close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПЕРЕДМОВА
Найважливішим завданням системи освіти є підготовка людини до
активної діяльності у різних сферах життя суспільства.
Навчити дітей добре читати – одне з найважливіших завдань школи.
Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ, самих себе.
Багатьох педагогів хвилює проблема: як найкраще навчати дитину?
Центральною проблемою в читанні є розуміння прочитаного.
При цьому великого значення надається запитанням до тексту. Відомо,
що справжнє розуміння завжди пов’язане із запитаннями, що виникають у
читача, на які він шукає відповіді у тексті, висуває припущення щодо
можливих варіантів відповіді. Отже, передусім треба вчити ставити
запитання.
Процес розуміння тексту завершує діалогічна взаємодія читача з
текстом, виявом якої є самостійна постановка ним запитань за змістом
прочитаного.
Треба всіх учнів старатися зацікавити читанням, бо розвиток мовлення
та навчання читання відбувається паралельно. Читання підіймає дитину на
більш високий розумовий та пізнавальний рівень, розширює її інтелектуальні
можливості. Дитина стає ближчою до світу дорослих, має переваги над
деякими ровесниками. Все це утверджує власне «Я».
Основна мета даного посібника – контроль та навчання самоконтролю
учнів третього класу.
Посібник складається з 12 блоків (за вивченими темами). Кожний блок
містить 12 контрольних запитань і 3 відповіді до кожного запитання. Серед
них тільки одна відповідь є правильною. Кожна правильна відповідь
оцінюється в 1 бал. Таким чином, оцінка кожного учня залежить від кількості
правильно даних відповідей. Максимально можлива оцінка за кожну роботу
– 12 балів.
Даючи відповіді на запитання можна перевірити вміння правильно
розуміти прочитане, виділяти головну думку твору, характеризувати дійових
осіб.
Слід зазначити, що деякі завдання даного посібника є творчими, що
сприяє не тільки контролю знань учнів, а й формуванню творчої особистості,
адже в душі кожного з нас живе поет чи письменник.
Матеріал посібника відповідає підручнику «Читанка» О. Я. Савченко (К.:
Освіта, 2004 І частина і 2003 ІІ частина).
Хай Вам щастить!
Тема: «Мова
– дивний скарб»
1.
До науково-популярної літератури належить твір…
а) «Найрідніші слова»
б) «Наша мова»
в) «Мова»
2.
Мова допомогла людям:
а) подружитися;
б) порозумітися;
в) познайомитися.
3.
Початок письму поклали?
а) слов’яни;
б) греки;
в) фінікійці.
4.
Скільки мов на землі?
а) приблизно 4 тисячІ;
б) приблизно 5 тисяч;
в) приблизно 100 тисяч.
5.
Українською мовою розмовляють близько:
а) близько 5 тисяч людей;
б) близько 45 мільйонів;
в) близько 7 мільйонів.
6.
У розвитку української мови почесне місце належить
а) грекам;
б) Тарасу Григоровичу Шевченко;
в) давнім слов'янам.
7.
В якому вірші мову порівнюють з рідною і теплою
батьківською хатою?
а) «Найрідніші слова»;
б) «Кожну літеру ціни»
в) «Мова».
8.
Автором вірша «Кожну літеру ціни»
а) Ігор Січовик;
б) Дмитро Білоус;
в) Яків Щоголів.
9.
Закінчи приказку
Хоч маленьке, зате…
а) добреньке;
б) важливеньке;
в) гарненьке.
10. Етимологічний словник розповідає про:
а) значення слова;
б) походження слова;
в) правопис слова.
11. Довідкова книга,в якій у певному порядку подано слова,
називається
а)буквар;
б) каталог;
в) словник.
12. Добери і запиши 3-5 слів, споріднених із словом мова.
Тема:
«Похвала книгам!»
1.
Джерелом мудрості називають…
а) розум;
б) книгу;
в) людину.
2.
Хто був винахідником друкарського верстата?
а) Іван Федоров;
б) Петро Мстиславець;
в) Йоган Гутенберг.
3.
Про кого сказано «Друкар книг перед тим не бачених»?
а) Іван Федоров;
б) Петро Мстиславець;
в) Йоган Гутенберг.
4.
Перший слов'янський "Буквар " надрукував…
а) І.Федоров;
б) Петро Мстиславець ;
в) Ярослав Мудрий.
5.
У якому місті І. Федоров надрукував першу книжку?
а) Москва;
б) Київ;
в) Львів.
6.
Негативним персонажем у вірші Д.Павличка "Соняшник"є…
а)дівчинка;
б)Сонце;
в)соняшник.
7.
В якому творі звучить гасло: «Бережіть книжку – це твій
друг»?
а) «Любіть книгу!»;
б) «Спляча книга»;
в) «Школа Володимира Великого».
8.
Швидко знайти потрібну книгу допоможе:
а)шифр;
б)абонемент;
в)каталог.
9.
Відділ, де видають книги з бібліотеки додому, називається…
а) читальна зала;
б) каталог;
в) абонемент.
10. Він складається з карток, на яких зазначено автора, назву
книги і її шифр. Що це?
а) читальна зала;
б) каталог;
в) абонемент.
11. Слово бібліотека означає
а) читальна зала;
б) книгозбірня;
в) абонемент.
12.
Найбільша Державна бібліотека України для дітей
розташована :
а) Львів;
б) Харків;
в) Київ.
Тема: «Цікава книга Природи»
1.
Хто автор вірша «Соловейко застудився»?
а) Ліна Костенко;
б) Олександр Донченко;
в)Наталя Забіла.
2.
Що замикала осінь у вірші Ліни Костенко?
а) шафу;
б) двері;
в) брами.
3.
Яку назву має кущ у вірші Ліни Костенко?
а) калина;
б) шипшина;
в) ожина.
4.
На якому інструменті грав вітер у вірші К. Перелісної «Осінні
танці»?
а) бабабан;
б) трембіта;
в) сопілка.
5.
Хто летів назустріч зимі й морозу у вірші І. Драча "В
товаристві джмеля"
а) джміль;
б) муха;
в) бджола.
6.
В оповіданні М.Сингаївського «Осіння гра» розповідається про
а) зайців;
б) білок;
в) ведмежат.
7.
У вірші Д.Білоуса"Пісенька про куличика" восени куличик
а)залишається вдома;
б)впадає в сплячку;
в)летить у вирій.
8.
В оповіданні О. Донченка «Лісовою стежкою» Улянка йшла :
а) до школи;
б) до бабусі;
в) додому.
9.
Що за наукове відкриття зробили хлопці в оповіданні
О. Буценя «Наше відкриття»?
а) будка, що співає;
б) вулик, що літає;
в) мурашник, що розмовляє.
10. Куди діти вирішили віднести пташку у вірші Н. Забілої
"Журавлик"
а) до лікаря;
б) в зоопарк;
в) додому.
11. Хто автор вірша «Мамо, іде вже зима…»?
а) Ліна Костенко;
б) Алла Коваль;
в) Леся Українка.
12. Що подарували Сергійкові в оповіданні В. Сухомлинського
"Сергійкова квітка"?
а) квітку;
б) ліхтарик;
в) ножик.
Тема: «Усна народна творчість»
1.
Закінчи речення:
-Фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто й
фантастичні події…
а) прислів’я;
б) казки;
в) пісні.
2.
Жартівливий вислів із важкими для швидкої вимови словамице…
а)загадка;
б)скоромовка;
в)прислів'я.
3.
Закінчи речення:
-короткі влучні образні вислови, що передають повчальний
життєвий досвід і мудрість народу…
а) прислів’я;
б) загадки;
в) пісні.
4.
Стислий опис предметів чи явищ, за яким їх треба впізнати,
відгадати – це…
а)прислів'я;
б)скоромовка;
в)загадка.
5.
До якого виду казок відносять казки «Кирило Кожум’яка»,
«Кривенька качечка», «Кобиляча голова»?
а) чарівні;
б) про тварин;
в) соціально-побутові.
6.
Урочище, де жив головний герой казки "Кирило Кожум'яка",
називали…
а)Кирилівцями;
б)Кожум'яками;
в)Змієвищами.
7.
Кирила Кожум'яку упросили:
а) слуги князя;
б)старі люди;
в)малі діти.
8.
Впізнай казку за уривком:
-Другого дня знов пішли дід і баба по гриби. Приходять додому,
аж у них і вареники зварені, і починок стоїть на віконці.
а) «Кривенька качечка»;
б) «Кирило Кожум’яка»;
в) «Кобиляча голова».
9.
Щоб дізнатися, хто порядкує у них вдома, дід і баба
заховалися:
а)в лісі;
б)в хаті;
в)за коморою.
10. Що сталося з бабиною дочкою в казці "Кобиляча голова", коли
вона заглянула у вухо до кобилячої голови
а)її схопив вовк;
б)вона стала негарною;
в)вона заблукала у лісі.
11. Впізнай героя за його характеристикою:
-Зла, заздрісна, жадібна.
а) дідова дочка;
б) баба;
в) дівчина-качечка.
12. Записати по 1 прислів’ю, 1 скоромовці і 1 загадці.
Тема:
«Літературні казки»
1.
Закінчи твердження
Літературні казки…
а)мають автора;
б)не мають автора.
2.
Які квіти послала на допомогу дівчинцідобра чарівниця із казки
Ігоря Калинця?
а)конвалії;
б)незабудки;
в)мальви.
3.
Хто з героїв чарівної казки промовляв «закляття золоту й
вогню»?
а) Дуплотес;
б) Веснянка;
в) Ходитут.
4.
У казці В.Скомаровського "Чому в морі вода
сольона"засуджується…
а)байдужість;
б)жадібність;
в)бездіяльність.
5.
В якій казці побудовано Палац Чарівних Казок?
а) «В Країні Сонячних Зайчиків»;
б) «Для чого людині серце»;
в) «Про що розповіли незабудки».
6.
Хто з героїв отримав в подарунок серце?
а) Веснянка;
б) Птахолов;
в) Дерев’яний чоловічок.
7.
В якій казці діють герої- птахи?
а) «В Країні Сонячних Зайчиків»;
б) «Закляття золота й вогню»;
в) «Про що розповіли незабудки».
8.
В якій казці квіти допомагають головній героїні?
а) «В Країні СонячниХ Зайчиків»;
б) «Закляття золота й вогню»;
в) «Про що розповіли незабудки».
9.
В якій казці є чарівний предмет?
а) «Чому в морі вода солона»;
б) «Закляття золота й вогню»;
в) «Про що розповіли незабудки».
10. В якій казці всякої злої сили (відьом, чортів, лісовиків) було
рівно по 1?
а) «Про що розповіли незабудки»;
б) «В Країні СонячниХ Зайчиків»;
в) «Закляття золота й вогню».
11. У якому творі розповідається про дерев'яного чоловічка, що
врятував від неминучої смерті маленького хлопчика?
а)"Закляття золота й вогню"
б)"Для чого людині серце"
в)"В Палаці Чарівних Казок"
12. Назвіть 3 літературні казки та їх авторів, які ви читали поза
шкільною програмою.
Тема: «П’єси
– казки. Байки. »
1.
Невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту
це а) п’єса;
б) казка;
в) байка.
2.
Закінчи твердження
Зміст передається через розмови дійових осіб…
а) у народних казках;
б)у п'єсах –казках;
в)в оповіданнях.
3.
Автор байки це - …
а) бібліотекар;
б) казкар;
в) байкар.
4.
Видатний український байкара) Леонід Глібов;
б) Всеволод Нестайко;
в) Іван Драч.
5.
Прислів'я Не смійся з другого,щоб тобі не було того розкриває
головну думку байки…
а)"Чиж та Голуб"
б)"Лебідь,Щука і Рак"
в)"Коник-стрибунець"
6.
В якій байці головна думка виражена словами : «Дурне
безладдя лихо діє»?
а) «Лебідь, щука і рак»;
б) «Коник-стрибунець»;
в) «Чиж та голуб».
7.
В якій байці автор засуджує головного героя за ледарство?
а) «Лебідь, щука і рак»;
б) «Коник-стрибунець»;
в) «Чиж та голуб».
8.
У п’єсі-казці «Бабусина пригода» переважає
а)веселий;
б) сумний;
в) тривожний настрій.
9.
Дівчинку у п’єсі «Гуси-лебеді» звали:
а) Олеся;
б) Орися;
в) Ольга.
10. Де відбуваються події п’єси «Бабусина пригода»?
а) у полі;
б) в лісі;
в) на луку.
11. Коли розгортаються події п’єси-казки «Гуси-Лебеді»?
а) на Новий рік;
б) на Різдво;
в) на Великдень.
12. Під яким псевдонімом писав свої перші твори Леонід Глібов?
а) Дідусь Кенар;
б) Дядько Фазан;
в) Татко Дятел.
Тема: «Сторінки для допитливих»
1.
Як називається вивчений розділ?
а) «Сторінки для кмітливих»;
б) «Сторінки для допитливих»;
в) «Сторінки для невгамовних».
2.
В якому творі головний герой говорить:
Хотів би пізнати я все достеменно,
Бо так же життя я під сонцем люблю,
Що всякі новини про світ незбагнений
Душею і серцем жадібно люблю?»
а) «Хотів би я знати…»;
б) «Скільки рік в Україні?»;
в) «Чи любиш ти читати журнали?».
3.
Горобчик із казки "Горобчик і вогонь"був:
а)допитливим;
б)неслухняним;
в)вередливим.
4.
Хто із перекислених героїв хотів узнати, що таке вогонь?
а) горобчик;
б) Дід Мороз;
в) Юрчик.
5.
Кажуть,що нашому Дідові Морозу років
а) 100;
б) 50;
в) 200.
6.
Амереканського Діда Мороза звуть:
а)Папа Паскуале;
б) Пер Ноель;
в) Санта-Клаус.
7.
Хто автор твору-міркування «Якого кольору слова?»
а) Євген Гуцало;
б) Василь Сухомлинський;
в) Алла Коваль.
8.
Якого кольору були очі у мами у творі «Якого кольору слова?»
а)карі;
б) зелені;
в) сині.
9.
Яка річка є символом України?
а)Десна;
б)Донець;
в)Дніпро.
10. За допомогою чого спілкуються тварини між собою?
а) голосу;
б) запахів, рухів і голосу;
в) запахів.
11. Кожна ручка – це маленький пам'ятник:
а)братам-винахідникам;
б)кожній людині;
в)розуму і наполегливості.
12. Журнал відрізняється від книжки тим, що він:
а)тонший;
б)виходить щомісяця;
в)цікавіший.
Тема: «Шевченкове
слово»
Творчі завдання
(за вибором)
1. Участь у конкурсі виразного читання (напам’ять) віршів Т. Г.
Шевченка.
2. Оформлення альбому «Великий Кобзар»
3. Виконання добірки малюнків до одного з віршів Т. Г. Шевченка.
4. Оформлення виставки книг Т. Г. Шевченка з короткою анотацією
кожної з них.
Тема: «Вірші
про світ природи
і дитинства»
1.
Хто із українських поетес у своєму вірші навела характерні
ознаки кожного місяця?
а) Наталя Забіла;
б) Марійка Підгірянка;
в) Тамара Коломієць.
2.
У якому творі Наталі Забіли змагаються Сонце і Вітер?
а) «Чотири пори року.»;
б) «У дитячому театрі.»;
в) «Хто сильніший?».
Яка поетеса познайомила нас із Дбайликом?
а) Наталя Забіла;
б) Марійка Підгірянка;
в) Тамара Коломієць.
3.
4.
З якою кількістю вітрів познайомив нас поет Степан
Жупанин?
а) сім;
б) сімнадцять;
в) вісім.
5.
Хто із поетів познайомив нас у своїх віршах з «Толею –
хвастунцем», «неввічливим Сашком», «Співаком-невдахою»?
а) Анатолій Костецький;
б) Дмитро Павличко;
в) Грицько Бойко.
6.
Скільки головних героїв у вірші Д.Павличка"птиця?"
а)один;
б)два;
в)три.
7.
Якими були герої вірша Т.Коломієць"Їжаки"
а)сумними;
б)наляканими;
в)веселими.
8.
Ліщина з вірша С.Жупанина росла…
а)у полі;
б)у лісі;
в)у діброві.
9.
Хто з українських поетес у своєму вірші перетворювала їжаків
на кущі, пеньки, грудки, будяки?
а) Наталя Забіла;
б) Марійка Підгірянка;
в) Тамара Коломієць.
10. В якому вірші Анатолія Костецького можна відшукати
загублену совість, загублений час, загублену чемність?
а) «У гостях.»;
б) «Бюро знахідок»;
в) «Не хочу!».
11. Хто з поетів закликає нас не ловити метелика, не рвати
лісову квітку, не ображати стеблинку, гілку чи травинку?
а) Анатолій Костецький;
б) Анатолій Качан;
в) Степан Жупанин.
12. Чого навчає нас вірш С.Жупанина "Оленчині вишивки"?
а)бути щирим;
б)працьовитими;
в)сильними.
Тема: «Оповідання
про справи
твоїх ровесників»
1.
Яке оповідання В.О.Сухомлинського закінчується словами:
«Гарні не красиві слова. Гарні-красиві діла.»?
а) «Кінь утік»;
б) «Який слід повинна залишити людина…»
в) «Красиві слова і красиве діло».
2.
Де відбуваються події, зображені в оповіданні
В.Сухомлинського "Красиві слова і красиве діло"?
а)у школі;
б)лісі;
в)класі.
3.
Який із творів Сухомлинського має кінцівку…?
а) «Красиві слова і красиве діло»;
б) «Який слід повинна залишити людина…»;
в) «Гвинтик».
4.
Хто автор оповідання «Перебите крило»?
а) Євген Гуцало;
б) Анатолій Григорук;
в) Ярослав Стельмах.
5.
Хто з хлопців у оповіданні «Перебите крило» турбується про
долю лелек ?
а) Олег;
б) Дениско;
в) Юрко.
6.
Змісту якого твору відповідає прислів'я Все добре переймай, а
злого уникай ?
а) "Гвинтик";
б)"Ловись, рибко!";
в)"Який слід повинна залишити людина на землі?".
7.
Назвіть ім’я хлопчика-головного героя оповідань про сім’ю
Бубликів:
а) Костик;
б) Тимко;
в) Дениско.
8.
В якому оповіданні про сім’ю Бубликів звучить прислів’я
«Щира пісня гріє краще за кожух» ?
а) «В гурті й пісня в лад іде»;
б) «Хто міняє, той нічого не має»;
в) «Той ще не музика, хто в дудку дме».
9.
Назвіть ім’я автора оповідання «Ловись, рибко!»:
а) Ярослав Стельмах;
б) Василь Сухомлинський;
в) Євген Гуцало.
10. Хто із героїв оповідання «Ловись, рибко!» став кращим
спортсменом-рибалкою ?
а) Митько;
б) Славко;
в) Вітька.
11. Хто з письменників використовує в своїх оповіданнях велику
кількість приказок ?
а) Ярослав Стельмах;
б) Євген Гуцало;
в) Анатолій Григорук.
Тема:
«Із скарбниці казкарів
світу»
1.
Назвіть вид казок, з якими ви знайомились у розділі «Із
скарбниці казкарів світу»
а) чарівні;
б) про тварин;
в) соціально побутові.
2.
Назвіть ім’я французького казкаря, автора казок «Кіт у
чоботях», «Червона Шапочка», «Попелюшка»
а) Карло Коллоді;
б) Астрід Ліндгрен;
в) Шарль Перро.
3.
Героїєм якої казки є Маркіз Карабас?
а)"Зачарована красуня";
б)"Кіт у чоботях";
в)"Пригоди Піноккіо".
4.
Назвіть ім’я італійського письменника, автора казки
«Пригоди Піноккіо»
а) Карло Коллоді;
б) Астрід Ліндгрен;
в) Шарль Перро.
5.
За жанром твір "Горбоконик" є…
а)казкою;
б)байкою;
в)оповіданням.
6.
Назвіть ім’я видатних німецьких казкарів, авторів казок
«Білосніжка», «Зачарована красуня», «Бременські музиканти».
а) Брати Грімм;
б) Петро Єршов;
в) Шарль Перро.
7.
Назвіть казку, в якій головний герой – тварина.
а) «Пригоди Піноккіо»;
б) «Зачарована красуня»;
в) «Кіт у чоботях».
8.
Назвіть казку, в якій головний герой – дерев’яний чоловічок.
а) «Пригоди Піноккіо»;
б) «Зачарована красуня»;
в) «Кіт у чоботях».
9.
Назвіть казку, в якій головний герой – маленький товстий
чоловічок з моторчиком на спині.
а) «Пригоди Піноккіо»;
б) «Горбоконик»;
в) «Про Карлсона, що живе на даху».
10. Назвіть віршовану казку про захоплюючі пригоди Івана і
коника, не схожого на інших.
а) «Пригоди Піноккіо»;
б) «Горбоконик»;
в) «Про Карлсона, що живе на даху».
11. Назвіть предмет, яким було зачаровано принцесу у казці
«Зачарована красуня»
а) веретено;
б) ключик;
в) іграшка.
12. Назвіть ім’я автора і назву вашої улюбленої книги. Запишіть
анотацію до цієї книги.
Тема:
«Візьму перо і спробую»
Творчі завдання
(за вибором)
1. Скласти і записати вірш на тему «Що я люблю»
2. Скласти і записати твір, в якому розкривається зміст прислів’я (будьякого, вибраного за бажанням).
Література
1. Програми для середньої загальноосвітньої школи. В.: Початкова школа.
Київ. – 2006.
2. Савченко О.Я. Читанка для 3класу. Частина перша. Київ. Освіта. -2004.
3. Савченко О.Я. Читанка для 3 класу. Частина друга.. Київ. Освіта. -2003.
4.Календарне планування для 3 класу.
5.Л.О.Гребенькова.Чи уважний ти читач? Тести з читання.3клас.Харків.: "Країна мрій",2008.-48с.
Для заміток
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа