close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток № 1 до договору від __.__.201__ р. № ___________
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на виконання робіт "Монтаж системи МКТ на Запорізькій ТЕС",
згідно затвердженого проекту: "ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС. Телемеханіка 1-ої черги
інв. №Z5349 блоків №№1-7 інв. №№Z6673, Z6709, Z6744, Z6673, Z6784, Z6956, Z7000, Z7046.
Технічне переоснащення. Одностадійне проектування. Робочий проект".
1 Загальні відомості.
Місце знаходження об'єкту: 71501, Україна, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 95
1.1 Мета роботи :
Заміна морально і фізично застарілого устаткування з метою забезпечення надійної
передачі телеметричної інформації на вищі рівні і забезпечення ефективного функціонування
станційної системи управління енергоблоками ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС.
Нині на ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС як пристрій збору телеінформації про навантаження
енергоблоків для усіх рівнів диспетчерського управління ОЕС України використовується
апаратура телемеханіки ТМ800А, 80-х р. випуску (фізично і морально застаріла, відсутність
запасних частин).
У рамках проекту планується заміна пристрою ТМ800А на устаткування, що задовольняє
технічним вимогам ДнЕС, що дозволить виконувати управління навантаженням і розвантаженням
енергоблоків з необхідною швидкістю (не менше 9600 біт/с) шляхом передачі з центрального
диспетчерського пункту ДнЕС телеметричної кодованої інформації на ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
по двох незалежних (основному і резервному) каналах, а у зворотному напрямі - телеметричній
кодованій інформації про хід виконання отриманих команд по телеметричних каналах зв'язку.
1.2 Характеристика об'єкту виробництва робіт:
Виконання цієї роботи виконується в релейних приміщеннях на центральному щиті
керування (ЦЩК), на блоках №№ 1-7, на відкритому розподільчому пристрої ВРП-150/330кВ, в
приміщенні вузла зв'язку, в кабельних тунелях і напівповерхах ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС.
1.3 Технічні показники.
№ н/п
Найменування показника
1
Тип станції
2
Кількість вимикачів 330 кВ
3
Кількість вимикачів 150 кВ
4
Кількість вимикачів 35 кВ
5
Кількість вимикачів 20 кВ
6
Кількість трансформаторів
7
Кількість автотрансформаторів
Показник
теплова
22
14
2
2
7
2
1.4 Електротехнічні і конструкційні рішення:
Згідно робочого проекту, розробленого Приватним науково-виробничим підприємством
«ВІКАН» (ПНВП "ВІКАН") м.Сєвєродонецьк в 2014р., АСДТУ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
№
Найменування
Позначення
Кількість
п/п
1
Телесигналізація
ТС
177
2
Телевимірювання поточні
ТИТ
181
розроблена в наступному об'ємі:
Для організації передачі інформації на диспетчерський пункт Дніпровської енергосистеми
ДП "НЕК "Укренерго" (ДП ДнЕС) по основному і резервному каналу необхідно:
1) прокласти кабель між ЦЩК і вузлом зв'язку;
2) на стороні ЦЩК встановити маршрутизатори і VDSL -модеми;
3) на стороні вузла зв'язку встановити VDSL -модеми, Ethernet switch, сервера RS - 232 в
Ethernet і мультиплексорне устаткування МР4100;
4) в Дніпровській енергосистемі ДП "НЕК "Укренерго" встановити мультиплексорне
устаткування МР4100.
Автоматизована система диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) ДТЕК
ЗАПОРІЗЬКА ТЕС прив'язується до існуючих схем і клем защит, автоматики, сигналізації.
Для введення в АСДТУ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС положення вимикачів
використовуються 16-канальні модулі введення дискретних сигналів ADAM - 4051 - BE
(Advantech). Зв'язок сервера телемеханіки з модулями здійснюється через інтерфейс RS - 485
(протокол- Modbus).
Для введення в АСДТУ ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС значення телевимірювань
використовуються комплексні перетворювачі серії SATEC PM130P Plus (SATEC).
Зв'язок сервера телемеханіки з перетворювачами SATEC здійснюється через інтерфейс RS - 485
(протокол- Modbus).
Для зборки устаткування комплексу телемеханіки:
 на ЦЩК встановлюється шафа сервера телемеханіки і шафа телемеханіки ЦЩК - на вільні
місця;
 у приміщенні релейного щита ВРП встановлюється шафа телемеханіки РЩ ВРП - на місце
панелі № 84. Панель РЩ ВРП демонтується;
 прокладається кабель ТМ-12 для з'єднання шафи телемеханіки РЩ ВРП і шафи сервера
телемеханіки на ЦЩК.
Знову змонтовані кабелі ТС-ТИТ на існуючих панелях підключаються замість старих
кабелів. Нові кабелі підключаються на ті ж клеми, де були підключені старі кабелі ТИТ-ТС.
Існуючі схеми електричних з'єднань розподільних пристроїв зберігаються.
Для контролю положень анцапфи РПН АТ-1 і АТ-2 встановлюються покажчики
положення автотрансформатора МС1220.
На панелях №№4..17 ЦЩК замінити вимірювальні прилади на цифрові індикатори ИЩ
4х25. Індикатори встановити замість вимірювальних приладів на ті ж встановочні місця. Для
забезпечення можливості індивідуального відключення, поряд з кожним індикатором встановити
вимикач автоматичний ВА-2001 2р/6а.
Замінити аналогові щитові вимірювальні прилади (мегаватметри, мегаварметры, клас
точності 1,5), встановлені на панелях №7 блоків №1,2,3,4, а також панелях № 9П блоків №5,7, на
цифрові вимірювальні прилади типу ЦП8506 (клас точності 0,5). Для забезпечення можливості
індивідуального відключення, поряд з кожним цифровим вимірювальним приладом встановити
вимикач автоматичний ВА-2001 2р/6а.
На панелях №7 блочного щита керування (БЩК) 1,2,3,4 замінити стрілочні амперметри на
цифрові вимірювальні прилади ЦП8507. Для забезпечення можливості індивідуального
відключення, поряд з кожним цифровим вимірювальним приладом встановити вимикач
автоматичний ВА-2001 2р/6а.
Для заземлення устаткування телемеханіки використовувати існуючі пристрої заземлення,
які відповідають нормам по допустимому опору.
Ланцюг телесигналізації: сигнал ТС через "сухий контакт" об'єкту поступає на опорну
розв'язку вхідного ланцюга ТС. Загальний контакт усіх ланцюгів ТС об'єднаний.
Для підключення ланцюгів трансформаторів струму (ТС) до комплексних перетворювачів
Satec PM130 Plus, ЦП8506, ЦП8507 усередині панелей використовується дріт ПВ-1 1х2, 5 мм2
довжиною 4 метри на кожен ланцюг ТС (12 метрів на один перетворювач SATEC PM 130 Plus).
Для підключення ланцюгів трансформаторів напруги (ТН) до комплексних
перетворювачів Satec PM130 Plus, ЦП8506 усередині панелей використовується дріт ПВ 1х1, 5
завдовжки 2 метри на кожен ланцюг ТН (8 метрів на один перетворювач SATEC PM 130 Plus).
Для заземлення комплексних перетворювачів Satec PM130 Plus, ЦП8506, ЦП8507
усередині панелей використовується дріт ПВ-3 1х2, 5 мм2 довжиною 2 метри. Колір ізолюючого
обплетення - жовто-зелений.
Для монтажу одного реле проміжного (РП) використовується дріт ПВ-1 1х0.75мм з
розрахунку 8 метрів дроту для одного РП.
Відступ від ПКД не допускається. У разі виявлення невідповідностей чи неправильно
прийнятих проектних рішень, Виконавцю необхідно негайно проінформувати Замовника для
внесення змін і коригування ПКД згідно встановленного порядку в ПНВП «ВІКАН».
2. Склад та зміст робіт.
Склад устаткування, його комплектність і порядок зборки приведені на відповідних
кресленнях проекту "Запорізька ТЭС. Телемеханіка 1-ої черги инв. №Z5349 блоків№№1-7 инв.
№№Z6673, Z6709, Z6744, Z6673, Z6784, Z6956, Z7000, Z7046" розробленою ПНВП "ВІКАН"
м.Сєвєродонецьк в 2014р.
Роботи виконуються в п'ять етапів:
I этап- монтаж нової системи телемеханіки при збереженні в роботі старої системи.
II этап- поелементне перепідключення і наладка
каналів телевимірювань і
телесигналізації з старої системи на нову систему телемеханіки.
III етап - демонтаж старої системи телемеханіки.
IV етап - підключення і наладка каналів телекерування (стикування МКТ і ССУ)
V етап - після пуско-налагоджувальних робіт провести дослідну експлуатацію.
Зауваження і недоліки, виявлені в період дослідної експлуатації, підлягають усуненню без
додаткової оплати Замовника до дати завершення робіт за договором.
3
Вимоги Замовника до виконання робіт.
3.1 Загальні вимоги.
Підрядник повинен для виконання технічного переоснащення системи телемеханіки:
- Виконати будівельні роботи в повному обсязі, включаючи бетонні роботи (у разі
необхідності) та монтаж сталевих конструкцій;
- Виконати будівельно-монтажні роботи в повному обсязі, включаючи підготовку
майданчика та демонтажні роботи, а також роботи, пов'язані з приєднанням до існуючих елементів
обладнання;
- Виконати всі з'єднання між різними частинами, деталями і елементами, включеними в
об'єм постачання та існуючими;
- Виконати роботи, пов'язані з прокладкою і перенесенням кабелів (у разі необхідності);
- Відновити будівельні конструкції, технологічне обладнання, кабелі у разі їх демонтажу в
процесі монтажу системи телемеханіки;
- Обов'язково здійснювати технічне керівництво своїм представником, монтаж системи
телемеханіки, перевірку її працездатності під навантаженням з оформленням акту шеф-монтажу і
здачі Замовнику.
- Відповідно до розробленої конструкторської документації, погодженої з Замовником,
виробляє і постачає на об'єкт технологічне обладнання. Обсяги матеріалів на весь період
випробувань і введення в експлуатацію, повинні поставлятися Учасником (переможцем торгів)
відповідно до специфікації у складі робочої документації. Учасник (переможець торгів) в обсязі
предмета закупівлі влаштовує тимчасові пристрої, необхідні для випробування обладнання.
У пропозиції конкурсних торгів повинно бути зазначено повний обсяг поставки та послуг,
необхідних для забезпечення повного функціонування обладнання, включаючи контрольновимірювальну апаратуру.
- Учасник (переможець торгів) повинен виконати роботи таким чином, щоб обладнання,
яке буде встановлюватися, було інтегровано в існуюче обладнання. Виготовлено згідно з
розробленою конструкторською документацією та поставлено на об'єкт обладнання та його
частини, елементи і вузли повинні бути сертифіковані в Україні, мати сертифікат якості та
відповідності чинним нормативним документам. Всі частини обладнання, його елементи і вузли
повинні пройти на підприємстві-виробнику необхідні випробування і контроль відповідно до
чинних галузевих стандартів та технічних умов.
- Підрядник або його субпідрядники повинні мати ліцензію на виконання робіт з предмету
закупівлі.
3.2 Виконавець закуповує устаткування і матеріальні ресурси, необхідні для виконання
робіт, виконує будівельно-монтажні роботи, пуско-налагоджувальні роботи і дослідну
експлуатацію згідно робочого проекту, розробленого ПНВП "ВІКАН" м. Сєвєродонецьк в 2014р.
у повному об'ємі.
3.3 Виконавець, протягом 10 днів після його акцептації, за свій рахунок розробляє і
погоджує із замовником проект виробництва робіт (ПВР).
3.4 Виконавець повинен мати необхідні дозвільні документи на виконання робіт
підвищеної небезпеки, і експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, у тому числі, але не
обмежується ними: на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, зварювальні
роботи, роботи на висоті.
3.5 Усі матеріали, деталі і складальні одиниці, які встановлюються при технічному
пероснащенні, мають бути новими, виготовленими не раніше 2014 року.
3.6 Робота виконується на території замовника в умовах діючого виробництва.
3.7 Наявність кваліфікованого персоналу (надання копій посвідчень кваліфікованого
персоналу відповідно до чинного законодавства). Роботи повинні виконуватися підрядником, що
має досвід роботи не менше 3-х років по предмету цього технічного завдання.
3.8 Матеріали і устаткування мають бути сертифіковані в державній системі сертифікації
УкрСЕПРО і мати сертифікат відповідності.
3.9 Виконавець також повинен дотримувати вимогу усіх чинних Законів, стандартів,
будівельних норм і правил України, керівних і відомчих документів Міністерства енергетики і
вугільної промисловості України.
3.10 Виконавець своїм оснащенням та інструментом виконує роботи по технічному
переоснащенню.
3.11 Виконавець гарантує працездатність змонтованого устаткування в постійному
режимі, протягом гарантійного терміну.
3.12 Металобрухт, що утворився після виконання робіт, Виконавець здає на склад
Замовника, у відділ закупівель.
3.13 Порядок контролю та приймання.
3.13.1 Контроль виконання робіт здійснюється представниками Замовника.
3.13.2 При порушенні технології виробництва робіт, відступів від Технічного завдання,
застосування матеріалів, що не відповідають ГОСТам та ТУ, роботи припиняються за вказівкою
осіб, які здійснюють технічний нагляд, і встановлюється термін усунення порушення. Вказівки
технічного нагляду є обов'язковими і підлягають беззаперечному виконанню.
3.13.3 Контролюются: терміни виконання робіт, якість, обсяги, технологія і номенклатура
робіт; забезпечення безпечних умов праці, збереження обладнання, споруд і пристроїв.
3.13.4 Після закінчення пуско-налагоджувальних робіт з перевіркою функціонування
системи телемеханіки оформити двосторонній акт здачі - приймання обладнання.
3.13.5 На роботи, які відповідно до технології виробництва робіт будуть приховані
іншими видами робіт, повинен бути оформлений акт огляду прихованих робіт.
3.13.6 Після закінчення пуско-налагоджувальних робіт, Замовником готується вказівка по
ДТЕК Запорізька ТЕС «Про введення обладнання в дослідну експлуатацію.
3.13.7 Підрядник готує програму і методику проведення дослідної експлуатації
обладнання, яка повинна містити такі розділи:
Мета проведення (у практичному підтвердженні експлуатаційних властивостей
змонтованого обладнання (встановленого ПЗ), ступеня готовності експлуатаційного персоналу, а
також в усуненні Виконавцем виявлених зауважень);
Технічні рішення, впроваджуваних автоматизованих та інформаційних систем, ПО і баз
даних вперше застосовуваних пристроїв та обладнання, які вимагають перевірку ефективності;
Очікувані результати;
Порядок проведення;
Методика проведення;
Місце і терміни проведення дослідної експлуатації відповідно до цього технічного
завданням та календарного плану виконання робіт.
3.13.8 Зауваження та недоліки, виявлені в період дослідної експлуатації, підлягають
усуненню без додаткової оплати Замовником до дати завершення робіт за договором.
3.13.9 Після закінчення дослідної експлуатації з перевіркою функціонування системи
телемеханіки оформити двосторонній акт здачі - приймання обладнання.
3.13.10 Приймання виконаної роботи здійснюється комісією у складі представників
Замовника і Виконавця на місці проведення робіт.
3.13.11 Результати робіт пред'являються зі складанням актів приймання виконаних робіт,
довідки про вартість виконаних робіт і витрат, відповідних технічних актів за встановленими
формами. Приймання робіт здійснюється за умови передачі повного комплекту виконавчої
документації.
4 Склад документації.
- Підрядчик повинен підготувати і передати Замовникові виконавчу документацію на
роботу, виконану відповідно до діючих вимог нормативно-технічної документації, :
- Проект виробництва робіт з резолюцією Виконавця "В роботу".
- Виконавчу документацію (Схеми, креслення і карти прокладення кабелю з вказівкою
виконаних об'ємів).
- Паспорти і сертифікати, що засвідчують якість матеріалів, виробів і устаткування,
вживаних при виробництві монтажних робіт, гарантійні талони на устаткування;
- Відомість змонтованого устаткування;
- Протоколи по пуско-налагоджувальних роботах на системі телемеханіки.
- Протоколи випробувань провідників заземлення, перевірки опору ізоляції дротів, кабелів
і акти приймання. Інструкцію по конфігурації, налаштуванню і експлуатації устаткування.
- Програмне забезпечення (ПЗ) і CD диск, для перепрошивки і інсталяції устаткування.
- Програму і методику проведення дослідної експлуатації.
5 Специфікація устаткування і матеріалів :
№ н/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
1.15.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Найменування і технічна характеристика
устаткування матеріалів
Устаткування шафи телемеханіки ЦЩК
Шафа із сталевими дверима і оглядовими
дверима (800х600х2000мм)
Бічна стінка шафи (комплект-2шт.)
Цоколь шафи (елементи передній і задній)
Цоколь шафи (елементи бокові-2шт.)
Панель монтажна 800х2000мм з комплектом
кріплень
DIN -рейка
Стопор для DIN -рейки
Вимикач автоматичний
Модуль дискретного введення 16-канальний
Джерело живлення
Реле проміжне РП- 1/24 в зборі
Короб перфорований 40х40, l=2м
Перемикач поворотний
Перемикач поворотний
Клемний ряд в складі:
Клема 3-х дротяна (колір синій)
Пластина торцева для клем 3-х дротяних
Стопор для DIN -рейки
Маркіровка для клем (символи 1..50)
Маркіровка для клем (символи 51.100)
Маркіровка для клем (символи 101.150)
Шина, що несе
Устаткування панелі ТМ № 84 РЩ ВРП
Шафа із сталевими дверима і оглядовими
дверима (800х600х2000мм)
Бічна стінка шафи (комплект-2шт.)
Цоколь шафи (елементи передній і задній)
Цоколь шафи (елементи бокові-2шт.)
Шасі монтажне з комплектом кріплень
Тип, марка,
позначення
документу
Постачальник
Од.
ізм.
К-ть
TS8 8806790
Rital
к-т
1
8106.235-R
8602.800
8602.060
5050.063,
5050.062
MR -35х7, 5
249-116
ВА-2001-2р/6а
ADAM - 4051
DR - 45-24
55.32.9.024.004
0
СКМ50-040040-1-КІЗ
XB2 - BJ45
XB2 - BJ21
Rital
Rital
Rital
к-т
к-т
к-т
1
1
1
Rital
шт.
1
АСКО Укр ЇМ
WAGO
АСКО Укр ЇМ
Advantech
MeanWell
к-т
к-т
шт.
шт.
шт.
4
8
4
4
4
Finder
шт.
64
АСКО Укр ЇМ
шт.
14
АСКО Укр ЇМ
АСКО Укр ЇМ
шт.
шт.
64
64
2002-1304
2002-1391
249-116
793-666
793-607
793-608
TS 35/15 2м
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
к-т
шт.
к-т
к-т
к-т
к-т
шт.
181
17
17
2
2
1
1
TS8 8806790
Rital
к-т
1
8106.235-R
8602.800
8602.060
PS 4177.000,
Rital
Rital
Rital
Rital
к-т
к-т
к-т
к-т
1
1
1
1
PS 4181.000
2.7
2.8
Асинхронний сервер RS - 422/485 в Ethernet
(16 портів RS - 485)
Вимикач автоматичний
Джерело живлення
2.9
VDSL модем
2.6
Ethernet switch (5 портів)
Пристрій захисту інтерфейсу RS - 485 від
2.11
імпульсних перешкод
2.12 Рейка несе сталевий 37х15
2.13 Розетка на DIN -рейку
2.14 Клемний ряд в складі:
2.14.1 Клема 3-х дротяна (колір синій)
2.14.2 Пластина торцева для клем 3-х дротяних
2.14.3 Стопор для DIN -рейки
3
Устаткування шафи серверного ЦЩК
3.1
Шафа серверна TSIT
3.2
DK блок, 7 розеток з вимикачем
Асинхронний сервер RS - 422/485 в Ethernet
3.3
(16 портів RS - 485)
3.4
Розподільна панель з передньою кришкою
2.10
3.5
3.6
3.7
Керований комутатор Ethernet
Перемикач LCD KVM Console 8-портовий 19''
(1U) Dual Rail KVD over IP
Сервер HP Proliant Gen8 E3 - 1220v2 3.1GHz/
4 - core/ 1P 8GB 2х1 TB HP LFF
3.8
Джерело безперебійного живлення 2U
3.9
3.10
3.11
Рельс несущий сталевий 37х15
Вимикач автоматичний
Джерело живлення
3.12
VDSL модем
NPort 5630-16
Moxa
к-т
2
ВА-2001-2р/6а
DR - 45-24
IEX - 402 VDSL2
EDS - G205
АСКО Укр ЇМ
MeanWell
шт.
шт.
2
1
Moxa
к-т
1
Moxa
шт.
1
ISD -1230-Т
Moxa
шт.
1
210-197
АС250
WAGO
АСКО Укр ЇМ
шт.
шт.
2
3
2002-1304
2002-1391
249-116
WAGO
WAGO
WAGO
к-т
шт.
к-т
2
1
2
5531151 - R
7240220 - R
Rital
Rital
к-т
к-т
1
3
NPort 5630-16
Moxa
к-т
3
5202235 - R
SRW2024 - K9
- EU
Rital
к-т
2
Cisco
к-т
2
KL 1508Ai
Aten
к-т
1
DL 320 Gen8
Hewlett - Packard
к-т
2
Smart - UPS
RM 2200VA
210-197
ВА-2001-2р/6а
DR - 45-24
IEX - 402 VDSL2
APC
к-т
2
WAGO
АСКО Укр ЇМ
MeanWell
шт.
шт.
шт.
3
2
2
Moxa
к-т
4
ISD -1230-Т
Moxa
шт.
10
3.14
4
4.1
Пристрій захисту інтерфейсу RS - 485 від
імпульсних перешкод
Вимикач автоматичний
Інше устаткування
Перетворювач комплексний SATEC
ВА-2001-2р/6а
АСКО Укр ЇМ
шт.
2
PM130P Plus
к-т
39
4.2
Показник положення автотрансформатора
МС- 1220
Satec LTD
ТОВ "НПП
Електромеханіка"
к-т
2
ISD -1230-Т
Moxa
шт.
7
DR - 45-24
IEX - 402 VDSL2
EDS - G205
MeanWell
шт.
2
Moxa
к-т
2
Moxa
шт.
2
NPort 5410
Moxa
к-т
2
RAD
к-т
1
RAD
к-т
2
3.13
5
5.1
5.1.1
Пристрій захисту інтерфейсу RS - 485 від
імпульсних перешкод
Устаткування зв'язку
Устаткування на стороні ЗаТЕС
Джерело живлення
5.1.2
VDSL модем
5.1.3
Ethernet switch (5 портів)
Асинхронний сервер RS - 232 в Ethernet 4-х
портовий
4.3
5.1.4
5.1.5
Базовий блок
5.1.6
Модуль Е1 і Eth
MP - 41001/48R/155R/
4xSFP3
MP - 4100-
5.1.7
Модуль 6xRS-232
5.1.8
Модуль c E&M сигналізацією
5.1.9
Модуль (абонентський модуль ТЧ)
5.1.10 Кабель для модуля ТМ
5.1.11 Кабель для модуля ТЧ
5.1.12 Кабель для модуля E&M
5.2
Базовий блок
5.2.2
Модуль Е1 і Eth
5.2.3
Модуль 6xRS-232
5.2.4
Модуль c E&M сигналізацією
5.2.5
Модуль (абонентський модуль ТЧ)
5.2.6
Кабель для модуля ТМ
5.2.7
Кабель для модуля ТЧ
5.2.8
Кабель для модуля E&M
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
RAD
к-т
2
RAD
к-т
2
RAD
к-т
2
RAD
шт.
2
RAD
шт.
2
RAD
шт.
2
RAD
к-т
1
RAD
к-т
2
RAD
к-т
2
RAD
к-т
2
RAD
к-т
2
RAD
шт.
4
RAD
шт.
2
RAD
шт.
4
к-т
2
к-т
1
Устаткування на стороні ДнЕС
5.2.1
6
8E/3xUTP
MP - 2100M LS6N
MP - 2100M VC - 8/E&M
MP -2100МVC - 8/FXC
CBL - LS12/M
CBL VC8/FXSO/OP
EN/12M
CBL KVF8/E&M/OP
EN/12M
Устаткування диспетчерського пункту,
серверне устаткування
Автоматизоване робоче місце диспетчера на
базі ПЕВМ (не гірше HP ProDesk 600 G1 SFF
Intel i3 - 4130 500GB DVD - RW int kb m
W8dg7p64) c монітором не гірше DELL
UltraSharp U3014
Сервісне устаткування на базі HP EliteBook
870w u MOXA Uport 1130i USB/RS485
Індикатор щитової (колір світіння-красный)
Індикатор щитової (колір світіння-желтый)
Індикатор щитової (колір світіння-зеленый)
Перетворювач вимірювальний цифровий ватметр з індикатором червоного світіння
(Примітка: ТТ12000/5, ТН20000/100-5шт.
ТТ24000/5, ТН24000/100-2шт.)
Перетворювач вимірювальний цифровий ватметр з індикатором жовтого світіння
(Примітка: ТТ12000/5, ТН20000/100-5шт.
ТТ24000/5, ТН24000/100-2шт.)
Перетворювач вимірювальний цифровий ватметр з індикатором зеленого світіння
(Примітка: ТТ120000/5А)
MP - 41001/48R/155R/
4xSFP3
MP - 41008E/3xUTP
MP - 2100M LS12
MP - 2100M VC - 16/E&M
MP -2100МVC - 16/FXО
CBL - LS12/M
CBL VC16/FXSO/O
PEN/12M
CBL KVF8/E&M/OP
EN/12M
ИЩ 4х25
ИЩ 4х25
ИЩ 4х25
ТОВ "Планета М"
ТОВ "Планета М"
ТОВ "Планета М"
шт.
шт.
шт.
26
22
49
ЦП8506/8
МНПП
"Електроприлад"
к-т
7
ЦП8506/12
МНПП
"Електроприлад"
к-т
7
ЦП8507/2
МНПП
"Електроприлад"
к-т
4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8
8.1
Монтажні вироби
DIN -рейка
Утримувач маркіровки
Стопор для DIN-рейки
Маркіровка для клем (символи 1.10х10)
Маркіровка для клем (символи 10.20х10)
Клема 2-х дротяна подовжнього включення з
розмикальним (колір-сірий)
Торцева і розділова пластина (колір-сірий)
Клема -х дротяна (колір-помаранчевий)
Торцева і розділова пластина (колір-сірий)
Клема 4-х дротяна (колір-синій)
Торцева і розділова пластина (колір-сірий)
Вимикач автоматичний
Кабель контрольний, інформаційний і дріт
Кабельні вироби
MR - 35x7.5
249-119
249-116
793-5602
793-5603
АСКО Укр ЇМ
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
38
151
306
9
9
282-821
WAGO
к-т
342
282-360
2002-1202
2002-1291
2002-1404
2002-1491
ВА-2001-2р/6а
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
WAGO
АСКО Укр ЇМ
к-т
к-т
к-т
шт.
к-т
шт.
57
228
57
302
151
153
м
47
м
960
м
1559
м
5271
м
384
м
456
м
684
м
114
8.1.1
Кабель контрольний КВВГ нг
27х1, 0
8.1.2
Кабель ПВС
2х1, 5
8.2
Кабель вита пара
8.2.1
Кабель вита пара SFUTP CatSe
4x2x0,5
8.2.2
Кабель вита пара S/FTP Cat6 250Мгц LSOH
4x2x0,5
8.3
ПАО
"Одескабель"
ПАО
"Одескабель"
ПАО
"Одескабель"
ПАО
"Одескабель"
Дріт монтажний
Дріт ПВ- 1
8.3.1
Дріт ПВ- 1
8.3.2
Дріт ПВ- 1
8.3.3
Дріт ПВ- 3
8.3.4
1х0, 75
1х1, 5
1х2, 5
1х2, 5
ПАО
"Одескабель"
ПАО
"Одескабель"
ПАО
"Одескабель"
ПАО
"Одескабель"
Начальник ЕЦ
___________________________
Р. Я. Шуджан
Ст.майстер ЕЦ
___________________________
С. О. Олійник
___________________________
О.В. Кретинін
Узгоджено:
Керівник ДОПта ПБ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа