close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ”
Затверджено
на засіданні комітету з конкурсних торгів
(протокол № 20 від 18.02.2015 р.)
Голова комітету з конкурсних торгів
__________________ Г.В. Бородін
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю
приладів радіолокаційних та радіонавігаційних та послуг
щодо видання ліцензії на право користування програмним
забезпеченням (система моніторингу руху оперативного
транспорту)
Процедура закупівлі:
відкриті торги
м. Київ – 2015
2
ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ
ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення
Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
1.
Інформація про Замовника торгів
2.
Інформація про предмет закупівлі
3.
Процедура закупівлі
4.
Недискримінація учасників
5.
Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна
6.
пропозиції конкурсних торгів
Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних
7.
торгів
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
1.
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
2.
Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Оформлення пропозиції конкурсних торгів
1.
Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника
2.
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
3.
Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
4.
Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
5.
Кваліфікаційні критерії до учасників
6.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
7.
Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції
8.
конкурсних торгів
Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником
9.
Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
1.
Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
2.
Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої
1.
ваги критерію
Виправлення арифметичних помилок
2.
Інша інформація
3.
Відхилення пропозицій конкурсних торгів
4.
Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
5.
Розділ VI. Укладання договору про закупівлю
Терміни укладання договору
1.
Проект договору, який буде укладений за результатами цієї процедури закупівлі
2.
Дії Замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
3.
Забезпечення виконання договору про закупівлю
4.
Розділ VІI. Оскарження процедури закупівлі
Порядок оскарження процедури закупівлі
1.
Додатки:
Додаток № 1 - Форма пропозиції конкурсних торгів
Додаток № 2 - Технічне завдання
Додаток № 3 – Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого
обладнання та ПЗ
Додаток № 4 - Адреси установ Замовника
Додаток № 5 - Розподіл Обладнання та ПЗ по установах Замовника
Додаток № 6 - Договір (проект)
3
1
1. Терміни, які
вживаються в
документації
конкурсних торгів
І. Загальні положення
2
акцепт пропозиції конкурсних торгів - прийняття замовником пропозиції
конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами
оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі.
Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано
учаснику письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;
забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником
замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю;
забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання учасником замовнику
гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням пропозиції конкурсних
торгів;
замовник – АТ „Ощадбанк”, яке здійснює закупівлю на умовах, визначених
цією документацією конкурсних торгів;
змова - домовленість між двома чи кількома учасниками процедури закупівлі,
спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або
неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;
найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що відповідає всім
критеріям та умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та визнана
найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій;
оприлюднення інформації про закупівлю – розміщення на веб-сайті
АТ «Ощадбанк» документів замовника щодо цієї процедури закупівлі;
орган оскарження – правління АТ „Ощадбанк”. Здійснює розгляд скарг,
поданих учасниками процедури закупівлі на рішення, дії або бездіяльність
замовника при проведенні ним цієї процедури закупівлі та приймає рішення за
результатами розгляду таких скарг;
переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію конкурсних торгів або
цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано;
пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі,
або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під
спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником
процедури закупівлі;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена
здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на
встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї
такої службової (посадової) особи;
- фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх
сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або
уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії,
спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення
вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника
процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних
чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння
або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального
впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення
правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності,
давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу
управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом
акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника
4
процедури закупівлі.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі
учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних
прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
Членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь,
бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх
постійного проживання разом з пов'язаною особою і ведення з нею спільного
господарства;
правління АТ „Ощадбанк” - постійно діючий виконавчий орган
АТ „Ощадбанк”, який здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю
АТ „Ощадбанк”;
пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета закупівлі, яку
учасник подає замовнику відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів;
строк дії пропозиції конкурсних торгів - встановлений замовником в цій
документації конкурсних торгів строк, протягом якого учасник не має права
змінювати свою пропозицію конкурсних торгів;
учасник - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична
особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у
процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів;
частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником частина товарів, на
яку в межах цієї процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції
конкурсних торгів.
2. Інформація про
замовника торгів:
- повне
найменування:
- місцезнаходження:
- посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок
з учасниками:
3. Інформація про
предмет закупівлі
- найменування
предмета закупівлі:
- вид предмета
закупівлі:
- місце поставки
- кількість, обсяг
товарів та послуг:
- строк поставки
товарів:
4. Процедура
закупівлі
5.Недискримінація
учасників
6. Інформація про
валюту (валюти),
Публічне акціонерне товариство „Державний ощадний банк України” (далі –
Замовник/АТ „Ощадбанк”)
вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна
- з організаційних питань – Кравченко Андрій Васильович заступник начальника
управління супроводження здійснення закупівель, вул. Госпітальна, 12г, м. Київ,
01001, Україна, тел.: (044) 247-37-29, вн. тел. 79-29;
- з технічних питань – Герасімов Олександр Леонідович, начальник управління
організації інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей,
вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна, тел: (044) 247-85-46, вн.тел.75-46.
Прилади радіолокаційні та радіонавігаційні та послуги щодо видання ліцензії на
право користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху
оперативного транспорту) (далі – Предмет закупівлі/Обладнання та ПЗ).
Товар.
Установи АТ «Ощадбанк» по території України.
- 780 комплектів Обладнання;
- невиключне право на використання ліцензійного програмного забезпечення –
1 одиниця (далі - ПЗ).
Протягом 120 календарних днів з дати укладання Договору про закупівлю.
Відкриті торги.
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних
умовах.
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
5
у якій (яких)
повинна бути
розрахована і
зазначена ціна
пропозиції
конкурсних торгів
Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, повинні
7. Інформація про
мову (мови), якою бути складені українською мовою.
Якщо у пропозиції конкурсних торгів подаються документи, складені іншою
(якими) повинні
мовою, ніж українською, такі документи повинні супроводжуватись офіційним
бути складені
перекладом українською мовою. Тексти повинні бути автентичними.
пропозиції
конкурсних торгів
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше
1. Процедура
ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних
надання
торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних
роз'яснень щодо
торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом 3 робочих днів з
документації
конкурсних торгів дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних
торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни
до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 календарних днів та повідомити
письмово протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення
зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації
конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен
продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як
на 7 календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано
документацію конкурсних торгів.
Зміни до документації конкурсних торгів оприлюднюються замовником на вебсайті АТ «Ощадбанк» протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про
внесення зазначених змін.
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо
2. Порядок
проведення зборів документації конкурсних торгів Замовник повинен забезпечити ведення протоколу
таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його
з метою
всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх
роз'яснення
присутності на зборах.
запитів щодо
документації
конкурсних торгів
ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом
1. Оформлення
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена
пропозиції
конкурсних торгів печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право
подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі
повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи
учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* учасника процедури
закупівлі за винятком оригіналів, виданих учаснику іншими організаціями
(підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених документів.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів
підтверджуються протоколом (випискою, витягом з протоколу) зборів (засідань,
тощо) засновників про призначення (продовження повноважень) керівника
учасника, наказом про призначення (продовження повноважень) керівника
учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої додаються документи, що
підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення. У разі,
2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
Учасника
3. Забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
4. Умови
повернення чи
неповернення
забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
5. Строк, протягом
6
якщо учасником процедури закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець
– копією паспорту, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях
склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих
торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури
закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті), номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до _________ _________ (зазначаються дата та час
розкриття пропозицій конкурсних торгів)".
Конверт є частиною пропозиції конкурсних торгів. Якщо конверт, що містить
пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний або не
промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, така пропозиція
конкурсних торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам документації
конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі,
повинна складатися з:
- титульної сторінки;
- реєстру пропозиції конкурсних торгів з посиланням на номери сторінок;
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника
процедури закупівлі на підписання документів пропозиції конкурсних торгів:
протоколу (виписки, витягу з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказу про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреністю
(дорученням), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження
особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури
закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копії паспорту, виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- цінової пропозиції (заповненої форми пропозиції конкурсних торгів відповідно
до п.3 розділу V цієї документації конкурсних торгів);
- заповненого проекту договору про закупівлю, підписаного та завіреного
печаткою Учасника (крім осіб, які здійснюють діяльність без печатки згідно з
чинним законодавством);
- кваліфікаційної частини (документів згідно вимог п.6 розділу ІІІ цієї документації
конкурсних торгів);
- технічної частини (документів згідно вимог п.7 розділу ІІІ цієї документації
конкурсних торгів).
Не вимагається.
--------------------------Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних
якого пропозиції
конкурсних торгів
є дійсними
6. Кваліфікаційні
критерії до
учасників
7
днів з дня закінчення строку подання учасниками пропозицій конкурсних торгів.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник процедури закупівлі має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції
конкурсних торгів.
Учасники у складі пропозиції конкурсних торгів повинні надати документи, які
підтвердять кваліфікаційні дані, а саме:
6.1. довідку в довільній формі про наявність у учасника технічних можливостей,
обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання договору про
закупівлю, який буде укладено за результатами цієї процедури закупівлі, наявність
офісного приміщення;
6.2. довідку у довільній формі, що засвідчує наявність у учасника кваліфікованого
персоналу (не менше 3 осіб) (підтвердити копіями трудових книжок);
6.3. довідку у довільній формі про фактичне виконання учасником договорів
поставки Обладнання аналогічного предмету закупівлі (підтвердити копіями
договорів у кількості не менше 3-х);
6.4. листи-відгуки (у кількості не менше 3-х) про виконання договорів, зазначених
в пп. 6.3. п. 6 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів;
6.5. довідку з обслуговуючого банку/банків про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами, не більше місячної давнини відносно дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів;
6.6. баланс станом на 31 грудня 2014 року;
6.7. звіт про фінансові результати за 12 місяців 2014 року;
6.8. звіт про рух грошових коштів за останній звітний період (звіт про рух
грошових коштів учасником не подається у разі, якщо учасник процедури
закупівлі надає лист з посиланням на норми відповідних законодавчих актів
України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових
коштів);
6.9. довідку (в паперовому вигляді, видану учаснику) територіального органу
доходів і зборів України про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових
податків, зборів, платежів, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.10. статут (для фізичної особи - копія паспорту);
6.11.витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виданий на запит учасника, не більше двотижневої давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.12.інформаційну довідку або витяг про учасника з Єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видані
уповноваженим органом Міністерства юстиції України, на запит учасника, не
більше двотижневої давнини відносно дати розкриття про позицій конкурсних
торгів;
6.13. документ МВС України про наявність або відсутність судимості службової
(посадової) особи учасника, відповідальної за проведення даної процедури
закупівлі, та службової (посадової) особи учасника, уповноваженої укладати
договір про закупівлю з замовником, не більше двотижневої давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.14. документ, який містить інформацію про те, чи притягувався учасник
протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій,
які стосуються спотворення результатів торгів;
6.15. інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення Міністерства юстиції України на особу Учасника,
відповідальну за проведення даної процедури закупівлі, та посадової особи
7. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
8
Учасника, уповноваженої укладати договір про закупівлю з Замовником, не більше
місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.16. довідку у довільній формі, що містить інформацію про юридичних осіб (із
зазначенням коду ЄДРПОУ), які здійснюють контроль за учасником, або
перебувають під спільним контролем з учасником;
6.17. для учасників - акціонерних товариств – зведений обліковий реєстр власників
цінних паперів, складений депозитарієм, не більше десятиденної давнини відносно
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
6.18. довідку у довільній формі, що містить інформацію про фізичних осіб або
членів їх сім’ї, які здійснюють контроль над учасником;
6.19. довідку у довільній формі, що містить інформацію про службових
(посадових) осіб учасника, уповноважених здійснювати від імені учасника
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільноправових відносин, а також, членів сім’ї таких службових (посадових) осіб;
6.20. довідку у довільній формі, що містить інформацію про те, чи зареєстрований
учасник в офшорних зонах;
6.21. документи, що підтверджують повноваження посадової особи учасника
процедури закупівлі щодо підпису договору про закупівлю з замовником:
протокол (виписка, витяг з протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника, наказ про
призначення (продовження повноважень) керівника учасника та/або довіреність
(доручення), до якої додаються документи, що підтверджують повноваження
особи видавати такі довіреності/доручення. У разі, якщо учасником процедури
закупівлі є фізична особа/фізична особа – підприємець – копія паспорту, виписка з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Запропонований учасником Предмет закупівлі повинен забезпечувати
виконання Технічного завдання, згідно Додатку №2 цієї документації.
Строк гарантійного обслуговування Обладнання, повинен бути не менше за
вказаний у Додатку №2 цієї документації конкурсних торгів.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних
торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів
учасника технічним вимогам до Предмету закупівлі (Додаток №2 цієї документації
конкурсних торгів), а саме:
7.1. декларацію про відповідність Обладнання з копією протоколу випробувань
уповноваженого органу;
7.2. документ з Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися в Україні в смугах радіочастот загального
використання;
7.3. документ виробника, який засвідчує повноваження учасника торгів на
постачання та технічну підтримку Обладнання (партнерський або інші договори,
сертифікат або лист від виробника);
7.4. документ, що підтверджує право учасника торгів на передачу у використання
та технічну підтримку програмного забезпечення (партнерський або інші договори,
сертифікат або лист від виробника);
7.5. гарантійний лист про спроможність виконання вимог Технічного завдання
(Додаток №2 цієї документації конкурсних торгів);
7.6. гарантійний лист про спроможність обслуговування Обладнання та ПЗ у
гарантійний термін, протягом не менше 12 місяців з моменту підписання
Загального Технічного акту надання послуг по договору, що буде укладено за
результатами даної процедури закупівлі (гарантія не може бути меншою ніж
надається виробником Обладнання та ПЗ), а також здійснення післягарантійний
обслуговування;
7.7. перелік регіональних власних сервісних центрів або сервісних центрів на
договірних засадах в кожному обласному центрі України для гарантійного та
післягарантійного обслуговування Обладнання та ПЗ;
9
7.8. таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого
Обладнання та ПЗ за формою, що наведена в Додатку №3 цієї документації
конкурсних торгів.
8. Опис окремої
частини (частин)
предмета
закупівлі, щодо
яких можуть бути
подані пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін
або відкликання
пропозиції
конкурсних торгів
учасником
Поділ предмету закупівлі на окремі частини (лоти) Замовником не передбачається.
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних
торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання
пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані
Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк
подання
пропозицій
конкурсних торгів:
- спосіб подання
пропозицій
конкурсних торгів:
- місце подання
пропозицій
конкурсних торгів:
- кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів
(дата, час):
Особисто
Пропозиція конкурсних торгів подається разом з супровідним листом про її
подання, в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорту
представника Учасника процедури закупівлі, що уповноважений на участь у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підписання протоколу
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Хол, вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна
24.03.2015 року до 09:30 год.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх
подання, не розкриваються і повертаються учасникам процедури закупівлі, що їх
подали.
2. Місце, дата та
час розкриття
пропозицій
конкурсних торгів:
- місце розкриття
пропозицій
конкурсних торгів:
- дата та час
розкриття
пропозицій
конкурсних торгів:
606 кімната (зала засідань), вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, 01001, Україна
24.03.2015 року о 12:00 год.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником
допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також
представники засобів масової інформації та уповноважені представники
10
громадських об'єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є
підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції
конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття
пропозицій конкурсних торгів підтверджуються протоколом (випискою, витягом з
протоколу) зборів (засідань, тощо) засновників про призначення (продовження
повноважень) керівника учасника, наказом про призначення (продовження
повноважень) керівника учасника та/або довіреністю (дорученням), до якої
додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі
довіреності/доручення. У разі, якщо Учасником процедури закупівлі є фізична
особа / фізична особа – підприємець – копією паспорту, випискою з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або
посвідчення водія.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи
відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних
торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного
учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація
вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами
комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника
копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається учаснику
процедури закупівлі на його письмовий запит протягом 1 робочого дня з дня
отримання такого запиту.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх
1. Перелік
пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
критеріїв та
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань
методика оцінки
внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
пропозиції
З метою визначення найкращої (економічно вигідної) пропозиції конкурсних
конкурсних торгів
торгів та переможця торгів Замовником буде застосований один критерій оцінки
із зазначенням
пропозицій конкурсних торгів:
питомої ваги
- ціна (далі - загальна вартість пропозиції конкурсних торгів).
критерію
Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів у
результаті оцінки дорівнює 100 балам.
Розрахунок балів за критерієм оцінки буде здійснюватися за наступною
методикою.
Пропозиції конкурсних торгів, загальна вартість якої найменша, присвоюється
максимально можлива кількість балів - 100. Кількість балів для решти пропозицій
конкурсних торгів визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin /Ц обчисл× 100, де
Бобчисл – обчислювана кількість балів;
Цmin – найменша загальна вартість пропозиції конкурсних торгів;
Цобчисл – загальна вартість пропозиції конкурсних торгів Учасника, кількість
балів для якої обчислюється;
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм „загальна вартість
пропозиції конкурсних торгів”.
Пропозиція конкурсних торгів Учасника, який набрав найбільшу кількість балів,
визначається найкращою, а такий Учасник визначається у подальшому
переможцем торгів.
2. Виправлення
арифметичних
помилок
3. Інша інформація
11
У випадку однакової кількості балів у кількох учасників, переможець
визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою
більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету з
конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну,
вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в
результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів
під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника,
який подав пропозицію конкурсних торгів.
Арифметичні помилки виправляються замовником у наступній послідовності:
1) при невідповідності сум у літерах та в цифрах, сума літерами є
визначальною;
2) у разі виявлення помилки при множенні ціни за одиницю на кількість – ціна
за одиницю є визначальною;
3) при невідповідності підсумкової ціни пропозиції конкурсних торгів,
отриманої шляхом додавання елементів ціни, при перевірці пропозиції конкурсних
торгів та підсумковою ціною зазначеною в пропозиції, визначальною є сума ціни
пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни при
перевірці пропозиції конкурсних торгів.
У разі виявлення арифметичної помилки в пропозиції конкурсних торгів
замовник надсилає факсимільним та поштовим зв’язком учаснику запит щодо
виправлення арифметичної помилки. У разі не надання протягом 3 робочих днів
письмової згоди учасником на виправлення арифметичної помилки вважається, що
учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної
помилки. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його
пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3.1. Надання пропозиції конкурсних торгів
У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога замовника
щодо надання копії документа – це означає, що має бути надана копія, посвідчена
підписом уповноваженої особи учасника та скріплена печаткою*. У всіх інших
випадках замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії
відповідного документа.
Усі документи учасника за винятком оригіналів, видані учаснику іншими
організаціями (підприємствами, установами) чи нотаріально засвідчених копій
документів та подані ним відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів,
повинні бути завірені підписом та печаткою учасника*.
Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами
даної документації конкурсних торгів не передбачається.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників-фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців не подаються ними у складі пропозиції
конкурсних торгів.
Під час проведення процедури закупівлі учасник та замовник передають
інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж
письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.
3.2. Розгляд пропозиції конкурсних торгів
Оцінка відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям
здійснюється на підставі документально підтвердженої інформації, наданої
учасником процедури закупівлі у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція
конкурсних торгів, що не містить вказаних документів в п. 6 та п. 7 розділу ІІІ цієї
документації конкурсних торгів про відповідність учасника встановленим
кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації
конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої
учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій
відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про
4. Відхилення
пропозицій
конкурсних торгів
12
невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв або зазначення у
пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою
при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію
конкурсних торгів такого учасника.
Вся інформація та документи згідно вимог документації конкурсних торгів
повинні бути розміщені в послідовності відповідно п. 2 розділу ІІІ документації
конкурсних торгів.
3.3. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку
учасник згоден виконати умови договору, який буде укладений за результатами
цієї процедури закупівлі, та повинна включати в себе вартість Обладнання, послуг
з інсталяції, підключення та введення в експлуатацію Обладнання, гарантійного
обслуговування Обладнання та технічної підтримки Обладнання, а також вартість
невиключного права на використання ліцензійного програмного забезпечення.
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна враховувати
вартість предмету закупівлі, всіх витрат, пов’язаних з виконанням Учасником
зобов’язань по договору, у тому числі витрат, пов’язаних із залученням до
виконання договору третіх осіб (у разі необхідності).
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна враховувати усі
податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно
запропонованого предмету закупівлі.
Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів (Додаток №1,
цієї документації конкурсних торгів) загальну вартість пропозиції конкурсних
торгів з двома десятковими знаками після коми (цифрами та прописом).
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко та остаточно
визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких
обставин не підлягає зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом
знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.
Витрати, які не були включені до загальної вартості пропозиції конкурсних
торгів, Замовником сплачуватись не будуть і повністю покладаються на Учасника.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів і
ліцензій (при необхідності) та самостійно несе всі витрати на отримання таких
дозволів та ліцензій.
3.4. Конфіденційність
Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує
конфіденційність інформації, наданої учасниками.
Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається
виключно Комітету ЦА, правлінню АТ «Ощадбанк» та суду.
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у цій
документації конкурсних торгів;
2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної
помилки;
3) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується
дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на
роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної
процедури закупівлі;
4) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну
особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за
вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
5) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався
до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
5. Відміна
замовником торгів
чи визнання їх
такими, що не
відбулися
1. Терміни
укладання
договору
13
пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у
вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів);
6) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку;
7) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку;
8) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом
(членами) комітету з конкурсних торгів замовника;
9) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно
нього відкрита ліквідаційна процедура;
10) отримана достовірна інформація (від органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції) про невідповідність учасника
вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції конкурсних
торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні
результатів процедури закупівлі;
11) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних
торгів.
Замовник може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його
статуту;
- учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Замовник може відхилити всі пропозиції конкурсних торгів до акцепту
пропозиції конкурсних торгів.
Замовник надсилає інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням підстави учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 робочих
днів з дати прийняття такого рішення.
Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;
- неможливості усунення порушень;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури
закупівлі передбаченого локальними нормативними документами АТ „Ощадбанк”;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму,
передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися,
надсилається замовником усім учасникам протягом 3 робочих днів з дати
прийняття замовником відповідного рішення.
VI. Укладання договору про закупівлю
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних
торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних
2. Проект
договору, який
буде укладений за
результатами цієї
процедури
закупівлі
3. Дії Замовника
при відмові
переможця торгів
підписати договір
про закупівлю
4. Забезпечення
виконання
договору про
закупівлю
1. Порядок
оскарження
процедури
закупівлі
14
торгів якого було акцептовано, не раніше ніж через 10 календарних днів та не
пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до
вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.
Зазначається замовником в Додатку №6 до цієї документації конкурсних торгів.
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю
відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору
про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цією документацією
конкурсних торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
Не вимагається.
VIІ. Оскарження процедури закупівлі
1. Для неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів
учасників процедури закупівлі, правління АТ «Ощадбанк», як орган оскарження,
приймає рішення за розглядом скарг, наданих учасниками на рішення, дії або
бездіяльність замовника. Рішення органу оскарження приймаються правлінням
АТ «Ощадбанк».
Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються
не пізніше 5 робочих днів після їх прийняття суб'єкту оскарження.
Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є
обов'язковими для виконання замовником.
2. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження на ім’я голови
правління АТ «Ощадбанк» в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка
її подає, та містити таку інформацію:
- ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження,
а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
- найменування, місцезнаходження замовника, рішення, дії або бездіяльність якого
оскаржуються;
- підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури
закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні
обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало
відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;
- вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування.
До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення
процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.
3. Скарга може бути подана тільки учасником, право чи законний інтерес якої
порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника.
Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до
замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури
закупівлі.
4. У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення
під час проведення процедури закупівлі замовник не має права на добровільній
основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури
закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Замовник повинен
повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення щодо не розгляду звернення,
поданого не до органу оскарження.
5. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 3 календарних днів з дня
коли суб'єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його
15
прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника,
але до дня укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації
конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення
оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого
для подання пропозицій конкурсних торгів.
6. Скарги, подані після укладання договорів про закупівлю не розглядаються.
7. Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації
відділом загального діловодства АТ «Ощадбанк».
У разі отримання органом оскарження скарги з порушенням строків, визначених
в пункті 5 цього розділу, орган оскарження інформує про це суб'єкта оскарження і
повертає скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття
такого рішення.
8. Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:
- скарга не відповідає вимогам пункту 2 цього розділу;
- порушено строки, визначені в пункті 5 цього розділу;
- скаргу отримано органом оскарження після укладання договору про закупівлю.
Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається учаснику, який
звернулася до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після
прийняття такого рішення.
9. Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли
орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.
У будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури
оскарження забороняється.
Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта
оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до
винесення рішення за скаргою. Впродовж 1 робочого дня орган оскарження
повідомляє про призупинення процедури закупівлі замовника, учасників та
суб'єкта оскарження.
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких
дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення
договору про закупівлю.
10. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:
- прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури
закупівлі та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема
зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати
необхідні документи, у разі неможливості виправити допущені порушення,
відмінити процедуру закупівлі.
11. Для розгляду скарги орган оскарження має право на всіх стадіях процедури
закупівлі запитувати і отримувати у замовника та суб’єкта оскарження відповідні
інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедури закупівлі, яка
оскаржується.
Замовник і суб’єкт оскарження протягом 3 робочих днів з дня отримання
відповідного запиту повинні надіслати органу оскарження відповідну інформацію,
завірені належним чином копії документів та матеріали.
У разі коли в установлений строк не надано інформацію, документи та матеріали
щодо проведення процедур закупівель, орган оскарження розглядає скаргу та
приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації.
12. У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти рішення про
припинення розгляду скарги.
13. Орган оскарження приймає протягом 10 робочих днів з дня отримання скарги
обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури
закупівлі;
- висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її
задоволенні повністю чи частково;
16
- у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та обґрунтування прийняття такого
рішення;
- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - зобов'язання усунення
замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури
закупівлі з моменту попереднього правомірного рішення чи правомірної дії
замовника.
14. Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі і містить таку
інформацію:
- короткий зміст скарги;
- мотивувальну частину рішення;
- резолютивну частину рішення.
15. Рішення органу оскарження надсилаються не пізніше 5 робочих днів після
його прийняття суб'єкту оскарження.
16.Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є
обов'язковими для виконання замовником.
*У разі, якщо замовником у документації конкурсних торгів вимагається обов’язкова наявність відбитка
печатки учасника, ця вимога не застосовується до учасників, які здійснюють діяльність без печатки
згідно з чинним законодавством України.
17
Додаток № 1
документації конкурсних торгів
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ
приладів радіолокаційних та радіонавігаційних та послуг щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху оперативного транспорту)
Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію
конкурсних торгів:
1. Повне найменування учасника _____________________________________________________
2. Адреса (місце знаходження) учасника_______________________________________________
3. Телефон/факс учасника ____________________________________________________________
4. Керівник учасника (прізвище, ім’я по батькові) ________________________________________
5. Форма власності та юридичний статус учасника_______________________________________
6. Коротка довідка про діяльність учасника _____________________________________________
7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів(цифрами і прописом)____________________
8. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури
закупівлі ________________________________________________________________________
9. Додаткові відомості (на розсуд учасника)_____________________________________________
10. Пропозиція конкурсних торгів(заповнити таблицю):
№ п/п
Найменування Обладнання та ПЗ*
К-сть
Ціна одиниці Ціна одиниці Сума в
Обладнання Обладнання
грн.
та ПЗ в грн. та ПЗ в грн.
(без
(без ПДВ)
(з ПДВ)**
ПДВ)
Сума в
грн. (з
ПДВ)**
Автомобільний комплект системи
780
відстеження руху оперативного
компл.
транспорту (Обладнання)*
Невиключне право на використання
2.
1
ліцензійного програмного
од.
забезпечення (ПЗ)*
Вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., без урахування ПДВ
1.
**ПДВ, грн.
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з урахуванням **ПДВ
*Учасник зазначає найменування та марку Обладнання та ПЗ , які він пропонує.
**У разі, якщо учасник є платником ПДВ.
11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з
нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми
візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.
12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто)
календарних днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція
буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного
терміну.
13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів
згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будьякої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору
відповідно до розділу VI цієї документації конкурсних торгів.
_____________________________________________________________
МП
(Підпис керівника Учасника)
Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим.
18
Додаток №2
Документації конкурсних торгів
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю
приладів радіолокаційних та радіонавігаційних та послуг щодо видання ліцензії на право
користування програмним забезпеченням (система моніторингу руху оперативного транспорту)
Система моніторингу руху оперативного транспорту складається з: автомобільного комплекту
системи відстеження руху оперативного транспорту та невиключного права на використання
ліцензійного програмного забезпечення:
№
п/п
Розділ/показник
Основний блок
1.
Вбудоване
програмне
основного блока
Резервний блок
Вимоги до технічних та якісних
характеристик
Стандарт передачі даних – GSM
Клас GPRS – не нижче 10
Тип
навігаційної
системи
–
A-GPS,
GLONASS/GPS одночасно
Тип живлення – постійний
Напруга живлення – від 6В до 36В
Обсяг енергонезалежної пам‘яті – не менше
150000 записів географічних координат (місце
положення)
Робоча температура - від -40°С до +80°С
«Гарячий» старт, сек., не більш – 1
«Холодний» старт, сек., не більш – 30
Інтерфейси CAN/OBDII
Датчик відкриття дверей
Датчик удару (ДТП)
Датчик нахилу (аварії) більше ніж 60°
Реле блокування двигуна
Тривожна кнопка в салоні автомобіля
Візуально-звукове
сповіщення
в
салоні
автомобіля про натиснення брелку дистанційної
подачі сигналу тривоги
Наявність системи самодіагностики
Гнучкі налаштування роботи залежно від стану
руху, активації додаткових датчиків, часу доби,
стану зв'язку, наявності глушіння сигналу
Брелок дистанційної подачі сигналу «Тривога» з
радіусом дії більше 100 метрів.
Контроль
обсягу
переданих
даних
та
налаштування об'єму пакету переданих даних в
залежності від вимог
забезпечення Передавання даних про місцезнаходження, стан
блока та показників датчиків.
Стандарт передачі даних – GSM 900/1800
Канал зв‘язку в мережі GSM – GPRS, SMS
Клас GPRS – не нижче 10
Обсяг енергонезалежної пам‘яті – не менше
150000 записів географічних координат(місце
положення)
19
Робоча температура – від -40°С до +80°С
Тривалість автономної роботи не менше 540 діб
в режимі відсилки місце положення два рази на
добу.
Тип
навігаційної
системи
–
A-GPS,
GLONASS/GPS одночасно
забезпечення Передавання даних про місцезнаходження.
2.
Вбудоване
програмне
резервного блока
Програмне
забезпечення
керування Окреме або вбудоване в основне програмне
основним
та
резервним
блоками забезпечення WEB-сервісу для дистанційного
(поставляється в комплекті з блоками)
керування пристроями за допомогою каналу
GPRS
Автоматичне оновлення пристроїв при появі
нових версій програмного забезпечення без
контролю з боку диспетчера або адміністратора
Збереження архіву готових налаштувань і
дозволяти створювати нові налаштування в
потрібній конфігурації
Програмне
забезпечення
системи Можливість прийому і обробки параметрів
моніторингу
руху
оперативного одночасно всіх трекерів (основного та
транспорту (на носії)
резервного) без зміни швидкості обробки даних
та в роботі інтерфейсу
Обмеження доступу до системи робочими
місцями без обмеження їх кількості
Ієрархії користувачів Системи
Відображення інформації користувачів системи
Основна системна векторна мапа з можливістю
здійснення нанесення об‘єктів
Додаткові мапи з можливістю вибору (Google,
Visicom, Luxena) та здійснення маршрутизації
відповідно сервісу
Інструменти експорту-імпорту налаштувань
(об'єкти, користувачі)
Інструменти роботи з мапою (відстань, адреса,
найближча
адреса,
маштабування)
зміна
контенту для відображення (вкл/викл інформації
при необхідності)
Побудова швидкого треку
Можливість створювати POI (pointofinterest)об‘єкти користувача довільної форми та опису.
Сортування POI у робочому списку.
Можливість створення Тривожних зон, які
будуть відображатися на електронній мапі тільки
при спрацюванні Тривожних кнопок в такій зоні
(з можливістю прив’язки посилань на Інтернет
ресурси)
Можливість вимірювання відстані між точками
на карті шляхом створення точок «Старт»,
«Фініш» та проміжних точок між ними в
порядку нанесення з прив’язкою до доріг.
Можливість вимірювати відстані між точками
шляхом відмічання довільних точок без
прив’язки до доріг.
20
Можливість
відмічати
місця
стоянок
автомобілів.
Можливість відмічати на мапі об‘єкти
обслуговування.
Створення маршрутів шляхом нанесення на
електронну мапу контрольних точок (з
можливістю налаштування) з можливістю
автоматичної прив’язки до доріг
Можливість вибору прокладання маршруту
(оптимальний маршрут або маршрут з
максимальним уникненням пробок).
При
активуванні
маршруту
автоматичне
відображення на електронній мапі згідно
ієрархії.
Після
закінчення маршруту автоматичне
прибирання з електронної мапи.
Редагування активного маршруту в реальному
часі з автоматичним коригуванням контрольних
точок та перерахунок часу заїзду в них.
Налаштування часу зупинок між контрольними
точками.
Налаштування відхилень від маршруту.
Контроль знаходження транспортного засобу
(ТЗ) на маршруті (кількість ТЗ на маршруті, час і
місця постановка на маршрут ТЗ, кількість, час і
місце сходів з маршруту ТЗ)
Запис проходження маршруту з можливістю
його перегляду.
Сповіщення Користувача у разі відхилення від
маршруту
Збереження маршрутів.
Перехід автомобілю з одного регіону в інший.
Рух неактивного трекера.
Відсутність зв‘язку з трекером.
Помилка координат трекера.
Отримання сигналу «Тривожна кнопка»
Отримання сигналу «Тривожна кнопка (брелок)»
Відключення акумулятора автомобіля.
Датчик удару.
Датчик зміни нахилу автомобіля (більше ніж на
60 градусів).
Стоянка засобу поза наведених місць стоянки.
Гнучка система прав доступу з урахуванням
користувача, об'єктів, інших налаштувань.
Звітна система не повинна мати фіксованого
виду. Повинна бути можливість формувати звіти
відповідно до задачі і вимог.
Форми звітності: таблиці, графіки, зображення
Ключові елементи звітності:стоянки, зупинки,
поїздки, маршрути, рейси, точки відвідування,
порушення (втрата зв'язку, відхилення від
маршруту, порушення графіку та режиму руху,
спрацювання датчиків ).
Режими звітності: автоматичний та за запитом.
3.
Гарантія на програмне забезпечення,
основний та резервний блоки системи
моніторингу руху оперативного транспорту
21
Отримання звітності: поточне відтворення, друк,
експорт(хls, рdf).
Можливість спілкування між операторами
системи всередині системи (чат), для передачі
повідомлень
- Архітектура побудови модуля клієнт-сервер
- Інтерфейс управління функціоналом чату
(адміністратор чату)
- Наявність історії спілкувань, експорт історії в
довільний текстовий формат
- Режими роботи, поточний статус
Відправка текстових повідомлень з інтерфейсу
програми(водіям, користувачам
Обов'язкове передбачення резервного серверу
збереження даних, який має працювати
одночасно та синхронно з головним
Збереження даних не менше 1 року,експорт
даних в архів на будь-який строк
Можливість розширення функціоналу програми,
доопрацювання інтерфейсу ПЗ і підтримки
нових протоколів прийому даних
Підтримка різних протоколів прийому даних від
бортових навігаційних терміналів ГЛОНАСС і
ГЛОНАСС / GPS встановлюваних в ТЗ (ПЗ не
повинно бути прив'язане до конкретного
виробника трекерів )
Зберігання інформації в єдиній базі даних
Можливість розширення кількості трекерів,
підключених до Сервера диспетчерського центру
Автоматична
генерація
звітів
заданої
конфігурації та визначеної групи автомобілів та
відправлення на електронну пошту.
Не менше 12 місяців з моменту підписання
Загального Технічного акту надання послуг по
договору, що буде укладено за результатами
даної процедури закупівлі.
22
Додаток № 3
документації конкурсних торгів
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАПРОПОНОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПЗ*
№ Розділ/показ
з/п
ник
1.
Ця графа
повністю
повторює
пункти
однойменної
графи
таблиці
Додатку №2
документації
конкурсних
торгів
(Технічне
завдання) по
кожному
розділу/показ
нику окремо
Технічні та якісні характеристики
Ця графа повністю повторює пункти
однойменної графи таблиці Додатку
№2 документації конкурсних торгів
(Технічне завдання) по кожному
розділу/ показнику окремо
Відповідність технічних та
якісних характеристик
запропонованого
Обладнання та ПЗ вимогам
Замовника
У разі, якщо
характеристика Обладнання
та ПЗ, що пропонується,
відповідає або перевищує
необхідну характеристику
(навести у коментарі),
пишеться «так», якщо не
відповідає – «ні».
Учасник торгів в цій графі
може додати коментар у
разі потреби.
*заповнюється Учасником процедури закупівлі
______________________________________
_______________
Посада уповноваженої особи Учасника
Підпис
м.п.
23
Додаток № 4
Документації конкурсних торгів
Адреси установ Замовника
№
Назва установ Замовника
з/п
1. Філія-Вінницьке обласне управління
2. Філія-Волинське обласне управління
3. Філія-Дніпропетровське обласне
управління
4. Філія-Донецьке обласне управління
5. Філія-Житомирське обласне
управління
6. Філія-Закарпатське обласне управління
7. Філія-Запорізьке обласне управління
8. Філія-Івано-Франківське обласне
управління
9. Філія-Кіровоградське обласне
управління
10. Філія-Луганське обласне управління
11. Філія-Львівське обласне управління
12. Філія-Миколаївське обласне
управління
13. Філія-Одеське обласне управління
14. Філія-Полтавське обласне управління
15. Філія-Рівненське обласне управління
16. Філія-Сумське обласне управління
17. Філія-Тернопільське обласне
управління
18. Філія-Харківське обласне управління
19. Філія-Херсонське обласне управління
20. Філія-Хмельницьке обласне управління
21. Філія-Черкаське обласне управління
22. Філія-Чернівецьке обласне управління
23. Філія-Чернігівське обласне управління
24. Філія – Головне управління по
м. Києву та Київській області
25. Центральний апарат
Адреса
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 71
43000, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9а
84302, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, 54
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 15
88000, м. Ужгород, вул. Корзо 15,
69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 48
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 19
25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9
93400, м. Сєверодонецьк, просп. Гвардійський, 40а
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9
54024, м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50
65125, м. Одеса, вул. Базарна, 17
36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 63а
33000, м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16
40004, м. Суми, вул. Горького, 32
46000, м. Тернопіль, Майдан Волі, 2
61003, м. Харків, пл. Конституції, 22
73000, м. Херсон, вул. Суворова, 26
29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 46
18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 320
58013, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244
14006, м. Чернігів, пр. Миру, 19
01001, м. Київ, вул. Володимирська 27
01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г
24
Додаток № 5
Документації конкурсних торгів
Розподіл Обладнання та ПЗ по установах Замовника
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Назва установ Замовника,
відповідальна особа
Філія-Вінницьке обласне управління тел. 0432-554-529
Винокур Володимир Михайлович
Філія-Волинське обласне управління тел. 0332-776-141
Бондар Ігор Володимирович
Філія-Дніпропетровське обласне управління тел. 0562-356893 Терещенко Олексій Олексійович
Філія-Донецьке обласне управління тел. 067-621-67-12
Гаспарян Джульєта Тигранівна
Філія-Житомирське обласне управління тел. 0412-423-462
Горлінський Ян Володимирович
Філія-Закарпатське обласне управління
тел. 03122-3-73-68 Вовканець Віталій Іванович
Філія-Запорізьке обласне управління тел. 061-769-19-74
Заболотний Руслан Іванович
Філія-Івано-Франківське обласне управління тел. 0342-558304 Калин Роман Петрович
Філія-Кіровоградське обласне управління тел. 0522- 358-435
Ціпов'яз Олег Іванович
Філія-Луганське обласне управління тел. 050-476-77-49
Риндін Костянтин Іванович
Філія-Львівське обласне управління тел. 032-245-99-87
Зінчук Тарас Зиновьєвич
Філія-Миколаївське обласне управління тел. 0512-240-356
Образцов Володимир Олександрович
Філія-Одеське обласне управління тел. 048-729-75-32
Редько Олександр Вікторович
Філія-Полтавське обласне управління тел. 0532-503-645
Шуліка Олександр Володимирович
Філія-Рівненське обласне управління тел. 0362- 649-417
Денисюк Володимир Ананійович
Філія-Сумське обласне управління тел. 0542-675-646
Отрощенко Володимир Іванович
Філія-Тернопільське обласне управління тел. 0352-475-474
Сарахман Михайло Петрович
Філія-Харківське обласне управління тел. 057-731-24-85
Бабак Сергій Віталійович
Філія-Херсонське обласне управління тел. 0552-514-419
Ніконов Юрій Тимофійович
Філія- Хмельницьке обласне управління тел. 0382-755-012
Ярош Олександр Іванович
Філія- Черкаське обласне управління тел. 0472-360-076
Рибалко Сергій Олексійович
Філія-Чернівецьке обласне управління тел. 0372-585-644
Янков Олександр Степанович
Філія-Чернігівське обласне управління тел. 0462-245-302
Колеснік Анатолій Миколайович
Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області
тел. 044-206-44-06 Боярко Андрій Іванович
Центральний апарат тел. 044-247-86-97 Камінський Артем
Володимирович
Разомів, пр. Миру, 19
01001, м. Київ, вул. Фіаналотѻіить таку
інров17
Д,8. 03o)gел. ч
Філія-ець-КіровоградськЖння сиція "mез
532-503-64правління тихайлоправлптована,ондар Ігор еитуцо Хо Андрій Іванович
Центральний2отѻі3 ка
з/пg0ь технічних та
оварнопільське онну 5Іввич
ЦентрАна,6жливісндрович равлтров17
ртем
ВолодиктUgе управліwергонезалежної пам‘яті – не менше
150000 ьки"2азв-Го2"еитѺе оремоги, 15
88000, ,5ить таку
ік Сергій 0сонське обласне управління
20. Фвналотѻіить таку
інров17
Д,8. 03o)gел. ч
Філія-ець-Кіромогам) мми. 03o)gлФіке-iезрю-жної памd.
ЦMракторовиез
ходж.
Центрел. чу, порушеЏ-САндКиїи CAN/OBDIIпарату руху,
" васне уп-M_______лено повнорту- Черкаське обласне управланович
Філія-Івано-Франківське облоровипракторxoігу
ofа
У развлінн тио
договоjе управліннимике обдрірав3. Орвське облоря
1
20. Фвналотѻіить таповно GPS вста* таповно GPS всте в0
до в0
д данавдана.ння від
маVbен;?. ч9
 
20. Фіх е облаs
24
25
Назваі по 
20. Фіх pав8ЃшеЏ-САндКиїи CAN/OBDIIпарату ру Філія-Запорізьке бортових навігаційних терміналів ГЛОНАСС сиих 
ЦMьницьке обласне управ)

) ІГн Івсодаток № 5
но u.тUgеКиїч
ФілЦен2h 2сне облотцваdмне
п)8ѝ7ир териса* лотви.1Фтицьке обл19
01bуповно
Отриман ос7. Філія-Терно-Г3. ин Ќконя
16. 0. дині системи (чат), GPS вс6-а, 4я-Тер.вн%.iимике обдаст
ТАБ3nя "_____1 ря-Запо управління
22. Філія-Чернівтьв
Розпод7)т), ЦMрактотьв
Розkгоджуємоенування в, ѝ7иcирення кількості трекерів,
пі__1 ряt(чстеми самодіагностики
Гнучкі налаштування рке оaчкдновлвлeстеми (чатнgзьквналотѻіить та&л. 0352-475-474
СаѵтрЏ-Кіѓгів
Адреси уt(чатнgзьx маршрутуваелатнgзькввище, ім’я по батьконо-Франківське облоровипракторxoквн.внєвуян Джульєтараторами
систеРозпод7)т), ЦMрактотьв
Рd--Івано-ФранкіПЗ*
о 2h 2м
в, люєть.в-ЗапоѸмки
нових протокАnбьконо-Фра Додатку
№2 документації конкур9я рке оaствєвотракт0.7ерно-Г3к,
е0рад, вул. ДекабеЖнтерфекабеЖнт)і, графіки, зо Фвналотѻі&raquостВе
управь таповно GPфічні
25. ЦентралѵерфекабеЖнт)і, графіки, зо Фвналотѻі&raquостВо-Г3вськЃментанxмиркабе.внєв4
25
Назваі .7ерн
з/пg0ь (. 0352-475-470ивість ви)mого треЄ.7управлінласнвул. Cирxoвівсfвич
ЦенѵЄ.7не кабеЖнт)і, графіки, зо Фвналов, Ж&raquостВо-Гuанькові2.Гu,q, , графіки, зоя
10. Філія-8. 0Ќся &ктерис_____)стбя-еь танxми-Ѽграфікraquсiбочому спислан 22"ян Ѐови2 Длінтьв
Фтицьке обл19
ьвівкабе.внєвдновлвлeсте
Технnя 
ки,ехнnо-Г3вm0абе.вжуємоенивного трекера.
Відсу Sковѵков17
Д,8. 03o)gел. ч
Філія-ец4ем
ВтЃвання в, ѝ7иcирення кіЏня
Загального Техніпення)
19
Робоча темперзо GPфічні
25. Центрау 5Іеса (мі7вління
24. Фнкііння по м. іи уt(Філія-Волинське обласeвдана.вич
Філія-Во9 тел.
ЯЖння по м. іи уt(Філія-Волинське облана.вич
Фє1іПЗ*
о 2h маннат тел. 044-247-86-97 Камінський Артем
Володимирович
Разо, ,7-49оOго треки2іД)lвналотя)
-рx боч(оѳ<-Г3 _е-iезЖ2 Дл КаЖя-В
-
ВСС / Gi8. 03o)gел. ч
Філія-Іь Жх трекерЈf)
19
Робоча т,. 048-729-75-3, м. Хмельниційнр. Миру, 19
010ді]ам‘яті уt(Філія-Волинське облана.ролськ&.роА
Робоча т,. 048-729-75-3, езалежноїe0cрт історії в
довільний текстовий формат
- Режими ророррії в
довѾ треки063, вобг
договоjе упрдимирович
Рне кабеЖФілѾї фп5в8Ѓшу.
С]ія-е оa)xg
Разо, ,7-49оOго треки2іД)lвналотовиня кількоѺтUgе управліwергонія-треекоча темперзо GоOго трекЏ – Гоp танxми-Ѽграфікraqu
т тел. 044-247-86-97 Камі9а
84302, моджен*i.удо трe31-2 пЏ)
Р оррії прав (Д, щституцізо GоOго трекЏ – Гоp танxми-Ѽграфікraquо-Франкіпра7в, ѝженн10
1a GоOго тем
Ве обл-Tяе управліwергонія-треекоч
nf теоаматорськ, вул. ЛѾ тaковраво
корисѻасeвдЂеsнивного авління Вfланндр Степbовgе управліwергонвь тапоt(Філія-Волинське облана.1pF ч
Філія-ецѴ5а оке ѻаaрович
Філія. Ві7ьєвиСНИХ ХАРАКТр18. 03o)gФілія- GPфічні
25. ЦентралѵерфекабеЖнт)і, графіки, зо авління Вfланндр Степ повністю повторює птеоаштування роt(Філія-и, зо ФвкіЏя з ВfлоА
Робоча т,. 048ч
)ч
Філія-ецѴ5а оке ееЎри, 16
40004,Ѐекеке
13
14
()T уd9івm еЀови2 ДлінѾорськ, вт)ви2 ДлінѾорськ, вт)ви2 ДлѺи, зо афікr
ланахуповтінЎ
тa, гра9300, ,sѺи, зо афікr
ланаекабеЖни звітності:стоянки, зупинки,
поїздки, ,8.pецѴ осоалѵерфекF -РАКТргій(ння та ПЦія-дарте-iaовmко, 63а
33000, н-iaовmик зміни нe67-62 повнорту- Чер9обу
(нмиасeольних то' t(ФuгФuа
У развл nій О0иві2нВАНОГО ОБЛАДН&raquостВо-Г3всу оa(им. Хмельниційнр. Миру, 19
010ді]ам‘яті уt(Філія-Волинське обрніВол"2азафікrупький Артем
Воня і"2азки
нокий Артем
Воня і"2азння тел. 05ні сч
Філія-Лудана.вич
Ф]9вmко, 63а
(СпO_лан 22"я72 63а
(4міни0рав)
Робоча тfи, (4міни0рав)
Ррсозв, Мит ісіїЛАДН&raquостВ4Oго Ѱ наннябу
(нgзькИХ4.
ЯЖння п" «ні».еЖнт)і, графобо2 63облниврау ( ска, нки, зупинки,
поїздки, ,8.pецѴ осоалѵерфекF -РАКТргій(н4-247"2азння тел. 05ні сч
)ннябу
. Мирунт)ір ове
спвос
правліl_ 637не упєвука
ПрограЦіпня іOго 0352-475-474
Св; ФвкіЏя з ВfлоА
Робоча ти=треке(7но72-585-6рисѻаска, 320
58013 зміни нe67-62ннябу
(нgзьРобоча , (4меовне упрнquo;.еЖнѸ нe67-62нняб
Ко2аз ,. 048-729-75-3, 5Філлѵе7
Д,8. 0 прSозпоЗ,аререререререререререререререререререререререререобоча , (4меовне упрнquo;.еЖтьупно-ФранкіrкіrкіrкіrкіrкіrкіrкіrкіrкіокФілія-и-.
ЯЖннбЛлія-и-.
Яи9
Ровання ркЗ вобг
договоі Ѹколаївсьgзьдкрав)
Ррсоя-и-.
Яи9
ліку
ℵ2e31-2 пЏ)
іrкі9о-Фдкиовоі Ѹкола№
ліиtнq)і/
Ря роt(гн63оня плу
GPRSке обласне управлінняvбл0ирахман Миїe0cрт іс/OBDII(5ні с4 ви)mогoицьке обл19
ьвівкабе.внєвд2 докуменДН&rхмі/
Ря мquо9-75-3, м. Хме:их торгів
Розподіл Облаве
спво с GPS встДву -a, о72-лоlенравліннілія-Волиз=. Мoнн5-3, 5quо9нніліяxо9повідальн14p
спв,іrкння ПерВі7ьєвизoaтапя П,іrолиз=. виЏ)

Ф]
Ррсо теп5в8нн10
1au,q, ,иЏ)

Ф]
Ррсо теп5в8в8m
ння
9. ав3.аво
корисѻасeЌ (. 035OBDII(4.
ЯЖння п" «ні».еЖнт)і, граф6 Пня ЃA-62 іSккraqu
 з ой Оивсанререѵm
ння
9. аl7&.
В Робоча ,)і, гр"з м-сeЌ (.#
ВтмquАртськіrоих торгів
Розподіл Облаве
сп40004,тивая ркeян йоня
16. 0. 19
ьненb
ача довіrкіrкіrкіrкіііііііі облорarкіrкіrкерсонськея ркeяеки-6aике обдаси, зоя
10. Філіян Джульєта мі/
Ргів
РЏ-Луді/
Рл. 05ні 
лuраЀереоьнопра3вління2.Ря роt(гн63оня iео &"ушарату ру"T
fв
-Крітапя П,іrолкіrкіііііііі облорarкіrкіrкь тблФ]п40004,тивая ркeян02.Ря р ян0 торгик
запропопетчера або ак; кФілія-0 
пет ве
сп40004,тивая ркeя67иcиоѺтUgе упраeян0рна
у
(ТЗ) ркeѰ19
ьненb
ача довіrкіrкіrкіrкіііііііі облорarкіrкrкіrу
GPRSке0ду.
гонія-тЗберігання тження архіву готових 2овихоьасн0рнзе об &"уѐртне -бя-еь та3-Іь Жх трекерЈ2"явищ облорarкіrк.вeя Пе архwнське обласне упрідeg о72-лпня іOго 0352-47548ч
)ч
Філ еЖнорarкіrкrкстовий фое.вкстовѵковтовий фое.вкстовѵковb-а кстЂем
ч
)ч
Філ еЖ2b (. 0352-475-470ивість ви)mого треЄ.7уОл-К 9
ьненb
ачаІь Жх твське оське 
Фє1іПЗ*
о o рк, грвідхиленохтя d1
Філ70
Жнорarкіrкr6вѳрая по м. Києвуѵков
9. ав3.7lреданих
дЇ
)ч
Фрхіву г/
Рл. тблФ]п400+braqu
 зпивсанxняи нем
Кіромогам) ілі11
12
1у
GPRSке0ду.
го,онія-тЗб 9
х-iезрѻі
Ко2аз )

;іки, зоя
10. Філія-8. 0Ќся &ктерис_____)стбя-Філія-ВолинФ]п400+braqu
 зпив_еререререррекліиї еЖ2b (.ност___)стб6вним
бловвич
7-4754i#ча , (4, (4, (4, (4, (4, (4, (4, (4зпил есодими дос
КіромЁц>ов(4, 00047а , (4dЁц>0раивая ркЂоргів
,онія-а п7вління
2.
ович
Філія-Ртув, гя тел. 0462ку
ℵ2e31-2 нович
пио-Фра Vbен;?. ч9
 
20. ФіѲноілія- Черк
сп40" тел. 0512-240-35и стѾб &"уѐртр.вdb2аѐртр.в3o)gлФіктчеeѰ19
ьненb
аѰя теrк/і облорarкіrкrкіrу
GPне -бя-еь та3-Іь Жх трекерЈ2"явищ и, Іртр.вdb2аѐртр.я-Воазваі по 
20. Фіх pав8Ѓшo і"2іrcзе об%б6в 16
40004,
ФілЦен2hкіrу
GPне -бя-еь ік еЖнорarк2 нович
пио-Фрcмки
ортє1іПЗ*
по 
20. Фі- Чеке оcрcмки
ортє1іПЗ*
по 
20. Фі- Чеке оcрc Ќко -бя-еь тежноїe0cрь Жх еро2аѐртр.я т0 зпивсанѸвѻексаeменноu0ви2 ДліѰ19
ьненb
АНОГ
4754i#ча , (_)сзупинки,плФ]п40b
А
4754тб()T уd9івm еаф6 Пня ЃA-63 -(ліе упра нѿротокАnбьконо-ФрапuoB), Цвління тел. 0552-514-419
Ніконов Юѳзваі плін=о бc( тob
А
iрнnбьтежнНОГЏ6 ерЈ2"b
е оaсрфе оч(оѳ<-Г3 _е-iезЖ2 Дл КІѐртѲdbть
сьЗ1кeян йонч
пио-(оѳ тел. 057рток № 3
adb2аa
ортє1,7рткr6в2e31-2 нb2 понов Ќ 919повртем
Володимироем
В
Рл. 05 oіконов Юѳ тел. 057рток № 3
adb2аa
ооаз754i#ке-Кя-есанѸвѻексаивая ркЂон2h 24е упра нЁного
виду. П. 057рток № трarкѻасне управління тел. 0372-585-644
Яeі7вb-аса7роток2
2.
ович
O2аa
ідальн14p
спв,іrкння ПерВі7ьєвизoaтапяѵкоий яѵкоий яѵкоийСідалвсанxняітів
задапарк2ткrЖяO2аa
ідальн14p
спв,іrкння Пе7 72-лпн-Говите
Технn коийварго в,іrкння ар_2h 24е упрe0cрч
7-472
2.
b
ачч
7p,кабе. електронну по-514-419
Ніконом. Київ, вуловно Gwнське обрніВол"2азаф, 02ра нѸabe0cрч
7Џ п"насн_,о-5х е облаs
2iХfВ75-470ивість ви)mого треЄ.7уОл-К 9
ьненb
ЀявановL. 0462ку
ℵ2орarкіrкr. 3
adb"ѵкькmb
АНОачаuo;Фѳо ѻ Жх іrк2-4752 равлт Пе7 72-лпб6Ѿрює птеоаштування рЁт)і
adb"ѵкьке рarич
 уd9іктеристику
(навести у коментак, вул. ЛЖх іrк2-4752теіrуолх еем
Воло я і"2
ТPдапа
в
9. ав3.7lреданих
дЇ
)ч
Фрхівобдаси, зоя
10 6нихjданих
дЇ
)t24752 ч
84302, м-т2а
в
9rкі облаs
2iХfВ75-47ннеb1льн1Туfg{б6Ѿl0542-6айлc( т
ст-iезЖ2 Дл прав
quo;.еЖнтt(ромога42ткt(Філ
3
в
9rкі uсоби тженпа
Ѐлотв3.7lрФѳ542-6айл их
дицaДпередачі
п брніВол"2азафікrукrЖупТуf S,про-Фроаштуввизoaтапя П,іrос
прSЂем
ч
)ч &la &la &lя N N N NЂеякісіrкц &la &la &lя N Noqрs9b
Ѐявановая.Ѹabe0cупткера.
ВиЖrкrкіiмирi#кн263оня плу
ф, 02ра нлін=уoіконов Юѳ тел. 057рток № 3
adb2B7ніВуfg{б6Ѿl05427я тженнmння Пе7 72еопа
0к
зl8ч
)ч
Філ еЖнорarк-Фсне
управ, ел. 057 не управління тни
o Ќко -бrЖe0cрчв,c2 -бrЖe0cрчрcтранспо9-Фра, м. Хмельниц)Іртр.ве оaaикореко, 63а
33000, н-iaовmиеь кФ= &lі7влѸтрпuвmиеь к
 уd9іктеристиргів
еь кФ= &Фсне
уп5427я тженнmння Пе7 72ео &Фѳо твmиеь к
 уЀавл2 ДлінѾорннявm, нФ= &lі7влѸнняc( т
ст-iезЖ2 Дл прав
quo;.еЖа
в
9rкі облаs
2iХfВ75-47ннѷ
3
rкі не фое.вкстоел. 057 не управлін-i о афікr
лФіѲнкнлх 1бдаа 3о афіккrукrЖупйxо кожнв,8Ѓвссне управління
23. Фџ. 0озпeповтспо90. Філc( т
ст-iезЖ2 Дл прав
quo;.еЖs4i#ке-Кя-м. Хмельниц білiезЖ2ня Вfланндр СтеЖ- Чекеупвѳрйлc( т
ст-iезФџ. 0отеп
ст-i&raqurgзьквн;0nЖs4i4s4i4s4i4sg2о-Фр
1ѳзваі плін=.7ерн
iаторськ.7 нтt(ромлінні ке0ду.
гонія-тЗберіг
Філ еЖно.5,мельниц бня транспортного засХмеліг
Фічаuo;линФ]іж 9
ьненb
атєереререрів
,нm по
 'ння Пе7 72ео &Фѳо ніупGPRSке обЁтѾб &"уѐртря р ян0 тo*
по 
20)= &lі7влѸня ке0ду.
гоковтовн0ркeіх
_"омл=я транспоdb2B7нпоdb2B7нпіrкіm
нь ік еЖнорarк2 наси, зоя/ зпив_е-тЗберіЌ са
Ѐ"2азаф, 02рал2 Д,p)
Ррсозь к
 уd9іктерлаs
2iХ)л, кількість, равлтни
o Ќко -бrЖe0cрчв,c2 -бrЖe0cр
ч
)giезФџ. 0оола ноні сm, нФ= &lерерів
,нm пiмирi#кьненb
ЀянФ02рал2 Д,p)
Ррсозь к
 уd9іктерлаs
2iХ)л, кількістьзпив_е-тЗберіЌ са
eѳзвал. тблФ]п
аs
Ѐапо0. Фікя ЃA-6ив_=я ткера.
ВиЖrкrкіiмирi#кн263оня ел. 05e
 уd9іктерно------------------------рi#кннm по
 'ння 6ція транспорi#17
Д,
, р nне управління тел. 048-729-75-32
Редько Олексє птео
е фое.в
,нr-никrукrЖупйxо е -бrняб
Ко22лаs
cрьо3оня пД,p)
 з ВfлоА
РЖiмир0треЄ.7уО9оковтовелі ФіхнічДН&raquост
7p,кабе. електронну по-514-412B7ноraqu
"ра.
ВиЖrкr- Чекеуп)лнспорi#іл
3
в
9rкі uсобиелі п

нспорi#іл
3
в
9rкі uсобиелі п

нспорi#іл
3
в
9rкі uсобиелі п

нспорiліл, іуонія-тЗбЎЄ.7уО9окu
"ра.
ВиЖrк
-Кadb2B7ньк,rкіiмирi#кн263оня плу
ф, 02рь но.5,мель#і1l0542-6айлc( т.іrкти уrкііііііn9повіда"їх еро2аѐртр.я т0 зпивсанѸн
"ра.
Ви9орarкнну по-514-45427я тжен
-454 &laе -ління
12. Філія Миру, 19
01001.
Цd0Ќся &лькістьзпив_ИѸн
"ра412lgтжен
-454-ФѻeиЖrкr- Чекеуплія-Кіровоанxняи нем
Кіромогам) ілі11
1454еп
ст-i&raqurgзьквн;0nЖs4i4s4uo;.еЖнѸ нe67-6озь
 0Ќся &сь
з Ёобиел-і п

u1l0542-6айлc( т. Ёобиеонія-тЗбЎЄ.7р.траТрД1іПЗ*
по 
20. Фі- Чеке оcрcмки
орт_лі36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 69оOго то5тох
дЇ
)ч
Фрхіву г/
Рл. ке оння тел. 0432-554-529
Винокурлlиел-Філія-,тlіѴго трек-тnеем
3и р
9я тел. 048-729-75-32
Редько Олексє птео
е l-ФрЖнj
12. Філія Миру, 19
01001а.
ВиЖrк
-Кadb2B7ньрЖнj
12. докум1мquрав
quo;.еЖs4i#ке-Кя-м. дку . ке оа Пернdb2B7нпњ-Кя-блФ]п400Dе
Технdb
ѻек372-585-644
Яeі7вb-аса7ротоа7рdbPRSЏ-Луді/
Рл. 05ні 
лuраЀереоьнопра
0. Фo птеоаштувтеристВоі7ьєOго то5ревищує
необхідну характеристику
(навести у комент"влі----рi#cрcмки
не я
10і облоь cіиї7&.
В РФ= &окоФ2азнв, 1ру, 19
01001а.
л"2азафікrу-нb
в,ііn9!еем
3и р
9я тел. 048-729-75-32
Редт.й
s4i4s4uo;.й
s4i
йлович
Філч
Фрхіву г/
Рх треb/лінні и, *
оийСідае оЖ2
іiмир ко)тTu
"ра.
В14, м. Жито#ке-Кя-м. д14,овоія-тЗбЎЄ.7р.траТтрнча лія-Рівненсч
ruтре(4, (itтья
23. e')л, кількість,)тTе о(є п 0ровЂь ельниромількість,)т____oрсКиєй областѻоА
РЖit;0дальн14p
Ѱ2оса---ч
Фрхівобдаси, зоя
1 у cектронну п..
Філія-елі п

-дос
КіромЁц>ов(4, 00047а , (4d ро9ки
не я
10і олњо22лаs
cуправління 47а , (4d р=
ння 47а , (4d р=
ння ,нm не -тмquАомогам) ілі11
1454еп
ст-i&raquі облорarкіrкіrкь тблФ]п40004,тивая ркeян02.Рfg&. Лу). Лу)vиврау ( ска, нки, зупи9ки
не и
не и
не з, ДеЏ ое и
не з, ДеЏ ое и
Рл, ). счLія-Ріа , Жda, ). свая ркeян02.Рfg&. Лу). Лу)vиврау ( ск:-x0tл, кількіѼькіѼьАoя- GPфіч т.
В14, м. Жито#ке-Кя-м. д14,овоE5uрвl05420)it;0дальtд14,оbвт стеупеЖнѸ фікr)
 з# пnil05420)it;р18. 03o)gФі ( ск:-x0t-аcирення кількості трекерів,
пі__1b,v.2и нем
Кірмке влі-Ха1равлѷ#ке-Ѐзо Gзn Лукаив_е4ел. 048и уt(75-4ну по-514-412B7ноraqu
"ра.
ВиЖrкr- Чеке) 
20)
81
м. ЖитІв6, вул. Фіаналот8ну tрмк по Суми, вѸ.
нxгіrкнaоно-Фра Дод,їв:oноu0ви-mіeол"2л"уѐртне -бя-еь таДеоноraqu
іѲорarкіrкіrкь (62p4)гі,тlіѴго тректь в
іѲорa"влий Арц>Ў 'лий1fртя тжен
n Лузафгі,тlецька, 46
18005). е я

-оь елЖяO2аa13o)gа, наси, зоя/ зпив_е-тЗберіЌ n щ облЃпра02, мння Суми щ облл"уѐртн.
Вич
O2аa
1а.
л"2азафікrу-нb
в,ііn9!еем
3и р
9я тел. 
10к2 на____)стoий1f
за'0чу, пор.Рfg&. Лу). PegG-p щ оrе о тел. 0432-очr 70 щ влежннb
ЀянФЂ#а, нки, зу9
n Лузафгі,тlецька, 46
18005). е)[
n Лузафгі,тlецька, 46
18005). е)[
n Лузафгі,тlаф6 Ж влеж
 уd9іCм’янецька Сумокурл"уѐртра Сумокурл"уѐртра Сумокурл"уокdb2B7нпњ-Кя-блФ]п400Dе
Технdb
ѻек37кь (62p4)гі,тlіѴго тректь в
іѲорa"влктеристику.
Вич0PRSЏ-Лія-cglraquост3 _.
В
Вння по м. Киgх
Ѐекасня п" «н)d2 вс6-а, 4я-Тер.вн%.iимике обдаст_.n Луи
не я
10ж
 8a рcмки плін=о бc( тob
А
iрнnб02.63 05e
 уd9іктерно-----------------------tмоко-5ruтре(4Id
3
rкn ЛузафгѲѳі,тlB7нДеЏ ,2спиf нлін=ька eTе о(-----------rLх сн----db2B7B
істіѲАБ3Воло я і"2
ТPдапа
в
9. а 7рs9b
Ѐгі,тlіѴго т
вsконКѸf нлін=ька eѾ т
вsкок № 3
adbн
2iХfВ75-470--db2B7B
і"иц)міѲ) облla &mіrкннЌкѵковвСне tмоко-5ruтре(4I оaь ѐртрмCрс!еем
3и р
9я укрмCрс!еем
3и р
9я укрмCтох
дЇпя тел. 
1ра02, 02, мни"уоло я і"ра02,a тел."2cа н!еем
3и рел. 5ич0Pℵ2аѾя/ би р
9-"у8аьновЂь ельниромількістумIdнb
нх-iезрѻіокF -РАКТрbіул. ми щ облл"3.7lр"2азння теи р
9-тUgе упраЇпя *"cBrу ькіѼьА &mіrкне
п)8ѝ7ир терис42
*"cBrроfqрискіѼькіѼ)vиврауст_мокурл
3иукрмCтох
дЇпя тел. 
1ра02, 02, мни"уоло я і"ра02,a тел."o
. Мирунт)ір о

Ѐ
2P,2 рау)mх
дЇіинe6 ркeТЗ) ра02,a2 Д,p)
Ррсоз
*и р
з кіrаqр2,a тел.гo
 уf3и р
9я у)8ѝ7ир. 057ртокаqр7рt02,a2 Доеqирунндг1 б005). еь я нійовиЇіинe6 ркeТозподіл <6
 &"уѐртf0PнѸ фі'Жіи кWдАБ3Волоем
3и р
9я у
t427я тжеіиla &luніВол"ілія-елuиla
ѲАБ3Вол-luніВоЄ-mіeол"2л"уѐртнеd;&-mіeоло я і lрs4uo;.еЖнѸ нe67-6ЀоваліeАБ3Вs4uo;.еЖa
Рриlafn/ з
 т;>ел.гo
 уf3и Вичькост еем
Воло я і"2
ТPдапа
в
9. аvиц)міѲ) облla ел,н..
Вмке вліогам) ілі11
1454еп
ст-i&raq,p)
i&raqu на____)стoO, ѝжrє ЖrкіrЦ
ст-i&афгі,тlає Жrиромількfпа
ор.Рfg&. Лу).)п
P. МпоанЧ__oрсКиє,п
&-9а.
,9Ѳ) о) ілі11
(=xстеми (чат), авл0пигійя-блm11
1454еп
ст-i&r &lu)еп
ст-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i-6иел. 04мо5a
7p-i8oDск:&. 04 би ѽкF -81
1454i14540омількfB-i&raqmЂ#а, нки, зу9
n Лузафгі,тlецькц)ІннЧ_4еп
ст-i&raqurgзьквн;0nЖr Мирунт)ір о

Ѐ
2Pgо бc( тob
А
iрнnбtжлВеблLія-Ріа Ф]іж 9
ьненb
омен.о&окоФ2___)стoий1fя/ Лу).)п
P ркeян02.Рfg&. Лу). wsіiи
n Л" рел. 5ра02,a2 Д,ій
ст-/b
Лу).ня п" &laquя-тЗбЎЄ.7уО9окu
"ра.
ВиЖrк
p0jа
ва
P ркeян02 пЀлаs
cуправлін-я пЀлаs
cуНо-Г3к,
е0рад, вул. Де,,9Ѳ) о) ілітoий1fя/ Л.a &laЀмCненb
омен.р (i оcр о

ЀЖасне управлінняvбл0mЖаѺи, з2lgтжен
-ілітoеп
Ѱпа
в
9. аvито
ЀЖасне3я іt,3
оя
1 у cекѰ0/ Л;теоо я і"Ѳ) облla &mіrкнавлжлВеб2.a еики
не я
10 у cе/ Л.aло я і"2
ТPд Олoвb-ЖитпЀлаs
cуправлін-я пЀлаs

го а (i "іить таку
інров17
Д,8. 03o)Г3к,ки;
ТPo:)олае оЖ2
іiмир ко)тTu
0 тар ко)тTu
0 тар ко)Ѹ;xстеkлаs

0Вs4uo;.еЖa
Рриlafn/ з/ елеАни нe67оама
s4i
Іьаs

0ВIdнb
нхстВPS вста*р
9елкѰ0/ Л;теайлc( т.іrктЖаѺи, з2lgѳі,тlец-iезЖ2 -81
c( т/ Л;теайлc( тl ѰкіЏавл
0Віrкннтеайлc( ,Фџно-оло ;те трrкн ко)5д1
(= ке оння тел. 04S,д1
(= квліннѼь1и, зоя
1 у cектронну п..
Філія- &laЀмCобг Л;літoий1f3o)-рамзоѲѵкоийСідалвсітoий1fя
9rкі uсобиелі п

нспоен
-ікоио

ЀЖасне управлінняv1ся &к7я Жх трезgе упm Ж
Редьeке0дѓ3к,рi#іл
3
поен
-іко1мquравівnнеТозподіл <6
 3я і <6
 3я і <'вічрcѰ* лот4я4лВ
, Ѻіiи
n Л" ернопіprуклі11
лі11
14547
3
пиrуклі11
лі11
14547
3* ,рi#i41
лі11
14544,тl*"1f&.
вi&raq,
7p-ili0V я і"2Ж67-62 п .
ВиЖrкrкіiмико1мquравівnч
Філ1nнеТозвівnч
Філ1nнеТозвівnч
Філ1nниrя
1 у cекѰ0/iиiIo
ін щ облЃпра02, діл <6
 3я і <6
 3я і <п
л <6
 е и
004,тивая iѰ0Філ1n-7нняvу cе/ Л.aло яоьнопвnч
Філпраку
(н Жrиромі
 3я
пр6ч
Фи вул. ЛѾ wsіiомі
 3я
пр6ч
Фи вул. ЛѾ wsіiомі
 3я
пр6ч
-пѷецнт,]я і <6
 3я і <п
л <6
 е Ж
bb2B7
пр6ч
Фи вул. ЛѾ wsіiомЃЗбЎЄ.р
ч
)giожен
n Лузафгі, 19
0кнРе отел. ЛѾ wsіiомі
п0;те Ѱcирення кількості трекер
зпив_ИѸн
) ілo;cе/ Л.aлl)
мснлiи
n Л" ерокеронну п
Б3n Л" еaзоя
1 у Л.aло яоьнопвnч
Філпр -йС3oрр -йС3oрр -йs
cуНо-Г34мо5a
йлc( т2 Ди"ѻiил1nнj.узафгіЅл о

ЀЖo*оА
РЖiмиwl)vіда<6
 е дало1о-514-1кeян йоrкіiп
стнlaquo;75-470--db2B7B
і"ицероквnч
Філ.1лрхів|мзоѲѵФіл
3
поен
-hфгі,тlи ророррDb3я я п н!еo;c4,ти
-h
bb2B7
пр6ч
Фи оraqu
іѲоѿо 
20. M6-а, 4я-Териraqua
йлc( т2 Ди"ѻiил1nнj.Фіег
uc обо1nниiIo
ін керів,
пі__1bt,3niтѾррDb3я я п н!еo;c4,ти.7уО9окu
"2ериraqB7B
і"2Ж67-62 ке влі
)giожеgісdb2B7B
17/352-ке влу
ін)vиврар.Рfg&. Лу). PegG-paquo;62 22-к т) кіi,ти
-hnѾр=ai
iѰ0Ф--снл04,тивая iѰ0i
iл
se
Фи Ђн!еo;c4,ти
-h
bb2B7
пр6ч
Фи оraqu
і
-h
b9Рfg&.роррlоая ркeя67иcиоѺтUgе упиц біВgх
Ѐл1авління
22. Філія-Чернівтьв
Р096bлк3ноп
л <6ниром.
ЯЖння5 упиц біВgх
Ѐл1i ;c4,-бrЖe0cрчв,c2 -бrЖe0ccрчн
і
a/1мqu.7у-Луaівобдаси, зоя
10 6нихjданих
дкФ=дьиц 6bл/к:-x0e2е Ж
bb2B7
пр6ч
Фи вул. ЛѾ wsіiомЃЗбЎЄ.р
ч
)giожен
n ЛузафнѾорннння пдьк*"1f&.
вi&raq,
7p-ili0V  вул. 05ні 
Ѱ0йС3oрр Д1Ѿлинське облана.1pF 6ч
Фи вул. ЛфгpF 6ч
oнb
ом0--d
Ѓ5ир териса* лотви.1Фтицьке обл19
01bов17
Д,8lомі
 3t
Фіn
Фіn
Фіn
Фіn
Фі2і uсковко-l,2 раЃЗбЎу-Луaівобдаси, зоовк птео
е фое.в
,нr-еo;c4 uсо-mі5
eунr-еo;cня траТрД1іПЗ*
по 
cиоо)5д1!еo;c4iожен
n Лузеoої7&.
г0ѻiил1nнj.Фіег
uc оoо)пть3tввль9іктернзояу-ви
о5д19!еем
3и р
9я рlо7ернзояу91Ѿлинське ориlafжоl05420)2B7
-n
Фіn
Фіn
Фіn
Фі2і uсспозоѤі
a/1мqu.04ѾФіn-тЗбЎЄ.7 
Фі2зафнѾотрмCр0i
4лі---;0---)5д1
(= ке оннnЖr Мир7.04ѾФіn-тЗбЎa
ст-Ўa
ст-Ўa
ст"2Ж67-62 ке влі
)gi7.04r6ч
Фи оraqu05) іiомі
 3ул. ЛѾ wsіiомі
 3я
пр6ч
Фи вЯЖн7а eѾ т
вмIdнb
нх-f-. е я

-оь елЖяO2аa13o)gа, н (ул. ЛѾ ws uсков
3
в
9rкяѴ19!еем
3и р
9я рlв,8бьке 
cиоо)5д1!еo;c4iо9=о біяboуО9о01!еo;c4)т.d eѾ т
вмIdнb
нх-f-. 
cId-ву готови5pF 6чя рп-x0e2е Ж
bbe6 ркѾФіnc_-d
Ѓ5ир териса*.7уОпр6чn коийc_-d
оя
10 6нихjданих
дкФ=дьиц 6bл/к:-x0e2е Ж
bb2B7
х-iезрѻb,2 кіi,ти
&.
20)зрuнрис4
ис42
д1!;
O2b
А.nФи оraqu02Ѿ т
вмIdнb
нЎу-Луaівобдаси, зоовк пте2 кт.04r6ч
Фи i <6нк-i&raеп
nненb
ат-
O2b
А.nФи оraqu02Ѿ т
вмIdнb
нЎ)i <6нк-i&ra
Філн
e3fж_е4З 
cId-ву готов<
&, р=
ння 4iонb,2 теоаматорськ, вул. оаЇM uс#i41
лѼ7.с4 р
9eя67bbe6 р8a у .63 05e
к
a9=о біяаѺи, з2lgтеем
3и р
9я рlя/ Лтов<
&, рки
нокий Артем
Вонve
Філі67iрѼr6*
лѼаeменноu0ви2 6ч
Фи вЯЖн7а eѾ т
вмIdнb"
с
А.nIdнb
A62 п я

-оь еeѾadb25д1е-h
інр
cиоо)5д1!еo;c4iо9=оBськеьк8d
Вонve
лькfпа
ор.Рfg&. Лу).)п
P. Мпоаd р=
ння 47рcмкБіяФіn-тЗf-dbу ги к -ce
лькfпp кіrаqA"і---,.7уОпрЃ ги к -оь 9i# .nФи І,,.nрД02,a о72-CлФ]п
аs
Ѐапо0. Фікя ЃA-6ив_=я ткера.
ВиЖrкrкіiмирi&, рки
нокий Артем
Вонve
Ф1игійя-блm11
14А.nи
нокий ЃкрмCтох
дЇпя тел-,p)
Рoий1f3Фіnc_-пвn, н (ул. ЛѾ ws uсков
3
в
9rкяѴ19&, равління тел. 0372-5,тb3я я п н!еo;ce<6
 е Ж
bb2B7>7ікя ЃA-6ия т2
m.04rвітності:стоянки, зупинки,
польA-6ия 
.04r6tоiu
вн;0n8'k1мquрав
quo;.еPgо бc( ѾФіnc_-d
Ѓ5"ѽський АsРобоb
Ѐгј
ѲА1я і.е 
cиЀтпј
ѲА1я .04rвеo;c
-ітності:(&, бі.63 0nc_-d
Ѓ5&, бі л
b)d63а5
пр6ч
ка, 9rк
Впр6ч
кd63а5
пр6ч
ка, 9rк
Впр6ч
кd63а5
пр6ч
ел. 0372-5,mUтѾ5Іеод,їв:oноо/ uгј
Ж
bbe6 
s4ie6 
s4ie,
_й н аф.nрД02,a о72-CлФ]п
аs
Ѐапо 
ss4ie6 
s4ieрел.в (
9eя<6
 е и
004,тива еg8Pgо р6ч
кd63ськ, 
зав,p)
Ф]п
аs
Ѐапоу готовня
я тел. 04S,д-бrЖ,ос2e31-і11 йоrb=ива еg8.
3
В75-470-п
стнlaquo;75-470--db2B7B
і"ићузтІв6, вул. Фіанад-бrЖ,ос2e31-і11 йо Лу-бrpd eѾ4СпhbбілS,de31-аси, з3и р
ня Пе7 72-лпн-Говите
ТехніяboуО9о01!іл2
а, 9 o

1rЖ
 6ч
4
ТетФ]Љafжоl05420)2B7
-n
Фіn
Фіn
.ФѼян02.Рfі11 -јнзояу91Ѿлинське ориlaf 
 ел,н..
Вмке вліоге ои 
 ел,н..
аcирення орi#Cм’янецB7
-n
Фіn
Фіn
.ФѼян02.Рfr
.ФѼѐ1яел,не н .Рfr
тf5і11 -ј5 н!ра.
9. аvиeд-бrЖ,ос2e31-і11 йоrb=ива еg8.
3
В75-470-п
стнlaquo;75-470--db
.ФѼѱлm11
14 &t,3raqu02Ѿ тви2>Ф]п
бя-Ѿ5Іеод,їв:oноо/ uгј
Ж
bbeФ]п
3raqu;теайлc( о-l,2 о а (i "іm,ѳзвго ніѽки, зу9
n Лузафгof,<ннмо те ернопіp(Філіn
Фіnт
в
n
.ФѼuo;ьаф.nрД0 аsф.,c2 -бrЖe0cр
ч
)giки, *
]п
риѲА1l05420)2Bn
Фіn
.ФѼян02.Рfі11 -јнзояу91,02, морa,-ел.oі ЂФ]Љaорює 2<2>uo;ьа8.
3
В75-4
вsпо9-Фрn
си, зоовк пте2 кт.-јнзояу91,02, морa,--у гот a,-сьВмке Жrос
прSЂем
ч
M uси.
сспо9-Фрn
си, зоовк пте2 к7.04ѾФіn-тки, *Фіn
.Ф ;4едьeки,)gi"(, зул,н..
Вмке вліоге ои 
 ел,н..
аcирення орi#Cм’янецB7
-n
Є2 " орi#Cм’янецB7
-n
Є2 " ф.nр9
ьненb
ЀявановLrb=ива еп40
)ч -оь 9i#50D[рип40ихннд.nФи )вл0пигій5
P qB7B
і"2Ж62.
Яи9
Рованнrtgі8"
ФираЃЗбЎу-Луaівобдаси -йС3oрр а52B7
-n
Фіn
Фіn
Воо-mі-
"рn Лу2-CлФл1nніи і"рась
з Ё7рt02,a2 Доня п" &laquя-тЗ2 Доня -x0Дон" Арт7&.
г0ѻiy6ч

ге 2лiн" Аркт.04rо2 Дон4-Че1
е ернопіp(ФілњPtЯилаsрь н  -о*и Роваi "іm,ѳзвго ніч
Фj&, рки
mі-vи,,ѳзвчia8b
Лу).ня п"њPtЯи
Іьг
uc оФіn
Фі2і uсковко.nФи )Ѿх
пра
0. Фo птеоаштувтеристВол.н
1Іео-d
Ѓхннд:)ооаштувтеристВ"
Фoh5ІеѺ-ili0V я і і <6
 3я ѽ-л.oі ЂФ]Љaи -йС3oД0 З. 03o)gФѸ
m529
ВЗ.0 Арк -й/ uгF 6ч0 і <6
 3я ѽ-л.oі
(=xстемgi"p,2B7нпіrкіm
нь ік Фі2і uсти,т2і uсти,т2і uи,я 
.04ri#50
0vn
.Ф50
0vn
.рт7&.
г &laquя-тЗ2 ираЃЗбЎу-Луaівоб;
cо.nФи 0Вs4uo;.еЖa
Рриlafn/ об;
cоЃ
oтки, *Фіn
.Ф ;4Ж
b50
0(mоаштувтер8a2 Ди"ѻ, зул,н..
В)н..
В)ѵm
2
.Ф ;4Лу).ня п"њPtЯи
Іьgi"p,2B7нпіrкіmя o иraqua
йлc( тіре4ул,н..
Cобгтер8a2 Ди"ѻ, зул,н..
В)н..
В) яоьи.1,02, морa,-ел.o7Ѥі
e,
_стВ"
ФѼорa,-ел.o7Ѥі
e,
_стВ"
сп) 3я ѽ-л.oі
(=xстемgi"p,2B7нрезgя і і <6
 жеoФілн0 і *я ѽ-л.ул. и
я пдьa 7пра)5д162.
Яи9
2 кт5Іеод,їв2 ирава нлін=6нЎiн" А(Філіn
Фіnт
в
n
рirкнноnл.oeФ]п
3raqu;теайлc( о-lіконов Юѳзваі плін04бo)gФѸ.л.o7йС3oеод,їяер8) ілcоЃ
я(99 вnийС3oеод,їе75y6Ѿіо2-чаuoPgо бc( ѾФіnc_-d
Ѓ5"ѽсраЂ
uя-тЗ2 ДосраЂ
uя-*я ѽ9Фіn8
В4,.nр9
ьненb
Ѐ Юѳ0vn
йлc547
3
пиrіn8З. 03o9 вnийС32 Дптеайлc( о-lре4у<ннмо те еристВ" &mіськеѼлc5но.5,мельниц бня транспортного заег
ообдегквн;0nи
n!еn

o 00047а , (2бдеи-заеем
6уfгіrкб-о9-Фрn
с.,їяер8)
ке5laЀмп
3raqu;теайлc( о-lішт/S йоrb=иdm!еo;c4,тиgФйС3oеод,їФіnу
ін щv
І
, зи-h
, зшт/S йоrb=Ѓ62.

uя Sем
6уf0. Ф С32 ДптевановLrb=ил.o1f I,н н!еo;V,7ир терис
 Ќє1іПp. к -оь 9i#m!еo;c4,ти
u;тн н!еo;укrф.nр9
ь;c4,( тноге5la9
ь;c4,( t;* лмох
дЇ
)ч
Фрхіву г/
Рн;0nи0-l.Рfі11 -јнзояу91Ѿли7ир btь 9i)
2B7
пр6ч
Фи оraquЌ ке ориlafжоl0pод,їФіnу
.oe і <6
 3g иц біЗЀ9
B7
-nѸва еп40
)ч -оь 9i#50
ѽФіл2 Но-Г34оиня5 упиц біВgх
Ѐл1i ;c4,-бrЖe0cit;*---рi#cь 9i#1i ;cѱo)gФѸѾraquЖ <6
 3ni#-оь 9ùоrb=Ѓ62.

uя Sем
6уf0. Ф С32 Дптd162хіву г/
Р
Ђ
uя-*я ѽ9Фіn8
В4,.nр9
ьненb
8) ілcоЃ
ял <ч
M uси.6р9f5сн3&Ѐгј
Ѳя.nр9
еловаi "іmл. ЛФѼя>окdb2B7нпњ-Кя-блФ]п400еем
6уfгіrкб-о9н
) f7й
ке18005). е Фі2бддa[
n7o ;cраЂ
u
u
u
ін)vиврриlaн..
Cо 5ир териса* лотви.1Фтиць400еенd162Ѿrсин..
CѠiі- 
cв
Р096bлк,їв:oноо/ uч
ел. 0372-5,mUтѾ5Іео
н н!еoеайлc( <6
 3я ѽ-л.oі
(=x8= і
(=x8,p)
Ррсоз
*и р
з кіrаqр2,a Ѳ Юь ел2-тЗ2 Досрпра), з2пњ-Кя-блФ]п400еем
6уfгіrкб-о9н
) f5Ѳ Юь ел2-тЗ2 ми,т2і uст
e3fжp-о*.nФи 0Вs4uo;.еЖa
Рриlafn/Че1
е ернВЗ.0 АркnФи 0Вs4uo;.c4,-бrЖe0cit;*--- -оь 9i#Ѷp,fн.p
) яи нgФiн.Рfі11 -јеИfn/Че1
ебиелі п

нfжp-ілч
8)
 Ж lрs4uo;.еЖхjданих
дкФ;)я 
s4ie,

12
.6ь е)n Лузеoої7&.
г5в,;хjда02, ні( тl Ѱ/ Ѳ в.nптd162хlvи,,11 c( м’е-h
інр
cиоо)5д1!
 нрг0vn
йлc547
3
пиrіn8З. 03o9 вnийС32 Дп2..
ВмкnФи t,3raqu02Ѿ тйСнсьлc( 
ст
eт5Іеод,ївтйСнсьлФ;)морa,-,8бьке.0 онмирlafn/інр. 0372--лпраку
оrі т
вмId
(=Ви cекѰ0/iиiIo
ін щ облЃпра02, діл <6
 3я і <6
 3 о7й
ке18005). е Фі2бддa[
n7o ;cран-5д1!еo;c4iожен
n Лузеoої7&.
г0иlaf 
 ел,н..ем
6уfгіrкб-о9-Фoох
дкФ;)я iл,н..
ноп
л <6н)vивѽспо сьл)vт л,н..ем
6жO=11 -јп н!еo;ce<6
 е Ж
bb2B7>7ікя ЃA-6ия т2
m.ї3
adb2а
(=a,-,8i "іm,
eт5Іеї2..

-Ке оcрc,
eтаЇ7Рfі11 -јуми, вкѰ0
Єн щ

<6
 3я ѳбл
cекѰ0ѽоо/ к:-x0e Ѳ Юь ел2-тайСнсь9
ьне7w
wsед6
 3еo;ce<6
 е ед6
 3еo;ce<6
 е ед6
 3еo;ce<6
 е ед uст
e3-,нoоf-бrЖi cе,нoоfraqmЂ#лc( <6-= іdl;) н!ее ед6
 3е
н9
ьлVc4ic4iож) н!) е еггоєеяоьнопвnч
Філпра,тde31- <6-= іdідадад-ili0=&raquіЛѾ w+ФйС3oеод,їФіnу
інa,c8i "іmte
(=ws uскоі8"
Фира uскд1йС3oеод,праЀлаs
cуиии)wa
піrкіm
нь ік Фі2і uсти,т2і uсти,т2і uи,я 
.04ri#50
0vn
.Ф50
0vn
.рт7&.
г &laquя-тЗ2 ираЃЗбЎу-Луaівоб;
cо.nФи 0Вs4uo;.еЖa
Рриlafn/ons_иlafn/ons_иlafc{aуaіворЖнр. 0372--лпраку
и е ед6
 3еo;cq8,b-Жa
Рриla.ФѼѐаuoPgо 
 103b2і uс r6чеeѾadb25д1е-h
інр
cо/ons_иlao;Vae Ѳ a.ФѼѐСоаштувзоѲѵкоийСк,од,і u Ар
аs
Ѐапо0iп
стнlaquя ѽ9Фіn8
В4,.нр
c7)t24752 ч
84302, м-т2а
в
9rкі облаs
2iХfВ75-47ннеb1льtоѲѵкблаs
2iХfВ75-47Ѐлаs
ca6ч
n т
e3-,пр
Редько Олексаs
2iХfВ75-47ЀѼян02.Рfнну aq,
72.Џ

- uси.
сѱлФ]ѱл 3-)t247ons_иlao;c4iог3Ѿ1adb25д1!Ѿ1
n Л" рел. 5ра02,asілsілsілsілsілsілsілsілsілsіи7Ѽян0iн" А(Філіn
Фіb=x8,ранспЂ,3nis7Ѽяh7Ѽя. Фџ. 0озпeповтспо90. Філc( т
стc5Ѽян0ц 6bл/к:-x0e2е - iгаштуo"Фра Дод,ї
e3-,п8sілнb
 
s4iпeп;(оі8"2-тe3Ѓbbe6 р8a у .63 05e
к
a9=о б3еo;ce<6
n
(=ws uскоі8"
Фира uскд1й uскоі8" 05e
к
as
cуии2.vез7ц
 птео
е l-и
n!еn

oпрЀ.
сѿо9-кдуe2 Д0afn/ons_иlaв,;04бou
sn
лФ]ѱл 3-)ертноггквн;0nий uскоі8" 05e
к
as
cуи05e
кФoh)5д44рi#Cм’ѿнрФiн.Ні u25
п=)5ни
0nиЀ.ao
і.
aпѽ
e3-nнj.ФіеѼяі"ићузh
= правxо s 0372n
snм’ѿV2
m.ї(raqu
иисаc14-4128
-,,2B7ні=x8бл
cекѰx8)
Рoиt;*-- uсиgi"p,2B7нпіrкі'тЗбЎa
нр31- оcрcмк
нокий еп40
)кий еп40
)кий еп40
)кий еп40
)кий еп40


0ВItољѿнрі u2-пћѾ wsіiо56
n
(ao
і.
 >д,їФіn2B7, 'тЗбЎa
н
4. 0372-нр3 3еo;ce<6
 е ед6
 3еo;ce<6
 *aquя ѽеѼ9менноu0ви2iѰ0oи"ѻ, зул,н..
і1-Г34оиня0ви
rtgйСнсь9
ьне7w
wsед6
 Ѻи, з2lgтее)=#.s_иlaв,;04бou
=x8бл1риlЛуt)=#.s_ир3 xв,;0іiо5ий )6
 3aoоЌgi"#д6
 3еo;ce<6
 е едя тни
o Ќко ег
 -,ос2e31-5иоЃ
oіiбЎa
н
4.. Фі4lao;Vae6 тблФ]п
аs
 Ж
=ил.o1f I,н2l4,
eт5Іеї2.ь c2 -еo;c4nий2ог3кі'
стc5 б
,6
 4.. Фі1оu0вe-м#i41Iеаянецѽізафb25д1е-h
інр9)5д(м#a,-,8бьѼяі"ићу> uс-x0e2.Фра Дод,ї
e3-,п8sіл752 ч
84302, м-т2а
в
9rкі облаs
2iХfВ 
aв,;09
еко(йлc( т
ял кя Ѓ, 19
0n
.Ф;.еЖa
_3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-8,b-8. е {q8,b-8,b-8. е {q8,b-8,b-8. е {q8,b-8,b-8. е {q"5о;75-470-gi".нр
c7)t24752 ч
84302, м-т2а
в
9rП)кий е ч
84302, м-т2а
вѼ2rП)у).)о Ѳ Ж_3еС3oрр Фі1
3е
нЖ{q8,b-8,b-8. е {q8,b-8,b-8. е {q"5о;75m_3еС3oрр Фі1
3е
нЖ990. Фі в1 Фі102, м-т2аѻи50
0ра u ( ск:-x0tл, кільЂ4ie4e3i'o2B7, 'тЗбЎgа uѼsі5і'
со2-чаuo-8. е {2а
ку
о 5uoPgо 
 103b2і uс r6чеeѾонну іВ-Oм#4a8b
Луѻ1не7 зуѻ1ч
ruтре(4, (itтья
23. e')л, кількдантья
23. e')ЗбЎgraй uсU ѽ-л.ул. и./4e3i'o2B7, ѶузтІв6, в1не7 зуѻ1ч
ruтре(4, (itкий е)Зб67-h
інр
cиоо)5д14)л, кільк)ее)=#.s_иlaв,;04бou
=xЂел. 5ич0Pℵ2аѾя/ би р
9-"у8аьно/7.04ѾФіn Фo;c
-ітно
'a,-,8Џ<а С3oр-,я,и
Гд14) 6 6 6 6 ,&tnий2ог3б
стc5 б
,6
 4.. Фі1оu0вe-м#/ би р
9-"у8аьно/71 Фі102, м-т2аѻи50
0ра u (<6
 . e')ЗбЎgraй uсU ѽ5o;cq8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-8,b-8. е {qексаЃ)кий еврава нd162хіву г/
Р
=q8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8,b-3еo;cq8o-,тl;>іns 0ѻ, зс,тl,ч
dm!еo;c4,тиg кя Ѓ, 19s0пигійя-nу
і)vи(0пигійя-nбЎaод,праЀлаs
cуиии)wa
піr .- l; uо
s4iр о

Ѐ
2P,2 рау о-lваiП)o;ce ѽ5o;cq8,b-/71)кий е 
і"o)і990. Фі it)л8a2 е {2а0. Фі it)л8aѻ50
0vn
.Ф50
0vn
.рт7&.
г &laquяdйя-nу
,;04бou,;).)l-ФрѾiws0vnѴ1nн.04,увтер8a2 Ди,кдантья
23. e')ЗбЎgraй uсU ѽ-л.ул. и./4e3i'o2B7, ѶузтІв6, в1не7 зуѻ1o;cq8 
 пd162хіву г/
Р
ел. 0372-5,mUв6, в1лі
)gi7.04r6ч
Фи оraqu05) іiомі
 3ул. ЛѾ wsіiомі
 3я
пр6ч
Фи вЯЖн7а eѾ т
вмIdнb
нх-f-. е я

-оь елЖяO2аa13o)gа, н (улЁобиел-ѽe6 р8 it)л8a206ч
Фи оra eѾ т
вмIdнb-ili0V р8 u0вe-Ѕ
Ѓхннд:)xЂеи )o;cфq8,8 u0вe-Ѕ
Ѓm
нь у, 19Жa
Р
еи
Гд14)иел-ѽe6 р8 itg,b-ЃѾiwst14)иел-st14)а н"3и рч
M uсиx -јад-ili0=&raquіЛѾ weя67иlaв4lao;Vae6 тб-f13o)gwst14)иел-st14)а н"3и рч
M u 
пр8aѻ50
0v"2rП)у).)о Ѳ Ж_тб-fаsЛѾ weя67иlaв4lao;Vae6 тб-f13o)gwst14,ou
=xафікrѴ6
 gi"p,nc_-d
-л.ул. инb
омен.р (i оcр о

ЀЖасне управлінняvбл0mЖаѺи, з2lgтжен
8u,11 .bняvбл0mЖЌuс r)ч
Фѽ
8u"u(gтжен
8u,11
8u,11 .bнѾ4Спhbбs )п
P.e6 o;cк:рL"2-к
Рfіиx -ј o;cк:рL"2-к
Рfіиx -ј o;c
8u"u(gтженл0mЖаѺи, з2lgѵл.o7Ѥі
eь;c4,( л к(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cе,нoоfraq(ке обда_ 02,aiа_ ,aiа_ -3еoq
)gi
tо-lq
)gi
t3кі'
стc5 б
,6lq
)g-Г34оиня0sut) .- loefіиx -ј ел.(p). wsіi4оиня0sut) 7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i&raq,
7p-i, 9n
.Ф ;4Ж o.0а02,
Внн5tiiiiiiii бЏ)
Ў--а h
,iiiiiiiiiiiiii&raq,
)t) 6 6 l, Ж_---------iii8рптоD,viiiiiiiiiiiiiimЖаЎ-4
 )п
P.e6 o;cк:рi&rx)o;cк:e6 тбdЎ-cuя-*т2nо/ел. 
10к2 на____)стoий1f
за'0чу, vиц)міѲ)p1). wsпhb >д,9.ФѼѐаuoPgо 
 103b2і uс r6чеeѾadb25д1е-h
інitк-ili0Vнх-f-.eadb25ул. Л*M uси.6"иg кяa
Р
)м)
нL
=о е Фі2бддa[
62.
iiiiiiiGјb2fі11 -јн3ili0Vнх-f-.eadb25ул. Л*ьк)ее)=#.s_иlaв,;04бou
=xЂел. 5и2 -бrbддa[
62.
и.6"иg кя iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiФі2ббrbддmлsілsілsілsілsілsілs оrе оn
рirкнноnл.еs5/2ббrbддmнр)бdЎ-cuя-*т2nоо 4-cuo;c4Ѡ,2 "ѽсраЂ
uя-тЗ2 ДосраЂ
uя-*я ѽP uг r6чеe wsіiом&raq,
7p
і.
aпѽrbг.р (i оs
s )
iiiiiiiiiia*Фі2бдк пол. 031- <6-= іеe wsoq
)giьк, Ѓ,6
 4..0 З. 06
 4; -ј аЃ)оnл. іdl;) н!ев,;,,
7p.7, ѿhb >д,9.ФѼѐаuoPge0еѼ)6 "u(gтжен
кЃ9
. 0о11 .0 З. 06
 4;b
оoq
)giьк, 2еко(йлc( т
ял к
Єraq(кГд14)/2бЂ#лcѾio
якоi;cфq8,8ii;c2Pн
4.. Фі4lao;Vaei9"2азиi&s
s )2бx)b
8Ѱ
якu5а02,P uг r6чеe wsіоге5la9
ь;=7Ѽяк
9e’е-h
інр
cиоо.- leБіяФіn
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiна____)стoигіrкаor 70oої7&.
лsілsілs оr-]uяd,8orя
15;6 Диiiiiiiiiiiiiii&rис/ons_иla,-Ѕ
Ѓm
нa Ѓ, 19
.)p2x я
78-т2лФл я Ѓ, 19s0пигі6ч-'не7 niддnне7 зуѻ1.
л.
iiiiiiiGјiGјiGј,-ел.o7р
иромількiiiiiiiiiiiiiiiiiна____)стoигіrbi__)стoигі 35, 19s0пигі6aq,
e 
 в1iiiiiisілsіа* лотв;cq8,b-Жa
Рр 6aq,
e 
 в1игіrbu rблаs
2i.s_иla"u(raq,
2P.2P.-Чернівтьв
Р09P uг_iiiiii1adbfен.р (5,
iiiiiiiiiiiiiiiiiadbfен.р (5,
iiiiii2PѸ5;6 Диiiii uсU ѽкu5а02,P uг r6gi) ілі)а н"3и рч
(ва еaк птеtбі.63етoий1а02,P25д, 1,P 
иla2і uс оѲѵtєеiiiiiGј)nрlaвС3oеод,їпл,напо s
soеод,3Ф]од,o44obo;.еЖa
 і"рaq,
г0vn
С3onт
 s
so рaq,
г"de31- <6-=.o7Ѥі
e,
_с9
ь;=s
cуНisілsі25д1е-h
іiiiiii/S йоrb=иdm!>д,9.ФѼѼя е /oоo4;b,2____)ст ѽкuіa2/
Фи вул. ЛѾ wsіiомЃЗбк)е)1л-К ,a1iiiiiisілsіа* лотШБіяФѸ.bн"коafn1iiiiiiiiiiiaaaaaaaaеo;ce<6
 е едя тни
o Ќко Ѐе(4, (itкий е)Зб67-h
інр
cиоо)5ддд ,a - uсno4aaaa (5 б
,6lq
иоnнj.іа* лоiЃЗл2iѰ0oи"ѻ, зул,н..
і1-Г34оиня0ви
rtgйaи
o.ЖяO2аa13 .nФ0,н..
72--лц 6bл/к4-5,mUтѾ-іiо56в0пВs4uo;.рмCтох
дЇпя тел-,p)
Рoий1f3ФіnnЗл2iѰ0iii2Pj.і btя тел-ья
23. e')л, кількЂем
Вонve
l9.о90. Філc( т
сp0
0v"2rП)у).)о Ѳ Ж_тб-fаuen
С
і6aq,
e 
 в1iiiiiisілsіа*,онvДѽ9Фіn8
Вй1f3Фіnнj.іа2lgтжендаси, зоовк пте2 кт.
Фі2іit Ѳ Ж_aе(*,онvДѽ9ФіЁк п,,cq8o-н.р (5,oq
)giьк, l;) н!е997q
)gi
tо-lqiр
аs
Ѐапо0iп
стнlaquя ѽ9н.р (5,
iiiiii2).)оnм
a,увтер8a2 Ди,кданть"8,b-3еo.(5,t4bb4;і1-ГiGјiiiii6 Диiiii чеeѾadb25
Гj.Фsut) 7p-i&raq,
7 ѽb25iiiiiiiiiiiiiiФі02, м-т2eiii е-Г34о.)бrЖi cе,н.oeФ]п
3raqu;теайлc( о-lіох
дЇпя тел. 
1ра02, 02, мни"уолбк)е)ра
lgтеем
3и р
9я рlя/ Ло ёі
(=x,
пі__1тиць400ееІiѰ0i
iѻ69-nу
і)vи(0iiiiѰ0
Єн щ

<6е уп;cq8,bох
a26
 4; -јhR]uяnнj.іа*
іxо s!9Ѥі
eѲ Ж_тб-fu;Ѹ фіаЃЗб5ІеиgЇиел.o7Фџно-iae6 тблФ]п
аs
 aа_ -;04 ё зуѻ1.
л.
i-еo;c-еo;c-е
72--j.Ф34оиня;Ѹ фіЌ40 (вЯЖн7mn!еn

o 00047а , (Фі2)5ддд ,a - uсnoот90iiiiiiiiiii,b-3е а , 
7)Зб67-h
інр
cиоо)5ддд ,a -,кда
(5,t4bb4;і1s_и дд
Г_тa,-2а
вn, 
)5длФ]п400e cе/ Лiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cе)gf,À
ceѲ Ж_тб-fu;Ѹ фі9.о5д4<ннмоя я п 00047іЏст ѽкu,-t4274ілs0иlaн..
Cѽкu,
 я Ѓ, 19s0пигі6ч-'L
a cе/ Лiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ecе,н.oeФ]ул. и./ktнки, зу9уОf13o)gwst14,8о90. Філc( т
сp0
0v"2rП)у)дi0V
10аЀлb2fіу9уiii Ж_ Pgо.04tл.у 11
8уtя і6чл,н..
ноп
л <6н)vивѽс(aеo(
2 Д)аЏер47іЏст Ѹ>д,9 (i "s0пиг tL
a 9"2азиi&s
s ѿу 1
Фи вуми, вкѰ"2азиi&s
s ѿу 1
Фи ву,2 Д0afn/я я птоD,viiiрнзiiioiiiнb
A62 п я


 
ceѲ Ж_тб-fu;427бdЎ-cadb ё 8s 
 киЗбЎa
нр31- оcрcмк
и вуми, жтеем"(0ii09
еоnнjo вaй uтнen
С
і6aq,
"2азиi&soi&soi&ioi&ioio&ioioi&ioaй uтнe .nФи Џстnий2о/е Фі2бд84рлx -oo-oo-oo-ooo-oooo-o99oo-2нзц 6bл/к4д
Фі2aне52
гC 1
Фи iooo-


 
ceѲ Ж_но-iae6 8упл,напо s
sor*рнВЗo вдn1iiiiiiiiiiian, 
)5дл фіаЃЗб5ІеиgЇиел.o7Фџно-iae6 тблФ]е)=#.s_иla2Cs=iwz_nEfpvlnI=Cghhfm_dlfcp=AnsC_51пл,напн (fpvlnI=Cghbb4;і1s_и дд
Г_тa,-2а
вn, 
)5длФ]Ф]Ф]Ф]я т2
gAlndqвn, 
)rwcmrwcmrwcm s
-o99o(йлiiiii-o99o(йлii99o(tppfms5*iГiGјiiiii6 Диiiii чеeѾadb25
Гj.Фsut) 7p-i&raq,
7 ѽоrоrоrC5*8оrоrC5*8оrоrC-iнр31- p/ecm s
-,,н.)5дC-iнcDf5*і__1bt,3niтѾррDb3e of5,mUтѾ-іiпл,ѽ-л.db25
Гj.Фsut) , вкѰ"2азиiѰ0oи"ѻe&5o;cк:рL"2-к
Рfіиx -ј o;cк:рL"2-к
Рfіиx -ј o;c
8u"u(gтженл0mЖаѺиілsілs оr-]uxrfѽки, зу9
n Лузафиx ,lljзиiЗб67-h
н)vивѽс(a1gdqqqqqqqqqqqAfps6L)бrЖiБ
Гл wsед6
 3еI_!Ф]п
Ж_-иuЮь ел2-т
=)дл ns оrocа.
м
3о Fqqqqqqqqq
.Ф50
0vо)п
P.e6 ѻe&56aq,
eqqqq
.Ф50
0vо)п
P.equ02Ѿ тѻe&56am6 тблФ]п
аs
 aа_ -;04 ё lrfн)vивgтж-o9тья
23. e"4i427б 25
Г ілsінернівтьв
Р09P uг_iiiiii1adbfен.р (5,
dpgws*$SFM>OFTaIcgs6vxmdsgnm67$65aлФitg,b-Ѓuus6vxmdsqAfps6L)бrЖiБ
Гл wт2eiii е-Г34о.)бrЖi cе,м1ѱeФ]ул7я
23. e"i еi cе)gf,À
cus6vxmdsqAfps6L)бrЖiБ
Гл wт2eiii е-Г36L)бrЖiБ
Гл wт2eiі
>dnmso96''h&5vnnsfpе2 кт.04rн!wcdsfpе2 кwcds
н
4. 0372-р.Рfg&. ЛуnB
Рр 6aq,
e 
 в1и*'mvn5 bьв
іxо iiiiiiiiiiiiii|в
іxо1рьв
0mqr јiiiii6 Диiiii чеeѾadb25
Гj.Фsut) 7p1g7p-ili0V ,8о90. ФWsqAfps6L)2-к
Рfл,н.U ѽ-оaвтерв
Р09P uг_iiiiii1ё4r8
Р09P uЛѾ weя6w-nL)24obo;.еЖa
 іol1h
ruт)/,н.U0lf:2iѰ0oи"1h
ruт0r0lf:2iиii|в
іx plIo
ін щ 5
Гj.Фsut)iо5 пiii чеeѾadbиiiii u.Фse-cmrwcm s
-o9m s
-ooooooooooooo'h&5vn
ceѲ Ж_тб-f.
л.
iiiiчеeѾadbиiiii u.Фse-cmrwcm s
-o9m ,к:-x0e2е Ж
bb2B7
пр6ч
Фи вул. ЛѾ wsіiомЃЗбЎЄ.р
ч
)giожен
n ЛузафнѾорннннѬ,mhfzaRfspgqcѼ)6 "u(gтжен
кЃ9
o plIo
іhrwcmrwcm s
-o99o(йлiiiii-0afn/ons_и
uяxwifzs8]cEcxwЃЗбЎпо тженл0mЖаѺиілsілs ои.63в-iaewsѺиілsілs iaewswVd[ир btь 9i)
2B7
пр6ч
ФиU-ья
23. e')л, кількЂем
Вонve
l9.о90. Філc( т
сp0
0v"2rП)у).)о Ѳ Ж_тб-fаuen
С
і6aq,
e 
 в1iiiiiisілsіа*,онvДѽ9Фіn8
Вй1f3Фіnнj.7awxrCн,-fajCн,-IajcO).)o999ѾФіnн.Ф;.еЖa
Фіn8
Вй1f3Фіnнj.7awxrCн,-fajCн,rн!6Фgh=я
23. e')U0lf:2iѰ0oи"1h
ruѽqвn, 
)rwcmr0&soi&so2-5,mUв6,t4bbя 
.04r&s4bbя 
.04vcpр
cо/ons_иlao;Vae Ѳ a.,л.db25ьaT1fD65aлФieMjcBT
іhrwcmrwcm s
-eѲ Ж_тб-fu;427бdЎ-cadb ё 8s 
 киЗбЎae[2MjcBT
іhrwcmeaнѾ4Спhbр
/
н!6Фgh=я
23.Ђем
Вонve Ѓ, 19s0пи,-fajCн,-IajcO).)o999ѾФіnн.Ф;.еЖa
ФiiiiiiiѾФіб-fаsЛѾ rwcm s
-o9m s
-oooooopfagmr-fаue5ІеиgЇиеrnpf6r2і11 -јеИfn/Че1
ебиaЛѾ rwcm s
м
ВDbраеИf
u8оНо-Г34оиня5 упиц біВgх
Ѐл1i ;c4,-бrЖe0cit;*---рi#cь 9i#1i ;cѱo)gФѸѾraquЖ <6
 3ni#-оь 9ùоrb=Ѓ62.

uя Sем
6уf0. Cлsілsілb
sor*рнВЗo вдn1iiiiiiiiiiian, 
)5управліннaaoi&so2-оь 9ùоrb=Ѓ 9i)"ѻ,#Ѹs 9i)wswr=5s 9i)wswr=5s 9i)wswr=5s 9i)wswr=5i)wswr=5s 9imr=5s=57 9imr=5s=57 9imr=5s=57 9imr=5ss
-o9m ,к:-x0e2е Ж
bb2B78DdВЗo t;*----рi#c8Dпра8Ii)p]r5пo trb=Ѓ62.

sfpc t;*VnA]fdssfpc t;*VnA]fdssfpc t;*VnA]fdsp]r5ж5iian, 
)5уqqqq
.Ф50)wswr=5s 9i)wswTvЖ
bb2иел.o7cк:р04 ёt-ЃѾi)5уqqqq
.Фр 6anchfh52ннннѬ,mhfzaRfspgqcѼ)6 "u(Ђем
fzaRfspgqcѼ)6 "u(Ђем
fzaRfspgqcѼ)6 "u(Ђем
fzaRfspgqcѼ)6 "u(ЂеCлsілsілb
sor*рнВЗ 02,a6ёt-сp0
0Dndxcкsfpc 'mhn t;*VnA]fs
gЂеs 9iт.Фo)gФу9
0
0vs 9io ькЂем
Вонve
l9.о90. Ф"n'mhn =у9
0
0vs 9io ькЂем
иoq
)giьк, Ѓ,6
 4s
 . e8оНо--lіох
жsnѾ wsmcArnlxs 02,alfvs=4b4b4b4b4b4b#Ѹsо е As&55Філc( т
сp0
0v"2rП)у).)-'mhn ё4r8
f
sfpc t;*VnA]fdsp]r5ж5iian, 
)5уqrП)Ѿ д,ї04 ёt-ЃѾi)5уqqqq
.Фр 6anchfh52ннннѬ,mhfoq
)gtqqqq
.етб-fu;42727ts
n-fu;42727ts
n-fu;42727ts
n-fu;42727t: