close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 4
засідання виконавчого комітету
від 17 лютого 2015 року
Рі шення від № 26 до 55
м. Новий Розділ
2015 рік
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ № 4
засідання виконавчого комітету
м. Новий Розділ
вул. Грушевського, 24
Засідання розпочалось о 14.30 год.
Засідання закінчилось о 18.10 год.
Секретар: Головко Н. В.
17.02.15 р.
Присутні члени виконкому:
1 Ганущак Стефанія Михайлівна
9 Ципук Андрій Петрови
2 Гузар Богдан Ігорович
10 Яценко Ярина Володимирівна
3 Кучменда Степан Степанович
11
4 Мартинюк Володимир Ігорович
12
5 Мельніков Анатолій Васильович
13
6 Соболевський Ігор Орестович
14
7 Петраш Павло Павлович
15
8 ТУЗ Володимир Михайлович
16
17
Відсутні члени виконкому:
1. Жук Богдан Любомирович
4. Неділько Геннадій Володимирович
2. Ратич Микола Михайлович
5. Попович Павло Михайлович
Запрошені:
Ричагівський -– нач. фінансового
управління
Пасемко н. А. – нач. відділу КМ та
приватизації
Романів С.М. – гол. спец. відділу КМ та
приватизації
Іванюра С. С. – нач. відділу з питань НС П та
ОМР
Шепний В. В. – гол. спец. відділу з
питань НС П та ОМР
Шиманська Т. Ю.–нач. служби у справах дітей
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
(підпис) В. М. ТУЗ
09.02.15р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ
№ 4 на 17 лютого 2015 року 14.00 год.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Питання порядку денного
ДОПОВІДАЧ
Про підсумки виконання міського
бюджету міста Новий Розділ
на 2014 рік
Про погодження міських цільових програм на
2015 рік та прогноз на 2016-17 роки.
Ричагівський І. І. – нач.
фінансового управління
Дата
проведення
17.02.15
Пасемко Н. А. – нач.
17.02.15
відділу КМ та приватизації,
Шиманська Т. Ю. – нач.
служби у справах дітей
Про внесення змін до показників міського Ричагівський І. І. – нач.
17.02.15
бюджету на 2015 рік
фінансового управління
Про погодження внесення змін до структури Туз В. М. – міський голова 17.02.15
Новороздільської дитячо-юнацької
спортивної школи
Про захист прав дітей
Бурко В. М.– спец. служби 17.02.15
у справах дітей
Про надання матеріальної допомоги
Поглод М. Б. – перший
17.02.15
заст. міського голови
Про квартирний облік, обмін та
Романів С.М. – гол. спец.
17.02.15
надання житлової площі
відділу КМ та приватизації
Про зміну договору найму
Романів С.М. – гол. спец.
відділу КМ та приватизації
Про приватизацію комунального житлового Романів С.М. – гол. спец.
17.02.15
фонду
відділу КМ та приватизації
Про видачу дублікату про право власності на Романів С.М. – гол. спец.
17.02.15
майно
відділу КМ та приватизації
Про проведення вiйськово-професiйної
Іванюра С. С. – нач. відділу 17.02.15
орієнтації молоді та прийому до вищих
з питань НС П та ОМР
військових навчальних закладів та
військових навчальних пiдроздiлiв вищих
навчальних закладів на 2015 рiк
Про затвердження рішень опікунської ради
Петраш П. П.- секретар
17.02.15
ради, голова опікунської
ради
Про звільнення батьків дитини від плати за Соболевський І. О. – нач.
17.02.15
харчування в дошкільному навчальному
відділу освіти
закладі
Про дозвіл на встановлення меморіальної
Мельник І. П. – гол. спец. 17.02.15
дошки Героїв Небесної Сотні
відділу містобудування,
архітектури та буд-ва
Про надання дозволу на продовження строку Пасемко Н. А. – нач.
17.02.15
дії паспорту прив’язки стаціонарної
відділу КМ та приватизації
тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності
16. Про роботу із зверненнями громадян
на території Новороздільської міської ради
за 2014 рік
17. Про виконання рішень ради, виконкому,
розпоряджень і доручень міського голови
та розпорядчих документів вищих органів
влади протягом 2014 року
18. Про внесення змін до рішень виконкому
19. Різне
Керуючий справами виконкому
Мельніков А. В. –
керуючий справами
виконкому
Мельніков А. В. –
керуючий справами
виконкому
17.02.15
17.02.15
Мельніков А. В. –
17.02.15
керуючий справами
виконкому
Туз В. М. – міський голова 17.02.15
Анатолій Мельніков
Головуючий на засіданні міський голова Туз Володимир Михайлович відкрив засідання
17.02.15р,. 14.30 год., оголосив порядок денний та вніс пропозицію затвердити порядок
денний засідання виконкому.
Голосували за затвердження порядку денного із доповненнями:
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято.
Після цього перейшли до розгляду по суті питань порядку денного виконкому.
Слухали: Ричагівського І. І. – нач. фінансового управління
Голосували: по проекту № 1 «Про підсумки виконання бюджету міста Новий Розділ за 2014
рік»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято.
Слухали: Пасемко Н. А. – нач. відділу КМ та приватизації
Голосували: по проекту № 2-1 «Про погодження Програми Благоустрою м. Новий Розділ на
2015 р. та прогноз на 2016-2017р.р. в новій редакції »
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували – 0
Рішення прийнято
Голосували: по проекту № 2-2 «Про погодження Програми розвитку житловокомунального господарства м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017р.р. в новій
редакції »
за - 9
проти - 0
утримались - 1
не голосували – 0
Слухали: Шиманську Т. Ю. – нач. служби у справах дітей
Рішення прийнято
Голосували: по проекту № 2-3 «Про погодження Програми здійснення капітального
ремонту житла, що перебуває у власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа »
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували – 0
Рішення прийнято
Голосували: по проекту № 2-4 «Про погодження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м.
Новий Розділ»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували – 0
Рішення прийнято
Слухали: Ричагівського І. І. – нач. фінансового управління
Голосували: по проекту № 3 «Про погодження внесення змін до показників міського
бюджету на 2015 рік»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Туз В. М. – міського голову, Соболевського І. О. – нач. відділу освіти.
Голосували: по проекту № 4 «Про погодження внесення змін до структури Новороздільської
дитячо- юнацької спортивної школи »
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Шиманську Т. Ю. – нач. служби у справах дітей
Голосували: по проекту № 5-1 «Про надання статусу дитини позбавленої батьківського
піклування К. »
за - 9
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 1
Рішення прийнято
Голосували: по проекту № 5-2 «Про надання статусу дитини позбавленої батьківського
піклування К.»
за - 9
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 1
Рішення прийнято
Голосували: по проекту № 5-3 «Про надання статусу дитини позбавленої батьківського
піклування О.»
за - 9
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 1
Рішення прийнято
Голосували: по проекту № 5-4 «Про визначення місця проживання малолітнього Г. .2010р.н.
за - 9
проти - 0
утримались - 1
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Поглода М. Б. – першого заст. міського голови
Голосували по проекту № 6 «Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим
громадянам міста”
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Романів С.М. – гол. спец. відділу КМ та приватизації
Голосували по проекту № 7 «Про квартирний облік, обмін та надання житлової площі”
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Романів С.М. – гол. спец. відділу КМ та приватизації
Голосували по проекту № 8-1 «Про надання дозволу на зміну договору найму жилого
приміщення по пр. Шевченка, 44, кв. м. Новий Розділ на ім’я Б.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Голосували по проекту № 8-2 «Про надання дозволу на зміну договору найму жилого
приміщення по вул. Шашкевича,13-А, кв. м. Новий Розділ на ім’я Б.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Голосували по проекту № 8-3 «Про надання дозволу на зміну договору найму жилого
приміщення по вул. Ст. Бандери, 14, кв. м. Новий Розділ на ім’я К.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Романів С.М. – гол. спец. відділу КМ та приватизації
Голосували по проекту № 9 «Про передачу у приватну спільну часткову власність квартир
комунального житлового фонду, які належать Новороздільській міській раді»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Слухали: Романів С.М. – гол. спец. відділу КМ та приватизації
Голосували по проекту № 10 «Про дозвіл на видачу С. дублікату свідоцтва про право
власності на квартиру № по вулиці В.Чорновола,»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Іванюру С. С. – нач. відділу з питань НС П та ОМР
Голосували по проекту № 11 «Про проведення вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi та
прийому до вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв
вищих навчальних закладiв на 2015 рiк.»
за -10
проти - 0
утримались - 0
не голосували – 0
Рішення прийнято
Слухали: Петраша П. П.- секретаря ради, голову опікунської ради
Голосували по проекту № 12-1 «Про затвердження висновку опікунської ради про
доцільність призначення опікуном Р. над Р.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували – 0
Рішення прийнято
Голосували по проекту № 12-2 «Про затвердження висновку опікунської ради про
доцільність призначення опікуном К. над Б.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували – 0
Рішення прийнято
Голосували по проекту № 12-3 «Про реєстрацію Р. помічником Р.»
за - 9
проти - 0
утримались - 1
не голосували – 0
Рішення прийнято
Слухали: Соболевського І. О. – нач. відділу освіти
Голосували по проекту № 13 «Про звільнення від плати за харчування в дошкільному
навчальному закладі Б.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Мельник І. П. – гол. спец. відділу містобудування, архітектури та буд-ва
Голосували по проекту № 14 «Про дозвіл на встановлення пам’ятної дошки Героїв Небесної
Сотні»
за - 9
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 1
Рішення прийнято
Слухали: Пасемко Н. А. – нач. відділу КМ та приватизації
Голосували по проекту № 15 «Про надання дозволу ПП «Івтранс» на продовження строку
дії паспорту прив’язки стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької
діяльності »
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Мельнікова А. В. – керуючого справами виконкому
Голосували по проекту № 16 «Про роботу із зверненнями громадян
Новороздільської міської ради за 2014 рік»
на території
за - 9
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 1
Рішення прийнято
Голосували по проекту № 17 «Про виконання рішень ради, виконкому, розпоряджень і
доручень міського голови та розпорядчих документів вищих органів влади протягом 2014
року»
за - 9
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 1
Рішення прийнято
Слухали: Мельнікова А. В. – керуючого справами виконкому
Голосували по проекту № 18-1 «Про внесення змін в додаток до рішення виконкому № 67
від 26 лютого 2008 року»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Голосували по проекту № 18-2 «Про внесення змін до додатку до рішення виконкому № 166
від 31.05.2013р.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Голосували про включення до порядку денного проекту № 14-2 «Про присвоєння адресного
номеру магазину промтоварів по пр. Шевченка, 24.»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
Слухали: Мельник І. П. – гол. спец. відділу містобудування, архітектури та буд-ва
Голосували по проекту № 14-2 «Про присвоєння адресного номеру магазину промтоварів
по пр. Шевченка, 24»
за - 10
проти - 0
утримались - 0
не голосували - 0
Рішення прийнято
18.00 год. головуючий Туз В. М. оголосив засідання виконавчого комітету закритим.
Керуючий справами виконкому
А. В. Мельніков
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ДОДАТОК
ДО ПРОТОКОЛУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
№ 4 від 17 лютого 2015 року
ДОПОВІДАЧІ
номер
СЛУХАЛИ
рішен
-ня,
що
додається
Про підсумки виконання бюджету
Ричагівський І. І. – нач.
26
міста Новий Розділ за 2014 рік
фінансового управління
Про погодження Програми Благоустрою
Пасемко Н. А. – нач.
27
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на
відділу КМ та
2016-2017р.р. в новій редакції
приватизації,
Про погодження Програми розвитку
Пасемко Н. А. – нач.
28
житлово-комунального господарства
відділу КМ та
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на
приватизації,
2016-2017р.р. в новій редакції.
Про погодження Програми
Шиманська Т. Ю. – нач.
29
здійснення капітального ремонту житла,
служби у справах дітей
що перебуває у власності/користуванні
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа
Про погодження Програми
Шиманська Т. Ю. – нач.
30
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, служби у справах дітей
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м.
Новий Розділ
Про погодження внесення змін
Ричагівський І. І. – нач.
31
до показників міського бюджету
фінансового управління
на 2015 рік
Про погодження внесення змін до
Туз В. М. – міський голова 32
структури Новороздільської дитячоюнацької спортивної школи
Про надання статусу дитини
Шиманська Т. Ю.– нач.
33
позбавленої батьківського піклування
служби у справах дітей
К.
ДАТА
17.02.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
17.02.15
9. Про надання статусу дитини
позбавленої батьківського піклування
К.
10. Про надання статусу дитини
позбавленої батьківського піклування
О.
11. Про визначення місця проживання
малолітнього Г. 2010р.н.
Шиманська Т. Ю.– нач.
служби у справах дітей
34
17.02.15
Шиманська Т. Ю.– нач.
служби у справах дітей
35
17.02.15
Шиманська Т. Ю.– нач.
служби у справах дітей
36
17.02.15
12. Про надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам міста
13. Про квартирний облік, обмін та
надання житлової площі
Поглод М. Б. – перший
заст. міського голови
Романів С.М. – гол. спец.
відділу КМ та
приватизації
37
17.02.15
38
17.02.15
С
то
рі
нк
а
14. Про надання дозволу на зміну договору
найму жилого приміщення по пр.
Шевченка, 44, кв. м. Новий Розділ на ім’я
Б.
15. Про надання дозволу на зміну договору
найму жилого приміщення по вул.
Шашкевича,13-А, кв.м. Новий Розділ на
ім’я Б
16. Про надання дозволу на зміну договору
найму жилого приміщення по вул. Ст.
Бандери, 14, кв. м. Новий Розділ
на ім’я К.
17. Про передачу у приватну спільну часткову
власність квартир комунального житлового
фонду, які належать Новороздільській
міській раді
18. Про дозвіл на видачу С.
дублікату свідоцтва про право
власності на квартиру №
по вулиці В.Чорновола,
19. Про проведення вiйськово-професiйної
орiєнтацiї молодi та прийому до вищих
вiйськових навчальних закладiв
та вiйськових навчальних пiдроздiлiв
вищих навчальних закладiв
на 2015 рiк
20. Про затвердження висновку опікунської
ради про доцільність призначення
опікуном Р. над Р.
21. Про затвердження висновку опікунської
ради про доцільність призначення
опікуном К. над Б.
22. Про реєстрацію Р.
помічником Р.
Романів С.М. – гол. спец.
відділу КМ та
приватизації
39
17.02.15
Романів С.М. – гол. спец.
відділу КМ та
приватизації
40
17.02.15
Романів С.М. – гол. спец.
відділу КМ та
приватизації
41
17.02.15
Поглод М. Б. – перший
заст. міського голови
42
17.02.15
Романів С.М. – гол. спец.
відділу КМ та
приватизації
43
17.02.15
Іванюра С. С. – нач.
відділу з питань НС П та
ОМР
44
17.02.15
45
17.02.15
46
17.02.15
47
17.02.15
48
17.02.15
49
17.02.15
50
17.02.15
51
17.02.15
52
17.02.15
Петраш П. П.- секретар
ради, голова опікунської
ради
Петраш П. П.- секретар
ради, голова опікунської
ради
Петраш П. П.- секретар
ради, голова опікунської
ради
23. Про звільнення від плати за харчування
Соболевський І. О. – нач.
в дошкільному навчальному закладі Б.
відділу освіти
24. Про дозвіл на встановлення пам’ятної
Мельник І. П. – гол. спец.
дошки Героїв Небесної Сотні
відділу містобудування,
архітектури та буд-ва
25. Про надання дозволу ПП «Івтранс»
Пасемко Н. А. – нач.
на продовження строку дії паспорту
відділу КМ та
прив’язки стаціонарної тимчасової споруди приватизації
для провадження підприємницької
діяльності
26. Про роботу із зверненнями громадян
Мельніков А. В. –
на території Новороздільської міської ради керуючий справами
за 2014 рік
виконкому
27. Про виконання рішень ради, виконкому,
Мельніков А. В. –
розпоряджень і доручень міського голови
керуючий справами
та розпорядчих документів вищих органів виконкому
влади протягом 2014 року
28. Про внесення змін в додаток до рішення
виконкому № 67 від 26 лютого 2008 року
29. Про внесення змін до додатку до рішення
виконкому № 166 від 31.05.2013р.
30. Про присвоєння адресного номеру
магазину промтоварів по пр. Шевченка, 24
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Керуючий справами виконкому
Мельніков А. В. –
керуючий справами
виконкому
Мельніков А. В. –
керуючий справами
виконкому
Мельник І. П. – гол. спец.
відділу містобудування,
архітектури та буд-ва
53
17.02.15
54
17.02.15
55
17.02.15
Володимир ТУЗ
Анатолій Мельніков
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
26
17 лютого 2015 року
Про підсумки виконання бюджету
міста Новий Розділ за 2014 рік
Заслухавши та обговоривши звіт начальника фінансового управління Ричагівського
І.І. про підсумки виконання міського бюджету за 2014 рік, відповідно до ч.4 ст 80
Бюджетного кодексу України, п.1 ч.«а» ст.28, ч.2 ст.53 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Вважати виконання міського бюджету за 2014 рік - задовільним.
2.Керуючому справами виконавчого комітету Новороздільської міської ради
Мельнікову А.В. подати звіт про виконання бюджету міста Новий Розділ за 2014 рік на
розгляд сесії.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Туза В.М.
Міський голова
Володимир Туз
ПРО ПІДСУМКИ
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м. НОВИЙ РОЗДІЛ
за 2014 рік
І. Бюджет міста Новий Розділ на 2014р. затверджено Рішенням сесії
Новороздільської міської ради № 542 від 30.01.2014р. по доходах в сумі 107517,5 тис. грн. і
по видатках в сумі 107517,5 тис. грн.
Основні показники бюджету розроблено відповідно до положень Конституції
України, Бюджетного кодексу України та інших законів України та нормативно-правових
актів, що не суперечать бюджетному законодавству.
Видатки міського бюджету розраховано згідно вимог Бюджетного кодексу України,
нормативу видатків на утримання бюджетних установ на 2014р. та реальної потреби в
коштах.
З міського бюджету фінансується апарат міської ради, управління виконавчого
комітету і відділи, 4 середні школи, НВК «Лідер», 4 дитячі дошкільні заклади, будинок
учнівської творчості, спортивна школа, школа мистецтв, централізована бібліотечна система,
міська лікарня, МБК „Молодість”, надається фінансова підтримка редакції газети «Вісник
Розділля», фінансуються міські програми та заходи, благоустрій міста.
Уточнений бюджет міста на 2014р. по видатках становить 124243,4 тис. грн., в тому
числі по загальному фонду – 107556,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 16686,8 тис. грн.
Протягом звітного року до міського бюджету надійшло 122235,3 тис. грн. в т.ч:
загальний фонд - 106583,3 тис. грн., спеціальний 15652,0 тис. грн.,
Повністю профінансовано видатки по заробітній платі, за спожиті енергоносії,
продукти харчування, медикаменти та інші захищені статті.
Оборотно-касова готівка в сумі 800,0 тис. грн. збережена до кінця року.
Вільні залишки в 2014 році по загальному фонду спрямовувались на видатки в сумі
445,7 тис. грн. на погашення заборгованості за 2013 рік по незахищених видатках , які були
не оплачені казначейством.
По спеціальному фонду міського бюджету розподілено залишок в сумі 3602,0 тис.
грн., з них 1310,5 тис. грн. на погашення заборгованості за 2013 рік , решту коштів в сумі
2291,4 тис .грн. на поточні видатки а саме: на управління соціального захисту 10,5 тис. грн.;
освіту -78,0 тис. грн.; охорону здоровя -260,0 тис . грн ; капітальний ремонт житлового
фонду 1267,0 тис .грн.; культуру – 4.0 тис .грн.; на будівництво каналізації по вул.
У.Кравченко -135,0тис.грн.; на ремонт доріг -537,0 тис грн.
Виконання міського бюджету заслуховувалось на засіданні виконкому
Новороздільської міської ради (рішення виконкому від 18.02.2014 р. №29, від 24.04.2014р №
73, від16.10.2014 р.№243 ) та на сесії Новороздільської міської ради( рішення сесії від
07.03.2014 р № 545 ,від 25.04.2014р. № 577,від 31.10.2014р №638 ).
ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.
Протягом січня-листопада 2014р. промислові підприємства міста реалізували
промислової продукції на 478,7 млн. грн. проти 513,0 млн. грн. у відповідному періоді
2013р., що складає 1,5% загальнообласного обсягу. Структура обсягу реалізованої продукції
не зазнала суттєвих змін з початку 2014р. Практично 100% загального обсягу реалізованої
промислової продукції, як і раніше, забезпечили підприємства з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря (69,2%) та підприємства переробної промисловості –
30,5% (в т.ч. 28,8% - продукція машинобудування; 1,1% - продукція підприємств
металургійного виробництва).
У 2014р. промисловими підприємствами міста вироблено:
o 3,6 тис. шт. продукції легкої промисловості (в т. ч. 0,6 тис. шт. постільної білизни; 180
кг постільної білизни; 0,1 тис. шт. комплектів робочих; 1,4 тис. шт. робочого одягу; 1,5 тис.
шт. футболок);
o 259 т добавок для цементів, будівельних розчинів (складає лише 3,2% обсягу 2013р.) ;
o 157 т резервуарів (складає лише 82,6% обсягу 2013р.);
o надано послуг з токарного оброблення металевих виробів на 3,7 тис. грн.;
o надано послуг з механічного оброблення металевих виробів на 244,1 тис. грн.;
o 82 т металевих виробів (на рівні 2013 року);
o частин машин спеціального призначення на 1065,0 тис. грн. (в 1,45 р.б. проти
минулого року);
o 815,3 т комплектів ізольованих проводів для транспортних засобів (на 135,1 т більше,
ніж у 2013р.);
o вузлів та деталей до локомотивів залізничних на 32,5 млн. грн. (що складає лише
54,3% обсягу 2013р.);
o надано послуг з ремонту і технічного обслуговування електродвигунів на 427,4 тис.
грн.;
o 236,0 млн. кВт год електроенергії (80,8% обсягу 2013р.);
o 73,7 тис. Гкал пари та гарячої води (83,4% обсягу 2013р.).
Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку м. Новий Розділ з початку
інвестування на 1 жовтня 2014 року склав 8,25 млн.дол. США, що складає 88,8% до обсягу
прямих іноземних інвестицій на 01.01.2014 року (0,6% загальнообласного обсягу). У
розрахунку на одного мешканця міста припадало 283,4 дол. США прямих іноземних
інвестицій.
З урахуванням переоцінки, втрат, курсової різниці за січень-вересень 2014р. в
економіці міста відбулося зменшення сукупного обсягу іноземного акціонерного капіталу на
1,0 млн.дол.США, або на 11,2% відносно початку року.
Найбільшим інвестором міста, як і раніше залишається Німеччина, питома вага
вкладень якої становить 90%. Найбільше іноземних інвестицій вкладено в промисловість
міста ( 99,5%).
За січень–вересень 2014р. у місті прийнято в експлуатацію 191 м2 загальної площі
житла (1 житловий індивідуальний будинок). Об’єкти соціальної сфери у січні-вересні 2014
р. на території міста в експлуатацію не приймались.
У січні-вересні 2014р. у м. Новий Розділ прийнято в експлуатацію будівлі інших
промислових виробництв з виробництва дроту та кабелю ізольованого фактично вартістю
2839,0 тис. грн., склади загальнотоварні оптові вартістю 1686,0 тис. грн., а також споруди та
системи радіозв’язку – 289,0 тис.грн.
Протягом 9-ти місяців 2014р. на розвиток економіки міста спрямовано 41,5 млн.грн.
капітальних інвестицій, з них у галузь промисловості спрямовано 37,7 млн. грн. або 90,0%
усіх капітальних інвестицій. У переробну промисловість спрямовано 18,0 млн. грн. або
43,6%, на виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря спрямовано 17,8 тис. грн. або 42,8%, на будівництво 0,5 млн. грн. або 1,2%
інвестицій. За рахунок власних коштів підприємств та організацій здійснено 93,1%
капітальних інвестицій.
У січні–червні 2014 року експорт товарів м.Новий Розділ становив 18,9 млн. дол.
США, імпорт – 16,2 млн. дол. США. Додатнє сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило
2,8 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт та імпорт
товарів збільшились на третину. Частка експорту товарів міста в загальнообласному обсязі
складає 2,8%, імпорту – 1,4%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по місту за 9 місяців 2014р. становив 72,7
млн. грн. Фізичний обсяг роздрібного товарообороту підприємств збільшився на 0,9%.
Частка роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі у загальному обсязі товарообороту
становила 99,5%, а роздрібного товарообороту ресторанного господарства 0,5%.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств,
установ та організацій м. Новий Розділ у січні – вересні 2014 р. становила 2674,71 грн.,
що на 14,9% більше, ніж у січні – вересні 2013 р., але залишилась меншою за середній
рівень в області на 7,8%.
У січні–вересні 2014 року на підприємствах, установах та організаціях міста
працювало 4077 осіб, що склало 0,8% зайнятих в області. У відпустках без збереження
заробітної плати (на період припинення виконання робіт) перебувало 443 особи, що склало
10,9% середньооблікової кількості штатних працівників, а переведені з економічних причин
на неповний робочий день (тиждень) – 354 особи або 8,7%. У січні–вересні 2014 р. прийнято
786 осіб або 19,3% загальної кількості працівників, а вибуло – 684 особи або 16,8%.
Чисельність населення міста станом на 1 грудня 2014 року становила 28816 ос.
Зменшення населення відбулось за рахунок переваги міграційного скорочення (85 осіб)
над природним приростом (26 осіб). Протягом січня – листопада 2014 року в місті
народилося 260 дітей, померло 234 осіб. Внаслідок цього відбувся природний приріст
населення на 26 осіб. За цей період в місто прибуло 297 ос., вибуло 382 особи, міграційне
скорочення склало 85 осіб.
ІІІ. ДОХОДИ Б Ю Д Ж Е Т У
За січень-грудень 2014 року до міського бюджету м. Новий Розділ надійшло всього
122 235,3 тис. грн., що складає 99,8 % до річного плану, в т.ч.:
До загального фонду міського бюджету надійшло 106 583,3 тис. грн., що складає
99,4 % до річного плану.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 15 652,0 тис. грн., що складає
102,3 % до плану на рік.
Заплановані субвенції з державного бюджету на оплату видатків по соціальному
захисту населення профінансовані на 97,8% в сумі 41776,2 тис. грн., дотація вирівнювання з
державного бюджету отримана в сумі 39622,6 тис. грн., додаткова дотація з державного
бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів одержана в сумі
5923,9 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися
або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого
самоврядування одержана по спеціальному фонду – 6669,1 тис. грн., або 100,0% до річного
плану, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах складає
689,4 тис. грн. або 45,2% до плану, субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів отримана в сумі 38,4 тис. грн., інші субвенції, що надійшли до міського бюджету
становлять 1561,7 тис. грн., з них:
- до загального фонду – 998,7 тис. грн. ;
- до спеціального фонду – 563,0 тис. грн.
Закріплені доходи складають 16455,8 тис. грн., або 104,8 % до плану на рік (план
на рік – 15700,3 тис. грн.).
тис. грн.
Розрахункові
показники
МФУ
Затвердж.
місцевою
радою
Фактичне
виконання
%
виконання
Доходи, що враховуються при
визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
12639,3
Податок на доходи фізичних осіб
Державне мито
15700,3
16455,8
104,8
15450,3
16118,9
104,3
250,0
336,9
134,7
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб у 2014 році були:
№
п/п
Платник податку
тис. грн.
Сума сплаченого
податку
(у контингенті)
1.
Новороздільський відділ освіти
2622,1
2.
ТзОВ ОДВ «Електрик»
7636,8
3.
Новороздільська міська лікарня
1636,3
4.
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
2282,1
5.
Новороздільський політехнічний коледж
570,4
6.
НДГХП «Сірка»
446,2
7.
КП «Розділжитлосервіс»
581,3
8.
ТОВ ДМЗ «Карпати»
1057,3
9.
Новороздільський професійний ліцей
454,5
10.
Новороздільський ліцей будівництва та побуту
412,1
План надходжень доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів виконано на 84,4 % (план -2140,2 тис. грн., факт – 1806,1 тис. грн.).
Виконання плану надходжень по платі за землю забезпечено на 77,2%( план – 1505,0
тис. грн.; факт – 1161,7 тис. грн.), або невиконання складає 343,3 тис. грн. Недоїмка по платі
за землю станом на 01.01.2015р. відповідно до 01.01.2014р. збільшилася на 180,0 тис. грн.
(станом на 01.01.2015 р. становила 2910,4 тис. грн.) в т.ч.: по орендній платі за землю (ю.о.)
збільшилась на 208,8 тис. грн. (1484,6 тис. грн.), по земельному податку зменшилась - на 28,8
тис. грн. (1425,8 тис. грн.).
План по надходженнях плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній
власності виконано на 90,2% до річного плану ( план – 457,6 тис. грн., факт – 412,6 тис. грн.).
Причиною невиконання планових показників є припинення виконання договірних
зобов’язань ВТП "Берегиня" (на даний час триває процес ліквідації підприємства), в
результаті чого виникла заборгованість з орендної плати за користування комунальним
майном , яка станом на 01.01.2014 року становить 67,5 тис. грн.
Виконання плану надходжень по місцевих податках і зборах забезпечено на 105,5 %
( план – 159,6 тис. грн.; факт – 168,3 тис. грн.).
тис.
грн.
.
Уточн.
%
Код
Назва
пл.
Факт вик.
18000000 Місцеві податки і збори
159,6 168,3 105,5
Збір за провадження деяких видів підприємницької
18040000 діяльності
159,6 168,3 105,5
Пільги у 2014 році надавались неприбутковим громадським організаціям по:
платі за орендовані нежитлові приміщення власності територіальної громади міста
терміном на 1 рік надана чотирьом неприбутковим організаціям у розмірі 90% від
суми орендної плати (з метою підтримки громадських організацій) і становить
3,36 тис. грн.;
- платі за землю двом установам з метою підтримки розвитку спорту в сумі 9,92
тис. грн.;
- фізичній особі на час проведення ремонтних робіт, у розмірі 90% терміном на 6
місяців на суму 33,54 тис. грн.
Станом на 01.01.2015 року недоїмка (включаючи пеню) підприємств і організацій
міста по платежах до бюджетів усіх рівнів складає 22924,4 тис. грн., в т.ч.:
- ПДВ – 17551,7 тис. грн.;
- Податок на прибуток – 2352,3 тис. грн.;
- Плата за землю - 2910,4 тис. грн.;
- Єдиний податок – 5,1 тис. грн.;
- Податок на доходи фізичних осіб – 0,5 тис. грн.;
- Збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 1,7 тис.грн.;
- Екологічний податок – 0,9 тис. грн.;
- Інші – 101,8 тис. грн.
-
Найбільшу недоїмку по податках та платежах допустили наступні підприємства:
- МДКП «Теплокомуненерго» - 2995,8 грн., в т.ч. : ПДВ – 2607,5 тис. грн.; плата
за землю – 385,1 тис. грн., податок на прибуток – 3,2 тис. грн.
- КП «Розділжитлосервіс» – 5671,8 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 5354,4тис. грн., плата
за землю –317,4 тис. грн.
- ТзОВ ” Розділспецбуд” – 2137,4 тис. грн. в т.ч. : ПДВ – 1014,7 тис. грн.;
податок на прибуток – 1074,7 тис. грн., орендна плата за землю – 1,5 тис. грн.,
плата за землю – 30,7 тис. грн., податок на нерухоме майно – 15,8тис. грн.
- ВАТ «НЗСМД» – 5752,8 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 4451,8 тис. грн. , плата за землю
– 662,3 тис. грн., податок на прибуток – 637,8 тис. грн., збір за забруднення
навколишнього природного середовища та екологічний податок – 0,9 тис. грн.
- ТОВ «НВП Розліт» – 317,2 тис. грн. в т.ч. : ПДВ – 196,6 тис. грн.; податок на
прибуток – 120,6 тис. грн.
- ТЗДВ «ДМЗ „Карпати” - 3872,4 тис. грн., в т.ч. : орендна плата за землю –
1405,8 тис. грн., податок на прибуток – 435,8 тис. грн., ПДВ – 2025,8 тис. грн.,
плата за землю – 5,0 тис. грн.
- ТзОВ ”ДЗ ”Розділ” – 52,9 тис. грн. в т.ч. : ПДВ – 24,5 тис. грн.; податок на
прибуток – 28,4 тис. грн.
- РДГХП „Сірка” – 1013,4 тис. грн., в т.ч. : податок на прибуток – 1,4 тис. грн.,
ПДВ – 990,3 тис. грн., плата за землю – 21,2 тис. грн., ПДФО -0,5 тис. грн.
- ТзОВ «Янтар” – 832,3 тис. грн., в т.ч. : ПДВ – 754,8 тис. грн., податок на
нерухоме майно – 77,5 тис. грн
За 12 місяців 2014 року заборгованість по заробітній платі збільшилась на 501,3 тис.
грн. (заборгованість станом на 01.01.2014р. – 832,7 тис. грн.; заборгованість станом на
01.01.2015р. – 1334,0 тис. грн.).
Найбільшу заборгованість по заробітній платі допустили такі підприємства:
- ТзОВ «ДМЗ "Карпати» - 986,3 тис. грн.
- ТОВ ”НВП ”Розліт”
- 218,7 тис. грн.
- РДГХП ”Сірка”
- 129,0 тис. грн.
З загальної суми боргу 1334,0 тис. грн. 1115,3 тис. грн. (83,6%) припадає на економічно
активні підприємства, а 218,7 тис. грн. (16,4%) – на економічно неактивні підприємства.
Немає заборгованості з виплати заробітної плати організаціями та установами, що
фінансуються з міського бюджету.
Доходи спеціального фонду.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 7692,1 тис. грн. без врахування
трансфертів або 127,5% до плану (з врахуванням змін до кошторисних призначень по
власних надходженнях бюджетних установ), з них:
Власні надходження бюджетних установ:
ККД
Сума, тис. грн.
25000000
3833,9
25010000
1429,3
25010100
1004,3
25010300
420,7
25010400
4,3
25020000
2404,6
25020100
2382,3
25020200
22,3
Надходження від приватизації комунального майна у 2014 році становлять 230,66
тис. грн. Збільшення надходження від відчуження комунального майна у 2014 році за
рахунок поступлень коштів від відчуженого нежитлового приміщення загальною площею –
158,2 м2 по вул.Л.Українки,11 м. Новий Розділ (незалежна оцінка становила 226,8 тис. грн. з
ПДВ), відповідно до внесених змін протягом року до Програми приватизації майна
комунальної власності Новороздільської міської ради.
Зменшення надходження від продажу землі в 2014 році порівняно з 2013 роком
становить 36,2 тис. грн. пояснюється не погодженням сесією Новороздільської міської ради
експертної оцінки земельної ділянки по вул. Сагайдачного,1, відповідно, не відбулось
продажу даної земельної ділянки згідно Програми приватизації на 2014 рік .
Надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу становлять 251,6
тис. грн. або 122,7%.
План по надходженнях єдиного податку виконано на 155,6% (план – 1835,0 тис. грн.,
факт – 2855,6 тис. грн.). Ріст надходжень порівняно з 2013 роком становить 140,4% за
рахунок збільшення кількості суб’єктів господарювання – платників єдиного податкуфізичних осіб другої групи на 29 порівняно з 2013 роком, платників єдиного податкуфізичних осіб третьої групи відповідно на 22 суб’єкти господарювання.
Заходи, вжиті щодо наповнення дохідної частини міського бюджету:
1. Спільно з працівниками міської ради, фінансового управління, податкових органів
та пенсійного фонду систематично на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та забезпечення
своєчасності і повноти сплати податків заслуховували і зобов’язували керівників
підприємств погасити наявну заборгованість із виплати заробітної плати та недоїмку по
податках та платежах до бюджетів усіх рівнів з представленням погоджених графіків її
погашення.
2. Створено при міській раді комісію, мета якої заключається в розробці та
впровадженні заходів, які спрямовуються для виявлення фактів приховування доходів від
оподаткування та легалізації найманої робочої сили. За результатами роботи групи
легалізовано 50 робочих місць.
ІV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
За 2014 р. з міського бюджету проведено видатків на загальну суму 120 738,8 тис.
грн., що становить 97,2 % до видатків затвердженого бюджету на рік. В тому числі видатки
загального фонду – 105 448,0 тис. грн. або 98,0 % ; видатки спеціального фонду – 15 290,8
тис. грн., або 91,6%.
Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по :
- фінансуванню закладів освіти
– 30226,7 тис. грн. – 28,7 %;
- фінансуванню установ охорони здоров’я
– 21703,0 тис. грн. –20,6 %;
- фінансування соціального захисту населення – 43583,0 тис. грн. –41,3 %;
- фінансування закладів культури
–3456,9 тис. грн. – 3,3 %;
- фінансування органів місцевого самоврядування – 4419,3 тис. грн. –4,2 %;
- фінансування житлового господарства
– 987,6 тис. грн. –0,9 %;
- фінансування фізичної культури і спорту
– 899,4 тис. грн. – 0,9 %;
- інші заходи і видатки
– 172,1 тис. грн. -0,1%
Основні суми видатків спрямовано на :
- оплату праці
–39595,6 тис. грн. або 37,6 %;
- нарахування на зарплат у
– 13799,2 тис. грн. або 13,1%
- продукти харчування
– 1936,1 тис. грн. або 1,8 %;
медикаменти
–800,0 тис. грн. або 0,8 %;
- оплата комунальних послуг –4173,1 тис. грн. або 4,0 %;
в т.ч. теплопостачання
– 1789,5 тис. грн. або 1,7 %;
водопостачання
– 229,9 тис. грн. або 0,2 %;
електроенергія
– 860,2 тис. грн. або 0,8 %;
газ
– 1294,5 тис. грн. або 1,3 %;
За 2014 рік забезпечено в повному обсязі фінансування заробітної плати нарахованої
за січень-грудень, медикаменти та продукти харчування та інші захищені статті, за спожиті
енергоносії в грудні заборгованість 580,5 тис.грн.
Органи управління
На фінансування органів управління на 2014р. затверджено по загальному фонду
4471,7 тис. грн., виконання за поточний рік 4419,3 тис. грн. або 98,8 % до річних
призначень.
. Фактична чисельність працюючих у відділах і управліннях органів місцевого
самоврядування станом на 01.01.2014р. становила 80 одиниць, на кінець 2014 року – 82
одиниці.
Станом на 01.01.2015р. 3 вакантні посади, 4 - в декретній відпустці.
Спеціальні кошти по органах управління
заплановано в сумі 310,7тис.грн.
використано – 152,2 тис. грн. За рахунок спеціального фонду штатні одиниці не
утримувались.
Освіта
На фінансування закладів освіти за 2014р. використано 30226,7 тис. грн. загального
фонду при бюджетному плані – 31057,7 тис. грн. або 97,3 % .
На утримання 4-ох дошкільних закладів використано 8338,7 тис. грн. по загальному
фонду, по спеціальному – 906,5 тис. грн. На утримання чотирьох загальноосвітніх шкіл та
НВК»Лідер» використано 20151,6тис. грн. по загальному фонду і 462,4 тис. грн. по
спеціальному фонду. По закладах освіти забезпечено виплату заробітної плати, оплату за
харчування та інші захищені видатки, по енергоносіях заборгованість -580,5тис.грн.
Мережа груп і дітей в дошкільно-навчальних закладах на 01.01.2015р. склала:
- кількість груп – 39;
- середньоспискова кількість дітей – 759;
- середня наповнюваність однієї групи – 19,5.
Кількість дітоднів за 2014р. – 104987,що на 2340 більше 2013 року, середня вартість
дітодня – 14,33 грн., денний розмір батьківської плати - 7,0 грн.
З 01.02.2014 р. у ДНЗ №7 відкрито 1 групу і тому кількість ставок по КФК 070101
зросла на 4,5 в т. ч.:
- муз. кер. -0,25 ст
- вихователів 1,55 ст.
- пом. виховат. – 1,13 ст.
- прачка - 0,25 ст.
- робіт по обс. – 0,5 ст
- прибиральниця – 0,5 ст.
В 4-ох загальноосвітніх школах, НВК»Лідер» функціонує 123 класи, в яких
навчається 2824 учні. Середня наповнюваність класів 23,0 учнів порівняно з 2013 роком
наповнюваність зменшилась на 0,23.
Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти на 01.01.2015р. – 624,5
одиниці.
Із збільшенням 1 класу, введення інформатики згідно наказ МОНУ №572 від
10.06.11р. „Про типові навчальні плани початкової школи”, та збільшенням годин на
індивідуальне навчання кількість педагогічних ставок в порівнянні з минулим роком зросла
на 6 в т.ч..
1-4 класи 4,5 ст.
5-9 класи 1ст
10-11 класи 0,5 ст.
А також з вересня 2014р. збільшено на 0,5 штатної одиниці майстра виробничого
навчання з керуванням транспортними засобами по ЗОШ №2, оскільки зросла кількість учнів
(наказ МОНУ №1205 від 06 грудня 2010 року „Про затвердження Типових штатних
нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”, який набрав чинності з 1вересня
2012року)
Протягом року організовано гаряче харчування учнів 1-4 класів та дітей-сиріт,
вартість 1 дня харчування учня 1-4 класу –5,0 грн., учня з числа дітей-сиріт і
малозабезпечених сімей – 6,0 грн.
В позашкільному закладі на 01.01.2014р. кількість учнів у 26 гуртках 51 групах -701
учень, середня наповнюваність в гуртку 27 учнів.
.
Охорона здоров’я
Новороздільська міська лікарня є лікувально-профілактичною установою, що
забезпечує кваліфіковану стаціонарну і поліклінічну допомогу населенню регіону: м. Новий
Розділ, смт. Розділ, село Березина, Березівці, Гранки-Кути, Горішнє, Долішнє, Підгірці,
Станківці,
Тужанівці,
а
також
працівникам
промислових
підприємств
і
сільськогосподарських спілок, розташованих на цій території.
На фінансування міської лікарні на 2014р. передбачено кошти 22625,7 грн. з них по
загальному фонду 21813,0 тис. грн.:
Фактичне використання становить 22422,5 тис. грн. в тому числі по загальному
фонду 21703,0 тис. грн. або 99,5%.
На 01.01.2014р. кількість ліжок становить – 240, крім того обліковується 50 ліжок
денного стаціонару.
За 2014р. виконано 85737 ліжко-днів, що на 1878 ліжко-дні більше плану, і на 1884
ліжко-дні більше 2013 року. План лікарських відвідувань 217631 при плані 254845.
Причиною зменшення лікарських відвідувань є те ,що п’ять лікарів були на переатестаційних
курсах.
Видатки на 1 ліжко-день по медикаментах склали 6,23 грн., по харчуванню – 4,32
грн.,в порівнянні з 2013р. зросли по медикаментах на 0,60 грн., по харчуванню на 0,55 грн.
В розрахункових показниках Міністерства фінансів України на 2014 р. враховано
видатки на виконання повноважень між місцевими бюджетами на лікування хворих
Миколаївського та Жидачівського районів в лікарні м. Новий Розділ в сумі 1545,0 тис. грн.,
та передані кошти з Новороздільського бюджету в Львівський міський бюджет 65,0тис. грн.
Проліковано іногородніх хворих станом на 01.01.2015 р. 2220 чоловік на суму 5396,6
тис. грн. Збільшилась кількість хворих Миколаївського району.
Середня робота ліжка за 2014 рік 357 при плані 349.
Штатна чисельність працівників на 01.01.2015р. становить 525 одиниці, з них
лікарських посад 101, фактично зайнятих – 520 одиниць, з них – 98 лікаря.
Видатки на оплату праці та нарахування склали 17992,5 тис. грн. проведені в межах
кошторисних призначень загального фонду.
Використання коштів за КЕКВ 2270, 2220, 2230, 2700 проводились в межах
кошторисних призначень. Кількість людей, яким було надано безкоштовне зубне
протезування становить 70 чол. на суму 29,5 тис.грн.
За 2014 р. надійшло спеціальних коштів на суму 218,4 тис. грн., при плані 277,0 тис.
грн. в тому числі від оренди 49,0 тис грн. платних послуг – 168,7 тис. грн..
За звітний період надійшло коштів за іншими джерелами в сумі 82,3 тис. грн.
гуманітарна допомога 4,5 тис. грн., благодійних внесків 76,2 тис. грн., на виконання цільових
заходів 1,6 тис. грн..
Соціальний захист та соціальне забезпечення.
На соціальний захист населення по бюджету міста на 2014р. передбачено 44578,2
тис. грн. по загальному фонду. За 2014. на соціальний захист населення використано 43583,0
тис. грн. по загальному фонду або 97.8 % до плану звітного періоду.
Станом на 01.01.2014р. заборгованості по виплаті допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям немає.
По КФК 091207 проведено видатків за кошти місцевого бюджету в сумі 71,8 тис.
грн. при уточненому плані 71,8 тис грн.. Кредиторської заборгованості станом на
01.01.2015р. немає.(розшифровка додається).
По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» проведено видатки в
сумі 57,2 тис. грн. при плані 57,2тис.грн. (розшифровка видатків додається.)
На фінансування молодіжних програм в міському бюджеті передбачено 48,3 тис.
грн., фактично профінансовано – 27,9 тис. грн.
Програма „Молодь Розділля 2014 -16 роки” затверджена рішенням сесії від
28.01.2014 року № 8.
Із запланованих 5 заходів проведено 3.
На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян
використано 615,8 тис. грн. при плані 617,6 тис. грн. або 99.7 % до річних призначень.
Штатна чисельність працівників територіального центру затверджена в кількості
15,5 одиниць, фактично зайнято на 01.01.2015р. 15,5 одиниць. Територіальний центр
обслуговує 91 одиноких пристарілих громадян.
На утримання центру реабілітації дітей інвалідів в 2014 році виділено 266,3 тис
.грн., використано -186,1 тис. грн. Штатна чисельність на 1.01.2015 р -2.5.
Рішенням сесії Новороздільської міської ради від 07.06.2013р №405 створено центр
соціальної служби для сімї дітей та молоді. Кількість штатних одиниць 2. На утримання
центру в 2014 р використано 74,2 тис. грн. в тому числі по загальному фонду - 59,2 тис.
грн.
Культура
На фінансування установ культури призначено по бюджету на 2014р. 3474,6 тис. грн.
по загальному фонду і 665,7 тис. грн. по спеціальному фонду. Протягом звітного періоду
профінансовано видатків по загальному фонду 3456,9 тис. грн. або 99,5 %, по спеціальному
–575,2 тис. грн. або 86,4 % до планових показників року.
Чисельність фактично зайнятих посад на 01.01.2015 р. становить 85 одиниць, що
утримуються з бюджету, з них:
- по бібліотеках – 14,5;
- по школі мистецтв – 54;
- МКПЦ «Молодість» 16,5.
За погодженням з виконавчим комітетом батьківська плата по школі мистецтв була
встановлена з 1.09.2014 р. в розмірі 40-60 грн. в місяць.
В МБК „Молодість” створено 4 народні колективи:
- Народна хорова капела „Дністряни”
- Народний камерний хор духовної музики „Оранта”
- Народний фольклорний ансамбль „Джерело”
- Народний ансамбль пісні і музики „Мальви”
та один зразковий ансамбль:
- Зразковий ансамбль народного танцю „Веселка”
Штатна чисельність по культурі порівняно з минулим роком не змінилась.
Згідно програми „Розвиток культури на 2014-2016р.”, затвердженої рішенням сесії
Новороздільської міської ради № 8 від 28.01.2014р. проведено 2 заходи
на суму 33,0
тис,грн. із запланованих 8 заходів на суму 41,6 тис .грн.
Засоби масової інформації
На 2014р. передбачено видатки на фінансову підтримку редакції газети «Вісник
Розділля» 75,2 тис. грн. Касові видатки за звітний період становлять 75,2 тис. грн., в тому
числі на заробітну плату 54,5 тис. грн.
Фізична культура і спорт
З міського бюджету проводиться фінансування спортивної школи, в якій навчається
423 учні.
На 2014 р. в міському бюджеті затверджено видатки на фізичну культуру і спорт в
сумі 968,5 тис. грн., в т.ч. на утримання спортивної школи 927,0 тис. грн. і 41,5 тис. грн. на
проведення спортивних заходів.
Протягом 2014р. проведено видатків на утримання дитячої юнацької спортивної
школи – 872,1 тис. грн., на проведення спортивних заходів – 39,8 тис. грн.
Кількість штатних посад в 2014 р. – 27 одиниці, фактично зайнятих на 01.01.2015р. –
27 одиниць.
Згідно «Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Новий Розділ на 2014-16
р.», затвердженої рішенням сесії від 28.01.2014 р. № 8 проведено 24 заходів із
запланованих 29. Освоєно коштів в сумі 39,8 тис. грн. при плані 41,5 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
Фінансування житлово-комунального господарства здійснювалось відповідно до
«Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Новий Розділ на 2014-2016
роки» та «Програми благоустрою м. Новий Розділ на 2014-2016р.р.». На заходи з виконання
програм в міському бюджеті м. Новий Розділ на 2014 рік з врахуванням змін заплановані
видатки в сумі 9875,9 тис. грн., в т.ч. субвенція на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 6669,1 тис. грн. На 12 місяців
2014 року заплановані видатки становлять 8653,1 тис. грн. Протягом 12 місяців фактичні
видатки складають 8584,8 тис. грн., касові видатки становлять 8653,1 тис. грн. (68,3 тис. грн.
– погашення кредиторської заборгованості), в т.ч. на:
- капітальний ремонт житлового фонду
КФК 100102 КЕКВ 3210, план на 12
місяців – 2140,7 тис. грн., касові видатки – 928,0 тис. грн.
- благоустрій міста КФК 100203, план на 12 місяців 2014 року – 1066,1 тис. грн.,
касові видатки складають 1056,0 тис. грн., в т.ч. погашена кредиторська заборгованість, яка
виникла станом на 01.01.2014р. за реконструкцію мережі зовнішнього освітлення вулиці Лесі
Українки в м. Новий Розділ з використанням енергозберігаючих технологій – 68,3 тис.грн.
КФК
Назва видатків
1
Відлов бродячих тварин, ліквідація
наслідків надзвичайних ситуацій
Вартість електроенергії по
зовнішньому освітленню міста
Благоустрій території (зрізування
дерев і живоплоту, підчистка та
вкорочування крон, навантаження
та вивезення гілок)
Озеленення території
(впорядкування клумб,
викошування газонів)
Утримання центральних територій
(розчистка від снігу, посипання
доріг і тротуарів, прибирання доріг
і тротуарів, вивезення сміття,
навантаження та розвантаження
піску)
Утримання міського цвинтаря
(навантаження та вивезення сміття,
розчистка від снігу та посипання
піском дороги на цвинтар та
доріжок, викошування трави,
вирубування дикої
КЕ
КВ
2
3
10020
3 2240
10020
3 2273
Забор
говані
сть на
01.01.
2014р.
4
Затвердже
но
місцевою
радою на
2014 рік
(з
урах.змін)
5
Профі
нансов
ано
Касові
видат
ки
6
7
Факт
ичні
видат
ки
8
3,9
3,9
3,9
3,9
101,4
101,4
101,4
101,4
10020
3 2610
260
260,0
260,0
260,0
10020
3 2610
150
150,0
150,0
150,0
10020
3 2610
385,4
375,3
375,3
375,3
10020
3 2610
97,1
97,1
97,1
97,1
порослі,прибирання та дезинфекція
туалету та контейнерів для збору
сміття).
Всього по загальному фонду
КФК 100203
Реконструкція мережі зовнішнього
освітлення вулиці Лесі Українки в
м. Новий Розділ з використанням
енергозберігаючих технологій
Всього по спеціальному фонду
КФК 100203
Капітальний ремонт окремих
особливо-дефектних ділянок
внутрішньо-будинкових мереж ВК
і ЦО
Капітальний ремонт ліфтів
Капітальний ремонт плоских
(рубероїдних) дахів житлових
будинків комунальної власності
Капітальний ремонт існуючих
дефектних шатрових дахів
Капремонт димових та
вентиляційних каналів житлових
будинків
Капітальний ремонт парапетних
плит житлових будинків
Капітальний ремонт житлового
будинку по пр.Шевченка 41
Всього по КФК 100102
Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах
на теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання
та
водовідведення,
що
вироблялися, транспортувалися та
постачалися
населенню,
яка
виникла
у
зв’язку
з
невідповідністю
фактичної
вартості теплової енергії та послуг
з централізованого водопостачання
та водовідведення тарифам, що
затверджувалися
та/або
погоджувалися
органами
державної влади чи місцевого
самоврядування
Всього по КФК 100602
ВСЬОГО по загальному фонду
ВСЬОГО по спеціальному фонду
10020
3
10020
3 3142
10020
3
997,8
987,7
987,7
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,3
68,7
25,4
25,4
25,4
725,2
67,2
67,2
67,2
696,7
603,0
603,0
603,0
220,4
220,4
220,4
220,4
22,5
1,8
1,8
1,8
19,5
7,5
7,5
7,5
387,7
2,7
2,7
2,7
2140,7
928,0
928,0
928,0
6669,1
6669,1
6669,1
6669,1
6669,1
997,8
8878,1
6669,1
987,7
7665,4
6669,1
987,7
7665,4
6669,1
987,7
7597,1
10010
2 3210
10010
2 3210
10010
2 3210
10010
2 3210
10010
2 3210
10010
2 3210
10010
2 3210
10010
2
10060
2 2610
10060
2
68,3
987,7
Всього видатки ЖКГ
68,3
9875,9
8653,1
8653,1
8584,8
- КФК 100602
На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення тарифам в міському бюджеті затверджено 6669,1тис. грн. Виконання складає
100% - 6669,1 тис. грн.
Ремонт і утримання доріг
Для проведення ремонтних робіт по дорогах міста на 2014 рік передбачено кошти в
сумі 2646,5 тис. грн., з них:
- субвенція з державного бюджету для обласного бюджету на
будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності – в сумі
629,8 тис. грн., надійшло субвенції – 629,8 тис. грн., освоєно – 214,7 тис. грн.;
- субвенція з державного для обласного бюджету за рахунок перехідних залишків коштів
субвенції за 2013 рік в сумі 282,9 тис. грн., освоєно – 92,1 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету безпосередньо місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності у населених пунктах у
2014 році – 893,8 тис. грн., надійшло субвенції – 893,8 тис. грн., освоєно – 474,7 тис. грн.;
- субвенція з державного безпосередньо місцевим бюджетам за рахунок перехідних
залишків коштів субвенції за 2013 рік в сумі 362,2 тис. грн., освоєно – 173,1 тис. грн.;
- 477,8 тис. грн. – кошти міського бюджету, в т.ч. – 261,2 тис. грн. скеровано вільні
залишки, освоєно – 351,9 тис. грн.
Кошти заплановані на:
- поточний ремонт – 843,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт доріг – 1803,0 тис. грн.
Протягом 12 місяців 2014р. освоєно 1306,5 тис. грн., в т.ч.:
- 351,9 тис. грн. кошти міського бюджету;
- 954,6 тис. грн. кошти субвенцій на :
- поточний ремонт – 754,7 тис. грн. або 89,5% до планових показників;
- капітальний ремонт –551,8 тис. грн. або 30,6% до плану.
Невикористані кошти субвенції в сумі 1214,07 тис. грн. повернено державному
бюджету, в т.ч.:
- субвенція з державного бюджету для обласного бюджету на
будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг комунальної власності – в сумі
415,06 тис. грн.;
- субвенція з державного для обласного бюджету за рахунок перехідних залишків коштів
субвенції за 2013 рік в сумі 190,8 тис. грн.;
- субвенція з державного бюджету безпосередньо місцевим бюджетам на будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності у населених пунктах у
2014 році – 419,12 тис. грн.;
- субвенція з державного безпосередньо місцевим бюджетам за рахунок перехідних
залишків коштів субвенції за 2013 рік в сумі 189,09 тис. грн.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів КФК 240601
Передбачено кошти в сумі 2998,7 тис. грн., з них :
- 568,6 тис. грн. – кошти обласного фонду ОНПС;
- 204,2 тис. грн. – кошти місцевого ФОНПС;
- 2225,9 тис. грн. – кошти гранту Європейського Союзу.
Фактично використано 2905,3 тис. грн.
тис. грн.
Природоохоронні заходи
Затверджено з
ФОНПС
КЕКВ
Всього
місце
вого
204,2
облас
ного
Будівництво каналізації по
вул. У. Кравченко в м. Новий
Розділ Львівської області
3122
204,2
Рекультивація
(реконструкція) порушених
гірничими роботами земель
на площі 46,4 га в зоні
діяльності Роздільського
ДГХП "Сірка"
3142
2725,9
500,0
Розробка робочого проекту
рекультивації порушених
гірничими роботами земель в
зоні діяльності Роздільського
ДГХП "Сірка"
3210
68,6
68,6
ВСЬОГО:
2998,7
204,2
грант
Європейс
ького
Союзу
Освоєно
203,6
568,6
2225,9
2701,7
2225,9
2905,3
До 29.12.2014 року рахунки Роздільського ДГХП"Сірка" були заблоковані
Антимонопольним комітетом України. 29.12.2014р. платіжне доручення не було проплачено
УДКСУ у Миколаївському районі. Платіжним дорученням від 30.12.2014р. №338
невикористані кошти субвенції в сумі 68571,0 грн. повернено до обласного бюджету. Також
платіжним дорученням від 30.12.2014р. №337 повернено обласному бюджету 8,0 грн.
невикористаної субвенції по заходу «Рекультивація (реконструкція) порушених гірничими
роботами земель на площі 46,4 га в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка".
Утилізація відходів КФК 240602 – 60,0 тис. грн. – кошти обласного фонду ОНПС.
Погашено заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2014р. по заходу «Забезпечення
екологічно безпечного збирання та зберігання відходів».
Інші видатки
По КФК 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю в 2014р.»
затверджено 369,5 тис. грн. Протягом звітного року використано 351,1 тис. грн.
Резервний фонд в 2014 році затверджено в сумі 30 тис. грн.
З міського бюджету розвитку за 12 місяців 2014 р. профінансовано 2710,8 тис. грн.
проведено видатки:
- проведення експертної грошової оцінки землі – 4,6 тис. грн.;
- реконструкція вуличного освітлення – 68,3 тис. грн.;
- капітальний ремонт житлового фонду -928,0 тис. грн.;
- Реконструкція частини житлового будинку №11
по вул.Л.Українки в м.Новий Розділ – 4,3 тис. грн.;
- Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиці
-
Лесі Українки в м. Новий Розділ з використанням
енергозберігаючих технологій – 34,8 тис. грн.;
Влаштування вальмового даху на новому корпусі
Новороздільської міської лікарні – 34,6 тис. грн.;
виготовлення генплану міста - 330,5 тис.грн.
виготовлення технічної документації на ремонт школи мистецтв -4,5 тис.грн.
капітальний ремонт приміщень дошкільних закладів – 204,3 тис. грн.;
капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх шкіл- 52,5 тис. грн.;
капітальний ремонт приміщення реабілітаційного центру – 28,6 тис. грн.;
капітальний ремонт приміщення міської ради - 75,0 тис. грн.;
капітальний ремонт дороги міської лікарні -145,2 тис .грн.
капітальний ремонт палацу культури -102,0 тис. грн.
придбання обладнання по бюджетних установах – 693,6 тис. грн.;
СТАН РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
На 01.01.2014р. дебіторська заборгованість становила 355 239,27 грн. Станом на
01.01.2015р. становить 38 212,18 грн. тобто зменшилась на 317 027,09 грн. в тому числі
в розрізі установ:
- Управління соціального захисту населення - 36 126,05 грн., в тому числі по КФК:
090201 – 74,20 грн.:
КЕКВ 2730 – 74,20 грн. відшкодування пільг: ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» - 41,03 грн.,
Львівобленерго - 33,17 грн.
090204 – 30,03 грн.:
КЕКВ 2730 – 30,03 грн. відшкодування пільг ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
090207 – 44,59 грн.:
КЕКВ 2730 – 44,59 грн. відшкодування пільг ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
090215 – 47,99 грн.:
КЕКВ 2730 – 47,99 грн. відшкодування пільг:БУ-62-42,95 грн., ОСББ «Орхідея» - 5,04 грн.
090405 – 35 929,24 грн.:
КЕКВ 2730 – 35 929,24 грн. відшкодування пільг: ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»- 35927,75
грн., ОСББ «Орхідея»- 1,49 грн.
- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради – 2 086,13 грн., в т. ч. по КФК:
010116 – 2 086,13 грн.:
КЕКВ 2271–1 720,66 грн. відшкодування за послуги теплопостачання орендарем Головним
управлінням юстиції.
КЕКВ 2272 – 14,71 грн. відшкодування за послуги водопостачання орендарем Головним
управлінням юстиції.
КЕКВ 2273 – 350,76 грн. відшкодування за електроенергію орендарем Головним
управлінням юстиції.
На 01.01.2014р. кредиторська заборгованість становила 860 679,50 грн.
Станом на 01.01.2015р. становить 1 480 056,09 грн. тобто збільшилась на
619 376,59 грн., в тому числі в розрізі установ:
- Управління соціального захисту населення – 534 282,33 грн., в тому числі по КФК:
010116 – 3 929,54 грн.:
КЕКВ 2210 – 1900,00 грн. по оплаті канцтоварів перед ФОП Пушкар В.О.
КЕКВ 2240 – 1156,37 грн. по оплаті послуг зв’язку перед Укртелекомом - 316,37 грн., за
заправку картриджів 840,00 грн.
КЕКВ 2250 – 872,00 грн. по оплаті відрядних, з них прострочена - 710,00 грн.
КЕКВ 2800 – 1,17 грн. пеня по оплаті послуг зв’язку перед Укртелекомом
090201 – 88 061,28 грн.:
КЕКВ 2730 – 88061,28 грн. відшкодування пільг перед: ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»25806,31 грн., ОСББ «Орхідея» - 125,52 грн., Львівгаз - 36257,17 грн., КП «РЖС» - 22863,19
грн., «ДВ-Екосвіт» - 3009,09 грн.
090203 – 685,00 грн.:
КЕКВ 2730 – 685,00 грн. компенсація за пальне Герою Соцпраці.
090204 – 5 711,31 грн.:
КЕКВ 2730 – 5711,31 грн. відшкодування пільг перед : Львівгаз-1215,33 грн., ТзОВ
«Енергія-Новий Розділ» - 1911,15 грн., КП «РЖС»-2430,64 грн. , «ДВ-Екосвіт»-154,19 грн.
090207 – 4 801,54 грн.:
КЕКВ 2730 – 4801,54 грн. відшкодування піль перед: ОСББ «Орхідея» - 26,56 грн., Львівгаз
- 1131,72 грн., ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» - 1627,21 грн., КП «РЖС» - 1905,67 грн., «ДВЕкосвіт» - 110,38 грн.
090214 – 4 498,05 грн.:
КЕКВ 2730 – 4498,05 грн. відшкодування пільг перед: Галінтел - 927,71 грн., Укртелекомом 3570,34 грн.
090215 – 24 506,33 грн.:
КЕКВ 2730 – 24506,33 грн. відшкодування пільг перед: ОСББ «Орхідея» - 33,20 грн., БУ-62
- 116,63 грн., Львівгаз - 5835,58 грн., ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» - 8262,94 грн., КП
«РЖС» - 9213,56 грн.,«ДВ-Екосвіт» - 982,61 грн., Львівобленерго - 61,81 грн.
090405 – 390 573,98 грн.:
КЕКВ 2730 – 390573,98 грн. відшкодування субсидій перед: ОСББ «Орхідея»- 293,94 грн.,
БУ-62 - 41,07 грн. , ДМЗ «Карпати» - 1950,53 грн., Львівгаз - 130677,41 грн., КП «РЖС» 231518,27 грн., «ДВ-Екосвіт» - 9136,08 грн., ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»-16292,36 грн.,
Львівобленерго - 664,32 грн.
090407-11 515,30 грн.:
КЕКВ 2730 – 11515,30 грн. відшкодування компенсації перед: Львівгаз - 2998,32 грн., ТзОВ
«Енергія-Новий Розділ» - 8516,98 грн.
- Відділ освіти - 725 785,39 грн., в тому числі по КФК :
010116 - 930,00 грн.:
КЕКВ 2210 – 400,00 грн. за канцтовари перед ФОП Кужильна Н.М.,з них 100,00 грн.
просторочена
КЕКВ 2240 – 240,00 грн. за заправку картриджа перед ФОП Шидзінським П.П. ,
з них 80,00 грн. прострочена
КЕКВ 2250 – 290,00 грн. по оплаті відрядних , з них 80,00 грн. прострочена
070101 – 267 270,87 грн.:
КЕКВ 2210 – 99830,00 грн. в тому числі:
24925,00 грн. за меблі перед ПП Маляренко О.А.
12870,00 грн. за ліжка дитячі та парти перед ПП Паняк П.Я.
14373,00 грн. за меблі перед ФОП Косюра С.Ю.
18575,00 грн. за м який інвентар перед ПП Пшик М.М.
4214,00 грн. за килими перед ФОП Кужильна Н.М.
23853,00 грн. за посуд та мякий інвентар перед ФО Пшеничка О.В.
1020,00 грн. за крісла перед ПП Дукач Р.В.
КЕКВ 2240 – 6682,61 грн. в тому числі :
354,41 грн. за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ « Укртелеком»
478,20 грн. за послуги по заміру опорів заземлюючих пристроїв перед ТзОВ
« Енергія – Новий Розділ», прострочена
2750,00 грн. перед ДП « Благоустрій» за обрізку дерев , прострочена
100,00 грн. за телекомунікаційні послуги перед ТзОВ « Галінтел»
1500,00 грн. за підключення до мережі інтернет перед ТзОВ « Новітні
Інформаційні мережі НІМ « , прострочена
1500,00 грн. за заміну засувки системи опалення перед ТзОВ « ЕнергіяНовий Розділ»
КЕКВ 2250 – 2740,00 грн. по оплаті відрядних , з них 2350,00 грн. прострочена
КЕКВ 2271 – 158016,90 грн. за опалення та гар.воду перед ТзОВ « Енергія- Новий Розділ»
КЕКВ 2800 – 1,36 грн. пеня за несвоєчасну оплату телекомунікаційних послуг
перед ЛФ ПАТ « Укртелеком»
070201 – 386 709,34 грн.:
КЕКВ 2210 – 3900,00 грн. за одяг для дітей – сиріт перед ФО Пшеничка О.В., прострочена
КЕКВ 2240 – 1284,34 грн. за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ « Укртелеком»
КЕКВ 2250 - 6840,00 грн. по оплаті відрядних , з них 4920,00 грн. прострочена
КЕКВ 2271 – 374680,46 грн. за теплову енергію перед ТзОВ « Енергія – Новий Розділ»
КЕКВ 2800 – 4,54 грн. пеня за несвоєчасну оплату телекомунікаційних послуг перед
ЛФ ПАТ « Укртелеком».
070401 – 15 351,75 грн.:
КЕКВ 2240 – 63,31 грн. за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ « Укртелеком»
КЕКВ 2250 – 650,00 грн. по оплаті відрядних, прострочена
КЕКВ 2271 – 14638,05 грн. за теплову енергію перед ТзОВ « Енергія – Новий Розділ»
КЕКВ 2800 – 0,39 грн. пеня за несвоєчасну оплату телекомунікаційних послуг перед
ЛФ ПАТ « Укртелеком»
070802 - 2 459,46 грн.:
КЕКВ 2210 – 260,00 грн. за канцтовари перед ФОП Кужильна Н.М.
КЕКВ 2240- 239,46 грн. за телекомунікаційні послуги перед ТзОВ « Галінтел»
КЕКВ 2250 –1960,00 грн. по оплаті відрядних, з них 1480,00 грн. прострочена
070804 –4 459,54 грн.:
КЕКВ 2210 – 1670,00 грн. в тому числі :
490,00 грн. за крісло перед ПП Дукач Р.В., прострочена
1180,00 грн. за папір перед ФОП Пушкар В.О. прострочена
КЕКВ 2240 - 2549,54 грн. ,в тому числі :
1096,20 грн. за роботи по супроводу програми розрахунку зарплати перед
ПП Бартіш Я..М., з них 730,80 грн. прострочена
163,34 грн. за телекомунікаційні послуги перед ТзОВ « Галінтел»
1290,00 грн. за заправку картриджів перед ФОП Шидзінським П.П.
КЕКВ 2250 - 240,00 грн. по оплаті відрядних, з них 128,00 грн. прострочена
070805 – 15 008,32 грн.:
КЕКВ 2210 – 3203,20 грн. за бензин перед ПП « Марс», з них 1020,89 грн. прострочена
КЕКВ 2240 - 517,54 грн. в тому числі :
317,54 грн. за послуги зв’язку перед ТзОВ « Галінтел»
200,00 грн. за інтернет перед ДП « Науково-телекомунікаційний центр»
з них 100,00 грн. прострочена
КЕКВ 2250 - 240,00 грн. по оплаті відрядних , з них 160,00 грн. прострочена
КЕКВ 2271 – 11047,58 грн. за теплову енергію перед ТзОВ « Енергія – Новий Розділ»
070807- 5 804,60 грн.:
КЕКВ 2282 - 5804,60 грн. в тому числі :
48,60 грн. за грамоти перед ФОП Кужильною Н.М. , прострочена
306,00 грн. по оплаті відрядних на виконання Програми розвитку
спортивно – масової роботи серед школярів, прострочена
450,00 грн. по оплаті відрядних на виконання Програми участі
школярів міста Нового Роздолу в олімпіадах, турнірах, конкурсах,
фестивалях ,оглядах, виставках , прострочена
200,00 грн. за канцтовари перед ПП Дукач Р.В. згідно «Програми
розвитку психологічної служби» , просторочена
4600,00 грн. перед ПП Дукач Р.В. за меблі згідно «Програми
розвитку психологічної служби», прострочена
200,00 грн. перед ФОП Кужильною Н.М. за наочні розвивальні ігри
згідно «Програми розвитку психологічної служби» прострочена
130107 – 27 791,51 грн.:
КЕКВ 2240 - 506,76 грн. в тому числі :
121,98 грн. за послуги зв’язку перед ЛФ ПАТ «Укртелеком»
384,78 грн. за вивезення сміття перед ТзОВ « ДВ – Екосвіт Н.Розділ»
КЕКВ 2250 – 210,00 грн. по оплаті відрядних , з них 70,00 грн. прострочена
КЕКВ 2271 – 22081,91 грн. за теплову енергію перед ТзОВ « Енергія – Новий Розділ»
КЕКВ 2282 – 4992,00 грн. по оплаті відрядних на виконання Програми розвитку
усіх видів спорту в ДЮСШ , прострочена
КЕКВ 2800 – 0,84 грн. пеня за несвоєчасну оплату телекомунікаційних послуг
перед ПАТ «Укртелеком»
- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради – 91 148,08 грн., в т. ч. по КФК:
010116 – 44 391,48 грн.:
КЕКВ 2210 – 6999,60 грн. ( за бензин перед МПП „ Марс”- 4138,60 грн.; за канцтовари перед
ФОП Кужільною Н.М.-508,00 грн.; за товари для автомобіля перед ПП Пасемко І.А. -1465,00
грн.; за мишку перед ФОП Дукач Р.В.- 90,00 грн.; за папір перд СПД ФОП Пшеничка О.В 798,00 грн. ).
КЕКВ 2240 – 30385,31 грн.(перед ДП «Інформаційно ресурсним центром» за техн. адміністр.
програмного комплексуАРМ - 1140,00 грн. за телекомунікаційні послуги перед ПАТ
Укртелеком - 1260,52 грн.; перед ТзОВ «Галінтел» - за послуги зв’язку 227,59 грн.та
Інтернет - 200,00 грн.; перед ФОП Шидзінським П.П. за заправку картриджа - 185,00 грн. за
посл. по
розробці проектно-кошторисн. документації на встановлення обліку
спожив.тепл.енерг.ії перед ПП»ТВ «Проект» - 3199,00 грн. за послуги мережі інтернет перед
ТОВ» ЛІТех» - 165,00 грн. за встановл. вузла обліку спожив. тепл. енергії для буд. Новорозд.
міськ. ради - 24008,20 грн.) в т.ч. прострочена 3764,00 грн.
КЕКВ 2250 – 7000,90 грн. по оплаті відрядних працівникам міської ради ч/з Райффайзен
банк „Аваль”.
КЕКВ 2800 - 5,67 грн.- за пеню перед ПАТ Укртелеком.
091103 - 2 000,00 грн.:
КЕКВ 2282 - 2000,00 грн.- за подарунки перед ФОП Пшик М.М.-500,00грн.;за подарунки
перед ФОП Давидович Л.І.-1500,00грн. в.т.ч просточена 500.00грн.
110201 – 3 540,60 грн.:
КЕКВ 2240 – 3539,48 грн.(за посл. по розробці проектно-кошторисної документації на
встановлення обліку споживання теплової енергії перед ПП»ТВ «Проект»-3199,00грн. за
телекомунікаційні послуги перед ПАТ «Укртелеком»-340,48грн); в т.ч. прострочена 3199,00
грн.
КЕКВ 2800 - 1,12 грн.- за пеню перед ПАТ «Укртелеком»
130102 - 1 780,00 грн.:
КЕКВ 2282 - 1780,00 грн.( витрати на змагання ч/з Райффайзен банк Аваль - Придатко О.В.
1780,00 грн.) в т.ч. прострочена - 1780,00 грн.
110502 - 8 597,00 грн.:
КЕКВ 2282 - 8597,00 грн. за встановлення новорічної ялинки перед ДП «Благоустрій».
180410 - 4 200 грн.:
КЕКВ 2282 - 4200,00 грн. за незалежну оцінку вартості нежилих приміщень перед МП
«Стимул».
160101 - 19 500,00 грн.:
КЕКВ 2282 - 19500,00 грн. - за науково-технічну продукцію (інжинірингову документацію
водних об’єктів) перед ФОП Чорний В.М.
250404 - 7 139,00 грн.:
КЕКВ 2800 - 7139,00 грн. по оплаті членських внесків перед ВАОМС «Асоціація міст
України».
- МБК «Молодість» - 2 124,12 грн., в тому числі по КФК:
110204 – 2124,12 грн.:
КЕКВ 2210 – 1829,00 грн., в тому числі:
689,00 грн. за електротовари ПП Захарко О., з них 689,00 грн. просрочена
1140,00 грн. за обігрівачі ПП БаликВ.Ф., з них 1140,00 грн. просрочена
КЕКВ 2240 – 295,12 грн., в тому числі:
174,00 грн. за послуги інтернет перед «Уарнет», з них 87,00 грн. просрочена
121,12 грн. за послуги зв’язку перед ТзОВ «Галінтел»
- Міська лікарня – 96 559,89 грн., в тому числі по КФК:
080101 – 96 559,89 грн. з неї прострочена 68 831,95 грн. в т.ч.:.
КЕКВ 2210 – 42498,90 грн., з неї прострочена 29202,32 грн .в тому числі:
20655,26 грн. за бензин перед МПП «Марс», з неї прострочена 7708,68 грн.
1277,00 грн. за автозапчастини перед ПП Пасемко І.А., з неї прострочена 1277,00 грн.
35,64 грн. за бланки рецептурні перед КП ЛОР «Обласний аптечний склад»,
з неї прострочена 35,64 грн.
215,00 грн. за папір перфорований ,фарбуючи стрічку перед підприємцем
Дукач Р.В., з неї прострочена 215,00 грн.
306,00 грн. за бланки друкарські перед ПП Ощипок М.М., з неї прострочена 306,00 грн.
19660,00 грн. за металопластикові конструкції перед ТзОВ «Термопласт Плюс»,
з неї прострочена 19660,00 грн.
350,00 грн. за тонер перед ПП «Кадр».
КЕКВ 2240 – 38804,10 грн., з неї прострочена 28397,63 грн. в тому числі:
768,00 грн. за транспортування кисню медичного перед ПАТ Львівський хімічний завод
3988,65 грн. за технічне обслуговування медичної техніки перед ФОП Ільїн І.І., з неї
прострочена 3988,65 грн.
2344,33 грн. за телекомунікаційні послуги перед ЛФ ПАТ «Укртелеком»
119,74 грн. за телекомунікаційні послуги перед ТзОВ «Галінтел»
6345,12 грн. за послуги по дератизації перед ДП «Миколаївський профдезвідділ», з неї
прострочена 4230,08 грн.
1864,38 грн. за технічне обслуговування ліфтів перед ПП Компанія «Астра»,
з неї прострочена 1242,92 грн.
160,00 грн. за поточний ремонт комп»ютерної техніки, заправку картриджа перед ФОП
Шидзінський П.П., з неї прострочена 80,00 грн.
1692,90 грн. за вивіз сміття перед ТОВ «ДВ-Екосвіт Н.Розділ»
1665,00 грн. за охорону об»єтків перед УДСО при ГУМВСУ у Львіській обл..
1386,00 грн. за обслуг ПЗ Тріола-Зарплата перед СПД-ФО Сіверський Б.О., з неї
прострочена 1386,00 грн.
14298,00 грн. за поточний ремонт внутрішньо квартальних каналізаційних мереж
перед ПП «Остов-С»,з неї прострочена 14298,00 грн.
1822,54 грн. за послуги зі збирання та обробки біовідходів перед ТзОВ
«Екологічні переробні технології»,з неї прострочена 1822,54 грн.
349,44 грн. за переатестацію осіб, відповідальних за експлуатацію парових водогрійних
котлів та експлуатацію посудин, що працюють під тиском перед ДП «Західний ЕТЦ», з неї
прострочена 349,44 грн.
1000,00 грн. за перевірку технічного стану КТЗ перед ТзОВ «Миколаївавтокомплекс», з неї
прострочена 1000,00 грн.
1000,00 грн. за правові послуги перед Адвокатом Павлюк В.В.
КЕКВ 2250 – 13837,00 грн. по оплаті відрядних., з неї прострочена 11232,00 грн.
КЕКВ 2800 – 1419,89 грн. відшкодування незаконних видатків з/г акту ревізії перед
обласним бюджетом.
- Новороздільський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 514,94 грн., в тому
числі по КФК:
091206 – 514,94 грн.:
КЕКВ 2240 – 28,94 грн. в тому числі:
1,00 грн. – відділу освіти за оренду приміщення за 2014 рік,
27,94 грн. ТзОВ «Галінтел» за послуги зв’язку за листопад 2014 р.
КЕКВ 2250 – 486,00 грн. видатки на відрядження за 2014р. (з них 278,00грн. прострочена).
- Новороздільська дитяча школа мистецтв – 2 662,49 грн., в тому числі по КФК:
110205 – 2 662,49 грн.:
КЕКВ 2210 – 2 076,30 грн.
Прострочена - 1586,95 грн. з них:
565,00 грн. – за миючі засоби накладна № 51 від 10.11.14р перед ФОП Кужільна Н.М.
438,70 грн. – за господарські товари накл. № 26 від 06.11.14 перед ФОП Якимишин Л.Я.
583,25 грн. – за канцтовари і папір накладна № 1250 від 05.11.14 перед СПД Лялюк Д.В.
Термін оплати якої не настав - 489,35 грн:
489,35 грн.- за свідоцтва і похвальні грамоти накладна № 00134 перед ТзОВ Виробничотехнічною фірмою «Друксервіс» від 27.11.2014р.
КЕКВ 2240 – 8,19 грн. в тому числі :
Термін оплати якої не настав :
8,19 грн. за послуги зв’язку перед «Укртелекомом» за листопад місяць 2014р .
КЕКВ 2250 - 578,00 грн.
Прострочена - 120,00 грн.:
120,00 грн.по оплаті відрядних за проїзд викладачів на обласний семінар у м.Львів
Термін оплати якої не настав - 458,00грн:
458,00 грн. по оплаті відрядних за проїзд викладачів на обласні семінари :
художніх відділень, духових та ударних інструментів, музично- теоретичних відділень,
хореографії.
- Територіальний центр соціального обслуговування – 1 213,05 грн. в т.ч. по КФК: 091204
– 1 213,05 грн.:
Заборгованість термін оплати якої не настав - 1 213,05 грн.:
КЕКВ 2210 – 720,80 грн. за канцтовари з ФОП Пушкар
КЕКВ 2240 – 238,78 грн. за телекомунікаційні послуги, надані «Укртелекомом» (зобов.
зареєст. 18.12)
КЕКВ 2250 – 252,00 грн. за відрядження в Департамент соцполітики м. Львів, УДКС
м.
Миколаїв для здачі плат. доручень та одерж. виписок банку( зобов. Зареєст 02.12) КЕКВ
2800 - 1,47 грн. – пеня за телекомунікаційні послуги “Укртелекому”
- Новороздільський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 25
765,80 грн., в тому числі по КФК:
091101 – 7 276,30 грн.:
КЕКВ 2210 - 6 097,00 грн. в т.ч.:
1146,50 грн. за канцтовари перед ФОП Кужильною Н.М..- прострочена заборгованість.
1353,50 грн. за канцтовари перед ФОП Кужильною Н.М.
2997,00 грн. за товари перед ФОП Драган В.Б.
600,00 грн.за стіл перед Дукач Р.В.
КЕКВ 2240-761,30 грн. в т.ч.:
481,30 грн. за друк рекламної продукції перед ТОВ «КОМПАНІЯ Лідер-М»-прострочена
заборгованість.
200,00 грн. за регенерацію картриджа перед ФОП Шидзінський П.П.-прострочена
заборгованість.
80,00 грн за заправку картриджа перед ФОП Шидзінський П.П.
КЕКВ 2250 – 418,00 грн. відрядження за 2014 рік в т.ч.:
302,00 грн. прострочена заборгованість за відрядження.
091102 – 18 489,50 грн.:
КЕКВ 2282 - 18 489,50 грн.:
690 грн. за плакати перед ТОВ «Віндрук» - прострочена заборгованість.
1000 грн. за друк листівок перед ТОВ «КОМПАНІЯ Лідер-М»-простроч. заборгованість.
800 грн. за друк листівок перед ТОВ «КОМПАНІЯ Лідер-М»- прострочена заборгованість.
1854,50 грн. за канцтовари перед ФОП Рудковська Л.П.- прострочена заборгованість.
2190,00 грн. за парафін перед ТзОВ «Крапет».- прострочена заборгованість.
2279,80 грн. за канцелярські та поліграфічні товари перед ФОП Драган В.Б.- прострочена
заборгованість.
1000,00 грн. за канцелярські товари перед ФОП Кужильна Н.М. - простр. заборгованість.
1890,00 грн. за канцелярські товари перед ФОП Кужильна Н.М.- простр. заборгованість.
1020,00 грн. за харчування перед ФОП Максимишин А.Б - прострочена заборгованість.
1180,00 грн. за оренду приміщення перед ФОП Максимишин А.Б.- простр. заборгованість.
1585,20 грн. за книги перед ФОП Мацкула І.А.- прострочена заборгованість.
750,00 грн. за транспортні перевезення перед ФОП Наконечний Т.А.- простр. заборгов-ть
2250,00 грн. за транспортні перевезення перед ФОП Наконечний Т.А.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Станом на 01.01.2014 року дебіторська заборгованість (доходи) становила 26
568,39 грн. Станом на 01.01.2015р. дебіторська заборгованість (доходи) становить
18 647,71 грн. тобто зменшилась на 7 920,68 грн. в тому числі в розрізі установ:
- Новороздільська дитяча школа мистецтв – 870,00 грн., в тому числі по КФК:
110205 – 870,00 грн. несвоєчасна оплата за навчання дітей за грудень місяць 2014 р.
- МБК «Молодість» - 15 720,15 грн., в тому числі по КФК:
110204 – 15 720,15 грн. несвоєчасна оплата за оренду приміщення.
- Відділ освіти – 2 057,56 грн., в тому числі по КФК:
070101 – 1 887,00 грн. - заборгованість по батьківській платі за садок.
070201 – 66,70 грн. - заборгованість по орендній платі (ФО Хабайло – 66,70 грн.)
130107 – 103,86 грн. - заборгованість по орендній платі (СФК «Хімік»).
Станом на 01.01.2014 року кредиторська заборгованість (доходи) становила
31 352,20 грн. Станом на 01.01.2015р. кредиторська заборгованість(доходи) становить
31 544,50 грн. тобто збільшилась на 192,30 грн. в тому числі в розрізі установ:
- Відділ освіти – 29 809,00 грн., в тому числі по КФК:
070101 – 29 809,00 грн. - батьківська плата за садок.
- Новороздільська дитяча школа мистецтв – 1 735,50 грн., в тому числі по КФК:
110205 – 1 735,50 грн. переплата за навчання дітей за січень місяць 2015р.
Станом на 01.01.2014 року кредиторська заборгованість становила 535 015,49 грн.
Станом на 01.01.2015 р. кредиторська заборгованість становить 374 329,50 грн.
тобто зменшилась на 160 685,99 грн. в тому числі в розрізі установ:
- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради – 170 463,76 грн., в т. ч. по КФК:
010116 - 168 170,00 грн.:
КЕКВ 3110 – 8 799,00 грн. - перед ФОП Дукач Р.В за ноутбук 8 799,00 грн;
КЕКВ 3132 – 159 371,00 грн. ( за кап. ремонт системи теплопостачання частини нежилої
будівлі по вул.Чорновола7, секція №1 перед ТзОв «Енергія Монтаж Сервіс»-157351,00грн.
за технагляд по капітальному ремонту сис-ми теплопостачання нежилої будівлі по
вул.Чорновола,7.секц.№1 перед ФОП Хробак О. - 2020,00 грн.) в. т.ч. простр. - 8799,00грн.
110201 – 449,76 грн.:
КЕКВ 2210 - 449,76 грн.- перед ДКП «Облбібколектор» за формуляри.
160101 – 1 844,00 грн.:
КЕКВ 2281 - 1 844,00 грн. за експертно-грошову оцінку земельної ділянки перед ТзОВ
«Експертна група «Богдан».
- Міська лікарня – 53 341,30 грн., в тому числі по КФК:
080101 – 53 341,30 грн., з неї прострочена 50 503,30 грн. в т.ч.:
КЕКВ 2210 – 400,00 грн. за бланки сертифікатів перед перед ФОП Візниця Б.
КЕКВ 3110 – 50 503,30 грн., з неї прострочена 50 503,30 грн. в тому числі :
33683,30 грн. за концентр. кисневий мед. перед ФОП Білик М.В.,з неї простр.33683,30 грн.
16 820,00 грн. за комп.обл. перед підприємцем Дукач Р.В., з неї прострочена 16 820,00 грн.
КЕКВ 3132 - 2 438,00 грн. за технагляд по кап. рем. ділянки дороги від пральні до гаражу
перед ФОП Хробак О.О.
- Відділ освіти - 119 584,00 грн., в тому числі по КФК:
070201 – 95 355,62 грн., з них:
КЕКВ 2210 – 15 197, 20 грн., (за канцтовари перед СПД Лялюк в сумі 1904,00 грн.;
за госптовари перед ФОП Москалюк в сумі 2050,00 грн.;
перед ФОП Якимишин в сумі 3766,00 грн. за госптовари;
перед ФОП Кужильна в сумі 500,00 грн. за канцтовари;
перед ПП Будсервіс в сумі 2443,20 грн. за двері;
перед ПП Коваль в сумі 2500,00 грн. за двері;
перед ФОП Захарко в сумі 2034,00 грн. за електротовари )
КЕКВ 3110 – 16 000,00 грн., ( за спортінвентар перед ФОП Майкут )
КЕКВ 3132 – 64 158,42 грн., ( за кап. ремонт в сумі: 62 982,42 грн. перед ВП Спецбуд;
за технагляд в сумі: 1176,00 грн. перед ФОП Хробак)
070101 – 23 614,80 грн., з них:
КЕКВ 3132 – 23614,80 грн., (за капітальний ремонт в сумі: 22717,80 грн. перед ВП Спецбуд; за
технагляд в сумі: 897,00 грн. перед ФОП Хробак)
130107 – 613,58 грн., з них:
КЕКВ 2240 – 613,58 грн., (за виготовлення технічних умов на встановлення теплового
лічильника перед ТзОВ ЗАТ Енергія)
- МБК «Молодість» - 10 650,64 грн., в тому числі по КФК:
110204 – 10 650,64 грн.:
КЕКВ 2210 – 427,00 грн., в тому числі: 427,00 за електрогірлянди ПП Пшеничка
КЕКВ 2240 – 223,64 грн., в т. ч.:
193,54 грн. за вивіз сміття перед КП «РЖС», з них 96,77 просрочена
30,10 грн. за вивіз сміття перед ТОВ "ДВ-Екосвiт-Н.Роздiл"
КЕКВ 3110 – 10 000,00 грн., в т.ч. : 10 000,00 грн. за звукопідсилювальну техніку перед ФОП
Брезіцька Х. Б.
- Новороздільська дитяча школа мистецтв – 20 289,80 грн., в тому числі по КФК:
110205 – 20 289,80 грн.:
КЕКВ 3132 – 20289,80 грн. за роботи по капітальному ремонту у школі мистецтв (заміна
вікон ) перед ТзОВ «Т.В.К.Будтранс» згідно договору підряду від 09.12.2014р №12/14, в т.ч.
термін оплати якої не настав – 20 289,80 грн.
Станом на 01.01.2014 року дебіторська заборгованість була відсутня. Станом
на 01.01.2015 р. дебіторська заборгованість також відсутня.
V. ФІНАНСУВАННЯ.
Станом на 01.01.2015р. залишок коштів на основному котловому рахунку по
загальному фонду міського бюджету становить 1 226 399,60 грн.
Залишок коштів на котлових рахунках спеціального фонду міського бюджету становить
3 909 092,28 грн. в т.ч.
- податок з власників транспортних засобів – 238 656,20 грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 21 100,10 грн.;
- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності –
3 628 961,77 грн.;
- цільовий фонд створений органами місцевого самоврядування – 20 374,21 грн.
Залишок коштів на реєстраційних рахунках розпорядників коштів за спеціальним
фондом місцевого бюджету становить 311 083,82 грн. з них :
 на рахунках по платі за послуги бюджетних установ – 277 479,38 грн. в т.ч. в
розрізі установ:
- Новороздільська міська лікарня КФК 080101 – 42 738,44 грн.;
- Новороздільська школа мистецтв КФК 110205 – 944,24 грн.;
- Відділ освіти Новороздільської міської ради КФК 070101 – 35 099,52 грн., КФК
070201 – 93 989,76 грн., КФК 130107 – 28 122,58 грн.;
- КУ МБК ”Молодість” КФК 110204 – 72 790,78 грн.;
- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КФК 010116 – 1 029,06 грн., КФК
110201 – 450,00 грн.
- Новороздільський територіальний центр КФК 91204 – 2 315,00 грн.
 на рахунках по інших джерелах власних надходжень – 33 604,44 грн. в т.ч. в
розрізі установ:
- Новороздільська міська лікарня КФК 080101 – 7 377,53 грн.;
- Відділ освіти Новороздільської міської ради КФК 070101 – 992,68 грн., КФК 070201 –
947,81 грн., КФК 70401 – 73,00 грн.;
- Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КФК 240601 – 24 208,50 грн.
- КУ МБК ”Молодість” КФК 110204 – 4,70грн.;
- Новороздільська школа мистецтв КФК 110205 – 0,22 грн.
Тимчасово вільні кошти міського бюджету протягом звітного року не розміщались на
депозитних рахунках в установах банків.
Вільні залишки загального фонду в 2014 році спрямовано в сумі 445,7 тис. грн.
(довідка додається).
Вільні залишки коштів спеціального фонду міського бюджету спрямовано в сумі
3602,0 тис.грн. (довідка додається).
VІ.КРЕДИТУВАННЯ.
Новороздільська міська рада кредитів з міського бюджету не надавала.
Протягом 2014 року одержано короткотермінову позику на покриття касових
розривів в 20 840,7 тис.грн. до 1 грудня повернено повністю.
В звітному періоді середньострокова позика не надавалась. Заборгованість по
середньостроковій позиці в розмірі 1202,0 тис.грн. яка була станом на 01.01.2014р. повністю
погашена у 2014 році.
VІІ.МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.
Протягом звітного року Новороздільською міською радою повернено невикористану
субвенцію з обласного бюджету:
- на виконання програми покращення соціального захисту багатодiтних сімей
КФК 250380; КЕКВ-2620. Код дох. 41035000 – 0,40 грн.;
- на виплату допомоги сiм’ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм’ям КФК 250326;
КЕКВ-2620. Код дох. 41030601 – 427,74 грн.;
- на розвиток мережi ДНЗ ДНЗ Сонечко КФК 250380; КЕКВ-2620. Код. Доходів
41035000 – 49 830,00 грн.;
- на розвиток мережi ДНЗ ДНЗ Голубок КФК 250380; КЕКВ-2620.Код.дох.41035000
– 50 000,00 грн.;
- на природоохоронні заходи. Рекультивація (реконструкція) порушених гірничими
роботами земель на площі 46,4 га в зоні діяльності Роздільського ДГХП «Сiрка»
КФК 250380; КЕКВ-3220. Код дох. 41035000 – 8,00 грн.;
- на природоохоронні заходи. Розробка робочого проекту рекультивації порушених
гірничими роботами земель в зонi діяльності Роздільського ДГХП «Сiрка».
КФК 250380; КЕКВ-3220. Код дох. 41035000 – 68 571,00 грн.
У січні 2015 року Новороздільською міською радою повернено невикористану
субвенцію з обласного бюджету:
- на інвестиційний проект. Влаштування вальмового даху на новому корпусi
Новороздільської міської лiкарнi. КФК 250324; КЕКВ-3220. Код дох. 41030400 – 3 795,00
грн.;
- на Розвиток мережi ДНЗ Союз українок Нового Роздолу КФК 250380; КЕКВ - 2620.
Код. дох. 41035000 – 16 000,00 грн.;
на виконання програми розвитку культури КФК 250380; КЕКВ-2620. Код. дох.
41035000 – 10 000,00 грн.
VIII. Протягом першого кварталу поточного року працівниками фінуправління
була проведена перевірка фактично відпрацьованих годин працівниками та ефективне
використання бюджетних коштів на утримання центру соціальної реабілітації дітей –
інвалідів.
В ході перевірки встановлено, що згідно наказів директора центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів від 27.12.2013р. №14 та від 02.01.2014р. №2 для проходження
реабілітації в центрі зараховано 8 дітей-інвалідів. В день перевірки 26 березня в 15.00год. на
заняттях в центрі була присутня дитина Галущак Анастасія, з якою займалася вчительреабілітолог Петраш О.В.
В зв’язку з капітальним ремонтом приміщення, для роботи з дітьми-інвалідами
центр орендує у відділі освіти приміщення загальною площею 19,6 м2 (додаткова угода від
04.01.2013р.№1 до договору №9 про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого нерухомого майна від 03.12.2012р.). В цьому приміщенні не має відповідних
умов для надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам, оскільки ця кімната відповідно не
обладнана.
Протягом другого кварталу поточного року працівниками фінуправління згідно
плану роботи на другий квартал 2014 року були проведені перевірки правильності
складанням та затвердження кошторису доходів та витрат на 2014 р. бюджетних установ
міста.
В ході перевірок виявлено наступне:
- по виконавчому комітету Новороздільської міської ради в кошторис видатків не
включено видатки на погашення заборгованості за попередній рік. Рішенням сесії №547 від
07.03.2014р. з вільного залишку виділено кошти на погашення заборгованості яка виникла
станом на 01.01.2014 року;
- по Новороздільській дитячій школі мистецтв незабезпеченість фондом оплати праці
по КЕКВ 2111 в сумі 237,3 тис.грн. та КЕКВ 2120 – 86,1 тис.грн, що є порушенням п.20,
абзацу другого постанови КМУ від 28.02.2002р. №228 «Порядок складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами
та доповненнями), а саме на виплату:
- надбавки за вислугу років в сумі – 106,4 тис.грн.;
- надбавки за звання «заслужений вчитель України» - 4,7 тис.грн.;
- індексації – 27,3 тис.грн.;
- доплата за завідування відділенням – 24,5 тис.грн.;
- доплати за роботу в нічний час – 7,2 тис.грн.;
- надбавки за особливі умови роботи бібліотекарю - 8,8 тис.грн.;
- доплати в розмірі 10% за використання в роботі дезінфікувальних засобів
в сумі 2,9 тис.грн.;
- та інші обов’язкові доплати та надбавки – 14,0 тис.грн.;
- матеріальної допомоги на оздоровлення – 41,5 тис.грн.
При перевірці правильності складання та затвердження кошторису доходів та витрат на
2014 рік КУ МБК «Молодість» виявлено незабезпеченість фондом оплати праці по КЕКВ
2120 – 15,9 тис.грн. та по КЕКВ 2111 в сумі 43,7 тис.грн. на виплату:
- надбавки керівникам творчих колективів, що мають звання "Народний
художній колектив" та "Зразковий художній колектив" – 2,0 тис.грн.;
- індексації – 15,0 тис.грн.;
- доплати за роботу в нічний час – 8,2 тис.грн.;
- доплати в розмірі 10% за використання в роботі дезінфікувальних засобів
в сумі 1,5 тис.грн.;
- матеріальної допомоги на оздоровлення – 17,0 тис.грн.
При перевірці правильності складання та затвердження кошторису доходів та витрат на
2014 рік центральної бібліотечної системи, виявлено незабезпеченість фондом оплати праці
по КЕКВ 2120 – 25,8 тис.грн., та по КЕКВ 2111 в сумі 71,1 тис.грн., в т.ч. на виплату:
- доплати в розмірі 10% за використання в роботі дезінфікувальних засобів
– 3,7 тис.грн.;
- індексації – 7,0 тис.грн.;
- надбавки за особливі умови роботи в сумі 41,0 тис.грн.;
- матеріальної допомоги на оздоровлення – 19,4 тис.грн.
При перевірці правильності складання та затвердження кошторису доходів та витрат на
2014 рік дитячо-юнацької спортивної школи, виявлено незабезпеченість фондом оплати
праці по КЕКВ 2120 – 33,1 тис.грн. по КЕКВ 2111 в сумі 91,1 тис.грн., в т.ч. на виплату:
- надбавки за вислугу років в сумі 60,9 тис.грн.;
- індексації – 18,5 тис.грн.;
- доплати за роботу у нічний час сторожам – 11,7 тис.грн.
При перевірці правильності складання та затвердження кошторису доходів та витрат
на 2014 рік відділу освіти Новороздільської міської ради виявлено незабезпеченість фондом
оплати праці в сумі 4164,0 тис.грн. (2111-3082,2тис.грн., 2120-1081,8тис.грн.), зокрема на
виплату:
- надбавки за вислугу років в сумі 1068,8 тис.грн.;
- надбавки за підвищення престижності праці педагогічних працівників – 841,5
тис.грн.;
- на виплату доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників – 358,9
тис.грн.;
- доплати в розмірі 10% за використання в роботі дезинфікуючих засобів–
60,1тис.грн.;
- доплати за роботу в нічний час та святкові дні – 52,4 тис.грн;
- доплати за бібліотечний фонд – 3,0тис.грн.;
- доплати за перевірку зошитів – 183,7тис.грн.;
- доплати за класне керівництво та завідування кабінетами – 345,2тис.грн.;
- індексації –168,6 тис.грн.
При перевірці правильності складання та затвердження кошторису доходів та витрат на
2014 рік міської лікарні незабезпеченість фондом оплати праці на 2014 рік становить 3136,0
тис.грн. (2111- 2335,6 тис.грн; 2120- 800,4 тис.грн.)
- надбавки за вислугу років – 1162,2 тис.грн.;
- надбавки за дільничність та безперебійний туб.стаж – 299,0 тис.грн.;
- індексації – 123,4 тис.грн.;
- доплати за науковий ступінь – 12,1 тис.грн.;
- надбавки за класність водіям – 14,3 тис.грн.;
- інших обов’язкових доплат – 724,6 тис.грн.
Протягом третього кварталу поточного року працівниками фінуправління згідно
плану роботи на третій квартал 2014 року була проведена перевірка правильності
комплектування шкільної мережі. Рекомендовано не допускати росту педагогічних ставок з
розрахунку на один клас.
Протягом четвертого кварталу поточного року працівниками фінуправління була
проведена перевірка причин збільшення контингенту одержувачів допомоги на догляд за
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та правильності призначення вказаної
допомоги. В ході перевірки збільшення одержувачів допомоги не спостерігається і
порушення призначень не встановлено.
А також проведена перевірка стану надходження доходів до міського бюджету за 9
місяців, згідно плану роботи на четвертий квартал 2014 року. За результатами проведеної
перевірки рекомендовано посилити претензійно - позовну роботу з керівниками підприємств,
які допустили заборгованість, що виникла за рахунок нарахованих коштів пайової участі у
створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Новий
Розділ при введені об'єктів в експлуатацію.
З метою забезпечення у повному обсязі надходження сплати орендної плати за землю
до міського бюджету, посилити претензійно-позовну роботу з боржниками, заборгованість
яких становить більше трьох місяців та відстежувати виконання судових рішень щодо
погашення заборгованості.
Станом на 01.01.2015 року заборгованості по заробітній платі перед працівниками
бюджетних установ міста немає. За рахунок проведення заходів щодо економного та
раціонального використання коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, а також
додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості.
Начальник фінансового управління
І.І.Ричагівський
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
27
17 лютого 2015 року
Про погодження Програми Благоустрою
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз
на 2016-2017 р.р. в новій редакції
Заслухавши інформацію начальника відділу комунального майна та приватизації
Пасемко Н. А. щодо капітального ремонту комунальних доріг, відповідно до п.4 ч. а. ст.29
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму Благоустрою м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 20162017р.р. в новій редакції згідно додатку.
2.Відділу комунального майна та приватизації (нач. Пасемко Н.А) подати дану
Програму на розгляд сесії міської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Новороздільської міської ради
Від 17 лютого 2015 р. № 27
Міський голова
_________________ В. М. ТУЗ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Новороздільської
міської ради
________________ ТУЗ В. М.
Програма
Благоустрою
м. Новий Розділ на 2015 та прогноз на 2016 -2017р.р.
2014 рік
Затверджено
Міський голова
__________________
„__”______________20___року
ПРОГРАМА
Благоустрою м. Новий Розділ
на 2015 та прогноз на 2016-2017 роки
Погоджено
Голова постійної комісії з
питань планування, бюджету,
фінансів та регуляторної
політики Новороздільської
міської ради
Погоджено
Голова постійної комісії з
питань комунального майна,
комунального господарства
та благоустрою, оренди та
приватизації майна
Новороздільської міської ради
___________ Бойко В.В.
___________ Засанський В. І.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Перший заступник голови
Погоджено
Начальник
фінансового управління
Новороздільської міської ради
___________ Поглод М. Б.
__________ Ричагівський І.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Начальник відділу економіки
Новороздільської міської ради
Розробник програми виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
______________ Гончарук Д. Р.
__________________ТУЗ В.М.
„__”______________20___року
„__”_____________20___року
м. Новий Розділ
2015 рік
Паспорт Програми.
Благоустрою м. Новий Розділ
на 2015 прогноз на 2016-2017 роки
1.
Ініціатор розроблення Програми
2.
Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу влади про розроблення
Програми
3..
Розробник Програми
4.
Співрозробники Програми
5.
Відповідальний виконавець Програми
6.
Учасники Програми
7.
8.
9.
Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
У тому числі:
Коштів державного бюджету:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Коштів міського бюджету:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Інші джерела:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Відділ комунального майна та приватизації
виконавчого комітету Новороздільської міської
ради
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
ДП „Благоустрій”
Виконавчі органи Новороздільської міської ради
ДП „Благоустрій”
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
ДП „Благоустрій”
Відділи Новороздільської міської ради
2015-2017 роки
2015 рік, 2016 рік, 2017 рік.
236,96 тис. грн.
3609,0 тис.грн.
3469,0 тис.грн.
0
0
0
236,96 тис. грн.
3609,0тис.грн.
3469,0 тис.грн.
0
0
0
Міський голова ______________________________________Туз В. М.
Відповідальний
виконавець Програми _________________________________Туз В.М.
_______
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
Дана Програма розроблена для вирішення проблем забезпечення сприятливих
умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців міста
та утримання
благоустрою міста у належному стані при ефективному використанні коштів.
Основні завдання :
- благоустрій та озеленення території міста
утримання центральних територій;
утримання території об’єктів благоустрою
Виконання завдань Програми потребує здійснення заходів:
 озеленення території;
 благоустрій території;
 прибирання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній
періоди ;
 утримання міського кладовища;
 відлов безпритульних тварин;
 освітлення міських вулиць;
 поховання одиноких громадян;
 ремонт доріг
Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як
необхідний фінансовий ресурс для приведення зовнішнього вигляду, благоустрою міста до
привабливого вигляду та комфортного і безпечного проживання населення міста .
2. Мета .
Основна мета програми «Благоустрій м. Новий Розділ на 2015р. та прогноз на
2016-2017 роки» - забезпечення естетичного та привабливого зовнішнього вигляду,
благоустрою міста. Покращення умов проживання та відпочинку його мешканців.
Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Новороздільської
міської ради .
Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської
міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської
міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, .постійна депутатська
комісія з питань комунального майна, комунального господарства та благоустрою, оренди та
приватизації майна та комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної
політики.
Додаток №1
4. Благоустрій міста Новий Розділ (100203)
Таблиця 4.1. Благоустрій та утримання території об’єктів благоустрою
тис.грн.
Загальний обсяг фінансування на
2015 рік
170,0
260,0
380,0+10,10
68,635
Найменування заходів
Озеленення території*
Благоустрій територій*
Прибирання центральних територій та тротуарів*:
Утримання міського кладовища *(в т.ч. паспортизація
цвинтару, встановлення огорожі)
Відлов безпритульних тварин**
3,9
Забезпечення вуличного освітлення міста **
123,9
Поховання одиноких громадян
9,365
Капітальний ремонт доріг комунальної власності*
225,45
Поточний ремонт доріг комунальної власності*
11,51
Разом:
1262,86
* Отримувач коштів – дочірнє підприємство «Благоустрій » КП «Розділжитлосервіс»
** Отримувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради
Додаток2
№
3
пров. Придорожний
Разом
Площа, м2
Назва
об’єкту
Терміни
виконання
Таблиця 1. Поточний ремонт доріг комунальної власності
Потреба у
фінансуванні,
тис. грн
2015
101
11,51
Фінансування
з місцевого
бюджету,
тис. грн
Фінансування з
державного
бюджету,
тис. грн
11,51
-
11,51
Отримувач коштів – ДП „Благоустрій” КП «Розділжитлосервіс»
11,51
№
Назва
об’єкту
Терміни
виконанн
я
Площа,
м2
Таблиця 2. Капітальний ремонт доріг комунальної власності
Потреба в
фінансуванні,
тис. грн
1.
2.
просп.Шевченка,32а
вул. Героя України Ст.
Бандери, 7а
2015
470
148,84
145,23+2,74
-
2015
307
1,408
1,408
-
3.
вул. М. Грушевського
2015
300
1,496
1,496
-
4.
вул. Лесі Українки, 2323а
2015
250
0,854
0,854
-
5.
вул. Героя України Ст.
2015
350
73,172
72,8+0,372
Бандери
Разом
3494
921,247
225,45
Отримувач коштів – ДП „Благоустрій” КП «Розділжитлосервіс»
Керуючий справами виконкому
Фінансування
з місцевого
бюджету,
тис. грн
Фінансування
з державного
бюджету,
тис. рн
Мельніков А.
-
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
28
17 лютого 2015 року
Про погодження Програми розвитку
житлово-комунального господарства
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз
на 2016-2017р.р. в новій редакції.
Заслухавши інформацію начальника відділу комунального майна та приватизації
Пасемко Н. А. щодо необхідності проведення капітального ремонту житлового фонду,
відповідно до п.4 ч. а. ст.29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму розвитку житлово-комунального господарства м. Новий Розділ
на 2015 р. та прогноз на 2016-2017р.р. в новій редакції, згідно Додатку.
2. Відділу комунального майна та приватизації (нач. Пасемко Н.А) подати дану
Програму на розгляд сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Новороздільської міської ради
Від 17 лютого 2015 р. № 28
Міський голова
_________________ В. М. ТУЗ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Новороздільської
міської ради
________________ ТУЗ В. М.
ПРОГРАМА
розвитку житлово-комунального господарства
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017р.р. роки
2014 рік
Затверджено
Міський голова
__________________
„__”______________20___року
ПРОГРАМА
розвитку житлово-комунального господарства
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017р.р. роки
Погоджено
Голова постійної комісії з
питань планування, бюджету,
фінансів та регуляторної
політики Новороздільської
міської ради
___________ Засанський В. І.
Погоджено
Голова постійної комісії з
питань комунального майна,
комунального господарства
та благоустрою, оренди та
приватизації майна
Новороздільської міської ради
_________ Бойко В.В.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Перший заступник міського голови
Погоджено
___________ Поглод М. Б.
Начальник
фінансового управління
Новороздільської міської ради
__________ Ричагівський І. І.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Начальник відділу економіки
Новороздільської міської ради
____________ Гончарук Д. Р.
Розробник програми виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
___________________ТУЗ В.М.
„__”______________20___року
„__”________________20___року
м. Новий Розділ
2015рік
Паспорт Програми.
1.
Ініціатор розроблення Програми
2.
Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу влади про розроблення
Програми
3..
Розробник Програми
4.
Співрозробники Програми
5.
Відповідальний виконавець Програми
6.
Учасники Програми
7.
8.
9.
Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми:
2015 рік
2016рік
2017рік
У тому числі:
Коштів обласного бюджету:
2015 рік
2016рік
2017рік
Коштів міського бюджету:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Інші джерела:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Міський голова
Відповідальний
виконавець Програми
Відділ комунального майна та приватизації
виконавчого комітету Новороздільської
міської ради
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
КП „Розділжитлосервіс”
ДП „Благоустрій”
Виконавчі органи Новороздільської міської
ради
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
КП „Розділжитлосервіс”
ДП „Благоустрій”
ТзОВ„Енергія-Новий Розділ”
2015-2017 роки
2015 рік, 2016 рік, 2017 рік.
1122,86 тис. грн.
6831,32 тис. грн.
4190.18 тис. грн.
18,0 тис. грн.
0,0 тис. грн.
0,0 тис. грн.
1104,86 тис. грн.
6831,32 тис. грн.
4190,18 тис. грн.
0,0 тис. грн.
0,0 тис. грн.
0,0 тис. грн.
____________________
____________________
Туз В. М.
Туз В. М.
(підпис)
Відповідальний виконавець Програми
1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Дана Програма спрямована на підвищення ефективності та надійності
функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.
Виконання завдань Програми для вирішення проблем потребує реалізації заходів
в таких сферах:
1. Капітальний ремонт, реконструкції та будівництво житлового фонду міста.
2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста.
3. Проведення освітлення вулиць (Реконструкція мереж зовнішнього освітлення) .
4. Придбання техніки для прибирання та машин транспортування.
Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як
необхідний фінансовий ресурс для підвищення ефективності та надійності функціонування
житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.
Мета Програми
Мета Програми полягає у забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб
населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до
встановлених нормативів і національних стандартів.
Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Новороздільської
міської ради .
Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської
міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської
міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна депутатська
комісія з питань комунального майна, комунального господарства та благоустрою, оренди та
приватизації майна та комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної
політики.
1. Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів житлового фонду міста
Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017р.р. роки
Таблиця 1.1. Капітальний ремонт покрівлі
тис. грн.
Термін
Загальний
Обсяг
Обсяг
виконан
необхідний
фінансуван
фінансува
Площа,
ня,
обсяг
ня з
ння з
м2
роки
фінансуван
державного
місцевого
ня
бюджету
бюджету
1.Капітальний ремонт існуючих плоских дахів
пр. Шевченка,23
2015
565
151,2
0
Разом
151,2
пр. Шевченка, 29
пр. Шевченка, 5-б
пр.Шевченка,32-а
пр. Шевченка, 1
Разом:
Вул.. Яворницького,9
Вул.. Сагайдачного,
17-а
Разом:
Всього
2016
2016
2016
2016
540
500
1671
840
144,2
133,0
420,0
177,8
0
0
0
0
2017
425,6
2017
320,0
0
0
875,0
2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів
вул. Ів.Франка,2
2016
720
273,0
вул. Мазепи,9
2016
980
371,0
745,6
0
0
вул. Ів. Франка, 6
2016
470
177,8
0
вул. Чорновола, 3
2016
722
273,0
0
Разом;
0
1094,8
Вул..
2017
371
Грушевського,31
Разом
371
ВСЬОГО
3. Реконструкція дефектних плоских дахів шляхом влаштування нових шатрових
вул. Винниченка, 21
2016
840
828.8
0
пр. Шевченка, 19
2016
640
632.6
0
0
Разом
1480
1461,40
Всього
0
4699,00
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Таблиця 1.2. Капітальний ремонт балконних плит
Найменування об'єкту
Термін
виконання
,
роки
1. Капітальний ремонт балконних плит
пр. Шевченка, 23 кв.27
2016
пр. Шевченка, 29 кв.54
2016
вул. Шашкевича, 5 кв. 69
2016
Разом:
Отримувач коштів – КП «Розділжитлосервіс»
Кількість
одиниць
Загальний
обсяг
фінансуванн
я
1
1
1
3
3.22
3.22
3.22
тис.грн.
Обсяг
фінансуванн
яз
місцевого
бюджету
9,66
Таблиця 1.3. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових
будинків
тис.грн.
Термін
Загальний
Обсяг
Обсяг
виконання,
обсяг
фінансуван
фінансування
Найменування об’єкту
роки
фінансува
ня з
з місцевого
ння
державного
бюджету
бюджету
541.8
0
20.0
пр. Шевченка, 41
2015
Разом
20.0
вул. Грушевського, 35
2016
50.4
0
вул. Ст. Бандери, 14
2016
70,56
0
Разом
120,56
вул. Грушевського, 35
2017
560
0
Разом:
560,0
Всього:
1222,36
Отримувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради
Таблиця1.4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів
Найменування об'єкту
вул. І.Франка,10
Термін
виконання,
роки
Один.
виміру
шт.
2015
2015
2
1
тис. грн.
Загальний
Обсяг
обсяг
фінансува
фінансування
ння з
місцевого
бюджету
вул. Винниченка,9
2015
2
вул. Винниченка,11
вул. Винниченка, 15
2015
2
вул. Винниченка, 17
2015
2
Разом:
20,7*1.4
вул. І. Франка,2
2016
2
10,0
пр. Шевченка,6
2016
1
5,0
пр. Шевченка,8
2016
5
25,0
вул. Яворницького, 3
2016
3
15,0
вул. Яворницького, 9
2016
4
20,0
вул. Винниченка, 5
2016
3
15,0
вул. Винниченка,7
2016
2
10,0
вул. Винниченка, 19
2016
2
10,0
вул. Грушевського, 39
2016
1
5,0
вул. Грушевського,20
2016
1
5,0
вул. Грушевського,22
2016
1
5,0
пр. Шевченка,9-а
2016
1
5,0
вул. Грушевського,32
2016
4
20,0
вул. Грушевського,47
2016
4
20,0
вул. Мазепи,8
2016
2
10,0
вул. Мазепи,9
2016
4
20,0
вул. Мазепи,10
2016
1
5,0
вул. Чорновола, 16
2016
1
5,0
вул. Грушевського,30
2016
1
5,0
Разом:
45
225,0*1.4
Всього:
Отримувач коштів - виконавчий комітет Новороздільської міської ради
29.0
315.0
343.98
Таблиця1.5. Капітальний ремонт парапетних плит
Найменування об’єкту
Вул. С.Бандери, 3,11, вул..
Шашкевича,7, пр.
Шевченка,40, 38-а, 29, вул..
Л. Українки, 23-а, 25-а, вул..
Стуса, 10, вул.. Чорновола,
20
Термін
виконання,
роки
Одиниця
виміру
м.п.
2016
167
пр. Шевченка,38
2016
20
пр. Шевченка,38-б
2016
30
вул. Лесі Українки,17
2016
10
пр. Шевченка, 36а
2016
18
пр. Шевченка,36
2016
10
пр. Шевченка, 32а
2016
20
пр. Шевченка,42
2016
15
вул. Лесі Українки,27
2016
7
пр. Шевченка, 40б
2016
33
вул. С. Бандери, 14 (покриття
парапетної стіни металевими
2016
21
листами)
Разом
2016
184
пр. Шевченка, 40а
2017
32 шт
вул. Лесі Українки,11
2017
18 шт
вул. Лесі Українки,23
2017
2 шт
вул. Стуса, 2
2017
2 шт
вул. Шептицького, 1
2017
26 шт
вул. С. Бандери, 13
2017
38 шт
пр. Шевченка, 44
2017
19 шт
вул. Лесі Українки,15
2017
1 шт
вул. Лесі Українки, 9
2017
6 шт
вул. С. Бандери, 3а
2017
22 шт
вул. С. Бандери, 3б
2017
8 шт
2017
бул. Довженка, 12
6 шт
Разом:
2017
180 шт
Всього
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Загальний
обсяг
фінансуванн
я
тис. грн.
Обсяг
фінансування
з місцевого
бюджету
42,0
17,2*1,4
48,6
24.08
66.08
Таблиця1.6.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж
тис. грн.
Найменування об'єкту
Термін
виконання,
роки
Один.
вимірювання
м. п.
Загальний
обсяг
фінансування
Обсяг
фінансува
ння з
місцевого
бюджету
-
100,0
100,0
100,0
300,0
100,0
100,0
100,0
300,0
аварійні об’єкти
2015
аварійні об’єкти
2016
Аварійні об’єкти
2017
Разом:
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Таблиця1.7 Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків
Найменування
об'єкту
Термін
виконання,
Роки
Одиниця
вимірювання,
м. п.
вул. Франка, 2
2016
вул. Чорновола, 3
2016
вул. Винниченка, 21
2016
Разом
2016
вул. Грушевського, 25
2017
Всього:
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Загальний
обсяг
фінансування
5
4
6
15
4
19
4,5
4,5
6,5
15,5*1,4
4,5*1,4
тис.грн.
Обсяг
фінансування
з місцевого
бюджету
21,7
6,3
28,0
Таблиця1.8. Капітальний ремонт сходів входу в під'їзди
Найменування об'єкту
Термін
виконання,
роки
вул. Ів. Франка,6 (ІІ)
2016
вул. Грушевського, 36 (І)
2016
вул. Винниченка, 25( І)
2016
Разом
2016
вул. Грушевського, 29 (І)
2017
вул. Винниченка, 27( І)
2017
вул. Ст. Бандери, 14
2017
(пожежний вихід)
Разом:
Всього:
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Один.
виміру
шт.
Загальний обсяг
фінансування
1
1
1
3
1
1
6,0
6,0
6,0
18,0*1.4
6,0
6,0
1
6,0
6
18*1.4
тис. грн.
Обсяг
фінансування
з місцевого
бюджету
25,2
25,2
50,4
Таблиця1.9. Капітальний ремонт cходових кліток житлових будинків
Найменування об'єкту
Термін
виконання,
роки
вул. Чорновола, 14 ( І, ІІ, ІІІ під'їзди )
2016
(4-поверховий)
пр. Шевченка, 5-б( ІІ під.)
2016
вул. Сагайдачного,17-а(І,ІІ,ІІІ під’їзди)
2016
Разом:
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Кількіс
ть,
од.
тис.грн.
Загальн
Обсяг
ий обсяг
фінансуван
фінансу
ня з
вання
місцевого
бюджету
3
42,0*1.4
2
3
8
28,0*1.4
48,0*1,4
165,2
Таблиця 1.10. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під'їзди
тис.грн.
Термін
виконання,
Загальний
роки
Найменування об’єкту
Одиниць
обсяг
фінансування
вул. Винниченка, 21,23
(підвал)
вул. Винниченка, 29,31,33
(підвал)
пр. Шевченка, 31а, 32а, 37,
39, 38б(І під.)
59ул.. Лесі Українки, 27, 25,
25а
59ул.. Чорновола, 20(І,ІІ
під.), 3а(І під.), 16а(І під.),
18а(І,ІІ під.), 22(ІІ під.)
пр. Шевченка, 11б (І під.)
59ул.. Бандери, 14
Вул. Грушевського, 25, 29,
41(підвал)
пр. Шевченка, 1, 7а(підвал)
Разом:
2016
2
13,0*1.4
2016
3
19,5*1.4
2016
26
78,0*1.4
2016
14
42,0*1,4
2016
7
21,0*1.4
2016
2016
1
1
3,0*1.4
3,0*1.4
2016
3
9,0*1.4
2016
2
6,0*1.4
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Обсяг
фінансуван
ня з
місцевого
бюджету
427,0
Таблиця 1.11. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових
будинків
тис. грн.
Термін
Обсяг
Обсяг
викона
Загальний
фінансува
Найменування
Од. вим.
фінансування з
ння,
обсяг
ння з
об'єкту
м. п.
державного
роки
фінансування
місцевого
бюджету
бюджету
вул. Грушевського,27
2016
109
28,0
0
вул. Чорновола,12
2016
165
36,4
0
вул. Чорновола,18
2016
137
32,20
0
пр.Шевченка,18
2016
165
36,40
0
пр.Шевченка,20
2016
165
36,40
0
Разом:
0
169,4
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
Табл.2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста
тис.грн
Найменування
об’єкту
Вид робіт
Термін
виконання
,
Роки
Загальний
обсяг
фінансуванн
я
4
Потреба у
фінансува
нні з
державног
о бюджету
5
Потреба у
фінансуван
ні з
місцевого
бюджету
6
1
2
3
2015
400,0
0,0
400,0
2015
36.0
0,0
36.0
2015
132.0
0,0
132,0
2015
10.0
0,0
10,0
2015
80,0
0,0
80,0
2015
658,0
2015р.
вул. В. Стуса, 2а
(IV-під)
пр. Шевченка, 36а
(І-під)
пр. Шевченка, 36а
(ІІ-під)
Пр. Шевченка,
34(ІІІ-під.)
Аварійні об’єкти
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
Разом:
658.0
2016р.
Вул.Стуса,8(ІІІ,
ІV,під.)
пр. Шевченка, 32
(І-під)
пр. Шевченка, 32
(ІІ-під)
пр. Шевченка, 32
(ІІІ-під)
пр. Шевченка, 44
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
2016
496,00
0,0
496,00
2016
71
0,0
71
2016
72
0,0
72
2016
72
0,0
72
2016
68
0,0
68
(І-під)
пр. Шевченка, 44
(ІІ-під)
пр. Шевченка, 44
(ІІІ-під)
капремонт
2016
69
0,0
69
2016
68
0,0
68
2016
360,0
0,0
360,0
2016
496,0
0,0
496,0
2016
720,0
0,0
720,0
2016
248,0
0,0
248,0
2016
360,0
0,0
2016
248,0
0,0
360,0
2016
360,0
0,0
360,0
Аварійні об’єкти
2016
50,0
0,0
50,0
Разом
2016
4118,00
0,0
4118,00
2017
360,0
0,0
360,0
2017
124,0
0,0
124,0
2017
720,0
0,0
720,0
2017
720,0
0,0
720,00
2017
124,0
0,0
124,0
2017
124,0
0,0
124,0
2017
186,0
0,0
186,0
2017
2358,00
0,0
2358,00
6777,6
0,0
6777,6
бул. Довженка, 2 (І
– під)
вул. Шептицького,
9 (І, ІІ – під)
вул. Шептицького,
11 (І, ІІ – під)
Пр. Шевченка, 34
(І,ІІ,ІІІ,ІV під.)
вул. Лесі
Українки,23-а
(ІІ-під)
вул. Ст. Бандери,14
(І-під)
бул. Довженка, 14
(І – під)
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
360,0
2017р.
бул. Довженка,14
(І-під)
Вул. Стуса,2-а (І,ІІ
під)
бул. Довженка, 2
(І, ІІ – під)
бул. Довженка, 4 (
І,ІІ – під)
вул. Стуса , 8 (V,
VІ під.)
вул.
Шептицького,3а(і,ІІпід.)
Вул. Стуса,10 (VІІ,
VІІІ,ІХ під)
Разом
Всього
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
капремонт
Таблиця 3.1 Проведення освітлення вулиць
освітлення) (150101)
(реконструкція мереж зовнішнього
Назва проекту
Термін
виконання,
роки
Кіль
кість,
км
Необхідна
кількість
коштів
Реконструкція мережі
зовнішнього освітлення вул.
Кривоноса в м. Новий Розділ з
використанням
енергозберігаючих технологій
Влаштування вуличного
освітлення: пров. Придорожний
2015
0,14
39,66
тис.грн.
Обсяг
фінансуванн
я з місцевого
бюджету
21.66
2015
0,3
90
90
129,66
111,66
Разом:
Влаштування вуличного
освітлення: доріжка від
автовокзалу до коледжу
вул.В.Стуса,8-дорога до УГКЦ
2016
0,3
0,8
142.8
Влаштування вуличного
освітлення: пров. Придорожний
2016
0,3
80
80
222,8
222,8
352,46
334.46
Ра:зом
Всього
2,24
142,8
Отримувач кошті- виконавчий
комітет Новороздільської міської
ради
Таблиця 3.2. Придбання техніки для прибирання та машин транспортування.
Термін
виконання,
роки
2016
Кількість,
од.
Газель –
1шт
Мотокіс 3шт
тис.грн.
Інші
джерела
Загальний
обсяг
фінансування
Обсяг
фінансування
з державного
бюджету
Обсяг
фінансування
з місцевого
бюджету
190,0
0,0
190
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
208,0
0,0
Разом:
208,0
Отримувач коштів – КП «Розділжитлосервіс»
Таблиця 3.3. Розроблення науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання
та норм питного водопостачання населенням м. Новий Розділ
Термін
Кількість,
Загальний
Обсяг
Обсяг
Інші
виконання,
од.
обсяг
фінансування фінансування
джерела
Роки
фінансування з державного
з місцевого
бюджету
бюджету
2015
1
55,0
0,0
55,0
0,0
Разом
1
55,0
0,0
55,0
0,0
Керуючий справами виконкому
А. Мельніко
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
29
17 лютого 2015 року
Про погодження Програми
здійснення капітального ремонту житла,
що перебуває у власності/користуванні дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
Заслухавши інформацію Шиманської Т.Ю. начальника служби у справах дітей
Новороздільської міської ради про необхідність здійснення капітального ремонту житла, що
перебуває у власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа, відповідно до п.4 ч. а. ст.29 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити Програму здійснення капітального ремонту житла, що перебуває у
власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з
їх числа у м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки, згідно додатку.
2. Службі у справах дітей Новороздільської міської ради (нач. Шиманська Т.Ю.) подати
дану Програму на затвердження сесії міської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Новороздільської міської ради
Від 17 лютого 2015 р. № 29
Міський голова
_________________ В. М. ТУЗ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Новороздільської
міської ради
________________ ТУЗ В. М.
ПРОГРАМА
здійснення капітального ремонту житла,
що перебуває у власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа у
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки
2014 рік
Затверджено
Міський голова
__________________
„__”______________20___року
ПРОГРАМА
здійснення капітального ремонту житла,
що перебуває у власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа у
м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки
Погоджено
Голова постійної комісії з
питань планування, бюджету,
фінансів та регуляторної
політики Новороздільської
міської ради
___________ Засанський В. І.
Погоджено
Голова постійної комісії з
питань комунального майна,
комунального господарства
та благоустрою, оренди та
приватизації майна
Новороздільської міської ради
_________ Бойко В.В.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Перший заступник міського голови
Погоджено
___________ Поглод М. Б.
Начальник
фінансового управління
Новороздільської міської ради
__________ Ричагівський І. І.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Начальник відділу економіки
Новороздільської міської ради
____________ Гончарук Д. Р.
Розробник програми виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
___________________ТУЗ В.М.
„__”______________20___року
м. Новий Розділ
2015рік
Структура
Програми здійснення капітального ремонту житла, що перебуває у
власності/користування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа у м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 20162017 роки.
1. Паспорт Програми;
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;
3. Мета Програми;
4. Відповідальним виконавцем Програми;
5. Здійснення капітального ремонту житла, що перебуває у власності/користуванні
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.
Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки;
6. Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми здійснення
капітального ремонту житла, що перебуває у власності/користування дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Новий Розділ на
2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки;
7. Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми
здійснення капітального ремонту житла, що перебуває у власності/користування
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.
Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки;
8. Фінансування заходів програми проводити за рахунок залишків коштів
спеціального фонду міського бюджету.
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
1. Паспорт Програми.
1.
Ініціатор розроблення Програми
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документу
органу влади про розроблення Програми
3..
Розробник Програми
4.
Співрозробники Програми
5.
Відповідальний виконавець Програми
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
КП „Розділжитлосервіс”
Учасники Програми
7.
8.
9.
Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми:
2015 рік
2016рік
2017рік
У тому числі:
Коштів державного бюджету:
2015 рік
2016рік
2017рік
Коштів міського бюджету:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Інші джерела:
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Відповідальний
виконавець Програми
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
Виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
КП „Розділжитлосервіс”
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування
6.
Міський голова
Служба у справах дітей виконавчого комітету
Новороздільської міської ради
2015-2017 роки
2015 рік, 2016 рік, 2017 рік.
145,286 тис. грн.
0,00 тис. грн.
0,00 тис. грн.
0,00тис. грн.
0,00 тис. грн.
0,00 тис. грн.
145,286 тис. грн.
0,00 тис. грн.
0,00 тис. грн.
0,0 тис. грн.
0,0 тис. грн.
0,0 тис. грн.
____________________
____________________
Туз В. М.
Туз В. М.
2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Програма здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у
власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа у м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 р.р. роки (далі – Програма)
розроблена на виконання Законів України „Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про
охорону дитинства”, Указу Президента України від 16.12.2011 року №1163 „Про питання
щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, з метою вирішення питання підтримки
дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в частині
захисту та забезпечення житлових та майнових прав вищезазначеної категорії осіб.
Програма спрямована на розв’язання проблем соціального захисту дітей вказаної
категорії та на забезпечення гарантованої державної підтримки у цій сфері.
Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету.
3. Мета Програми
Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо
забезпечення належних умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа – капітального ремонту та оформлення житла.
4. Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Новороздільської
міської ради .
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Координацію виконання Програми здійснює Служба у справах дітей виконавчого
комітету Новороздільської міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської
міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна депутатська
комісія з питань комунального майна, комунального господарства та благоустрою, оренди та
приватизації майна та комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної
політики.
5. Здійснення капітального ремонту житла, що перебуває у
власності/користуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа у м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки
Таблиця 1. Капітальний ремонт житлових приміщень
тис. грн.
Об’єкт
вул. Ст. Бандери 14,
кв. 52
2
вул. Ст. Бандери 14,
кв. 167
3
вул. Чорновола 16, кв.
22
Разом
--Всього
1
Термін
виконання
,
роки
Площа,
м2
Загальн
ий
необхідн
ий обсяг
фінансу
вання
2015
21,2
41,101
2015
21,0
61,338
2015
42,55
42,847
2016
2017
Отримувач коштів - КП «Розділжитлосервіс»
0
0
0
0
Обсяг
фінансу
вання з
державн
ого
бюджету
0
0
0
0
0
Обсяг
фінансува
ння з
місцевого
бюджету
41,101
61,338
42,847
145,286
0
0
145,286
6. Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми
здійснення капітального ремонту житла,
що перебуває у власності/користування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа
у м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
державний бюджет
міський (міст обласного підпорядкування) бюджет
кошти небюджетних джерел
2015рік
2016 рік
2017 рік
Усього витрат на
виконання програми
145,286
0,00
0,00
145,286
0,00
145,286
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,286
0,00
0,00
0,00
0,00
Керівник установи головного розпорядника коштів _____________________
(П. І. Б.)
Відповідальний
виконавець Програми
_____________________
(П. І. Б.)
тел.:
______________
(підпис)
______________
(підпис)
№
з/
п
1.
7. Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми
здійснення капітального ремонту житла,
що перебуває у власності/користування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
у м. Новий Розділ на 2015 р. та прогноз на 2016-2017 роки
Фінансування
Перелік заходів Показники виконання
Очікуваний
Виконавець
Назва завдання
Обсяги,
заходу, один. виміру
заходу, показника
завдання
результат
Джерела
тис. грн.
2015 рік
Завдання
Капітальний
ремонт житла,
що перебуває у
власності дітейсиріт і дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
та осіб з їх числа
Захід 1.
Капітальний
ремонт квартири
52 по вул. Ст.
Бандери 14.
(додаток 1 таб.
1.1)
Захід 2.
Капітальний
ремонт квартири
167 по вул. Ст.
Бандери 14.
(додаток 1 таб.
1.1)
затрат,
тис.грн.
продукту,
2
м
ефективнос
Захід 3.
Капітальний
ремонт квартири
22 по вул.
Чорновола 16
затрат,
тис.грн.
ті,
якості,
%2
тис.грн/м
затрат,
тис.грн.
продукту,
2
м
ефективнос
ті,
тис.грн/м2
якості, %
продукту,
м2
41,101
21,2
2
Виконавчий комітет
Новороздільської
міської ради
Державний
бюджет
Місцевий бюджет
41,101
Інші джерела
0,0
Державний
бюджет
Місцевий бюджет
0,0
0,0
100
61,338
21,0
3
Виконавчий комітет
Інші джерела
Новороздільської
міської ради
61,338
0,0
100
42,847
42,55
Виконавчий комітет
Новороздільської
міської ради
Державний
бюджет
0,0
Місцевий бюджет
42,847
Забезпечення
придатним для
проживання
житлом дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування та
осіб з їх числа
(додаток 1 таб.
1.1)
ефективнос
ті,
тис.грн/м2
якості, %
Інші джерела
1
0,0
100
2016 рік
1.
Завдання 1.
--
Захід 1.
--
затрат,
тис.грн.
продукту,
2
м
ефективнос
ті,
якості,
%2
тис.грн/м
0,00
0,00
0,00
Виконавчий комітет
Новороздільської
міської ради
Державний
бюджет
Місцевий бюджет
0,00
Інші джерела
0,00
Державний
бюджет
Місцевий бюджет
0,00
Інші джерела
0,00
0,00
0,00
2017 рік
1.
Завдання 1.
--
Захід 1.
--
затрат,
тис.грн.
продукту,
2
м
ефективнос
ті,
якості,
%2
тис.грн/м
0,00
0,00
0,00
Виконавчий комітет
Новороздільської
міської ради
0,00
0,00
Приведення до
задовільного
стану
конструктивних
елементів
будинків
Приведення до
задовільного
стану
конструктивних
елементів
будинків
Керівник установи головного розпорядника коштів _____________________
______________
(П. І. Б.)
(підпис)
Відповідальний
виконавець Програми
_____________________
______________
(П. І. Б.)
(підпис)
8.Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється першим заступником міського голови та фінансовим
управлінням Новороздільської міської ради.
Звіт про виконання програми подається на засідання виконавчого комітету Новороздільської міської ради та ради згідно з чинним
законодавством України.
Керуючий справами виконкому
А. Мельніков
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
30
17 лютого 2015 року
Про погодження Програми
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ
Заслухавши інформацію Шиманської Т.Ю. начальника служби у справах дітей
Новороздільської міської ради про необхідність затвердження Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на
2015-2017 роки в м. Новий Розділ , відповідно до п.4 ч. а. ст.29 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ, згідно
додатку.
2. Службі у справах дітей Новороздільської міської ради (нач. Шиманська Т.Ю.)
подати дану Програму на затвердження сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М. Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Новороздільської міської ради
Від 17 лютого 2015 р. № 30
Міський голова
_________________ В. М. ТУЗ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Новороздільської
міської ради
________________ ТУЗ В. М.
ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в
м. Новий Розділ
2014 рік
Затверджено
Міський голова
______________В.М.Туз
„__”__________20___року
ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ
Погоджено
Погоджено
Голова постійної комісії з
Голова постійної комісії з
питань планування, бюджету,
питань освіти, фізичної
культури,
фінансів та регуляторної
фізичної культури,
політики Новороздільської
та молодіжної політики
міської ради
______________Засанський В.І.
_________________Чернюх
Є.Я.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
І-й Заступник голови, до
компетенції якого належить
програма
_____________ Поглод М.Б..
Погоджено
Начальник
фінансового управління
Новороздільської міської ради
__________Ричагівський І.І.
„__”______________20___року
„__”______________20___року
Погоджено
Начальник відділу економіки
комунального
Новороздільської міської ради
_____________Гончарук Д.Р.
Погоджено
Начальник відділу
майна та приватизації
__ ____________Пасемко Н.А.
„__”______________20___року
„__”________________20___року
Розробник програми виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
______________В.М.Туз
„__”________________20___року
м. Новий Розділ
2015рік
ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Новороздільської міської ради
від ________________№ _____
Міський голова
_________________В. М. ТУЗ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Новороздільської
міської ради
від ________________ №____
Міський голова
_________________В. М. ТУЗ
ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ.
Структура Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ.
1. Паспорт Програми;
2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма;
3. Визначення мети програми;
4. Визначення відповідальних за виконання програми;
5.Перелік завдань, заходів та показники міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2016 роки в м.
Новий Розділ, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників;
6.Обґрунтування шляхів і засобів реалізації положень програми, обсягів та джерел
фінансування, строки виконання завдань;
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Місцева Програма
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ
1. Паспорт програми
1
ініціатор розроблення програми
служба у справах дітей м. Новий Розділ
2
Дата, номер і назва розпорядчого
доручення голови Львівської
документа органу виконавчої влади
облдержадміністрації від 18.01.2012 № 6/0/6про розроблення програми
12
3
4
Розробник програми
Співрозробники програми
5
Учасники програми
6
Відповідальний виконавець
програми
7
8
Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,
у тому числі
Перелік бюджетів, які беруть участь
у виконанні програми
9
служба у справах дітей м. Новий Розділ
виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
служба у справах дітей Новороздільської
міської ради, організаційний відділ
Новороздільської міської ради, відділ
комунального майна та приватизації
Новороздільської міської ради, фінансове
управління Новороздільської міської ради
,виконавчий комітет Новороздільської
міської ради
служба у справах дітей Новороздільської
міської ради, організаційний відділ
Новороздільської міської ради, відділ
комунального майна та приватизації
Новороздільської міської ради, фінансове
управління Новороздільської міської ради,
виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
2015 – 2017 роки
в межах бюджетних коштів
в межах бюджетних коштів
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа в м. Новий Розділ (далі – Програма), розроблено на виконання
Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 „Про питання щодо
забезпечення реалізації прав дітей в Україні” доручення голови Львівської
облдержадміністрації від 18.01.2012 № 6/0/6-12, з метою реалізації державної політики
щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа.
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української
РСР, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні
адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального
призначення”, “Про охорону дитинства”; Указ Президента України “Про питання щодо
забезпечення реалізації прав дітей в Україні”; постанов Кабінету Міністрів України від 23
липня 2008 р. № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд
соціального призначення”, від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, від 19 березня 2008 р. № 219 “Про
встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом”
Питання захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
зокрема - житлових та майнових прав, розвитку сімейних форм виховання, подолання
дитячої безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому
середовищі визначено пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку міста.
Станом на 01.01.2015р. в м. Новий Розділ проживає 30 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Станом на 01.01.2015р. в інтернатних закладах виховувалось 2 дітей, які
перебувають на обліку служби у справах дітей Новороздільської міської ради.
Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2
дітей не мають житла.
Станом на 01.01.2015р. на позачерговому обліку осіб, які потребують отримання
житла в м. Новий Розділ перебуває 2 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, та 6 дітей з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Щороку
частина
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,залишаються без будь-якого житла і можливості його придбати.
З державного, обласного та місцевого бюджетів на вирішення житлових питань
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кошти не виділялись.
Програма передбачає також вжиття ряду інших заходів щодо дотримання житлових
прав дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
3. Визначення мети програми
Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань
державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на
правах власності та на пільгове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після
завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках
сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а
також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах, строкової служби у
Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.
4. Визначення відповідальних за виконання програми
Відповідальність за виконання даної програми покладено на службу у справах дітей
Новороздільської міської ради, організаційний відділ Новороздільської міської ради, відділ
комунального майна та приватизації Новороздільської міської ради, фінансове управління
Новороздільської міської ради, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
5. Перелік завдань, заходів та показники міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ
Фінансування
Виконавець
№
Перелік заходів
Показники виконання заходу,
Очікуваний
Назва завдання
заходу,
Обсяги,
з/п
завдання
один. виміру
результат
Джерела**
показника
тис. грн.
2015р.
затрат
Виконавчий
обласний
забезпечення
1. Завдання 1
Захід 1
424,8 грн.
комітет
бюджет
житлом
Формування
Придбання житла Придбання житла
дітей-сиріт,
житлового фонду для у введених в
продукту
дітей,
забезпечення потреб
експлуатацію
3 однокімнатні квартири
міський
позбавлених
дітей-сиріт та дітей,
багатоквартирни ( заг. площа 1 квартири: 40м²,)
283,2 грн.
бюджет
батьківськог
позбавлених
х житлових
ефективності
2
о піклування
батьківського
будинках
5900 грн/м
та осіб з їх
піклування, та осіб з
якості
числа
їх числа
100%
2016р.
2
Завдання 2
Формування
житлового фонду для
забезпечення потреб
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з
їх числа
затрат
Придбання житла
Захід 1
Придбання житла
у введених в
експлуатацію
багатоквартирни
х житлових
будинках
Виконавчий
комітет
продукту
3 однокімнатні квартири
( заг. площа 1 квартири: 40м²,)
обласний
бюджет
424,8 грн.
міський
бюджет
283,2 грн.
обласний
бюджет
283,2 грн.
ефективності
5900 грн/м2
забезпечення
житлом
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківськог
о піклування
та осіб з їх
числа
якості
100%
2017р.
2
Завдання 2
Формування
житлового фонду для
забезпечення потреб
затрат
Захід 1
Придбання житла Придбання житла
у введених в
експлуатацію
Виконавчий
комітет
188,8 грн.
забезпечення
житлом
дітей-сиріт,
дітей,
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та осіб з
їх числа
багатоквартирни
х житлових
будинках
продукту
2 однокімнатна квартира
( заг. площа 1 квартири: 40м²,)
ефективності
5900 грн/м2
міський
бюджет
позбавлених
батьківськог
о піклування
та осіб з їх
числа
якості
100%
Ресурсне забезпечення
ПРОГРАМИ
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2015-2017 роки в м. Новий Розділ
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми
Усього,
у тому числі
обласний бюджет
районні, міські (міст обласного
підпорядкування) бюджети**
бюджети сіл, селищ, міст районного
підпорядкування**
кошти державного бюджету
2015 рік
2016 рік
2017рік
708 000 грн.
708 000 грн.
472 000 грн.
Усього витрат на
виконання
програми
1 888 000 грн.
424 800 грн.
283 200 грн.
424 800 грн.
283 200 грн.
283 200 грн.
188 800 грн.
1 132 800 грн.
755 200 грн.
Напрямки діяльності програми та очікуванні результати.
№
Назва напряму діяльності
Очікуваний результат
з/п
(пріоритетні завдання)
1
2
3
1
Ведення обліку нерухомого
Збереження житла, що є власністю
майна, право власності на яке мають
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
батьківського піклування
2
Вивчення технічного стану
Проведення
у
2015
році
житлових
приміщень,
що
обстеження стану житлових приміщень,
знаходяться у власності дітей-сиріт що знаходяться у власності 13 дітейта дітей, позбавлених батьківського сиріт
та
дітей,
позбавлених
піклування
батьківського піклування.
3
Упорядкування житла, що
Збереження в належному стані
знаходиться у власності дітей-сиріт житла, до якого будуть повертатись
та дітей, позбавлених батьківського діти-сироти
та
діти,
позбавлені
піклування
батьківського
піклування,
після
завершення перебування у відповідних
закладах для таких дітей, дитячому
будинку сімейного типу, прийомній
сім’ї або після завершення терміну
піклування над такими дітьми (за
потребою).
4
Вивчення
потреб
у
Визначення потреб у забезпеченні
забезпеченні дітей-сиріт та дітей, соціальним житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського позбавлених батьківського піклування,
піклування, та осіб з їх числа
та осіб з їх числа, формування
упорядкованим соціальним житлом
бюджетних намірів для вирішення цього
питання
5
Ведення обліку дітей-сиріт та
Вирішення питання про взяття
дітей, позбавлених батьківського дітей-сиріт
та
дітей,позбавлених
піклування, та осіб з їх числа, які
батьківського піклування, у яких
мають право на отримання житла із
відсутнє житло, або якщо повернення до
житлового
фонду
соціального нього неможливе, на облік громадян, які
призначення
мають право на отримання соціального
житла
6
Формування житлового фонду
Передача в комунальну власність
соціального
призначення
для
житла, вилученого на підставі судових
забезпечення потреб дітей-сиріт та рішень або визнаного в установленому
дітей, позбавлених батьківського законом порядку безхазяйним або
піклування, та осіб з їх числа
відумерлим
7
Захист житлових та майнових
Запобігання
незаконному
прав
дітей-сиріт
та
дітей, відчуженню житла, право власності чи
позбавлених
батьківського право користування яким мають дітипіклування
сироти чи діти, позбавлені батьківського
піклування
Виконання Програми дасть можливість:
реалізувати право дітей на захист житлових та майнових прав, забезпечити
збереження майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування;
активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та
майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити
постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, відповідно до чинного законодавства;
сформувати персоніфікований реєстр житла та нерухомого майна, яке належить
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
сприяти виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право
власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які
перебувають в інтернатних закладах;
вивчити технічний стан житлових приміщень,що знаходяться у власності дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування;
сприяти впорядкуванню житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
6. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації положень програми, обсягів та
джерел фінансування, строки виконання завдань.
Шляхи і засоби реалізації положень Програми:
- ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування;
- вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом та ведення
відповідного обліку;
- вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у яких відсутнє житло, на облік громадян, які мають право на отримання
соціального житла;
- формування органом місцевого самоврядування житлового фонду для
забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з
їх числа.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевого бюджету, можуть також залучатись кошти з інших джерел відповідно до
чинного законодавства. Обсяг фінансування може уточнюватись щороку, виходячи з
можливостей місцевого бюджету.
Реалізація
Програми
пропонується
шляхом
забезпечення
житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок добудови
незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної
готовності, а також придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних
житлових будинках за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, нового
будівництва (реконструкції). Станом на 01.01.2015 року забезпечення житлом потребують
2 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 6 осіб з їх числа.
При цьому квартири, що підлягають добудові та викупу, повинні відповідати
затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування, а також здаватися в
експлуатацію з чистовим опорядженням.
Строк виконання Програми: 2015-2017 роки.
7.Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється
першим заступником міського голови та фінансовим управлінням Новороздільської
міської ради.
Звіт про виконання програми подається на засідання виконавчого комітету
Новороздільської міської ради та ради згідно з чинним законодавством України.
Керуючий справами виконкому
Мельніков А.
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
31
17 лютого 2015 року
Про погодження внесення змін
до показників міського бюджету
на 2015 рік
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Ричагівського І.І. про
необхідність внесення змін до показників міського бюджету м. Новий Розділ на 2015 рік,
взявши до уваги висновок фінансового управління від 13.02.2015 року №2, листи головних
розпорядників коштів міського бюджету та звіт про бюджетну заборгованість по
спеціальному фонду, відповідно до ст.72 Бюджетного Кодексу України ст..28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Новороздільської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити зміни до показників міського бюджету на 2015 рік, а саме:
 збільшити видатки міського бюджету на 2015 рік на суму 3560,36 тис. грн., в тому
числі: видатки спеціального фонду – 3560,36 тис. грн, з них бюджету розвитку 3323,4 тис.
грн. (додається).
2.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету – 3560,36 тис. грн.,
джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2015
року по спеціальному фонду.
3. Керуючому справами виконавчого комітету Новороздільської міської ради
Мельнікову А.В. погоджені зміни подати на розгляд сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Туза В.М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
Додаток
до рішення виконавчого комітету
№ 31 від 17.02.2015 року
КВК
03
03
03
03
03
03
03
03
03
10
10
15
15
15
75
КФКВ
010116
100102
110201
110204
150101
150118
170703
180410
240601
070101
070201
010116
091101
091206
080101
Всього
2281
2610
3110
КЕКВ
3122 3131
40,0
Разом
3132
3142
3210
597,3
29,0
929,2
5,0
288,0
77,0
283,2
90,0
11,51
225,45
225,0
-77,0
150,0
164,2
16,0
7,0
225,0
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
250,0
11,51 318,0
283,2
29,0
105,0
2,5 142,0
1307,0 232,0 1154,65
Володимир ТУЗ
637,3
958,2
5,0
288,0
167,0
283,2
236,96
225,0
-77,0
150,0
164,2
16,0
7,0
105,0
394,5
3560,36
в т.ч.
бюджет
розвитку
637,3
958,2
5,0
288,0
167,0
283,2
225,0
-77,0
150,0
164,2
16,0
7,0
105,0
394,5
3323,4
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
32
17 лютого 2015 року
Про погодження внесення змін до
структури Новороздільської дитячоюнацької спортивної школи
Розглянувши лист начальника відділу освіти Соболевського І.О. щодо відкриття у
Новороздільській ДЮСШ нових відділень та введення у зв’язку з цим додаткових
штатних одиниць тренера-викладача, з метою розширення послуг, які надає спортивна
школа, відповідно до п. 8 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993, п. 2.2., 2.3 Статуту
Новороздільської дитячо-юнацької спортивної школи Новороздільської міської ради
Львівської області, затвердженого рішенням Новороздільської міської ради № XXXXIX
сесії VI демократичного скликання від 07 березня 2014 року, ст. 14 пп.1 п. «а» ч. 1 ст. 32,
40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити Новороздільській дитячо-юнацькій спортивній школі (директор Вацик
Я.І.) відкрити відділення боксу та відділення настільного тенісу з 02 березня 2015 року.
2. Відділу освіти (Соболевський І.О.) внести наступні зміни в штатний розпис
Новороздільської дитячо-юнацької спортивної школи:
- ввести - тренер-викладач ( 2,5 шт.од.).
3. Необхідні
видатки
проводити
в
межах
кошторисних
призначень
Новороздільської дитячо-юнацької спортивної школи на 2015 рік.
4. Директору Новороздільської дитячо-юнацької спортивної школи (Вацик Я.І.)
затвердити структуру та штатний розпис.
5. Відділу освіти винести проект рішення на розгляд сесії міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
33
17 лютого 2015 року
Про надання статусу дитини
позбавленої батьківського піклування
К.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
34
17 лютого 2015 року
Про надання статусу дитини
позбавленої батьківського піклування
К.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
35
17 лютого 2015 року
Про надання статусу дитини
позбавленої батьківського піклування
О.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
36
17 лютого 2015 року
Про визначення місця проживання малолітнього
Г. 2010р.н.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
37
17 лютого 2015 року
Про надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим громадянам міста
Розглянувши заяви громадян та акти обстеження матеріально-побутових умов
проживання їх сімей, рішення комісії з окремих питань соціального захисту населення від
26 січня 2015 року, відповідно до п.п.1. п „а” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Надати матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам міста згідно з
додатком.
2 Начальнику фінансового управління Ричагівському І. І. профінансувати, а
завідувачу фінансово - господарського відділу, головному бухгалтеру Колінко Н. П.
провести видатки з бюджету міської ради в сумі 1800 грн. (Одна тисяча вісімсот грн. 00
коп. по коду функціональної класифікації 090412.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
Додаток
до рішення виконкому
№ 37 від 17.02.2015р.
№
з/п
Ідентифіка
ційний
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Разом
Прізвище, ім’я, по
батькові
Рахунок
Адреса
Сума
грн.
бул. Довженка 6/
вул. Сагайдачного
17а/
пр. Шевченка 18/
вул. Малехівська,
вул. Чорновола4/
вул. Чорновола 22а/
вул. Сагайдачного
17а/
бул. Довженка 4/
пр. Шевченка 24/
200,00
200,00
Всього : Одна тисяча вісімсот грн. 00 коп. ( 1800 грн.00 коп.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
250,00
150,00
250,00
200,00
150,00
200,00
200,00
1800,00
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
38
17 лютого 2015 року
Про квартирний облік, обмін та
надання житлової площі
Розглянувши матеріали та пропозиції житлової комісії від 16 лютого 2015 року
відповідно до Житлового кодексу УРСР, “Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”,
затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок
за № 470 від 11.12.1984 року, постанови виконкому Львівської обласної ради народних
депутатів і президії обласної ради профспілок „Про порядок обліку і надання жилої площі в
Львівській області” від 07.01.1985р. № 24, ст.ст. 30, 52, ч.6 ст.59, ч.1 ст.73, Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. ПРО СТАТУС СЛУЖБОВИХ КВАРТИР
Враховуючи звернення Н.. від 10.02.2015р. № Н-194 відмовити у знятті статусу
службової квартири по пр. Шевченка, 32, так як основний квартиронаймач К. померла.2013р.
2. ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ:
2.1. Заяву від 06.02.2015р. за №182 – К. про надання їй житлового приміщення з
фондів житла для тимчасового проживання, задоволити при наявності вільних кімнат в
гуртожитках м. Новий Розділ. Дати відповідь заявниці.
2.2. Заяву від 03.02.2015р. за №167 – І. (проживає по пр. Шевченка, кв. без реєстрації)
про надання йому житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання,
задоволити при наявності вільних кімнат в гуртожитках м. Новий Розділ. Дати відповідь
заявнику.
2.3. Заяву Д. від 13.01.2015р. за №52 (зареєстрована по вул. Грушевського,) про
надання їй житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання в
гуртожитку по вул. Чорновола, 14 м. Новий Розділ, задоволити при наявності вільних
кімнат в гуртожитках м. Новий Розділ. Дати відповідь заявниці.
2.4. Заяву І. від 15.01.2015р. за №77 (зареєстрована в гуртожитку вул.. Чорновола, про
надання її додаткової кімнати № 98 (яка є вільною для заселення, загальною площею 16,7
кв.м.) в гуртожитку по вул. Чорновола,14 м. Новий Розділ. Залишити без задоволення, за
відсутністю підстав.
2.5. Заяву С. від 12.02.2015р. за №203 (зареєстрований по вул. Шашкевича,) про
надання йому квартири № по вул. Ст. Бандери, 14. м. Новий Розділ залашити без
задоволення. Самовільно зайняту С. однокімнатну квартиру №73 по вул. Ст. Бандери, 14 звільнити. Дана квартира підлягає розподілу в порядку черговості.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
39
17 лютого 2015 року
Про надання дозволу на зміну договору
найму жилого приміщення по
пр. Шевченка, 44, кв.
на ім’я Б.
Розглянувши заяву Б., який проживає за адресою: пр. Шевченка,44 кв. у м. Новий
Розділ Львівської обл. про дозвіл на зміну договору найму на квартиру та переоформлення
особового рахунку на його ім’я, у зв’язку з тим, що основний квартиронаймач, Б., його
батько, помер .2015р., відповідно до ст. ст. 103, 106 Житлового кодексу України, ст. 30, ч.1
ст. 52, ч. 6 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Дати дозвіл на зміну договору найму і переоформлення особового рахунку на
квартиру комунального житлового фонду, розташовану по пр. Шевченка, 44, кв. в
м. Новий Розділ Львівської області на ім’я Б.
2 Керуючому КП «Розділжитлосервіс» Сагайдаку І.В. переоформити необхідні
документи на нового наймача Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
40
17 лютого 2015 року
Про надання дозволу на зміну договору
найму жилого приміщення по
вул. Шашкевича,13-А, кв.
на ім’я Б.
Розглянувши заяву Б., яка проживає за адресою: вул. Шашкевича,13-А, кв. у м. Новий
Розділ Львівської обл. про дозвіл на зміну договору найму на квартиру та переоформлення
особового рахунку на її ім’я, у зв’язку з тим, що основний квартиронаймач, Б., її чоловік,
помер .2015р., відповідно до ст. ст. 103, 106 Житлового кодексу України, ст. 30, ч.1 ст. 52,
ч. 6 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Дати дозвіл на зміну договору найму і переоформлення особового рахунку на
квартиру комунального житлового фонду, розташовану по вул. Шашкевича,13-А, кв. в
м. Новий Розділ Львівської області на ім’я Б.
2 Керуючому КП «Розділжитлосервіс» Сагайдаку І.В. переоформити необхідні
документи на нового наймача Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
41
17 лютого 2015 року
Про надання дозволу на зміну договору
найму жилого приміщення по
вул. Ст. Бандери, 14, кв.
на ім’я К.
Розглянувши заяву К., яка проживає за адресою: вул. Ст. Бандери,14 кв. у м. Новий
Розділ Львівської обл. про дозвіл на зміну договору найму на квартиру та переоформлення
особового рахунку на її ім’я, у зв’язку з тим, що основний квартиронаймач, К., її чоловік,
помер .2009р., відповідно до ст. ст. 103, 106 Житлового кодексу України, ст. 30, ч.1 ст. 52,
ч. 6 ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Дати дозвіл на зміну договору найму і переоформлення особового рахунку на
квартиру комунального житлового фонду, розташовану по вул. Ст. Бандери,14, кв. в
м. Новий Розділ Львівської області на ім’я К.
2 Керуючому КП «Розділжитлосервіс» Сагайдаку І.В. переоформити необхідні
документи на нового наймача К.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
42
17 лютого 2015 року
Про передачу у приватну спільну часткову
власність квартир комунального житлового фонду,
які належать Новороздільській міській раді
Розглянувши заяву квартиронаймача житлової квартири, що належать до комунальної
власності Новороздільської міської ради, на підставі розрахунків та розгляду матеріалів із
зазначеного питання, відповідно до ч. 1 ст. 2, ст. 3, ч. 2, 3 ст.5 Закону України “Про
приватизацію державного житлового фонду”, Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 396 від 16.12.2009
року, пп. 1, п. „а”, ст. 29, п.п. 10, п. ,”б” ст. 30, ст. 52, ч.6 ст. 59, ч.1 ст.73 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Новороздільської міської
ради
В И Р І Ш И В:
1 Передати у приватну спільну часткову, власність квартиру комунального житлового
фонду квартиронаймачу згідно з Додатком 1.
2 Оформити право власності наймачу на квартиру в м. Новий Розділ, що
приватизується безоплатно з видачею власникам квартири житлових чеків за недостатню
загальну площу з згідно з Додатком 1 до рішення.
3 Затвердити розрахунки безоплатно приватизованої площі квартири безоплатно з
видачею власникам квартир житлових чеків за недостатню загальну площу, що
приватизується згідно з цим рішенням згідно з Додатком 2.
4. Відділу комунального майна та приватизації Новороздільської міської ради
(начальник Пасемко Н. А.) підготувати і видати свідоцтва про право власності на житло
згідно рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
Додаток 1
до рішення № 42 від 17.02. 2015 року
виконкому Новороздільської міської ради
СПИСОК
наймачів, яким квартири передаються у приватну та приватну (спільну часткову)
власність безоплатно з видачею власникам квартир житлових чеків за недостатню
загальну площу
№
Назва вулиці
№
№
буд. кв.
Прізвище, ім’я, по-батькові
Заг.
Вартість
площа житл.
чеків
1
проспект
Шевченка
26
Я….
Я…….
47,7
Міський голова
_____________
Володимир Туз
0,78 грн.
Додаток 2
до рішення № 42 від 17.02. 2015 року
виконкому Новороздільської міської ради
РОЗРАХУНОК
суми житлових чеків, що мають отримати громадяни квартири № в будинку № 26 по
проспекту Шевченка в м. Новий Розділ Львівської області,
що приватизується
1. Загальна площа квартири, жилого приміщення у гуртожитку, (П) - 47,7 кв. м.
2. Кількість зареєстрованих у квартирі, жилому приміщенні у гуртожитку, (М) - 2.
3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири,
жилого приміщення у гуртожитку, згідно з законом:
Пб = М х 21 + 10 = 2 х 21 + 10 = 52 кв. м.
4. Сума житлових чеків, що підлягає видачі кожному мешканцю, якщо П менше, ніж Пб:
Сч =
М
Пб – П
х А*,
Сч = (52,0 кв. м – 47,7 кв. м) х 0,18 грн = 0,78 грн.
* де А – відновна вартість одного квадратного метра загальної площі, що встановлюється
згідно з чинними законодавчими та нормативними актами
Підпис відповідальної за
розрахунок особи
_________________Романів С.Я.
Підпис наймача, що приватизує квартиру,
житлове приміщення у гуртожитку
_________________ Я.
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
43
17 лютого 2015 року
Про дозвіл на видачу С.
дублікату свідоцтва про право
власності на квартиру №
по вулиці В.Чорновола,
Розглянувши заяву С., проживає по вул. Чорновола, кв. м. Новий Розділ (реєстр. №
113 від 23.01.15р.), про дозвіл на видачу дублікату свідоцтва про право власності на
квартиру (загальною площею 30,2 кв. м.; житловою площею 17,1 кв.м.; 1-кухня і 1-житлова
кімната) № по вулиці В.Чорновола, в м. Новий Розділ, виданого виконавчим комітетом
Новороздільської міської ради 22 червня 2005 року на ім’я: С., в зв’язку з його втратою,
інші додані документи, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного
житлового фонду”, пп. 1, п. „а”, ст. 29, п.п. 10, п. ,”б” ст. 30, ст. 52, ч.6 ст. 59, ч.1 ст.73
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Дати дозвіл на видачу дублікату свідоцтва про право власності на квартиру № по
вулиці В.Чорновола, в м. Новий Розділ, виданого виконавчим комітетом Новороздільської
міської ради 22 червня 2005 року на ім’я: С.
2 Відділу комунального майна та приватизації Новороздільської міської ради
(начальник Пасемко Н. А.) доручити виготовити відповідний дублікат свідоцтва про право
власності згідно з рішенням на ім’я: С., та видати його заявниці С.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
44
17 лютого 2015 року
Про проведення вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi
та прийому до вищих вiйськових навчальних закладiв
та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих
навчальних закладiв на 2015 рiк
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу з питань
надзвичайних ситуацій, правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи міської ради
Іванюри С. С. про проведення вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi та прийому до
вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих
навчальних закладiв на 2015 рiк, відповідно до Закону України «Про вiйськовий обов’язок i
вiйськову службу», Положення про проходження громадянами України вiйськової служби
у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України вiд 10.12.2008 р. №
1153, наказу Мiнiстра оборони України вiд 05.06.2014 р. №360, на виконання
Розпорядження Голови Львiвської Обласної Державної Адмiнiстрацiї «Про проведення
вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi i прийому до вищих вiйськових навчальних
закладiв та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв на 2015 рiк» вiд
19.01.2015 р., відповідно до п.3 ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Заходи з органiзацiї проведення відбору кандидатiв для вступу до
вищих вiйськових закладiв(надалi – ВВНЗ) та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих
навчальних закладiв (надалi ВНП ВНЗ) громадян України з числа випускникiв лiцеїв з
посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою, цивiльної молодi на 2015 навчальний рік, що
додаються.
2. Начальнику вiддiлу освiти Новороздільської міської ради Соболевському І.О.,
директорам Новороздільського політехнічного коледжу, професійних ліцеїв сприяти
проведенню заходів з вiдбiру молодi до вступу до ВВНЗ, ВНП ВНЗ Мiнiстерства оборони
України та iнших вiйськових формувань.
3. Вiйськовому комiсару Жидачівсько-Миколаївського об’єднаного районного
військового комiсарiату Німку І.Я. провести iнформування у середнiх, професiйнотехнiчних та вищих навчальних закладах серед учнiвської та студентської молодi щодо
вступу у ВВНЗ, ВНП ВНЗ Мiнiстерства оборони України та військових формувань.
4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на міського голову Туза В. М.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУ
ДОДАТОК
до рiшення виконавчого комiтету
Новороздільської мiської ради
вiд 17.02.15р. №44
Заходи
з органiзацiї проведення відбору кандидатiв для вступу до вищих вiйськових
закладiв(надалi – ВВНЗ) та вiйськових навчальних пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв
(надалi ВНП ВНЗ) громадян України з числа випускникiв лiцеїв з посиленою вiйськовофiзичною пiдготовкою, цивiльної молодi на 2015 навчальний рік
Заходи
1.Провести
iнструкторсько-методичну
нараду з викладачами допризовної пiдготовки
навчальних закладiв за участю представникiв
ВВНЗ та ВНП ВВНЗ
2.Провести
вiйськово-професiйну
орiєнтацiю молодi.
3. Розмiстити на видних мiсцях у
навчальних закладах мiста умови вступу до
вищих навчальних закладiв iз сайтiв ВВНЗ та
ВНП ВВНЗ.
Керуючий справами виконкому
Хто виконує, термiн виконання
Вiддiл освiти Новороздільської
міської ради, директори коледжу та ліцеїв.
Лютий-березень 2015р.
Вiддiл освiти Новороздільської
міської ради, директори коледжу та ліцеїв.
ради.
Лютий-березень 2015р.
Вiддiл освiти Новороздільської
міської ради, директори коледжу та ліцеїв.
Лютий-березень 2015р.
А. Мельніков
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
45
17 лютого 2015 року
Про затвердження висновку опікунської
ради про доцільність призначення опікуном
Р.. над Р.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
46
17 лютого 2015 року
Про затвердження висновку опікунської
ради про доцільність призначення опікуном
К. над Б.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
47
17 лютого 2015 року
Про реєстрацію Р. помічником Р.
Для службового користування
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
48
17 лютого 2015 року
Про звільнення від плати за харчування
в дошкільному навчальному закладі Б.
Розглянувши лист начальника відділу освіти Соболевського І.О. щодо
звільнення від оплати за харчування Е., яка відвідує ДНЗ, враховуючи звернення
батька дівчинки, учасника АТО Б. , відповідно до 2.2. Порядку встановлення плати для
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах, затвердженого
Наказ Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002р.,зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 6.12.2002р.
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Звільнити від плати за харчування дитини Б. у ДНЗ №7 «Сонечко», з року.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М.Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
49
17 лютого 2015 року
Про дозвіл на встановлення пам’ятної
дошки Героїв Небесної Сотні
Розглянувши та обговоривши клопотання від громадської організації «Віче» про
надання дозволу на встановлення пам’ятної дошки для вшанування Героїв Небесної Сотні
до річниці трагічних подій на Майдані Незалежності у м. Києві у 2014 році, відповідно до
Порядку розміщення та утримання малих архітектурних форм некомерційного
призначення, затвердженого рішенням Новороздільської міської ради 15.02.2013 року №
358, пп. «а» п. 9 ч. 1 ст.31, ст. 40, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Дати дозвіл на тимчасове встановлення пам’ятної дошки Героїв Небесної Сотні на
будівлі КП МБК «Молодість» по пр. Шевченка, 13 в м. Новий Розділ Львівської області
згідно схеми, що додається.
2 Зобов’язати фізичну особу-підприємця Дукача Р.В. демонтувати власну рекламну
вивіску з центрального фасаду будівлі КП МБК «Молодість».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Поглода М. Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
50
17 лютого 2015 року
Про надання дозволу ПП «Івтранс»
на продовження строку дії паспорту прив’язки
стаціонарної тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності
Розглянувши заяву директора ПП «Івтранс» (директор Лаврик Володимир Євгенович)
про продовження терміну дії паспорту прив’язки та дозволу на розташування стаціонарної
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по пр.. Шевченка, 5 для
розміщення стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності,
взявши до уваги договір особистого строкового сервітуту №3 від 02.01.2014р., відповідно
до Порядком розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного та іншого призначення та іншого обладнання для провадження
підприємницької діяльності у місті Новий Розділ, затвердженого рішенням міської ради від
25.07.2014р.№ 637, комплексної схеми затвердженої рішенням виконавчого комітету від
20.05.2014р. №113, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 21.10.11р. №244 «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», ст.28
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» п.п.1п. «а» ст. 29, ч.1 ст.52, ст.
59, п.п.1, ст. 73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет Новороздільської міської ради:
В И Р І Ш И В:
1. Продовжити строк дії паспорта прив’язки стаціонарної тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності ПП «Івтранс» на 1 рік
2. ПП «Івтранс» укласти договір на право тимчасового користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди площею 0, 0063 га для
розміщення стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
стоком на 1 рік, згідно поданої схеми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови Поглода М. Б.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
51
17 лютого 2015 року
Про роботу із зверненнями громадян
на території Новороздільської міської ради за 2014 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Мельнікова
А. В. про підсумки роботи виконавчих органів Новороздільської міської ради щодо
розгляду звернень громадян за 2014 рік, на виконання Указу Президента України від
07.02.08 р.№ 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого
самоврядування”, розпорядження голови Львівської ОДА № 135 від 19.02.08 року,
відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, пп. 1 п. „б” ст. 38, п.2 ч. 2 ст. 52
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1 Роботу посадових осіб виконавчих органів Новороздільської міської ради щодо
розгляду звернень громадян за 2014 рік та виконання Закону України „Про звернення
громадян” – визнати задовільною.
2 Начальникам управлінь та відділів міської ради:
- неухильно дотримуватись Закону України „Про звернення громадян”;
- точно дотримуватись графіку особистого прийому громадян;
- оперативно у відповідності до чинного законодавства України реагувати на
порушення прав та законних інтересів громадян.
- здійснити додаткові заходи щодо зменшення кількості звернень громадян до органів
вищого рівня, повторних звернень.
3 Керівникам підприємств житлово-комунальної сфери обслуговування відповідно до
компетенції та з дотриманням законодавства щодо звернення громадян надавати
обґрунтовані відповіді з мотивованими роз’ясненнями на скарги мешканців щодо
обслуговування та оперативно вживати заходів щодо усунення порушень.
4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
виконкому Мельнікова А. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
Додаток 1
до рішення виконкому
№ 51 від 17.02.2015р.
Протягом 2014 року до Новороздільської міської ради надійшло 551 звернення
громадян, з них 66 колективних (з кількістю підписів 1439) та 13 повторних. В повторних
зверненнях порушені наступні питання: автономне опалення, встановлення тарифів на
комунальні послуги, капітальний ремонт даху будинку, встановлення годин побачень з
дітьми
За класифікацією у зверненнях переважають питання комунального господарства,
соціального захисту, захисту прав дітей, працевлаштування, будівництва, підприємництва
та земельних відносини.
Звернення громадян розглядаються в терміни, визначені Законом України «Про
звернення
громадян»,
заявникам
надаються
ґрунтовні
відповіді.
Не всі питання, які порушують громадяни, можливо вирішити у визначені законодавством
терміни. Щотижня на апаратних нарадах заслуховується стан виконання звернень громадян
у виконавчих органах міської ради.
Міським головою надаються відповідні доручення по встановленню жорсткого
контролю за дотриманням термінів розгляду звернень, якості та вичерпності відповідей
працівникам, які порушують терміни розгляду звернень громадян.
Організаційним відділом складаються щотижневі плани роботи по роботі із
зверненнями громадян, надана методична допомога по вивченню Закону України “Про
звернення громадян”, Указів Президента України з відповідних питань, зокрема Указу
Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування” від 7.02.2008 р. №109/2008, “Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14
квітня 1997 року № 348, відділи дотримуються інструктивних пам’яток щодо дотримання
термінів розгляду та порядку контролю, ДСТУ.
Позитивним є те, що у Новороздільській міській раді впроваджена автоматизована
програма контролю за вирішенням звернень громадян.
Начальник організаційного відділу
Цибеняк Т.Я.
Додаток 2
до рішення виконкому
№ 51 від 17.02. 2015р
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 р. №858
Класифікатор звернень громадян
2014 р.
(кількість
звернень)
551
2
428
9
112
–
–
551
538
13
–
–
–
551
–
545
6
551
226
325
551
485
66
–
551
–
551
–
551
–
–
–
–
–
2
2
Індекс
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Характеристика звернень, зміст питання
Характеристика звернень
Характеристика звернень за формою надходження
Поштою
На особистому прийомі
Через уповноважену особу
Через органи влади
Через засоби масової інформації
Від інших органів, установ, організацій
Характеристика звернень за ознакою надходження
Первинне
Повторне
Дублетне
Неодноразове
Масове
За видами
Пропозиція (зауваження)
Заява (клопотання)
Скарга
За статтю авторів звернень
Чоловіча
Жіноча
За субєктом
Індивідуальне
Колективне
Анонімне
За типом
Телегоама
Лист
Усне
За категоріями авторів звернень
Учасник війни
Дитина війни
Інвалід Великої Вітчизняної війни
Інвалід війни
Учасник бойових дій
Ветеран праці
Інвалід І групи
1
6
–
8
–
3
–
1
–
–
–
1
527
551
35
10
–
35
8
–
63
16
22
1
–
361
547
167
1
376
–
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
9
9.1
9.2
9.3
9.4
3
9.5
–
9.6
ІІ
–
25
1
21
010
020
030
040
–
39
69
1
74
7
1
1
050
060
070
080
090
100
110
120
Інвалід ІІ групи
Інвалід ІІІ групи
Дитина – інвалід
Одинока мати
Мати – героїня
Багатодітна сімя
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Герой України
Герой Радянського Союзу
Герой Соціалістичної Праці
Дитина
Інші категорії
За соціальним станом авторів звернень
Пенсіонер
Робітник
Селянин
Працівник бюджетної сфери
Державний службовець
Військовослужбовець
Підприємець
Безробітний
Учень, студент
Служитель релігійної організації
Особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена
Інші
За результатами розгляду
Вирішено позитивно
Відмовлено у задоволенні
Дано розяснення
Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 та 7
Закону України «Про звернення громадян» (393/96-ВР)
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті
7 Закону України «Про звернення громадян»
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 та 17
Закону України «Про звернення громадя»
Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян
Промислова політика
Аграрна політика і земельні відносини
Транспорт і звязок
Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна,
регіональна політика та будівництво, підприємництво
Фінансова, податкова, митна політика
Соціальний захист
Праця і заробітна плата
Охорона здоровя
Комунальне господарство
Житлова політика
Екологія та природні ресурси
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку,
55
1
5
130
140
150
–
3
160
170
–
180
–
–
40
–
190
200
210
220
–
208
230
240
реалізація прав і свобод громадян
Сімя, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт
Культура та культурна спадщина, туризм
Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та
інтелектуальна власність
Іеформаційна політика, діяльність засобів масової інформації
Діяльність обєднань громадян, релігія та міжконфесійні
відносини
Діяльність Верховної Ради України, Президента України та
Кабінету Міністрів України
Діяльність центральних органів виконавчої влади
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
Діяльність органів місцевого самоврядування
Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні
відносини
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
Інше
Головний спеціаліст організаційного відділу
Корчинська О.І.
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
52
17 лютого 2015 року
Про виконання рішень ради, виконкому,
розпоряджень і доручень міського голови
та розпорядчих документів вищих органів влади
протягом 2014 року
Розглянувши план роботи виконкому та перелік розпорядчих документів Львівської
обласної державної адміністрації, власних рішень, розпоряджень, рішень сесії за 2014 рік,
взявши до уваги інформацію оргвідділу про контроль виконання документів, відповідно до
ч.2 ст.11, ст. 40, п.2 ч.2 ст. 52, ч. 2 ст. 54, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію про стан виконавської дисципліни взяти до відома.
2. Першому заступнику міського голови, керуючому справами виконкому, секретарю
ради забезпечити персональний контроль за станом своєчасного та якісного виконання
доручень та актів органів вищого рівня, прийнятих рішень колегії ОДА, обласної
ради, наказів департаментів, протокольних доручень, нормативних актів міської ради та її
виконавчих органів.
3 Організаційному відділу міської ради (начальник Цибеняк Т.Я.) вжити заходів з
метою повного та своєчасного виконання розпоряджень, доручень міського голови та
голови облдержадміністрації ї його заступників, зняття їх з контролю та взаємодії
спеціаліста з контролю з відповідним відділом ЛОДА.
4 Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому
Мельнікова А.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
Додаток 2
до рішення виконкому
№ 52 від 17.02.2015р
ДОВІДКА
про стан виконання розпорядчих документів
голови Львівської обласної державної адміністрації
Протягом 2014 року опрацьовано та проконтрольовано 143 розпорядчі документи
голови ЛОДА, з них:
1. РОЗПОРЯДЖЕНЬ ГОЛОВИ ЛОДА – 85 (зняті з контролю – 59, на виконанні – 26).
Виконання яких доручено:
Першому заступнику міського голови – 18
Секретарю ради – 1
Керуючому справами виконкому – 16
Організаційному відділу – 1
Відділу економіки – 12
Відділу житлово-комунального майна та приватизації – 8
Відділу містобудування, архітектури та будівництва – 3
Відділу з питань НС, правоохоронної та ОМР – 12
Фінансовому управлінню – 8
Відділу з питань гуманітарної політики – 14
Службі у справах дітей – 3
Фінансово-господарському відділу – 3
Управлінню праці та соціального захисту населення – 19
Відділу освіти – 4
Відділу з питань ФК та спорту – 1
Відділу ведення Державного реєстру виборців – 1
Відділу кадрової роботи – 3
Міській лікарні – 1
МЦСССДМ – 3
Юридичному відділу – 1
2. ДОРУЧЕНЬ ГОЛОВИ ЛОДА – 39 (зняті з контролю – 27, на виконанні – 12).
Виконання яких доручено:
Першому заступнику міського голови – 9
Секретарю ради – 3
Керуючому справами виконкому – 7
Відділу економіки – 4
Організаційному відділу – 1
Відділу житлово-комунального майна та приватизації – 8
Відділу містобудування, архітектури та будівництва – 1
Фінансовому управлінню – 10
Фінансово-господарському відділу – 2
Відділу з питань гуманітарної політики – 10
Службі у справах дітей – 2
Управлінню праці та соціального захисту населення – 8
Відділу освіти – 6
Відділу з питань НС, правоохоронної та ОМР – 3
Відділу з питань ФК та спорту – 1
Відділу кадрової роботи – 1
Міській лікарні – 5
Юридичному відділу – 1
ЦНАП – 1
3. ПРОТОКОЛЬНИХ ДОРУЧЕНЬ ГОЛОВИ ЛОДА – 19 (зняті з контролю – 17, на
виконанні – 2).
Виконання яких доручено:
Першому заступнику міського голови – 9
Керуючому справами виконкому – 3
Секретарю ради – 1
Відділу житлово-комунального майна та приватизації – 6
Фінансовому управлінню – 4
Відділу з питань гуманітарної політики – 3
Відділу з питань НС, правоохоронної та ОМР – 5
Відділу економіки – 1
Управлінню праці та соціального захисту населення – 1
Відділу освіти – 3
Міській лікарні – 3
Відсутня електронна система контролю за виконанням розпорядчих документів, що
значно ускладнює процес контролю.
ДОВІДКА
про стан виконання розпорядчих документів
Новороздільської міської ради та виконавчого комітету
На постійному контролі перебувають рішення про затвердження комплексних та
галузевих програм, питання бюджету та його формування.
Протягом 2014 року опрацьовано та проконтрольовано 297 розпорядчих
документів. З них 269 розпоряджень міського голови. Поставлено на контроль 191
розпорядження.
За звітний період опрацьовано 28 доручень, з них: 20 доручень міського голови, 2
доручення секретаря міської ради, 6 доручень першого заступника міського голови (на
контролі 3, зняті з контролю 25).
1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ – 269 (на виконанні – 40, виконано –
151)
Виконання яких доручено:
Першому заступнику міського голови – 18
Секретарю ради – 14
Керуючому справами виконкому – 41
Юридичному відділу – 10
Відділу кадрової роботи – 22
Відділу економіки – 8
Відділу житлово-комунального майна та приватизації – 39
Відділу містобудування, архітектури та будівництва – 27
Відділу з питань НС, правоохоронної та ОМР – 18
Відділу з питань гуманітарної політики – 4
Фінансовому управлінню – 30
Фінансово-господарському відділу – 14
Відділу освіти – 2
Відділу з питань ФК та спорту – 23
ЦНАП – 1
Службі у справах дітей – 1
Управлінню праці та соціального захисту населення – 7
Архівному відділу – 3
Відділу ведення Державного реєстру виборців – 1
Школі мистецтв – 1
Управлінню юстиції – 1
2. ДОРУЧЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ – 20 ( на виконанні – 3, виконанні – 17).
Виконання яких доручено:
Першому заступнику міського голови – 1
Керуючому справами виконкому – 3
Відділу житлово-комунального майна та приватизації – 4
Відділу містобудування, архітектури та будівництва – 1
Відділу з питань гуманітарної політики – 3
Службі у справах дітей – 1
Управлінню праці та соціального захисту населення – 2
Відділу освіти – 2
Відділу ведення Державного реєстру виборців – 1
ЦНАП – 2
КП “Розділжитлосервіс”– 8
Міській лікарні – 2
ДП “Благоустрій” – 2
КП “РТКЕ ” – 2
КУ “Басейн” – 2
КУ МБК “Молодість” – 1
Редакція газети “Вісник Розділля” – 1
3. ДОРУЧЕННЯ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ – 6.
Виконання яких доручено:
Фінансовому управлінню – 1
Відділу економіки – 1
Відділу житлово-комунального майна та приватизації – 1
Відділу містобудування, архітектури та будівництва – 1
Організаційному відділу – 2
Архівному відділу – 1
КП “Розділжитлосервіс”– 3
ЦНАП – 1
4. ДОРУЧЕННЯ СЕКРЕТАРЯ РАДИ – 2.
Виконання яких доручено:
Фінансовому управлінню – 1
Юридичному відділу – 1
Головний спеціаліст організаційного відділу
Корчинська О.І.
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
53
17 лютого 2015 року
Про внесення змін в додаток до рішення
виконкому № 67 від 26 лютого 2008 року
Розглянувши лист голови громадської організації „Новороздільська спілка власників
гаражів” Сивулька Володимира Петровича № 04 від 16.02.15р. про внесення змін у список
власників гаражів по вул. Ходорівська в м. Новий Розділ, затвердженого рішенням
виконкому № 67 від 26 лютого 2008 року «Про затвердження списку власників гаражів на
території ГО «Новороздільська спілка власників та користувачів гаражів» заяву про вступ у
члени громадської організації Т. та заяву про вихід із членів організації С., відповідно
п.п.10, п. „б”, ст. 30, п. 6, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет Новороздільської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Внести зміни в додаток до рішення виконкому № 67 від 26 лютого 2008 року «Про
затвердження списку власників гаражів на території ГО «Новороздільська спілка власників
гаражів» по вул. Ходорівська в м. Новий Розділ», а саме :
1-1. Виключити із списку користувачів гаражів користувача гаражу (земельної
ділянки) № С.
1-2 Включити у список користувачів гаражів користувача гаражу (земельної
ділянки) № Т.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
54
17 лютого 2015 року
Про внесення змін до додатку до рішення
виконкому № 166 від 31.05.2013р.
У зв’язку із змінами кадрового складу, відповідно до ст. 36 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської імської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до додатку до додатку 8 рішення виконавчого комітету № 166 від
31.05.2013р. року, ” виклавши його в новій редакції згідно Додатку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
Додаток
до рішення виконкому
№ 54 від 17.02.15р.
СКЛАД
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших
соціальних виплат та забезпечення своєчасності і повноти сплати податків (об’єднаної)
Поглод Микола Богданович - перший заступник міського голови, голова комісії;
Ричагівський Ігор Іванович - начальник фінансового управління, заступник голови комісії;
Улько Сергій Миколайович – начальник відділу соціально-трудових відносин УСЗН,
секретар комісії;
Члени комісії:
Гринів Оксана Миколаївна – державний адміністратор;
Пасемко Наталія Адамівна - начальник відділу комунального майна та приватизації;
Левицька Людмила Володимирівна – заст. начальника відділу взаємодії з роботодавцями
міського центру зайнятості;
Щербаков Олексій володимирович – адміністратор відділу ЦНАП;
Пилипів Ганна Михайлівна - заступник начальника відділу обліку надходжень платежів
пенсійного фонду у Миколаївському районі;
Засанський Володимир Іванович – депутат міської ради;
Нагірняк Галина Миронівна - головний державний інспектор праці ТДІ з питань праці у
Львівській області;
Представник ДПІ у Миколаївському районі(за згодою);
Представник державної виконавчої служби Новороздільського РУЮ (за згодою).
Керуючий справами виконкому
Мельніков А.
НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ№
55
17 лютого 2015 року
Про присвоєння адресного номеру
магазину промтоварів по пр. Шевченка, 24
Розглянувши заяву Т. про присвоєння адресного номеру магазину промтоварів, що у
його власному нежитловому приміщенні по пр. Шевченка, 24, копію декларації про
готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої інспекцією ДАБК у Львівській області
від 27.01.2015р. № ЛВ143150270787, відповідно до пп. 10 ч.«б» ст. 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ВИРІШИВ:
1 Присвоїти об’єкту нерухомого майна Т. (колишня квартира № 49) –
реконструйованому нежитловому приміщенню під магазин промтоварів, адресний номер:
пр. Шевченка, 24 приміщення 49 у м. Новий Розділ.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Володимир ТУЗ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа