close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ЕКОНОМІКИ ТА ХІМІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
для проходження навчальної практики з комп'ютерної техніки
для студентів спеціальностей 5.050202 «Організація виробництва»,
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Розробник - викладач циклової
комісії економічних дисциплін
Чернявська О.В.
2014
Загальні методичні вказівки
1. Ознайомтесь з правилами техніки безпеки в лабораторії
комп'ютерної техніки та програмування і здайте залік.
2. Створіть на файловому сервері папку «Практика», в яку будуть
записуватися результати (тексти і таблиці).
3. Вивчіть робочий план проходження практики та індивідуальні
завдання.
4. Згідно індивідуальним завданням виконайте розрахункові
таблиці і діаграми, створіть базу даних, результат оформіть у
вигляді додатків, запишіть у файл. Округлення результату
виконується до двох знаків після коми (при роботі з фінансовими
сумами). Для оформлення таблиць і підготовки розрахункових
формул використовуйте всі знання по табличному процесору Excel.
5. За допомогою текстового редактора Word наберіть і запишіть
текстову частину звіту (титульний лист, робочий план проходження
практики, правила безпеки та індивідуальні завдання). Текст
наберіть шрифтом 14 пт, назва - 16 пт. Сторінки пронумеруйте,
формули наберіть за допомогою редактора формул.
6. Надайте до перевірки викладачу звіт в електронному вигляді,
внесіть необхідні виправлення.
7. Віддрукуйте звіт на принтері та надайте до захисту викладачу.
Правила роботи студентів в лабораторії комп'ютерної техніки





Перед початком роботи:
переконайтеся у відсутності видимих пошкодженні робочого місця;
розмістіть на столі зошити і навчальні посібники так, щоб вони не
заважали роботі ПК;
уважно вислухайте пояснення викладача і постарайтеся зрозуміти
послідовність дій, у разі необхідності зверніться до викладача;
добре розберіться в особливостях роботи використовуваної техніки;
починайте роботу тільки за вказівкою викладача.
Під час роботи:
 розташовуйтесь на відстані 60-70см. від екрану дотримуючись правильну
поставу;
 слідкуйте за справністю апаратури і негайно припиняйте роботу при її
незвичну поведінку, доповідайте про це викладачеві;
 плавно натискайте на клавіші, не допускайте різких ударів;
 працюйте на клавіатурі чистими руками;
 не намагайтеся самостійно усувати несправності в роботі апаратури;
 не вставайте зі своїх місць в ході роботи без дозволу викладача.
По закінченні роботи:
 закрийте всі працюючі додатки і збережіть результати;
 за вказівкою викладача підготуйте систему до вимикання живлення і
проводите це;
 приведіть робоче місце в початковий стан.
Під час самостійної роботи забороняється:









чіпати роз'єми з'єднувальних кабелів;
торкатися до годує проводах;
доторкатися до екрану і тильній стороні монітора;
включати і відключати апаратуру без вказівки викладача;
ускладнювати роботу рухомих вузлів комп'ютера і принтера;
використовувати комп'ютер в особистих цілях;
користуватися програмним забезпеченням, що не належить ДДТЕХТ;
користуватися копіювальної папером при роздруківці документів;
використовувати неперевірені на наявність вірусу флешки.
Завдання №1
Вам належить прийняти обгрунтоване рішення про замовлення
персонального комп'ютера у фірмі «Комп’ютерна техніка». При цьому
слід виконати вимоги, сформульовані в завданні. Для цього необхідно
виконати ряд дій.
1. Знайдіть в мережі Інтернет на сайті фірмі «Комп’ютерна техніка»
прайс-лист, що містить дані про наявність комп'ютерних комплектуючих
на складі фірми та скачайте його у свою папку. Потім відкрийте його зі
своєї папки.
2. Відкрийте табличний процесор Excel і створіть в ньому книгу за
зразком:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Найменування комплектуючих
Вартість,
грн.
Питома
вага,%
Процесор
Материнська плата
Жорсткий диск (вінчестер)
Оптичний дисковод
Модулі оперативної пам'яті
Корпус
Монітор
Відеоадаптер
Клавіатура
Миша
Колонки
Всього
1. Заповніть таблицю, забезпечивши автоматичний розрахунок підсумків і
питомої ваги виходячи з реальних даних, почерпнутих у прайс-листі. При
цьому повинні бути виконані вимоги, що відповідають певному варіанту
завдання.
Варіант 1.Персональний комп'ютер призначений для роботи в офісі в складі
локальної мережі. У силу цього, пристрої читання лазерних дисків і колонки
можуть не встановлюватися, а замість встановлення окремого відеоадаптера
може використовуватися материнська плата з інтегрованим відео.
Максимальна вартість комп’ютеру - 3200грн.
Варіант 2. Персональний комп'ютер призначений для роботи вдома або в
офісі. Він повинен мати повний комплект обладнання, бути оснащений
приводом DVD-RW. Вартість його не повинна перевищувати 4500 грн.
Варіант 3. Персональний комп'ютер призначений для дому або для
використання в фірмах, що використовують САПР. Він повинен мати повний
комплект обладнання, бути оснащений приводом DVD- RW і відносно
потужним відеоадаптером, не менше 4 GВ оперативної пам’яті і вінчестером
500 Gb. Вартість його не повинна перевищувати 5500 грн.
Варіант 4. Персональний комп'ютер високого рівня призначений для роботи
в офісі. Він повинен мати повний комплект обладнання, бути оснащений
приводом DVD-RW і відносно потужним відеоадаптером, не менше 4 GВ
ОЗУ і вінчестером 1 Tb, а також широкоформатним монітором. Вартість
його не повинна перевищувати 6000грн.
Варіант 5. Персональний комп'ютер призначений для роботи вдома або в
комп'ютерному клубі. Він повинен мати повний комплект обладнання, бути
оснащений приводом DVD-RW, комп'ютерними навушниками, ігровими
маніпуляторами (джойстик, кермо), мати потужний відеоадаптер (не менше 2
Гб відеопам'яті), розмір оперативної пам'яті не менше 8 Гб, вінчестер 2 Тб.
Вартість його не повинна перевищувати 7500 грн.
Варіант 6.Персональний комп'ютер призначений для розробки комп'ютерної
графіки. Він повинен мати повний комплект обладнання, бути оснащений
приводом DVD-RW, планшетом, мати потужний відеоадаптер (не менше 4
Гб), розмір оперативної пам'яті не менше 16 Гб, вінчестер 3 Тб. Монітор
повинен мати діагональ не менше 22 ``. Вартість його не повинна
перевищувати 9000 грн.
2. Побудуйте діаграму «Структура вартості персонального комп'ютера» на
окремому аркуші.
Завдання №2
Проаналізуйте контакти вашої організації з фірмами, які збирають і
реалізовують комп'ютерну техніку. У процесі аналізу використовуйте
можливості табличного процесора Excel, у тому числі авто фільтр і формули
типу «Якщо - тоді». Аналітичну таблицю побудуйте за зразком:
№
Фірмапостачальник
Місто
Техніка, що
замовляється
Дата
закупівлі
Сума
закупівлі,
грн
Знижки
%
Сума,
грн.
Остаточна
сума
закупівлі,
грн.
1
…
20
Врахуйте, що при досить великій сумі закупівлі більшість фірм надає
знижки, які для деяких фірм України складають:
Фірма
НЕП
Спарк
АМИ
Техника
МКС
Кtrade
% знажки для закупівлі понад:
5000 грн.
10000 грн.
50000 грн.
3
4
5
2
3
5
3
7
2
3
6
3
5
2
3
6
Місто
Донецьк
Донецьк
Донецьк
Донецьк
Харьков
Київ
Для розрахунку суми знижок і остаточної суми закупівлі використовуйте
робочі формули, причому для визначення суми та % знижки
використовуйте структури типу «Якщо - тоді».
За допомогою автофільтра виділіть закупівлі, виконані:
Варіант 1 - у м. Донецьку
Варіант 2 - тільки закупівлі персональних комп'ютерів
Варіант 3 - на суму понад 20000 грн.
Варіант 4 - на суму до 5000 грн.
Варіант5 - на суму від 5000 грн. до 20000грн.
Варіант 6 - тільки закупівлі принтерів.
Завдання №3
Проаналізуйте динаміку закупівель комп'ютерної техніки вашою
організацією по роках (ланцюговим методом). Аналіз виконайте за
допомогою табличного процесора Excel.
Показники
Вартість закупленої
техніки
Абсолютне
відхилення
Темп росту
Темп приросту
Абсолютне значення
1% приросту
Одиниці
вимірювання
грн
2007
20100
2008
8200
Роки
2009
2010
16200
14200
грн
%
%
грн
Побудуйте діаграму, яка ілюструє економічні показники:
Варіант 1 - вартість закупівель комп'ютерної техніки по роках
Варіант 2 - абсолютний приріст по роках
Варіант 3 - темп зростання
Варіант 4 - темп приросту
Варіант 5 - абсолютний приріст по роках
Варіант 6 - вартість закупівель комп'ютерної техніки по роках
2011
30200
2012
24100
Завдання №4
За допомогою СУБД Access створіть для вашої організації базу даних,
використовуючи умова завдання № 2.
1. Поля бази даних повинні відповідати стовпцями таблиці, їх тип і
властивості вибиратися виходячи з умови доцільності.
2. Заповнення бази виконайте за допомогою форм, одна з яких
включатиме поля: №, Фірма-постачальник, Місто, замовляють техніка, Дата
закупівлі, а друга - №, Фірма-постачальник, Дата закупівлі, Сума закупівлі,%
знижки, Сума знижки, Остаточна сума закупівлі.
3. Виконайте вибірку даних за допомогою запиту, що включає дані про
фірму-постачальника, що замовляється техніці, її вартість і дату закупівлі.
Запит по полях «Фірма-постачальник» і «замовляти техніка» повинен бути
виконаний з параметром і передбачати можливість вказівки умови відбору.
4. Сформуйте і віддрукуйте звіт за тими ж полям, що і запит.При
формуванні бази даних таблицю і запит рекомендується виконувати за
допомогою конструктора, а форму і звіт - за допомогою майстра форм і звітів
відповідно.
Завдання № 5
За допомогою табличного процесора Excel підготуйте розрахунковоплатіжну відомість для фірми, що займається збиранням і реалізацією
комп'ютерної техніки виходячи з таких умов:

у фірмі працює 3 категорії персоналу - менеджер - консультант,
інженер-складальник і касир-оператор;

оплата для працівників усіх перерахованих категорій погодинна і
для одного відпрацьованого дня становить 150 грн, але доплати
визначаються за різними методиками;

доплата для менеджеранконсультанта становить 0,5% від суми
реалізованої продукції;

доплата для інженера-складальника становить 50грн за кожен
зібраний комп'ютер;

доплата для касира-оператора становить 20% від основної
заробітної плати за умови роботи не менше 20 днів на місяць.
Розрахунково-платіжна відомість повинна бути виконана на двох
аркушах книги (на першому-дохідна частина відомості, на другому видаткова), між якими забезпечено інформаційну зв'язок. Довідкова
інформація для підготовки видаткової частини відомості.
1. Єдиний податок - 3,6% від суми доходу.
2. Сума прибуткового податку визначається за наступною схемою:
Прибутки до 1320 грн.
Прибутки від 1320 грн. до
9410 грн.
Прибутки понад 9410 грн.
(загальна сума нарахувань – единий податок – 470,5) x15%
(загальна сума нарахувань – единий податок) x15%
(загальна сума нарахувань – единий податок – 470,5)
x15%+(загальна сума нарахувань – 9410)х17%
Приклад розрахунково-платіжної відомості
Прибуткова частина:
№
Прізвище,
Відпрацьовано
Посада
ініціали
днів
Нараховано, грн.
Реалізовано
Зібрано
продукції,
Осн.
Доплата Всього
ПК, шт
грн.
зарплатня
1
…
10
Всього
Видаткова частина
№
Прізвище,
ініціали
Утримано всього, грн.
Єдиний
податок
Прибутковий
податок
До сплати
Всього
1
…
10
Всього
Завдання №6
Підприємство має в своєму розпорядженні ресурси сировини, робочої
сили і обладнання, необхідними для виробництва будь-якого з трьох видів
продукції. Витрати ресурсів на виготовлення одиниці даного виду продукції,
прибуток, отриманий підприємством, а також обсяг ресурсів вказані в
таблиці. Який асортимент продукції необхідно випускати, щоб прибуток був
максимальним?
При визначенні виробничої програми використовуйте засоби пошуку
рішень Excel.
Варіант 1
Види ресурсів
Сировина (кг)
Робоча сила (люд/год)
Обладнання (ст/год.)
Прибуток
на
одиницю
продукції (грн.)
1
3
22
10
Види продукції
2
5
14
14
3
2
20
8
30
25
56
Об’єм ресурсів
600
4000
1280
Варіант 2
Види ресурсів
Сировина (кг)
Робоча сила (люд/год)
Обладнання (ст/год.)
Прибуток
на
одиницю
продукції (грн.)
1
4
4
8
Види продукції
2
5
7
6
3
1
2
14
21
43
30
1
3
4
4
Види продукції
2
5
3
3
3
2
5
8
35
32
28
1
2
1
3
Види продукції
2
5
3
5
3
3
6
2
25
28
25
1
3
1
2
Види продукції
2
7
3
5
3
4
2
2
29
37
25
1
6
2
2
Види продукції
2
5
3
2
3
3
1
2
36
47
24
Об’єм ресурсів
1200
3500
1500
Варіант 3
Види ресурсів
Сировина (кг)
Робоча сила (люд/год)
Обладнання (ст/год.)
Прибуток
на
одиницю
продукції (грн.)
Об’єм ресурсів
1300
2800
1200
Варіант 4
Види ресурсів
Сировина (кг)
Робоча сила (люд/год)
Обладнання (ст/год.)
Прибуток
на
одиницю
продукції (грн.)
Об’єм ресурсів
2100
1800
3200
Варіант 5
Види ресурсів
Сировина (кг)
Робоча сила (люд/год)
Обладнання (ст/год.)
Прибуток
на
одиницю
продукції (грн.)
Об’єм ресурсів
2700
1800
3200
Варіант 6
Види ресурсів
Сировина (кг)
Робоча сила (люд/год)
Обладнання (ст/год.)
Прибуток
на
одиницю
продукції (грн.)
Об’єм ресурсів
3800
2300
3500
Завдання 7
Для комп’ютерної фірми з завдання 5 скласти презентацію в MS Power Point
(не менше 10 слайдів).
Додаток 1. Форма титульного листа
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ЕКОНОМІКИ І ХІМІЧНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ЗВІТ
з навчальної практики з комп’ютерної техніки
Викладач
_________________
Студент
_________________
2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа