close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Верховинський
Верховинський
територіальний центр
соціального обслуговування
територіальний
центр
(надання соціальних послуг)
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Створений рішенням Верховинської районної ради від 22.03.1995 року
для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують
сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного
перебування.
Відповідно до рішення ІІ сесії ІІІ демократичного скликання від 16.10.1998р.
“Про уповноваження районної державної адміністрації щодо у правління
комунальним майном” засновником територіального центру є Верховинська
районна рада. Уповноваженим органом, якому безпосередньо підпорядкований
територіальний центр, є Верховинська районна державна адміністрація.
Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та
індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору
отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності,
максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів,
законності,
соціальної
справедливості,
забезпечення
конфіденційності,
дотримання стандартів якості, відповідальності за дотриманням етичних і
правових норм.
При територіальному центрі функціонують :
-відділення соціальної допомоги вдома;
-відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги;
-стаціонарне
відділення для постійного
проживання громадян с.Красноїлля;
-відділення соціально-побутової адаптації.
-
-
-
Структурними підрозділами територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) надаються такі послуги:
соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким
та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами,
здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та
доставка медикаментів, ремонт одягу, перукарські послуги тощо;
соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку
різнобічних інтересів і потреб громадян, яких обслуговує територіальний центр,
організація їх дозвілля;
соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та
розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров'я,
здійснення
профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров’я та
поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної
корекції, методичних порад.
соціально-економічні послуги - надання натуральної чи грошової
допомоги;
юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства,
захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;
інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення
складної життєвої ситуації, у тому числі надання інформації про можливість
отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про
безоплатну правову допомогу", розповсюдження просвітницьких і культурноосвітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об'єктивної інформації про
споживчі властивості та види соціальних послуг;
інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначає у
разі потреби районна державна адміністрація або районна рада.
Обслужено структурними підрозділами територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) одиноких громадян похилого віку, інвалідів та
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
Структурні підрозділи терцентру
2012р., осіб
Відділення соціальної допомоги вдома
398
Стаціонарне відділення терцентру для
постійного проживання громадян
с. Краснолля
30
Відділення надання адресної натуральної
та грошової допомоги
1202
Відділення соціально-побутової адаптації
320
Всього:
1950
Обслужено кількість осіб структурними підрозділами
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
320
30
1202
398
Відділення
соціальної
допомоги
вдома
Відділення
надання
адресної
натуральної
та грошової
допомоги
Відділення
соціальнопобутової
адаптації
Стаціонарне
відділення
На фото:
Демидюк Ганна
Василівна, яка
працює в
терцентрі з
1999р., а
керівником
даної установи
з 2001року
На фото: працівники терцентру
На фото: Г.Демидюк, О.Гандзюк, В.Форділь в
день святкування 20-го ювілейного
Міжнародного Гуцульського Фестивалю 2012р.
смт.Верховина
На фото: Дмитришин
Марія Василівна головний бухгалтер
терцентру, яка працює
на даній посаді з 2004
року.
На фото: бухгалтер
Понеполяк Наталія
Михайлівна
На фото:
Марусяк
Галина
Андріївна,
яка
працює в
терцентрі з
2004р., а
на посаді
інспектора
з кадрів з
2012р.
Відділення соціальної допомоги вдома
створене у жовтні 1992 року. На той час
працювало 19 соціальних працівників, які
обслуговували 152 особи похилого віку. На
даний час у відділенні працює 33 соціальні
робітники, які обслуговують 398 одиноких
громадян похилого віку. На обслуговуванні у
даному відділенні знаходяться жителі району,
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
частковою втратою рухової активності і
потребують сторонньої допомоги, соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) в
домашніх
умовах
згідно
з
медичним
висновком.
На фото: Гандзюк
Оксана Миколаївна,
яка працює в
терцентрі з 1993р., а
зав. відділенням
соціальної
допомоги вдома з
1996р.
На фото:
Квітковий
розмай біля
оселі та в
серці і душі
80-літньої М.
М. Кіщук з с.
Криворівня
створила
соціальний
робітник
відділення
соціальної
допомоги
вдома Ольга
Зеленчук
На фото: Директор
терцентру з
соціальним
робітником та
головою сільської
ради с.Криворівня
вітають з 90-річчям
Павлюк Юлію, яка
знаходиться на
обслуговуванні
відділенням
соціальної допомоги
вдома
На фото: соціальний робітник с.Голови Шекеряк Г.Д., яка
підготувала святковий захід з нагоди відзначення “Міжнародного
Дня людей похилого віку та Дня ветерана” спільно з
профспілковим комітетом терцентру
Відділення соціально-побутової адаптації створено
22.06.2012 року, розпорядженням голови
райдержадміністрації від 22.06.2012 р. №270, метою
якого є збереження та продовження соціальної
активності клієнтів. Розвиток особистісного потенціалу
літніх людей, надання можливості вигідно і приємно
проводити вільний
час, задоволення різноманітних
культурно-просвітницьких потреб, а також
встановлення дружніх контактів, підвищення їх
життєвого тонусу. Територіальний центр тісно співпрацює
з головами сільських рад. Даним відділенням за 2012 рік
обслужено 320 жителів району.
Працівники даного відділення виїжджають у населені
пункти району, де при сільських радах надають
інформаційні послуги, соціально-медичні послуги
(вимірювання артеріального тиску, приготування
трав’яних чаїв) людям поважного віку та інвалідам.
На фото:
Шкрібляк
Наталія
Михайлівна,
яка працює в
терцентрі з
2009р., а на
посаді зав.
відділенням
соціальнопобутової
адаптації з
2012р.
Надає
інформаційні
послуги
клієнту
відділення.
Відділенням соціально-побутової
адаптації Верховинського
територіального центру
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) 15
листопада 2012 року було
організовано та проведено
соціально-педагогічну послугу
«Університет третього віку».
Перший факультет, який почав
діяти на основі університету факультет психології.
На фото: слухачі лекції на
тему «Психофізичні ознаки
благополучної старості.
Практичні рекомендації
щодо подолання кризи в
осіб похилого віку».
Відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги виходячи з
можливостей наявної фінансової та
матеріально-технічної бази, надає допомогу
малозабезпеченим жителям району, які
перебувають у складній життєвій ситуації та
відповідно до акта обстеження матеріальнопобутових умов потребують натуральної
допомоги у вигляді одягу, взуття,тощо та
грошової допомоги. За 2012 рік відділенням
було надано соціальні послуги 1202
малозабезпеченим жителям району.
Спеціалістами даного відділення ведеться робота по:
- формуванні реєстру звернень громадян на розгляд комісії щодо надання
одноразових грошових допомог з місцевого бюджету найбільш малозабезпеченим
жителям району;
- проведенню зустрічних перевірок у відділеннях зв’язку району по виплаті
одноразових грошових допомог з місцевого бюджету жителям району;
- прийманні і реєструванні звернень громадян про надання одноразової грошової
допомоги з місцевого бюджету та гуманітарної допомоги;
- складанню протоколу про рішення комісії щодо надання одноразових
грошових допомог з місцевого бюджету;
- підготовці проектів розпорядження по наданню грошової виплати на поховання
непрацюючих жителів району (при зверненні);
- підготовці списків про виплату одноразових грошових допомог з місцевого
бюджету згідно розпоряджень РДА на відділення зв’язку;
- прийому від жителів району гуманітарної допомоги у вигляді одягу та видача
його малозабезпеченим жителям району;
- виявленню інвалідів зору 1-2 групи та виплаті їм пільг згідно рішення районної
сесії від 30.12.2011року “Про районний бюджет на 2013рік”;
- формуванні бази даних та справ на кожну особу, яка обслуговується
відділенням;
- формуванні бази персональних даних осіб, які обслуговуються
відділенням, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
На фото:
Форділь
Василина
Миколаївна, яка
працює в
терцентрі з
1998р. а на
посаді
зав.відділенням
надання
адресної
натуральної та
грошової
допомоги з
2004р.
Голова
профспілкового
комітету
терцентру з
2012р.
На фото: зав.відділенням Форділь В.М. видає одяг
малозабезпеченим жителям району
Стаціонарне відділення терцентру для
постійного проживання громадян в
с.Красноїлля створено для жителів району
на 30 ліжкомісць, які відповідно до
висновку лікарсько-консультаційної комісії
ЦРЛ за станом здоров’я не здатні до
самообслуговування, потребують
постійного стороннього догляду та
допомоги, соціально-побутових, соціальномедичних та інших видів соціальних
послуг в умовах стаціонару. У
стаціонарному відділенні терцентру
проживає 30 підопічних, в тому числі:
інвалідів - 6 осіб , лежачих - 4 особи ,
учасників війни - 8 осіб, діти війни - 8 осіб.
У стаціонарному відділенні громадяни перебувають на
повному державному утриманні, одержують необхідні їм
соціальні послуги та відповідно до встановлених норм
забезпечуються:
1) житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і
твердим інвентарем і столовим посудом;
2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з
урахуванням віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм
харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;
3) цілодобовим медичним обслуговуванням;
4) слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними
виробами,
засобами
пересування
(крім
моторизованих),
медикаментами відповідно до медичного висновку;
5) комунально-побутовим
обслуговуванням
(опалення,
освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).
Одиноким пенсіонерам, які перебувають у стаціонарному
відділенні, пенсія виплачується у встановленому законодавством
порядку.
На кожного громадянина, який перебуває у стаціонарному
відділенні, ведеться особова справа, в якій міститься:
1) письмова заява громадянина;
2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
3) направлення (путівка);
4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони
здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в
постійному сторонньому догляді та допомозі;
5) довідка про розмір призначеної пенсії;
6) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб;
7) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору
довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності);
8) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу
інвалідності (за наявності);
9) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;
10) копія рішення (розпорядження) органу, що утворив
територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від
плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку),
хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм
групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до
самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і
допомогу (за наявності);
11) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю
звернення за встановленням диференційованої плати за надання
соціальних послуг.
2011 рік – обладнано стаціонарне відділення терцентру для
постійного проживання громадян в с.Красноїлля АПС та
системою оповіщення про пожежу;
2011 рік – благодійна Німецька організація “Відвернути біду”
надала благодійну допомогу для стаціонарного відділення у
вигляді нового холодильника, газової плити, пральної машини
автомат “Індезіт”;
2012 рік – обладнано будівлю стаціонарного відділення
блискавко захистом згідно вимог ДСТУ;
2012 рік – зроблено поточний ремонт коридору та кухні на І
поверсі.
На фото: встановлена сходова клітка
з другого поверху, як запасний вихід
на випадок пожежі
На фото:
завідувач
стаціонарного
відділення
Гаврилюк
Богдана Іванівна
Доля, як і погода,
буває
примхливою. І
коли осінь життя
постукає у наше
вікно, нехай
нікому не
доведеться її
зустрічати в
холодній самоті.
На щастя, осінь
життя ось ці люди
зустрічають не в
холодній самоті,
а в ґаздівському
державному
будинку,у зігрітій
любов’ю і теплом
гуцульській
родині.
На фото: перший житель
стаціонарного відділення
Маковійчук Василь
Дмитрович, інвалід з
дитинства, який проживає тут
з 1993року по даний час
На фото: підопічний
Якіб’юк Василь
Дмитрович, інвалід ІІ
групи, в якого ампутовані
кінцівки обох ніг, проживає
в стаціонарному відділенні
з 2005р.
На фото: підопічна
стаціонарного
відділення
Михайлюк
Василина
Дмитрівна в’яже
крючком шарфи
На фото: кімната
відпочинку, де
підопічні дивляться
телевізор, читають
книжки та районні
газети
У стаціонарному
відділенні є
кімната-капличка,
де підопічні
відкривають свою
душу Господу Богу
і просять Милості та
здоров’я. На фото
о. Василь
Данильчик
причащає в
капличці
підопічних.
На фото:
о.Василь
Данильчик
освячує
великодні
кошики для
підопічних
На фото: колядницька партія с.Красноїлля
завітала з колядою в стаціонарне
відділення терцентру
На фото:
завідуюча
стаціонарного
відділення
вітає підопічну
Харінчук Є. з
Днем
народження та
8 березня
На фото: директор
терцентру з
підопічними
стаціонару
На фото:
святковий обід
до відзначення
“Міжнародного
Дня людей
похилого віку
та Дня
ветерана”
З нагоди
відзначення
“Міжнародного Дня
людей похилого
віку та Дня
ветерана”для
підопічних
організовано
святковий концерт
за участю дитячого
учнівського
колективу ЗОШ
с.В.Ясенів. Також
на даному заході
були присутні
заступник голови
районної державної
адміністрації Потяк
Юрій Іванович і
начальник УПСЗН
районної державної
адміністрації
Максим’юк Микола
Миколайович
З нагоди
відзначення
“Міжнародного
Дня інвалідів”
для підопічних
організовано
святковий
концерт за
участю
дитячого
учнівського
колективу ЗОШ
с.Красноїлля
На фото: Савчук
Василина Юріївна,
яка знаходиться на
обслуговуванні у
відділенні
соціальної
допомоги вдома,
читає власні вірші
для підопічних
стаціонарного
відділення
терцентру з нагоди
відзначення
«Міжнародного Дня
людей похилого
віку та Дня
ветерана».
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа