close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
Затверджено
на засіданні комітету з конкурсних торгів
(протокол № 20 від 18.02.2015 р.)
Голова комітету з конкурсних торгів
__________________ Г.В. Бородін
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю
приладів радіолокаційних та радіонавігаційних та послуг
щодо видання ліцензії на право користування програмним
забезпеченням (система моніторингу руху оперативного
транспорту)
Процедура закупівлі:
відкриті торги
м. Київ – 2015
2
ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ
ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення
Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
1.
Інформація про Замовника торгів
2.
Інформація про предмет закупівлі
3.
Процедура закупівлі
4.
Недискримінація учасників
5.
Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна
6.
пропозиції конкурсних торгів
Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних
7.
торгів
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
1.
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
2.
Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Оформлення пропозиції конкурсних торгів
1.
Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника
2.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
3.
Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4.
Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
5.
Кваліфікаційні критерії до учасників
6.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
7.
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції
8.
конкурсних торгів
Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником
9.
Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
1.
Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
2.
Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої
1.
ваги критерію
Виправлення арифметичних помилок
2.
Інша інформація
3.
Відхилення пропозицій конкурсних торгів
4.
Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
5.
Розділ VI. Укладання договору про закупівлю
Терміни укладання договору
1.
Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі
2.
Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
3.
Забезпечення виконання договору про закупівлю
4.
Розділ VІI. Оскарження процедури закупівлі
Порядок оскарження процедури закупівлі
1.
Додатки:
Додаток № 1 - Форма пропозиції конкурсних торгів
Додаток № 2 - Технічне завдання
Додаток № 3 – Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого
обладнання та ПЗ
Додаток № 4 - Адреси установ Замовника
Додаток № 5 - Розподіл Обладнання та ПЗ по установах Замовника
Додаток № 6 - Договір (проект)
3
1
1. Терміни, які
вживаються в
документації
конкурсних торгів
І. Загальні положення
2
акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції
конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами
оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі.
Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано
учаснику письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;
забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником
замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю;
забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику
гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних
торгів;
замовник – АТ „Ощадбанк”, яке здійснює закупівлю на умовах, визначених
цією документацією конкурсних торгів;
змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі,
спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або
неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;
найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім
критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана
найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій;
оприлюднення інформації про закупівлю – розміщення на веб-сайті
АТ «Ощадбанк» документів замовника щодо цієї процедури закупівлі;
орган оскарження – правління АТ „Ощадбанк”. Здійснює розгляд скарг,
поданих учасниками процедури закупівлі на рішення, дії або бездіяльність
замовника при проведенні ним цієї процедури закупівлі та приймає рішення за
результатами розгляду таких скарг;
переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або
цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано;
пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі,
або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під
спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником
процедури закупівлі;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена
здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на
встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї
такої службової (посадової) особи;
- фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх
сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або
уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії,
спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення
вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника
процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних
чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння
або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального
впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення
правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності,
давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу
управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом
акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника
4
процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі
учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних
прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь,
бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх
постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного
господарства;
правління АТ „Ощадбанк” - постійно діючий виконавчий орган
АТ „Ощадбанк”, який здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю
АТ „Ощадбанк”;
пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі, яку
учасник подає замовнику відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів;
строк дії пропозиції конкурсних торгів - встановлений замовником в цій
документації конкурсних торгів строк, протягом якого учасник не має права
змінювати свою пропозицію конкурсних торгів;
учасник - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична
особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у
процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів;
частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, на
яку в межах цієї процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції
конкурсних торгів.
2. Інформація про
замовника торгів:
- повне
найменування:
- місцезнаходження:
- посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок
з учасниками:
3. Інформація про
предмет закупівлі
- найменування
предмета закупівлі:
- вид предмета
закупівлі:
- місце поставки
- кількість, обсяг
товарів та послуг:
- строк поставки
товарів:
4. Процедура
закупівлі
5.Недискримінація
учасників
6. Інформація про
валюту (валюти),
Публічне акціонерне товариство „Державний ощадний банк України” (далі –
Замовник/АТ „Ощадбанк”)
вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна
- з організаційних питань – Кравченко Андрій Васильович заступник начальника
управління супроводження здійснення закупівель, вул. Госпітальна, 12г, м. Київ,
01001, Україна, тел.: (044) 247-37-29, вн. тел. 79-29;
- з технічних питань – Герасімов Олександр Леонідович, начальник управління
організації інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей,
вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна, тел: (044) 247-85-46, вн.тел.75-46.
Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні та послуги щодо видання ліцензії на
право користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху
оперативного транспорту) (далі – Предмет закупівлі/Обладнання та ПЗ).
Товар.
Установи АТ «Ощадбанк» по території України.
- 780 комплектів Обладнання;
- невиключне право на використання ліцензійного програмного забезпечення –
1 одиниця (далі - ПЗ).
Протягом 120 календарних днів з дати укладання Договору про закупівлю.
Відкриті торги.
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних
умовах.
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
5
у якій (яких)
повинна бути
розрахована і
зазначена ціна
пропозиції
конкурсних торгів
Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні
7. Інформація про
мову (мови), якою бути складені українською мовою.
Якщо у пропозиції конкурсних торгів подаються документи, складені іншою
(якими) повинні
мовою, ніж українською, такі документи повинні супроводжуватись офіційним
бути складені
перекладом українською мовою. Тексти повинні бути автентичними.
пропозиції
конкурсних торгів
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше
1. Процедура
ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних
надання
торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних
роз'яснень щодо
торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом 3 робочих днів з
документації
конкурсних торгів дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних
торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни
до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 календарних днів та повідомити
письмово протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації
конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен
продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як
на 7 календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано
документацію конкурсних торгів.
Зміни до документації конкурсних торгів оприлюднюються замовником на вебсайті АТ «Ощадбанк» протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про
внесення зазначених змін.
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо
2. Порядок
проведення зборів документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу
таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його
з метою
всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх
роз'яснення
присутності на зборах.
запитів щодо
документації
конкурсних торгів
ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом
1. Оформлення
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена
пропозиції
конкурсних торгів печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право
подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі
повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи
учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* учасника процедури
закупівлі за винятком оригіналів, виданих учаснику іншими організаціями
(підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів
підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань,
тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника
учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника
учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що
підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі,
2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
Учасника
3. Забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
4. Умови
повернення чи
неповернення
забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
5. Строк, протягом
6
якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець
– копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях
склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих
торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури
закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті), номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до _________ _________ (зазначаються дата та час
розкриття пропозицій конкурсних торгів)".
Конверт є частиною пропозиції конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить
пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не
промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція
конкурсних торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації
конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі,
повинна складатися з:
- титульної сторінки;
- реєстру пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника
процедури закупівлі на підписання документів пропозиції конкурсних торгів:
протоколу (виписки, витягу з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказу про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю
(дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження
особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури
закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копії паспорту, виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- цінової пропозиції (заповненої форми пропозиції конкурсних торгів відповідно
до п.3 розділу V цієї документації конкурсних торгів);
- заповненого проекту договору про закупівлю, підписаного та завіреного
печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з
чинним законодавством);
- кваліфікаційної частини (документів згідно вимог п.6 розділу ІІІ цієї документації
конкурсних торгів);
- технічної частини (документів згідно вимог п.7 розділу ІІІ цієї документації
конкурсних торгів).
Не вимагається.
--------------------------Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних
якого пропозиції
конкурсних торгів
є дійсними
6. Кваліфікаційні
критерії до
учасників
7
днів з дня закінчення строку подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник процедури закупівлі має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції
конкурсних торгів.
Учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати документи, які
підтвердять кваліфікаційні дані, а саме:
6.1. довідку в довільній формі про наявність у учасника технічних можливостей,
обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання договору про
закупівлю, який буде укладено за результатами цієї процедури закупівлі, наявність
офісного приміщення;
6.2. довідку у довільній формі, що засвідчує наявність у учасника кваліфікованого
персоналу (не менше 3 осіб) (підтвердити копіями трудових книжок);
6.3. довідку у довільній формі про фактичне виконання учасником договорів
поставки Обладнання аналогічного предмету закупівлі (підтвердити копіями
договорів у кількості не менше 3-х);
6.4. листи-відгуки (у кількості не менше 3-х) про виконання договорів, зазначених
в пп. 6.3. п. 6 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів;
6.5. довідку з обслуговуючого банку/банків про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами, не більше місячної давнини відносно дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів;
6.6. баланс станом на 31 грудня 2014 року;
6.7. звіт про фінансові результати за 12 місяців 2014 року;
6.8. звіт про рух грошових коштів за останній звітний період (звіт про рух
грошових коштів учасником не подається у разі, якщо учасник процедури
закупівлі надає лист з посиланням на норми відповідних законодавчих актів
України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових
коштів);
6.9. довідку (в паперовому вигляді, видану учаснику) територіального органу
доходів і зборів України про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових
податків, зборів, платежів, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.10. статут (для фізичної особи - копія паспорту);
6.11.витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданий на запит учасника, не більше двотижневої давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.12.інформаційну довідку або витяг про учасника з Єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані
уповноваженим органом Міністерства юстиції України, на запит учасника, не
більше двотижневої давнини відносно дати розкриття про позицій конкурсних
торгів;
6.13. документ МВС України про наявність або відсутність судимості службової
(посадової) особи учасника, відповідальної за проведення даної процедури
закупівлі, та службової (посадової) особи учасника, уповноваженої укладати
договір про закупівлю з замовником, не більше двотижневої давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.14. документ, який містить інформацію про те, чи притягувався учасник
протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення результатів торгів;
6.15. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення Міністерства юстиції України на особу Учасника,
відповідальну за проведення даної процедури закупівлі, та посадової особи
7. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
8
Учасника, уповноваженої укладати договір про закупівлю з Замовником, не більше
місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.16. довідку у довільній формі, що містить інформацію про юридичних осіб (із
зазначенням коду ЄДРПОУ), які здійснюють контроль за учасником, або
перебувають під спільним контролем з учасником;
6.17. для учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників
цінних паперів, складений депозитарієм, не більше десятиденної давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.18. довідку у довільній формі, що містить інформацію про фізичних осіб або
членів їх сім’ї, які здійснюють контроль над учасником;
6.19. довідку у довільній формі, що містить інформацію про службових
(посадових) осіб учасника, уповноважених здійснювати від імені учасника
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільноправових відносин, а також, членів сім’ї таких службових (посадових) осіб;
6.20. довідку у довільній формі, що містить інформацію про те, чи зареєстрований
учасник в офшорних зонах;
6.21. документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника
процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з замовником:
протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність
(доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження
особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури
закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Запропонований учасником Предмет закупівлі повинен забезпечувати
виконання Технічного завдання, згідно Додатку №2 цієї документації.
Строк гарантійного обслуговування Обладнання, повинен бути не менше за
вказаний у Додатку №2 цієї документації конкурсних торгів.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних
торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів
учасника технічним вимогам до Предмету закупівлі (Додаток №2 цієї документації
конкурсних торгів), а саме:
7.1. декларацію про відповідність Обладнання з копією протоколу випробувань
уповноваженого органу;
7.2. документ з Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися в Україні в смугах радіочастот загального
використання;
7.3. документ виробника, який засвідчує повноваження учасника торгів на
постачання та технічну підтримку Обладнання (партнерський або інші договори,
сертифікат або лист від виробника);
7.4. документ, що підтверджує право учасника торгів на передачу у використання
та технічну підтримку програмного забезпечення (партнерський або інші договори,
сертифікат або лист від виробника);
7.5. гарантійний лист про спроможність виконання вимог Технічного завдання
(Додаток №2 цієї документації конкурсних торгів);
7.6. гарантійний лист про спроможність обслуговування Обладнання та ПЗ у
гарантійний термін, протягом не менше 12 місяців з моменту підписання
Загального Технічного акту надання послуг по договору, що буде укладено за
результатами даної процедури закупівлі (гарантія не може бути меншою ніж
надається виробником Обладнання та ПЗ), а також здійснення післягарантійний
обслуговування;
7.7. перелік регіональних власних сервісних центрів або сервісних центрів на
договірних засадах в кожному обласному центрі України для гарантійного та
післягарантійного обслуговування Обладнання та ПЗ;
9
7.8. таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого
Обладнання та ПЗ за формою, що наведена в Додатку №3 цієї документації
конкурсних торгів.
8. Опис окремої
частини (частин)
предмета
закупівлі, щодо
яких можуть бути
подані пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін
або відкликання
пропозиції
конкурсних торгів
учасником
Поділ предмету закупівлі на окремі частини (лоти) Замовником не передбачається.
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних
торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання
пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані
Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк
подання
пропозицій
конкурсних торгів:
- спосіб подання
пропозицій
конкурсних торгів:
- місце подання
пропозицій
конкурсних торгів:
- кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів
(дата, час):
Особисто
Пропозиція конкурсних торгів подається разом з супровідним листом про її
подання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту
представника Учасника процедури закупівлі, що уповноважений на участь у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписання протоколу
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Хол, вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна
24.03.2015 року до 09:30 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх
подання, не розкриваються і повертаються учасникам процедури закупівлі, що їх
подали.
2. Місце, дата та
час розкриття
пропозицій
конкурсних торгів:
- місце розкриття
пропозицій
конкурсних торгів:
- дата та час
розкриття
пропозицій
конкурсних торгів:
606 кімната (зала засідань), вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна
24.03.2015 року о 12:00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником
допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також
представники засобів масової інформації та уповноважені представники
10
громадських об'єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є
підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття
пропозицій конкурсних торгів підтверджуються протоколом (випискою, витягом з
протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження
повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження
повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої
додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі
довіреності/доручення. У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична
особа / фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або
посвідчення водія.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи
відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних
торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного
учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація
вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами
комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника
копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається учаснику
процедури закупівлі на його письмовий запит протягом 1 робочого дня з дня
отримання такого запиту.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх
1. Перелік
пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
критеріїв та
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань
методика оцінки
внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
пропозиції
З метою визначення найкращої (економічно вигідної) пропозиції конкурсних
конкурсних торгів
торгів та переможця торгів Замовником буде застосований один критерій оцінки
із зазначенням
пропозицій конкурсних торгів:
питомої ваги
- ціна (далі - загальна вартість пропозиції конкурсних торгів).
критерію
Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів у
результаті оцінки дорівнює 100 балам.
Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною
методикою.
Пропозиції конкурсних торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється
максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій
конкурсних торгів визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin /Ц обчисл× 100, де
Бобчисл – обчислювана кількість балів;
Цmin – найменша загальна вартість пропозиції конкурсних торгів;
Цобчисл – загальна вартість пропозиції конкурсних торгів Учасника, кількість
балів для якої обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм „загальна вартість
пропозиції конкурсних торгів”.
Пропозиція конкурсних торгів Учасника, який набрав найбільшу кількість балів,
визначається найкращою, а такий Учасник визначається у подальшому
переможцем торгів.
2. Виправлення
арифметичних
помилок
3. Інша інформація
11
У випадку однакової кількості балів у кількох учасників, переможець
визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою
більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету з
конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну,
вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в
результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів
під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника,
який подав пропозицію конкурсних торгів.
Арифметичні помилки виправляються замовником у наступній послідовності:
1) при невідповідності сум у літерах та в цифрах, сума літерами є
визначальною;
2) у разі виявлення помилки при множенні ціни за одиницю на кількість – ціна
за одиницю є визначальною;
3) при невідповідності підсумкової ціни пропозиції конкурсних торгів,
отриманої шляхом додавання елементів ціни, при перевірці пропозиції конкурсних
торгів та підсумковою ціною зазначеною в пропозиції, визначальною є сума ціни
пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни при
перевірці пропозиції конкурсних торгів.
У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів
замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком учаснику запит щодо
виправлення арифметичної помилки. У разі не надання протягом 3 робочих днів
письмової згоди учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що
учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної
помилки. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його
пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3.1. Надання пропозиції конкурсних торгів
У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога замовника
щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена
підписом уповноваженої особи учасника та скріплена печаткою*. У всіх інших
випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії
відповідного документа.
Усі документи учасника за винятком оригіналів, видані учаснику іншими
організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених копій
документів та подані ним відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів,
повинні бути завірені підписом та печаткою учасника*.
Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами
даної документації конкурсних торгів не передбачається.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників-фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців не подаються ними у складі пропозиції
конкурсних торгів.
Під час проведення процедури закупівлі учасник та замовник передають
інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж
письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.
3.2. Розгляд пропозиції конкурсних торгів
Оцінка відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям
здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої
учасником процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція
конкурсних торгів, що не містить вказаних документів в п. 6 та п. 7 розділу ІІІ цієї
документації конкурсних торгів про відповідність учасника встановленим
кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації
конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої
учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій
відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про
4. Відхилення
пропозицій
конкурсних торгів
12
невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв або зазначення у
пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою
при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію
конкурсних торгів такого учасника.
Вся інформація та документи згідно вимог документації конкурсних торгів
повинні бути розміщені в послідовності відповідно п. 2 розділу ІІІ документації
конкурсних торгів.
3.3. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку
учасник згоден виконати умови договору, який буде укладений за результатами
цієї процедури закупівлі, та повинна включати в себе вартість Обладнання, послуг
з інсталяції, підключення та введення в експлуатацію Обладнання, гарантійного
обслуговування Обладнання та технічної підтримки Обладнання, а також вартість
невиключного права на використання ліцензійного програмного забезпечення.
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна враховувати
вартість предмету закупівлі, всіх витрат, пов’язаних з виконанням Учасником
зобов’язань по договору, у тому числі витрат, пов’язаних із залученням до
виконання договору третіх осіб (у разі необхідності).
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна враховувати усі
податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно
запропонованого предмету закупівлі.
Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток №1,
цієї документації конкурсних торгів) загальну вартість пропозиції конкурсних
торгів з двома десятковими знаками після коми (цифрами та прописом).
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно
визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких
обставин не підлягає зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом
знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.
Витрати, які не були включені до загальної вартості пропозиції конкурсних
торгів, Замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на Учасника.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і
ліцензій (при необхідності) та самостійно несе всі витрати на отримання таких
дозволів та ліцензій.
3.4. Конфіденційність
Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує
конфіденційність інформації, наданої учасниками.
Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається
виключно Комітету ЦА, правлінню АТ «Ощадбанк» та суду.
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у цій
документації конкурсних торгів;
2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної
помилки;
3) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується
дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на
роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної
процедури закупівлі;
4) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну
особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за
вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
5) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався
до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
5. Відміна
замовником торгів
чи визнання їх
такими, що не
відбулися
1. Терміни
укладання
договору
13
пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у
вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів);
6) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку;
7) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку;
8) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом
(членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
9) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно
нього відкрита ліквідаційна процедура;
10) отримана достовірна інформація (від органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції) про невідповідність учасника
вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції конкурсних
торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні
результатів процедури закупівлі;
11) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних
торгів.
Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його
статуту;
- учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Замовник може відхилити всі пропозиції конкурсних торгів до акцепту
пропозиції конкурсних торгів.
Замовник надсилає інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням підстави учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих
днів з дати прийняття такого рішення.
Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;
- неможливості усунення порушень;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури
закупівлі передбаченого локальними нормативними документами АТ „Ощадбанк”;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися,
надсилається замовником усім учасникам протягом 3 робочих днів з дати
прийняття замовником відповідного рішення.
VI. Укладання договору про закупівлю
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних
торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних
2. Проект
договору, який
буде укладений за
результатами цієї
процедури
закупівлі
3. Дії Замовника
при відмові
переможця торгів
підписати договір
про закупівлю
4. Забезпечення
виконання
договору про
закупівлю
1. Порядок
оскарження
процедури
закупівлі
14
торгів якого було акцептовано, не раніше ніж через 10 календарних днів та не
пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до
вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.
Зазначається замовником в Додатку №6 до цієї документації конкурсних торгів.
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю
відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору
про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією
конкурсних торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
Не вимагається.
VIІ. Оскарження процедури закупівлі
1. Для неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів
учасників процедури закупівлі, правління АТ «Ощадбанк», як орган оскарження,
приймає рішення за розглядом скарг, наданих учасниками на рішення, дії або
бездіяльність замовника. Рішення органу оскарження приймаються правлінням
АТ «Ощадбанк».
Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються
не пізніше 5 робочих днів після їх прийняття суб'єкту оскарження.
Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є
обов'язковими для виконання замовником.
2. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження на ім’я голови
правління АТ «Ощадбанк» в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка
її подає, та містити таку інформацію:
- ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження,
а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
- найменування, місцезнаходження замовника, рішення, дії або бездіяльність якого
оскаржуються;
- підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури
закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні
обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало
відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;
- вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.
До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення
процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.
3. Скарга може бути подана тільки учасником, право чи законний інтерес якої
порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника.
Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до
замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури
закупівлі.
4. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення
під час проведення процедури закупівлі замовник не має права на добровільній
основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури
закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен
повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення щодо не розгляду звернення,
поданого не до органу оскарження.
5. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 3 календарних днів з дня
коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його
15
прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника,
але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації
конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення
оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого
для подання пропозицій конкурсних торгів.
6. Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються.
7. Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації
відділом загального діловодства АТ «Ощадбанк».
У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням строків, визначених
в пункті 5 цього розділу, орган оскарження інформує про це суб'єкта оскарження і
повертає скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття
такого рішення.
8. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:
- скарга не відповідає вимогам пункту 2 цього розділу;
- порушено строки, визначені в пункті 5 цього розділу;
- скаргу отримано органом оскарження після укладання договору про закупівлю.
Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається учаснику, який
звернулася до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після
прийняття такого рішення.
9. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли
орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.
У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури
оскарження забороняється.
Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта
оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до
винесення рішення за скаргою. Впродовж 1 робочого дня орган оскарження
повідомляє про призупинення процедури закупівлі замовника, учасників та
суб'єкта оскарження.
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких
дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення
договору про закупівлю.
10. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:
- прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури
закупівлі та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема
зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати
необхідні документи, у разі неможливості виправити допущені порушення,
відмінити процедуру закупівлі.
11. Для розгляду скарги орган оскарження має право на всіх стадіях процедури
закупівлі запитувати і отримувати у замовника та суб’єкта оскарження відповідні
інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедури закупівлі, яка
оскаржується.
Замовник і суб’єкт оскарження протягом 3 робочих днів з дня отримання
відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію,
завірені належним чином копії документів та матеріали.
У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали
щодо проведення процедур закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та
приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.
12. У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про
припинення розгляду скарги.
13. Орган оскарження приймає протягом 10 робочих днів з дня отримання скарги
обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури
закупівлі;
- висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її
задоволенні повністю чи частково;
16
- у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування прийняття такого
рішення;
- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - зобов'язання усунення
замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури
закупівлі з моменту попереднього правомірного рішення чи правомірної дії
замовника.
14. Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і містить таку
інформацію:
- короткий зміст скарги;
- мотивувальну частину рішення;
- резолютивну частину рішення.
15. Рішення органу оскарження надсилаються не пізніше 5 робочих днів після
його прийняття суб'єкту оскарження.
16.Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є
обов'язковими для виконання замовником.
*У разі, якщо замовником у документації конкурсних торгів вимагається обов’язкова наявність відбитка
печатки учасника, ця вимога не застосовується до учасників, які здійснюють діяльність без печатки
згідно з чинним законодавством України.
17
Додаток № 1
документації конкурсних торгів
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ
приладів радіолокаційних та радіонавігаційних та послуг щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху оперативного транспорту)
Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію
конкурсних торгів:
1. Повне найменування учасника _____________________________________________________
2. Адреса (місце знаходження) учасника_______________________________________________
3. Телефон/факс учасника ____________________________________________________________
4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові) ________________________________________
5. Форма власності та юридичний статус учасника_______________________________________
6. Коротка довідка про діяльність учасника _____________________________________________
7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів(цифрами і прописом)____________________
8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури
закупівлі ________________________________________________________________________
9. Додаткові відомості (на розсуд учасника)_____________________________________________
10. Пропозиція конкурсних торгів(заповнити таблицю):
№ п/п
Найменування Обладнання та ПЗ*
К-сть
Ціна одиниці Ціна одиниці Сума в
Обладнання Обладнання
грн.
та ПЗ в грн. та ПЗ в грн.
(без
(без ПДВ)
(з ПДВ)**
ПДВ)
Сума в
грн. (з
ПДВ)**
Автомобільний комплект системи
780
відстеження руху оперативного
компл.
транспорту (Обладнання)*
Невиключне право на використання
2.
1
ліцензійного програмного
од.
забезпечення (ПЗ)*
Вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., без урахування ПДВ
1.
**ПДВ, грн.
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з урахуванням **ПДВ
*Учасник зазначає найменування та марку Обладнання та ПЗ , які він пропонує.
**У разі, якщо учасник є платником ПДВ.
11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з
нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми
візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.
12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто)
календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція
буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного
терміну.
13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів
згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будьякої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору
відповідно до розділу VI цієї документації конкурсних торгів.
_____________________________________________________________
МП
(Підпис керівника Учасника)
Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.
18
Додаток №2
Документації конкурсних торгів
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю
приладів радіолокаційних та радіонавігаційних та послуг щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху оперативного транспорту)
Система моніторингу руху оперативного транспорту складається з: автомобільного комплекту
системи відстеження руху оперативного транспорту та невиключного права на використання
ліцензійного програмного забезпечення:
№
п/п
Розділ/показник
Основний блок
1.
Вбудоване
програмне
основного блока
Резервний блок
Вимоги до технічних та якісних
характеристик
Стандарт передачі даних – GSM
Клас GPRS – не нижче 10
Тип
навігаційної
системи
–
A-GPS,
GLONASS/GPS одночасно
Тип живлення – постійний
Напруга живлення – від 6В до 36В
Обсяг енергонезалежної пам‘яті – не менше
150000 записів географічних координат (місце
положення)
Робоча температура - від -40°С до +80°С
«Гарячий» старт, сек., не більш – 1
«Холодний» старт, сек., не більш – 30
Інтерфейси CAN/OBDII
Датчик відкриття дверей
Датчик удару (ДТП)
Датчик нахилу (аварії) більше ніж 60°
Реле блокування двигуна
Тривожна кнопка в салоні автомобіля
Візуально-звукове
сповіщення
в
салоні
автомобіля про натиснення брелку дистанційної
подачі сигналу тривоги
Наявність системи самодіагностики
Гнучкі налаштування роботи залежно від стану
руху, активації додаткових датчиків, часу доби,
стану зв'язку, наявності глушіння сигналу
Брелок дистанційної подачі сигналу «Тривога» з
радіусом дії більше 100 метрів.
Контроль
обсягу
переданих
даних
та
налаштування об'єму пакету переданих даних в
залежності від вимог
забезпечення Передавання даних про місцезнаходження, стан
блока та показників датчиків.
Стандарт передачі даних – GSM 900/1800
Канал зв‘язку в мережі GSM – GPRS, SMS
Клас GPRS – не нижче 10
Обсяг енергонезалежної пам‘яті – не менше
150000 записів географічних координат(місце
положення)
19
Робоча температура – від -40°С до +80°С
Тривалість автономної роботи не менше 540 діб
в режимі відсилки місце положення два рази на
добу.
Тип
навігаційної
системи
–
A-GPS,
GLONASS/GPS одночасно
забезпечення Передавання даних про місцезнаходження.
2.
Вбудоване
програмне
резервного блока
Програмне
забезпечення
керування Окреме або вбудоване в основне програмне
основним
та
резервним
блоками забезпечення WEB-сервісу для дистанційного
(поставляється в комплекті з блоками)
керування пристроями за допомогою каналу
GPRS
Автоматичне оновлення пристроїв при появі
нових версій програмного забезпечення без
контролю з боку диспетчера або адміністратора
Збереження архіву готових налаштувань і
дозволяти створювати нові налаштування в
потрібній конфігурації
Програмне
забезпечення
системи Можливість прийому і обробки параметрів
моніторингу
руху
оперативного одночасно всіх трекерів (основного та
транспорту (на носії)
резервного) без зміни швидкості обробки даних
та в роботі інтерфейсу
Обмеження доступу до системи робочими
місцями без обмеження їх кількості
Ієрархії користувачів Системи
Відображення інформації користувачів системи
Основна системна векторна мапа з можливістю
здійснення нанесення об‘єктів
Додаткові мапи з можливістю вибору (Google,
Visicom, Luxena) та здійснення маршрутизації
відповідно сервісу
Інструменти експорту-імпорту налаштувань
(об'єкти, користувачі)
Інструменти роботи з мапою (відстань, адреса,
найближча
адреса,
маштабування)
зміна
контенту для відображення (вкл/викл інформації
при необхідності)
Побудова швидкого треку
Можливість створювати POI (pointofinterest)об‘єкти користувача довільної форми та опису.
Сортування POI у робочому списку.
Можливість створення Тривожних зон, які
будуть відображатися на електронній мапі тільки
при спрацюванні Тривожних кнопок в такій зоні
(з можливістю прив’язки посилань на Інтернет
ресурси)
Можливість вимірювання відстані між точками
на карті шляхом створення точок «Старт»,
«Фініш» та проміжних точок між ними в
порядку нанесення з прив’язкою до доріг.
Можливість вимірювати відстані між точками
шляхом відмічання довільних точок без
прив’язки до доріг.
20
Можливість
відмічати
місця
стоянок
автомобілів.
Можливість відмічати на мапі об‘єкти
обслуговування.
Створення маршрутів шляхом нанесення на
електронну мапу контрольних точок (з
можливістю налаштування) з можливістю
автоматичної прив’язки до доріг
Можливість вибору прокладання маршруту
(оптимальний маршрут або маршрут з
максимальним уникненням пробок).
При
активуванні
маршруту
автоматичне
відображення на електронній мапі згідно
ієрархії.
Після
закінчення маршруту автоматичне
прибирання з електронної мапи.
Редагування активного маршруту в реальному
часі з автоматичним коригуванням контрольних
точок та перерахунок часу заїзду в них.
Налаштування часу зупинок між контрольними
точками.
Налаштування відхилень від маршруту.
Контроль знаходження транспортного засобу
(ТЗ) на маршруті (кількість ТЗ на маршруті, час і
місця постановка на маршрут ТЗ, кількість, час і
місце сходів з маршруту ТЗ)
Запис проходження маршруту з можливістю
його перегляду.
Сповіщення Користувача у разі відхилення від
маршруту
Збереження маршрутів.
Перехід автомобілю з одного регіону в інший.
Рух неактивного трекера.
Відсутність зв‘язку з трекером.
Помилка координат трекера.
Отримання сигналу «Тривожна кнопка»
Отримання сигналу «Тривожна кнопка (брелок)»
Відключення акумулятора автомобіля.
Датчик удару.
Датчик зміни нахилу автомобіля (більше ніж на
60 градусів).
Стоянка засобу поза наведених місць стоянки.
Гнучка система прав доступу з урахуванням
користувача, об'єктів, інших налаштувань.
Звітна система не повинна мати фіксованого
виду. Повинна бути можливість формувати звіти
відповідно до задачі і вимог.
Форми звітності: таблиці, графіки, зображення
Ключові елементи звітності:стоянки, зупинки,
поїздки, маршрути, рейси, точки відвідування,
порушення (втрата зв'язку, відхилення від
маршруту, порушення графіку та режиму руху,
спрацювання датчиків ).
Режими звітності: автоматичний та за запитом.
3.
Гарантія на програмне забезпечення,
основний та резервний блоки системи
моніторингу руху оперативного транспорту
21
Отримання звітності: поточне відтворення, друк,
експорт(хls, рdf).
Можливість спілкування між операторами
системи всередині системи (чат), для передачі
повідомлень
- Архітектура побудови модуля клієнт-сервер
- Інтерфейс управління функціоналом чату
(адміністратор чату)
- Наявність історії спілкувань, експорт історії в
довільний текстовий формат
- Режими роботи, поточний статус
Відправка текстових повідомлень з інтерфейсу
програми(водіям, користувачам
Обов'язкове передбачення резервного серверу
збереження даних, який має працювати
одночасно та синхронно з головним
Збереження даних не менше 1 року,експорт
даних в архів на будь-який строк
Можливість розширення функціоналу програми,
доопрацювання інтерфейсу ПЗ і підтримки
нових протоколів прийому даних
Підтримка різних протоколів прийому даних від
бортових навігаційних терміналів ГЛОНАСС і
ГЛОНАСС / GPS встановлюваних в ТЗ (ПЗ не
повинно бути прив'язане до конкретного
виробника трекерів )
Зберігання інформації в єдиній базі даних
Можливість розширення кількості трекерів,
підключених до Сервера диспетчерського центру
Автоматична
генерація
звітів
заданої
конфігурації та визначеної групи автомобілів та
відправлення на електронну пошту.
Не менше 12 місяців з моменту підписання
Загального Технічного акту надання послуг по
договору, що буде укладено за результатами
даної процедури закупівлі.
22
Додаток № 3
документації конкурсних торгів
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАПРОПОНОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПЗ*
№ Розділ/показ
з/п
ник
1.
Ця графа
повністю
повторює
пункти
однойменної
графи
таблиці
Додатку №2
документації
конкурсних
торгів
(Технічне
завдання) по
кожному
розділу/показ
нику окремо
Технічні та якісні характеристики
Ця графа повністю повторює пункти
однойменної графи таблиці Додатку
№2 документації конкурсних торгів
(Технічне завдання) по кожному
розділу/ показнику окремо
Відповідність технічних та
якісних характеристик
запропонованого
Обладнання та ПЗ вимогам
Замовника
У разі, якщо
характеристика Обладнання
та ПЗ, що пропонується,
відповідає або перевищує
необхідну характеристику
(навести у коментарі),
пишеться «так», якщо не
відповідає – «ні».
Учасник торгів в цій графі
може додати коментар у
разі потреби.
*заповнюється Учасником процедури закупівлі
______________________________________
_______________
Посада уповноваженої особи Учасника
Підпис
м.п.
23
Додаток № 4
Документації конкурсних торгів
Адреси установ Замовника
№
Назва установ Замовника
з/п
1. Філія-Вінницьке обласне управління
2. Філія-Волинське обласне управління
3. Філія-Дніпропетровське обласне
управління
4. Філія-Донецьке обласне управління
5. Філія-Житомирське обласне
управління
6. Філія-Закарпатське обласне управління
7. Філія-Запорізьке обласне управління
8. Філія-Івано-Франківське обласне
управління
9. Філія-Кіровоградське обласне
управління
10. Філія-Луганське обласне управління
11. Філія-Львівське обласне управління
12. Філія-Миколаївське обласне
управління
13. Філія-Одеське обласне управління
14. Філія-Полтавське обласне управління
15. Філія-Рівненське обласне управління
16. Філія-Сумське обласне управління
17. Філія-Тернопільське обласне
управління
18. Філія-Харківське обласне управління
19. Філія-Херсонське обласне управління
20. Філія-Хмельницьке обласне управління
21. Філія-Черкаське обласне управління
22. Філія-Чернівецьке обласне управління
23. Філія-Чернігівське обласне управління
24. Філія – Головне управління по
м. Києву та Київській області
25. Центральний апарат
Адреса
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 71
43000, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9а
84302, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, 54
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 15
88000, м. Ужгород, вул. Корзо 15,
69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19
25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9
93400, м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, 40а
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9
54024, м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50
65125, м. Одеса, вул. Базарна, 17
36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 63а
33000, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16
40004, м. Суми, вул. Горького, 32
46000, м. Тернопіль, Майдан Волі, 2
61003, м. Харків, пл. Конституції, 22
73000, м. Херсон, вул. Суворова, 26
29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 46
18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 320
58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244
14006, м. Чернігів, пр. Миру, 19
01001, м. Київ, вул. Володимирська 27
01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г
24
Додаток № 5
Документації конкурсних торгів
Розподіл Обладнання та ПЗ по установах Замовника
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Назва установ Замовника,
відповідальна особа
Філія-Вінницьке обласне управління тел. 0432-554-529
Винокур Володимир Михайлович
Філія-Волинське обласне управління тел. 0332-776-141
Бондар Ігор Володимирович
Філія-Дніпропетровське обласне управління тел. 0562-356893 Терещенко Олексій Олексійович
Філія-Донецьке обласне управління тел. 067-621-67-12
Гаспарян Джульєта Тигранівна
Філія-Житомирське обласне управління тел. 0412-423-462
Горлінський Ян Володимирович
Філія-Закарпатське обласне управління
тел. 03122-3-73-68 Вовканець Віталій Іванович
Філія-Запорізьке обласне управління тел. 061-769-19-74
Заболотний Руслан Іванович
Філія-Івано-Франківське обласне управління тел. 0342-558304 Калин Роман Петрович
Філія-Кіровоградське обласне управління тел. 0522- 358-435
Ціпов'яз Олег Іванович
Філія-Луганське обласне управління тел. 050-476-77-49
Риндін Костянтин Іванович
Філія-Львівське обласне управління тел. 032-245-99-87
Зінчук Тарас Зиновьєвич
Філія-Миколаївське обласне управління тел. 0512-240-356
Образцов Володимир Олександрович
Філія-Одеське обласне управління тел. 048-729-75-32
Редько Олександр Вікторович
Філія-Полтавське обласне управління тел. 0532-503-645
Шуліка Олександр Володимирович
Філія-Рівненське обласне управління тел. 0362- 649-417
Денисюк Володимир Ананійович
Філія-Сумське обласне управління тел. 0542-675-646
Отрощенко Володимир Іванович
Філія-Тернопільське обласне управління тел. 0352-475-474
Сарахман Михайло Петрович
Філія-Харківське обласне управління тел. 057-731-24-85
Бабак Сергій Віталійович
Філія-Херсонське обласне управління тел. 0552-514-419
Ніконов Юрій Тимофійович
Філія- Хмельницьке обласне управління тел. 0382-755-012
Ярош Олександр Іванович
Філія- Черкаське обласне управління тел. 0472-360-076
Рибалко Сергій Олексійович
Філія-Чернівецьке обласне управління тел. 0372-585-644
Янков Олександр Степанович
Філія-Чернігівське обласне управління тел. 0462-245-302
Колеснік Анатолій Миколайович
Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області
тел. 044-206-44-06 Боярко Андрій Іванович
Центральний апарат тел. 044-247-86-97 Камінський Артем
Володимирович
Разом
Кількість Обладнання
(автомобільні комплекти
системи відстеження руху
оперативного транспорту)
(компл.)
26
Кількість ПЗ
(од.)
15
-
52
-
61
-
25
-
21
-
36
-
23
-
25
-
19
-
61
-
32
-
45
-
32
-
20
-
33
-
18
-
33
-
23
-
23
-
34
-
18
-
24
-
77
-
4
1
780
1
-
25
Додаток № 6
Документації конкурсних торгів
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №__
м. Київ
„___” __________2015р.
____________________________________________________, що є юридичною особою за
законодавством України, (в подальшому за текстом Договору - “Продавець”), в особі
_____________________________________, який діє на підставі _________________, з однієї сторони,
та
Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”, що є юридичною
особою за законодавством України, (в подальшому за текстом Договору - “Покупець”), в особі
________________________________________,
який
діє
на
підставі
__________________________________________________, з іншої сторони (далі – Сторони),
уклали цей Договір ________________________________________ №____ від “__”
___________2015 року (надалі за текстом – Договір) про наступне:
За цим Договором до установ Покупця відносяться: центральний апарат, філія - Головне
управління по м. Києву та Київській області, філії - обласні управління АТ „Ощадбанк”. Перелік
установ Покупця та їх реквізити наведені в Додатку №6 «Адреси Установ Покупця» до цього
Договору, що є його невід’ємною частиною, (надалі по тексту Договору – «Покупець» або «установа
Покупця» в залежності від контексту).
Розділ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до умов цього Договору Продавець зобов’язується передати у власність
Покупцю (установам Покупця) прилади радіолокаційні та радіонавігаційні та послуги щодо видання
ліцензії на право користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху оперативного
транспорту (надалі – Обладнання), надати послуги з інсталяції, підключення та введення в
експлуатацію Обладнання (надалі – Послуги), а також забезпечити гарантійне обслуговування
Обладнання та технічну підтримку Обладнання, а Покупець приймає на себе зобов’язання прийняти у
власність Обладнання та оплатити його вартість і вартість Послуг на умовах, викладених в даному
Договорі. Одночасно з передачею Обладнання у власність Покупцю Продавцем передається
невиключне право на використання ліцензійного програмного забезпечення (надалі – ПЗ),
найменування та кількість екземплярів якого визначається згідно зі Специфікацією.
1.2. Найменування, кількість, комплектність, ціна та вартість Обладнання і права на
невиключне використання ПЗ зазначаються в Специфікації (Додаток № 1) до даного Договору та є
його невід'ємною частиною.
1.3. Обсяги закупівлі Обладнання (ПЗ) можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
1.4. Перелік Послуг, умови, строки та порядок їх надання, а також всі інші вимоги щодо Послуг,
які зазначені в п.1.1. цього Договору, визначені в Додатку №2 «Порядок та умови надання послуг».
1.5. Якість Обладнання разом з ПЗ повинна відповідати Технічним вимогам до Обладнання та
ПЗ (Додаток №4 до цього Договору), що є його невід’ємною частиною.
Розділ 2. ЯКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ І ПЗ
2.1. Продавець повинен поставити Покупцю Обладнання і ПЗ, якість яких відповідає
характеристикам, що офіційно декларуються виробником та технічній документації, якою
комплектується Обладнання і ПЗ.
2.2. Обладнання і ПЗ передаються Продавцем Покупцю окремими комплектами, що визначені в
Додатку №7 «Місце поставки та розподіл Обладнання і ПЗ по Установах Покупця».
26
2.3. Обладнання та ПЗ поставляються за цим Договором в упаковці, що повинна захищати
Обладнання та ПЗ від ушкоджень під час перевезення, а також під час вантажно-розвантажувальних
робіт і зберігання в умовах закритого складу.
Розділ 3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість цього Договору складається із: вартості Обладнання, вартості невиключного права
на використання ПЗ та вартості Послуг (надалі – Вартість Обладнання) і складає ________ грн. ______
коп. (_______________________________ грн. _____коп.), включаючи суму податку на додану
вартість в розмірі _______ грн. _____коп. (___________________________________ грн. ______коп.)
(заповнюється Учасником процедури закупівлі, який є платником ПДВ).
3.2. Покупець здійснює оплату Вартості Обладнання в безготівковому порядку на поточний
рахунок Продавця.
3.2.1. Продавець протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами цього
Договору зобов’язаний надіслати на адресу Покупця оригінал рахунку-фактури засобами поштового
або кур’єрського зв’язку.
3.2.2. Покупець здійснює оплату в наступному порядку:
3.2.2.1. авансовий платіж в розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від Вартості Обладнання, визначеної в
п.3.1. Договору, що становить ______ грн. _____ коп. (___________________________ грн. _____коп.),
включаючи суму податку на додану вартість в розмірі _______ грн. _____коп.
(_________________________________ грн. ______коп.) (заповнюється Учасником процедури
закупівлі, який є платником ПДВ), протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання
відповідного оригіналу рахунку-фактури Продавця на оплату, отриманому згідно порядку,
зазначеному в п.3.2.1. Договору. Під банківським днем Сторони розуміють день, в який банківські
установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх
клієнтів;
3.2.2.2. решта суми 50% від Вартості Обладнання, яка (вартість) визначається з урахуванням раніше
сплаченої передоплати (авансового платежу), що становить ________ грн. ______ коп.
(_______________________________ грн. _____коп.), включаючи суму податку на додану вартість в
розмірі _______ грн. _____коп. (___________________________________ грн. ______коп.)
(заповнюється Учасником процедури закупівлі, який є платником ПДВ), підлягає оплаті Покупцем
протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Загального Технічного акту
надання послуг.
3.3. Вартість цього Договору (Вартість Обладнання) може бути зменшена за взаємною
письмовою згодою Сторін.
Розділ 4. ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ, НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Поставка Обладнання та носіїв з ПЗ відбувається на умовах DDP, в редакції Офіційних
правил тлумачення торгових термінів “Інкотермс 2000”. Місце поставки зазначено в Додатку №7 до
цього Договору.
4.2. Продавець протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту здійснення Покупцем
попередньої оплати згідно з п.3.2.2.1. цього Договору, зобов’язаний:
- поставити Обладнання (з носіями ПЗ) за кількістю та комплектністю, що зазначені в Додатку № 1 до
цього Договору;
- надіслати на адресу Покупця (установи Покупця) оригінали документів, а саме: підписані зі сторони
Продавця, накладні, Акт приймання – передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у
використання, податкові накладні, гарантійні талони (сертифікати), які містять найменування моделі,
серійний номер та строк гарантійного обслуговування, що надається на зазначене у відповідному
гарантійному талоні (сертифікаті) Обладнання.
4.3. Покупець (установа Покупця) зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати
отримання оригіналів документів, визначених в п.4.2. Договору, та Обладнання (з носіями ПЗ), а саме
здійснення поставки на умовах цього Договору згідно з накладними, прийняти Обладнання (з
носіями ПЗ) у власність, шляхом підписання з уповноваженими представниками Продавця (установи
Покупця) Акту приймання – передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у
використання або надати вмотивовану відмову від підписання Акту приймання – передачі
Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання. Після підписання зазначеного
27
в цьому пункті Акту приймання – передачі Обладнання у власність та програмного
забезпечення у використання Покупець (установа Покупця) забезпечує відправку Продавцю його
оригіналу примірника Акту приймання – передачі Обладнання у власність та програмного
забезпечення у використання засобами поштового або кур’єрського зв’язку.
У випадку не підписання Акту приймання – передачі Обладнання у власність та програмного
забезпечення у використання або не надання вмотивованої відмови у встановлений в цьому пункті
строк, Обладнання вважається прийнятим у власність та ПЗ у використання без зауважень, Акт
приймання – передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання
вважається підписаним обома Сторонами.
4.4. У випадку виявлення Покупцем (установою Покупця) при прийманні Обладнання та носіїв
ПЗ дефектів, недоліків щодо кількості, асортименту, комплектності та упаковки поставленого
Обладнання та носіїв ПЗ всі недоліки мають бути зазначені в відповідному Акті про дефекти. Заміна
Обладнання та/або носіїв ПЗ, в якому/их виявлені дефекти, недоліки, здійснюється Продавцем
безкоштовно, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами відповідного Акту про
дефекти. Після усунення дефектів Покупець (установа Покупця) підписує з Продавцем Акт
приймання – передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання в
порядку та строки визначені в п. 4.3. цього Договору.
4.5. Право власності на Обладнання та невиключне право на використання ПЗ переходять до
Покупця з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання – передачі
Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання.
4.6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Обладнання, та/або
носіїв з ПЗ, а також обов’язок несення всіх витрат, пов’язаних з ними, до моменту підписання Акту
приймання – передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання, несе
Продавець.
4.7. У відповідності до предмету цього Договору та згідно Додатку №2 до цього Договору,
Продавець зобов’язується надати Покупцю Послуги по інсталяції, підключенню та введення в
експлуатацію Обладнання та ПЗ. Строк надання Послуг визначений в Додатку №2 до цього Договору.
Послуги надаються Продавцем за адресами зазначеними в Додатку №7 цього Договору.
4.8. Продавець, протягом 5 (п’яти) календарних днів після надання Послуг, надсилає Покупцю
(установі Покупця) засобами поштового або кур’єрського зв’язку оригінал Технічного акту надання
послуг у відповідній установі Покупця в двох примірниках. Покупець (установа Покупця)
зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання Технічного акту надання послуг у
відповідній установі Покупця, прийняти надані Послуги, шляхом підписання з уповноваженими
представниками Продавця Технічного акту надання послуг у відповідній установі Покупця або надати
вмотивовану відмову від підписання Технічного акту надання послуг у відповідній установі Покупця.
Після підписання зазначеного в цьому пункті Технічного акту надання послуг у відповідній установі
Покупця, Покупець (установа Покупця) забезпечує відправку Продавцю його оригіналу примірника
Технічного акту надання послуг у відповідній установі Покупця засобами поштового або кур’єрського
зв’язку.
4.9. Протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання Сторонами Технічного акту
надання послуг у відповідній установі Покупця Продавець зобов'язаний без додаткової оплати
провести інструктаж персоналу Покупця з питань експлуатації Обладнання, після чого Сторони
складають Акт проходження інструктажу.
4.10. Після виконання всього комплексу Послуг передбачених Додатком №2 за всіма адресами,
що зазначені в Додатку №7, Сторони підписують Загальний Технічний акт надання послуг, який
(Акт) є підставою для остаточних взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором згідно з
п.3.2.2.2 цього Договору.
Розділ 5. ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1. Обладнання, що поставляється за цим Договором, містить зазначене в Специфікації ПЗ,
невиключне право на використання якого передається Покупцю з моменту підписання Акту
приймання – передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання.
До складу ПЗ включається: ліцензія в паперовому виді, що надсилається Покупцю засобами
поштового або кур’єрського зв’язку на адресу 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
5.2. Продавець гарантує, що майнове право на передачу у використання програмного
28
забезпечення належить йому на підставі ______________________________________
(заповнюється Учасником процедури закупівлі), згідно з яким Продавець має право передати ПЗ
Покупцю у використання в кількості та на умовах цього Договору. У випадку, якщо Продавець на
момент передачі ПЗ у використання Покупцю ввів в оману останнього з приводу наявності в нього
вищезазначених прав, він буде нести відповідальність згідно з умовами цього Договору та чинним
законодавством України.
5.3. Якщо третя сторона стверджує, що програмне забезпечення порушує її патент, авторські
права або подібні права на інтелектуальну власність, Продавець буде захищати Покупця від таких заяв
за свій рахунок, та буде виплачувати усі збитки, які суд зобов’яже Покупця сплачувати, ствердивши
правильність позову третьої сторони, за умови, що Покупець негайно (не пізніше 2-х днів з моменту
отримання позову) письмово повідомить Продавця про будь-який такий позов. Якщо програмне
забезпечення або будь-яка його частина порушує права третіх осіб на ПЗ, або якщо Покупцю судом
заборонено його використовувати, Продавець на свій розсуд та за власний рахунок якнайшвидше (в
термін не пізніше 24 години з моменту вступу рішення в законну силу) придбає для Покупця право на
продовження використання ПЗ, або право модифікувати ПЗ таким чином, щоб воно перестало
порушувати вищевказані права Покупця. Якщо, не зважаючи на прийняті зусилля, Продавець не
зможе ефективно захистити вищевказані права Покупця, Сторони можуть розірвати цей Договір. В
цьому випадку Продавець зобов’язується протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту
розірвання Договору повернути Покупцю суму вартості ПЗ, щодо якого є заборона суду його
використання, сплачену Покупцем в рамках цього Договору, та відшкодувати Покупцю реальні
збитки.
5.4. Продавець гарантує, що Покупець не повинен буде робити жодних додаткових виплат
розробнику ПЗ або будь-яким іншим третім особам у зв’язку з наданими за цим Договором правами.
5.5. Невиключне право на використання програмним забезпеченням надається Покупцю
строком, що є максимально допустимим у відповідності із чинним законодавством України, з моменту
підписання Сторонами Акту приймання – передачі Обладнання у власність та програмного
забезпечення у використання до моменту виникнення права на вільне та безоплатне використання
програмного забезпечення будь – якою особою на території України. Сторони також окремо
висловлюють свою пряму і безперечну згоду на те, що у разі якщо строк дії цього Договору закінчиться
раніше ніж строк дії невиключного права на використання Покупцем ПЗ, то весь перелік прав на
використання програмного забезпечення, наданих відповідно до цього Договору, залишиться у
Покупця на строк його дії.
5.6. Територія здійснення Покупцем наданого за цим Договором права на використання ПЗ територія держави Україна.
Розділ 6. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. У відповідності до предмету цього Договору, Продавець зобов’язується надати технічну
підтримку Обладнання та ПЗ. Всі істотні умови щодо строків, порядку, переліку та умов, а також всіх
інших вимог щодо технічної підтримки Обладнання, визначені в Додатку №5 «Технічна підтримка
Обладнання та ПЗ».
6.2. В день передачі Обладнання (з носіями ПЗ) Продавець передає Покупцю гарантійні талони
(сертифікати) установленого зразка, чим гарантує роботу поставленого ним Обладнання, а також
безкоштовне усунення дефектів під час його експлуатації протягом всього строку гарантійного
обслуговування за умови виконання Покупцем правил експлуатації та зберігання Обладнання.
6.3.Строки гарантійного обслуговування Обладнання та ПЗ зазначені в Технічних вимогах до
Обладнання та ПЗ (Додаток №4 до цього Договору).
6.4. Початок строку гарантійного обслуговування визначається з дати підписання Сторонами
Загального Технічного акту надання послуг.
6.5. Продавець гарантує протягом строку гарантійного обслуговування, який визначений в
Технічних вимогах до Обладнання та ПЗ (Додаток №4 до цього Договору), працездатність
поставленого Обладнання і ПЗ, та їх відповідність характеристикам, що офіційно декларуються
виробником.
6.6. У випадку виходу з ладу (несправності) поставленого за Договором Обладнання і/або ПЗ або
при виявленні в процесі експлуатації невідповідності характеристикам, що офіційно декларуються
виробником, Покупець письмово інформує Продавця (факсимільним зв'язком або по e-mail) про
29
необхідність гарантійного обслуговування. При цьому, Продавець зобов’язаний відновити роботу
(працездатність) Обладнання і/або ПЗ за свій рахунок.
6.7. Продавець безкоштовно протягом гарантійного терміну надає Покупцю консультації по
роботі із Обладнанням (ПЗ), а також надає консультації в режимі «гарячої лінії» у випадку виникнення
несправностей. Консультації надаються Покупцю щоденно з 6.30 до 22.30 за київським часом по
телефону _____________ (заповнюється Учасником процедури закупівлі) і по електронній пошті
____________ ____________________________ (заповнюється Учасником процедури закупівлі).
Консультації включають в себе відповіді на питання стосовно функціональних можливостей,
настроювання і попередньої діагностики Обладнання (ПЗ), а також рекомендації з усунення
несправностей.
6.8. Продавець забезпечує гарантійне обслуговування Обладнання (ПЗ) власними силами або
власним (и) сервісним(и) центром (ами), або сервісними центрами, які представляють інтереси
Продавця на договірній основі, перелік яких наведений у Додатку №3 до цього Договору.
6.9. Протягом гарантійного періоду Продавець гарантує в рамках наданих версій ПЗ, відповідно
до Технічних вимог, безкоштовно надавати на правах використання оновлені версії ПЗ та проводити їх
впровадження.
6.10. Гарантійне обслуговування не поширюються на Обладнання, що вийшло з ладу після
підписання Загального Технічного акту надання послуг внаслідок:
- механічних ушкоджень Обладнання та носіїв ПЗ;
- порушення правил експлуатації Обладнання працівниками Покупця;
- попадання в Обладнання різного роду речовин, рідин і сторонніх предметів.
Розділ 7. КОМПЛЕКТНІСТЬ ТА УПАКОВКА
7.1. Комплектність Обладнання визначається згідно з Специфікацією.
7.2. Обладнання і носії ПЗ повинні бути упаковані таким чином, який виключає знищення,
ушкодження або псування їх під час транспортування до Покупця.
Розділ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Покупець зобов’язаний:
8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлене Обладнання та невиключне право на
використання програмного забезпечення;
8.1.2. Прийняти поставлене Обладнання та програмне забезпечення згідно з Актом приймання –
передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання;
8.1.3. Своєчасно інформувати Продавця про необхідність гарантійного обслуговування
Обладнання і/або програмного забезпечення;
8.1.4. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором.
8.2. Покупець має право:
8.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши
про це його у строк, що становить не менше 30 календарних днів до запланованої дати розірвання
Договору;
8.2.2. Контролювати поставку Обладнання (з носіями ПЗ), стан надання Послуг, у строки,
встановлені цим Договором;
8.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Обладнання і/або програмного забезпечення та вартість цього
Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні
зміни до цього Договору шляхом укладення додаткових договорів;
8.2.4. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документу, зазначеного у пункті 3.2.1 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).
8.3. Продавець зобов'язаний:
8.3.1. Забезпечити поставку Обладнання та передачу програмного забезпечення Покупцю у
строки, встановлені цим Договором;
8.3.2. Забезпечити поставку Обладнання та програмного забезпечення, якість яких відповідає
умовам, установленим цим Договором;
8.3.3. Забезпечити своєчасне та якісне надання Послуг відповідно до цього Договору;
8.3.4. Забезпечити своєчасне та якісне виконання зобов’язань з технічної підтримки Обладнання
та гарантійних зобов’язань відповідно до цього Договору ;
30
8.3.5. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором.
8.4. Продавець має право:
8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлене Обладнання (ПЗ) та надані
Послуги;
8.4.2. На дострокову поставку Обладнання і/або носіїв з ПЗ, а також на дострокове надання
Послуг, за умови письмового погодженням з Покупцем.
Розділ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.
9.2. Кожна із Сторін за цим Договором зобов'язуються відшкодовувати іншій Стороні реальні
збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням передбачених цим Договором
зобов'язань.
9.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором Продавець
сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф) у розмірі визначеному п.9.4. Договору, а у разі
здійснення Покупцем попередньої оплати, Продавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Покупцю кошти, сплачені відповідно до розділу 3 цього Договору, з урахуванням індексу
інфляції.
9.4. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
9.4.1. У випадку порушення строків поставки Обладнання і/або носіїв з ПЗ, передбачених п.4.2.
цього Договору, більше ніж на 10 (десять) робочих днів, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі
5% від Вартості Обладнання, визначеної в п.3.1. цього Договору.
9.4.2. У випадку порушення строків надання Послуг, визначених в Додатку №2 до цього
Договору, більше ніж на 10 (десять) робочих днів, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 2%
від Вартості Обладнання, визначеної в п.3.1. цього Договору.
9.4.3.У випадку порушення строків виконання своїх зобов’язань з технічної підтримки та
гарантійних зобов’язань за цим Договором Продавець повинен сплатити Покупцю штраф у розмірі
0,5% від Вартості Обладнання, визначеної в п.3.1. цього Договору.
9.5. У випадку затримки сплати Покупцем вартості Обладнання відповідно до цього Договору, на
строк більше 10 (десяти) банківських днів, Покупець повинен сплатити Продавцю пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня,
від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.
9.6. Відшкодування збитків, сплата неустойки (штрафів, пені) не звільняють Сторони від
виконання зобов’язань за цим Договором.
Розділ 10. ФОРС – МАЖОР
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,
епізоотія, війна тощо).
10.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються компетентними органами, що уповноважені згідно із законодавством України
посвідчувати обставини форс – мажору відповідно до чинного законодавства України.
10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої
оплати Продавець повертає Покупцю кошти протягом трьох робочих днів з дня розірвання цього
Договору.
Розділ 11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
11.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню
шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, протягом
31
20-ти календарних днів з моменту виникнення такого спору, такий спір підлягає розгляду в
судовому порядку відповідно до вимог законодавства України.
11.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані
ним, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
Розділ 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками
Сторін і діє до __________ року (заповнюється при підписанні договору). У випадку невиконання будь
– якою із Сторін своїх зобов’язань по даному Договору, строк дії Договору продовжується до повного
виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором. Строк дії Договору не обмежує (не
припиняє) строків невиключного права на використання ПЗ Покупцем, передбачених в п.5.5. цього
Договору.
12.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках українською мовою, що мають
однакову юридичну силу.
12.3. У разі дострокового розірвання цього Договору Продавець зобов’язаний повернути Покупцю
кошти з урахуванням індексу інфляції не пізніше останнього дня дії цього Договору за виключенням
вартості вже поставленого Обладнання та переданого ПЗ.
Розділ 13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
13.1. Кожна з Сторін повинна зберігати конфіденційність цього Договору та одержаної на
підставі цього Договору інформації, в тому числі яка становить банківську таємницю, та вживати всіх
можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.
13.2. Зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності щодо інформації, отриманої в
цілях виконання умов цього Договору від іншої Сторони, зберігаються протягом строку дії цього
Договору та протягом 5 (п’яти) років після припинення дії цього Договору (в тому числі
дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю,
визначається згідно чинного законодавства України.
13.3. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття
будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за взаємною письмовою згодою
Сторін.
13.4. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну
інформацію або інформацію, що надається за офіційний запитом державних органів, яким Сторони
зобов’язані надавати необхідні їм відомості, відповідно до вимог чинного законодавства України.
13.5. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін,
керуючись Законом України „Про захист персональних даних”, своїми підписами підтверджують
надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб),
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення,
знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з
метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо
інший строк не передбачено законодавством України.
13.6. Продавець надає беззастережну згоду на розкриття Покупцем будь-якої інформації
стосовно Продавця, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які
надають Покупцю послуги, що пов’язані з основною діяльністю Покупця.
Розділ 14. ІНШІ УМОВИ
14.1. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій
формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткових
договорів до цього Договору.
14.2. Сторони зобов’язані протягом 5 робочих днів з моменту будь-якої зміни повідомляти одна
одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів,
факсів, адрес електронної пошти та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та
виконання зобов’язань по ньому.
32
14.3.
Будь-які
повідомлення,
які направляються Сторонами одна одній в рамках
цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним
чином, якщо вони надіслані листом на замовлення або доставлені особисто на адресу Сторін
зазначених у розділі 15 цього Договору. Повідомлення можуть також направлятись факсимільним
зв’язком чи адресу електронної пошти, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і
повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.
14.4. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на прибуток
підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.
14.5. На момент укладення цього Договору Продавець є ________________________
(заповнюється Учасником процедури закупівлі).
Розділ 15. ДОДАТКИ
15.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною:
Додаток №1- Специфікація;
Додаток №2 – Порядок та умови надання послуг;
Додаток №3 - Перелік сервісних центрів;
Додаток №4 - Технічні вимоги до Обладнання та ПЗ;
Додаток №5 - Технічна підтримка Обладнання та ПЗ.
Додаток №6 - Адреси Установ Покупця;
Додаток №7- Місце поставки та розподіл Обладнання і ПЗ по Установах Покупця.
Розділ 16. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
33
Додаток № 1
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
Специфікація
№ п/п
Найменування Обладнання та ПЗ*
Автомобільний комплект системи
відстеження руху оперативного
транспорту (Обладнання)*
Невиключне право на використання
2
ліцензійного програмного
забезпечення (ПЗ)*
Вартість, грн., без урахування ПДВ
1
К-сть
Ціна одиниці Ціна одиниці Сума в
Обладнання Обладнання
грн.
та ПЗ в грн. та ПЗ в грн.
(без
(без ПДВ)
(з ПДВ)**
ПДВ)
780
компл.
1
од.
**ПДВ, грн.
Загальна вартість, грн., з урахуванням **ПДВ
*Учасник зазначає найменування та марку Обладнання та ПЗ , які він пропонує.
**У разі, якщо учасник є платником ПДВ.
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
Сума в
грн. (з
ПДВ)**
34
Додаток № 2
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
Порядок та умови надання Послуг
Строк надання Послуг складає 60 (шістдесят) календарних днів з моменту підписання
уповноваженими представниками Продавця та відповідної установи Покупця Акту приймання –
передачі Обладнання у власність та програмного забезпечення у використання.
Надання Послуг повинно надаватись в наступному порядку:
1. Інсталяція ПЗ.
Продавець повинен надати Покупцю перелік вимог для початку інсталяції ПЗ (конфігурація
серверного обладнання, кількість мережевих адресів тощо.).
До приїзду представника Продавця для інсталяції ПЗ Покупцю необхідно підготувати:
- серверне обладнання, на якому буде здійснюватись інсталяція ПЗ;
- точку підключення до локальної мережі банку (мережі Інтернет);
- зарезервувати мережеві адреси.
Протягом усього процесу інсталяції ПЗ повинен бути присутнім співробітник Покупця, який
буде здійснювати наступне супроводження серверного обладнання. Цей співробітник має отримати
консультації з питань роботи серверної частини ПЗ.
2. Проведення навчання по роботі з ПЗ працівників Покупця.
3. Інсталяція Обладнання.
Установа Покупця узгоджує з представником Продавця дату та час надання транспортного
засобу та Обладнання для проведення інсталяції Обладнання. Протягом усього процесу інсталяції
Обладнання повинен бути присутнім співробітник Покупця. Цей співробітник має отримати
консультації з питань роботи Обладнання.
По закінченню інсталяції Обладнання, співробітник Покупця зв‘язується з оператором Покупця
за тел. 067-434-10-03 для перевірки відображення в ПЗ та працездатності Обладнання шляхом
натискання Тривожних кнопок.
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
35
Додаток № 3
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
Перелік сервісних центрів*
№
п/п
Область
Найменування, адреса та контактні данні
* заповнюється Учасником процедури закупівлі
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
36
Додаток №4
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА ПЗ*
№
п/п
Розділ/показник
Основний блок
Вбудоване програмне
основного блока
Резервний блок
1.
2.
3.
Характеристики
забезпечення
Вбудоване програмне забезпечення
резервного блока
Програмне забезпечення керування
основним та резервним блоками
(поставляється в комплекті з блоками)
Програмне
забезпечення
системи
моніторингу
руху
оперативного
транспорту (на носії)
Гарантія на програмне забезпечення,
основний та резервний блоки системи
моніторингу руху оперативного транспорту
* заповнюється Учасником процедури закупівлі
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
37
Додаток № 5
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
Технічна підтримка Обладнання та ПЗ
(заповнюється Учасником процедури закупівлі)
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
38
Додаток №6
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
Адреси Установ Покупця
№
Назва установ Покупця
з/п
1 Філія-Вінницьке обласне управління
2 Філія-Волинське обласне управління
3 Філія-Дніпропетровське обласне
управління
4 Філія-Донецьке обласне управління
5 Філія-Житомирське обласне
управління
6 Філія-Закарпатське обласне управління
7 Філія-Запорізьке обласне управління
8 Філія-Івано-Франківське обласне
управління
9 Філія-Кіровоградське обласне
управління
10 Філія-Луганське обласне управління
11 Філія-Львівське обласне управління
12 Філія-Миколаївське обласне
управління
13 Філія-Одеське обласне управління
14 Філія-Полтавське обласне управління
15 Філія-Рівненське обласне управління
16 Філія-Сумське обласне управління
17 Філія-Тернопільське обласне
управління
18 Філія-Харківське обласне управління
19 Філія-Херсонське обласне управління
20 Філія-Хмельницьке обласне управління
21 Філія-Черкаське обласне управління
22 Філія-Чернівецьке обласне управління
23 Філія-Чернігівське обласне управління
24 Філія – Головне управління по м.
Києву та Київській області
25 Центральний апарат
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
Адреса
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 71
43000, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9а
84302, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, 54
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 15
88000, м. Ужгород, вул. Корзо 15,
69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19
25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9
93400, м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, 40а
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9
54024, м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50
65125, м. Одеса, вул. Базарна, 17
36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 63а
33000, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16
40004, м. Суми, вул. Горького, 32
46000, м. Тернопіль, Майдан Волі, 2
61003, м. Харків, пл. Конституції, 22
73000, м. Херсон, вул. Суворова, 26
29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 46
18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 320
58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244
14006, м. Чернігів, пр. Миру, 19
01001, м. Київ, вул. Володимирська 27
01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
39
Додаток №7
до Договору №________
від "___"___________ 201_ р.
Місце поставки та розподіл Обладнання і ПЗ по Установах Покупця.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Назва установ Покупця,
відповідальна особа
Філія-Вінницьке обласне управління тел. 0432-554-529
Винокур Володимир Михайлович
Філія-Волинське обласне управління тел. 0332-776-141
Бондар Ігор Володимирович
Філія-Дніпропетровське обласне управління тел. 0562-356893 Терещенко Олексій Олексійович
Філія-Донецьке обласне управління тел. 067-621-67-12
Гаспарян Джульєта Тигранівна
Філія-Житомирське обласне управління тел. 0412-423-462
Горлінський Ян Володимирович
Філія-Закарпатське обласне управління
тел. 03122-3-73-68 Вовканець Віталій Іванович
Філія-Запорізьке обласне управління тел. 061-769-19-74
Заболотний Руслан Іванович
Філія-Івано-Франківське обласне управління тел. 0342-558304 Калин Роман Петрович
Філія-Кіровоградське обласне управління тел. 0522- 358-435
Ціпов'яз Олег Іванович
Філія-Луганське обласне управління тел. 050-476-77-49
Риндін Костянтин Іванович
Філія-Львівське обласне управління тел. 032-245-99-87
Зінчук Тарас Зиновьєвич
Філія-Миколаївське обласне управління тел. 0512-240-356
Образцов Володимир Олександрович
Філія-Одеське обласне управління тел. 048-729-75-32
Редько Олександр Вікторович
Філія-Полтавське обласне управління тел. 0532-503-645
Шуліка Олександр Володимирович
Філія-Рівненське обласне управління тел. 0362- 649-417
Денисюк Володимир Ананійович
Філія-Сумське обласне управління тел. 0542-675-646
Отрощенко Володимир Іванович
Філія-Тернопільське обласне управління тел. 0352-475-474
Сарахман Михайло Петрович
Філія-Харківське обласне управління тел. 057-731-24-85
Бабак Сергій Віталійович
Філія-Херсонське обласне управління тел. 0552-514-419
Ніконов Юрій Тимофійович
Філія- Хмельницьке обласне управління тел. 0382-755-012
Ярош Олександр Іванович
Філія- Черкаське обласне управління тел. 0472-360-076
Рибалко Сергій Олексійович
Філія-Чернівецьке обласне управління тел. 0372-585-644
Янков Олександр Степанович
Філія-Чернігівське обласне управління тел. 0462-245-302
Колеснік Анатолій Миколайович
Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області
тел. 044-206-44-06 Боярко Андрій Іванович
Центральний апарат тел. 044-247-86-97 Камінський Артем
Кількість Обладнання
(автомобільні комплекти
системи відстеження руху
оперативного транспорту)
(компл.)
26
Кількість ПЗ
(од.)
15
-
52
-
61
-
25
-
21
-
36
-
23
-
25
-
19
-
61
-
32
-
45
-
32
-
20
-
33
-
18
-
33
-
23
-
23
-
34
-
18
-
24
-
77
-
4
1
-
40
Володимирович
Разом
ПОКУПЕЦЬ:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
______________
м.п.
780
ПРОДАВЕЦЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________
м.п.
1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа