close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1.Назва наукової (науково-технічної) продукції : Фармакологічна композиція
для лікування і профілактики після імплантаційних ускладнень.
2.Назва науково-дослідної роботи, за результатом якої отримана наукова
(науково-технічна) продукція: Розробка сучасних стратегій діагностики та
лікування захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота в осіб
працездатного віку (№ держреєстрації 0111U005409, строк виконання 01.1112.13)
3.Лікарська (провізорська) спеціальність: стоматологія
4.Оцінка науково-технічної розробки за Шкалою градації доказів і сили
рекомендацій: рівні доведеності первинних даних-1+ , градація
сили рекомендацій – А
5.Наявність охоронних документів, що засвідчують пріоритет, авторство і
право власності на винахід (корисну модель): Патент України на корисну
модель №85444. Фармакологічна композиція для лікування і профілактики
після
імплантаційних
ускладнень./
Столяр
В.Г.
Заявл.27.03.
2013;Опубл.25.11.2013, бюл.№ 22.
6.Інформація для внесення у технологічну пропозицію Української інтегрованої
системи трансферу технологій: ----7.Анотований виклад суті наукової (науково-технічної) продукції: Суть
наукової продукції полягає у підвищенні ефективності лікування запальних
ускладнень (мукозиту, переімплантиту). Поставлена задача вирішується тим,
що
фармакологічна
композиція
для
лікування
і
профілактики
післяімплантаційних ускладнень, яка призначена для гігієни порожнини рота і
профілактики запальних ускладнень, яка відрізняється наявністю рослинної
фармакологічної
композиції
з
вираженою
антибактеріальною
та
протизапальною дією.
8.Стислий опис переваг, які будуть отримані внаслідок впровадження наукової
(науково-технічної) продукції, порівняно з наявними аналогами: Запропоноване
удосконалення – медикаментозний комплекс – який призначений для гігієни
порожнини рота і профілактики запальних ускладнень, відрізняється наявністю
рослинної фармакологічної композиції з вираженою антибактеріальною та
протизапальною дією, не викликає ряд побічних ефектів (зміна кольору зубів і
слизової оболонки, десквамація епітелію слизової оболонки порушення
смакових відчуттів, виникнення дисбактеріозу в порожнині рота) і загострення
патологічного процесу; придатний для тривалого застосування. Ефективність
медикаментозного комплексу - 98,9 %.
9.Перелік необхідних ресурсів( кадрових, лікарських засобів, виробів
медичного призначення, тощо), необхідних для практичного застосування
наукової (науково-технічної) продукції:
наявність всіх складових для
приготування ополіскувача
10.Показання до застосування: Фармакологічна композиція призначена для
гігієни порожнини рота і профілактики запальних ускладнень.
11.Протипоказання до застосування: Немає
12.Перелік можливих ускладнень або помилок при використанні наукової
(науково-технічної) продукції: Немає
13.Повне найменування установи розробника: Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця, кафедра терапевтичної стоматології
(м.Київ, вул.Зоологічна 1, Стоматологічний медичний центр НМУ
ім.О.О.Богомольця
14.Повне найменування установи співрозробника 15.Автори, укладачі (наукові звання, наукові ступені, прізвища, імена , по
батькові), контактна особа (прізвище, ім’я , по батькові, номер телефону):
аспірант Столяр Вікторія Григорівна (0979799877)
16.Дата подання заявки:
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа