участь у
конкурсі, перед його проведенням
пред’являє паспорт громадянина
України службі персоналу відповідного
державного органу.
стаття 22 Закону № 4050-VI
пункт 4.1 Типового порядку
Документи для участі у конкурсі
Чинна
Особи, документи яких не
відповідають
встановленим вимогам,
за рішенням голови
конкурсної комісії до
конкурсу не
допускаються, про що
їм повідомляється
кадровою службою з
відповідним
обґрунтуванням.
пункт 17 Порядку проведення
конкурсу
Нова
Особи, документи
яких не відповідають
встановленим
вимогам або які
подали недостовірні
відомості, за
рішенням голови
конкурсної комісії до
участі в конкурсі не
допускаються.
пункт 4.6 Типового порядку
Документи для участі у конкурсі
Чинна
Нова
Якщо кандидат наполягає
на участі у конкурсі за
даних обставин, він
допускається до
конкурсу, а остаточне
рішення приймає
конкурсна комісія.
пункт
17
конкурсу
Порядку
проведення
Відсутня
Проведення іспиту
Чинна
Порядок проведення іспиту у
державному органі та
Перелік питань на перевірку
знання законодавства з
урахуванням специфіки
функціональних
повноважень цього
державного органу та його
структурних підрозділів
затверджується керівником
органу
пункт 23 Порядку проведення конкурсу
Нова
Відсутня
Проведення іспиту
Чинна
Відсутня
Нова
Керівник державної
служби в державному
органі або його апараті
затверджує програму
іспиту (тести) один
раз на два роки.
стаття 20 Закону № 4050-VI
пункт 5.1 Типового порядку
__________________________________
(найменування органу державної влади)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
_____________________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
«___» ____________ 20__ року
ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № _____*
1) На знання Конституції України.
2) На знання Закону України “Про державну
службу”.
3) На знання Закону України “Про засади
запобігання і протидії корупції”.
4) На знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень
відповідного державного органу та його
структурного підрозділу.
Проведення іспиту
Нова
Кожен тест на визначення знань та
вмінь,
необхідних
для
виконання
обов’язків на відповідній посаді має
включати не менше як десять питань.
Кількість питань у кожному тесті має
бути однаковою для усіх кандидатів на
відповідну посаду.
пункт 5.6 Типового порядку
Проведення іспиту
залишено норму
1. Відповіді тестового завдання кандидат
здійснює записи на аркуші з штампом органу.
2. Перед відповіддю обов’язково вказуються
прізвище, ім’я, та по батькові кандидата,
номер тестового завдання.
3. Загальний час для проведення іспиту
(тестування) має становити не більше 60
хвилин.
4. Оцінки проставляються на аркуші з
відповідями кандидата членами комісії.
5. Відсоток правильних відповідей заноситься в
екзаменаційну відомість.
пункти 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.15 Типового порядку
Оцінка за відповіді на тестові
завдання у відсотковому
еквіваленті:
а) від 90 % та вище - відмінно;
б) від 80 % до 89 % - дуже добре;
в) від 65 % до 79% - добре;
г) від 54% до 64% - задовільно;
ґ) до 54 % - незадовільно.
пункт 5.10 Типового порядку
Проведення іспиту
Чинна
1. Після підготовки
відповідей на аркуші
проставляються підпис
кандидата та дата
складання іспиту.
2. З результатами іспиту
кандидат ознайомлюється
під підпис.
пункт 3.6, 4.3 Загального порядку
проведення іспиту
Нова
Відсутня
Проведення співбесіди
Чинна
Нова
Співбесіда
проводиться
конкурсною
комісією
із
залученням
керівників
відповідних
структурних
підрозділів в усній формі.
2.
Мета проведення співбесіди виявлення
відповідності
профілів
професійної
компетентності
кандидата
посаді, на яку він претендує.
3.
Матеріали співбесіди після її
проведення
додаються
до
протоколу.
1.
Відсутня
пункти 6.1, 6.2 Типового порядку
Підведення підсумків
Чинна
Засідання
конкурсної комісії
оформляється
протоколом, який
підписується всіма
присутніми на
засіданні членами
комісії і подається
керівникові
не пізніше ніж
через два дні після
голосування.
пункт 30 Порядку
проведення конкурсу
Нова
Рішення конкурсної
комісії оформлюється
протоколом, який
підписується
присутніми на її
засіданні членами
не пізніше трьох
робочих днів після
його проведення
пункт 6.6 Типового порядку
Підведення підсумків
Чинна
Відсутня
Нова
Інформація про
переможця конкурсу
оприлюднюється не
пізніше трьох
робочих днів після
підписання протоколу
засідання конкурсної
комісії на офіційному
веб-сайті відповідного
державного органу.
пункт 6.7 Типового порядку
Ознайомлення переможця з
результатами конкурсу
Чинна
Протягом трьох днів з
дати одержання
повідомлення про
результати конкурсу
кандидат надає
письмову згоду на
проведення спеціальної
перевірки
пункт 31 Порядку проведення
конкурсу
Нова
Переможець конкурсу
додає службі
персоналу документи,
необхідні для
проведення
спеціальної перевірки,
згідно з Указом
Президента України
від 25.01.2012
№ 33/2012
пункт 6.8 Типового порядку
Повторний конкурс
Нова
1. Виявлення порушень у проведенні конкурсу - рішення
конкурсної комісії скасовується суб’єктом призначення,
проведення повторного конкурсу оголошується не
пізніше десяти робочих днів з моменту скасування
рішення конкурсної комісії
2. Жоден з учасників конкурсу не пройшов конкурсний
відбір
3. Відсутності заяв про участь у конкурсі
4. Подання заяви про участь у конкурсі однією особою.
5. Виявлення за результатами спеціальної перевірки
обмежень щодо вступу на державну службу
переможця конкурсу.
стаття 24 Закону № 4050-VI
пункт 7.1 Типового порядку
Збереження протоколів
Нова
Зберігається в державному органі, в
якому проводився конкурс, протягом
п'яти років, а після закінчення
зазначеного строку передається на
зберігання до архіву.
стаття 23 Закону № 4050-VI
Дякую за увагу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа