close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1.Спосіб реконструктивної операції після гастректомії з єюногастропластикою та
включенням дванадцятипалої кишки.
2.Інноваційні технології в хірургічному лікуванні гострих ускладнень
гастродуоденальних виразок (перфорація, кровотеча) і невиразкових шлунковокишкових кровотеч на тлі портальної гіпертензії та пухлин шлунково-кишкового
тракту (№ держреєстрації 0113U000061, строк виконання 01.13-12.15)
3.Хірургія
4.Рівень доведеності первинних даних 2+, градація сили рекомендацій С.
5.Шепетько Є.М., Гармаш Д.О. Пат. UA № 80464 U МПК А 61 В 17/00. Спосіб
реконструктивної операції після гастректомії з єюногастропластикою та
включенням дванадцятипалої кишки. Заявл. 28.12.2012; Опубл. 27.05.2013, Бюл. №
10. – 4с.
6.----7.Спосіб реконструктивної операції після гастректомії з єюногастропластикою та
включенням дванадцятипалої кишки, що включає формування штучного
тонкокишкового резервуара із включенням дванадцятипалої кишки, який
відрізняється тим, що перетинають привідну петлю худої кишки нижче
езофагоєюноанастомозу із заглушуванням проксимального кінця худої кишки
поблизу езофагоєюноанастомозу, перетинають привідну петлю худої кишки
проксимальніше Брауновського співустя із заглушуванням дистального кінця
худої кишки над Брауновським співустям лінійним зшивателем «Proximat-55»,
складують сегмент привідної петлі підковоподібно та створюють тонкокишковий
резервуар(єюногастропластика) зшиванням подвійної привідної петлі із відвідною
петлею худої кишки проксимальніше Брауновського співустя лінійним зшивателем
«Proximat-75», перетинають відвідну петлю худої кишки проксимальніше
Брауновського співустя лінійним сшивателем «Proximat-55», проксимальний
кінець відвідної петлі худої кишки анастомозують із дванадцятипалою кишкою, а
дистальний кінець заглушують проксимальніше Брауновського співустя;
перетинають привідну петлю худої кишки за дуоденоєюнальним переходом
проксимальніше анастомозу та відвідну петлю худої кишки дистальніше
анастомозу за Брауном, видаляють анастомоз, відновлюють безперервність худої
кишки ентеро-ентероанастомозом кінець у кінець.
8.Спосіб дозволяє сформувати тонкокишковий резервуар (єюногастропластики)
після гастректомії за Гиляровичем-Юдіним-Шалімовим, що заміщає резервуарну
функцію втраченого шлунка, відновлює пасаж по ДПК, ліквідує демпінг-синдром
та єюно-езофагеальний рефлюкс, запобігає розвитку «вадного кола», поліпшує
функціональні результати операції і якість життя хворих у віддаленому
післяопераційному періоді.
9.Циркулярні та лінійні зшиваючи апарати (степлери).
10.Дефіцит маси тіла, аліментарна дистрофія, агастральна анемія, демпінг-синдром
та єюно-езофагеальний рефлюкс.
11.Продовження пухлинного процесу, наявність віддалених метастазів.
12.Труднощі виділення відвідної петлі тонкої кишки та формування
тонкокишкового резервуара, виділення кукси дванадцятипалої кишки, для
запобігання потрібно ретельне препарування та збереження судинних артеріальних
дуг брижі тонкої кишки, попередня верифікація елементів гепатодуоденальної
звязки.
13.Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра хірургії
№3
14.Шепетько Є.М., професор, кафедра хірургії №3, Київ, вул. Підвисоцького 4А,т.
529-38-43.
15. 15.04.14
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа