close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать


Тема: Олександр Петрович Довженко (18941956рр.) Життєвий і творчий шлях видатного
українського письменника і кінорежисера.
Мета: ознайомити старшокласників з життям і
творчістю О.П.Довженка, простежити умови
формування світогляду письменника, визначити
тематику творчості; розвивати уважність учнів
при читанні автобіографічних творів, виховувати
любов до рідної землі; показати вплив народної
творчості, трудового оточення на розвиток
таланту і формування світогляду письменника.
иттєвий і творчий шлях видатного українського
письменника і кінорежисера.
іномистецька спадщина.
іноповісті Довженка як новий жанр в літературі, її
характерні ознаки.
вернення у ранній творчості до історичної долі країни, до
народних звичаїв і традицій (“Звенигора”).
свідомлення загальнолюдських філософських проблем,
змалювання складних процесів на селі перед початком
колективізації, які призвели до руйнації національних
традицій і моральних засад у кінофільмі “Земля”, що став


Обладнання: портрет письменника, фотокопії
кадрів з його фільмів, твори; учнівська стінівка
“Невідомі сторінки біографії Олександра
Довженка”
Тип уроку: урок-дослідження.
1) “В людських сердець незаймані глибини
Своїм він серцем глибоко проник,
Співець краси, природи і людини,
Душі людської чарівник.
І.Гончаренко.
2) “Не одніми у мене творчості,
Все інше одніми, моя українська доле”.
О.Довженко.
Автобіографічний твір – твір, в основу якого автор кладе
факти свого власного життя. Саме ці факти визначають
дію твору, його сюжетну лінію, етапи становлення
суспільно-класової свідомості головного героя.
 Кіносценарій(від лат. Scaena–сцена) – драматургічний
літературний твір, за яким створюється кінофільм.
Сценарії пишуться для образного втілення на екрані
художнього твору. Деякі з них мають самостійне
літературне значення. Такими є кіноповісті О.Довженка.
3. Кінодраматургія – сукупність драматичних творів
письменників, які екранізуються.
Кінодраматургією також називають теорію кінодраматичного
мистецтва.

4. Кіноповість – прозовий епічний художній твір, який
екранізований режисером за допомогою гри акторів, в
якому змальовано широку картину життя ряду
персонажів протягом тривалого часу. В кіноповісті –
однойменний сюжет, багато дійових осіб.
5. Кіноепопея – екранізація художнього твору, в якому
широко й різнобічно відтворено важливі історичні
події,
глибоко
розкриті
корінні
проблеми
загальнонародного значення.
6. Кінопоема – екранізація ліро-епічного твору з
ліричними відступами, якій властива постановка
важливої проблеми, масштабність і концептуальність
картин, наявність людських характерів. Важлива роль
належить величному й героїчному. Екранізують
прозові романи та повісті, зважаючи на широту й
глибину охоплення життєвих явищ.
7. Жанри кінодраматургії:
1) кінокомедія;
2) кіноповість;
3) кіноепопея;
4) кінопоема;
5) трагікомедія;
6) мелодрама;
7) водевіль;
А.(тематичне опитування)
Тестові завдання
1.Укажіть місце народження О.П.Довженка:
а) с. Сосниця на Чернігівщині;
б) с. Піски на Чернігівщині;
в) с. Мотронівка на Чернігівщині;
г) м. Ічня на Чернігівщині;
2. Яким псевдонімом підписувався О.Довженко під
намальованими власноруч карикатурами,
опублікованими в газеті “Вісті ВУЦВК”?
а) Олександр;
в) Сашко;
б) Саня;
г) Українець.
3. Який фільм О.П.Довженка було названо найкращим на
кінофестивалі Всесвітньої виставки в Брюселі (1958)?
а) “Іван”;
в) “Арсенал”;
б) “Ягідка кохання”;
г) “Земля”.
4.Про який твір О.Довженко писав у своєму“Щоденнику”
“Мені важко од свідомості, що …це правда. Прикрита і
замкнена…правда про народ і його лихо. Значить,
нікому, отже, вона не потрібна, і ніщо не потрібно…”
а) “Україна в огні”;
б) “Зачарована Десна”;
в) “Повість полум'яних літ”;
г) “Звенигора”;
д) “Земля”.
5. Спогади, “викликані довгою розлукою із землею
батьків”, бажання “усвідомити свою природу на ранній
досвітній зорі коло самих її первісних джерел” –
причини написання твору О.Довженка:
а) “Зачарована Десна”;
б) “Україна в огні”;
в) “Щоденник”;
г) “Незабутнє”;
д) “Тризна”.
6. В творі “Зачарована Десна” відтворено:
а) – чисту правду;
б) - художній вимисел;
в) – фантастику;
г) – комедію.
7. У творі “Зачарована Десна” змальовано:
(декілька правильних відповідей)
а) батька й матір;
б) діда та прабабу;
в) свою хату та город;
г) машину і трактор.
8. Діда О.Довженка звали :
а) Арсен Іванович;
б) Іван Арсенович;
в) Семен Тарасович;
г) Тарас Семенович.
9.Після закінчення школи Довженко мріяв бути:
(декілька правильних відповідей)
а) архітектором;
б) живописцем;
в) ходити на кораблях в далеке плавання;
г) розводити риб;
д) шофером.
10. Після закінчення школи в 1911 році вступив:
а) до Глухівського вчительського інституту;
б) до Дрогобицького вчительського інституту;
в) до Івано-Франківського вчительського інституту;
г) до Запорізького педагогічного інституту.
11. Довженко після закінчення інституту вчителює:
а) в Житомирі;
в) в Чернігові;
б) в Глухові;
г) в Києві.
12. В усій творчості О.П.Довженка присутні коні. А в
якому з творів вони (коні) відсутні?
а) “Арсенал”;
г) “Зачарована Десна”;
б) “Звенигора”;
д) “Земля”;
в) “Поема про море”;
е) “Щоденник”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
А.
В.
Г.
А.
А.
А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
А, Б, В.
В.
А, Б, В, Г.
А.
А.
Е
Б.( Запитання на закріплення)
– Що впливало на вибір тем митцем;
- Погляньте на епіграф:
“Не одніми у мене творчості, все інше одніми,
моя українська доле.”
(О.Довженко)
Що мав а увазі Довженко, пишучи ці слова?
- Який висновок щодо уроку можна зробити?
Життя і творчість Олександра Довженка – це сюжет
Шекспірівської трагедії. Сподіваюся, що у ХХІ
столітті
стануть
відомі
всі
документи
стражденного
полону
Довженка,
й
тоді
розпочнеться справжнє життя митця після смерті.
А вам ще належить повніше відкрити його для
себе, вивчаючи на наступних уроках твори
видатного письменника.
1)
2)
3)
4)
Прочитати повість О.Довженка “Зачарована
Десна”.
Простежити втілення прийому творчого
поєднання реальності із вигадкою, фантазією.
Прокоментувати, як письменник відтворює
картини життя.
Законспектувати статтю підручника “Син свого
часу”. с. 246 – 250.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа