close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
План роботи
Школи молодого вчителя
Мета роботи: надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні
першочергових проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий учитель, з
метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати.
ВЕРЕСЕНЬ
Тема: „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі”.
1. Співбесіда на тему „ Як ви почуваєтесь у школі?”
2. Ознайомлення молодих учителів із системою навчально-виховної роботи в школі:
 Традиції школи;
 План роботи НВК;
 Робоче місце в навчальному кабінеті;
 Молоді вчителі: права та обов’язки.
3. Анкетування молодих спеціалістів з питання: „ Якої допомоги ви потребуєте?”
4. Практична робота: опанування навичок ведення шкільної документації.
Робота між засіданнями
1. Опрацювання питань самоаналізу уроку, вимог до сучасного уроку тощо.
2. Вивчення досвіду роботи вчителів-наставників.
3. Опрацювання статей із фахових журналів, газет стосовно сучасного уроку.
ЖОВТЕНЬ
Тема: „Як зробити урок ефективним?”.
1. Методичні поради «Молодий учителю, вироби власний стиль».
2. Розгляд питання вибору раціональних методів викладу нового матеріалу.
3. Відвідування та обговорення уроків, які проводять учителі-наставники.
4. Практична робота: „Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу”.
Робота між засіданнями:
1. Опрацювання фахової періодики.
2. Відвідування уроків молодих учителів наставниками.
3. Як зробити самоаналіз уроків.
4. Підготовка реферату на тему: „Способи активізації пізнавальної діяльності
школярів”.
ЛИСТОПАД
Тема: „Активізація пізнавальної діяльності учнів”.
1. Доповідь на тему «Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів»
2. Заслуховування рефератів та їх обговорення.
3. Поради психолога щодо активізації пізнавальної діяльності учнів.
4. Практична робота: „Критерії оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок
учнів”.
Робота між засіданнями
1. Опрацювання педагогами-початківцями літератури з питань диференційованого
навчання та індивідуального підходу до навчання.
2. Взаємовідвідування уроків: наставник – молодий спеціаліст.
3. Опанування молодими вчителями методів проведення уроків, тематичного обліку
знань.
4. Ознайомлення молодих педагогів з вимогами щодо ведення учнівських зошитів.
ГРУДЕНЬ
Тема: „Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання”.
1. Проведення круглого столу «Переваги та проблеми застосування диференційованого підходу до навчання.
2. Практична робота: „Методика проведення уроків, тематичного обліку знань та їх
типів”.
3. Ознайомлення з досвідом колег.
Робота між засіданнями:
1. Опрацювання молодими педагогами положення про класного керівника.
2. Вивчення посадових обов’язків класного керівника.
3. Ознайомлення з Національною програмою „Освіта”, Концепцією національного
виховання тощо.
ЛЮТИЙ
Тема: „Педагогіка співпраці”.
1. Використання навчального кабінету в процесі підготовки і проведення уроку,
позакласного заходу.
2. Розгляд питання «Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні
демократичних стосунків між учителями та учнями».
3. Самоаналіз, аналіз відвіданих уроків та позакласних заходів.
4. Розгляд питання „Організації роботи класного колективу”.
5. Практична робота: „ Ознайомлення з документами МОН молодь спорту України,
що стосуються роботи класного керівника”.
Робота між засіданнями:
1. Опрацювання методичної літератури.
2. Ознайомлення з картотекою перспективного педагогічного досвід
3. Підготовка до дискусії на тему «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».
БЕРЕЗЕНЬ
Тема:„Впровадження в практику роботи інноваційних педтехнологій”
1. Дискусія-зустріч із педагогами-майстрами, присвячена питанню «Інноваційні
технології: пошуки, проблеми».
2. Відвідування уроків у досвідчених учителів з метою ознайомлення з педагогічними
технологіями, які вони застосовують.
3. Організація рольової гри „Нестандартні форми проведення уроків”.
Робота між засіданнями:
1. Підготовка до обміну досвідом „Мої перші педагогічні знахідки”.
2. Виготовлення зразків роздаткового матеріалу.
3. Оформлення виставки.
КВІТЕНЬ
Тема:„Творчий звіт молодих педагогів”.
1.
2.
3.
4.
5.
Показові уроки, позакласні заходи.
Аналіз уроків-показів.
Захист творчих робіт.
Виставка дидактичних матеріалів „Зернини досвіду”.
Практична робота:„Прес-конференція вчителів-наставників та вчителівпочатківців (обмін досвідом)”.
Пам'ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть
змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної
думки – відвертої, самокритичної, творчої.
В бездонно чистім морі оченят
Я кожен день складаю іспит долі.
Як довго ждать достиглих тих зернят,
Що засіваю на дитячім полі.
О, Господи, якщо ти мені дав
Нести твій хрест, твоє звання Учитель,
Дай сили, творчості, настав,
Дай вміння вберегти й навчити.
Лариса Коваленко
Творчі таємниці вчителя
Найперша таємниця творчості вчителя – в конспекті уроку, точніше у підготовці до нього,
неповторного, єдиного, як прожите життя, як неповторне свято єднання вчительської душі
з душами вихованців.
Друга таємниця творчості педагога в його відмові йти проторованою стежкою, в його
звичці знаходити нестандартні рішення будь-якої проблеми.
Кого люблять діти? Хто не такий, як усі, хто щодня радує їх новинкою, хто не буденно
сіра, а святкова, творча особистість.
Третя таємниця творчості вчителя в його повній свободі вибору форм і методів. Без неї він
задихнеться. Вимога єдина – ґрунтовні знання в поєднанні з сумнівом і доказом, з
власною думкою та елементами наукового дослідження.
Четверта таємниця – демократизація навчання в поєднанні з високою вимогливістю,
турботою про здоров’я дитини.
П’ята таємниця – пробудження і розпізнавання в дітей природної обдарованості, яку всіма
силами і вмінням педагога слід підтримати, розвинути, досягти найвищого рівня творчості
у вибраній галузі.
Шоста таємниця – стимул, стимул і ще раз стимул.
О. Захаренко
Висновок-аксіома:
Без творчого вчителя не може бути
ні нової школи,
ні нового суспільства,
ні вільної України.
В.Сухомлинський
Молодому учителеві
Ви переступили поріг школи, вирішили присвятити своє життя вихованню людини…
Пам’ятайте, що ви не тільки живе сховище знань. Не тільки спеціаліст, який уміє
передавати інтелектуальні багатства людства молодому поколінню, запалити в його душі
вогник допитливості, любові до знань. Ви – один зі скульпторів, що творять людину
майбутнього. І скульптор особливий, не схожий на інших. Виховання – творення Людини
– це ваша професія…
Пам’ятайте, що кожна ваша помилка може обернутися потворністю людської особистості,
болем душі, страждання. Ви, як творець людини, своєю майстерністю, умінням,
мистецтвом повинні давати приклад іншим скульпторам…
Інколи надто прямолінійні й категоричні твердження про якийсь єдиний головний фактор
виховання дезорієнтують молодого вчителя, бо у виховному процесі все важливе, усе має
значення.
Дитину, яку ми почали виховувати, формувати, я б порівняв з брилою мармуру, до якої
одночасно прийшли зі своїми різцями кілька скульпторів і поставили собі за мету
вирізьбити скульптуру, одухотворити її, втілити в ній людський ідеал. Хто ж ці
скульптори, скільки їх?
У процесі виховання людської особистості діє багато сил, до яких передусім належать:
по-перше, сім’я, а в сім’ї найтонший і наймудріший скульптор – мати;
по-друге, особа педагога з усіма його духовними багатствами й цінностями, з його
мудрістю, знаннями, уміннями, захопленнями, життєвим досвідом, інтелектуальними,
естетичними, творчими потребами, інтересами, прагненнями;
по-третє, колектив (дитячий, підлітковий, юнацький) з усією його могутньою силою
виховного впливу на кожну особу;
по-четверте, сама особа вихованця, тобто його самовиховання;
по-п’яте, духовне життя вихованця в світі інтелектуальних, естетичних і моральних
цінностей – я маю на увазі передусім книжку;
по-шосте, зовсім непередбачені скульптури (підліток, з яким ваш вихованець подружив на
вулиці; родич чи близький знайомий, який приїхав на тиждень у гості й полонив маленьку
людину на все життя радіотехнікою чи мріями про зоряні світи).
Якби всі ці скульптори-вихователі завжди діяли, як добре злагоджений симфонічний
оркестр, як легко розв’язувалося б багато проблем, на яких часто схрещуються і
ламаються педагогічні мечі й списи!
Але в кожного скульптора свій характер, свій почерк, свої достоїнства
(а інколи й недоліки)… Ось тут і розпалюються пристрасті творчості: як мечі,
схрещуються різці, летять мармурові кришки, інколи від благородного мармуру
відвалюються цілі шматки…
Коли бачиш це схрещування мечів різців, чуєш дзенькіт металу і «сварку» скульпторіввихователів, думаєш: яка свята наївність оті твердження про це головне й другорядне у
вихованні!..
Ви, друже, не тільки один з кількох майстрів-скульпторів, що мають доступ у майстерню,
де твориться нова людина, ви маєте бути вчителем інших майстрів. Ваша перевага в тому,
що ви бачите свого вихованця при світлі педагогічної науки…
В.О.Сухомлинський
ПРИНЦИПИ








Принцип продовження життя дитини на уроці
Позитивний емоційний настрій
Встановлення ділових стосунків з дітьми
Ведення уроку увідповідномутемпі
Пріоритетрозвиткурозуму
Співпраця
Творчість
Гра-навчання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа