close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Додаток 5
до тимчасового порядку здійснення контролю
за переміщенням осіб, транспортних засобів
та вантажів вздовж лінії зіткнення
у межах Донецької та Луганської областей
Перелік суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити визначені товари до або з
тимчасово неконтрольованої території Донецької області
№ з/п
Код
ЄДРПОУ
Назва суб’єкта
господарювання
відправника /
отримувача
Юридична /
Податкова
адреса
Коди товару
згідно
УКТЗЕД
(на рівні 4
знаків)
7308
130636
ПАТ"АВДІЇВСЬКИ
Й ЗАВОД
МЕТАЛЕВИХ
КОНСТРУКЦІЙ"УК
РАЇНА
86063,М.АВДІЇВК
А ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛ.,ВУЛ.МАЯК
ОВСЬКОГО,94
152342
КТ "ДОНТЕХГУМА
І КО"
83008, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЮГОСЛАВСЬКА,
28.УКРАЇНА.
2803
I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ -Вуглець (сажа
та інші форми вуглецю, не включені до
інших товарних позицій)
152342
КТ "ДОНТЕХГУМА
І КО"
83008, М.
ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
ЮГОСЛАВСЬКА,
28.УКРАЇНА.
4016
Інші вироби з вулканізованої гуми, крім
твердої:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
2815
IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА
ОКСИДИ, ГІДРОКСИДИ І
ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ -Гідроксид
натрію (каустична сода); гідроксид калію
(їдкий калій); пероксиди натрію чи
калію:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
3920
II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП;
НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ -Інші
плити, листи, плівки, стрічки та пластини
з пластмаси, непористі, неармовані,
нешаруваті, без підкладки та не поєднані
подібним способом з іншими
матеріалами:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
3926
II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП;
НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ -Інші
вироби з пластмас та вироби з інших
матеріалів товарних позицій 3901-3914:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
4009
Труби, шланги і рукава з вулканізованої
гуми, крім твердої гуми, з фітингами або
без фітингів (наприклад, патрубками,
колінами, з’єднаннями):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Номенклатура товару згідно УКТЗЕД,
опис
Металоконструкції (за винятком збірних
будівельних конструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секції, ворота шлюзів, башти,
решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до
покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони), з чорних металів; листи,
стрижні, кутики, фасонні профілі, труби
та аналогічні вироби, з чорних металів,
призначені для використання у
металоконструкціях:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
4016
Інші вироби з вулканізованої гуми, крім
твердої:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
4819
Ящики, коробки, мішки, пакувальні
пакети та інша тара з паперу, картону,
целюлозної вати або полотна з
целюлозних волокон; коробки для
картотек, лотки для листів та аналогічні
вироби з паперу та картону, що
використовуються в установах,
магазинах або в аналогічних цілях:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
5806
Вузькі тканини, крім виробів товарної
позиції 5807; вузькі тканини безутокові,
що складаються з основи, скріпленої
склеюванням (болдюкс):
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
5906
Текстильні матеріали, прогумовані, крім
тканин товарної позиції 5902:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
6307
I. ІНШІ ГОТОВІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ
-Інші готові вироби, включаючи
викройки одягу:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
7020
Інші вироби із скла:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
7310
Цистерни, бочки, барабани, каністри,
ящики та аналогічні ємності з чорних
металів, для будь-яких речовин (крім
стиснених або скраплених газів),
місткістю не більш як 300 л, без
механічних або теплотехнічних
пристроїв, з облицюванням або
термоізоляційним покриттям чи без них:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
7311
Ємності для стиснених або скраплених
газів, з чорних металів:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
8414
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні
або інші газові компресори та
вентилятори; вентиляційні або
рециркуляційні витяжні ковпаки або
шафи з вентилятором, з фільтром або без
нього:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
8480
Опоки для металоливарного
виробництва; піддони ливарні; моделі
ливарні; форми (крім виливниць) для
лиття металів, карбідів металів, скла,
мінеральних матеріалів, гуми або
пластмас:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
8481
Крани, клапани, вентилі та аналогічна
арматура для трубопроводів, котлів,
резервуарів, цистерн, баків або
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
НА
аналогічних ємкостей, включаючи
редукційні клапани та
терморегулювальні вентилі:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
8517
Телефонні апарати, включаючи апарати
телефонні для сотових мереж зв’язку та
інших бездротових мереж зв’язку; інша
апаратура для передачі або приймання
голосу, зображень та іншої інформації,
включаючи апаратуру для комунікації в
мережі дротового або без-дротового
зв’язку (наприклад, в локальній або
глобальній мережі зв’язку), крім
передавальної або приймальної
апаратури товарних позицій 8443, 8525,
8527 або 8528:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
9003
Оправи та арматура для окулярів,
захисних окулярів або аналогічних
оптичних виробів та їх частини:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
9020
Інша апаратура дихальна та газові маски,
за винятком захисних масок без
механічних частин і змінних фільтрів
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
9023
Прилади, апарати та моделі
демонстраційного призначення
(наприклад, навчальні або виставкові), не
придатні для іншого використання:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
9026
Прилади та апаратура для вимірювання
або контролю за витратою, рівнем,
тискомчи іншими змінними
характеристиками рідин або газів
(наприклад, витратоміри, покажчики
рівня, манометри, тепломіри), крім
приладів та апаратури товарних позицій
9014, 9015, 9028 або 9032:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
9027
Прилади та апаратура для фізичного або
хімічного аналізу (наприклад,
поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, газо- або
димоаналізатори); прилади та апаратура
для вимірювання або контролю за
в’язкістю, пористістю, розширенням,
поверхневим натягом або подібні;
прилади та апаратура для вимірювання
або контролю за кількістю тепла, звуку
або світла (включаючи експонометри);
мікротоми:
159491
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛ
ЬНОЇ АПАРАТУРИ"
83048
м.Донецк,вул.Лев
ицького,31УКРАЇ
НА
9033
Частини і приладдя для машин, приладів,
інструментів або апаратури групи 90, в
іншому місці цієї групи не зазначені
176650
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛ
ЬНИЙ
РЕМОНТНОМЕХАНІЧНИЙ
83023 ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАВШИХ
КОМУНАРІВ, 104
7308
Металоконструкції (за винятком збірних
будівельних конструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секції, ворота шлюзів, башти,
решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ЗАВОД"
покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони), з чорних металів; листи,
стрижні, кутики, фасонні профілі, труби
та аналогічні вироби, з чорних металів,
призначені для використання у
металоконструкціях:
191035
ПАТ "ЯКХЗ"
86110,Донецька
обл.,м.Макіївка,
вул.50 років
утворення СРСР,
буд. 5.
3102
Добрива мінеральні або хімічні, азотні:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
2508
Інші глини (крім спучених глин товарної
позиції 6806), андалузит, кіаніт і
силіманіт, кальциновані або
некальциновані; муліт; землі шамотні
або динасові:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
3816
Вогнетривкі цементи, розчини
будівельні, бетони та аналогічні суміші,
крім продукції товарної позиції 3801
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
3926
II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП;
НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ -Інші
вироби з пластмас та вироби з інших
матеріалів товарних позицій 3901-3914:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
4016
Інші вироби з вулканізованої гуми, крім
твердої:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
4205
Інші вироби з натуральної або
композиційної шкіри:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
6902
I. ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО
КАМ’ЯНОГО БОРОШНА АБО З
АНАЛОГІЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ
ПОРІД ТА ВОГНЕТРИВКІ ВИРОБИ Цегла вогнетривка, блоки, плитки та
аналогічні вогнетривкі керамічні
будівельні матеріали, крім виробів з
кремнеземистого кам’яного борошна або
з аналогічних кремнеземистих порід:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
6903
I. ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО
КАМ’ЯНОГО БОРОШНА АБО З
АНАЛОГІЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ
ПОРІД ТА ВОГНЕТРИВКІ ВИРОБИ Інші вироби з вогнетривкої кераміки
(наприклад, реторти, тиглі, муфелі,
насадки, глушники, підпірки, пробірні
чашки, труби, трубки, кожухи, прутки,
стрижні), крім виробів з
кремнеземистого кам’яного борошна або
аналогічних кремнеземистих порід:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
7020
Інші вироби із скла:
191738
ПАТ
"Красноармейський
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
7311
Ємності для стиснених або скраплених
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Дінасовый завод"
вул.Паладіна, 46
газів, з чорних металів:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
8414
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні
або інші газові компресори та
вентилятори; вентиляційні або
рециркуляційні витяжні ковпаки або
шафи з вентилятором, з фільтром або без
нього:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
8481
Крани, клапани, вентилі та аналогічна
арматура для трубопроводів, котлів,
резервуарів, цистерн, баків або
аналогічних ємкостей, включаючи
редукційні клапани та
терморегулювальні вентилі:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
8517
Телефонні апарати, включаючи апарати
телефонні для сотових мереж зв’язку та
інших бездротових мереж зв’язку; інша
апаратура для передачі або приймання
голосу, зображень та іншої інформації,
включаючи апаратуру для комунікації в
мережі дротового або без-дротового
зв’язку (наприклад, в локальній або
глобальній мережі зв’язку), крім
передавальної або приймальної
апаратури товарних позицій 8443, 8525,
8527 або 8528:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
9020
Інша апаратура дихальна та газові маски,
за винятком захисних масок без
механічних частин і змінних фільтрів
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
9023
Прилади, апарати та моделі
демонстраційного призначення
(наприклад, навчальні або виставкові), не
придатні для іншого використання:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
9026
Прилади та апаратура для вимірювання
або контролю за витратою, рівнем,
тискомчи іншими змінними
характеристиками рідин або газів
(наприклад, витратоміри, покажчики
рівня, манометри, тепломіри), крім
приладів та апаратури товарних позицій
9014, 9015, 9028 або 9032:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
9027
Прилади та апаратура для фізичного або
хімічного аналізу (наприклад,
поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, газо- або
димоаналізатори); прилади та апаратура
для вимірювання або контролю за
в’язкістю, пористістю, розширенням,
поверхневим натягом або подібні;
прилади та апаратура для вимірювання
або контролю за кількістю тепла, звуку
або світла (включаючи експонометри);
мікротоми:
191738
ПАТ
"Красноармейський
Дінасовый завод"
83034 Донецка
обл., м.Донецьк,
вул.Паладіна, 46
9033
Частини і приладдя для машин, приладів,
інструментів або апаратури групи 90, в
іншому місці цієї групи не зазначені
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
191787
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПАНТЕЛЕЙМОНІ
ВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ
ЗАВОД"
84695, Донецька
обл., м.Горлівка,
вул. Карла
Маркса,2Україна
3804
Луг, що залишається від виробництва
деревної целюлози, концентрований або
неконцентрований, з вилученими або
невилученими цукрами, підданий чи не
підданий хімічній обробці, включаючи
сульфонати лігніну, крім талової олії
товарної позиції 3803
445162
ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ
ММЗ №2"
83062,
М.ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.КЛІНИЧНА,
БУД.8
7616
Інші вироби алюмінієві:
5400783
ПАТ З-Д
"УНІВЕРСАЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ"
83017М.ДОНЕЦЬ
К,ПР.ВЯТСЬКИЙ,
2А
2518
Доломіт, кальцинований або
некальцинований, спечений або
неспечений, включаючи доломіт грубо
роздроблений, чи лише розпиляний або
розділений іншим способом на блоки або
плити прямокутної чи квадратної форми;
доломітова набивна суміш:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
3923
II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП;
НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ -Вироби
з пластмаси для транспортування та
пакування товарів; пробки, кришки,
ковпаки та інші вироби з пластмаси для
герметизації, закупорювання:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
3926
II. ВІДХОДИ, ОБРІЗКИ ТА СКРАП;
НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ -Інші
вироби з пластмас та вироби з інших
матеріалів товарних позицій 3901-3914:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
4819
Ящики, коробки, мішки, пакувальні
пакети та інша тара з паперу, картону,
целюлозної вати або полотна з
целюлозних волокон; коробки для
картотек, лотки для листів та аналогічні
вироби з паперу та картону, що
використовуються в установах,
магазинах або в аналогічних цілях:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
7007
Скло безпечне, включаючи скло зміцнене
(загартоване) або багатошарове:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
7320
Пружини та листи для них з чорних
металів:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
7321
Печі опалювальні, плити для
приготування їжі, пічні решітки,
варильні котли (включаючи печі, які
можна використовувати з котлами для
центрального опалення), мангали,
жаровні, пальники для плит, розігрівачі
їжі та аналогічні неелектричні апарати
побутового використання та їх частини, з
чорних металів:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
7326
Інші вироби з чорних металів:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
8302
Арматура кріплення, фурнітура та
аналогічні вироби з недорогоцінних
металів, що використовуються для
меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
у кузовах транспортних засобів, для
лимарських виробів, валіз, ящиків,
скриньок та аналогічних виробів;
кронштейни, вішалки для одягу,
капелюхів, підставки та аналогічні
вироби з недорогоцінних металів; ролики
з арматурою з недорогоцінних металів;
замикальні пристрої для автоматичних
дверей з недорогоцінних металів:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
8414
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні
або інші газові компресори та
вентилятори; вентиляційні або
рециркуляційні витяжні ковпаки або
шафи з вентилятором, з фільтром або без
нього:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
8418
Холодильники, морозильники та інше
холодильне або морозильне обладнання,
електричне або інших типів; теплові
насоси, крім установок для
кондиціонування повітря товарної
позиції 8415:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
8421
Центрифуги, включаючи відцентрові
сушарки; обладнання та пристрої для
фільтрування або очищення рідин чи
газів:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
8516
Електричні водонагрівачі акумулювальні
або безінерційні та електричні нагрівачі
занурені; прилади електричні для
обігрівання приміщень, ґрунту;
електронагрівальні апарати перукарські
(наприклад, сушарки для волосся, бігуді,
щипці для гарячої завивки) або сушарки
для рук; праски електричні; інші
побутові електронагрівальні прилади;
елементи опору нагрівальні, крім
включених до товарної позиції 8545:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
9025
Ареометри та аналогічні занурювані
прилади, термометри, пірометри,
барометри, гігрометри та психрометри, із
записувальними пристроями або без них,
будь-які комбінації цих приладів:
13533086
ПАТ "НОРД",
Україна
83112, м.Донецьк,
пр.Жуковського,2
9032
Прилади та апаратура для автоматичного
регулювання або керування:
23343582
СТРУКТУРНА
ОДИНИЦЯ ПАТ
"ДОНБАССЕНЕР
ГО"
"ЕЛЕКТРОРЕМОНТ
"
83023, УКРАЇНА,
М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАВШИХ
КОМУНАРІВ, 83
8504
Трансформатори електричні, статичні
перетворювачі електричні (наприклад,
випрямлячі), котушки індуктивності та
дроселі:
24806498
ДП"ПЕТРОВСЬКИЙ
ВУГЛЕМАШЗАВО
Д"
83038
М.ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.ЧУСОВСЬК
А,47
9033
Частини і приладдя для машин, приладів,
інструментів або апаратури групи 90, в
іншому місці цієї групи не зазначені
32609581
ПрАТ "ЦИНК"
85102 Україна
Донецька обл. м.
2833
V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ
НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ І МЕТАЛІВ
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Костянтинівкавул.
Б.Хмельницького
б.1
-Сульфати; галуни; пероксосульфати
(персульфати):
32953421
ПАТ "ОП "Шахта
"Жданівська"
86391 Донецька
обл., Шахтарський
р-н, м. Жданівка,
Україна
4010
Конвеєрні стрічки або привідні паси, або
бельтинг з вулканізованої гуми:
33135718
ПРАТ
"ДОНЕЦЬКИЙ
ЗАВОДВИСОКОВО
ЛЬТНИХ ОПОР"
83058, м.Донецьк,
вул.Бехтерєва, 17
7308
Металоконструкції (за винятком збірних
будівельних конструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секції, ворота шлюзів, башти,
решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до
покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони), з чорних металів; листи,
стрижні, кутики, фасонні профілі, труби
та аналогічні вироби, з чорних металів,
призначені для використання у
металоконструкціях:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
1108
Крохмалі; iнулiн:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
1520
Глiцерин сирий; глiцеринова вода та
глiцериновий луг
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2501
Сiль (включаючи столову і
денатуровану) та хлорид натрiю чистий,
розчиненi або не розчиненi у водi, або ті,
що містять або не містять добавки
речовин, якi запобiгають агломерацiї чи
перешкоджають злипанню частинок (що
забезпечують сипкість сухих продуктiв і
плиннiсть рiдких); вода морська:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2504
Графiт природний:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2505
Пiски природнi всiх видiв, забарвлені або
незабарвлені, крiм металоносних пiскiв
групи 26:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
2508
Іншi глини (крiм спучених глин товарної
позицiї 6806), андалузит, кiанiт і
силiманiт, кальцинованi або
некальцинованi; мулiт; землi шамотнi
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
СХІДЕНЕРГО"
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2515
Мармур, травертин, або вапняковий туф,
екаусин та iншi вапняки для монументiв
чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або
більше, та алебастр, начорно оброблені
або необроблені, розпиляні або
нерозпиляні чи роздiлені iншим
способом на блоки або плити
прямокутної чи квадратної форми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2522
Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне,
крiм оксиду і гiдроксиду кальцiю,
зазначених у товарній позицiї 2825:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2523
Портландцемент, глиноземистий цемент,
цемент шлаковий, сульфатостійкий
цемент і подібні гідравлічні цементи,
забарвленi або незабарвленi, готові чи у
вигляді клінкерів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2524
Азбест:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2707
Масла та iншi продукти
високотемпературної перегонки
кам’яновугiльних смол; аналогiчнi
продукти, в яких ароматичнi складовi
переважають за масою неароматичнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2711
Гази нафтові та інші вуглеводнi в
газоподiбному станi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2712
Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн,
вiск нафтовий мiкрокристалiчний,
парафін сирий, озокерит, вiск з бурого
вугiлля, вiск торф’яний, iншi мiнеральнi
воски та аналогiчнi продукти, одержанi в
результаті синтезу або iнших процесів,
забарвлені або незабарвлені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2801
Фтор, хлор, бром i йод:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
2804
Водень, інертні гази та iншi неметали:
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
або динасовi:
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2805
Лужні або лужноземельні метали;
рідкісноземельні метали, скандій та ітрій,
у чистому вигляді, у сумішах або
сплавах; ртуть:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2806
Водень хлористий (соляна кислота);
хлорсульфонова кислота:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2807
Сірчана кислота; олеум:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2808
Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2809
Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору
(V)); фосфорна кислота та поліфосфорні
кислоти визначеного або невизначеного
хімічного складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2810
Оксиди бору; борні кислоти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2811
Іншi неорганічні кислоти та iншi
неорганiчнi кисневмісні сполуки
неметалів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2814
Аміак, безводний або у водному розчині:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
2815
Гідроксид натрію (каустична сода);
гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди
натрiю чи калiю:
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
СХІДЕНЕРГО"
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2816
Гiдроксид і пероксид магнію; оксиди,
гідроксиди та пероксиди стронцію або
барію:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2818
Корунд штучний з визначеним або
невизначеним хімічним складом; оксид
алюмінію; гідроксид алюмiнiю:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2819
Оксиди та гідроксиди хрому:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2820
Оксиди марганцю:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2821
Оксиди та гiдроксиди заліза; мінеральні
барвники, що містять 70 мас.% або
більше сполук залiза у перерахунку на
Fe2O3:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2822
Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди
кобальту технічні
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2824
Оксиди свинцю; свинцевий сурик
(червоний та оранжевий):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2825
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх
неорганічні солі; інші неорганiчнi
основи; iншi оксиди, гiдроксиди та
пероксиди металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
2827
Хлориди, хлорид оксиди та хлорид
гiдроксиди; броміди та бромiд оксиди;
йодиди та йодид оксиди:
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2828
Гiпохлорити; гiпохлорит кальцію
технічний; хлорити; гiпобромiти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2829
Хлорати та перхлорати; бромати та
пербромати; йодати та перйодати:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2830
Сульфіди; полісульфіди визначеного або
невизначеного хімічного складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2831
Дитiонiти та сульфоксилати:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2832
Сульфіти; тіосульфати:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2833
Сульфати; галуни; пероксосульфати
(персульфати):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2834
Нітрити; нітрати:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2835
Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати
(фосфіти) та фосфати; поліфосфати,
визначеного або невизначеного хімічного
складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2839
Cилiкати; силiкати лужних металiв
технiчнi:
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2841
Солi оксометалевих або
пероксометалевих кислот:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2842
Інші солi неорганiчних кислот або
пероксокислот, включаючи
алюмосилікати визначеного або
невизначеного хімічного складу, крім
азидiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2847
Пероксид водню, отвердний або не
отвердний сечовиною
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2902
Вуглеводнi циклiчнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2903
Галогенованi похiднi вуглеводнiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2907
Феноли; фенолоспирти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2909
Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли,
ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв,
пероксиди простих ефiрiв, пероксиди
кетонiв (визначеного або невизначеного
хiмiчного складу) та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2914
Кетони та хiнони, до складу яких
входить або не входить iнша кисневмісна
функцiональна група, та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2915
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
насиченi та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2916
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
ненасиченi, кислоти циклiчнi
монокарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2917
Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2918
Кислоти карбоновi, до складу яких
входить додаткова кисневмісна
функцiональна група та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2921
Сполуки з амiнною функцiональною
групою:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2922
Амiносполуки, до складу яких входить
кисневмісна функцiональна група:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2926
Сполуки, що мiстять функцiональну
нiтрильну групу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2927
Дiазо-, азо- або азоксисполуки
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2931
Іншi органо-неорганічні сполуки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
2932
Сполуки гетероциклiчнi лише з
гетероатомом(атомами) кисню:
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
2933
Сполуки гетероциклiчнi лише з
гетероатомом(атомами) азоту:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3102
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3204
Органiчнi синтетичнi барвники
визначеного або невизначеного хiмiчного
складу; препарати, зазначені у примiтцi 3
до цiєї групи, виготовленi на основi
органiчних синтетичних барвникiв;
органiчнi синтетичнi продукти видів, які
використовують як флуоресцентнi
вiдбiлювальнi препарати або як
люмiнофори, визначеного або
невизначеного хiмiчного складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3206
Іншi барвникові матеріали; препарати,
зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що
відрізняються вiд матеріалів товарних
позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi
продукти видів, які використовують як
люмiнофори, з визначеним або
невизначеним хiмiчним складом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3208
Фарби та лаки (включаючи емалі та
політури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, дисперговані або
розчиненi у неводному середовищі;
розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї
групи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3209
Фарби та лаки (включаючи емалі та
політури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, дисперговані або
розчиненi у водному середовищі:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3214
Замазки для скла, садовi замазки,
цементи смолянi, замазки (для
ущільнення) та інші мастики; шпаклівки
для малярних робіт; невогнетривкi
сумiшi для пiдготовки поверхні фасадiв,
внутрiшнiх стiн будiвель, підлоги, стелі
тощо:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
3401
Мило; поверхнево-активнi органічні
речовини та мийні засоби, якi
застосовуються як мило, у формі брускiв,
брикетiв або фiгурних формованих
виробiв з вмiстом або без вмiсту мила;
поверхнево-активні органічні речовини
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
БУДИНОК 100
та засоби для миття шкіри у вигляді
рідини або крему, розфасовані для
роздрібної торгівлі, які містять або не
містять мило; папiр, вата, повсть, фетр та
нетканi матерiали, просоченi або покриті
(частково або повністю) милом чи
детергентом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3402
Поверхнево-активнi органiчнi речовини
(крiм мила); поверхнево-активнi
препарати, засоби для прання, миття
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та
засоби для чищення із вмiстом або без
вмiсту мила (крiм засобів, включених до
товарної позицiї 3401):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3403
Мастильні матеріали (включаючи
мастильно-охолоджувальні емульсiї для
рiзальних iнструментiв, засоби для
змащування рiзі болтiв або гайок, засоби
для видалення iржi або антикорозiйнi
засоби та засоби для змащування форм
для кращого видалення з форм виробiв,
виготовлені на основi мастильних
матерiалiв), а також засоби, які
використовують для масляної або
жирової обробки текстильних матерiалiв,
шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крім
засобів, що мiстять як основний
компонент 70 мас.% або бiльше нафти
або нафтопродуктiв, одержаних з
бiтумiнозних мiнералiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3506
Готовi клеї та iншi готові клеїльнi
препарати (адгезиви), не включені до
інших товарних позицій; продукти, що
придатні для використання як клеї або
клеїльнi препарати (адгезиви),
розфасованi для роздрiбної торгiвлi як
клеї або клеїльнi засоби (адгезиви),
масою нетто не бiльш як 1 кг:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3802
Вугiлля активоване; продукція
мiнеральна природна активована; вугiлля
тваринного походження, включаючи
використане тваринне вугiлля:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3806
Канiфоль та смоляні кислоти, їх похiднi;
спирт канiфольний та канiфольнi олiї;
смолянi залишки пiсля перегонки
(переплавленi смоли):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3810
Засоби для травлення металевих
поверхонь; флюси та iншi допо-мiжнi
засоби для паяння або зварювання
металiв; пасти та порошки для паяння
або зварювання, що складаються з
металiв та iнших матеріалів; матеріали,
які викорис-товують як осердя або
135.
136.
137.
138.
139.
140.
покриття для зварю-вальних електродiв,
стрижнів та прутків:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3811
Антидетонатори, антиоксиданти,
iнгiбiтори смолоутворення, загусники,
антикорозiйнi препарати та інші готовi
присадки, добавки для нафтопродуктiв
(включаючи бензин) або для iнших
рiдин, які використовують з тiєю самою
метою, що і нафтопродукти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3814
Розчинники та розрiджувачi складнi
органiчнi, в інших товарних позиціях не
зазначені; готовi сумiшi для видалення
фарб або лакiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3815
Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй
та каталiзатори, в інших товарних
позиціях не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3819
Гальмівні рiдини гiдравлiчні та iншi
готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних
трансмiсiй, без вмiсту нафти або
нафтопродуктiв, одержаних із
бiтумiнозних мiнералiв, або із вмістом
нафти чи нафтопродуктів менш як
70 мас.%:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3820
Антифризні препарати та готові рiдкi
протиобліднювальні сумiшi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3822
Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на
підкладці i приготов-ленi (готові) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на
підкладці або без неї, крiм зазна-чених у
товарних пози-цiях 3002 або 3006;
сертифіковані еталонні матеріали
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3824
Готовi сполучнi сумiшi, які
використовують у виробництвi ливарних
форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна
продукція та препарати хiмiчної або
сумiжних із нею галузей промисловості
(включаючи препарати, що складаються
із сумішей природних продуктів), в
інших товарних позиціях не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3913
Полiмери природнi (наприклад альгiнова
кислотa) та полiмери природнi
модифiкованi (наприклад затвердiлi
протеїни (бiлки), хiмiчнi, похiднi
натурального каучуку), у первинних
формах, не включенi до iнших товарних
позицій:
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3914
Смоли iонообмiннi, одержанi на основi
полiмерiв товарних позицiй 3901 — 3913,
у первинних формах
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3917
Труби, трубки i шланги та їх фiтинги
(наприклад, з'єднання, колiна, муфти) із
пластмаси:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3919
Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та
iншi плоскi пластмасовi форми, з
пластмас, самосклеювальні, у рулонах
або не у рулонах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3920
Іншi плити, листи, плiвки, стрічки та
пластини з пластмаси, непористi,
неармовані, нешаруваті, без пiдкладки та
не поєднані подібним способом з іншими
матеріалами:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3923
Вироби з пластмаси для транспортування
та пакування товарiв; пробки, кришки,
ковпаки та iншi вироби з пластмас для
герметизації, закупорювання:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3924
Посуд та прибори столові або кухонні,
iншi речi домашнього вжитку і туалетногiгiєнiчнi вироби з пластмас:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3925
Вироби будiвельнi з пластмас, в іншому
місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
3926
Іншi вироби з пластмас та вироби з
iнших матерiалiв товарних позицiй 3901
— 3914:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4008
Пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки і
фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми,
крім твердої гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
86783, М.ЗУГРЕС
4009
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4010
Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або
бельтинг з вулканiзованої гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4011
Шини та покришки пневматичнi гумові
новi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4015
Одяг та додаткові речі (включаючи
рукавички) з незатвердiлої
вулканiзованої гуми будь-якого
призначення:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4016
Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім
твердої гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4203
Предмети одягу або аксесуари одягу, з
натуральної або композицiйної шкiри:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4407
Лiсоматерiали оброблені, розпилянi або
розколоті уздовж, розділені на шари або
лущенi, стругані або нестругані,
шлiфованi або нешліфовані, які мають
або не мають торцеві з’єднання,
завтовшки більш як 6 мм:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4417
Iнструменти, оправи та ручки для
iнструментiв з деревини, дерев’яні
частини та ручки для мiтел або щiток;
шевські колодки та розтяжки для взуття
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4420
Вироби дерев'янi мозаїчнi та
iнкрустованi; шкатулки та коробки для
ювелiрних або ножових виробів та
аналогiчні вироби, дерев'янi; статуетки та
iншi декоративнi вироби, дерев’янi;
предмети меблiв, що не належать до
групи 94:
31831942
ТОВАРИСТВО З
86783, М.ЗУГРЕС
4802
Папір та картон некрейдованi ґатунків,
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
гуми, крім твердої гуми, з фiтингами або
без фiтингiв (наприклад, патрубками,
колiнами, з’єднаннями):
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4805
Іншi папiр та картон, некрейдованi, у
рулонах або в аркушах, не пiдданi
додатковому обробленню або обробленi,
як обумовлено примiткою 3 до цiєї
групи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4811
Папiр, картон, целюлозна вата та полотна
з целюлозних волокон, з покриттям,
просоченi, із забарвленою або
декорованою поверхнею або
надруковані, у рулонах або в
прямокутних (включаючи квадратні)
аркушах будь-якого розміру, крiм
товарів, перелiчених у товарній позицiї
4803, 4809 або 4810:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4812
Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi,
з паперової маси
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4818
Папiр туалетний та аналогiчний папір,
целюлозна вата або полотно з
целюлозних волокон господарськопобутового або санітарно-гігієнічного
призначення, у рулонах завширшки не
бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром
або формою; носовики, серветки
косметичні, рушники, скатертини та
столовi серветки, пелюшки для немовлят,
гiгiєнiчнi серветки i тампони,
простирадла та інші вироби
господарсько-побутового, санітарногігієнічного або медичного призначення,
предмети одягу з паперової маси, паперу,
целюлозної вати або полотна з
целюлозного волокна:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4819
Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi
конверти, пакунки та iнша тара з паперу,
картону, целюлозної вати або полотна з
целюлозних волокон; коробки для
картотек, лотки для листів та аналогічні
вироби з паперу та картону, що
використовуються в установах,
магазинах або в аналогічних цілях:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
4820
Журнали реєстраційні, бухгалтерські
книги, записнi книжки, книжки для
замовлень, книжки для квитанцiй,
блокноти для листів, книжки-пам'ятки
168.
169.
170.
що використовуються для письма, друку
або iнших графiчних цiлей, та
неперфоровані карти і неперфоровані
паперові стрічки, в рулонах або
прямокутних (включаючи квадратні)
аркушах будь-якого розміру, крім паперу
товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та
картон ручного відливання:
171.
172.
173.
СХІДЕНЕРГО"
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4821
Етикетки та ярлики з паперу або картону
будь-якi, надрукованi або ненадруковані:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4822
Бобiни, котушки, шпульки та аналогiчнi
основи для намотування з паперової
маси, паперу або картону (перфорованi
або неперфорованi, армованi або
неармованi):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4823
Іншi папiр та картон, целюлозна вата і
полотна з целюлозних волокон, розрiзанi
за певною формою (або розмiрами); інші
вироби з паперової маси, паперу,
картону, целюлозної вати або полотен з
целюлозних волокон:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4907
Поштовi марки, гербові марки або
аналогiчнi марки, непогашенi, поточного
або нового випуску в державі, в якій
вони мають або будуть мати визначену
номінальну вартість; гербовий папiр;
банкноти; чекові книжки; акцiї, облiгацiї
та аналогiчнi види цiнних паперів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
4908
Малюнки перебивнi (декалькоманії):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
5205
Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток),
з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше,
не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
5209
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85
мас.% або бiльше, з поверхне-вою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
5402
Нитки комплекснi синтетичнi (крiм
швейних ниток) не розфасовані для
роздрiбної торгiвлi, включаючи
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
для нотаток, щоденники та аналогiчнi
вироби, зошити, блокноти з
промокальним папером, знімні
переплетіння (для відривних аркушів або
інші), папки, зшивачi, самокопіювальні
ділові бланки, поаркушно прокладені
копіювальні набори та інші канцелярські
товари з паперу та картону; альбоми для
зразкiв або колекцiй та обкладинки для
книжок з паперу або картону:
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
5601
Вата з текстильних матерiалiв та вироби
з неї; текстильнi волокна завдовжки не
більш як 5 мм (пух), текстильний пил і
вузлики:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
5607
Шпагат, мотузки, канати і троси,
сплетенi чи несплетені, в обплетенні або
не в обплетенні, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, в оболонцi або без оболонки, з
гуми чи пластмаси:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
5911
Текстильнi матерiали та вироби для
технiчного призначення, про якi йдеться
у примiтцi 7 до цiєї групи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6115
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки
та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби,
включаючи еластичнi панчохи для
хворих з варикозним розширенням вен,
трикотажнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6203
Костюми, комплекти, пiджаки, штани,
комбiнезони з шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для чоловiкiв
або хлопцiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6204
Костюми, комплекти, жакети, сукнi,
спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони із шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для жiнок або
дiвчат:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6211
Костюми спортивнi, лижнi, костюми та
плавки купальні; iнший одяг:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6217
Іншi готові додаткові речі до одягу;
частини одягу або додаткових речей до
одягу, крiм виробiв товарної позицiї
6212:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
6306
Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила
для човнiв, серфiнгiв або сухопутних
транспортних засобів; спорядження для
кемпiнгiв:
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
синтетичнi мононитки з лiнiйною
щiльнiстю менш як 67 децитексів:
СХІДЕНЕРГО"
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6307
Іншi готовi вироби, включаючи викройки
одягу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6310
Ганчiр’я, що використовувалось або
нове, рештки мотузок, канатів та тросів
та вироби з мотузок, канатів або тросів, з
текстильних матерiалiв, що
використовувалися:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6401
Водонепроникне взуття з пiдошвою i
верхом з гуми або пластмаси, який не
прикрiплюється до пiдошви i не
з’єднується з нею ні нитковим, ні
шпильковим, ні гвiздковим, ні
гвинтовим, ні будь-яким іншим подібним
способом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6402
Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з
гуми або пластмаси:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6506
Іншi головнi убори та капелюхи, з
пiдкладкою або без пiдкладки, з
оздобленням або без оздоблення:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6507
Стрічки, прокладки, пiдкладки, чохли,
основи, каркаси для капелюхів, козирки
та зав’язки для головних уборiв
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6804
Жорна, каменi точильнi, круги
шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без
каркасу, призначенi для шлiфування,
заточу-вання, подрiбнення, полiрування,
розрiзування або розпилювання, каменi
для ручного точiння або полiрування та
їх частини з природного каменю, з
агломерова-них натуральних або
штучних абразивiв або з керамiки, у
поєднаннi з частинами з iнших
матерiалiв або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
6805
Порошок або зерно абразивнi, натуральнi
або штучнi на текстильнiй, паперовiй,
картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй
або зшитiй чи обробленiй iншим
способом для одержання певної форми,
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6806
Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата і
аналогiчнi види мiнеральної вати;
вiдшарований вермикулiт, спученi глини,
спiнений шлак та аналогiчнi спученi
мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з
теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або
звукопоглинальних матерiалiв, крiм
виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або
групи 69:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6807
Вироби з асфальту або аналогiчних
матерiалiв (наприклад, з нафтового
бiтуму або кам'яно-вугiльного пеку):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6811
Вироби з азбестоцемен-ту, з цементу з
волок-нами целюлози або з аналогiчних
матерiалiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6812
Волокно азбестове оброблене; сумiшi на
основi азбесту або азбесту та карбонату
магнiю; вироби з цих сумiшей або з
азбесту (наприклад, нитки, тканини,
одяг, головнi убори, взуття, прокладки),
армованi або не армованi, крiм виробiв
товарної позицiї 6811 або 6813:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6813
Фрикцiйнi матеріали та вироби з них
(напри-клад, пластини, рулони, стрiчки,
сегменти, диски, шайби, проклад-ки),
немонтованi, для гальм, зчеплення або
будь-яких пристроїв на основi азбесту,
iнших мiнеральних речовин або
целюлози, комбiнованi чи не комбiнованi
з текстилем або iншими матерiа-лами,
або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6815
Вироби з каменю або iнших мiнеральних
речовин (включаючи вуглецевi волокна,
вироби з цих матерiалiв i торфу), в
іншому місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6902
Цегла вогнетривка, блоки, плитки та
аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi
будiвельнi матерiали, крiм виробiв з
кремнеземистого кам’яного борошна або
з аналогiчних кремнеземистих порiд:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
6909
Посуд та вироби кера-мічні для
лаборатор-ного, хiмiчного або iншого
технiчного застосування; керамiчнi
жолоби, чани та аналогiчнi ємностi,
використовуванi в сiльському
господарствi; керамiчнi глечики, баки та
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
або яка необроблена:
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
6910
Раковини, умивальники, консолi
раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi
бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарнотехнiчнi вироби, з кераміки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7007
Скло безпечне, включаючи скло змiцнене
(загартоване) або багатошарове:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7017
Посуд скляний для лабораторних,
гiгiєнiч-них або фармацевтичних цілей,
градуйований або не градуйований,
калібрований або не калібрований:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7019
Скловолокно (включаючи скловату) та
вироби з нього (наприклад, нитки,
тканини):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7107
Метали недорогоцiннi, плакованi
срiблом, напiвобробленi
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7201
Чавун переробний та чавун дзеркальний
у чушках, болванках або iнших
первинних формах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7203
Продукти прямого вiд-новлення залiзної
руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у
кусках, котунах або подібних формах;
залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за
масою 99,94 % у кусках, котунах або
подібних формах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7207
Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
7208
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
гарячекатаний, неплакований, без
гальванічного чи іншого покриття:
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
аналогiчнi вироби, використовуванi для
транспортування або упаковування
товарiв:
СХІДЕНЕРГО"
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7214
Інші прутки та бруски з вуглецевої сталi,
без подальшого оброблення, крім
кування, гарячого прокатування,
гарячого волочiння або гарячого
пресування, включаючи тi, що були
пiдданi крученню пiсля прокатування:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7216
Кутики, фасонні та спеціальні профілі з
вуглецевої сталi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7225
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки 600 мм або бiльше:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7302
Вироби з чорних металів для залiзничних
або трамвайних колiй: рейки, контррейки
та зубчастi рейки, перекладні рейки,
хрестовини глухого перетинання,
перекладні штанги та iншi елементи
з’єднання та розведення рейок, шпали,
накладки стиковi i пiдкладки опорнi,
клини, опорні плити, крюкові рейкові
болти, рейковi подушки та розтяжки,
основи рейок, розпірнi бруски, пластини
та iншi деталi, спецiально призначенi для
з'єднання або закрiплення рейок:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7304
Труби, трубки i профiлi порожнистi,
безшовнi з чорних металів (крiм
чавунного литва):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7307
Фiтинги для труб і трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7308
Металоконструкцiї (за винятком збірних
будівельних конструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти,
решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до
покрівлі, дверi, вiкна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони) з чорних металів; листи,
стержні, кутики, фасоннi профiлi, труби
та аналогiчнi вироби з чорних металів,
призначенi для використання у
металоконструкцiях:
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7310
Цистерни, бочки, барабани, каністри,
ящики та аналогічні ємностi з чорних
металів, для будь-яких речовин (крім
стиснених або скраплених газiв),
мiсткістю не бiльш як 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних
пристроїв, з облицюванням або
термоізоляцiйним покриттям чи без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7312
Дріт кручений, троси, плетені шнури та
аналогічні вироби з чорних металів, без
електричної iзоляцiї:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7314
Тканина металева (включаючи
безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та
огорожi з дроту з чорних металів;
просічно-витяжний лист з чорних
металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7315
Ланцюги та їх частини з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7317
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки
креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім
тих, що належать до товарної позиції
8305) та аналогiчнi вироби з чорних
металів, з головками або без головок з
іншого матерiалу, крім виробів, що
мають мiднi головки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7318
Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти,
шайби (включаючи пружинисті шайби)
та аналогiчнi вироби, з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7320
Пружини та листи для них з чорних
металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7326
Інші вироби з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
7402
Мідь нерафінована; аноди мідні для
електролітичного рафінування
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
СХІДЕНЕРГО"
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7407
Прутки, бруски та профілі мідні:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7408
Дріт мідний:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7409
Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки
понад 0,15 мм:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7419
Інші вироби мідні:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7502
Нікель необроблений:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7601
Алюміній необроблений:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7609
Фітинги для труб або трубок (наприклад,
муфти, коліна, втулки) алюмінієві
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7612
Бочки, барабани, банки, ящики
(включаючи ємності трубчасті, що
деформуються, і жорсткі) та аналогічні
ємності для будь-яких речовин з
алюмінію (за винятком стисненого або
скрапленого газу), місткістю не більш як
300 л, з облицюванням або
термоізоляційним покриттям чи без них,
без механічного або теплотехнічного
обладнання:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
7801
Свинець необроблений:
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7804
Плити, листи, стрічки та фольга із
свинцю; порошки та луска свинцеві:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7901
Цинк необроблений:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
7904
Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинкові
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8107
Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи
вiдходи та брухт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8111
Марганець та вироби з марганцю,
включаючи вiдходи та брухт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8112
Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй,
гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй),
ренiй i талiй, а також вироби з цих
металiв, включаючи вiдходи та брухт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8201
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та
совковi, кирки, мотики, сапи, вила та
граблi; сокири, сікачі та аналогiчнi
iнструменти для рубання; секатори будьякого типу; коси та серпи, ножi для
рiзання сiна чи соломи, ножицi для
пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та
iншi ручнi iнструменти, використовувані
у сiльському господарствi, садiвництвi
або лiсовому господарствi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
8202
Пилки ручнi; полотна для будь-яких
пилок (включаючи полотна для
повздовжнього різання, для прорізування
пазів та беззубчасті полотна):
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8203
Напилки, надфілі, рашпiлi, клiщi
(включаючи гострозубці), плоскогубцi,
щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання
металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники
та аналогiчнi ручнi iнструменти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8204
Ключi гайковi ручнi та гайковерти
(включаючи гайковi динамометричні
ключi, але крім воротків); змiннi головки
для гайкових ключiв з ручками або без
них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8205
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi
склорiзи), в іншому місці не зазначені;
лампи паяльнi; лещата, затискачi та
аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя
або частин верстатiв; ковадла; горни
переноснi; шліфувальні круги з
опорними рамами, ручним або ножним
приводом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8206
Iнструменти двох або бiльше назв
товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах
для роздрiбної торгiвлi
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8207
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з
механiчним приводом чи без нього або
для верстатiв (наприклад, для
пресування, штам-пування, нарiзування
рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарного
оброблення або загвинчування),
включаючи фiльєри для волочiння або
пресуван-ня металу, iнструменти для
бурiння скельних порiд або ґрунтiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8208
Ножi та різальні леза для машин або
механiчних пристроїв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8209
Пластини, бруски, наконечники та
аналогiчнi вироби для iнструментiв, не
встановленi на них, з металокерамiки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8211
Ножi з різальним лезом, зубчасті або
незубчасті (включаючи ножі для
обрізування дерев), крiм ножів товарної
позицiї 8208, та леза для них:
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8301
Замки висячi i врiзнi (такi, що
замикаються ключем, кодові, електричнi
або неелектричні), з недорогоцiнних
металiв; засувки та рами із засувками,
об’єднанi із замками, з недорогоцiнних
металiв; ключi до цих виробiв з
недорогоцiнних металiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8305
Фурнітура для швидкозшивачів чи
папок, канцелярськi затискачi i скрiпки,
iндекснi картковi покажчики та
аналогiчнi канцелярськi вироби з
недорогоцiнних металiв; скоби, з’єднані
між собою (наприклад, для
канцелярських потреб, оббивання,
пакування), з недорогоцiнних металiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8311
Дрiт, прутки, трубки, пластини,
електроди та аналогiчнi вироби з
недорогоцiнних металiв або карбідів
металiв, з покриттям або наповненням
флюсовим матеріалом, для паяння, в
тому числі тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металiв, або
карбідів металiв; дрiт та прутки із
спеченого порошку з недорогоцiнних
металiв, для металiзацiї напиленням:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8404
Допомiжне обладнання для використання
з котлами товарної позицiї 8402 або 8403
(наприклад, економай-зери,
пароперегрiвники, сажовибірники,
рекуператори газів); конденсатори для
пароводяних або інших паросилових
установок:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8406
Турбiни на водяній парі та інші парові
турбіни:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8411
Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi
та iншi газовi турбiни:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8412
Іншi двигуни та силовi установки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8413
Насоси для рiдин з витратомiром або без
нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8414
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi
або інші газовi компресори та
вентилятори; вентиляцiйнi або
рециркуляційні витяжні ковпаки або
шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8415
Установки для кондицiонування повiтря,
до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для змінювання
температури i вологостi повiтря,
включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8418
Холодильники, морозильники та iнше
холодильне або морозильне обладнання,
електричне або iнших типiв; тепловi
насоси, крiм установок для
кондицiонування повiтря, товарної
позицiї 8415:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8421
Центрифуги, включаючи вiдцентровi
сушарки; обладнання та пристрої для
фiльтрування або очищення рiдин чи
газiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8424
Механiчнi пристрої (з ручним
керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи
порошко-подiбних речовин;
вогнегасники, зарядженi або
незарядженi; пульверизатори та
аналогiчнi пристрої; пiскоструминні,
паро-струминнi та аналогiчнi метальні
пристрої:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8428
Інші машини та пристрої для пiдiймання,
перемiщення, навантажування або
розвантажування (наприклад, лiфти,
ескалатори, конвеєри, канатні дороги):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8433
Машини або механiзми для збирання або
обмолоту сiльськогоспо-дарських
культур, включаючи преси для соломи
або сiна; газо-нокосарки та сіноко-сарки;
машини для очищення, сортування або
вибраковування яєць, плодiв або iнших
сiльськогосподарських продуктiв, крiм
машин, зазначених у товарнiй позицiї
8437:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8460
Верстати обдирно-шлiфувальнi,
заточувальні, шлiфувальнi,
хонiнгувальнi, притиральні, полiрувальнi
або для виконання iнших операцiй
остаточної обробки металiв або
металокерамiки з використанням
точильних каменiв, абразивiв або
полiрувальних засобiв, крiм верстатiв
зуборiзних, зубошлiфувальних або
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
зубообробних товарної позицiї 8461:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8465
Верстати (включаючи верстати для
забивання цвяхiв, скріпок, склеювання та
інших видів складання) для обробки
дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих
пластмас або аналогiчних твердих
матерiалiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8466
Частини та приладдя, призначенi
винятково або головним чином для
обладнання товарних позицiй 8456 8465, включаючи пристрої для крiплення
iнструментів або деталей, різенарізні
саморозкривні головки, ділильні головки
та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв;
крiплення для iнструментiв будь-якого
типу, призначених для ручних робiт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8481
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна
арматура для трубопроводiв, котлiв,
резервуарiв, цистерн, бакiв або
аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та
терморегулювальнi вентилi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8482
Пiдшипники кулькові або роликовi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8483
Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi
та колiнчастi) i кривошипи; корпуси
пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для
валів; зубчасті передачі та зубчасті
колеса зібрані з валами; кулькові або
роликовi гвинтовi передачi; коробки
передач та iншi варіатори швидкості,
включаючи гiдротрансформатори;
маховики та шкiви, включаючи
полiспасти; муфти та пристрої для
з’єднання валів (включаючи унiверсальнi
шарнiри):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8484
Прокладки та аналогічні ущільнювачі з
листового металу в комбінації з іншим
матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набо-ри чи комплекти
про-кладок та аналогічних з’єднувальних
елементів рiзних за складом, упаковані в
пакети, конверти або аналогічну
упаковку; механiчнi ущiльнювачі:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8501
Двигуни та генератори, електричнi (крiм
електрогенераторних установок):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
8504
Трансформатори електричнi, статичнi
перетворювачi електричнi (наприклад,
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8505
Електромагнiти; магнiти постiйнi та
вироби, призначенi для перетворення на
постiйнi магнiти пiсля намагнiчування;
електромагнiтнi або з постiйними
магнiтами затискнi патрони, затискачі та
аналогічні пристрої для фiксацiї;
електромагнiтнi зчеплення, муфти та
гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi
головки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8506
Первинні елементи та первинні батареї:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8507
Акумулятори електричнi, включаючи
сепаратори для них, прямокутної (в тому
числі квадратної) або будь-якої iншої
форми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8511
Електроприлади для запалювання або
пуску двигунiв внутрiшнього згоряння із
запаленням вiд iскри або компресiйним
методом (наприклад, магнетозапалювання, магнітоелектричні
генератори постійного струму, котушки
запалювання, свiчки запалювання або
розжарювання, стартери); генератори
(наприклад, постiйного та змiнного
струму) та переривники типу, що
використовується разом з такими
двигунами:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8512
Обладнання електроосвiтлювальне або
сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної
позицiї 8539), склоочисники, пристрої,
що запобігають обмерзанню та
запотіванню, якi використовуються на
велосипедах або моторних транспортних
засобах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8513
Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють
за допомогою власного джерела енергiї
(наприклад, на сухих батарейках,
акумуляторах, магнето), крiм
освiтлювальних приладiв товарної
позицiї 8512:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8515
Машини та апарати для паяння або
зварювання з можливістю різання або без
нього, електричні (включаючи з
електричним нагрівом газу), лазерні або
іншого світлового чи фотонного
випромінювання, ультразвукові,
електронно-променеві, магнітно-
281.
282.
283.
випрямлячi), котушки індуктивності та
дроселi:
284.
285.
286.
287.
імпульсні або плазмоводугові;
електричнi машини та апарати для
гарячого напилення металiв або
металокерамiки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8516
Електричні водо-нагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi
нагрівачі занурені; прилади електричнi
для обiгрiвання примiщень, ґрунту;
електронагрi-вальнi апарати перу-карськi
(наприклад, сушарки для волосся, бiгудi,
щипцi для гарячої завивки) або для
сушiння рук; праски електричнi; iншi
побутовi електронагрi-вальнi прилади;
елементи опору нагрiвальнi, крiм
включених до товарної позицiї 8545:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8517
Апарати електричнi телефоннi або
телеграфнi для проводового зв’язку,
включаючи телефоннi апарати з
безпроводовою трубкою; апаратура для
систем проводового зв’язку на несучій
частоті або для цифрових проводових
систем зв’язку; вiдеотелефони:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8526
Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади
і радiоапаратура дистанцiйного
керування:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8529
Частини, призначенi виключно або
головним чином для апаратури товарних
позицiй 8525 - 8528:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8532
Конденсатори електричнi постiйнi,
змiннi або пiдстроювальнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8533
Резистори електричнi (включаючи
реостати та потенцiометри), крiм
нагрiвальних елементiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8536
Електрична апаратура для комутації або
захисту електричних кіл чи для
приєднання до електричних кіл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
роз’єднувачi, перемикачi, реле,
запобiжники плавкі, гасники стрибків
напруги, шт.епсельнi вилки i розетки,
патрони для ламп, коробки з’єднання),
для напруги не бiльш як 1 000 В:
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8537
Пульти, панелi, консолi, столи,
розподільні щити та iнші основи,
обладнані двома або більше пристроями
товарної позицiї 8535 чи 8536, для
контролю або розподiлу електричного
струму, включаючи пристрої чи
апаратуру групи 90, та цифровi апарати
керування, крiм комутацiйних пристроїв
товарної позицiї 8517:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8538
Частини, призначенi виключно або
головним чином для апаратури товарних
позицiй 8535, 8536 чи 8537:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8539
Електричні лампи розжарювання або
газорозряднi, включаючи лампи
герметичні спрямованого світла,
ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи;
дуговi лампи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8541
Дiоди, транзистори та аналогiчнi
напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi
напiвпровiдниковi прилади, включаючи
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не
зiбранi у модуль, вмонтованi або не
вмонтованi у панель;
свiтловипромiнювальнi дiоди;
п’єзоелектричнi кристали, зiбранi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8542
Електроннi iнтегровані схеми та
електроннi мiкромодулі:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8544
Проводи iзольованi, кабелi (включаючи
емальовані чи анодовані), кабелi
(включаючи коаксiальнi) та iншi
iзольованi електричнi провiдники із
з’єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з
волокон з iндивiдуальними оболонками,
незалежно від того, зібрані вони чи ні з
електричними провідниками або
з’єднувальними пристроями:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8545
Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi,
вугiлля для ламп або гальва-нiчних
елементiв та iншi вироби з графiту чи
інших видiв вуглецю з металом або без
нього, що використовуються в
електротехнiці:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
8605
Вагони пасажирськi залізничні або
трамвайні, несамохідні; вагони багажнi,
вагони поштовi та iншi спецiалiзованi
вагони залізничні та трамвайні,
несамохідні (крім вагонiв товарної
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8607
Частини до залізничних локомотивів або
моторних вагонів трамвая або рухомого
складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
8708
Частини та пристрої моторних
транспортних засобів товарних позицiй
8701 - 8705:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9004
Окуляри, захисні окуляри та аналогічні
оптичні вироби, коригувальнi, захиснi
або iншi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9017
Iнструменти для креслення, розмiчання
або математичних розрахункiв (наприклад, машинки крес-лярськi, пантографи,
транспортири, набори креслярські,
логарифмічні лiнiйки, дискові
калькулятори); ручнi iнструменти для
вимiрювання лінійних розмірів
(наприклад, вимірювальні стрижні та
рулетки, мiкрометри, кронциркулі), в
іншому місці цієї групи не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9025
Ареометри та аналогiчнi занурювані
прилади, термометри, пiрометри,
барометри, гiгрометри та психрометри, iз
запи-сувальними пристроями або без
них, будь-які комбінації цих приладів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9026
Прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю витрати, рiвня, тиску чи
iнших змiнних характеристик рiдин або
газiв (наприклад, витратомiри,
покажчики рiвня, манометри, тепломіри),
крiм приладів та апаратури товарних
позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9027
Прилади та апаратура для фiзичного або
хiмiчного аналiзу (наприклад,
поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, газо- або
димоаналiзатори); прилади та апаратура
для вимірювання або контролю в’язкостi,
пористостi, розширення, поверхневого
натягу або подібні; прилади та апаратура
для вимірювання або контролю кількості
тепла, звуку або світла (включаючи
експонометри); мiкротоми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
9028
Лiчильники подачі або виробництва газу,
рiдин чи електроенергiї, у тому числі
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
позицiї 8604)
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9029
Лiчильники кількості обертiв, кiлькостi
продукцiї, таксометри, милеометри,
крокометри та подібні прилади;
спiдометри та тахометри, крiм
включених до товарної позицiї 9014 або
9015; стробоскопи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9030
Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi
прилади і апаратура для вимiрювання або
контролю електричних величин, крiм
вимiрювальних приладiв товарної позицiї
9028; прилади та апаратура для
виявлення або вимiрювання альфа-, бета, гамма-, рентгенiвського, космiчного та
iнших iонiзуючих випромiнювань:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9032
Прилади та апаратура для автоматичного
регулювання або керування:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9033
Частини та приладдя для машин,
приладів, інструментів або апаратури
групи 90, в іншому місці цієї групи не
зазначені
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9105
Інші годинники, не призначені для
носіння на собі або із собою:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9401
Меблi для сидiння (крiм включених до
товарної позицiї 9402), якi
перетворюються або не перетворюються
на лiжка, та їх частини:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9405
Лампи та освітлювальне обладнання,
включаючи прожектори та їх части-ни, в
іншому місці не зазначені; свiтловi вивiски, свiтловi покаж-чики, табло з
назвою або адресою i подібні вироби, що
мають умон-товане джерело свiтла та їх
частини, в іншому місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9603
Мiтли та щiтки (включаючи щітки, що є
частинами механізмів, приладів або
транспортних засобiв), щiтки ручнi
механiчнi без двигуна для прибирання
підлоги, швабри та вiнички з пiр’я для
змахування пилу; вузли та пучки готові
для виготовлення мітел або щiток;
подушечки та валики для фарбування;
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
калібрувальні:
шкребки з гумовою пластинкою (крім
гумових валиків):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9606
Ґудзики, кнопки та застібки, форми для
ґудзикiв та iншi частини цих виробів;
заготовки для ґудзикiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9608
Ручки кульковi; ручки i маркери з
наконечником з повстi та iншого
пористого матерiалу; авторучки
чорнильні, стилографи та iншi
авторучки; пера копiювальнi; олiвцi
механiчнi; тримачi для пір’я, тримачі для
ручок, тримачі для олівців та подібні
тримачі; частини цих виробів
(включаючи ковпачки та затискачі), крiм
виробiв товарної позицiї 9609:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
86783, М.ЗУГРЕС
ДОНЕЦЬКОЙ
ОБЛАСТІ,
ВУЛИЦЯ 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
БУДИНОК 100
9609
Олiвцi простi (крiм олiвцiв товарної
позицiї 9608), олiвцi кольоровi, пастелі,
грифелi для олiвцiв чи олiвцi вугiльні,
крейда для писання чи малювання та для
кравцiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
1108
Крохмалі; iнулiн:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2501
Сiль (включаючи столову і
денатуровану) та хлорид натрiю чистий,
розчиненi або не розчиненi у водi, або ті,
що містять або не містять добавки
речовин, якi запобiгають агломерацiї чи
перешкоджають злипанню частинок (що
забезпечують сипкість сухих продуктiв і
плиннiсть рiдких); вода морська:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2504
Графiт природний:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2505
Пiски природнi всiх видiв, забарвлені або
незабарвлені, крiм металоносних пiскiв
групи 26:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
2509
Крейда
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2513
Пемза; наждак; корунд природний,
гранат природний та iншi природнi
абразивнi матерiали, термiчно обробленi
або необробленi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2517
Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене
камiння, що, як правило,
використовується як наповнювач для
бетону чи баласт для мостіння шосейних
доріг і залiзничних колій, або як iнші
види баласту, галька та гравiй, термiчно
обробленi або необробленi; макадам
(дорожнє покриття) із шлаку, окалини
або аналогiчних промислових вiдходiв, із
вмiстом або без вмiсту матерiалiв,
зазначених на початку цiєї товарної
позицiї; гудронований макадам, гранули,
дрібняк і порошок з каменю товарної
позицiї 2515 або 2516, термiчно
обробленi або необробленi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2520
Гiпс; ангiдрит; гіпсові в’яжучі (у виглядi
кальцинованого гiпсу або сульфату
кальцiю), забарвлені чи незабарвлені, із
вмiстом або без вмiсту невеликої
кiлькостi прискорювачiв чи
уповiльнювачiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2522
Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне,
крiм оксиду і гiдроксиду кальцiю,
зазначених у товарній позицiї 2825:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2528
Борати природнi та їх концентрати
(кальцинованi або некальцинованi), крiм
боратiв, видiлених з природних сольових
розчинiв і ропи; борна кислота природна
із вмiстом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у
перерахунку на суху речовину:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2601
Руди та концентрати залізні, включаючи
випалений пірит:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
2610
Руди та концентрати хромовi
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2707
Масла та iншi продукти
високотемпературної перегонки
кам’яновугiльних смол; аналогiчнi
продукти, в яких ароматичнi складовi
переважають за масою неароматичнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2711
Гази нафтові та інші вуглеводнi в
газоподiбному станi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2801
Фтор, хлор, бром i йод:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2803
Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не
включені до інших товарних позицій):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2804
Водень, інертні гази та iншi неметали:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2805
Лужні або лужноземельні метали;
рідкісноземельні метали, скандій та ітрій,
у чистому вигляді, у сумішах або
сплавах; ртуть:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2806
Водень хлористий (соляна кислота);
хлорсульфонова кислота:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
2807
Сірчана кислота; олеум:
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2808
Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2809
Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору
(V)); фосфорна кислота та поліфосфорні
кислоти визначеного або невизначеного
хімічного складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2810
Оксиди бору; борні кислоти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2811
Іншi неорганічні кислоти та iншi
неорганiчнi кисневмісні сполуки
неметалів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2812
Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2814
Аміак, безводний або у водному розчині:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2815
Гідроксид натрію (каустична сода);
гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди
натрiю чи калiю:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
2816
Гiдроксид і пероксид магнію; оксиди,
гідроксиди та пероксиди стронцію або
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2818
Корунд штучний з визначеним або
невизначеним хімічним складом; оксид
алюмінію; гідроксид алюмiнiю:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2820
Оксиди марганцю:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2825
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх
неорганічні солі; інші неорганiчнi
основи; iншi оксиди, гiдроксиди та
пероксиди металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2826
Фториди; фторосилiкати,
фтороалюмiнати та iншi комплексні солі
фтору:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2827
Хлориди, хлорид оксиди та хлорид
гiдроксиди; броміди та бромiд оксиди;
йодиди та йодид оксиди:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2833
Сульфати; галуни; пероксосульфати
(персульфати):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2834
Нітрити; нітрати:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
2835
Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати
(фосфіти) та фосфати; поліфосфати,
визначеного або невизначеного хімічного
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
барію:
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2836
Карбонати; пероксокарбонати
(перкарбонати); карбонат амонiю
технiчний, що мiстить карбамат амонiю:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2840
Борати; пероксоборати (перборати):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2843
Метали дорогоцiннi у колоїдному станi;
органiчнi або неорганiчнi сполуки
дорогоцiнних металiв, із визначеним або
невизначеним хiмiчним складом;
амальгами дорогоцiнних металiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2903
Галогенованi похiднi вуглеводнiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2907
Феноли; фенолоспирти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2909
Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли,
ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв,
пероксиди простих ефiрiв, пероксиди
кетонiв (визначеного або невизначеного
хiмiчного складу) та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2914
Кетони та хiнони, до складу яких
входить або не входить iнша кисневмісна
функцiональна група, та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
2915
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
насиченi та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
складу:
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2917
Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2918
Кислоти карбоновi, до складу яких
входить додаткова кисневмісна
функцiональна група та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
2933
Сполуки гетероциклiчнi лише з
гетероатомом(атомами) азоту:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3102
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3204
Органiчнi синтетичнi барвники
визначеного або невизначеного хiмiчного
складу; препарати, зазначені у примiтцi 3
до цiєї групи, виготовленi на основi
органiчних синтетичних барвникiв;
органiчнi синтетичнi продукти видів, які
використовують як флуоресцентнi
вiдбiлювальнi препарати або як
люмiнофори, визначеного або
невизначеного хiмiчного складу:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3209
Фарби та лаки (включаючи емалі та
політури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, дисперговані або
розчиненi у водному середовищі:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3212
Пiгменти (включаючи металеві порошки
та металеві пластiвцi), дисперговані у
неводних середовищах, у виглядi рiдини,
пасти або густої маси, видів, які
використовують для виробництва фарб
(включаючи емалі); фольга для тиснення;
фарбувальнi матеріали та iншi барвники,
розфасовані у форми або упаковки для
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
роздрiбної торгiвлi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3214
Замазки для скла, садовi замазки,
цементи смолянi, замазки (для
ущільнення) та інші мастики; шпаклівки
для малярних робіт; невогнетривкi
сумiшi для пiдготовки поверхні фасадiв,
внутрiшнiх стiн будiвель, підлоги, стелі
тощо:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3215
Фарба друкарська, чорнило та туш для
писання, малювання або креслення та
iнші чорнило i туш, концентрованi або
неконцентрованi, у твердому станi або нi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3302
Сумiшi запашних речовин та сумiшi
(включаючи спиртовi розчини), одержанi
на основi однiєї або кiлькох таких
речовин, якi застосовуються як
промислова сировина; iншi препарати на
основі запашних речовин, якi
застосовуються у виробництвi напоїв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3401
Мило; поверхнево-активнi органічні
речовини та мийні засоби, якi
застосовуються як мило, у формі брускiв,
брикетiв або фiгурних формованих
виробiв з вмiстом або без вмiсту мила;
поверхнево-активні органічні речовини
та засоби для миття шкіри у вигляді
рідини або крему, розфасовані для
роздрібної торгівлі, які містять або не
містять мило; папiр, вата, повсть, фетр та
нетканi матерiали, просоченi або покриті
(частково або повністю) милом чи
детергентом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3402
Поверхнево-активнi органiчнi речовини
(крiм мила); поверхнево-активнi
препарати, засоби для прання, миття
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та
засоби для чищення із вмiстом або без
вмiсту мила (крiм засобів, включених до
товарної позицiї 3401):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3407
Пасти для лiплення, пластилін,
включаючи тi, що виготовляються для
дитячих розваг; препарати, якi називають
"стоматологiчними восками", або сумiшi
для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi
у наборах, в упаковках для роздрiбної
торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок,
брускiв тощо; інші препарати для
стоматології, виготовлені на основі гіпсу
(кальцинованого гіпсу або сульфату
кальцію)
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
3505
Декстрини та iншi модифiкованi
крохмалі (наприклад, попередньо
желатинiзованi або перетворені в складні
ефіри (естерифiкованi) крохмалі); клеї на
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3506
Готовi клеї та iншi готові клеїльнi
препарати (адгезиви), не включені до
інших товарних позицій; продукти, що
придатні для використання як клеї або
клеїльнi препарати (адгезиви),
розфасованi для роздрiбної торгiвлi як
клеї або клеїльнi засоби (адгезиви),
масою нетто не бiльш як 1 кг:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3605
Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв
товарної позицiї 3604
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3701
Фотоплатiвки та фотоплiвка, плоскі,
сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будьяких матерiалiв, крiм паперу, картону чи
тканини; плiвка плоска для моментальної
фотографiї, сенсибiлiзована,
неекспонована, в упаковках або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3702
Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована,
неекспонована, з будь-яких матерiалiв,
крiм паперу, картону чи тканини; плiвка
для моментальної фотографiї у рулонах,
сенсибiлiзована, неекспонована:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3707
Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв,
клеїльних засобiв (адгезивів) тощо);
продукти незмiшанi, дозованi для
застосування у фото-графiї або
розфасованi для роздрiбної торгiвлi i
готовi до використання:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3801
Графiт штучний; графiт колоїдний або
напiвколоїдний; вироби на основі
графiту або iнших форм вуглецю у
виглядi паст, блоків, пластин або iнших
напiвфабрикатiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3802
Вугiлля активоване; продукція
мiнеральна природна активована; вугiлля
тваринного походження, включаючи
використане тваринне вугiлля:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
3814
Розчинники та розрiджувачi складнi
органiчнi, в інших товарних позиціях не
зазначені; готовi сумiшi для видалення
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
основi крохмалiв, декстринiв або iнших
модифiкованих крохмалiв:
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3816
Цементи вогнетривкi, розчини
будівельні, бетони та аналогiчнi сумiшi,
крiм продукції товарної позицiї 3801
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3822
Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на
підкладці i приготов-ленi (готові) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на
підкладці або без неї, крiм зазна-чених у
товарних пози-цiях 3002 або 3006;
сертифіковані еталонні матеріали
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3824
Готовi сполучнi сумiшi, які
використовують у виробництвi ливарних
форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна
продукція та препарати хiмiчної або
сумiжних із нею галузей промисловості
(включаючи препарати, що складаються
із сумішей природних продуктів), в
інших товарних позиціях не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3915
Вiдходи, обрiзки та скрап із пластмас:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3917
Труби, трубки i шланги та їх фiтинги
(наприклад, з'єднання, колiна, муфти) із
пластмаси:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3918
Покриття пластмасовi для пiдлог,
самосклею-вальні або несамосклеювальні, у рулонах або пластинах;
покриття пластмасовi для стiн або стелі,
зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3920
Іншi плити, листи, плiвки, стрічки та
пластини з пластмаси, непористi,
неармовані, нешаруваті, без пiдкладки та
не поєднані подібним способом з іншими
матеріалами:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
3921
Іншi плити, листи, плiвки та смуги або
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
фарб або лакiв:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3923
Вироби з пластмаси для транспортування
та пакування товарiв; пробки, кришки,
ковпаки та iншi вироби з пластмас для
герметизації, закупорювання:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3924
Посуд та прибори столові або кухонні,
iншi речi домашнього вжитку і туалетногiгiєнiчнi вироби з пластмас:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3925
Вироби будiвельнi з пластмас, в іншому
місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
3926
Іншi вироби з пластмас та вироби з
iнших матерiалiв товарних позицiй 3901
— 3914:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4002
Каучук синтетичний i фактис, одержанi з
олiй або масел, у первинних формах або
у формі пластин, листiв або стрiчок;
сумiшi будь-якого продукту товарної
позицiї 4001 з одним із продуктів цiєї
товарної позиції у первинних формах або
у виглядi пластин, листiв, смуг або
стрiчок:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4006
Iншi форми (наприклад, прутки, трубки,
профiлi фасоннi та вироби (наприклад,
диски та кiльця)) з невулканiзованої
гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4008
Пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки і
фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми,
крім твердої гуми:
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
стрічки з пластмаси:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4009
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої
гуми, крім твердої гуми, з фiтингами або
без фiтингiв (наприклад, патрубками,
колiнами, з’єднаннями):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4010
Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або
бельтинг з вулканiзованої гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4014
Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi
(включаючи соски) з вулканiзованої
гуми, крiм твердої (ебоніту), з фiтингами
з твердої гуми або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4015
Одяг та додаткові речі (включаючи
рукавички) з незатвердiлої
вулканiзованої гуми будь-якого
призначення:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4016
Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім
твердої гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4017
Гума тверда (наприклад ебонiт) у будьяких формах, включаючи вiдходи, скрап
та уламки; вироби з твердої гуми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4404
Деревина бондарна; колоди колотi; палi,
кiлки, стовпи загостренi із дерева, але не
розпилянi уздовж; лісоматеріали,
начорно обтесані, але не обточені, не
вигнуті або не оброблені iншим
способом, що використовуються для
виробництва ціпків, парасольок, ручок
для iнструментiв або подібних виробів;
деревина лущена та аналогічна:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
4406
Шпали дерев’янi для залiзничних або
трамвайних колiй:
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4409
Пилопродукція з деревини (включаючи
дощечки та фриз для паркетного
покриття підлоги, незібрані) у виглядi
профiльованого погонажу (з гребенями,
пазами, шпунтованi, із стесаними
краями, з’єднанням у виглядi
напiвкруглого калювання, фасоннi,
закругленi тощо) уздовж будь-яких країв
чи площин, стругані або нестругані,
шлiфовані або нешлiфовані, що мають
або не мають торцеві з’єднання:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4414
Рами дерев'янi для картин, фотографiй,
дзеркал тощо:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4421
Іншi вироби з дерева:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4802
Папір та картон некрейдованi ґатунків,
що використовуються для письма, друку
або iнших графiчних цiлей, та
неперфоровані карти і неперфоровані
паперові стрічки, в рулонах або
прямокутних (включаючи квадратні)
аркушах будь-якого розміру, крім паперу
товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та
картон ручного відливання:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4803
Паперові туалетні серветки або серветки
для обличчя, рушники або пелюшки,
скатертини та аналогічні види паперу
господарсько-побутового або санітарногігієнічного призначення, целюлозна
вата і полотно з целюлозних волокон,
крепованi або некрепованi, тисненi або
нетисненi, гофрованi або негофрованi,
перфорованi або неперфорованi, з
забарвленою або незабарвленою
поверхнею, надруковані або
ненадруковані, у рулонах або в аркушах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4804
Крафт-папiр i картон, некрейдованi, у
рулонах або в аркушах, крiм включених
до товарної позицiї 4802 або 4803:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
4811
Папiр, картон, целюлозна вата та полотна
з целюлозних волокон, з покриттям,
просоченi, із забарвленою або
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4812
Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi,
з паперової маси
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4814
Шпалери та аналогiчнi настiннi
покриття; папiр прозорий для вiкон:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4819
Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi
конверти, пакунки та iнша тара з паперу,
картону, целюлозної вати або полотна з
целюлозних волокон; коробки для
картотек, лотки для листів та аналогічні
вироби з паперу та картону, що
використовуються в установах,
магазинах або в аналогічних цілях:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4820
Журнали реєстраційні, бухгалтерські
книги, записнi книжки, книжки для
замовлень, книжки для квитанцiй,
блокноти для листів, книжки-пам'ятки
для нотаток, щоденники та аналогiчнi
вироби, зошити, блокноти з
промокальним папером, знімні
переплетіння (для відривних аркушів або
інші), папки, зшивачi, самокопіювальні
ділові бланки, поаркушно прокладені
копіювальні набори та інші канцелярські
товари з паперу та картону; альбоми для
зразкiв або колекцiй та обкладинки для
книжок з паперу або картону:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4823
Іншi папiр та картон, целюлозна вата і
полотна з целюлозних волокон, розрiзанi
за певною формою (або розмiрами); інші
вироби з паперової маси, паперу,
картону, целюлозної вати або полотен з
целюлозних волокон:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4901
Друкованi книги, книж-ки, брошури,
листівки та аналогiчнi друкованi
матерiали, зброшуро-ванi або у виглядi
окремих аркушiв:
418.
419.
420.
декорованою поверхнею або
надруковані, у рулонах або в
прямокутних (включаючи квадратні)
аркушах будь-якого розміру, крiм
товарів, перелiчених у товарній позицiї
4803, 4809 або 4810:
421.
422.
423.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4910
Друкованi календарi рiзноманiтнi,
включаючи вiдривнi
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
4911
Iнша друкована продукція, включаючи
друковані репродукцiї та фотографiї:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5101
Вовна, не пiддана кардо- або
гребенечесанню:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5209
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85
мас.% або бiльше, з поверхне-вою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5210
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни
менш як 85 мас.% змішані головним
чином або винятково з синтетичними чи
штучними волокнами, з поверхневою
щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5211
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни
менш як 85 мас.% змiшані головним
чином або винятково з синте-тичними чи
штучними волокнами, з поверхне-вою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5303
Волокно джутове та інші луб’янi
текстильнi волокна (за винятком волокон
льону, коноплi та рами) необробленi або
обробленi, але непряденi; пачоси та
вiдходи цих волокон (включаючи
прядильнi вiдходи та обтiпану сировину):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5401
Нитки швейнi з синтетичних або
штучних волокон, розфасованi або не
розфасованi для роздрiбної торгiвлi:
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5501
Джгути з синтетичних ниток:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5502
Джгути з штучних ниток:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5601
Вата з текстильних матерiалiв та вироби
з неї; текстильнi волокна завдовжки не
більш як 5 мм (пух), текстильний пил і
вузлики:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5607
Шпагат, мотузки, канати і троси,
сплетенi чи несплетені, в обплетенні або
не в обплетенні, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, в оболонцi або без оболонки, з
гуми чи пластмаси:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5901
Текстильні матеріали, просмолені або
накрохмалені, які використовуються для
виготовлення книжкових палітурок або в
аналогічних цілях; полотна для
копіювання; заґрунтовані полотна для
живопису; бортівка та подібні жорсткі
текстильні матеріали, які
використовуються для виготовлення
каркасів головних уборів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5909
Шланги для насосiв та подібнi шланги з
текстильних матерiалiв, на підкладці з
обшивкою, з пристроями з iнших
матерiалiв або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
5910
Стрічки конвеєрні або паси привіднi, чи
бельтинг з текстильного матерiалу,
просоченi або непросоченi, з покриттям
або без нього, дубльованi або не
дубльованi пластмасами або армованi
металом чи iншими матерiалами
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
6116
Рукавички, мiтенки, рукавицi,
трикотажнi:
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6203
Костюми, комплекти, пiджаки, штани,
комбiнезони з шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для чоловiкiв
або хлопцiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6204
Костюми, комплекти, жакети, сукнi,
спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони із шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для жiнок або
дiвчат:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6211
Костюми спортивнi, лижнi, костюми та
плавки купальні; iнший одяг:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6217
Іншi готові додаткові речі до одягу;
частини одягу або додаткових речей до
одягу, крiм виробiв товарної позицiї
6212:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6305
Мiшки та пакети пакувальнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6310
Ганчiр’я, що використовувалось або
нове, рештки мотузок, канатів та тросів
та вироби з мотузок, канатів або тросів, з
текстильних матерiалiв, що
використовувалися:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6401
Водонепроникне взуття з пiдошвою i
верхом з гуми або пластмаси, який не
прикрiплюється до пiдошви i не
з’єднується з нею ні нитковим, ні
шпильковим, ні гвiздковим, ні
гвинтовим, ні будь-яким іншим подібним
способом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
6402
Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з
гуми або пластмаси:
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6403
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної чи композиційної шкiри та з
верхом з натуральної шкiри:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6506
Іншi головнi убори та капелюхи, з
пiдкладкою або без пiдкладки, з
оздобленням або без оздоблення:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6602
Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти
та подібнi вироби
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6802
Оброблений камiнь (крім сланцю) для
пам’ятникiв або будiвництва та вироби з
цього каменю, за винятком виробiв
товарної позицiї 6801; кубики для
мозаїки та аналогічні вироби з
природного каменю (включаючи
сланець), на основi або без неї; гранули,
кришка та порошок природного каменю
(включаючи сланець), штучно
забарвленi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6804
Жорна, каменi точильнi, круги
шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без
каркасу, призначенi для шлiфування,
заточу-вання, подрiбнення, полiрування,
розрiзування або розпилювання, каменi
для ручного точiння або полiрування та
їх частини з природного каменю, з
агломерова-них натуральних або
штучних абразивiв або з керамiки, у
поєднаннi з частинами з iнших
матерiалiв або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6810
Вироби з цементу, бетону або штучного
каменю, армованi чи не армованi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
6812
Волокно азбестове оброблене; сумiшi на
основi азбесту або азбесту та карбонату
магнiю; вироби з цих сумiшей або з
азбесту (наприклад, нитки, тканини,
одяг, головнi убори, взуття, прокладки),
армованi або не армованi, крiм виробiв
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6813
Фрикцiйнi матеріали та вироби з них
(напри-клад, пластини, рулони, стрiчки,
сегменти, диски, шайби, проклад-ки),
немонтованi, для гальм, зчеплення або
будь-яких пристроїв на основi азбесту,
iнших мiнеральних речовин або
целюлози, комбiнованi чи не комбiнованi
з текстилем або iншими матерiа-лами,
або без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6814
Слюда оброблена та вироби з неї,
включаючи агломеровану або
регенеровану слюду на паперовiй,
картоннiй чи iншiй основi або без неї:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6815
Вироби з каменю або iнших мiнеральних
речовин (включаючи вуглецевi волокна,
вироби з цих матерiалiв i торфу), в
іншому місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6903
Інші вироби з вогнетривкої керамiки
(наприклад, реторти, тиглi, муфелi,
насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi
чашки, труби, трубки, кожухи, прутки,
стрижнi), крiм виробiв з
кремнеземистого кам’яного борошна або
аналогiчних кремнеземистих порiд:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6906
Труби керамiчнi, трубопроводи
iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6910
Раковини, умивальники, консолi
раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi
бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарнотехнiчнi вироби, з кераміки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
6912
Посуд та прибори столові або кухонні,
інші господарськi і туалетнi вироби, з
керамiки, крiм фарфорових:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
7006
Скло товарних позицiй 7003, 7004 або
7005, гнуте, грановане, гравіроване,
свердлене, емальоване або оброблене
iншим способом, але не оправлене або не
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
товарної позицiї 6811 або 6813:
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7009
Дзеркала склянi, у рамах або без рам,
включаючи дзеркала заднього огляду:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7010
Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики,
банки, ампули та iншi ємності скляні для
зберiгання i транспор-тування або
упакову-вання товарiв; банки склянi для
консерву-вання; пробки, кришки та iншi
засоби для закупорювання, склянi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7017
Посуд скляний для лабораторних,
гiгiєнiч-них або фармацевтичних цілей,
градуйований або не градуйований,
калібрований або не калібрований:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7019
Скловолокно (включаючи скловату) та
вироби з нього (наприклад, нитки,
тканини):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7106
Срiбло (включаючи срібло з покриттям із
золота або платини), у необробленому
або напiвобробленому виглядi, або у
виглядi порошку:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7201
Чавун переробний та чавун дзеркальний
у чушках, болванках або iнших
первинних формах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7203
Продукти прямого вiд-новлення залiзної
руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у
кусках, котунах або подібних формах;
залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за
масою 99,94 % у кусках, котунах або
подібних формах:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
7206
Вуглецева сталь у зливках або iнших
первинних формах (крім залiза товарної
позицiї 7203):
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
комбiноване з iншими матерiалами:
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7213
Прутки та бруски гарячекатані, вільно
укладені в бунти, вироблені з вуглецевої
сталi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7216
Кутики, фасонні та спеціальні профілі з
вуглецевої сталi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7218
Сталь корозійностійка (нержавiюча) у
зливках та в iнших первинних формах;
напiвфабрикати з корозійностійкої
(нержавiючої) сталi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7219
Прокат плоский з корозійностійкої
(нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм
або бiльше:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7221
Прутки та бруски гарячекатані, вільно
укладені в бунти з корозійностійкої
(нержавiючої) сталi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7222
Інші прутки та бруски з корозійностійкої
(нержавiючої) сталi; кутики фасонні та
спеціальні профілі з корозійностійкої
(нержавiючої) сталі:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7226
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки менш як 600 мм:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
7301
Палі шпунтовi з чорних металів,
просвердленi або непросвердленi,
перфоровані або неперфоровані,
монолiтнi або зробленi із збiрних
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7302
Вироби з чорних металів для залiзничних
або трамвайних колiй: рейки, контррейки
та зубчастi рейки, перекладні рейки,
хрестовини глухого перетинання,
перекладні штанги та iншi елементи
з’єднання та розведення рейок, шпали,
накладки стиковi i пiдкладки опорнi,
клини, опорні плити, крюкові рейкові
болти, рейковi подушки та розтяжки,
основи рейок, розпірнi бруски, пластини
та iншi деталi, спецiально призначенi для
з'єднання або закрiплення рейок:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7304
Труби, трубки i профiлi порожнистi,
безшовнi з чорних металів (крiм
чавунного литва):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7307
Фiтинги для труб і трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7308
Металоконструкцiї (за винятком збірних
будівельних конструкцій товарної
позиції 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти,
решітчасті щогли, покрiвлi, каркаси до
покрівлі, дверi, вiкна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони) з чорних металів; листи,
стержні, кутики, фасоннi профiлi, труби
та аналогiчнi вироби з чорних металів,
призначенi для використання у
металоконструкцiях:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7310
Цистерни, бочки, барабани, каністри,
ящики та аналогічні ємностi з чорних
металів, для будь-яких речовин (крім
стиснених або скраплених газiв),
мiсткістю не бiльш як 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних
пристроїв, з облицюванням або
термоізоляцiйним покриттям чи без них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7312
Дріт кручений, троси, плетені шнури та
аналогічні вироби з чорних металів, без
електричної iзоляцiї:
479.
480.
481.
482.
483.
484.
елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi
профiлi зварнi з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7314
Тканина металева (включаючи
безперервні стрiчки), ґрати, сiтки та
огорожi з дроту з чорних металів;
просічно-витяжний лист з чорних
металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7315
Ланцюги та їх частини з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7318
Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти,
шайби (включаючи пружинисті шайби)
та аналогiчнi вироби, з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7320
Пружини та листи для них з чорних
металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7324
Обладнання санiтарно-технiчне та його
частини з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7326
Інші вироби з чорних металів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7401
Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь
осаджена):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7403
Мідь рафінована та мідні сплави
необроблені:
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7407
Прутки, бруски та профілі мідні:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7409
Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки
понад 0,15 мм:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7410
Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без
основи або на основі з паперу, картону,
пластмаси чи аналогічних матеріалів),
завтовшки не більш як 0,15 мм (без
урахування основи):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7411
Труби та трубки мідні:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7415
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки
креслярські, скоби (за винятком тих, що
включені до товарної позиції 8305) та
аналогічні вироби мідні або з чорних
металів з мідними головками; гвинти,
болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані,
заклепки, шпонки, шплінти, шайби
(включаючи пружні) та аналогічні
вироби мідні:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7601
Алюміній необроблений:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7604
Прутки, бруски та профілі алюмінієві:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
7606
Плити, листи та стрічки алюмінієві,
товщина яких перевищує 0,2 мм:
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7608
Труби та трубки алюмінієві:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7609
Фітинги для труб або трубок (наприклад,
муфти, коліна, втулки) алюмінієві
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7616
Інші вироби алюмінієві:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7801
Свинець необроблений:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7803
Прутки, бруски, профілі та дріт свинцеві
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7806
Інші вироби свинцеві:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
7906
Труби, трубки та фiтинги для них
(наприклад, муфти, коліна, втулки)
цинкові
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
8007
Інші вироби олов’яні
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8104
Магнiй i вироби з магнiю, включаючи
вiдходи та брухт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8108
Титан i вироби з титану, включаючи
вiдходи та брухт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8111
Марганець та вироби з марганцю,
включаючи вiдходи та брухт:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8201
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та
совковi, кирки, мотики, сапи, вила та
граблi; сокири, сікачі та аналогiчнi
iнструменти для рубання; секатори будьякого типу; коси та серпи, ножi для
рiзання сiна чи соломи, ножицi для
пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та
iншi ручнi iнструменти, використовувані
у сiльському господарствi, садiвництвi
або лiсовому господарствi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8203
Напилки, надфілі, рашпiлi, клiщi
(включаючи гострозубці), плоскогубцi,
щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання
металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники
та аналогiчнi ручнi iнструменти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8204
Ключi гайковi ручнi та гайковерти
(включаючи гайковi динамометричні
ключi, але крім воротків); змiннi головки
для гайкових ключiв з ручками або без
них:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8205
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi
склорiзи), в іншому місці не зазначені;
лампи паяльнi; лещата, затискачi та
аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя
або частин верстатiв; ковадла; горни
переноснi; шліфувальні круги з
опорними рамами, ручним або ножним
приводом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
8206
Iнструменти двох або бiльше назв
товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8207
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з
механiчним приводом чи без нього або
для верстатiв (наприклад, для
пресування, штам-пування, нарiзування
рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарного
оброблення або загвинчування),
включаючи фiльєри для волочiння або
пресуван-ня металу, iнструменти для
бурiння скельних порiд або ґрунтiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8208
Ножi та різальні леза для машин або
механiчних пристроїв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8214
Іншi вироби ножовi (наприклад,
машинки для підстригання волосся,
спецiальнi ножi для м’ясникiв, рiзаки,
спеціальні кухоннi ножі та сiкачi, ножi
для паперу); манiкюрнi або педикюрнi
iнструменти та набори (включаючи
пилочки для нiгтiв):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8301
Замки висячi i врiзнi (такi, що
замикаються ключем, кодові, електричнi
або неелектричні), з недорогоцiнних
металiв; засувки та рами із засувками,
об’єднанi із замками, з недорогоцiнних
металiв; ключi до цих виробiв з
недорогоцiнних металiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8302
Арматура крiплення, фурнітура та
аналогічнi вироби з недорогоцiн-них
металiв, що використовуються для
меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць,
у салонах транспортних засобiв, для
лимарських виробiв, валiз, ящикiв,
скриньок та аналогiчних виробiв;
кронштейни, вiшалки для одягу,
капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв; ролики
з арматурою з недорогоцiнних металiв;
замикальнi пристрої для автоматичних
дверей з недорогоцiнних металiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8304
Шафи для дiлових паперiв і картотек,
коробки для зберiгання печаток, лотки і
підставки для паперів та аналогiчне
конторське чи канцелярське обладнання
з недорогоцiнних металiв, крiм
конторських меблiв товарної позицiї
9403
517.
518.
519.
520.
521.
522.
для роздрiбної торгiвлi
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8305
Фурнітура для швидкозшивачів чи
папок, канцелярськi затискачi i скрiпки,
iндекснi картковi покажчики та
аналогiчнi канцелярськi вироби з
недорогоцiнних металiв; скоби, з’єднані
між собою (наприклад, для
канцелярських потреб, оббивання,
пакування), з недорогоцiнних металiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8311
Дрiт, прутки, трубки, пластини,
електроди та аналогiчнi вироби з
недорогоцiнних металiв або карбідів
металiв, з покриттям або наповненням
флюсовим матеріалом, для паяння, в
тому числі тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металiв, або
карбідів металiв; дрiт та прутки із
спеченого порошку з недорогоцiнних
металiв, для металiзацiї напиленням:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8402
Котли паровi або інші парогенеруючі
котли (крiм водяних котлiв для
центрального опалення, здатних також
виробляти пар низького тиску); водяні
котли з пароперегрівом:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8408
Двигуни внутрiшнього згоряння
поршневі з компресiйним запалюванням
(дизелi або напiвдизелi):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8409
Частини, призначенi виключно або
головним чином для двигунiв товарної
позицiї 8407 або 8408:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8413
Насоси для рiдин з витратомiром або без
нього; механiзми для пiдiймання рiдини:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8414
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi
або інші газовi компресори та
вентилятори; вентиляцiйнi або
рециркуляційні витяжні ковпаки або
шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
8415
Установки для кондицiонування повiтря,
до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для змінювання
температури i вологостi повiтря,
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
СХІДЕНЕРГО"
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8416
Пальники топковi для рiдкого палива,
пальники розпиленого твердого палива
або газу; топки механічні, включаючи їх
механiчнi колосниковi решiтки,
механiчнi пристрої для видалення золи та
аналогiчнi пристрої:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8418
Холодильники, морозильники та iнше
холодильне або морозильне обладнання,
електричне або iнших типiв; тепловi
насоси, крiм установок для
кондицiонування повiтря, товарної
позицiї 8415:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8421
Центрифуги, включаючи вiдцентровi
сушарки; обладнання та пристрої для
фiльтрування або очищення рiдин чи
газiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8423
Обладнання для зважування (крім терезів
чутливістю 0,05 г або вище), включаючи
лічильні або контролювальні машини, які
приводяться в дію силою ваги вантажу;
гирі для будь-яких ваг або терезів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8424
Механiчнi пристрої (з ручним
керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи
порошко-подiбних речовин;
вогнегасники, зарядженi або
незарядженi; пульверизатори та
аналогiчнi пристрої; пiскоструминні,
паро-струминнi та аналогiчнi метальні
пристрої:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8425
Талi та підіймачі, крім скіпових
підіймачів; лебiдки та кабестани;
домкрати:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8428
Інші машини та пристрої для пiдiймання,
перемiщення, навантажування або
розвантажування (наприклад, лiфти,
ескалатори, конвеєри, канатні дороги):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
8431
Частини, призначенi виключно або
переважно для обладнання товарних
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8459
Верстати металорiзальнi (включаючи
агрегатнi верстати лінійної побудови)
для свердлiння, розточування,
фрезерування, нарiзування зовнiшньої
або внутрiшньої рiзьби шляхом
видалення металу, крiм токарних
верстатiв (включаючи верстати токарнi
багатоцільові) товарної позицiї 8458:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8461
Верстати поздовжньо-стругальнi,
поперечно-стругальнi, довбальнi,
протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або
зубообробнi, пиляльні, відрізні та iншi
верстати для обробки металiв або
металокерамiки шляхом видалення
матерiалу рiзальним iнструментом, в
іншому місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8467
Iнструменти ручнi пневматичні,
гiдравлiчні або з умонтованим
електричним або неелектричним
двигуном:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8470
Калькулятори та кишеньковi машинки
для записування, вiдтворювання i
вiзуального представлення даних з
обчислювальними функцiями;
бухгалтерські машини, поштовi
маркувальнi машини, апарати для
видавання квиткiв та аналогiчнi машини
з лiчильними пристроями; апарати
касовi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8471
Машини автоматичного оброблення
iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або
оптичнi зчитувальнi пристрої, машини
для перенесення даних на носiї
iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для оброблення аналогічної
iнформацiї, в іншому місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8481
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна
арматура для трубопроводiв, котлiв,
резервуарiв, цистерн, бакiв або
аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та
терморегулювальнi вентилi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
8482
Пiдшипники кулькові або роликовi:
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
позицiй 8425 - 8430:
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8483
Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi
та колiнчастi) i кривошипи; корпуси
пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для
валів; зубчасті передачі та зубчасті
колеса зібрані з валами; кулькові або
роликовi гвинтовi передачi; коробки
передач та iншi варіатори швидкості,
включаючи гiдротрансформатори;
маховики та шкiви, включаючи
полiспасти; муфти та пристрої для
з’єднання валів (включаючи унiверсальнi
шарнiри):
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8504
Трансформатори електричнi, статичнi
перетворювачi електричнi (наприклад,
випрямлячi), котушки індуктивності та
дроселi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8505
Електромагнiти; магнiти постiйнi та
вироби, призначенi для перетворення на
постiйнi магнiти пiсля намагнiчування;
електромагнiтнi або з постiйними
магнiтами затискнi патрони, затискачі та
аналогічні пристрої для фiксацiї;
електромагнiтнi зчеплення, муфти та
гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi
головки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8506
Первинні елементи та первинні батареї:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8507
Акумулятори електричнi, включаючи
сепаратори для них, прямокутної (в тому
числі квадратної) або будь-якої iншої
форми:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8508
Пилососи
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
8509
Машини електромеханiчнi побутовi з
вмонтованими електродвигунами:
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8511
Електроприлади для запалювання або
пуску двигунiв внутрiшнього згоряння із
запаленням вiд iскри або компресiйним
методом (наприклад, магнетозапалювання, магнітоелектричні
генератори постійного струму, котушки
запалювання, свiчки запалювання або
розжарювання, стартери); генератори
(наприклад, постiйного та змiнного
струму) та переривники типу, що
використовується разом з такими
двигунами:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8514
Печi та камери промис-ловi або
лабораторнi, електричнi (включаючи
індукційні або діелект-ричні); iнше
промисло-ве або лабораторне обладнання
для термiчного оброблення матерiалiв,
індукційне або діелектричне:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8515
Машини та апарати для паяння або
зварювання з можливістю різання або без
нього, електричні (включаючи з
електричним нагрівом газу), лазерні або
іншого світлового чи фотонного
випромінювання, ультразвукові,
електронно-променеві, магнітноімпульсні або плазмоводугові;
електричнi машини та апарати для
гарячого напилення металiв або
металокерамiки:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8516
Електричні водо-нагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричнi
нагрівачі занурені; прилади електричнi
для обiгрiвання примiщень, ґрунту;
електронагрi-вальнi апарати перу-карськi
(наприклад, сушарки для волосся, бiгудi,
щипцi для гарячої завивки) або для
сушiння рук; праски електричнi; iншi
побутовi електронагрi-вальнi прилади;
елементи опору нагрiвальнi, крiм
включених до товарної позицiї 8545:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8518
Мiкрофони та підставки для них;
гучномовцi, вмонтованi або не
вмонтованi в корпус; навушники та
телефони головні, об’єднані чи не
об’єднані з мікрофоном, та комплекти,
які складаються з мікрофона та одного
чи більше гучномовця; пiдсилювачi
звукових частот електричнi; електричнi
звукопiдсилювальні комплекти:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
8528
Приймальна апаратура телевiзiйна,
поєднана чи не поєднана з радiомовним
приймачем або з пристроєм, який
записує чи вiдтворює звук або
зображення; вiдеомонiтори та
вiдеопроектори:
553.
554.
555.
556.
557.
558.
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8532
Конденсатори електричнi постiйнi,
змiннi або пiдстроювальнi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8533
Резистори електричнi (включаючи
реостати та потенцiометри), крiм
нагрiвальних елементiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8536
Електрична апаратура для комутації або
захисту електричних кіл чи для
приєднання до електричних кіл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
роз’єднувачi, перемикачi, реле,
запобiжники плавкі, гасники стрибків
напруги, шт.епсельнi вилки i розетки,
патрони для ламп, коробки з’єднання),
для напруги не бiльш як 1 000 В:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8541
Дiоди, транзистори та аналогiчнi
напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi
напiвпровiдниковi прилади, включаючи
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не
зiбранi у модуль, вмонтованi або не
вмонтованi у панель;
свiтловипромiнювальнi дiоди;
п’єзоелектричнi кристали, зiбранi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8542
Електроннi iнтегровані схеми та
електроннi мiкромодулі:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8544
Проводи iзольованi, кабелi (включаючи
емальовані чи анодовані), кабелi
(включаючи коаксiальнi) та iншi
iзольованi електричнi провiдники із
з’єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з
волокон з iндивiдуальними оболонками,
незалежно від того, зібрані вони чи ні з
електричними провідниками або
з’єднувальними пристроями:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8545
Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi,
вугiлля для ламп або гальва-нiчних
елементiв та iншi вироби з графiту чи
інших видiв вуглецю з металом або без
нього, що використовуються в
електротехнiці:
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8708
Частини та пристрої моторних
транспортних засобів товарних позицiй
8701 - 8705:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8714
Частини та пристрої для транспортних
засобiв товарних позицiй
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
8716
Причепи та напiвпричепи; iншi
несамохiднi транспортнi засоби; їх
частини:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9004
Окуляри, захисні окуляри та аналогічні
оптичні вироби, коригувальнi, захиснi
або iншi:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9010
Апаратура та обладнання для фото- або
кiнолабораторiй (включаючи апаратуру
для проектування або нанесення
зображення на сенсибілізовані поверхні
напiвпровiдникових матерiалiв), в
іншому місці цієї групи не зазначені;
негатоскопи; екрани проекцiйні:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9017
Iнструменти для креслення, розмiчання
або математичних розрахункiв (наприклад, машинки крес-лярськi, пантографи,
транспортири, набори креслярські,
логарифмічні лiнiйки, дискові
калькулятори); ручнi iнструменти для
вимiрювання лінійних розмірів
(наприклад, вимірювальні стрижні та
рулетки, мiкрометри, кронциркулі), в
іншому місці цієї групи не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9025
Ареометри та аналогiчнi занурювані
прилади, термометри, пiрометри,
барометри, гiгрометри та психрометри, iз
запи-сувальними пристроями або без
них, будь-які комбінації цих приладів:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
9028
Лiчильники подачі або виробництва газу,
рiдин чи електроенергiї, у тому числі
калібрувальні:
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
СХІДЕНЕРГО"
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9029
Лiчильники кількості обертiв, кiлькостi
продукцiї, таксометри, милеометри,
крокометри та подібні прилади;
спiдометри та тахометри, крiм
включених до товарної позицiї 9014 або
9015; стробоскопи:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9030
Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi
прилади і апаратура для вимiрювання або
контролю електричних величин, крiм
вимiрювальних приладiв товарної позицiї
9028; прилади та апаратура для
виявлення або вимiрювання альфа-, бета, гамма-, рентгенiвського, космiчного та
iнших iонiзуючих випромiнювань:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9305
Частини та приладдя виробiв товарних
позицiй 9301 - 9304:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9401
Меблi для сидiння (крiм включених до
товарної позицiї 9402), якi
перетворюються або не перетворюються
на лiжка, та їх частини:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9403
Іншi меблi та їх частини:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9405
Лампи та освітлювальне обладнання,
включаючи прожектори та їх части-ни, в
іншому місці не зазначені; свiтловi вивiски, свiтловi покаж-чики, табло з
назвою або адресою i подібні вироби, що
мають умон-товане джерело свiтла та їх
частини, в іншому місці не зазначені:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9603
Мiтли та щiтки (включаючи щітки, що є
частинами механізмів, приладів або
транспортних засобiв), щiтки ручнi
механiчнi без двигуна для прибирання
підлоги, швабри та вiнички з пiр’я для
змахування пилу; вузли та пучки готові
для виготовлення мітел або щiток;
подушечки та валики для фарбування;
шкребки з гумовою пластинкою (крім
гумових валиків):
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9604
Сита i решета ручнi
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9606
Ґудзики, кнопки та застібки, форми для
ґудзикiв та iншi частини цих виробів;
заготовки для ґудзикiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9608
Ручки кульковi; ручки i маркери з
наконечником з повстi та iншого
пористого матерiалу; авторучки
чорнильні, стилографи та iншi
авторучки; пера копiювальнi; олiвцi
механiчнi; тримачi для пір’я, тримачі для
ручок, тримачі для олівців та подібні
тримачі; частини цих виробів
(включаючи ковпачки та затискачі), крiм
виробiв товарної позицiї 9609:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9609
Олiвцi простi (крiм олiвцiв товарної
позицiї 9608), олiвцi кольоровi, пастелі,
грифелi для олiвцiв чи олiвцi вугiльні,
крейда для писання чи малювання та для
кравцiв:
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9610
Дошки грифельнi для писання чи
малювання, у рамках або без рамок
31831942
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СХІДЕНЕРГО"
91480, М. ЩАСТЯ
НОВОАЙДАРСЬ
КОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЙ
ОБЛАСТІ, ВУЛИ
ЦЯ ГАГАРІНА,
БУДИНОК 1«О»
9616
Аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні
розпи-лювачі, їх насадки та головки;
пушки і поду-шечки для пудрення або
накладення косметич-них чи туалетних
препаратів:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3802
Вугiлля активоване; продукцiя
мiнеральна природна активована; вугiлля
тваринного походження, включаючи
використане тваринне вугiлля:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
3803
Олiя талова, рафiнована або
нерафiнована:
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
37713861
37713861
ЦИТ"
А, 6
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3806
Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi;
спирт канiфольний та канiфольнi олiї;
смолянi залишки пiсля перегонки
(переплавленi смоли):
3808
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди,
гербiциди, засоби, що запобiгають
проростанню паросткiв, та регулятори
росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та
аналогiчнi засоби, поданi у формах чи
упаковках для роздрiбної торгiвлi або як
препарати, або у виглядi готових виробiв
(наприклад, стрiчки, обробленi сiркою,
ґноти, свiчки i папiр, липкий вiд мух):
3810
Засоби для травлення металевих
поверхонь; флюси та iншi допомiжнi
засоби для паяння або зварювання
металiв; пасти та порошки для паяння
або зварювання, що складаються з
металiв та iнших матерiалiв; матерiали,
якi використовують як осердя або
покриття для зварювальних електродiв,
стрижнiв та пруткiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3811
Антидетонатори, антиоксиданти,
iнгiбiтори смолоутворення, загусники,
антикорозiйнi препарати та iншi готовi
присадки, добавки для нафтопродуктiв
(включаючи бензин) або для iнших
рiдин, якi використовують з тiєю самою
метою, що i нафтопродукти:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3813
Сумiшi, препарати та заряди для
вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати
та бомби
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3814
Розчинники та розрiджувачi складнi
органiчнi, в iнших товарних позицiях не
зазначенi; готовi сумiшi для видалення
фарб або лакiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3816
Вогнетривкi цементи, розчини
будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi,
крiм продукцiї товарної позицiї 3801
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
3819
Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi
готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних
трансмiсiй, без вмiсту нафти або
нафтопродуктiв, одержаних iз
бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом
нафти чи нафтопродуктiв менш як 70
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
мас.%:
3820
Антифризнi препарати та готовi рiдкi
протиоблiднювальнi сумiшi:
3824
Готовi сполучнi сумiшi, якi
використовують у виробництвi ливарних
форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна
продукцiя та препарати хiмiчної або
сумiжних з нею галузей промисловостi
(включаючи препарати, що складаються
iз сумiшей природних продуктiв), в
iнших товарних позицiях не зазначенi:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3825
Залишкова продукцiя хiмiчної або
сумiжних з нею галузей промисловостi, в
iнших товарних позицiях не зазначена та
не включена; вiдходи мiського
господарства; шлам стiчних вод; iншi
вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї
групи:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3901
Полiмери етилену в первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3902
Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв
у первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3903
Полiмери стиролу у первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3904
Полiмери вiнiлхлориду або iнших
галогенованих олефiнiв у первинних
формах:
604.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3905
Полiмери вiнiлацетату або iнших
складних вiнiлових ефiрiв у первинних
формах; iншi вiнiловi полiмери у
первинних формах:
605.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
3906
Акриловi полiмери у первинних формах:
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3907
Полiацеталi, iншi простi полiефiри
(полiетери) та епоксиднi смоли, у
первинних формах; полiкарбонати,
алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри
та iншi складнi полiефiри (полiестери), у
первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3908
Полiамiди у первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3910
Силiкони у первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3912
Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у
первинних формах, не включенi до
iнших товарних позицiй:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3913
Полiмери природнi (наприклад, альгiнова
кислотa) та полiмери природнi
модифiкованi (наприклад, затвердiлi
протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi
натурального каучуку) у первинних
формах, не включенi до iнших товарних
позицiй:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3914
Смоли iонообмiннi, одержанi на основi
полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913,
у первинних формах
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3916
Моноволокна з максимальним
поперечним перетином бiльш як 1 мм
(мононитки), прутки, стрижнi та профiлi
фiгурнi з обробленою або необробленою
поверхнею, але без будь-якого iншого
оброблення, з полiмерних матерiалiв:
613.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3917
Труби, трубки i шланги та їх фiтинги
(наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз
пластмаси:
614.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
3918
Покриття пластмасовi для пiдлоги,
самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах
або пластинах; покриття пластмасовi для
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до
цiєї групи:
3919
Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та
iншi плоскi пластмасовi форми, з
пластмас самоклейнi, у рулонах або не у
рулонах:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3920
Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та
пластини з пластмаси, непористi,
неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та
не поєднанi подiбним способом з iншими
матерiалами:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3921
Iншi плити, листи, плiвки та смуги або
стрiчки з пластмаси:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3922
Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази
та їх сидiння i кришки для них, бачки
зливнi та аналогiчнi вироби санiтарнотехнiчного призначення з пластмас:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3923
Вироби з пластмаси для транспортування
та пакування товарiв; пробки, кришки,
ковпаки та iншi вироби з пластмаси для
герметизацiї, закупорювання:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3924
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi
або туалетнi вироби з пластмас:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3925
Вироби будiвельнi з пластмас, не
зазначенi в iншому мiсцi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3926
Iншi вироби з пластмас та вироби з
iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 3914:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
4005
Невулканiзованi гумовi сумiшi у
первинних формах або у виглядi пластин,
листiв, смужок або стрiчок:
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4006
Iншi форми (наприклад, прутки, трубки,
профiлi фасоннi) та вироби (наприклад,
диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4008
Пластини, листи, стрiчки, смужки,
прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої
гуми, крiм твердої гуми:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4009
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої
гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або
без фiтингiв (наприклад, патрубками,
колiнами, з'єднаннями):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4010
Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, або
бельтинг з вулканiзованої гуми:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4011
Шини та покришки пневматичнi гумовi
новi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4012
Шини та покришки пневматичнi гумовi,
вiдновленi або тi, що використовувалися;
масивнi шини (литi шини) або еластикшини (подушковi шини), шиннi
протектори, ободовi стрiчки, гумовi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4013
Камери гумовi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4015
Одяг та додатковi речi (включаючи
рукавички) з незатвердiлої
вулканiзованої гуми будь-якого
призначення:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
4016
Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм
твердої:
633.
634.
37713861
37713861
ЦИТ"
А, 6
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4801
Папiр газетний у рулонах або в аркушах
4802
Папiр та картон некрейдованi ґатункiв,
що використовуються для письма, друку
або iнших графiчних цiлей, та
неперфорованi карти i неперфорованi
паперовi стрiчки, в рулонах або
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу
товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та
картон ручного вiдливання:
4803
Паперовi туалетнi серветки або серветки
для обличчя, рушники або пелюшки,
скатертини та аналогiчнi види паперу
господарсько-побутового або санiтарногiгiєнiчного призначення, целюлозна
вата i полотно з целюлозних волокон,
крепованi або некрепованi, тисненi або
нетисненi, гофрованi або негофрованi,
перфорованi або неперфорованi, з
забарвленою або незабарвленою
поверхнею, надрукованi або
ненадрукованi, у рулонах або в аркушах:
4805
Iншi папiр та картон, некрейдованi, у
рулонах або в аркушах, не пiдданi
додатковому обробленню або обробленi,
як обумовлено примiткою 3 до цiєї
групи:
4806
Пергамент рослинний, жиронепроникний
папiр, калька i пергамiн та iнший
лощений папiр, прозорий або
напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:
4807
Папiр та картон багатошаровi
(виготовленi методом склеювання за
допомогою адгезиву плоских шарiв
паперу або картону), якi не мають
поверхневого покриття або просочення,
армованi або неармованi, у рулонах або в
аркушах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
639.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4808
Папiр та картон, гофрованi (обклеєнi або
не обклеєнi гладкими зовнiшнiми
аркушами), крепованi, тисненi або
перфорованi, у рулонах або в аркушах,
крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:
640.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
4809
Папiр копiювальний, самокопiювальний
та iнший копiювальний папiр або
перебивний папiр (включаючи покритий
635.
636.
637.
638.
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
або просочений папiр для трафаретiв,
копiювальних апаратiв або офсетних
пластин), надрукований або
ненадрукований, в рулонах або аркушах:
4810
Папiр та картон, покритi з одного або
двох бокiв каолiном (китайською
глиною) або iншими неорганiчними
речовинами, з використанням сполучної
речовини або без неї, та без будь-якого
iншого покриття, iз забарвленою або
незабарвленою поверхнею, з
декорованою або недекорованою
поверхнею, надрукованi або
ненадрукованi, у рулонах або в
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах, будь-якого розмiру:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4811
Папiр, картон, целюлозна вата та полотна
з целюлозних волокон, з покриттям,
просоченi, iз забарвленою або
декорованою поверхнею або
надрукованi, у рулонах або в
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах будь-якого розмiру, крiм
товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї
4803, 4809 або 4810:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4812
Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi,
з паперової маси
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4814
Шпалери та аналогiчнi настiннi
покриття; папiр прозорий для вiкон:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4816
Папiр копiювальний, самокопiювальний
та iнший копiювальний або перебивний
папiр (крiм паперу, включеного до
товарної позицiї 4809), трафарети для
копiювальних апаратiв та офсетнi
пластини з паперу, упакованi або не
упакованi у коробки:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4817
Конверти, листiвки, поштовi листiвки без
малюнкiв та поштовi картки, з паперу
або картону; коробки, сумки, пакувальнi
конверти та аналогiчнi вироби для
пакування з паперу або картону, що
мiстять набори паперового
канцелярського приладдя:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
4818
Папiр туалетний та аналогiчний папiр,
целюлозна вата або полотно з
целюлозних волокон господарськопобутового або санiтарно-гiгiєнiчного
призначення, у рулонах завширшки не
бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром
ЦИТ"
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
А, 6
або формою; носовики, серветки
косметичнi, рушники, скатертини та
столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки,
простирадла та iншi вироби
господарсько-побутового, санiтарногiгiєнiчного або медичного призначення,
предмети одягу з паперової маси, паперу,
целюлозної вати або полотна з
целюлозного волокна:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4820
Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi
книги, записнi книжки, книжки для
замовлень, книжки для квитанцiй,
блокноти для листiв, книжки-пам'ятки
для нотаток, щоденники та аналогiчнi
вироби, зошити, блокноти з
промокальним папером, знiмнi
переплетiння (для вiдривних аркушiв або
iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi
дiловi бланки, поаркушно прокладенi
копiювальнi набори та iншi канцелярськi
товари з паперу та картону; альбоми для
зразкiв або колекцiй та обкладинки для
книжок з паперу або картону:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4821
Етикетки та ярлики з паперу або картону
будь-якi, надрукованi або ненадрукованi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4823
Iншi папiр та картон, целюлозна вата i
полотна з целюлозних волокон розрiзанi
за певною формою (або розмiрами); iншi
вироби з паперової маси, паперу,
картону, целюлозної вати або полотен з
целюлозних волокон:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4901
Друкованi книги, книжки, брошури,
листiвки та аналогiчнi друкованi
матерiали, зброшурованi або у виглядi
окремих аркушiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4902
Газети, журнали та iншi перiодичнi
видання, iлюстрованi або неiлюстрованi,
з вмiстом або без вмiсту рекламних
матерiалiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4904
Ноти, друкованi або рукописнi,
оправленi або неоправленi, iлюстрованi
або неiлюстрованi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
4906
Плани та креслення для архiтектурних,
iнженерних, промислових, комерцiйних,
топографiчних або аналогiчних цiлей, якi
є оригiналами, виконаними вiд руки;
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
тексти рукописнi; фоторепродукцiї на
сенсибiлiзованому паперi та копiї,
виконанi за допомогою копiювального
паперу, зазначених вище товарiв
4907
Поштовi марки, гербовi марки або
аналогiчнi марки, непогашенi, поточного
або нового випуску в державi, в якiй
вони мають або будуть мати визначену
номiнальну вартiсть; гербовий папiр;
банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї
та аналогiчнi види цiнних паперiв:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4909
Поштовi листiвки (поштовi картки)
друкованi або iлюстрованi; друкованi
листiвки з надрукованими вiтаннями,
оголошеннями або повiдомленнями,
iлюстрованi або неiлюстрованi, з
конвертами або без конвертiв, з
прикрасами або без прикрас
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4910
Друкованi календарi рiзноманiтнi,
включаючи вiдривнi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4911
Iнша друкована продукцiя, включаючи
друкованi репродукцiї та фотографiї:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5601
Вата з текстильних матерiалiв та вироби
з неї; текстильнi волокна завдовжки не
бiльш як 5 мм (пух), текстильний пил i
вузлики:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5602
Фетр i повсть, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, дубльованi або недубльованi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5603
Матерiали нетканi, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, дубльованi або недубльованi:
662.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5604
Гумовi нитки та корд, з текстильним
покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi
нитки та нитки подiбної форми товарної
позицiї 5404 або 5405, просоченi, з
покриттям або в оболонцi, з гуми чи
пластмаси:
663.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
5607
Шпагат, мотузки, канати i троси,
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
сплетенi чи несплетенi, в обплетеннi або
не в обплетеннi, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, в оболонцi або без оболонки, з
гуми чи пластмаси:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5608
Сiтки плетенi iз шпагату, мотузок або
канатiв; готовi сiтки рибальськi та iншi
готовi сiтки з текстильних матерiалiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5701
Вузликовi килими та iншi текстильнi
покриття для пiдлоги, готовi або неготовi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5702
Килими та iншi текстильнi покриття для
пiдлоги, тканi, нетафтинговi або
нефлокованi, готовi або неготовi,
включаючи "кiлiм", "сумах", "керманi" та
подiбнi килими ручної роботи:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5703
Килими та iншi текстильнi покриття для
пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5704
Килими та iншi текстильнi покриття для
пiдлоги з повстi, нетафтинговi,
нефлокованi, готовi або неготовi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5705
Iншi килими та iншi текстильнi покриття
для пiдлоги, готовi або неготовi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5807
Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби
з текстильних матерiалiв у куску, у
виглядi стрiчок чи розрiзанi за формою
або розмiром, але не вишитi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2501
Сiль (включаючи столову i
денатуровану) та хлорид натрiю чистий,
розчиненi або не розчиненi у водi, або тi,
що мiстять або не мiстять домiшки
речовин, якi запобiгають агломерацiї чи
перешкоджають злипанню частинок (що
забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i
плиннiсть рiдких); вода морська
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2503
Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої,
осадженої та колоїдної
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2504
Графiт природний
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2505
Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або
незабарвленi, крiм металоносних пiскiв
групи
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2508
Iншi глини (крiм спучених глин товарної
позицiї 6806), андалузит, кiанiт i
силiманiт, кальцинованi або
некальцинованi; мулiт; землi шамотнi
або динасовi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2509
Крейда
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2510
Фосфати кальцiю природнi (фосфорити),
фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi
та крейда фосфатна
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2513
Пемза; наждак; корунд природний,
гранат природний та iншi природнi
абразивнi матерiали, термiчно обробленi
або необробленi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2515
Мармур, травертин, або вапняковий туф,
екаусин та iншi вапняки для монументiв
чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або
бiльше, та алебастр, начорно обробленi
або необробленi, розпилянi або
нерозпилянi чи роздiленi iншим
способом на блоки або плити
прямокутної чи квадратної форми
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
2516
Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi
каменi для монументiв чи будiвництва,
начорно обробленi або необробленi,
розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi
iншим способом на блоки або плити
ЦИТ"
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
А, 6
прямокутної чи квадратної форми
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2517
Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене
камiння, що, як правило,
використовується як наповнювач для
бетону чи баласт для мостiння шосейних
дорiг i залiзничних колiй, або як iншi
види баласту, галька та гравiй, термiчно
обробленi або необробленi; макадам
(дорожнє покриття) iз шлаку, окалини
або аналогiчних промислових вiдходiв, iз
вмiстом або без вмiсту матерiалiв,
зазначених на початку цiєї товарної
позицiї; гудронований макадам, гранули,
дрiбняк i порошок з каменю товарної
позицiї 2515 або 2516, термiчно
обробленi або необробленi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2519
Карбонат магнiю природний (магнезит);
магнезiя плавлена; магнезiя випалена
(спечена) iз вмiстом або без вмiсту
невеликої кiлькостi iнших оксидiв,
доданих перед спiканням; iншi оксиди
магнiю, з домiшками або без домiшок
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2520
Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi
кальцинованого гiпсу або сульфату
кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз
вмiстом або без вмiсту невеликої
кiлькостi прискорювачiв чи
уповiльнювачiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2521
Флюс вапняковий; вапняк та iнший
вапняковий камiнь, що використовують
для виготовлення вапна або цементу
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2522
Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне,
крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю,
зазначених у товарнiй позицiї 2825
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2523
Портландцемент, глиноземистий цемент,
цемент шлаковий, сульфатостiйкий
цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи,
забарвленi або незабарвленi, готовi чи у
виглядi клiнкерiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2524
Азбест
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
2525
Слюда, включаючи розщеплену на
пластини чи луски неправильної форми;
вiдходи слюди
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2530
Мiнеральнi речовини, не включенi до
iнших товарних позицiй
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2601
Руди та концентрати залiзнi, включаючи
випалений пiрит
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2617
Iншi руди та концентрати
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2618
Шлак гранульований (шлаковий пiсок),
що утворюється на стадiї виробництва
чорних металiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2706
Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або
торф'янi та iншi мiнеральнi смоли,
зневодненi або незневодненi, i продукти
часткової дистиляцiї, включаючи
"вiдновленi" смоли
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2707
Масла та iншi продукти
високотемпературної перегонки
кам'яновугiльних смол; аналогiчнi
продукти, в яких ароматичнi складовi
переважають за масою неароматичнi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2708
Пек або кокс пековий, одержаний iз
кам'яновугiльної смоли або з iнших
мiнеральних смол
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2711
Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в
газоподiбному станi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
2714
Бiтум i асфальт, природнi; сланцi
бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi;
асфальти й асфальтовi породи
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2715
Сумiшi бiтумiнознi на основi природного
асфальту або природного бiтуму,
нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи
пеку мiнеральних смол (наприклад,
бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi
для дорожнього покриття)
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2801
Фтор, хлор, бром i йод
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2802
Сiрка колоїдна.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2804
Водень, iнертнi гази та iншi неметали:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2805
Лужнi або лужноземельнi метали;
рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй,
у чистому виглядi, у сумiшах або
сплавах; ртуть
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2806
Водень хлористий (соляна кислота);
хлорсульфонова кислота
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2807
Сiрчана кислота; олеум
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2808
Кислоти сульфоазотнi.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2809
Кислоти полiфосфорнi.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
2810
Оксиди бору; борнi кислоти
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2811
оксиди вуглецю, цiанiд водню (цiанистий
водень), гримуча, iзоцiанова, тiоцiанова
кислоти та iншi простi або комплекснi
цiановi кислоти
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2812
галогенiдоксиди вуглецю
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2813
дисульфiд вуглецю
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2814
Амiак, безводний або у водному розчинi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2815
Гiдроксид натрiю (каустична сода);
гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди
натрiю чи калiю
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2816
Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди,
гiдроксиди та пероксиди стронцiю або
барiю
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2817
Оксид цинку; пероксид цинку
715.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2819
Оксиди та гiдроксиди хрому
716.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
2820
Оксиди марганцю
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2821
Фарби землянi (барвники мiнеральнi), що
мiстять 70 мас. % або бiльше хiмiчно
зв'язаного залiза в перерахунку на Fe2O3.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2822
Оксиди кобальту технiчнi.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2824
Сурик свинцевий (червоний та
оранжевий).
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2825
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх
неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi
основи; iншi оксиди, гiдроксиди та
пероксиди металiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2826
Фториди; фторосилiкати,
фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi
фтору
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2827
Хлориди, хлорид оксиди та хлорид
гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди;
йодиди та йодид оксиди
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2828
Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю
технiчний; хлорити; гiпобромiти
724.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2829
Хлорати та перхлорати; бромати та
пербромати; йодати та перйодати
725.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
2830
Полiсульфiди.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2831
Дитiонiти та сульфоксилати,
стабiлiзованi органiчними речовинами.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2833
Сульфати; галуни; пероксосульфати
(персульфати
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2834
Нiтрити; нiтрати
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2835
Полiфосфати.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2836
Карбонати та пероксокарбонати
неорганiчних основ.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2837
Цiанiди, оксид цiанiди (оксидцiанiди) та
цiанiди комплекснi (гексацiаноферати
(II), гексацiаноферати (III),
нiтрозилпентацiаноферати (II),
нiтрозилпентацiаноферати (III),
цiаноманганати, цiанокадмати,
цiанохромати, цiанокобальтати,
цiанониколати, цiанокупрати,
цiаномеркурати i т.д.) неорганiчних
основ.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2839
Силiкати лужних металiв технiчнi.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
2840
Борати; пероксоборати (перборати):
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
2841
Солi оксометалевих або
пероксометалевих кислот
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2842
тiокарбонати, селенокарбонати,
телурокарбонати, селеноцiанати,
телуроцiанати,
тетратiоцiанатодiамiнохромати
(рейнекати) та iншi комплекснi цiанати
неорганiчних основ
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2846
Сполуки, органiчнi або неорганiчнi,
рiдкiсноземельних металiв, iтрiю чи
скандiю або сумiшей цих металiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2847
пероксид водню, отвердний сечовиною
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2848
Фосфiди з визначеним або не визначеним
хiмiчним складом, крiм ферофосфорних
сполук
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2849
Карбiди (бiнарнi карбiди, борокарбiди,
карбонiтриди i т.п.), крiм карбiдiв водню
(вуглеводнiв).
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2852
Неорганiчнi та органiчнi сполуки ртутi
визначеного чи невизначеного хiмiчного
складу, крiм амальгам.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2853
оксисульфiд вуглецю,
тiокарбонiлгалогенiди, цiан,
цiангалогенiди, цiанамiд та їх
металопохiднi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2901
Вуглеводнi ациклiчнi
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2902
Вуглеводнi циклiчнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2903
Галогенованi похiднi вуглеводнiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2904
Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi вуглеводнiв, галогенованi або
негалогенованi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2907
Феноли; фенолоспирти
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2908
Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або
нiтрозованi похiднi фенолiв або
фенолоспиртiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2909
Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли,
ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв,
пероксиди простих ефiрiв, пероксиди
кетонiв (визначеного або не визначеного
хiмiчного складу) та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2914
Кетони та хiнони, до складу яких
входить або не входить iнша кисневмiсна
функцiональна група, та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2915
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
насиченi та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2916
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
ненасиченi, кислоти циклiчнi
монокарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
2917
Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
2918
Кислоти карбоновi, до складу яких
входить додаткова кисневмiсна
функцiональна група, та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
2920
Складнi ефiри iнших неорганiчних
кислот неметалiв (за винятком складних
ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх
солi; їх галогенованi, сульфованi,
нiтрованi або нiтрозованi похiднi
2924
Сполуки, що мiстять функцiональну
карбоксимiдну групу; сполуки
вуглекислоти, що мiстять функцiональну
амiдну групу
3203
Барвники рослинного або тваринного
походження (включаючи барвнi
екстракти, за винятком тваринного
вугiлля) визначеного або не визначеного
хiмiчного складу; препарати, зазначенi у
примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з
барвникiв рослинного або тваринного
походження:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3204
Органiчнi синтетичнi барвники
визначеного або не визначеного
хiмiчного складу; препарати, зазначенi у
примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на
основi органiчних синтетичних
барвникiв; органiчнi синтетичнi
продукти видiв, якi використовують як
флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати
або як люмiнофори, визначеного або не
визначеного хiмiчного складу:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3205
Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у
примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на
основi цих лакiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
3206
Iншi барвниковi матерiали; препарати,
зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що
вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних
позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi
продукти видiв, якi використовують як
люмiнофори, з визначеним або не
ЦИТ"
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
А, 6
визначеним хiмiчним складом
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3207
Готовi пiгменти, готовi речовиниглушники для скла та готовi барвники,
склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби
(шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини
та аналогiчнi препарати видiв, якi
використовують для виробництва
керамiки, емалевих та скляних виробiв;
склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi
порошку, гранул або пластiвцiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3208
Фарби та лаки (включаючи емалi та
полiтури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, диспергованi або
розчиненi у неводному середовищi;
розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї
групи:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3209
Фарби та лаки (включаючи емалi та
полiтури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, диспергованi або
розчиненi у водному середовищi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3210
Iншi фарби та лаки (включаючи емалi,
полiтури та клейовi фарби); готовi воднi
пiгменти, якi використовують для
остаточної обробки шкiри:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3211
Готовi сикативи
3212
Пiгменти (включаючи металевi порошки
та металевi пластiвцi), диспергованi у
неводних середовищах, у виглядi рiдини,
пасти або густої маси, видiв, якi
використовують для виробництва фарб
(включаючи емалi); фольга для тиснення;
фарбувальнi матерiали та iншi барвники,
розфасованi у форми або упаковки для
роздрiбної торгiвлi:
3213
Фарби художнi всiх видiв (для живопису,
навчання, оформлення вивiсок,
модифiкованi тональнi фарби, фарби для
дозвiлля тощо) у таблетках, тюбиках,
баночках, пляшках, лотках тощо:
3214
Замазки для скла, садовi замазки,
цементи смолянi, замазки (для
ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки
для малярних робiт; невогнетривкi
сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв,
внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
768.
769.
770.
771.
772.
773.
ЦИТ"
А, 6
тощо
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3215
Фарба друкарська, чорнило та туш для
писання, малювання або креслення та
iншi чорнило i туш, концентрованi або
неконцентрованi, у твердому станi або нi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3305
Засоби для догляду за волоссям:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3306
Засоби для гiгiєни порожнини рота або
зубiв, включаючи порошки та пасти для
зубних протезiв; нитки, що
використовуються для очищення
промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi
нитки), упакованi для роздрiбної
торгiвлi:
3401
Мило; поверхнево-активнi органiчнi
речовини та мийнi засоби, якi
застосовуються як мило, у формi брускiв,
брикетiв або фiгурних формованих
виробiв з вмiстом або без вмiсту мила;
поверхнево-активнi органiчнi речовини
та засоби для миття шкiри у виглядi
рiдини або крему, розфасованi для
роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не
мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та
нетканi матерiали, просоченi або покритi
(частково або повнiстю) милом чи
детергентом:
3402
Поверхнево-активнi органiчнi речовини
(крiм мила); поверхнево-активнi
препарати, засоби для прання, миття
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та
засоби для чищення iз вмiстом або без
вмiсту мила (крiм засобiв, включених до
товарної позицiї 3401):
3403
Мастильнi матерiали (включаючи
мастильно-охолоджувальнi емульсiї для
рiзальних iнструментiв, засоби для
полегшення вигвинчування болтiв або
гайок, засоби для видалення iржi або
антикорозiйнi засоби та засоби для
полегшення видалення з форм виробiв,
виготовленi на основi мастильних
матерiалiв), а також засоби, якi
використовують для масляної або
жирової обробки текстильних матерiалiв,
шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм
засобiв, що мiстять як основний
компонент 70 мас.% або бiльше нафти
або нафтопродуктiв, одержаних з
бiтумiнозних мiнералiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3404
Воски штучнi та готовi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3405
Вакси та креми для чищення взуття,
мастики, полiрувальнi засоби для
догляду за меблями, пiдлогою, кузовами
транспортних засобiв, склом або
металом, пасти для чищення, порошки та
аналогiчнi засоби (у тому числi папiр,
вата, повсть, фетр, нетканi матерiали,
пластмаси або гума пориста, просоченi
або вкритi цими речовинами), за
винятком воскiв товарної позицiї 3404:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3406
Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi,
сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та
аналогiчнi вироби
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4403
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою
або невидаленою корою або заболонню,
або начорно брусованi або небрусованi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4404
Деревина бондарна; колоди колотi; палi,
кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не
розпилянi уздовж; лiсоматерiали,
начорно обтесанi, але не обточенi, не
вигнутi або не обробленi iншим
способом, що використовуються для
виробництва цiпкiв, парасольок, ручок
для iнструментiв або подiбних виробiв;
деревина лущена та аналогiчна:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4406
Шпали дерев'янi для залiзничних або
трамвайних колiй:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4407
Лiсоматерiали розпилянi або розколотi
уздовж, роздiленi на шари або лущенi,
струганi або неструганi, шлiфованi або
нешлiфованi, якi мають або не мають
торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6
мм:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4408
Листи для облицювання (включаючи
листи, отриманi роздiленням шаруватої
деревини), листи для клеєної фанери або
для подiбної шаруватої деревини та iншi
лiсоматерiали, розпилянi уздовж,
роздiленi на шари або лущенi, струганi
або неструганi, шлiфованi або
нешлiфованi, що мають або не мають
торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як
6 мм:
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
4409
Пилопродукцiя з деревини (включаючи
дощечки та фриз для паркетного
покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi
профiльованого погонажу (з гребенями,
пазами, шпунтованi, iз стесаними
краями, з'єднанням у виглядi
напiвкруглого калювання, фасоннi,
закругленi тощо) уздовж будь-яких країв
чи площин, струганi або неструганi,
шлiфованi або нешлiфованi, що мають
або не мають торцевi з'єднання:
4410
Плити деревостружковi, плити з
орiєнтованою стружкою (OSB) або
аналогiчнi плити (наприклад вафельнi
плити) з деревини або з iнших
здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або
не просоченi смолами або iншими
органiчними зв'язувальними речовинами:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4411
Плити деревоволокнистi з деревини або з
iнших здерев'янiлих матерiалiв з
додаванням або без додавання смол або
iнших органiчних зв'язувальних речовин:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4412
Фанера клеєна, панелi фанерованi та
аналогiчнi матерiали з шаруватої
деревини:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4413
Деревина пресована у виглядi блокiв,
плит, брускiв або профiльованих форм
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4414
Рами дерев'янi для картин, фотографiй,
дзеркал тощо:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4415
Ящики, коробки, пакувальнi корзини,
барабани та аналогiчна тара з деревини;
дерев'янi барабани (котушки) для
кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та
iншi дерев'янi завантажувальнi щити;
обичайки дерев'янi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
4416
Бочки, барила, чани, дiжки та iншi
бондарнi вироби та їх частини з
деревини, включаючи клепку
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
4417
Iнструменти, оправи та ручки для
iнструментiв з деревини, дерев'янi
частини та ручки для мiтел або щiток;
шевськi колодки та розтяжки для взуття
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4418
Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi
деталi, включаючи пористi дерев'янi
панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i
дранку для покрiвель:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4419
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
дерев'янi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4420
Вироби дерев'янi мозаїчнi та
iнкрустованi; шкатулки та коробки для
ювелiрних або ножових виробiв та
аналогiчнi вироби, дерев'янi; статуетки та
iншi декоративнi вироби, дерев'янi;
предмети меблiв, що не належать до
групи 94:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4421
Iншi вироби з дерева:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4504
Корок агломерований, пресований (з
використанням сполучних речовин або
без них) i вироби з нього:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5208
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85
мас.% або бiльше, з поверхневою
щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5209
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85
мас.% або бiльше, з поверхневою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
5210
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни
менш як 85 мас.%, змiшанi головним
чином або винятково з синтетичними чи
штучними волокнами, з поверхневою
щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5211
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни
менш як 85 мас.%, змiшанi головним
чином або винятково iз синтетичними чи
штучними волокнами, з поверхневою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5212
Iншi тканини бавовнянi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5309
Тканини з льону:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5904
Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за
формою; матерiали для покриття
пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi
або нерозрiзанi за формою:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5905
Настiннi покриття з текстильних
матерiалiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5909
Шланги для насосiв та подiбнi шланги з
текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з
обшивкою, з пристроями з iнших
матерiалiв або без них:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
5910
Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи
бельтинг з текстильного матерiалу,
просоченi або непросоченi, з покриттям
або без нього, дубльованi або
недубльованi пластмасами або армованi
металом чи iншими матерiалами
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6101
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби, трикотажнi,
для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв
товарної позицiї 6103:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6102
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби, трикотажнi,
для жiнок або дiвчат, крiм виробiв
товарної позицiї 6104:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
6103
Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери,
штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi
та шорти (крiм купальних), трикотажнi,
для чоловiкiв або хлопцiв:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6104
Костюми, комплекти, жакети, блейзери,
сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони з шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), трикотажнi, для
жiнок або дiвчат:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6105
Сорочки та сорочки з короткими
рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або
хлопцiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6106
Блузки, сорочки та сорочки з короткими
рукавами, трикотажнi, для жiнок або
дiвчат:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6107
Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами,
халати купальнi, домашнi халати та
аналогiчнi вироби, трикотажнi, для
чоловiкiв або хлопцiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6108
Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi
сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi
халати, домашнi халати та аналогiчнi
вироби, трикотажнi, для жiнок або
дiвчат:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6109
Футболки, майки та iнша натiльна
бiлизна, трикотажнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6110
Светри, пуловери, джемпери, кардигани,
жилети та подiбнi вироби, трикотажнi:
816.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6111
Одяг дитячий та додатковi речi до одягу,
трикотажнi:
817.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
6112
Костюми спортивнi, лижнi, костюми та
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6113
Одяг з трикотажного полотна товарних
позицiй 5903, 5906 або 5907:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6114
Iнший одяг трикотажний:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6115
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i
пiдслiдники та iншi панчiшношкарпетковi вироби, включаючи
компресiйнi панчiшно-шкарпетковi
вироби (наприклад панчохи для хворих з
варикозним розширенням вен) та взуття
без пiдошов, трикотажнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6116
Рукавички, мiтенки, рукавицi,
трикотажнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6117
Iншi готовi додатковi речi до одягу,
трикотажнi; частини одягу або
додаткових речей до одягу, трикотажнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6201
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм
виробiв товарної позицiї 6203:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6202
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби для жiнок або
дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї
6204
825.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6203
Костюми, комплекти, пiджаки, штани,
комбiнезони iз шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для чоловiкiв
або хлопцiв:
826.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
6204
Костюми, комплекти, жакети, сукнi,
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
плавки купальнi, трикотажнi:
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6205
Сорочки та сорочки з короткими
рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6206
Блузки, сорочки та сорочки з короткими
рукавами, для жiнок або дiвчат:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6207
Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi,
пiжами, халати купальнi, домашнi халати
та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або
хлопцiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6208
Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi
спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами,
пеньюари, халати купальнi, домашнi
халати та аналогiчнi вироби, для жiнок
або дiвчат:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6209
Дитячий одяг та додатковi речi до одягу:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6210
Одяг, виготовлений з матерiалiв
товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906
або 5907:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6211
Костюми спортивнi, лижнi, костюми та
плавки купальнi; iнший одяг:
834.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6216
Рукавички, мiтенки та рукавицi
835.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
6217
Iншi готовi додатковi речi до одягу;
частини одягу або додаткових речей до
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони iз шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для жiнок або
дiвчат
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6301
Ковдри та пледи дорожнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6302
Бiлизна постiльна, столова, туалетна або
кухонна
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6303
Фiранки, гардини та внутрiшнi штори;
ламбрекени або запони для лiжок:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6304
Iншi вироби для меблювання, крiм
виробiв товарної позицiї 9404:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6305
Мiшки та пакети пакувальнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6306
Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила
для човнiв, серфiнгiв або сухопутних
транспортних засобiв; спорядження для
кемпiнгiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6307
Iншi готовi вироби, включаючи викройки
одягу:
843.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6308
Набори, що складаються з кускiв
тканини та ниток, з додатковими речами
або без них, для виготовлення килимiв,
гобеленiв, вишитих скатертин або
серветок чи аналогiчних текстильних
виробiв, упакованi для роздрiбної
торгiвлi
844.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
6309
Одяг та iншi вироби, що
використовувалися:
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
одягу, крiм виробiв товарної позицiї
6212:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
6310
Ганчiр'я, що використовувалось або нове,
рештки мотузок, канатiв i тросiв та
вироби з мотузок, канатiв або тросiв, з
текстильних матерiалiв, що
використовувалися:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6401
Водонепроникне взуття з пiдошвою i
верхом з гуми або пластмаси, який не
прикрiплюється до пiдошви i не
з'єднується з нею нi нитковим, нi
шпильковим, нi гвiздковим, нi
гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним
способом:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6402
Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з
гуми або пластмаси:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6403
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної чи композицiйної шкiри та з
верхом з натуральної шкiри:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6404
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної або композицiйної шкiри та
з верхом з текстильних матерiалiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6405
Iнше взуття:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6406
Частини взуття (включаючи верх взуття з
прикрiпленою або неприкрiпленою
внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки,
устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi;
гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх
частини:
852.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6501
Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки
та ковпаки, неформованi, без полiв;
плоскi та цилiндричнi заготiвки
(включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру
853.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
6505
Капелюхи та iншi головнi убори
трикотажнi машинного або ручного
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
в'язання, або виготовленi з одного
суцiльного полотнища (але не iз смужок)
з мережива, фетру або iншого
текстильного матерiалу, з пiдкладкою
або без пiдкладки, з оздобленням або без
оздоблення; сiтки для волосся з будьяких матерiалiв, з пiдкладкою або без
пiдкладки, з оздобленням або без
оздоблення:
6506
Iншi головнi убори та капелюхи, з
пiдкладкою або без пiдкладки, з
оздобленням або без оздоблення:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6507
Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли,
основи, каркаси для капелюхiв, козирки
та зав'язки для головних уборiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6601
Парасольки та парасольки вiд сонця
(включаючи парасольки-палицi, садовi
парасольки та подiбнi парасольки):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6702
Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини;
вироби iз штучних квiтiв, листя або
плодiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6801
Брущатка, бордюрний камiнь та плити
для брукування з природного каменю
(крiм сланцю)
6802
Оброблений камiнь (крiм сланцю) для
пам'ятникiв або будiвництва та вироби з
цього каменю, за винятком виробiв
товарної позицiї 6801; кубики для
мозаїки та аналогiчнi вироби з
природного каменю (включаючи
сланець), на основi або без неї; гранули,
кришка та порошок природного каменю
(включаючи сланець), штучно
забарвленi:
6804
Жорна, каменi точильнi, круги
шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без
каркасу, призначенi для шлiфування,
заточування, подрiбнення, полiрування,
розрiзування або розпилювання, каменi
для ручного точiння або полiрування та
їх частини з природного каменю, з
агломерованих натуральних або штучних
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з
частинами з iнших матерiалiв або без
них:
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6805
Порошок або зерно абразивнi, натуральнi
або штучнi на текстильнiй, паперовiй,
картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй
або зшитiй чи обробленiй iншим
способом для одержання певної форми,
або яка необроблена:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6806
Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i
аналогiчнi види мiнеральної вати;
вiдшарований вермикулiт, спученi глини,
спiнений шлак та аналогiчнi спученi
мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з
теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або
звукопоглинальних матерiалiв, крiм
виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або
групи 69:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6807
Вироби з асфальту або аналогiчних
матерiалiв (наприклад, з нафтового
бiтуму або кам'яновугiльного пеку):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6808
Панелi, плити, плитки, блоки та
аналогiчнi вироби з рослинних волокон,
соломи або стружки, трiски, частинок,
тирси тощо, агломерованi з цементом,
гiпсом або iншими мiнеральними
речовинами
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6809
Вироби з гiпсу або сумiшей на основi
гiпсу:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6810
Вироби з цементу, бетону або штучного
каменю, армованi чи неармованi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6811
Вироби з азбестоцементу, з цементу з
волокнами целюлози або з аналогiчних
матерiалiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6812
Волокно азбестове оброблене; сумiшi на
основi азбесту або азбесту та карбонату
магнiю; вироби з цих сумiшей або з
азбесту (наприклад, нитки, тканини,
одяг, головнi убори, взуття, прокладки),
армованi або неармованi, крiм виробiв
товарної позицiї 6811 або 6813:
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
6813
Фрикцiйнi матерiали та вироби з них
(наприклад, пластини, рулони, стрiчки,
сегменти, диски, шайби, прокладки),
немонтованi, для гальм, зчеплення або
будь-яких пристроїв на основi азбесту,
iнших мiнеральних речовин або
целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi
з текстилем або iншими матерiалами або
без них:
6814
Слюда оброблена та вироби з неї,
включаючи агломеровану або
регенеровану слюду на паперовiй,
картоннiй чи iншiй основi або без неї:
6815
Вироби з каменю або iнших мiнеральних
речовин (включаючи вуглецевi волокна,
вироби з цих матерiалiв i торфу), в
iншому мiсцi не зазначенi:
6901
Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi
вироби з кремнеземистого кам'яного
борошна (наприклад, з кiзельгуру,
триполiту або дiатомiту) або з
аналогiчних кремнеземистих порiд
6902
Цегла вогнетривка, блоки, плитки та
аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi
будiвельнi матерiали, крiм виробiв з
кремнеземистого кам'яного борошна або
з аналогiчних кремнеземистих порiд:
6903
Iншi вироби з вогнетривкої керамiки
(наприклад, реторти, тиглi, муфелi,
насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi
чашки, труби, трубки, кожухи, прутки,
стрижнi), крiм виробiв з
кремнеземистого кам'яного борошна або
аналогiчних кремнеземистих порiд:
6904
Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги,
плитки несучi або облицьовувальнi та
аналогiчнi вироби з керамiки:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6905
Черепиця дахова, складовi частини
димарiв, дефлектори, оздоби
архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi
вироби:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
6906
Труби керамiчнi, трубопроводи
iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
878.
879.
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6907
Плитка та плити для мостiння i покриття
пiдлоги, печей, камiнiв або стiн,
керамiчнi неглазурованi; кубики
керамiчнi неглазурованi для мозаїки та
аналогiчнi вироби, на основi i без неї:
6908
Плитка для мостiння, облицювальна для
пiдлоги, печей, камiнiв чи стiн керамiчна
глазурована; кубики керамiчнi
глазурованi для мозаїчних робiт та
аналогiчнi вироби, на основi або без неї:
6909
Посуд та вироби керамiчнi для
лабораторного, хiмiчного або iншого
технiчного застосування; керамiчнi
жолоби, чани та аналогiчнi ємностi,
використовуванi в сiльському
господарствi; керамiчнi глечики, баки та
аналогiчнi вироби, використовуванi для
транспортування або упаковування
товарiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6910
Раковини, умивальники, консолi
раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi
бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарнотехнiчнi вироби, з керамiки:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6911
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
iншi господарськi i туалетнi вироби, з
фарфору:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6912
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
iншi господарськi i туалетнi вироби, з
керамiки, крiм фарфорових:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6913
Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi
вироби:
885.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
6914
Iншi керамiчнi вироби:
886.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
7010
Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики,
банки, ампули та iншi ємностi, склянi для
880.
881.
882.
883.
884.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
транспортування або упаковування
товарiв; банки склянi для консервування;
пробки, кришки та iншi засоби для
закупорювання, склянi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7011
Колби iз скла (включаючи балони i
трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла,
без фiтингiв, для електричних ламп,
електронно-променевих трубок або
аналогiчних виробiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7013
Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi,
канцелярське приладдя, вироби для
оздоблення житла або аналогiчних цiлей,
крiм виробiв товарної позицiї 7010 або
7018:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7015
Скло для годинникiв та аналогiчне скло,
скло для окулярiв, звичайних або тих, що
коригують зiр, опуклi, центрованi,
увiгнутi тощо, оптично не обробленi;
склянi порожнистi сфери та їх сегменти
для виготовлення такого скла:
7016
Блоки для мостiння (брукування),
плитка, цегла, кахлi, черепиця та iншi
вироби з пресованого або литого скла,
армованi або неармованi, для
будiвництва; кубики, квадратики та iншi
невеликi склянi форми, на основi чи без
неї, для мозаїк або аналогiчних
оздоблень; вiтражi та подiбнi вироби;
скло пористе або пiноскло у блоках,
панелях, пластинах тощо:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7017
Посуд скляний для лабораторних,
гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей,
градуйований або неградуйований,
калiбрований або некалiбрований:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7019
Скловолокно (включаючи скловату) та
вироби з нього (наприклад, нитки,
тканини):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7201
Чавун переробний та чавун дзеркальний
у чушках, болванках або iнших
первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
7202
Феросплави:
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7203
Продукти прямого вiдновлення залiзної
руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у
шматках, котунах або подiбних формах;
залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за
масою 99,94 % у шматках, котунах або
подiбних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7204
Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки
чорних металiв для переплавлення
(шихтовi зливки):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7206
Вуглецева сталь у зливках або iнших
первинних формах (крiм залiза товарної
позицiї 7203):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7207
Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7208
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
гарячекатаний, неплакований, без
гальванiчного чи iншого покриття:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7209
Плоский прокат з вуглецевої сталi,
завширшки 600 мм або бiльше,
холоднокатаний (обтиснений у
холодному станi), неплакований, без
гальванiчного або iншого покриття:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7210
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
плакований, з гальванiчним або iншим
покриттям:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7211
Прокат плоский з вуглецевої сталi,
завширшки менш як 600 мм,
неплакований, без гальванiчного або
iншого покриття:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7212
Прокат плоский з вуглецевої сталi,
завширшки менш як 600 мм, плакований,
з гальванiчним або iншим покриттям:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
7213
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої
сталi:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7214
Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi,
без подальшого оброблення, крiм
кування, гарячого прокатування,
гарячого волочiння або гарячого
пресування, включаючи тi, що були
пiдданi крученню пiсля прокатування:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7215
Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7216
Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з
вуглецевої сталi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7217
Дрiт з вуглецевої сталi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7218
Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у
зливках та в iнших первинних формах;
напiвфабрикати з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7219
Прокат плоский з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм
або бiльше:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7220
Прокат плоский з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, завширшки менш як
600 мм:
912.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7221
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
913.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
7222
Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7223
Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої)
сталi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7224
Iнша сталь легована у зливках або iнших
первинних формах; напiвфабрикати з
iнших легованих сталей:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7225
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки 600 мм або бiльше:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7226
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки менш як 600 мм:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7227
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти з iнших легованих
сталей:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7228
Iншi прутки та бруски з iнших легованих
сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi
профiлi з iншої легованої сталi;
порожнистi прутки та бруски для бурiння
з легованих або нелегованих сталей:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7229
Дрiт з iнших легованих сталей:
921.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7301
Палi шпунтовi з чорних металiв,
просвердленi або непросвердленi,
перфорованi або неперфорованi,
монолiтнi або зробленi iз збiрних
елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi
профiлi зварнi з чорних металiв:
922.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
7302
Вироби з чорних металiв для залiзничних
або трамвайних колiй: рейки, контррейки
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
(нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та
спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7303
Труби, трубки i профiлi порожнистi, з
ливарного чавуну:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7304
Труби, трубки i профiлi порожнистi,
безшовнi з чорних металiв (крiм
чавунного литва):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7305
Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi,
клепанi або з'єднанi аналогiчним
способом) круглого поперечного
перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад
406,4 мм з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7306
Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi
(наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi,
клепанi або з'єднанi аналогiчним
способом) з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7307
Фiтинги для труб i трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) з чорних металiв:
7308
Металоконструкцiї (за винятком збiрних
будiвельних конструкцiй товарної
позицiї 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти,
решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до
покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони), з чорних металiв; листи,
стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби
та аналогiчнi вироби, з чорних металiв,
7309
Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi
ємностi з чорних металiв, для будь-яких
речовин (крiм стиснених або скраплених
газiв), мiсткiстю понад 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних
пристроїв, з облицюванням або
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
та зубчастi рейки, перекладнi рейки,
хрестовини глухого перетинання,
перекладнi штанги та iншi елементи
з'єднання та розведення рейок, шпали,
накладки стиковi i пiдкладки опорнi,
клини, опорнi плити, крюковi рейковi
болти, рейковi подушки та розтяжки,
основи рейок, розпiрнi бруски, пластини
та iншi деталi, спецiально призначенi для
з'єднання або закрiплення рейок:
термоiзоляцiйним покриттям чи без них:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7310
Цистерни, бочки, барабани, канiстри,
ящики та аналогiчнi ємностi з чорних
металiв, для будь-яких речовин (крiм
стиснених або скраплених газiв),
мiсткiстю не бiльш як 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних
пристроїв, з облицюванням або
термоiзоляцiйним покриттям чи без них:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7311
Ємностi для стиснених або скраплених
газiв, з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7312
Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та
аналогiчнi вироби з чорних металiв, без
електричної iзоляцiї:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7313
Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт
кручений або плоский, колючий або
неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт
для огорож з чорних металiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7314
Тканина металева (включаючи
безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та
огорожi з дроту з чорних металiв;
просiчно-витяжний лист з чорних
металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7315
Ланцюги та їх частини з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7317
Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки
креслярськi, рифленi цвяхи, скоби (крiм
тих, що належать до товарної позицiї
8305) та аналогiчнi вироби з чорних
металiв, з головками або без головок з
iншого матерiалу, крiм виробiв, що
мають мiднi головки:
937.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7318
Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки
вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти,
шайби (включаючи пружинистi шайби)
та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:
938.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
7320
Пружини та листи для них з чорних
металiв:
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7321
Печi опалювальнi, плити для
приготування їжi, пiчнi решiтки,
варильнi котли (включаючи печi, якi
можна використовувати з котлами для
центрального опалення), мангали,
жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi
їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати
побутового використання та їх частини, з
чорних металiв:
7322
Радiатори для центрального опалення з
неелектричним нагрiвом та їх частини з
чорних металiв; нагрiвачi повiтря та
розподiлювачi нагрiтого повiтря
(включаючи пристрої, що можуть
подавати свiже або кондицiйоване
повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi
мають вентилятор або повiтродувку з
двигуном, та їх частини, з чорних
металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7323
Вироби столовi, кухоннi або iншi
побутовi вироби та їх частини з чорних
металiв; металева "шерсть"; мочалки для
чищення кухонного посуду, подушечки
для чищення або полiрування, рукавички
та аналогiчнi вироби з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7324
Обладнання санiтарно-технiчне та його
частини з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7325
Iншi вироби литi з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7326
Iншi вироби з чорних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7407
Прутки, бруски та профiлi мiднi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
7408
Дрiт мiдний:
947.
948.
949.
950.
951.
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
7409
Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки
понад 0,15 мм:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7410
Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без
основи або на основi з паперу, картону,
пластмаси чи аналогiчних матерiалiв),
завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без
урахування основи):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7411
Труби та трубки мiднi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7412
Фiтинги мiднi для труб або трубок
(наприклад, муфти, колiна, втулки):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7413
Провiд кручений, троси, плетенi шнури
та аналогiчнi вироби мiднi, електрично
не iзольованi
7415
Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки
креслярськi, скоби (за винятком тих, що
включенi до товарної позицiї 8305) та
аналогiчнi вироби мiднi або з чорних
металiв з мiдними головками; гвинти,
болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi,
заклепки, шпонки, шплiнти, шайби
(включаючи пружнi) та аналогiчнi
вироби мiднi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7418
Вироби столовi, кухоннi або iншi
побутовi вироби та їх частини мiднi;
мочалки для чищення кухонного посуду,
подушечки для чищення або
полiрування, рукавички та аналогiчнi
вироби мiднi; обладнання санiтарнотехнiчне та його частини мiднi:
954.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7419
Iншi вироби мiднi:
955.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
7507
Труби, трубки та фiтинги для них
952.
953.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7508
Iншi вироби нiкелевi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7604
Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7605
Дрiт алюмiнiєвий:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7606
Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi,
товщина яких перевищує 0,2 мм:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7608
Труби та трубки алюмiнiєвi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7609
Фiтинги для труб або трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi
7610
Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм
збiрних металоконструкцiй товарної
позицiї 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секцiї, башти, решiтчастi
щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi,
дверi, вiкна та їх рами, пороги для
дверей, балюстради, стовпи та колони);
алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби
тощо, призначенi для використання в
металоконструкцiях:
7611
Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi
алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин
(за винятком стисненого або скрапленого
газу), мiсткiстю понад 300 л, з
облицюванням або термоiзоляцiйним
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
(наприклад, муфти, колiна, втулки)
нiкелевi:
ЦИТ"
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
А, 6
покриттям чи без них, без механiчного
або теплотехнiчного обладнання
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7612
Бочки, барабани, банки, ящики
(включаючи ємностi трубчастi, що
деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi
ємностi для будь-яких речовин з
алюмiнiю (за винятком стисненого або
скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як
300 л, з облицюванням або
термоiзоляцiйним покриттям чи без них,
без механiчного або теплотехнiчного
обладнання:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7614
Провiд кручений, троси, плетенi шнури
та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi,
електрично не iзольованi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7615
Вироби столовi, кухоннi або iншi
побутовi вироби та їх частини
алюмiнiєвi; мочалки для чищення
кухонного посуду, подушечки для
чищення або полiрування, рукавички та
аналогiчнi вироби алюмiнiєвi;
обладнання санiтарно-технiчне та його
частини алюмiнiєвi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7616
Iншi вироби алюмiнiєвi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7804
Плити, листи, стрiчки та фольга iз
свинцю; порошки та луска свинцевi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7806
Iншi вироби свинцевi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7904
Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
7905
Листи, пластини, стрiчки та фольга
цинковi
972.
973.
974.
975.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
7907
iншi вироби з цинку
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8003
Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8007
Iншi вироби олов'янi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8113
Металокерамiка i вироби з
металокерамiки, включаючи вiдходи та
брухт:
8201
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та
совковi, кирки, мотики, сапи, вила та
граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi
iнструменти для рубання; секатори будьякого типу; коси та серпи, ножi для
рiзання сiна чи соломи, ножицi для
пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та
iншi ручнi iнструменти, що
використовуються у сiльському
господарствi, садiвництвi або лiсовому
господарствi:
8202
Пилки ручнi; полотна для будь-яких
пилок (включаючи полотна для
поздовжнього рiзання, для прорiзування
пазiв та беззубчастi полотна):
8203
Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi
(включаючи гострозубцi), плоскогубцi,
щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання
металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники
та аналогiчнi ручнi iнструменти:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
979.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8204
Ключi гайковi ручнi та гайковерти
(включаючи гайковi та динамометричнi
ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для
гайкових ключiв з ручками або без них:
980.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
8205
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi
976.
977.
978.
981.
37713861
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
склорiзи), що в iншому мiсцi не
зазначенi; лампи паяльнi; лещата,
затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм
приладдя або частин верстатiв; ковадла;
горна переноснi; шлiфувальнi круги з
опорними рамами, ручним або ножним
приводом:
8206
Iнструменти з двох або бiльше товарних
позицiй 8202 - 8205 у наборах для
роздрiбної торгiвлi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8207
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з
механiчним приводом чи без нього або
для верстатiв (наприклад, для
пресування, штампування, нарiзування
рiзьби, свердлiння, розточування,
прошивання, фрезерування, токарної
обробки або загвинчування), включаючи
фiльєри для волочiння або пресування
металу, iнструменти для бурiння
скельних порiд або ґрунтiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8208
Ножi та рiзальнi леза для машин або
механiчних пристроїв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8209
Пластини, бруски, наконечники та
аналогiчнi вироби для iнструментiв, не
встановленi на них, з металокерамiки:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8210
Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг
або менше для приготування, обробки
або подавання харчових продуктiв чи
напоїв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8211
Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або
незубчастi (включаючи ножi для
обрiзування дерев), крiм ножiв товарної
позицiї 8208, та леза для них:
987.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8212
Бритви та леза до них (включаючи
штабовi заготiвки для лез):
988.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
8213
Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi
ножицi i леза для них
982.
983.
984.
985.
986.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8214
Iншi вироби ножовi (наприклад,
машинки для пiдстригання волосся,
спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки,
спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi
для паперу); манiкюрнi або педикюрнi
iнструменти та набори (включаючи
пилочки для нiгтiв):
8215
Ложки, виделки, ополоники, шумiвки,
лопатки для тортiв, спецiальнi ножi для
риби, масла, щипчики для цукру та
аналогiчнi посуд i прибори кухоннi або
столовi:
8301
Замки висячi i врiзнi (такi, що
замикаються ключем, кодовi, електричнi
або неелектричнi), з недорогоцiнних
металiв; засувки та рами iз засувками,
об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних
металiв; ключi до цих виробiв з
недорогоцiнних металiв:
8302
Арматура крiплення, фурнiтура та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних
металiв, що використовуються для
меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць,
у кузовах транспортних засобiв, для
лимарських виробiв, валiз, ящикiв,
скриньок та аналогiчних виробiв;
кронштейни, вiшалки для одягу,
капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв; ролики
з арматурою з недорогоцiнних металiв;
замикальнi пристрої для автоматичних
дверей з недорогоцiнних металiв:
8303
Сейфи броньованi або армованi,
включаючи дверi та секцiї для
банкiвських сховищ, шухляди,
призначенi виключно для зберiгання
грошей i документiв, та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв:
8304
Шафи для дiлових паперiв i картотек,
коробки для зберiгання печаток, лотки i
пiдставки для паперiв та аналогiчне
конторське чи канцелярське обладнання
з недорогоцiнних металiв, крiм
конторських меблiв товарної позицiї
9403
8305
Фурнiтура для швидкозшивачiв чи
папок, канцелярськi затискачi i скрiпки,
iндекснi картковi покажчики та
аналогiчнi канцелярськi вироби з
недорогоцiнних металiв; скоби у блоках
(наприклад, для канцелярських потреб,
оббивання, пакування) з недорогоцiнних
металiв:
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8306
Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби
неелектричнi з недорогоцiнних металiв;
статуетки та iншi прикраси з
недорогоцiнних металiв; рами для
фотокарток, картин або аналогiчнi рами з
недорогоцiнних металiв; дзеркала з
недорогоцiнних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8307
Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з
фiтингами або без них:
8308
Застiбки, рами iз застiбками, пряжки,
пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних
металiв для одягу, взуття, тентiв, сумок,
дорожнiх речей або iнших готових
виробiв; заклепки трубчастi або
роздвоєнi з недорогоцiнних металiв;
намистини та блискiтки з
недорогоцiнних металiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8310
Дрiт, прутки, трубки, пластини,
електроди та аналогiчнi вироби з
недорогоцiнних металiв або карбiдiв
металiв, з покриттям або наповненням
флюсовим матерiалом, для паяння, в
тому числi тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металiв чи
карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз
спеченого порошку з недорогоцiнних
металiв, для металiзацiї напиленням:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8403
Котли для центрального опалення, крiм
котлiв товарної позицiї 8402
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8405
Газогенератори або генератори водяного
газу, з очисними установками або без
них; газогенератори ацетиленовi та
аналогiчнi газогенератори з очисними
установками або без них
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8407
Двигуни внутрiшнього згоряння з
iскровим запалюванням, iз зворотнопоступальним або обертовим рухом
поршня
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
8408
Двигуни внутрiшнього згоряння
поршневi з компресiйним запалюванням
(дизелi або напiвдизелi)
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8409
Частини, призначенi виключно або
переважно для двигунiв товарної позицiї
8407 або 8408
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8413
Насоси для рiдин з витратомiром або без
нього; механiзми для пiдiймання рiдини
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8414
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi
або iншi газовi компресори та
вентилятори; вентиляцiйнi або
рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або
шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8415
Установки для кондицiонування повiтря,
до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для змiнювання
температури i вологостi повiтря,
включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8416
Пальники топковi для рiдкого палива,
пальники розпиленого твердого палива
або газу; топки механiчнi, включаючи їх
механiчнi колосниковi решiтки,
механiчнi пристрої для видалення золи та
аналогiчнi пристрої
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8417
Печi та горна промисловi або
лабораторнi, включаючи
смiттєспалювачi, неелектричнi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8418
Холодильники, морозильники та iнше
холодильне або морозильне обладнання,
електричне або iнших типiв; тепловi
насоси, крiм установок для
кондицiонування повiтря товарної
позицiї 8415
8419
Машини, обладнання промислове або
лабораторне з електричним чи
неелектричним нагрiванням (за винятком
печей, камер та iншого обладнання
товарної позицiї 8514) для обробки
матерiалiв шляхом змiни температури,
наприклад нагрiванням, варiнням,
пiдсмажуванням, дистиляцiєю,
ректифiкацiєю, стерилiзацiєю,
пастеризацiєю, пропарюванням,
сушiнням, випарюванням, конденсацiєю
або охолодженням, крiм машин або
обладнання, призначеного для
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
використання у побутi; неелектричнi
водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi
водянi акумулятори
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8421
Центрифуги, включаючи вiдцентровi
сушарки; обладнання та пристрої для
фiльтрування або очищення рiдин чи
газiв
8422
Машини посудомийнi; обладнання для
миття або сушiння пляшок або iнших
ємкостей; обладнання для наповнення,
закупорювання пляшок, банок,
закривання ящикiв, мiшкiв або iнших
ємкостей, їх запечатування,
закорковування або наклеювання на них
етикеток; обладнання для герметизацiї
пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних
ємкостей; iнше обладнання для
фасування та загортання товарiв
(включаючи обладнання для загортання
товару з термоусадкою пакувального
матерiалу); обладнання для газування
напоїв
8423
Обладнання для зважування (крiм терезiв
чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи
лiчильнi або контролювальнi машини, якi
приводяться в дiю силою ваги вантажу;
гирi для будь-яких ваг або терезiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8424
Механiчнi пристрої (з ручним
керуванням або без нього) для
розбризкування або розпилення рiдких
чи порошкоподiбних речовин;
вогнегасники, зарядженi або
незарядженi; пульверизатори та
аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi,
пароструминнi та аналогiчнi метальнi
пристрої
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8425
Талi та пiдiймачi, крiм скiпових
пiдiймачiв; лебiдки та кабестани;
домкрати
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8426
Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани
рiзних типiв, включаючи кабельнi крани;
ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi
навантажувачi та вiзки з пiдiймальним
краном
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
8427
Автонавантажувачi з вилковим захватом;
iншi навантажувачi, оснащенi
пiдiймальним чи вантажнорозвантажувальним обладнанням
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8428
Iншi машини та пристрої для пiдiймання,
перемiщення, навантажування або
розвантажування (наприклад, лiфти,
ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
8429
Самохiднi бульдозери з неповоротним та
поворотним вiдвалом, грейдери,
планувальники, скрепери, механiчнi
лопати, екскаватори, однокiвшовi
навантажувачi, машини трамбувальнi та
дорожнi котки
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8430
Iншi машини та механiзми для
перемiщування, планування,
профiлювання, розроблення,
вирiвнювання, трамбування, ущiльнення,
виймання або бурiння ґрунту, корисних
копалин або руд; обладнання для
забивання та витягування паль;
обладнання снiгоприбиральне плужне та
роторне
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8431
Частини, призначенi виключно або
переважно для обладнання товарних
позицiй 8425-8430
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8432
Машини сiльськогосподарськi, садовi або
лiсогосподарськi для пiдготовки або
оброблення ґрунту; котки для газонiв або
спортивних майданчикiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8433
Машини або механiзми для збирання або
обмолоту сiльськогосподарських
культур, включаючи преси для соломи
або сiна; газонокосарки та сiнокосарки;
машини для очищення, сортування або
вибраковування яєць, плодiв або iнших
сiльськогосподарських продуктiв, крiм
машин, зазначених у товарнiй позицiї
8437
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8440
Обладнання для оправлення, включаючи
брошурувальнi машини
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8443
Обладнання друкарське, в якому
використовуються для друку пластини,
цилiндри та iншi друкарськi елементи
товарної позицiї 8442; iншi принтери,
копiювальнi апарати, факсимiльнi
апарати, об'єднанi або нi; частини та
аксесуари до них
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8450
Машини пральнi, побутовi або для
пралень, включаючи машини з
вiджимним пристроєм
8451
Обладнання (крiм машин товарної
позицiї 8450) для промивання, чищення,
вiджимання, сушiння, прасування,
пресування (включаючи преси для
термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання,
фарбування, апретування, оздоблення,
нанесення покриття або просочення
текстильної пряжi, тканин або виробiв з
текстильних матерiалiв та машини для
нанесення пасти на текстильну або iншу
основу, призначенi для виробництва
покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини
для намотування, розмотування,
складання, розрiзання або проколювання
тканин
8452
Машини швейнi, крiм машин для
оправлення, брошурування товарної
позицiї 8440; меблi, основи та кришки,
спецiально призначенi для швейних
машин; голки для швейних машин
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8454
Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та
ливарнi машини, призначенi для
використання в металургiї або ливарному
виробництвi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8455
Стани прокатнi та валки до них
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8457
Центри оброблювальнi, верстати
агрегатнi однопозицiйнi та
багатопозицiйнi, для обробки металу
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8458
Верстати токарнi (включаючи верстати
токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
8459
Верстати металорiзальнi (включаючи
агрегатнi верстати лiнiйної побудови)
для свердлiння, розточування,
фрезерування, нарiзування зовнiшньої
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
або внутрiшньої рiзьби шляхом
видалення металу, крiм токарних
верстатiв (включаючи верстати токарнi
багатоцiльовi) товарної позицiї 8458
8460
Верстати обдирно-шлiфувальнi,
заточувальнi, шлiфувальнi,
хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi
або для виконання iнших операцiй з
остаточної обробки металiв або
металокерамiки з використанням
точильних каменiв, абразивiв або
полiрувальних засобiв, крiм верстатiв
зуборiзних, зубошлiфувальних або
зубообробних товарної позицiї 8461
8461
Верстати поздовжньо-стругальнi,
поперечно-стругальнi, довбальнi,
протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або
зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi
верстати для обробки металiв або
металокерамiки шляхом видалення
матерiалу рiзальним iнструментом, в
iншому мiсцi не зазначенi
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8462
Машини (включаючи преси) для обробки
металiв шляхом об'ємного штампування,
кування або штампування; машини для
обробки металiв (включаючи преси)
шляхом вигинання, вiдбортування,
вирiвнювання, розрiзання, висiкання або
вiдрубання; преси для обробки металiв
або карбiдiв металiв, не зазначенi вище
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8463
Iншi верстати для обробки металiв або
металокерамiки без видалення матерiалу
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8464
Верстати для обробки каменю, керамiки,
бетону, азбестоцементу або аналогiчних
мiнеральних матерiалiв чи для холодної
обробки скла
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8465
Верстати (включаючи верстати для
забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та
iнших видiв складання) для обробки
дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих
пластмас або аналогiчних твердих
матерiалiв
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8466
Частини та приладдя, призначенi
винятково або переважно для обладнання
товарних позицiй 8456-8465, включаючи
пристрої для крiплення iнструментiв або
деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi
голiвки, дiлильнi головки та iншi
спецiальнi пристрої для верстатiв;
крiплення для iнструментiв будь-якого
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
типу, призначених для ручних робiт
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
8467
Iнструменти ручнi пневматичнi,
гiдравлiчнi або з вмонтованим
електричним або неелектричним
двигуном
8468
Обладнання та апаратура для паяння
м'якими та твердими припоями або
зварювання, придатнi чи непридатнi для
рiзання, крiм тих, що включенi до
товарної позицiї 8515; машини та
апарати для поверхневої термообробки,
якi працюють на газу
8469
Машинки друкарськi, крiм принтерiв
товарної позицiї 8443; машинки для
обробки текстiв
8470
Калькулятори та кишеньковi машинки
для записування, вiдтворювання i
вiзуального представлення даних з
обчислювальними функцiями;
бухгалтерськi машини, поштовi
маркувальнi машини, апарати для
видавання квиткiв та аналогiчнi машини
з лiчильними пристроями; апарати касовi
8471
Машини автоматичної обробки
iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або
оптичнi зчитувальнi пристрої, машини
для перенесення даних на носiї
iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для обробки аналогiчної
iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
8472
Iнше обладнання конторське (наприклад,
гектографiчнi або трафаретнi
розмножувальнi апарати, машини для
друкування адрес, пристрої для
автоматичної видачi банкнот, машини
для сортування, рахування або пакування
монет, машини для гострiння олiвцiв,
машини для перфорацiї або машини для
скрiплення скобами)
8473
Частини та приладдя (крiм футлярiв,
чохлiв та аналогiчних виробiв),
призначенi винятково або переважно для
машин товарних позицiй 8469 - 8472
8474
Обладнання для сортування,
просiювання, сепарацiї, промивання,
подрiбнення, розмелювання, змiшування
або перемiшування ґрунту, камiння, руд
чи iнших мiнеральних копалин у
твердому (включаючи порошкоподiбний
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
ЦИТ"
А, 6
та пастоподiбний) станi; обладнання для
агломерацiї, формування або вiдливання
твердого мiнерального палива,
керамiчних паст, незатвердiлого цементу,
гiпсових матерiалiв або iнших
мiнеральних речовин у виглядi порошку
або пасти; машини формувальнi для
виробництва пiщаних ливарних форм
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8480
Опоки для металоливарного
виробництва; пiддони ливарнi; моделi
ливарнi; форми (крiм виливниць) для
лиття металiв, карбiдiв металiв, скла,
мiнеральних матерiалiв, гуми або
пластмас:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8481
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна
арматура для трубопроводiв, котлiв,
резервуарiв, цистерн, бакiв або
аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та
терморегулювальнi вентилi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8482
Пiдшипники кульковi або роликовi:
8483
Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi
та колiнчастi) i кривошипи; корпуси
пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для
валiв; зубчастi передачi та зубчастi
колеса зiбранi з валами; кульковi або
роликовi гвинтовi передачi; коробки
передач та iншi варiатори швидкостi,
включаючи гiдротрансформатори;
маховики та шкiви, включаючи
полiспасти; муфти та пристрої для
з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi
шарнiри):
8484
Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з
листового металу в поєднаннi з iншим
матерiалом або складенi з двох чи бiльше
шарiв металу; набори чи комплекти
прокладок та аналогiчних з'єднувальних
елементiв рiзних за складом, упакованi в
пакети, конверти або аналогiчну
упаковку; механiчнi ущiльнювачi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8487
Частини обладнання, в iншому мiсцi не
зазначенi, що не мають електричних
з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок,
проводiв або iнших електричних
елементiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
8501
Двигуни та генератори, електричнi (крiм
електрогенераторних установок):
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8502
Електрогенераторнi установки та
обертовi електричнi перетворювачi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8503
Частини, призначенi виключно або
переважно для машин товарної позицiї
8501 або 8502:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8504
Трансформатори електричнi, статичнi
перетворювачi електричнi (наприклад,
випрямлячi), котушки iндуктивностi та
дроселi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8505
Електромагнiти; магнiти постiйнi та
вироби, призначенi для перетворення на
постiйнi магнiти пiсля намагнiчування;
електромагнiтнi або з постiйними
магнiтами затискнi патрони, затискачi та
аналогiчнi пристрої для фiксацiї;
електромагнiтнi зчеплення, муфти та
гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi
головки:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8506
Первиннi елементи та первиннi батареї:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8507
Акумулятори електричнi, включаючи
сепаратори для них, прямокутної (в тому
числi квадратної) або будь-якої iншої
форми:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8508
Пилососи:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8509
Машини електромеханiчнi побутовi з
умонтованим електродвигуном, крiм
пилососiв товарної позицiї 8508:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
8510
Електробритви, машинки для
пiдстригання волосся та епiляцiйнi
апарати з вмонтованим електродвигуном:
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1071.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1072.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8511
Електроприлади для запалювання або
пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз
запаленням вiд iскри або компресiйним
методом (наприклад, магнетозапалювання, магнiтоелектричнi
генератори постiйного струму, котушки
запалювання, свiчки запалювання або
розжарювання, стартери); генератори
(наприклад, постiйного та змiнного
струму) та переривники типу, що
використовується разом з такими
двигунами:
8512
Обладнання електроосвiтлювальне або
сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної
позицiї 8539), склоочисники, пристрої,
що запобiгають обмерзанню та
запотiванню, якi використовуються на
велосипедах або моторних транспортних
засобах:
8513
Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють
за допомогою власного джерела енергiї
(наприклад, на сухих батарейках,
акумуляторах, магнето), крiм
освiтлювальних приладiв товарної
позицiї 8512:
8514
Печi та камери промисловi або
лабораторнi, електричнi (включаючи
iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше
промислове або лабораторне обладнання
для термiчного оброблення матерiалiв,
iндукцiйне або дiелектричне:
8515
Машини та апарати для паяння або
зварювання з можливiстю рiзання або без
неї, електричнi (включаючи з
електричним нагрiвом газу), лазернi або
iншого свiтлового чи фотонного
випромiнювання, ультразвуковi,
електронно-променевi, магнiтноiмпульснi або плазмодуговi; електричнi
машини та апарати для гарячого
напилення металiв або металокерамiки:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8516
Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi
або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi
зануренi; прилади електричнi для
обiгрiвання примiщень, ґрунту;
електронагрiвальнi апарати перукарськi
(наприклад, сушарки для волосся, бiгудi,
щипцi для гарячої завивки) або сушарки
для рук; праски електричнi; iншi
побутовi електронагрiвальнi прилади;
елементи опору нагрiвальнi, крiм
включених до товарної позицiї 8545:
94701,
ЛУГАНСЬКА
8517
Телефоннi апарати, включаючи апарати
телефоннi для сотових мереж зв'язку та
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
iнших бездротових мереж зв'язку; iнша
апаратура для передачi або приймання
голосу, зображень та iншої iнформацiї,
включаючи апаратуру для комунiкацiї в
мережi дротового або бездротового
зв'язку (наприклад, в локальнiй або
глобальнiй мережi зв'язку), крiм
передавальної або приймальної
апаратури товарних позицiй 8443, 8525,
8527 або 8528:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8518
Мiкрофони та пiдставки для них;
гучномовцi, вмонтованi або не
вмонтованi в корпус; навушники та
телефони головнi, об'єднанi чи не
об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти,
якi складаються з мiкрофона та одного
гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi
звукових частот електричнi; електричнi
звукопiдсилювальнi комплекти:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8519
Звукозаписувальна або
звуковiдтворювальна апаратура:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8521
Апаратура для вiдеозапису або
вiдтворювання вiдеозаписiв, з
вiдеотюнером або без нього:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8522
Частини та приладдя, призначенi
винятково або переважно для апаратури
товарної позицiї 8519 або 8521:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8523
Диски, стрiчки, твердотiльнi
енергонезалежнi пристрої для зберiгання
iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї
для запису звуку або iнших явищ,
записанi або незаписанi, включаючи
матрицi та форми для виготовлення
дискiв, крiм виробiв групи 37:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8528
Монiтори та проектори, до складу яких
не входить приймальна телевiзiйна
апаратура; приймальна апаратура для
телебачення, поєднана або не поєднана з
радiомовним приймачем або з
пристроєм, що записує або вiдтворює
звук чи зображення:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
8529
Частини, призначенi виключно або
переважно для апаратури товарних
позицiй 8525 - 8528:
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
8530
Електричне устаткування сигналiзацiйне,
для забезпечення безпеки, контролю чи
регулювання руху на залiзницях,
трамвайних колiях, автомобiльних
дорогах або внутрiшнiх водних шляхах,
майданчиках для паркування, портових
спорудах чи аеродромах (крiм
обладнання товарної позицiї 8608):
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8531
Електрообладнання звукове або
вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад,
дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi,
пристрої сигналiзацiї про крадiжки та
пожежi), крiм обладнання товарної
позицiї 8512 або 8530:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8532
Конденсатори електричнi постiйнi,
змiннi або пiдстроювальнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8533
Резистори електричнi (включаючи
реостати та потенцiометри), крiм
нагрiвальних елементiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8534
Схеми друкованi:
8535
Електрична апаратура для комутацiї або
захисту електричних кiл чи для
приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники
плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi
напруги, пристрої для гасiння стрибкiв
напруги, штепсельнi вилки i розетки та
iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для
напруги понад 1 000 В:
8536
Електрична апаратура для комутацiї або
захисту електричних кiл чи для
приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
роз'єднувачi, перемикачi, реле,
запобiжники плавкi, пристрої для гасiння
стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i
розетки, патрони для ламп та iншi
з'єднувачi, коробки з'єднання), для
напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi
для оптичних волокон, волоконнооптичних джгутiв або кабелiв:
37713861
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8537
Пульти, панелi, консолi, столи,
розподiльнi щити та iншi основи,
обладнанi двома або бiльше пристроями
товарної позицiї 8535 або 8536, для
контролю або розподiлу електричного
струму, включаючи пристрої чи
апаратуру групи 90, та цифровi апарати
керування, крiм комутацiйних пристроїв
товарної позицiї 8517:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8538
Частини, призначенi виключно або
переважно для апаратури товарних
позицiй 8535, 8536 або 8537:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8539
Електричнi лампи розжарення або
газорозряднi, включаючи лампи
герметичнi спрямованого свiтла,
ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи;
дуговi лампи:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8540
Лампи, трубки електроннi з
термокатодом, холодним катодом чи
фотокатодом (наприклад, лампи, трубки
вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi
дуговi випрямнi лампи та трубки,
електронно-променевi трубки, телевiзiйнi
передавальнi трубки):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8541
Дiоди, транзистори та аналогiчнi
напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi
напiвпровiдниковi прилади, включаючи
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не
зiбранi у модуль, вмонтованi або не
вмонтованi у панель;
свiтловипромiнювальнi дiоди;
п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8542
Електроннi iнтегрованi схеми:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8543
Машини та апаратура електричнi, що
мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому
мiсцi цiєї групи не описанi або не
зазначенi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8544
Проводи iзольованi (включаючи
емальованi чи анодованi), кабелi
(включаючи коаксiальнi) та iншi
iзольованi електричнi провiдники iз
з'єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з
волокон з iндивiдуальними оболонками,
незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з
електричними провiдниками або
з'єднувальними пристроями:
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8545
Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi,
вугiлля для ламп або гальванiчних
елементiв та iншi вироби з графiту чи
iнших видiв вуглецю з металом або без
нього, що використовуються в
електротехнiцi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8546
Iзолятори електричнi з будь-яких
матерiалiв:
8547
Арматура iзолювальна для електричних
машин, пристроїв або обладнання,
повнiстю зроблена з iзоляцiйних
матерiалiв, або така, що мiстить простi
металевi компоненти (наприклад,
рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час
формування лише з метою складання,
крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546;
iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi
деталi з недорогоцiнних металiв, з
внутрiшньою iзоляцiєю:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8601
Залiзничнi локомотиви iз зовнiшнiм
джерелом електроживлення або з
живленням вiд електричних
акумуляторiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8602
Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi
тендери:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8603
Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi
або трамвайнi, вантажнi вагони, вагониплатформи, крiм включених до товарної
позицiї 8604:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8604
Транспортнi засоби самохiднi або
несамохiднi для ремонту та технiчного
обслуговування залiзничних або
трамвайних колiй (наприклад, ремонтнi
вагони, вагони-крани, вагони
шпалопiдбивнi, вирiвнювачi колiї, вагони
контрольно-випробовувальнi)
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8605
Вагони пасажирськi залiзничнi або
трамвайнi, несамохiднi; вагони багажнi,
вагони поштовi та iншi спецiалiзованi
вагони залiзничнi та трамвайнi,
несамохiднi (крiм вагонiв товарної
позицiї 8604)
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8606
Вагони залiзничнi або трамвайнi для
перевезень вантажiв по колiях,
несамохiднi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8607
Частини до залiзничних локомотивiв або
моторних вагонiв трамвая або рухомого
складу:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8608
Шляхове обладнання та обладнання для
залiзничних чи трамвайних шляхiв;
механiчне (включаючи
електромеханiчне) сигнальне
обладнання, прилади забезпечення
безпеки чи управлiння рухом на
залiзницi, трамвайних шляхах,
автомобiльних дорогах, внутрiшнiх
водних шляхах, паркувальних спорудах,
у портах або на аеродромах; частини
перелiчених приладiв та обладнання
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8701
Трактори (за винятком тракторiв
товарної позицiї 8709):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8702
Моторнi транспортнi засоби, призначенi
для перевезення 10 осiб i бiльше,
включаючи водiя:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8703
Автомобiлi легковi та iншi моторнi
транспортнi засоби, призначенi головним
чином для перевезення людей (крiм
моторних транспортних засобiв товарної
позицiї 8702), включаючи
вантажопасажирськi автомобiлi-фургони
та гоночнi автомобiлi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8704
Моторнi транспортнi засоби для
перевезення вантажiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8705
Моторнi транспортнi засоби
спецiального призначення, крiм
призначених головним чином для
перевезення людей або вантажiв
(наприклад, автомобiлi вантажнi для
аварiйного ремонту, автокрани,
автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки,
автомобiлi прибиральнi для дорiг,
автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-
майстернi, радiологiчнi автомобiлi):
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8706
Шасi з установленими двигунами для
автомобiлiв товарних позицiй 8701 8705:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8707
Кузови (включаючи кабiни) для
моторних транспортних засобiв товарних
позицiй 8701 - 8705:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8708
Частини та пристрої моторних
транспортних засобiв товарних позицiй
8701 - 8705:
8709
Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi
без пiдiймальних або навантажувальних
пристроїв, якi використовуються на
заводах, складах, у портах або в
аеропортах для перевезення вантажiв на
короткi вiдстанi; тягачi, що
використовуються на залiзничних
платформах, їх частини:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8712
Велосипеди двоколiснi та iншi
велосипеди (включаючи велосипеди
триколiснi для перевезення вантажiв), без
двигуна:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8714
Частини та пристрої для транспортних
засобiв товарних позицiй 8711 - 8713:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
8716
Причепи та напiвпричепи; iншi
несамохiднi транспортнi засоби; їх
частини:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9401
Меблi для сидiння (крiм включених до
товарної позицiї 9402), якi
перетворюються або не перетворюються
на лiжка, та їх частини:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
9402
Меблi медичнi, хiрургiчнi,
стоматологiчнi або ветеринарнi
(наприклад операцiйнi столи, столи
оглядовi, лiкарнянi лiжка з механiчним
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
пристроєм, стоматологiчнi крiсла);
перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з
пристроєм для обертання, нахиляння i
пiдiймання; їх частини:
9403
Iншi меблi та їх частини:
9404
Основи матрацнi; постiльнi речi та
подiбнi вироби (наприклад матраци,
стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi
подушки, пуфи i подушки), з пружинами
або заповненi будь-якими матерiалами,
чи виробленi з пористої гуми або
полiмерних матерiалiв, з покриттям чи
без покриття:
9405
Лампи (свiтильники) та освiтлювальне
обладнання, включаючи прожектори та
їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi;
свiтловi вивiски, свiтловi покажчики,
табло з назвою або адресою i подiбнi
вироби, що мають умонтоване джерело
свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не
зазначенi:
9503
Триколiснi велосипеди, самокати,
педальнi автомобiлi та аналогiчнi
iграшки на колесах; ляльковi коляски;
ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного
розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi
моделi для розваг, дiючi чи недiючi;
головоломки рiзнi
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9504
Консолi та обладнання для вiдеоiгр,
товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi
iгри, включаючи столи для гри у пiнбол,
бiльярд, спецiальнi столи для казино та
автоматичне обладнання для кегельбану:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9505
Вироби для свят, карнавалiв або iншi
вироби для розваг, включаючи вироби
для показу фокусiв та жартiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9506
Iнвентар та обладнання для занять
фiзкультурою, гiмнастикою, легкою
атлетикою, iншими видами спорту
(включаючи настiльний тенiс) або для
гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не
зазначенi; плавальнi басейни та басейни
для дiтей:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
9508
Каруселi, гойдалки, тири та iншi
атракцiони; пересувнi цирки, пересувнi
звiринцi; театри пересувнi:
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1127.
1128.
1129.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9603
Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є
частинами механiзмiв, приладiв або
транспортних засобiв), щiтки ручнi
механiчнi без двигуна для прибирання
пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для
змахування пилу; вузли та пучки готовi
для виготовлення мiтел або щiток;
подушечки та валики для фарбування;
шкребки з гумовою пластинкою (крiм
гумових валикiв):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9606
Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для
ґудзикiв та iншi частини цих виробiв;
заготовки для ґудзикiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9607
Застiбки-блискавки та їх частини:
9608
Ручки кульковi; ручки i маркери з
наконечником з повстi та iншого
пористого матерiалу; авторучки
чорнильнi, стилографи та iншi
авторучки; пера копiювальнi; олiвцi
механiчнi; тримачi для пiр'я, тримачi для
ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi
тримачi; частини цих виробiв
(включаючи ковпачки та затискачi), крiм
виробiв товарної позицiї 9609:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9609
Олiвцi простi (крiм олiвцiв товарної
позицiї 9608), олiвцi кольоровi, пастелi,
грифелi для олiвцiв чи олiвцi вугiльнi,
крейда для писання чи малювання та для
кравцiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9610
Дошки грифельнi для писання чи
малювання, у рамках або без рамок
1133.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9611
Штемпелi для датування, опечатування
або нумерацiї та подiбнi пристрої
(включаючи пристрої для друкування або
тиснення етикеток), призначенi для
ручної роботи; компостери ручнi,
верстатки ручнi для складання та
комплекти ручнi друкарськi, до яких
належать такi верстатки
1134.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
9612
Стрiчки для друкарських машинок або
подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або
1130.
1131.
1132.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
обробленi iншим способом, призначенi
для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи
касетах або без них; подушечки
штемпельнi, просоченi або не просоченi
чорнилом, в коробках або без коробок:
9613
Запальнички сигаретнi та iншi
запальнички, включаючи механiчнi або
електричнi, та їх частини, крiм кременiв
та гнотiв:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9616
Розпилювачi ароматичних речовин та
аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних
цiлей, їх насадки та головки; пушки i
подушечки для пудрення або накладення
косметичних чи туалетних препаратiв:
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9617
Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у
складеному виглядi, а також їх частини
за винятком скляних колб:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9001
Волокна оптичнi та джгути волоконнооптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi,
крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи
та пластини з поляризацiйного матерiалу;
лiнзи (включаючи контактнi), призми,
дзеркала та iншi оптичнi елементи з
будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм
таких елементiв з оптично
необробленого скла:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9003
Оправи та арматура для окулярiв,
захисних окулярiв або аналогiчних
оптичних виробiв та їх частини:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9004
Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi
оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi
або iншi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9006
Фотокамери (крiм кiнокамер);
фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм
газорозрядних ламп товарної позицiї
8539:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
9010
Апаратура та обладнання для фото- або
кiнолабораторiй в iншому мiсцi цiєї
групи не зазначенi; негатоскопи; екрани
проекцiйнi:
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
ЦИТ"
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
9016
Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з
важками або без них:
9024
Машини та пристрої для випробування
твердостi, мiцностi, розтягування та
стискання, пружностi або iнших
механiчних властивостей матерiалiв
(наприклад, металiв, деревини,
текстильних матерiалiв, паперу,
пластмас):
9025
Ареометри та аналогiчнi занурюванi
прилади, термометри, пiрометри,
барометри, гiгрометри та психрометри, iз
записувальними пристроями або без них,
будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
9026
Прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю за витратою, рiвнем,
тиском чи iншими змiнними
характеристиками рiдин або газiв
(наприклад, витратомiри, покажчики
рiвня, манометри, тепломiри), крiм
приладiв та апаратури товарних позицiй
9014, 9015, 9028 або 9032:
9027
Прилади та апаратура для фiзичного або
хiмiчного аналiзу (наприклад,
поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, газо- або
димоаналiзатори); прилади та апаратура
для вимiрювання або контролю за
в'язкiстю, пористiстю, розширенням,
поверхневим натягом або подiбнi;
прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю за кiлькiстю тепла, звуку
або свiтла (включаючи експонометри);
мiкротоми:
9028
Лiчильники подачi або виробництва
газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому
числi калiбрувальнi:
9029
Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi
продукцiї, таксометри, милеометри,
крокометри та подiбнi прилади;
спiдометри та тахометри, крiм
включених до товарної позицiї 9014 або
9015; стробоскопи:
9030
Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi
прилади i апаратура для вимiрювання або
контролю за електричними величинами,
крiм вимiрювальних приладiв товарної
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9031
Контрольнi або вимiрювальнi прилади,
пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї
групи не зазначенi; проектори профiльнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9032
Прилади та апаратура для автоматичного
регулювання або керування:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9033
Частини i приладдя для машин, приладiв,
iнструментiв або апаратури групи 90, в
iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9101
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi,
призначенi для носiння на собi або iз
собою, включаючи секундомiри, з
корпусами, виробленими з дорогоцiнних
металiв або з металiв, плакованих
дорогоцiнними металами:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9102
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi,
призначенi для носiння на собi або iз
собою, включаючи секундомiри, крiм
включених до товарної позицiї 9101:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9104
Годинники, що встановлюються на
панелях приладiв та подiбнi годинники
для наземних транспортних засобiв,
лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв
або суден:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9105
Iншi годинники:
1158.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9106
Апаратура для реєстрацiї часу доби та
апаратура для вимiрювання, реєстрацiї
або iндикацiї будь-яким способом
iнтервалiв часу, з будь-яким
годинниковим механiзмом, або iз
синхронним двигуном (наприклад,
реєстратори часу, самописцi часу):
1159.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
9107
Перемикачi, що дiють в установлений
час, з годинниковим механiзмом будь-
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
позицiї 9028; прилади та апаратура для
виявлення або вимiрювання альфа-, бета, гамма-, рентгенiвського, космiчного та
iншого iонiзуючого випромiнювання:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9201
Фортепiано, включаючи автоматичнi;
клавесини та iншi клавiшнi струннi
iнструменти:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9202
Iншi iнструменти музичнi струннi
(наприклад, гiтари, скрипки, арфи):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9205
Iнструменти музичнi духовi (наприклад,
клавiшнi органи з трубами, акордеони,
кларнети, труби, волинки), крiм
ярмаркових органiв i механiчних
шарманок:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9206
Iнструменти музичнi ударнi (наприклад,
барабани, ксилофони, тарiлки,
кастаньєти, маракаси)
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9207
Iнструменти музичнi, в яких звук
створюється або має посилюватися
електричним способом (наприклад,
органи, гiтари, акордеони):
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9209
Частини (наприклад механiзми музичних
скриньок) та приладдя для музичних
iнструментiв (наприклад, картки, диски
та валики для механiчних iнструментiв);
метрономи, камертони, труби з
фiксованою висотою звуку всiх видiв:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
9704
Марки поштовi або гербовi, знаки
поштової оплати, у тому числi першого
дня гашення, поштовi канцелярськi
предмети (гербовий папiр) та подiбнi
предмети, використанi або
невикористанi, за винятком товарiв
товарної позицiї 4907
1167.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3101
Добрива тваринного або рослинного
походження, у сумiшi або нi, пiдданi
хiмiчнiй обробцi або нi; добрива,
одержанi у результатi змiшування або
хiмiчної обробки речовин тваринного або
рослинного походження
1168.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94701,
ЛУГАНСЬКА
3102
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
якого виду або iз синхронним двигуном
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3103
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi,
фосфорнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3104
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3105
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз
вмiстом двох чи трьох поживних
елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi
добрива; товари цiєї групи у таблетках чи
аналогiчних формах або в упаковках
масою брутто не бiльш як 10 кг:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
4001
Каучук натуральний, балата, гутаперча,
гваюла, чикл та аналогiчнi природнi
смоли у первинних формах або у виглядi
пластин, листiв, смужок або стрiчок:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3812
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку
готовi; багатоскладовi пластифiкатори
для каучуку або пластмаси, в iнших
товарних позицiях не зазначенi;
антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для
каучуку або пластмаси:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3909
Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у
первинних формах:
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3911
Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi,
кумароноiнденовi та полiтерпени,
полiсульфiди, полiсульфони та iншi
речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї
групи, у первинних формах, не включенi
до iнших товарних позицiй:
1176.
37713861
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
3503
Желатин (включаючи вироблений у
формi квадратних або прямокутних
листкiв, з поверхневою обробкою або без
обробки, забарвлений або
незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий
клей; iншi клеї тваринного походження,
за винятком казеїнових клеїв товарної
позицiї 3501:
1177.
37713861
ТОВАРИСТВО З
94701,
3506
Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
37713861
31616011
31616011
31616011
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
препарати (адгезиви), не включенi до
iнших товарних позицiй; продукти, що
придатнi для використання як клеї або
клеїльнi препарати (адгезиви),
розфасованi для роздрiбної торгiвлi як
клеї або клеїльнi препарати (адгезиви),
масою нетто не бiльш як 1 кг:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
РОВЕНЬКИАНТРА
ЦИТ"
94701,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
РОВЕНЬКИ, ВУЛ.
КОМУНІСТИЧН
А, 6
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
0602
Iншi живi рослини (включаючи їх
корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй
грибiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
2501
Сiль (включаючи столову i
денатуровану) та хлорид натрiю чистий,
розчиненi або не розчиненi у водi, або тi,
що мiстять або не мiстять домiшки
речовин, якi запобiгають агломерацiї чи
перешкоджають злипанню частинок (що
забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i
плиннiсть рiдких); вода морська:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
2509
Крейда
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
2517
Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене
камiння, що, як правило,
використовується як наповнювач для
бетону чи баласт для мостiння шосейних
дорiг i залiзничних колiй, або як iншi
види баласту, галька та гравiй, термiчно
обробленi або необробленi; макадам
(дорожнє покриття) iз шлаку, окалини
або аналогiчних промислових вiдходiв, iз
вмiстом або без вмiсту матерiалiв,
зазначених на початку цiєї товарної
позицiї; гудронований макадам, гранули,
дрiбняк i порошок з каменю товарної
позицiї 2515 або 2516, термiчно
обробленi або необробленi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
2522
Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне,
крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю,
зазначених у товарнiй позицiї 2825:
3001
31616011
31616011
Залози та iншi органи, призначенi для
органотерапевтичного використання,
висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у
порошок; екстракти залоз або iнших
органiв чи їх секретiв, призначенi для
органотерапевтичного використання;
гепарин та його солi; iншi речовини
людського або тваринного походження,
пiдготовленi для терапевтичного або
профiлактичного застосування, не
включенi до iнших товарних позицiй:
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
1190.
31616011
1191.
31616011
ВПП»
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
2523
Портландцемент, глиноземистий цемент,
цемент шлаковий, сульфатостiйкий
цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи,
забарвленi або незабарвленi, готовi чи у
виглядi клiнкерiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
2707
Масла та iншi продукти
високотемпературної перегонки
кам'яновугiльних смол; аналогiчнi
продукти, в яких ароматичнi складовi
переважають за масою неароматичнi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
2924
Сполуки, що містять функціональну
карбоксимідну групу; сполуки
вуглекислоти, що містять функціональну
амідну групу:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3206
Iншi барвниковi матерiали; препарати,
зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що
вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних
позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi
продукти видiв, якi використовують як
люмiнофори, з визначеним або
невизначеним хiмiчним складом:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3214
Замазки для скла, садовi замазки,
цементи смолянi, замазки (для
ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки
для малярних робiт; невогнетривкi
сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв,
внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi
тощо:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3209
Фарби та лаки (включаючи емалi та
полiтури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, диспергованi або
розчиненi у водному середовищi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3401
Мило; поверхнево-активнi органiчнi
речовини та мийнi засоби, якi
застосовуються як мило, у формi брускiв,
брикетiв або фiгурних формованих
виробiв з вмiстом або без вмiсту мила;
поверхнево-активнi органiчнi речовини
та засоби для миття шкiри у виглядi
рiдини або крему, розфасованi для
роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не
мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та
нетканi матерiали, просоченi або покритi
(частково або повнiстю) милом чи
детергентом:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
3814
Розчинники та розрiджувачi складнi
органiчнi, в iнших товарних позицiях не
зазначенi; готовi сумiшi для видалення
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
фарб або лакiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3917
Труби, трубки i шланги та їх фiтинги
(наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз
пластмаси:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3922
Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази
та їх сидiння i кришки для них, бачки
зливнi та аналогiчнi вироби санiтарнотехнiчного призначення з пластмас:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3925
Вироби будiвельнi з пластмас, не
зазначенi в iншому мiсцi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
3926
Iншi вироби з пластмас та вироби з
iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 3914:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4009
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої
гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або
без фiтингiв (наприклад, патрубками,
колiнами, з'єднаннями):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4010
Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, або
бельтинг з вулканiзованої гуми:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4011
Шини та покришки пневматичні гумові
нові:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4015
Одяг та додатковi речi (включаючи
рукавички) з незатвердiлої
вулканiзованої гуми будь-якого
призначення:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
4407
Лiсоматерiали розпилянi або розколотi
уздовж, роздiленi на шари або лущенi,
струганi або неструганi, шлiфованi або
нешлiфованi, якi мають або не мають
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
ВПП»
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4409
Пилопродукцiя з деревини (включаючи
дощечки та фриз для паркетного
покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi
профiльованого погонажу (з гребенями,
пазами, шпунтованi, iз стесаними
краями, з'єднанням у виглядi
напiвкруглого калювання, фасоннi,
закругленi тощо) уздовж будь-яких країв
чи площин, струганi або неструганi,
шлiфованi або нешлiфованi, що мають
або не мають торцевi з'єднання:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4412
Фанера клеєна, панелi фанерованi та
аналогiчнi матерiали з шаруватої
деревини:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4415
Ящики, коробки, пакувальнi корзини,
барабани та аналогiчна тара з деревини;
дерев'янi барабани (котушки) для
кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та
iншi дерев'янi завантажувальнi щити;
обичайки дерев'янi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4417
Iнструменти, оправи та ручки для
iнструментiв з деревини, дерев'янi
частини та ручки для мiтел або щiток;
шевськi колодки та розтяжки для взуття
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4418
Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi
деталi, включаючи пористi дерев'янi
панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i
дранку для покрiвель:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4802
Папiр та картон некрейдованi ґатункiв,
що використовуються для письма, друку
або iнших графiчних цiлей, та
неперфорованi карти i неперфорованi
паперовi стрiчки, в рулонах або
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу
товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та
картон ручного вiдливання:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4814
Шпалери та аналогiчнi настiннi
покриття; папiр прозорий для вiкон:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
4817
Конверти, листiвки, поштовi листiвки без
малюнкiв та поштовi картки, з паперу
або картону; коробки, сумки, пакувальнi
конверти та аналогiчнi вироби для
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6
мм:
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
ВПП»
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
пакування з паперу або картону, що
мiстять набори паперового
канцелярського приладдя:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4818
Папiр туалетний та аналогiчний папiр,
целюлозна вата або полотно з
целюлозних волокон господарськопобутового або санiтарно-гiгiєнiчного
призначення, у рулонах завширшки не
бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром
або формою; носовики, серветки
косметичнi, рушники, скатертини та
столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки,
простирадла та iншi вироби
господарсько-побутового, санiтарногiгiєнiчного або медичного призначення,
предмети одягу з паперової маси, паперу,
целюлозної вати або полотна з
целюлозного волокна
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4819
Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi
пакети та iнша тара з паперу, картону,
целюлозної вати або полотна з
целюлозних волокон; коробки для
картотек, лотки для листiв та аналогiчнi
вироби з паперу та картону, що
використовуються в установах,
магазинах або в аналогiчних цiлях:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4820
Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi
книги, записнi книжки, книжки для
замовлень, книжки для квитанцiй,
блокноти для листiв, книжки-пам'ятки
для нотаток, щоденники та аналогiчнi
вироби, зошити, блокноти з
промокальним папером, знiмнi
переплетiння (для вiдривних аркушiв або
iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi
дiловi бланки, поаркушно прокладенi
копiювальнi набори та iншi канцелярськi
товари з паперу та картону; альбоми для
зразкiв або колекцiй та обкладинки для
книжок з паперу або картону
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
4823
Iншi папiр та картон, целюлозна вата i
полотна з целюлозних волокон розрiзанi
за певною формою (або розмiрами); iншi
вироби з паперової маси, паперу,
картону, целюлозної вати або полотен з
целюлозних волокон
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6116
Рукавички, мiтенки, рукавицi,
трикотажнi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
6201
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм
виробiв товарної позицiї 6203:
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ГРИШИНА, 1А
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6202
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби для жiнок або
дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї
6204:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6203
Костюми, комплекти, пiджаки, штани,
комбiнезони iз шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для чоловiкiв
або хлопцiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6204
Костюми, комплекти, жакети, сукнi,
спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони iз шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для жiнок або
дiвчат:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6305
Мiшки та пакети пакувальнi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6310
Ганчiр'я, що використовувалося або нове,
рештки мотузок, канатiв i тросiв та
вироби з мотузок, канатiв або тросiв, з
текстильних матерiалiв, що
використовувалися
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6401
Водонепроникне взуття з пiдошвою i
верхом з гуми або пластмаси, який не
прикрiплюється до пiдошви i не
з'єднується з нею нi нитковим, нi
шпильковим, нi гвiздковим, нi
гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним
способом
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6402
Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з
гуми або пластмаси
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6403
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної чи композицiйної шкiри та з
верхом з натуральної шкiри
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
6404
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної або композицiйної шкiри та
з верхом з текстильних матерiалiв:
ГРИШИНА, 1А
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6405
Iнше взуття:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6406
Частини взуття (включаючи верх взуття з
прикрiпленою або неприкрiпленою
внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки,
устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi;
гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх
частини:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6504
Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi
або виготовленi сполученням смужок з
рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без
пiдкладки, з оздобленням або без
оздоблення
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6506
Iншi головнi убори та капелюхи, з
пiдкладкою або без пiдкладки, з
оздобленням або без оздоблення
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6507
Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли,
основи, каркаси для капелюхiв, козирки
та зав'язки для головних уборiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6810
Вироби з цементу, бетону або штучного
каменю, армованi чи неармованi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6902
Цегла вогнетривка, блоки, плитки та
аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi
будiвельнi матерiали, крiм виробiв з
кремнеземистого кам'яного борошна або
з аналогiчних кремнеземистих порiд:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
6903
Iншi вироби з вогнетривкої керамiки
(наприклад, реторти, тиглi, муфелi,
насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi
чашки, труби, трубки, кожухи, прутки,
стрижнi), крiм виробiв з
кремнеземистого кам'яного борошна або
аналогiчних кремнеземистих порiд
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
6909
Посуд та вироби керамiчнi для
лабораторного, хiмiчного або iншого
технiчного застосування; керамiчнi
жолоби, чани та аналогiчнi ємностi,
використовуванi в сiльському
ГРИШИНА, 1А
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
господарствi; керамiчнi глечики, баки та
аналогiчнi вироби, використовуванi для
транспортування або упаковування
товарiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7006
Скло товарних позицiй 7003, 7004 або
7005, гнуте, грановане, гравiроване,
свердлене, емальоване або оброблене
iншим способом, але не оправлене або не
комбiноване з iншими матерiалами:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7007
Скло безпечне, включаючи скло змiцнене
(загартоване) або багатошарове:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7010
Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики,
банки, ампули та iншi ємностi, склянi для
транспортування або упаковування
товарiв; банки склянi для консервування;
пробки, кришки та iншi засоби для
закупорювання, склянi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7017
Посуд скляний для лабораторних,
гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей,
градуйований або неградуйований,
калiбрований або некалiбрований
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7208
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
гарячекатаний, неплакований, без
гальванiчного чи iншого покриття
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7209
Плоский прокат з вуглецевої сталi,
завширшки 600 мм або бiльше,
холоднокатаний (обтиснений у
холодному станi), неплакований, без
гальванiчного або iншого покриття:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7210
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
плакований, з гальванiчним або iншим
покриттям
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7211
Прокат плоский з вуглецевої сталi,
завширшки менш як 600 мм,
неплакований, без гальванiчного або
iншого покриття:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
7212
Прокат плоский з вуглецевої сталi,
завширшки менш як 600 мм, плакований,
з гальванiчним або iншим покриттям
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7213
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої
сталi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7214
Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi,
без подальшого оброблення, крiм
кування, гарячого прокатування,
гарячого волочiння або гарячого
пресування, включаючи тi, що були
пiдданi крученню пiсля прокатування:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7215
Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7216
Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з
вуглецевої сталi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7217
Дрiт з вуглецевої сталi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7219
Прокат плоский з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм
або бiльше
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7220
Прокат плоский з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, завширшки менш як
600 мм
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7222
Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та
спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
7223
Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої)
сталi
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ВПП»
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7225
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки 600 мм або бiльше
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7226
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки менш як 600 мм:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7227
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти з iнших легованих
сталей
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7228
Iншi прутки та бруски з iнших легованих
сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi
профiлi з iншої легованої сталi;
порожнистi прутки та бруски для бурiння
з легованих або нелегованих сталей
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7229
Дрiт з iнших легованих сталей
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7302
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7303
Труби, трубки i профiлi порожнистi, з
ливарного чавуну:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
7304
Труби, трубки i профiлi порожнистi,
безшовнi з чорних металiв (крiм
чавунного литва):
Вироби з чорних металiв для залiзничних
або трамвайних колiй: рейки, контррейки
та зубчастi рейки, перекладнi рейки,
хрестовини глухого перетинання,
перекладнi штанги та iншi елементи
з'єднання та розведення рейок, шпали,
накладки стиковi i пiдкладки опорнi,
клини, опорнi плити, крюковi рейковi
болти, рейковi подушки та розтяжки,
основи рейок, розпiрнi бруски, пластини
та iншi деталi, спецiально призначенi для
з'єднання або закрiплення рейок:
31616011
31616011
31616011
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ВПП»
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7306
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7307
Фiтинги для труб i трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) з чорних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7312
Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та
аналогiчнi вироби з чорних металiв, без
електричної iзоляцiї:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7318
Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки
вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти,
шайби (включаючи пружинистi шайби)
та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7322
Радiатори для центрального опалення з
неелектричним нагрiвом та їх частини з
чорних металiв; нагрiвачi повiтря та
розподiлювачi нагрiтого повiтря
(включаючи пристрої, що можуть
подавати свiже або кондицiйоване
повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi
мають вентилятор або повiтродувку з
двигуном, та їх частини, з чорних металiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7409
Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки
понад 0,15 мм:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7411
Труби та трубки мiднi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
7415
Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки
креслярськi, скоби (за винятком тих, що
включенi до товарної позицiї 8305) та
аналогiчнi вироби мiднi або з чорних
металiв з мiдними головками; гвинти,
болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi,
заклепки, шпонки, шплiнти, шайби
(включаючи пружнi) та аналогiчнi
вироби мiднi:
Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi
(наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi,
клепанi або з'єднанi аналогiчним
способом) з чорних металiв:
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8201
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та
совковi, кирки, мотики, сапи, вила та
граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi
iнструменти для рубання; секатори будьякого типу; коси та серпи, ножi для
рiзання сiна чи соломи, ножицi для
пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та
iншi ручнi iнструменти, що
використовуються у сiльському
господарствi, садiвництвi або лiсовому
господарствi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8202
Пилки ручнi; полотна для будь-яких
пилок (включаючи полотна для
поздовжнього рiзання, для прорiзування
пазiв та беззубчастi полотна):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8203
Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi
(включаючи гострозубцi), плоскогубцi,
щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання
металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники
та аналогiчнi ручнi iнструменти:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8204
Ключi гайковi ручнi та гайковерти
(включаючи гайковi та динамометричнi
ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для
гайкових ключiв з ручками або без них
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8205
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi
склорiзи), що в iншому мiсцi не
зазначенi; лампи паяльнi; лещата,
затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм
приладдя або частин верстатiв; ковадла;
горна переноснi; шлiфувальнi круги з
опорними рамами, ручним або ножним
приводом
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8206
Iнструменти з двох або бiльше товарних
позицiй 8202 - 8205 у наборах для
роздрiбної торгiвлi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8207
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з
механiчним приводом чи без нього або
для верстатiв (наприклад, для
пресування, штампування, нарiзування
рiзьби, свердлiння, розточування,
прошивання, фрезерування, токарної
обробки або загвинчування), включаючи
фiльєри для волочiння або пресування
металу, iнструменти для бурiння
скельних порiд або ґрунтiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
8208
Ножi та рiзальнi леза для машин або
механiчних пристроїв:
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
31616011
31616011
31616011
31616011
ВПП»
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8209
Пластини, бруски, наконечники та
аналогiчнi вироби для iнструментiв, не
встановленi на них, з металокерамiки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8210
Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг
або менше для приготування, оброблення
або подавання харчових продуктiв чи
напоїв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8211
Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або
незубчастi (включаючи ножi для
обрiзування дерев), крiм ножiв товарної
позицiї 8208, та леза для них:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8301
Замки висячi i врiзнi (такi, що
замикаються ключем, кодовi, електричнi
або неелектричнi), з недорогоцiнних
металiв; засувки та рами iз засувками,
об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних
металiв; ключi до цих виробiв з
недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8302
Арматура крiплення, фурнiтура та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних
металiв, що використовуються для
меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць,
у кузовах транспортних засобiв, для
лимарських виробiв, валiз, ящикiв,
скриньок та аналогiчних виробiв;
кронштейни, вiшалки для одягу,
капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв; ролики
з арматурою з недорогоцiнних металiв;
замикальнi пристрої для автоматичних
дверей з недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8303
Сейфи броньованi або армованi,
включаючи дверi та секцiї для
банкiвських сховищ, шухляди,
призначенi виключно для зберiгання
грошей i документiв, та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8304
Шафи для дiлових паперiв i картотек,
коробки для зберiгання печаток, лотки i
пiдставки для паперiв та аналогiчне
конторське чи канцелярське обладнання
з недорогоцiнних металiв, крiм
конторських меблiв товарної позицiї
9403
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
8305
Фурнiтура для швидкозшивачiв чи
папок, канцелярськi затискачi i скрiпки,
iндекснi картковi покажчики та
31616011
31616011
1281.
31616011
1282.
31616011
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
аналогiчнi канцелярськi вироби з
недорогоцiнних металiв; скоби у блоках
(наприклад, для канцелярських потреб,
оббивання, пакування) з недорогоцiнних
металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8307
Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з
фiтингами або без них:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8308
Застiбки, рами iз застiбками, пряжки,
пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних
металiв для одягу, взуття, тентiв, сумок,
дорожнiх речей або iнших готових
виробiв; заклепки трубчастi або
роздвоєнi з недорогоцiнних металiв;
намистини та блискiтки з
недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8309
Пробки, ковпачки та кришки
(включаючи корончастi пробки i
ковпачки, що загвинчуються, та пробки з
пристроєм для розливання), кришки для
пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки
пробок та iншi пакувальнi пристрої з
недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8310
Таблички з назвами, найменуваннями,
адресами та аналогiчнi таблички, цифри,
лiтери та iншi символи з недорогоцiнних
металiв, крiм виробiв товарної позицiї
9405
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8311
Дрiт, прутки, трубки, пластини,
електроди та аналогiчнi вироби з
недорогоцiнних металiв або карбiдiв
металiв, з покриттям або наповненням
флюсовим матерiалом, для паяння, в
тому числi тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металiв чи
карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз
спеченого порошку з недорогоцiнних
металiв, для металiзацiї напиленням:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8413
Насоси для рiдин з витратомiром або без
нього; механiзми для пiдiймання рiдини
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8414
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi
або iншi газовi компресори та
вентилятори; вентиляцiйнi або
рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або
шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
31616011
31616011
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8415
Установки для кондицiонування повiтря,
до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для змiнювання
температури i вологостi повiтря,
включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8418
Холодильники, морозильники та iнше
холодильне або морозильне обладнання,
електричне або iнших типiв; тепловi
насоси, крiм установок для
кондицiонування повiтря товарної
позицiї 8415:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8419
Машини, обладнання промислове або
лабораторне з електричним чи
неелектричним нагрiванням (за винятком
печей, камер та iншого обладнання
товарної позицiї 8514) для обробки
матерiалiв шляхом змiни температури,
наприклад, нагрiванням, варiнням,
пiдсмажуванням, дистиляцiєю,
ректифiкацiєю, стерилiзацiєю,
пастеризацiєю, пропарюванням,
сушiнням, випарюванням, конденсацiєю
або охолодженням, крiм машин або
обладнання, призначеного для
використання у побутi; неелектричнi
водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi
водянi акумулятори:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8421
Центрифуги, включаючи вiдцентровi
сушарки; обладнання та пристрої для
фiльтрування або очищення рiдин чи
газiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8423
Обладнання для зважування (крiм терезiв
чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи
лiчильнi або контролювальнi машини, якi
приводяться в дiю силою ваги вантажу;
гирi для будь-яких ваг або терезiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8424
Механiчнi пристрої (з ручним
керуванням або без нього) для
розбризкування або розпилення рiдких
чи порошкоподiбних речовин;
вогнегасники, зарядженi або
незарядженi; пульверизатори та
аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi,
пароструминнi та аналогiчнi метальнi
пристрої:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8425
Талi та пiдiймачi, крiм скiпових
пiдiймачiв; лебiдки та кабестани;
домкрати
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
83497,
ДОНЕЦЬКА
8426
Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани
рiзних типiв, включаючи кабельнi крани;
31616011
31616011
31616011
31616011
1296.
31616011
1297.
31616011
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi
навантажувачi та вiзки з пiдiймальним
краном:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8427
Автонавантажувачi з вилковим захватом;
iншi навантажувачi, оснащенi
пiдiймальним чи вантажнорозвантажувальним обладнанням:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8428
Iншi машини та пристрої для пiдiймання,
перемiщення, навантажування або
розвантажування (наприклад, лiфти,
ескалатори, конвеєри, канатнi дороги):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8429
Самохiднi бульдозери з неповоротним та
поворотним вiдвалом, грейдери,
планувальники, скрепери, механiчнi
лопати, екскаватори, однокiвшовi
навантажувачi, машини трамбувальнi та
дорожнi котки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8430
Iншi машини та механiзми для
перемiщування, планування,
профiлювання, розроблення,
вирiвнювання, трамбування, ущiльнення,
виймання або бурiння ґрунту, корисних
копалин або руд; обладнання для
забивання та витягування паль;
обладнання снiгоприбиральне плужне та
роторне:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8431
Частини, призначенi виключно або
переважно для обладнання товарних
позицiй 8425 - 8430:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8458
Верстати токарнi (включаючи верстати
токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8467
Iнструменти ручнi пневматичнi,
гiдравлiчнi або з вмонтованим
електричним або неелектричним
двигуном
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8470
Калькулятори та кишеньковi машинки
для записування, вiдтворювання i
вiзуального представлення даних з
обчислювальними функцiями;
бухгалтерськi машини, поштовi
маркувальнi машини, апарати для
видавання квиткiв та аналогiчнi машини
з лiчильними пристроями; апарати касовi
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8474
Обладнання для сортування,
просiювання, сепарацiї, промивання,
подрiбнення, розмелювання, змiшування
або перемiшування ґрунту, камiння, руд
чи iнших мiнеральних копалин у
твердому (включаючи порошкоподiбний
та пастоподiбний) станi; обладнання для
агломерацiї, формування або вiдливання
твердого мiнерального палива,
керамiчних паст, незатвердiлого цементу,
гiпсових матерiалiв або iнших
мiнеральних речовин у виглядi порошку
або пасти; машини формувальнi для
виробництва пiщаних ливарних форм
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8481
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна
арматура для трубопроводiв, котлiв,
резервуарiв, цистерн, бакiв або
аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та
терморегулювальнi вентилi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8482
Пiдшипники кульковi або роликовi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8483
Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi
та колiнчастi) i кривошипи; корпуси
пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для
валiв; зубчастi передачi та зубчастi
колеса зiбранi з валами; кульковi або
роликовi гвинтовi передачi; коробки
передач та iншi варiатори швидкостi,
включаючи гiдротрансформатори;
маховики та шкiви, включаючи
полiспасти; муфти та пристрої для
з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi
шарнiри):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8484
Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з
листового металу в поєднаннi з iншим
матерiалом або складенi з двох чи бiльше
шарiв металу; набори чи комплекти
прокладок та аналогiчних з'єднувальних
елементiв рiзних за складом, упакованi в
пакети, конверти або аналогiчну
упаковку; механiчнi ущiльнювачi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8501
Двигуни та генератори, електричнi (крiм
електрогенераторних установок):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
8502
Електрогенераторнi установки та
обертовi електричнi перетворювачi:
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
1319.
31616011
1320.
31616011
ВПП»
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8503
Частини, призначенi виключно або
переважно для машин товарної позицiї
8501 або 8502:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8504
Трансформатори електричнi, статичнi
перетворювачi електричнi (наприклад,
випрямлячi), котушки iндуктивностi та
дроселi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8505
Електромагнiти; магнiти постiйнi та
вироби, призначенi для перетворення на
постiйнi магнiти пiсля намагнiчування;
електромагнiтнi або з постiйними
магнiтами затискнi патрони, затискачi та
аналогiчнi пристрої для фiксацiї;
електромагнiтнi зчеплення, муфти та
гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi
головки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8506
Первиннi елементи та первиннi батареї:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8507
Акумулятори електричнi, включаючи
сепаратори для них, прямокутної (в тому
числi квадратної) або будь-якої iншої
форми:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8509
Машини електромеханiчнi побутовi з
умонтованим електродвигуном, крiм
пилососiв товарної позицiї 8508:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8511
Електроприлади для запалювання або
пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз
запаленням вiд iскри або компресiйним
методом (наприклад, магнетозапалювання, магнiтоелектричнi
генератори постiйного струму, котушки
запалювання, свiчки запалювання або
розжарювання, стартери); генератори
(наприклад, постiйного та змiнного
струму) та переривники типу, що
використовується разом з такими
двигунами:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
8512
Обладнання електроосвiтлювальне або
сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної
позицiї 8539), склоочисники, пристрої,
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
31616011
31616011
31616011
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8513
Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють
за допомогою власного джерела енергiї
(наприклад, на сухих батарейках,
акумуляторах, магнето), крiм
освiтлювальних приладiв товарної
позицiї 8512:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8514
Печi та камери промисловi або
лабораторнi, електричнi (включаючи
iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше
промислове або лабораторне обладнання
для термiчного оброблення матерiалiв,
iндукцiйне або дiелектричне:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8515
Машини та апарати для паяння або
зварювання з можливiстю рiзання або без
неї, електричнi (включаючи з
електричним нагрiвом газу), лазернi або
iншого свiтлового чи фотонного
випромiнювання, ультразвуковi,
електронно-променевi, магнiтноiмпульснi або плазмодуговi; електричнi
машини та апарати для гарячого
напилення металiв або металокерамiки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8516
Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi
або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi
зануренi; прилади електричнi для
обiгрiвання примiщень, ґрунту;
електронагрiвальнi апарати перукарськi
(наприклад, сушарки для волосся, бiгудi,
щипцi для гарячої завивки) або сушарки
для рук; праски електричнi; iншi
побутовi електронагрiвальнi прилади;
елементи опору нагрiвальнi, крiм
включених до товарної позицiї 8545:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8517
Телефоннi апарати, включаючи апарати
телефоннi для сотових мереж зв'язку та
iнших бездротових мереж зв'язку; iнша
апаратура для передачi або приймання
голосу, зображень та iншої iнформацiї,
включаючи апаратуру для комунiкацiї в
мережi дротового або бездротового
зв'язку (наприклад, в локальнiй або
глобальнiй мережi зв'язку), крiм
передавальної або приймальної
апаратури товарних позицiй 8443, 8525,
8527 або 8528:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8518
Мiкрофони та пiдставки для них;
гучномовцi, вмонтованi або не
вмонтованi в корпус; навушники та
телефони головнi, об'єднанi чи не
об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти,
якi складаються з мiкрофона та одного
гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi
звукових частот електричнi; електричнi
31616011
31616011
31616011
що запобiгають обмерзанню та
запотiванню, якi використовуються на
велосипедах або моторних транспортних
засобах:
звукопiдсилювальнi комплекти:
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8519
Звукозаписувальна або
звуковiдтворювальна апаратура:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8530
Електричне устаткування сигналiзацiйне,
для забезпечення безпеки, контролю чи
регулювання руху на залiзницях,
трамвайних колiях, автомобiльних
дорогах або внутрiшнiх водних шляхах,
майданчиках для паркування, портових
спорудах чи аеродромах (крiм
обладнання товарної позицiї 8608):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8531
Електрообладнання звукове або
вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад,
дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi,
пристрої сигналiзацiї про крадiжки та
пожежi), крiм обладнання товарної
позицiї 8512 або 8530:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8532
Конденсатори електричнi постiйнi,
змiннi або пiдстроювальнi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8533
Резистори електричнi (включаючи
реостати та потенцiометри), крiм
нагрiвальних елементiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8535
Електрична апаратура для комутацiї або
захисту електричних кiл чи для
приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники
плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi
напруги, пристрої для гасiння стрибкiв
напруги, штепсельнi вилки i розетки та
iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для
напруги понад 1 000 В:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8536
Електрична апаратура для комутацiї або
захисту електричних кiл чи для
приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
роз'єднувачi, перемикачi, реле,
запобiжники плавкi, пристрої для гасiння
стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i
розетки, патрони для ламп та iншi
з'єднувачi, коробки з'єднання), для
напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi
для оптичних волокон, волоконнооптичних джгутiв або кабелiв:
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8537
Пульти, панелi, консолi, столи,
розподiльнi щити та iншi основи,
обладнанi двома або бiльше пристроями
товарної позицiї 8535 або 8536, для
контролю або розподiлу електричного
струму, включаючи пристрої чи
апаратуру групи 90, та цифровi апарати
керування, крiм комутацiйних пристроїв
товарної позицiї 8517:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8538
Частини, призначенi виключно або
переважно для апаратури товарних
позицiй 8535, 8536 або 8537:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8539
Електричнi лампи розжарення або
газорозряднi, включаючи лампи
герметичнi спрямованого свiтла,
ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи;
дуговi лампи:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8540
Лампи, трубки електроннi з
термокатодом, холодним катодом чи
фотокатодом (наприклад, лампи, трубки
вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi
дуговi випрямнi лампи та трубки,
електронно-променевi трубки, телевiзiйнi
передавальнi трубки):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8541
Дiоди, транзистори та аналогiчнi
напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi
напiвпровiдниковi прилади, включаючи
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не
зiбранi у модуль, вмонтованi або не
вмонтованi у панель;
свiтловипромiнювальнi дiоди;
п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8543
Машини та апаратура електричнi, що
мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому
мiсцi цiєї групи не описанi або не
зазначенi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8544
Проводи iзольованi (включаючи
емальованi чи анодованi), кабелi
(включаючи коаксiальнi) та iншi
iзольованi електричнi провiдники iз
з'єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з
волокон з iндивiдуальними оболонками,
незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з
електричними провiдниками або
з'єднувальними пристроями:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
8545
Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi,
вугiлля для ламп або гальванiчних
елементiв та iншi вироби з графiту чи
iнших видiв вуглецю з металом або без
нього, що використовуються в
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
31616011
ВПП»
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8546
Iзолятори електричнi з будь-яких
матерiалiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
8547
Арматура iзолювальна для електричних
машин, пристроїв або обладнання,
повнiстю зроблена з iзоляцiйних
матерiалiв, або така, що мiстить простi
металевi компоненти (наприклад,
рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час
формування лише з метою складання,
крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546;
iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi
деталi з недорогоцiнних металiв, з
внутрiшньою iзоляцiєю:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
9026
Прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю за витратою, рiвнем,
тиском чи iншими змiнними
характеристиками рiдин або газiв
(наприклад, витратомiри, покажчики
рiвня, манометри, тепломiри), крiм
приладiв та апаратури товарних позицiй
9014, 9015, 9028 або 9032
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
9027
Прилади та апаратура для фiзичного або
хiмiчного аналiзу (наприклад,
поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, газо- або
димоаналiзатори); прилади та апаратура
для вимiрювання або контролю за
в'язкiстю, пористiстю, розширенням,
поверхневим натягом або подiбнi;
прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю за кiлькiстю тепла, звуку
або свiтла (включаючи експонометри);
мiкротоми:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
9028
Лiчильники подачi або виробництва
газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому
числi калiбрувальнi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
9405
Лампи (свiтильники) та освiтлювальне
обладнання, включаючи прожектори та
їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi;
свiтловi вивiски, свiтловi покажчики,
табло з назвою або адресою i подiбнi
вироби, що мають умонтоване джерело
свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не
зазначенi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
9406
Конструкцiї будiвельнi збiрнi:
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
31616011
електротехнiцi:
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
ВПП»
ГРИШИНА, 1А
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
9603
Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є
частинами механiзмiв, приладiв або
транспортних засобiв), щiтки ручнi
механiчнi без двигуна для прибирання
пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для
змахування пилу; вузли та пучки, готовi
для виготовлення мiтел або щiток;
подушечки та валики для фарбування;
шкребки з гумовою пластинкою (крiм
гумових валикiв):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ «МОСПІНСЬКЕ
ВПП»
83497,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
ДОНЕЦЬК, М.
МОСПІНЕ, ВУЛ.
ГРИШИНА, 1А
9608
Ручки кулькові; ручки і маркери з
наконечником з повсті та іншого
пористого матеріалу; авторучки
чорнильні, стилографи та інші
авторучки; пера копіювальні; олівці
механічні; тримачі для пір’я, тримачі для
ручок, тримачі для олівців та подібні
тримачі; частини цих виробів
(включаючи ковпачки та затискачі), крім
виробів товарної позиції 9609:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3802
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вугiлля активоване; продукцiя
мiнеральна природна активована; вугiлля
тваринного походження, включаючи
використане тваринне вугiлля:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3806
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi;
спирт канiфольний та канiфольнi олiї;
смолянi залишки пiсля перегонки
(переплавленi смоли):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3808
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди,
гербiциди, засоби, що запобiгають
проростанню паросткiв, та регулятори
росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та
аналогiчнi засоби, поданi у формах чи
упаковках для роздрiбної торгiвлi або як
препарати, або у виглядi готових виробiв
(наприклад, стрiчки, обробленi сiркою,
ґноти, свiчки i папiр, липкий вiд мух):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3810
Засоби для травлення металевих
поверхонь; флюси та iншi допомiжнi
засоби для паяння або зварювання
металiв; пасти та порошки для паяння
або зварювання, що складаються з
металiв та iнших матерiалiв; матерiали,
якi використовують як осердя або
покриття для зварювальних електродiв,
стрижнiв та пруткiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
3811
Антидетонатори, антиоксиданти,
iнгiбiтори смолоутворення, загусники,
антикорозiйнi препарати та iншi готовi
присадки, добавки для нафтопродуктiв
(включаючи бензин) або для iнших
рiдин, якi використовують з тiєю самою
31616011
31616011
37596090
37596090
37596090
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3813
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сумiшi, препарати та заряди для
вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати
та бомби
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3814
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Розчинники та розрiджувачi складнi
органiчнi, в iнших товарних позицiях не
зазначенi; готовi сумiшi для видалення
фарб або лакiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3816
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вогнетривкi цементи, розчини
будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi,
крiм продукцiї товарної позицiї 3801
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3819
Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi
готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних
трансмiсiй, без вмiсту нафти або
нафтопродуктiв, одержаних iз
бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом
нафти чи нафтопродуктiв менш як 70
мас.%:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3820
Антифризнi препарати та готовi рiдкi
протиоблiднювальнi сумiшi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3824
Готовi сполучнi сумiшi, якi
використовують у виробництвi ливарних
форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна
продукцiя та препарати хiмiчної або
сумiжних з нею галузей промисловостi
(включаючи препарати, що складаються
iз сумiшей природних продуктiв), в
iнших товарних позицiях не зазначенi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3825
Залишкова продукцiя хiмiчної або
сумiжних з нею галузей промисловостi, в
iнших товарних позицiях не зазначена та
не включена; вiдходи мiського
господарства; шлам стiчних вод; iншi
вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї
групи:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3901
Полiмери етилену в первинних формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
3902
Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв
у первинних формах:
37596090
37596090
37596090
37596090
1363.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1364.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
метою, що i нафтопродукти:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3903
Полiмери стиролу у первинних формах:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3904
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Полiмери вiнiлхлориду або iнших
галогенованих олефiнiв у первинних
формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3905
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Полiмери вiнiлацетату або iнших
складних вiнiлових ефiрiв у первинних
формах; iншi вiнiловi полiмери у
первинних формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3906
Акриловi полiмери у первинних формах:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3907
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Полiацеталi, iншi простi полiефiри
(полiетери) та епоксиднi смоли, у
первинних формах; полiкарбонати,
алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри
та iншi складнi полiефiри (полiестери), у
первинних формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3908
Полiамiди у первинних формах:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3910
Силiкони у первинних формах:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3912
Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у
первинних формах, не включенi до
iнших товарних позицiй:
1372.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
3913
1373.
37596090
Полiмери природнi (наприклад, альгiнова
кислотa) та полiмери природнi
модифiкованi (наприклад, затвердiлi
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3914
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Смоли iонообмiннi, одержанi на основi
полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913,
у первинних формах
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3916
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Моноволокна з максимальним
поперечним перетином бiльш як 1 мм
(мононитки), прутки, стрижнi та профiлi
фiгурнi з обробленою або необробленою
поверхнею, але без будь-якого iншого
оброблення, з полiмерних матерiалiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3917
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Труби, трубки i шланги та їх фiтинги
(наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз
пластмаси:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3918
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Покриття пластмасовi для пiдлоги,
самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах
або пластинах; покриття пластмасовi для
стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до
цiєї групи:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3919
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та
iншi плоскi пластмасовi форми, з
пластмас самоклейнi, у рулонах або не у
рулонах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3920
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та
пластини з пластмаси, непористi,
неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та
не поєднанi подiбним способом з iншими
матерiалами:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3921
Iншi плити, листи, плiвки та смуги або
стрiчки з пластмаси:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3922
1381.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази
та їх сидiння i кришки для них, бачки
зливнi та аналогiчнi вироби санiтарнотехнiчного призначення з пластмас:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
3923
1382.
37596090
Вироби з пластмаси для транспортування
та пакування товарiв; пробки, кришки,
ковпаки та iншi вироби з пластмаси для
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi
натурального каучуку) у первинних
формах, не включенi до iнших товарних
позицiй:
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
герметизацiї, закупорювання:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3924
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi
або туалетнi вироби з пластмас:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3925
Вироби будiвельнi з пластмас, не
зазначенi в iншому мiсцi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3926
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi вироби з пластмас та вироби з
iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 3914:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4005
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Невулканiзованi гумовi сумiшi у
первинних формах або у виглядi пластин,
листiв, смужок або стрiчок:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4006
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi форми (наприклад, прутки, трубки,
профiлi фасоннi) та вироби (наприклад,
диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4008
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пластини, листи, стрiчки, смужки,
прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої
гуми, крiм твердої гуми:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4009
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої
гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або
без фiтингiв (наприклад, патрубками,
колiнами, з'єднаннями):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4010
Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, або
бельтинг з вулканiзованої гуми:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
4011
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
Шини та покришки пневматичнi гумовi
новi:
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4012
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Шини та покришки пневматичнi гумовi,
вiдновленi або тi, що використовувалися;
масивнi шини (литi шини) або еластикшини (подушковi шини), шиннi
протектори, ободовi стрiчки, гумовi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4013
Камери гумовi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4015
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Одяг та додатковi речi (включаючи
рукавички) з незатвердiлої
вулканiзованої гуми будь-якого
призначення:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4016
Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм
твердої:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4801
Папiр газетний у рулонах або в аркушах
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4802
Папiр та картон некрейдованi ґатункiв,
що використовуються для письма, друку
або iнших графiчних цiлей, та
неперфорованi карти i неперфорованi
паперовi стрiчки, в рулонах або
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу
товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та
картон ручного вiдливання:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4803
Паперовi туалетнi серветки або серветки
для обличчя, рушники або пелюшки,
скатертини та аналогiчнi види паперу
господарсько-побутового або санiтарногiгiєнiчного призначення, целюлозна
вата i полотно з целюлозних волокон,
крепованi або некрепованi, тисненi або
нетисненi, гофрованi або негофрованi,
перфорованi або неперфорованi, з
забарвленою або незабарвленою
поверхнею, надрукованi або
ненадрукованi, у рулонах або в аркушах:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
4805
Iншi папiр та картон, некрейдованi, у
рулонах або в аркушах, не пiдданi
додатковому обробленню або обробленi,
37596090
1398.
37596090
1399.
37596090
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
як обумовлено примiткою 3 до цiєї
групи:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4806
Пергамент рослинний, жиронепроникний
папiр, калька i пергамiн та iнший
лощений папiр, прозорий або
напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4807
Папiр та картон багатошаровi
(виготовленi методом склеювання за
допомогою адгезиву плоских шарiв
паперу або картону), якi не мають
поверхневого покриття або просочення,
армованi або неармованi, у рулонах або в
аркушах:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4808
Папiр та картон, гофрованi (обклеєнi або
не обклеєнi гладкими зовнiшнiми
аркушами), крепованi, тисненi або
перфорованi, у рулонах або в аркушах,
крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4809
Папiр копiювальний, самокопiювальний
та iнший копiювальний папiр або
перебивний папiр (включаючи покритий
або просочений папiр для трафаретiв,
копiювальних апаратiв або офсетних
пластин), надрукований або
ненадрукований, в рулонах або аркушах:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4810
Папiр та картон, покритi з одного або
двох бокiв каолiном (китайською
глиною) або iншими неорганiчними
речовинами, з використанням сполучної
речовини або без неї, та без будь-якого
iншого покриття, iз забарвленою або
незабарвленою поверхнею, з
декорованою або недекорованою
поверхнею, надрукованi або
ненадрукованi, у рулонах або в
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах, будь-якого розмiру:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4811
Папiр, картон, целюлозна вата та полотна
з целюлозних волокон, з покриттям,
просоченi, iз забарвленою або
декорованою поверхнею або
надрукованi, у рулонах або в
прямокутних (включаючи квадратнi)
аркушах будь-якого розмiру, крiм
товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї
4803, 4809 або 4810:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4812
Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi,
з паперової маси
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
37596090
37596090
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4814
Шпалери та аналогiчнi настiннi
покриття; папiр прозорий для вiкон:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4816
Папiр копiювальний, самокопiювальний
та iнший копiювальний або перебивний
папiр (крiм паперу, включеного до
товарної позицiї 4809), трафарети для
копiювальних апаратiв та офсетнi
пластини з паперу, упакованi або не
упакованi у коробки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4817
Конверти, листiвки, поштовi листiвки без
малюнкiв та поштовi картки, з паперу
або картону; коробки, сумки, пакувальнi
конверти та аналогiчнi вироби для
пакування з паперу або картону, що
мiстять набори паперового
канцелярського приладдя:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4818
Папiр туалетний та аналогiчний папiр,
целюлозна вата або полотно з
целюлозних волокон господарськопобутового або санiтарно-гiгiєнiчного
призначення, у рулонах завширшки не
бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром
або формою; носовики, серветки
косметичнi, рушники, скатертини та
столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки,
простирадла та iншi вироби
господарсько-побутового, санiтарногiгiєнiчного або медичного призначення,
предмети одягу з паперової маси, паперу,
целюлозної вати або полотна з
целюлозного волокна:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4820
Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi
книги, записнi книжки, книжки для
замовлень, книжки для квитанцiй,
блокноти для листiв, книжки-пам'ятки
для нотаток, щоденники та аналогiчнi
вироби, зошити, блокноти з
промокальним папером, знiмнi
переплетiння (для вiдривних аркушiв або
iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi
дiловi бланки, поаркушно прокладенi
копiювальнi набори та iншi канцелярськi
товари з паперу та картону; альбоми для
зразкiв або колекцiй та обкладинки для
книжок з паперу або картону:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4821
Етикетки та ярлики з паперу або картону
будь-якi, надрукованi або ненадрукованi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
4823
Iншi папiр та картон, целюлозна вата i
полотна з целюлозних волокон розрiзанi
37596090
37596090
1412.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1413.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4901
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Друкованi книги, книжки, брошури,
листiвки та аналогiчнi друкованi
матерiали, зброшурованi або у виглядi
окремих аркушiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4902
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Газети, журнали та iншi перiодичнi
видання, iлюстрованi або неiлюстрованi,
з вмiстом або без вмiсту рекламних
матерiалiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4904
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ноти, друкованi або рукописнi,
оправленi або неоправленi, iлюстрованi
або неiлюстрованi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4907
Поштовi марки, гербовi марки або
аналогiчнi марки, непогашенi, поточного
або нового випуску в державi, в якiй
вони мають або будуть мати визначену
номiнальну вартiсть; гербовий папiр;
банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї
та аналогiчнi види цiнних паперiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4909
Поштовi листiвки (поштовi картки)
друкованi або iлюстрованi; друкованi
листiвки з надрукованими вiтаннями,
оголошеннями або повiдомленнями,
iлюстрованi або неiлюстрованi, з
конвертами або без конвертiв, з
прикрасами або без прикрас
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4910
Друкованi календарi рiзноманiтнi,
включаючи вiдривнi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4911
Iнша друкована продукцiя, включаючи
друкованi репродукцiї та фотографiї:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5601
1421.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вата з текстильних матерiалiв та вироби
з неї; текстильнi волокна завдовжки не
бiльш як 5 мм (пух), текстильний пил i
вузлики:
1422.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
5602
Фетр i повсть, просоченi або
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
37596090
37596090
за певною формою (або розмiрами); iншi
вироби з паперової маси, паперу,
картону, целюлозної вати або полотен з
целюлозних волокон:
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5603
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Матерiали нетканi, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, дубльованi або недубльованi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5604
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Гумовi нитки та корд, з текстильним
покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi
нитки та нитки подiбної форми товарної
позицiї 5404 або 5405, просоченi, з
покриттям або в оболонцi, з гуми чи
пластмаси:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5607
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Шпагат, мотузки, канати i троси,
сплетенi чи несплетенi, в обплетеннi або
не в обплетеннi, просоченi або
непросоченi, з покриттям або без
покриття, в оболонцi або без оболонки, з
гуми чи пластмаси:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5608
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сiтки плетенi iз шпагату, мотузок або
канатiв; готовi сiтки рибальськi та iншi
готовi сiтки з текстильних матерiалiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5701
Вузликовi килими та iншi текстильнi
покриття для пiдлоги, готовi або неготовi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5702
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Килими та iншi текстильнi покриття для
пiдлоги, тканi, нетафтинговi або
нефлокованi, готовi або неготовi,
включаючи "кiлiм", "сумах", "керманi" та
подiбнi килими ручної роботи:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5703
Килими та iншi текстильнi покриття для
пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5704
Килими та iншi текстильнi покриття для
пiдлоги з повстi, нетафтинговi,
нефлокованi, готовi або неготовi:
1430.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94801,
ЛУГАНСЬКА
5705
1431.
Iншi килими та iншi текстильнi покриття
для пiдлоги, готовi або неготовi:
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
непросоченi, з покриттям або без
покриття, дубльованi або недубльованi:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5807
Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби
з текстильних матерiалiв у куску, у
виглядi стрiчок чи розрiзанi за формою
або розмiром, але не вишитi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2501
Сiль (включаючи столову i
денатуровану) та хлорид натрiю чистий,
розчиненi або не розчиненi у водi, або тi,
що мiстять або не мiстять домiшки
речовин, якi запобiгають агломерацiї чи
перешкоджають злипанню частинок (що
забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i
плиннiсть рiдких); вода морська
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2503
Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої,
осадженої та колоїдної
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2504
Графiт природний
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2505
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або
незабарвленi, крiм металоносних пiскiв
групи
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2508
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi глини (крiм спучених глин товарної
позицiї 6806), андалузит, кiанiт i
силiманiт, кальцинованi або
некальцинованi; мулiт; землi шамотнi
або динасовi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2509
Крейда
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2510
Фосфати кальцiю природнi (фосфорити),
фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi
та крейда фосфатна
1439.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1440.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
2513
Пемза; наждак; корунд природний,
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
37596090
37596090
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2515
Мармур, травертин, або вапняковий туф,
екаусин та iншi вапняки для монументiв
чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або
бiльше, та алебастр, начорно обробленi
або необробленi, розпилянi або
нерозпилянi чи роздiленi iншим
способом на блоки або плити
прямокутної чи квадратної форми
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2516
Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi
каменi для монументiв чи будiвництва,
начорно обробленi або необробленi,
розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi
iншим способом на блоки або плити
прямокутної чи квадратної форми
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2517
Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене
камiння, що, як правило,
використовується як наповнювач для
бетону чи баласт для мостiння шосейних
дорiг i залiзничних колiй, або як iншi
види баласту, галька та гравiй, термiчно
обробленi або необробленi; макадам
(дорожнє покриття) iз шлаку, окалини
або аналогiчних промислових вiдходiв, iз
вмiстом або без вмiсту матерiалiв,
зазначених на початку цiєї товарної
позицiї; гудронований макадам, гранули,
дрiбняк i порошок з каменю товарної
позицiї 2515 або 2516, термiчно
обробленi або необробленi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2519
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Карбонат магнiю природний (магнезит);
магнезiя плавлена; магнезiя випалена
(спечена) iз вмiстом або без вмiсту
невеликої кiлькостi iнших оксидiв,
доданих перед спiканням; iншi оксиди
магнiю, з домiшками або без домiшок
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2520
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi
кальцинованого гiпсу або сульфату
кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз
вмiстом або без вмiсту невеликої
кiлькостi прискорювачiв чи
уповiльнювачiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2521
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Флюс вапняковий; вапняк та iнший
вапняковий камiнь, що використовують
для виготовлення вапна або цементу
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
2522
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне,
крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю,
зазначених у товарнiй позицiї 2825
37596090
37596090
гранат природний та iншi природнi
абразивнi матерiали, термiчно обробленi
або необробленi
37596090
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2523
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Портландцемент, глиноземистий цемент,
цемент шлаковий, сульфатостiйкий
цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи,
забарвленi або незабарвленi, готовi чи у
виглядi клiнкерiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2524
Азбест
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2525
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Слюда, включаючи розщеплену на
пластини чи луски неправильної форми;
вiдходи слюди
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2530
Мiнеральнi речовини, не включенi до
iнших товарних позицiй
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2601
Руди та концентрати залiзнi, включаючи
випалений пiрит
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2617
Iншi руди та концентрати
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2618
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Шлак гранульований (шлаковий пiсок),
що утворюється на стадiї виробництва
чорних металiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2706
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або
торф'янi та iншi мiнеральнi смоли,
зневодненi або незневодненi, i продукти
часткової дистиляцiї, включаючи
"вiдновленi" смоли
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2707
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Масла та iншi продукти
високотемпературної перегонки
кам'яновугiльних смол; аналогiчнi
продукти, в яких ароматичнi складовi
переважають за масою неароматичнi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2708
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пек або кокс пековий, одержаний iз
кам'яновугiльної смоли або з iнших
мiнеральних смол
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2711
Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в
газоподiбному станi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2713
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi
залишки вiд переробки нафти або
нафтопродуктiв, одержаних iз
бiтумiнозних порiд
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2714
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Бiтум i асфальт, природнi; сланцi
бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi;
асфальти й асфальтовi породи
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2715
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сумiшi бiтумiнознi на основi природного
асфальту або природного бiтуму,
нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи
пеку мiнеральних смол (наприклад,
бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi
для дорожнього покриття)
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2801
Фтор, хлор, бром i йод
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2802
Сiрка колоїдна.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2804
Водень, iнертнi гази та iншi неметали:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2805
1465.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лужнi або лужноземельнi метали;
рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй,
у чистому виглядi, у сумiшах або
сплавах; ртуть
1466.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
2806
Водень хлористий (соляна кислота);
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2807
Сiрчана кислота; олеум
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2808
Кислоти сульфоазотнi.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2809
Кислоти полiфосфорнi.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2810
Оксиди бору; борнi кислоти
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2811
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
оксиди вуглецю, цiанiд водню (цiанистий
водень), гримуча, iзоцiанова, тiоцiанова
кислоти та iншi простi або комплекснi
цiановi кислоти
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2812
галогенiдоксиди вуглецю
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2813
дисульфiд вуглецю
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Амiак, безводний або у водному розчинi
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2814
1474.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1475.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94801,
ЛУГАНСЬКА
2815
Гiдроксид натрiю (каустична сода);
гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
хлорсульфонова кислота
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
натрiю чи калiю
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2816
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди,
гiдроксиди та пероксиди стронцiю або
барiю
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2817
Оксид цинку; пероксид цинку
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2819
Оксиди та гiдроксиди хрому
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2820
Оксиди марганцю
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2821
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фарби землянi (барвники мiнеральнi), що
мiстять 70 мас. % або бiльше хiмiчно
зв'язаного залiза в перерахунку на Fe2O3.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2822
Оксиди кобальту технiчнi.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2824
Сурик свинцевий (червоний та
оранжевий).
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2825
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Гiдразин i гiдроксиламiн та їх
неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi
основи; iншi оксиди, гiдроксиди та
пероксиди металiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
2826
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
Фториди; фторосилiкати,
фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi
фтору
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2827
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Хлориди, хлорид оксиди та хлорид
гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди;
йодиди та йодид оксиди
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2828
Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю
технiчний; хлорити; гiпобромiти
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2829
Хлорати та перхлорати; бромати та
пербромати; йодати та перйодати
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2830
Полiсульфiди.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2831
Дитiонiти та сульфоксилати,
стабiлiзованi органiчними речовинами.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2833
Сульфати; галуни; пероксосульфати
(персульфати
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2834
Нiтрити; нiтрати
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2835
Полiфосфати.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
2836
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
Карбонати та пероксокарбонати
неорганiчних основ.
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2837
Цiанiди, оксид цiанiди (оксидцiанiди) та
цiанiди комплекснi (гексацiаноферати
(II), гексацiаноферати (III),
нiтрозилпентацiаноферати (II),
нiтрозилпентацiаноферати (III),
цiаноманганати, цiанокадмати,
цiанохромати, цiанокобальтати,
цiанониколати, цiанокупрати,
цiаномеркурати i т.д.) неорганiчних
основ.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2839
Силiкати лужних металiв технiчнi.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2840
Борати; пероксоборати (перборати):
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2841
Солi оксометалевих або
пероксометалевих кислот
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2842
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
тiокарбонати, селенокарбонати,
телурокарбонати, селеноцiанати,
телуроцiанати,
тетратiоцiанатодiамiнохромати
(рейнекати) та iншi комплекснi цiанати
неорганiчних основ
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2844
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Хiмiчнi радiоактивнi елементи та
радiоактивнi iзотопи (включаючи
подiльнi або вiдновлюванi хiмiчнi
елементи та iзотопи) та їх сполуки;
сумiшi та залишки, якi мiстять цi
продукти:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2846
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сполуки, органiчнi або неорганiчнi,
рiдкiсноземельних металiв, iтрiю чи
скандiю або сумiшей цих металiв
пероксид водню, отвердний сечовиною
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2847
1501.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1502.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
2848
Фосфiди з визначеним або не визначеним
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
37596090
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2849
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Карбiди (бiнарнi карбiди, борокарбiди,
карбонiтриди i т.п.), крiм карбiдiв водню
(вуглеводнiв).
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2852
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Неорганiчнi та органiчнi сполуки ртутi
визначеного чи невизначеного хiмiчного
складу, крiм амальгам.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2853
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
оксисульфiд вуглецю,
тiокарбонiлгалогенiди, цiан,
цiангалогенiди, цiанамiд та їх
металопохiднi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2901
Вуглеводнi ациклiчнi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2902
Вуглеводнi циклiчнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2903
Галогенованi похiднi вуглеводнiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2904
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi вуглеводнiв, галогенованi або
негалогенованi
Феноли; фенолоспирти
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2907
1510.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1511.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94801,
ЛУГАНСЬКА
2908
Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або
нiтрозованi похiднi фенолiв або
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
хiмiчним складом, крiм ферофосфорних
сполук
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2914
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Кетони та хiнони, до складу яких
входить або не входить iнша кисневмiсна
функцiональна група, та їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2915
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
насиченi та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2916
Кислоти ациклiчнi монокарбоновi
ненасиченi, кислоти циклiчнi
монокарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2917
Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди та
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2918
Кислоти карбоновi, до складу яких
входить додаткова кисневмiсна
функцiональна група, та їх ангiдриди,
галогенангiдриди, пероксиди,
пероксикислоти; їх галогенованi,
сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi
похiднi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2920
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Складнi ефiри iнших неорганiчних
кислот неметалiв (за винятком складних
ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх
солi; їх галогенованi, сульфованi,
нiтрованi або нiтрозованi похiднi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
2924
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сполуки, що мiстять функцiональну
карбоксимiдну групу; сполуки
вуглекислоти, що мiстять функцiональну
амiдну групу
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3203
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Барвники рослинного або тваринного
походження (включаючи барвнi
екстракти, за винятком тваринного
вугiлля) визначеного або не визначеного
хiмiчного складу; препарати, зазначенi у
примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з
барвникiв рослинного або тваринного
37596090
37596090
37596090
фенолоспиртiв:
походження:
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3204
Органiчнi синтетичнi барвники
визначеного або не визначеного
хiмiчного складу; препарати, зазначенi у
примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на
основi органiчних синтетичних
барвникiв; органiчнi синтетичнi
продукти видiв, якi використовують як
флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати
або як люмiнофори, визначеного або не
визначеного хiмiчного складу:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3205
Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у
примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на
основi цих лакiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3206
Iншi барвниковi матерiали; препарати,
зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що
вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних
позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi
продукти видiв, якi використовують як
люмiнофори, з визначеним або не
визначеним хiмiчним складом
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3207
Готовi пiгменти, готовi речовиниглушники для скла та готовi барвники,
склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби
(шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини
та аналогiчнi препарати видiв, якi
використовують для виробництва
керамiки, емалевих та скляних виробiв;
склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi
порошку, гранул або пластiвцiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3208
Фарби та лаки (включаючи емалi та
полiтури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, диспергованi або
розчиненi у неводному середовищi;
розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї
групи:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3209
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фарби та лаки (включаючи емалi та
полiтури) на основi синтетичних
полiмерiв або хiмiчно модифiкованих
природних полiмерiв, диспергованi або
розчиненi у водному середовищi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3210
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi фарби та лаки (включаючи емалi,
полiтури та клейовi фарби); готовi воднi
пiгменти, якi використовують для
остаточної обробки шкiри:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
3211
Готовi сикативи
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3212
Пiгменти (включаючи металевi порошки
та металевi пластiвцi), диспергованi у
неводних середовищах, у виглядi рiдини,
пасти або густої маси, видiв, якi
використовують для виробництва фарб
(включаючи емалi); фольга для тиснення;
фарбувальнi матерiали та iншi барвники,
розфасованi у форми або упаковки для
роздрiбної торгiвлi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3213
Фарби художнi всiх видiв (для живопису,
навчання, оформлення вивiсок,
модифiкованi тональнi фарби, фарби для
дозвiлля тощо) у таблетках, тюбиках,
баночках, пляшках, лотках тощо:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3214
Замазки для скла, садовi замазки,
цементи смолянi, замазки (для
ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки
для малярних робiт; невогнетривкi
сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв,
внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi
тощо
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3215
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фарба друкарська, чорнило та туш для
писання, малювання або креслення та
iншi чорнило i туш, концентрованi або
неконцентрованi, у твердому станi або нi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3305
Засоби для догляду за волоссям:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3306
Засоби для гiгiєни порожнини рота або
зубiв, включаючи порошки та пасти для
зубних протезiв; нитки, що
використовуються для очищення
промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi
нитки), упакованi для роздрiбної
торгiвлi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3401
Мило; поверхнево-активнi органiчнi
речовини та мийнi засоби, якi
застосовуються як мило, у формi брускiв,
брикетiв або фiгурних формованих
виробiв з вмiстом або без вмiсту мила;
поверхнево-активнi органiчнi речовини
та засоби для миття шкiри у виглядi
рiдини або крему, розфасованi для
роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не
мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та
нетканi матерiали, просоченi або покритi
(частково або повнiстю) милом чи
детергентом:
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3402
Поверхнево-активнi органiчнi речовини
(крiм мила); поверхнево-активнi
препарати, засоби для прання, миття
(включаючи допомiжнi мийнi засоби) та
засоби для чищення iз вмiстом або без
вмiсту мила (крiм засобiв, включених до
товарної позицiї 3401):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3403
Мастильнi матерiали (включаючи
мастильно-охолоджувальнi емульсiї для
рiзальних iнструментiв, засоби для
полегшення вигвинчування болтiв або
гайок, засоби для видалення iржi або
антикорозiйнi засоби та засоби для
полегшення видалення з форм виробiв,
виготовленi на основi мастильних
матерiалiв), а також засоби, якi
використовують для масляної або
жирової обробки текстильних матерiалiв,
шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм
засобiв, що мiстять як основний
компонент 70 мас.% або бiльше нафти
або нафтопродуктiв, одержаних з
бiтумiнозних мiнералiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3404
Воски штучнi та готовi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3405
Вакси та креми для чищення взуття,
мастики, полiрувальнi засоби для
догляду за меблями, пiдлогою, кузовами
транспортних засобiв, склом або
металом, пасти для чищення, порошки та
аналогiчнi засоби (у тому числi папiр,
вата, повсть, фетр, нетканi матерiали,
пластмаси або гума пориста, просоченi
або вкритi цими речовинами), за
винятком воскiв товарної позицiї 3404:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3406
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi,
сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та
аналогiчнi вироби
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4403
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лiсоматерiали необробленi, з видаленою
або невидаленою корою або заболонню,
або начорно брусованi або небрусованi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4404
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Деревина бондарна; колоди колотi; палi,
кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не
розпилянi уздовж; лiсоматерiали,
начорно обтесанi, але не обточенi, не
вигнутi або не обробленi iншим
способом, що використовуються для
37596090
37596090
37596090
37596090
виробництва цiпкiв, парасольок, ручок
для iнструментiв або подiбних виробiв;
деревина лущена та аналогiчна:
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4406
Шпали дерев'янi для залiзничних або
трамвайних колiй:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4407
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лiсоматерiали розпилянi або розколотi
уздовж, роздiленi на шари або лущенi,
струганi або неструганi, шлiфованi або
нешлiфованi, якi мають або не мають
торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6
мм:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4408
Листи для облицювання (включаючи
листи, отриманi роздiленням шаруватої
деревини), листи для клеєної фанери або
для подiбної шаруватої деревини та iншi
лiсоматерiали, розпилянi уздовж,
роздiленi на шари або лущенi, струганi
або неструганi, шлiфованi або
нешлiфованi, що мають або не мають
торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як
6 мм:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4409
Пилопродукцiя з деревини (включаючи
дощечки та фриз для паркетного
покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi
профiльованого погонажу (з гребенями,
пазами, шпунтованi, iз стесаними
краями, з'єднанням у виглядi
напiвкруглого калювання, фасоннi,
закругленi тощо) уздовж будь-яких країв
чи площин, струганi або неструганi,
шлiфованi або нешлiфованi, що мають
або не мають торцевi з'єднання:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4410
Плити деревостружковi, плити з
орiєнтованою стружкою (OSB) або
аналогiчнi плити (наприклад вафельнi
плити) з деревини або з iнших
здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або
не просоченi смолами або iншими
органiчними зв'язувальними речовинами:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4411
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Плити деревоволокнистi з деревини або з
iнших здерев'янiлих матерiалiв з
додаванням або без додавання смол або
iнших органiчних зв'язувальних речовин:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4412
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фанера клеєна, панелi фанерованi та
аналогiчнi матерiали з шаруватої
деревини:
37596090
37596090
37596090
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4413
Деревина пресована у виглядi блокiв,
плит, брускiв або профiльованих форм
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4414
Рами дерев'янi для картин, фотографiй,
дзеркал тощо:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4415
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ящики, коробки, пакувальнi корзини,
барабани та аналогiчна тара з деревини;
дерев'янi барабани (котушки) для
кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та
iншi дерев'янi завантажувальнi щити;
обичайки дерев'янi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4416
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Бочки, барила, чани, дiжки та iншi
бондарнi вироби та їх частини з
деревини, включаючи клепку
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4417
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iнструменти, оправи та ручки для
iнструментiв з деревини, дерев'янi
частини та ручки для мiтел або щiток;
шевськi колодки та розтяжки для взуття
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4418
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi
деталi, включаючи пористi дерев'янi
панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i
дранку для покрiвель:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4419
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
дерев'янi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4420
Вироби дерев'янi мозаїчнi та
iнкрустованi; шкатулки та коробки для
ювелiрних або ножових виробiв та
аналогiчнi вироби, дерев'янi; статуетки та
iншi декоративнi вироби, дерев'янi;
предмети меблiв, що не належать до
групи 94:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4421
Iншi вироби з дерева:
37596090
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4504
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Корок агломерований, пресований (з
використанням сполучних речовин або
без них) i вироби з нього:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5208
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85
мас.% або бiльше, з поверхневою
щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5209
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85
мас.% або бiльше, з поверхневою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5210
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни
менш як 85 мас.%, змiшанi головним
чином або винятково з синтетичними чи
штучними волокнами, з поверхневою
щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5211
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни
менш як 85 мас.%, змiшанi головним
чином або винятково iз синтетичними чи
штучними волокнами, з поверхневою
щiльнiстю понад 200 г/м2:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5212
Iншi тканини бавовнянi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5309
Тканини з льону:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5904
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за
формою; матерiали для покриття
пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi
або нерозрiзанi за формою:
Настiннi покриття з текстильних
матерiалiв:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5905
1566.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1567.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
5909
Шланги для насосiв та подiбнi шланги з
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
5910
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи
бельтинг з текстильного матерiалу,
просоченi або непросоченi, з покриттям
або без нього, дубльованi або
недубльованi пластмасами або армованi
металом чи iншими матерiалами
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6101
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби, трикотажнi,
для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв
товарної позицiї 6103:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6102
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби, трикотажнi,
для жiнок або дiвчат, крiм виробiв
товарної позицiї 6104:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6103
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери,
штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi
та шорти (крiм купальних), трикотажнi,
для чоловiкiв або хлопцiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6104
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Костюми, комплекти, жакети, блейзери,
сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони з шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), трикотажнi, для
жiнок або дiвчат:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6105
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Сорочки та сорочки з короткими
рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або
хлопцiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6106
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Блузки, сорочки та сорочки з короткими
рукавами, трикотажнi, для жiнок або
дiвчат:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6107
1575.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами,
халати купальнi, домашнi халати та
аналогiчнi вироби, трикотажнi, для
чоловiкiв або хлопцiв:
1576.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94801,
ЛУГАНСЬКА
6108
Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi
сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з
обшивкою, з пристроями з iнших
матерiалiв або без них:
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6109
Футболки, майки та iнша натiльна
бiлизна, трикотажнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6110
Светри, пуловери, джемпери, кардигани,
жилети та подiбнi вироби, трикотажнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6111
Одяг дитячий та додатковi речi до одягу,
трикотажнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6112
Костюми спортивнi, лижнi, костюми та
плавки купальнi, трикотажнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6113
Одяг з трикотажного полотна товарних
позицiй 5903, 5906 або 5907:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6114
Iнший одяг трикотажний:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6115
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i
пiдслiдники та iншi панчiшношкарпетковi вироби, включаючи
компресiйнi панчiшно-шкарпетковi
вироби (наприклад панчохи для хворих з
варикозним розширенням вен) та взуття
без пiдошов, трикотажнi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6116
Рукавички, мiтенки, рукавицi,
трикотажнi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
6117
Iншi готовi додатковi речi до одягу,
трикотажнi; частини одягу або
37596090
1584.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1585.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
халати, домашнi халати та аналогiчнi
вироби, трикотажнi, для жiнок або
дiвчат:
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6201
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм
виробiв товарної позицiї 6203:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6202
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пальта, пiвпальта, накидки, плащi,
анораки (включаючи лижнi куртки),
куртки та подiбнi вироби для жiнок або
дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї
6204
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6203
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Костюми, комплекти, пiджаки, штани,
комбiнезони iз шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для чоловiкiв
або хлопцiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6204
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Костюми, комплекти, жакети, сукнi,
спiдницi, спiдницi-штани, штани,
комбiнезони iз шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для жiнок або
дiвчат
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6205
Сорочки та сорочки з короткими
рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6206
Блузки, сорочки та сорочки з короткими
рукавами, для жiнок або дiвчат:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6207
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi,
пiжами, халати купальнi, домашнi халати
та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або
хлопцiв:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6208
1593.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi
спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами,
пеньюари, халати купальнi, домашнi
халати та аналогiчнi вироби, для жiнок
або дiвчат:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
6209
Дитячий одяг та додатковi речi до одягу:
1594.
37596090
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
додаткових речей до одягу, трикотажнi:
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6210
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Одяг, виготовлений з матерiалiв
товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906
або 5907:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6211
Костюми спортивнi, лижнi, костюми та
плавки купальнi; iнший одяг:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6216
Рукавички, мiтенки та рукавицi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6217
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi готовi додатковi речi до одягу;
частини одягу або додаткових речей до
одягу, крiм виробiв товарної позицiї
6212:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6301
Ковдри та пледи дорожнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6302
Бiлизна постiльна, столова, туалетна або
кухонна
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6303
Фiранки, гардини та внутрiшнi штори;
ламбрекени або запони для лiжок:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6304
Iншi вироби для меблювання, крiм
виробiв товарної позицiї 9404:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
6305
Мiшки та пакети пакувальнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6306
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила
для човнiв, серфiнгiв або сухопутних
транспортних засобiв; спорядження для
кемпiнгiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6307
Iншi готовi вироби, включаючи викройки
одягу:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6308
Набори, що складаються з кускiв
тканини та ниток, з додатковими речами
або без них, для виготовлення килимiв,
гобеленiв, вишитих скатертин або
серветок чи аналогiчних текстильних
виробiв, упакованi для роздрiбної
торгiвлi
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6309
Одяг та iншi вироби, що
використовувалися:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6310
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ганчiр'я, що використовувалось або нове,
рештки мотузок, канатiв i тросiв та
вироби з мотузок, канатiв або тросiв, з
текстильних матерiалiв, що
використовувалися:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6401
Водонепроникне взуття з пiдошвою i
верхом з гуми або пластмаси, який не
прикрiплюється до пiдошви i не
з'єднується з нею нi нитковим, нi
шпильковим, нi гвiздковим, нi
гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним
способом:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6402
Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з
гуми або пластмаси:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6403
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної чи композицiйної шкiри та з
верхом з натуральної шкiри:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
6404
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної або композицiйної шкiри та
з верхом з текстильних матерiалiв:
37596090
37596090
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6405
Iнше взуття:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6406
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини взуття (включаючи верх взуття з
прикрiпленою або неприкрiпленою
внутрiшньою устiлкою); вкладнi устiлки,
устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi;
гетри, гамашi та подiбнi вироби i їх
частини:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6501
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки
та ковпаки, неформованi, без полiв;
плоскi та цилiндричнi заготiвки
(включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6505
Капелюхи та iншi головнi убори
трикотажнi машинного або ручного
в'язання, або виготовленi з одного
суцiльного полотнища (але не iз смужок)
з мережива, фетру або iншого
текстильного матерiалу, з пiдкладкою
або без пiдкладки, з оздобленням або без
оздоблення; сiтки для волосся з будьяких матерiалiв, з пiдкладкою або без
пiдкладки, з оздобленням або без
оздоблення:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6506
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi головнi убори та капелюхи, з
пiдкладкою або без пiдкладки, з
оздобленням або без оздоблення:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6507
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли,
основи, каркаси для капелюхiв, козирки
та зав'язки для головних уборiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6601
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Парасольки та парасольки вiд сонця
(включаючи парасольки-палицi, садовi
парасольки та подiбнi парасольки):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
6702
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини;
вироби iз штучних квiтiв, листя або
плодiв:
37596090
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
ЦИТ"
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6801
Брущатка, бордюрний камiнь та плити
для брукування з природного каменю
(крiм сланцю)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6802
Оброблений камiнь (крiм сланцю) для
пам'ятникiв або будiвництва та вироби з
цього каменю, за винятком виробiв
товарної позицiї 6801; кубики для
мозаїки та аналогiчнi вироби з
природного каменю (включаючи
сланець), на основi або без неї; гранули,
кришка та порошок природного каменю
(включаючи сланець), штучно
забарвленi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6804
Жорна, каменi точильнi, круги
шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без
каркасу, призначенi для шлiфування,
заточування, подрiбнення, полiрування,
розрiзування або розпилювання, каменi
для ручного точiння або полiрування та
їх частини з природного каменю, з
агломерованих натуральних або штучних
абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з
частинами з iнших матерiалiв або без
них:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6805
Порошок або зерно абразивнi, натуральнi
або штучнi на текстильнiй, паперовiй,
картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй
або зшитiй чи обробленiй iншим
способом для одержання певної форми,
або яка необроблена:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6806
Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i
аналогiчнi види мiнеральної вати;
вiдшарований вермикулiт, спученi глини,
спiнений шлак та аналогiчнi спученi
мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з
теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або
звукопоглинальних матерiалiв, крiм
виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або
групи 69:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6807
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вироби з асфальту або аналогiчних
матерiалiв (наприклад, з нафтового
бiтуму або кам'яновугiльного пеку):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6808
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Панелi, плити, плитки, блоки та
аналогiчнi вироби з рослинних волокон,
соломи або стружки, трiски, частинок,
тирси тощо, агломерованi з цементом,
гiпсом або iншими мiнеральними
речовинами
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6809
Вироби з гiпсу або сумiшей на основi
гiпсу:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6810
Вироби з цементу, бетону або штучного
каменю, армованi чи неармованi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6811
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вироби з азбестоцементу, з цементу з
волокнами целюлози або з аналогiчних
матерiалiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6812
Волокно азбестове оброблене; сумiшi на
основi азбесту або азбесту та карбонату
магнiю; вироби з цих сумiшей або з
азбесту (наприклад, нитки, тканини,
одяг, головнi убори, взуття, прокладки),
армованi або неармованi, крiм виробiв
товарної позицiї 6811 або 6813:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6813
Фрикцiйнi матерiали та вироби з них
(наприклад, пластини, рулони, стрiчки,
сегменти, диски, шайби, прокладки),
немонтованi, для гальм, зчеплення або
будь-яких пристроїв на основi азбесту,
iнших мiнеральних речовин або
целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi
з текстилем або iншими матерiалами або
без них:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6814
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Слюда оброблена та вироби з неї,
включаючи агломеровану або
регенеровану слюду на паперовiй,
картоннiй чи iншiй основi або без неї:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6815
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вироби з каменю або iнших мiнеральних
речовин (включаючи вуглецевi волокна,
вироби з цих матерiалiв i торфу), в
iншому мiсцi не зазначенi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6901
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi
вироби з кремнеземистого кам'яного
борошна (наприклад, з кiзельгуру,
триполiту або дiатомiту) або з
аналогiчних кремнеземистих порiд
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
6902
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
Цегла вогнетривка, блоки, плитки та
аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi
будiвельнi матерiали, крiм виробiв з
кремнеземистого кам'яного борошна або
37596090
37596090
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6903
Iншi вироби з вогнетривкої керамiки
(наприклад, реторти, тиглi, муфелi,
насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi
чашки, труби, трубки, кожухи, прутки,
стрижнi), крiм виробiв з
кремнеземистого кам'яного борошна або
аналогiчних кремнеземистих порiд:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6904
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги,
плитки несучi або облицьовувальнi та
аналогiчнi вироби з керамiки:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6905
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Черепиця дахова, складовi частини
димарiв, дефлектори, оздоби
архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi
вироби:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6906
Труби керамiчнi, трубопроводи
iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6907
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Плитка та плити для мостiння i покриття
пiдлоги, печей, камiнiв або стiн,
керамiчнi неглазурованi; кубики
керамiчнi неглазурованi для мозаїки та
аналогiчнi вироби, на основi i без неї:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6908
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Плитка для мостiння, облицювальна для
пiдлоги, печей, камiнiв чи стiн керамiчна
глазурована; кубики керамiчнi
глазурованi для мозаїчних робiт та
аналогiчнi вироби, на основi або без неї:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6909
Посуд та вироби керамiчнi для
лабораторного, хiмiчного або iншого
технiчного застосування; керамiчнi
жолоби, чани та аналогiчнi ємностi,
використовуванi в сiльському
господарствi; керамiчнi глечики, баки та
аналогiчнi вироби, використовуванi для
транспортування або упаковування
товарiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6910
Раковини, умивальники, консолi
раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi
бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарнотехнiчнi вироби, з керамiки:
94801,
6911
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
37596090
37596090
1644.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1645.
37596090
ТОВАРИСТВО З
з аналогiчних кремнеземистих порiд:
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6912
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Посуд та прибори столовi або кухоннi,
iншi господарськi i туалетнi вироби, з
керамiки, крiм фарфорових:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6913
Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi
вироби:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
6914
Iншi керамiчнi вироби:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7010
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики,
банки, ампули та iншi ємностi, склянi для
транспортування або упаковування
товарiв; банки склянi для консервування;
пробки, кришки та iншi засоби для
закупорювання, склянi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7011
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Колби iз скла (включаючи балони i
трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла,
без фiтингiв, для електричних ламп,
електронно-променевих трубок або
аналогiчних виробiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7013
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi,
канцелярське приладдя, вироби для
оздоблення житла або аналогiчних цiлей,
крiм виробiв товарної позицiї 7010 або
7018:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7015
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Скло для годинникiв та аналогiчне скло,
скло для окулярiв, звичайних або тих, що
коригують зiр, опуклi, центрованi,
увiгнутi тощо, оптично не обробленi;
склянi порожнистi сфери та їх сегменти
для виготовлення такого скла:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7016
Блоки для мостiння (брукування),
плитка, цегла, кахлi, черепиця та iншi
вироби з пресованого або литого скла,
армованi або неармованi, для
будiвництва; кубики, квадратики та iншi
невеликi склянi форми, на основi чи без
неї, для мозаїк або аналогiчних
оздоблень; вiтражi та подiбнi вироби;
скло пористе або пiноскло у блоках,
37596090
iншi господарськi i туалетнi вироби, з
фарфору:
панелях, пластинах тощо:
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7017
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Посуд скляний для лабораторних,
гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей,
градуйований або неградуйований,
калiбрований або некалiбрований:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7019
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Скловолокно (включаючи скловату) та
вироби з нього (наприклад, нитки,
тканини):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7201
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Чавун переробний та чавун дзеркальний
у чушках, болванках або iнших
первинних формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7202
Феросплави:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7203
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Продукти прямого вiдновлення залiзної
руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у
шматках, котунах або подiбних формах;
залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за
масою 99,94 % у шматках, котунах або
подiбних формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7204
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки
чорних металiв для переплавлення
(шихтовi зливки):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7206
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вуглецева сталь у зливках або iнших
первинних формах (крiм залiза товарної
позицiї 7203):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7207
Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7208
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
гарячекатаний, неплакований, без
гальванiчного чи iншого покриття:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7209
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Плоский прокат з вуглецевої сталi,
завширшки 600 мм або бiльше,
холоднокатаний (обтиснений у
холодному станi), неплакований, без
гальванiчного або iншого покриття:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7210
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з вуглецевої сталi
завширшки 600 мм або бiльше,
плакований, з гальванiчним або iншим
покриттям:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7211
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з вуглецевої сталi,
завширшки менш як 600 мм,
неплакований, без гальванiчного або
iншого покриття:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7212
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з вуглецевої сталi,
завширшки менш як 600 мм, плакований,
з гальванiчним або iншим покриттям:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7213
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої
сталi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7214
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi,
без подальшого оброблення, крiм
кування, гарячого прокатування,
гарячого волочiння або гарячого
пресування, включаючи тi, що були
пiдданi крученню пiсля прокатування:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7215
Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7216
Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з
вуглецевої сталi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Дрiт з вуглецевої сталi:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7217
1671.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1672.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
7218
Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7219
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм
або бiльше:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7220
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi, завширшки менш як
600 мм:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7221
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7222
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та
спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7223
Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої)
сталi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7224
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iнша сталь легована у зливках або iнших
первинних формах; напiвфабрикати з
iнших легованих сталей:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7225
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки 600 мм або бiльше:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прокат плоский з iнших легованих
сталей завширшки менш як 600 мм:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7226
1680.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1681.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94801,
ЛУГАНСЬКА
7227
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно
укладенi в бунти з iнших легованих
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
зливках та в iнших первинних формах;
напiвфабрикати з корозiйностiйкої
(нержавiючої) сталi:
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7228
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi прутки та бруски з iнших легованих
сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi
профiлi з iншої легованої сталi;
порожнистi прутки та бруски для бурiння
з легованих або нелегованих сталей:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7229
Дрiт з iнших легованих сталей:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7301
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Палi шпунтовi з чорних металiв,
просвердленi або непросвердленi,
перфорованi або неперфорованi,
монолiтнi або зробленi iз збiрних
елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi
профiлi зварнi з чорних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7302
Вироби з чорних металiв для залiзничних
або трамвайних колiй: рейки, контррейки
та зубчастi рейки, перекладнi рейки,
хрестовини глухого перетинання,
перекладнi штанги та iншi елементи
з'єднання та розведення рейок, шпали,
накладки стиковi i пiдкладки опорнi,
клини, опорнi плити, крюковi рейковi
болти, рейковi подушки та розтяжки,
основи рейок, розпiрнi бруски, пластини
та iншi деталi, спецiально призначенi для
з'єднання або закрiплення рейок:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7303
Труби, трубки i профiлi порожнистi, з
ливарного чавуну:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7304
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Труби, трубки i профiлi порожнистi,
безшовнi з чорних металiв (крiм
чавунного литва):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7305
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi,
клепанi або з'єднанi аналогiчним
способом) круглого поперечного
перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад
406,4 мм з чорних металiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
7306
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi
(наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi,
клепанi або з'єднанi аналогiчним
37596090
сталей:
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7307
Фiтинги для труб i трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) з чорних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7308
Металоконструкцiї (за винятком збiрних
будiвельних конструкцiй товарної
позицiї 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти,
решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до
покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги
для дверей, заслони, балюстради, стовпи
та колони), з чорних металiв; листи,
стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби
та аналогiчнi вироби, з чорних металiв,
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7309
Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi
ємностi з чорних металiв, для будь-яких
речовин (крiм стиснених або скраплених
газiв), мiсткiстю понад 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних
пристроїв, з облицюванням або
термоiзоляцiйним покриттям чи без них:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7310
Цистерни, бочки, барабани, канiстри,
ящики та аналогiчнi ємностi з чорних
металiв, для будь-яких речовин (крiм
стиснених або скраплених газiв),
мiсткiстю не бiльш як 300 л, без
механiчних або теплотехнiчних
пристроїв, з облицюванням або
термоiзоляцiйним покриттям чи без них:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7311
Ємностi для стиснених або скраплених
газiв, з чорних металiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7312
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та
аналогiчнi вироби з чорних металiв, без
електричної iзоляцiї:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7313
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт
кручений або плоский, колючий або
неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт
для огорож з чорних металiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
7314
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Тканина металева (включаючи
безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та
огорожi з дроту з чорних металiв;
просiчно-витяжний лист з чорних
37596090
37596090
37596090
37596090
способом) з чорних металiв:
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
ЦИТ"
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7315
Ланцюги та їх частини з чорних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7317
Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки
креслярськi, рифленi цвяхи, скоби (крiм
тих, що належать до товарної позицiї
8305) та аналогiчнi вироби з чорних
металiв, з головками або без головок з
iншого матерiалу, крiм виробiв, що
мають мiднi головки:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7318
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки
вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти,
шайби (включаючи пружинистi шайби)
та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7320
Пружини та листи для них з чорних
металiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7321
Печi опалювальнi, плити для
приготування їжi, пiчнi решiтки,
варильнi котли (включаючи печi, якi
можна використовувати з котлами для
центрального опалення), мангали,
жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi
їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати
побутового використання та їх частини, з
чорних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7322
Радiатори для центрального опалення з
неелектричним нагрiвом та їх частини з
чорних металiв; нагрiвачi повiтря та
розподiлювачi нагрiтого повiтря
(включаючи пристрої, що можуть
подавати свiже або кондицiйоване
повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi
мають вентилятор або повiтродувку з
двигуном, та їх частини, з чорних
металiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7323
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вироби столовi, кухоннi або iншi
побутовi вироби та їх частини з чорних
металiв; металева "шерсть"; мочалки для
чищення кухонного посуду, подушечки
для чищення або полiрування, рукавички
та аналогiчнi вироби з чорних металiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
7324
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Обладнання санiтарно-технiчне та його
частини з чорних металiв:
37596090
37596090
37596090
37596090
металiв:
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7325
Iншi вироби литi з чорних металiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7326
Iншi вироби з чорних металiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7407
Прутки, бруски та профiлi мiднi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7408
Дрiт мiдний:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7409
Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки
понад 0,15 мм:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7410
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без
основи або на основi з паперу, картону,
пластмаси чи аналогiчних матерiалiв),
завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без
урахування основи):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7411
Труби та трубки мiднi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7412
Фiтинги мiднi для труб або трубок
(наприклад, муфти, колiна, втулки):
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7413
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Провiд кручений, троси, плетенi шнури
та аналогiчнi вироби мiднi, електрично
не iзольованi
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7415
Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки
креслярськi, скоби (за винятком тих, що
включенi до товарної позицiї 8305) та
аналогiчнi вироби мiднi або з чорних
металiв з мiдними головками; гвинти,
болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi,
заклепки, шпонки, шплiнти, шайби
(включаючи пружнi) та аналогiчнi
вироби мiднi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7418
Вироби столовi, кухоннi або iншi
побутовi вироби та їх частини мiднi;
мочалки для чищення кухонного посуду,
подушечки для чищення або
полiрування, рукавички та аналогiчнi
вироби мiднi; обладнання санiтарнотехнiчне та його частини мiднi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7419
Iншi вироби мiднi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7507
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Труби, трубки та фiтинги для них
(наприклад, муфти, колiна, втулки)
нiкелевi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7508
Iншi вироби нiкелевi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7604
Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7605
Дрiт алюмiнiєвий:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7606
Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi,
товщина яких перевищує 0,2 мм:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
7608
Труби та трубки алюмiнiєвi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
37596090
37596090
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7609
Фiтинги для труб або трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7610
Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм
збiрних металоконструкцiй товарної
позицiї 9406) та їх частини (наприклад,
мости та їх секцiї, башти, решiтчастi
щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi,
дверi, вiкна та їх рами, пороги для
дверей, балюстради, стовпи та колони);
алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби
тощо, призначенi для використання в
металоконструкцiях:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7611
Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi
алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин
(за винятком стисненого або скрапленого
газу), мiсткiстю понад 300 л, з
облицюванням або термоiзоляцiйним
покриттям чи без них, без механiчного
або теплотехнiчного обладнання
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7612
Бочки, барабани, банки, ящики
(включаючи ємностi трубчастi, що
деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi
ємностi для будь-яких речовин з
алюмiнiю (за винятком стисненого або
скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як
300 л, з облицюванням або
термоiзоляцiйним покриттям чи без них,
без механiчного або теплотехнiчного
обладнання:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7614
Провiд кручений, троси, плетенi шнури
та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi,
електрично не iзольованi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7615
Вироби столовi, кухоннi або iншi
побутовi вироби та їх частини
алюмiнiєвi; мочалки для чищення
кухонного посуду, подушечки для
чищення або полiрування, рукавички та
аналогiчнi вироби алюмiнiєвi;
обладнання санiтарно-технiчне та його
частини алюмiнiєвi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7616
Iншi вироби алюмiнiєвi:
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7804
Плити, листи, стрiчки та фольга iз
свинцю; порошки та луска свинцевi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7806
Iншi вироби свинцевi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7904
Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7905
Листи, пластини, стрiчки та фольга
цинковi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
7907
iншi вироби з цинку
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8003
Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8007
Iншi вироби олов'янi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8113
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Металокерамiка i вироби з
металокерамiки, включаючи вiдходи та
брухт:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8201
Iнструменти ручнi: лопати штиковi та
совковi, кирки, мотики, сапи, вила та
граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi
iнструменти для рубання; секатори будьякого типу; коси та серпи, ножi для
рiзання сiна чи соломи, ножицi для
пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та
iншi ручнi iнструменти, що
37596090
використовуються у сiльському
господарствi, садiвництвi або лiсовому
господарствi:
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8202
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пилки ручнi; полотна для будь-яких
пилок (включаючи полотна для
поздовжнього рiзання, для прорiзування
пазiв та беззубчастi полотна):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8203
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi
(включаючи гострозубцi), плоскогубцi,
щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання
металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники
та аналогiчнi ручнi iнструменти:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8204
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ключi гайковi ручнi та гайковерти
(включаючи гайковi та динамометричнi
ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для
гайкових ключiв з ручками або без них:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8205
Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi
склорiзи), що в iншому мiсцi не
зазначенi; лампи паяльнi; лещата,
затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм
приладдя або частин верстатiв; ковадла;
горна переноснi; шлiфувальнi круги з
опорними рамами, ручним або ножним
приводом:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8206
Iнструменти з двох або бiльше товарних
позицiй 8202 - 8205 у наборах для
роздрiбної торгiвлi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8207
Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з
механiчним приводом чи без нього або
для верстатiв (наприклад, для
пресування, штампування, нарiзування
рiзьби, свердлiння, розточування,
прошивання, фрезерування, токарної
обробки або загвинчування), включаючи
фiльєри для волочiння або пресування
металу, iнструменти для бурiння
скельних порiд або ґрунтiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8208
Ножi та рiзальнi леза для машин або
механiчних пристроїв
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
8209
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Пластини, бруски, наконечники та
аналогiчнi вироби для iнструментiв, не
встановленi на них, з металокерамiки:
37596090
37596090
37596090
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8210
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг
або менше для приготування, обробки
або подавання харчових продуктiв чи
напоїв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8211
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або
незубчастi (включаючи ножi для
обрiзування дерев), крiм ножiв товарної
позицiї 8208, та леза для них:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8212
Бритви та леза до них (включаючи
штабовi заготiвки для лез):
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8213
Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi
ножицi i леза для них
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8214
Iншi вироби ножовi (наприклад,
машинки для пiдстригання волосся,
спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки,
спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi
для паперу); манiкюрнi або педикюрнi
iнструменти та набори (включаючи
пилочки для нiгтiв):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8215
Ложки, виделки, ополоники, шумiвки,
лопатки для тортiв, спецiальнi ножi для
риби, масла, щипчики для цукру та
аналогiчнi посуд i прибори кухоннi або
столовi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8301
Замки висячi i врiзнi (такi, що
замикаються ключем, кодовi, електричнi
або неелектричнi), з недорогоцiнних
металiв; засувки та рами iз засувками,
об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних
металiв; ключi до цих виробiв з
недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8302
Арматура крiплення, фурнiтура та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних
металiв, що використовуються для
меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць,
у кузовах транспортних засобiв, для
лимарських виробiв, валiз, ящикiв,
скриньок та аналогiчних виробiв;
кронштейни, вiшалки для одягу,
капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв; ролики
з арматурою з недорогоцiнних металiв;
37596090
37596090
37596090
37596090
замикальнi пристрої для автоматичних
дверей з недорогоцiнних металiв:
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8303
Сейфи броньованi або армованi,
включаючи дверi та секцiї для
банкiвських сховищ, шухляди,
призначенi виключно для зберiгання
грошей i документiв, та аналогiчнi
вироби з недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8304
Шафи для дiлових паперiв i картотек,
коробки для зберiгання печаток, лотки i
пiдставки для паперiв та аналогiчне
конторське чи канцелярське обладнання
з недорогоцiнних металiв, крiм
конторських меблiв товарної позицiї
9403
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8305
Фурнiтура для швидкозшивачiв чи
папок, канцелярськi затискачi i скрiпки,
iндекснi картковi покажчики та
аналогiчнi канцелярськi вироби з
недорогоцiнних металiв; скоби у блоках
(наприклад, для канцелярських потреб,
оббивання, пакування) з недорогоцiнних
металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8306
Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби
неелектричнi з недорогоцiнних металiв;
статуетки та iншi прикраси з
недорогоцiнних металiв; рами для
фотокарток, картин або аналогiчнi рами з
недорогоцiнних металiв; дзеркала з
недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8307
Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з
фiтингами або без них:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8308
Застiбки, рами iз застiбками, пряжки,
пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та
аналогiчнi вироби з недорогоцiнних
металiв для одягу, взуття, тентiв, сумок,
дорожнiх речей або iнших готових
виробiв; заклепки трубчастi або
роздвоєнi з недорогоцiнних металiв;
намистини та блискiтки з
недорогоцiнних металiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8310
Дрiт, прутки, трубки, пластини,
електроди та аналогiчнi вироби з
недорогоцiнних металiв або карбiдiв
металiв, з покриттям або наповненням
флюсовим матерiалом, для паяння, в
тому числi тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металiв чи
карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз
спеченого порошку з недорогоцiнних
металiв, для металiзацiї напиленням:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8403
Котли для центрального опалення, крiм
котлiв товарної позицiї 8402
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8405
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Газогенератори або генератори водяного
газу, з очисними установками або без
них; газогенератори ацетиленовi та
аналогiчнi газогенератори з очисними
установками або без них
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8407
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Двигуни внутрiшнього згоряння з
iскровим запалюванням, iз зворотнопоступальним або обертовим рухом
поршня
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8408
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Двигуни внутрiшнього згоряння
поршневi з компресiйним запалюванням
(дизелi або напiвдизелi)
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8409
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини, призначенi виключно або
переважно для двигунiв товарної позицiї
8407 або 8408
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8413
Насоси для рiдин з витратомiром або без
нього; механiзми для пiдiймання рiдини
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8414
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi
або iншi газовi компресори та
вентилятори; вентиляцiйнi або
рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або
шафи з вентилятором, з фiльтром або без
нього
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8415
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Установки для кондицiонування повiтря,
до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для змiнювання
температури i вологостi повiтря,
включаючи кондицiонери, в яких
вологiсть не регулюється окремо
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8416
1771.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Пальники топковi для рiдкого палива,
пальники розпиленого твердого палива
або газу; топки механiчнi, включаючи їх
механiчнi колосниковi решiтки,
механiчнi пристрої для видалення золи та
аналогiчнi пристрої
1772.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
8417
Печi та горна промисловi або
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1773.
1774.
1775.
1776.
37596090
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
лабораторнi, включаючи
смiттєспалювачi, неелектричнi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8418
Холодильники, морозильники та iнше
холодильне або морозильне обладнання,
електричне або iнших типiв; тепловi
насоси, крiм установок для
кондицiонування повiтря товарної
позицiї 8415
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8419
Машини, обладнання промислове або
лабораторне з електричним чи
неелектричним нагрiванням (за винятком
печей, камер та iншого обладнання
товарної позицiї 8514) для обробки
матерiалiв шляхом змiни температури,
наприклад нагрiванням, варiнням,
пiдсмажуванням, дистиляцiєю,
ректифiкацiєю, стерилiзацiєю,
пастеризацiєю, пропарюванням,
сушiнням, випарюванням, конденсацiєю
або охолодженням, крiм машин або
обладнання, призначеного для
використання у побутi; неелектричнi
водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi
водянi акумулятори
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8421
Центрифуги, включаючи вiдцентровi
сушарки; обладнання та пристрої для
фiльтрування або очищення рiдин чи
газiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8422
Машини посудомийнi; обладнання для
миття або сушiння пляшок або iнших
ємкостей; обладнання для наповнення,
закупорювання пляшок, банок,
закривання ящикiв, мiшкiв або iнших
ємкостей, їх запечатування,
закорковування або наклеювання на них
етикеток; обладнання для герметизацiї
пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних
ємкостей; iнше обладнання для
фасування та загортання товарiв
(включаючи обладнання для загортання
товару з термоусадкою пакувального
матерiалу); обладнання для газування
напоїв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8423
Обладнання для зважування (крiм терезiв
чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи
лiчильнi або контролювальнi машини, якi
приводяться в дiю силою ваги вантажу;
гирi для будь-яких ваг або терезiв
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
8424
Механiчнi пристрої (з ручним
керуванням або без нього) для
розбризкування або розпилення рiдких
37596090
37596090
37596090
1777.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1778.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8425
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Талi та пiдiймачi, крiм скiпових
пiдiймачiв; лебiдки та кабестани;
домкрати
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8426
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани
рiзних типiв, включаючи кабельнi крани;
ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi
навантажувачi та вiзки з пiдiймальним
краном
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8427
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Автонавантажувачi з вилковим захватом;
iншi навантажувачi, оснащенi
пiдiймальним чи вантажнорозвантажувальним обладнанням
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8428
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iншi машини та пристрої для пiдiймання,
перемiщення, навантажування або
розвантажування (наприклад, лiфти,
ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8429
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Самохiднi бульдозери з неповоротним та
поворотним вiдвалом, грейдери,
планувальники, скрепери, механiчнi
лопати, екскаватори, однокiвшовi
навантажувачi, машини трамбувальнi та
дорожнi котки
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8430
Iншi машини та механiзми для
перемiщування, планування,
профiлювання, розроблення,
вирiвнювання, трамбування, ущiльнення,
виймання або бурiння ґрунту, корисних
копалин або руд; обладнання для
забивання та витягування паль;
обладнання снiгоприбиральне плужне та
роторне
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8431
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини, призначенi виключно або
переважно для обладнання товарних
позицiй 8425-8430
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
8432
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Машини сiльськогосподарськi, садовi або
лiсогосподарськi для пiдготовки або
оброблення ґрунту; котки для газонiв або
спортивних майданчикiв
37596090
чи порошкоподiбних речовин;
вогнегасники, зарядженi або
незарядженi; пульверизатори та
аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi,
пароструминнi та аналогiчнi метальнi
пристрої
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
ЦИТ"
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8433
Машини або механiзми для збирання або
обмолоту сiльськогосподарських
культур, включаючи преси для соломи
або сiна; газонокосарки та сiнокосарки;
машини для очищення, сортування або
вибраковування яєць, плодiв або iнших
сiльськогосподарських продуктiв, крiм
машин, зазначених у товарнiй позицiї
8437
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8440
Обладнання для оправлення, включаючи
брошурувальнi машини
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8443
Обладнання друкарське, в якому
використовуються для друку пластини,
цилiндри та iншi друкарськi елементи
товарної позицiї 8442; iншi принтери,
копiювальнi апарати, факсимiльнi
апарати, об'єднанi або нi; частини та
аксесуари до них
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8450
Машини пральнi, побутовi або для
пралень, включаючи машини з
вiджимним пристроєм
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8451
Обладнання (крiм машин товарної
позицiї 8450) для промивання, чищення,
вiджимання, сушiння, прасування,
пресування (включаючи преси для
термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання,
фарбування, апретування, оздоблення,
нанесення покриття або просочення
текстильної пряжi, тканин або виробiв з
текстильних матерiалiв та машини для
нанесення пасти на текстильну або iншу
основу, призначенi для виробництва
покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини
для намотування, розмотування,
складання, розрiзання або проколювання
тканин
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8452
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Машини швейнi, крiм машин для
оправлення, брошурування товарної
позицiї 8440; меблi, основи та кришки,
спецiально призначенi для швейних
машин; голки для швейних машин
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8454
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та
ливарнi машини, призначенi для
використання в металургiї або ливарному
виробництвi
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8455
Стани прокатнi та валки до них
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8457
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Центри оброблювальнi, верстати
агрегатнi однопозицiйнi та
багатопозицiйнi, для обробки металу
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8458
Верстати токарнi (включаючи верстати
токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8459
Верстати металорiзальнi (включаючи
агрегатнi верстати лiнiйної побудови)
для свердлiння, розточування,
фрезерування, нарiзування зовнiшньої
або внутрiшньої рiзьби шляхом
видалення металу, крiм токарних
верстатiв (включаючи верстати токарнi
багатоцiльовi) товарної позицiї 8458
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8460
Верстати обдирно-шлiфувальнi,
заточувальнi, шлiфувальнi,
хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi
або для виконання iнших операцiй з
остаточної обробки металiв або
металокерамiки з використанням
точильних каменiв, абразивiв або
полiрувальних засобiв, крiм верстатiв
зуборiзних, зубошлiфувальних або
зубообробних товарної позицiї 8461
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8461
Верстати поздовжньо-стругальнi,
поперечно-стругальнi, довбальнi,
протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або
зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi
верстати для обробки металiв або
металокерамiки шляхом видалення
матерiалу рiзальним iнструментом, в
iншому мiсцi не зазначенi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8462
Машини (включаючи преси) для обробки
металiв шляхом об'ємного штампування,
кування або штампування; машини для
обробки металiв (включаючи преси)
шляхом вигинання, вiдбортування,
вирiвнювання, розрiзання, висiкання або
вiдрубання; преси для обробки металiв
або карбiдiв металiв, не зазначенi вище
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
8463
Iншi верстати для обробки металiв або
металокерамiки без видалення матерiалу
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8464
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Верстати для обробки каменю, керамiки,
бетону, азбестоцементу або аналогiчних
мiнеральних матерiалiв чи для холодної
обробки скла
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8465
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Верстати (включаючи верстати для
забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та
iнших видiв складання) для обробки
дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих
пластмас або аналогiчних твердих
матерiалiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8466
Частини та приладдя, призначенi
винятково або переважно для обладнання
товарних позицiй 8456-8465, включаючи
пристрої для крiплення iнструментiв або
деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi
голiвки, дiлильнi головки та iншi
спецiальнi пристрої для верстатiв;
крiплення для iнструментiв будь-якого
типу, призначених для ручних робiт
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8467
Iнструменти ручнi пневматичнi,
гiдравлiчнi або з вмонтованим
електричним або неелектричним
двигуном
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8468
Обладнання та апаратура для паяння
м'якими та твердими припоями або
зварювання, придатнi чи непридатнi для
рiзання, крiм тих, що включенi до
товарної позицiї 8515; машини та
апарати для поверхневої термообробки,
якi працюють на газу
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8469
Машинки друкарськi, крiм принтерiв
товарної позицiї 8443; машинки для
обробки текстiв
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8470
Калькулятори та кишеньковi машинки
для записування, вiдтворювання i
вiзуального представлення даних з
обчислювальними функцiями;
бухгалтерськi машини, поштовi
маркувальнi машини, апарати для
видавання квиткiв та аналогiчнi машини
з лiчильними пристроями; апарати касовi
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8471
Машини автоматичної обробки
iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або
оптичнi зчитувальнi пристрої, машини
для перенесення даних на носiї
iнформацiї у кодованому виглядi та
машини для обробки аналогiчної
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8472
Iнше обладнання конторське (наприклад,
гектографiчнi або трафаретнi
розмножувальнi апарати, машини для
друкування адрес, пристрої для
автоматичної видачi банкнот, машини
для сортування, рахування або пакування
монет, машини для гострiння олiвцiв,
машини для перфорацiї або машини для
скрiплення скобами)
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8473
Частини та приладдя (крiм футлярiв,
чохлiв та аналогiчних виробiв),
призначенi винятково або переважно для
машин товарних позицiй 8469 - 8472
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8474
Обладнання для сортування,
просiювання, сепарацiї, промивання,
подрiбнення, розмелювання, змiшування
або перемiшування ґрунту, камiння, руд
чи iнших мiнеральних копалин у
твердому (включаючи порошкоподiбний
та пастоподiбний) станi; обладнання для
агломерацiї, формування або вiдливання
твердого мiнерального палива,
керамiчних паст, незатвердiлого цементу,
гiпсових матерiалiв або iнших
мiнеральних речовин у виглядi порошку
або пасти; машини формувальнi для
виробництва пiщаних ливарних форм
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8480
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Опоки для металоливарного
виробництва; пiддони ливарнi; моделi
ливарнi; форми (крiм виливниць) для
лиття металiв, карбiдiв металiв, скла,
мiнеральних матерiалiв, гуми або
пластмас:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8481
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна
арматура для трубопроводiв, котлiв,
резервуарiв, цистерн, бакiв або
аналогiчних ємкостей, включаючи
редукцiйнi клапани та
терморегулювальнi вентилi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8482
Пiдшипники кульковi або роликовi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8483
Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi
та колiнчастi) i кривошипи; корпуси
пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для
валiв; зубчастi передачi та зубчастi
колеса зiбранi з валами; кульковi або
роликовi гвинтовi передачi; коробки
передач та iншi варiатори швидкостi,
включаючи гiдротрансформатори;
маховики та шкiви, включаючи
37596090
37596090
37596090
37596090
полiспасти; муфти та пристрої для
з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi
шарнiри):
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8484
Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з
листового металу в поєднаннi з iншим
матерiалом або складенi з двох чи бiльше
шарiв металу; набори чи комплекти
прокладок та аналогiчних з'єднувальних
елементiв рiзних за складом, упакованi в
пакети, конверти або аналогiчну
упаковку; механiчнi ущiльнювачi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8487
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини обладнання, в iншому мiсцi не
зазначенi, що не мають електричних
з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок,
проводiв або iнших електричних
елементiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8501
Двигуни та генератори, електричнi (крiм
електрогенераторних установок):
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8502
Електрогенераторнi установки та
обертовi електричнi перетворювачi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8503
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини, призначенi виключно або
переважно для машин товарної позицiї
8501 або 8502:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8504
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Трансформатори електричнi, статичнi
перетворювачi електричнi (наприклад,
випрямлячi), котушки iндуктивностi та
дроселi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8505
Електромагнiти; магнiти постiйнi та
вироби, призначенi для перетворення на
постiйнi магнiти пiсля намагнiчування;
електромагнiтнi або з постiйними
магнiтами затискнi патрони, затискачi та
аналогiчнi пристрої для фiксацiї;
електромагнiтнi зчеплення, муфти та
гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi
головки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
8506
Первиннi елементи та первиннi батареї:
37596090
37596090
37596090
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8507
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Акумулятори електричнi, включаючи
сепаратори для них, прямокутної (в тому
числi квадратної) або будь-якої iншої
форми:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8508
Пилососи:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8509
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Машини електромеханiчнi побутовi з
умонтованим електродвигуном, крiм
пилососiв товарної позицiї 8508:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8510
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Електробритви, машинки для
пiдстригання волосся та епiляцiйнi
апарати з вмонтованим електродвигуном:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8511
Електроприлади для запалювання або
пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз
запаленням вiд iскри або компресiйним
методом (наприклад, магнетозапалювання, магнiтоелектричнi
генератори постiйного струму, котушки
запалювання, свiчки запалювання або
розжарювання, стартери); генератори
(наприклад, постiйного та змiнного
струму) та переривники типу, що
використовується разом з такими
двигунами:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8512
Обладнання електроосвiтлювальне або
сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної
позицiї 8539), склоочисники, пристрої,
що запобiгають обмерзанню та
запотiванню, якi використовуються на
велосипедах або моторних транспортних
засобах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8513
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють
за допомогою власного джерела енергiї
(наприклад, на сухих батарейках,
акумуляторах, магнето), крiм
освiтлювальних приладiв товарної
позицiї 8512:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
8514
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Печi та камери промисловi або
лабораторнi, електричнi (включаючи
iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше
промислове або лабораторне обладнання
для термiчного оброблення матерiалiв,
37596090
37596090
ЦИТ"
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8515
Машини та апарати для паяння або
зварювання з можливiстю рiзання або без
неї, електричнi (включаючи з
електричним нагрiвом газу), лазернi або
iншого свiтлового чи фотонного
випромiнювання, ультразвуковi,
електронно-променевi, магнiтноiмпульснi або плазмодуговi; електричнi
машини та апарати для гарячого
напилення металiв або металокерамiки:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8516
Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi
або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi
зануренi; прилади електричнi для
обiгрiвання примiщень, ґрунту;
електронагрiвальнi апарати перукарськi
(наприклад, сушарки для волосся, бiгудi,
щипцi для гарячої завивки) або сушарки
для рук; праски електричнi; iншi
побутовi електронагрiвальнi прилади;
елементи опору нагрiвальнi, крiм
включених до товарної позицiї 8545:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8517
Телефоннi апарати, включаючи апарати
телефоннi для сотових мереж зв'язку та
iнших бездротових мереж зв'язку; iнша
апаратура для передачi або приймання
голосу, зображень та iншої iнформацiї,
включаючи апаратуру для комунiкацiї в
мережi дротового або бездротового
зв'язку (наприклад, в локальнiй або
глобальнiй мережi зв'язку), крiм
передавальної або приймальної
апаратури товарних позицiй 8443, 8525,
8527 або 8528:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8518
Мiкрофони та пiдставки для них;
гучномовцi, вмонтованi або не
вмонтованi в корпус; навушники та
телефони головнi, об'єднанi чи не
об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти,
якi складаються з мiкрофона та одного
гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi
звукових частот електричнi; електричнi
звукопiдсилювальнi комплекти:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8519
Звукозаписувальна або
звуковiдтворювальна апаратура:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8521
Апаратура для вiдеозапису або
вiдтворювання вiдеозаписiв, з
вiдеотюнером або без нього:
1838.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1839.
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
94801,
ЛУГАНСЬКА
8522
Частини та приладдя, призначенi
винятково або переважно для апаратури
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
37596090
37596090
37596090
37596090
iндукцiйне або дiелектричне:
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8523
Диски, стрiчки, твердотiльнi
енергонезалежнi пристрої для зберiгання
iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї
для запису звуку або iнших явищ,
записанi або незаписанi, включаючи
матрицi та форми для виготовлення
дискiв, крiм виробiв групи 37:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8525
Апаратура передавальна для
радiомовлення або телебачення, до
складу якої входять або не входять
приймальна, звукозаписувальна чи
звуковiдтворювальна апаратура;
телевiзiйнi камери; цифровi камери та
записувальнi вiдеокамери:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8527
Приймальна апаратура для
радiомовлення, поєднана чи не поєднана
в одному корпусi iз звукозаписувальною
або звуковiдтворювальною апаратурою
або з годинником:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8528
Монiтори та проектори, до складу яких
не входить приймальна телевiзiйна
апаратура; приймальна апаратура для
телебачення, поєднана або не поєднана з
радiомовним приймачем або з
пристроєм, що записує або вiдтворює
звук чи зображення:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8529
Частини, призначенi виключно або
переважно для апаратури товарних
позицiй 8525 - 8528:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8530
Електричне устаткування сигналiзацiйне,
для забезпечення безпеки, контролю чи
регулювання руху на залiзницях,
трамвайних колiях, автомобiльних
дорогах або внутрiшнiх водних шляхах,
майданчиках для паркування, портових
спорудах чи аеродромах (крiм
обладнання товарної позицiї 8608):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8531
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Електрообладнання звукове або
вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад,
дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi,
пристрої сигналiзацiї про крадiжки та
пожежi), крiм обладнання товарної
позицiї 8512 або 8530:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
8532
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Конденсатори електричнi постiйнi,
змiннi або пiдстроювальнi:
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
37596090
товарної позицiї 8519 або 8521:
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8533
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Резистори електричнi (включаючи
реостати та потенцiометри), крiм
нагрiвальних елементiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8534
Схеми друкованi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8535
Електрична апаратура для комутацiї або
захисту електричних кiл чи для
приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники
плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi
напруги, пристрої для гасiння стрибкiв
напруги, штепсельнi вилки i розетки та
iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для
напруги понад 1 000 В:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8536
Електрична апаратура для комутацiї або
захисту електричних кiл чи для
приєднання до електричних кiл або в
електричних колах (наприклад, вимикачi,
роз'єднувачi, перемикачi, реле,
запобiжники плавкi, пристрої для гасiння
стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i
розетки, патрони для ламп та iншi
з'єднувачi, коробки з'єднання), для
напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi
для оптичних волокон, волоконнооптичних джгутiв або кабелiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8537
Пульти, панелi, консолi, столи,
розподiльнi щити та iншi основи,
обладнанi двома або бiльше пристроями
товарної позицiї 8535 або 8536, для
контролю або розподiлу електричного
струму, включаючи пристрої чи
апаратуру групи 90, та цифровi апарати
керування, крiм комутацiйних пристроїв
товарної позицiї 8517:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8538
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини, призначенi виключно або
переважно для апаратури товарних
позицiй 8535, 8536 або 8537:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8539
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Електричнi лампи розжарення або
газорозряднi, включаючи лампи
герметичнi спрямованого свiтла,
ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи;
дуговi лампи:
37596090
37596090
37596090
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8540
Лампи, трубки електроннi з
термокатодом, холодним катодом чи
фотокатодом (наприклад, лампи, трубки
вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi
дуговi випрямнi лампи та трубки,
електронно-променевi трубки, телевiзiйнi
передавальнi трубки):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8541
Дiоди, транзистори та аналогiчнi
напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi
напiвпровiдниковi прилади, включаючи
фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не
зiбранi у модуль, вмонтованi або не
вмонтованi у панель;
свiтловипромiнювальнi дiоди;
п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8542
Електроннi iнтегрованi схеми:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8543
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Машини та апаратура електричнi, що
мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому
мiсцi цiєї групи не описанi або не
зазначенi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8544
Проводи iзольованi (включаючи
емальованi чи анодованi), кабелi
(включаючи коаксiальнi) та iншi
iзольованi електричнi провiдники iз
з'єднувальними деталями або без них;
кабелi волоконно-оптичнi, складенi з
волокон з iндивiдуальними оболонками,
незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з
електричними провiдниками або
з'єднувальними пристроями:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8545
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi,
вугiлля для ламп або гальванiчних
елементiв та iншi вироби з графiту чи
iнших видiв вуглецю з металом або без
нього, що використовуються в
електротехнiцi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8546
Iзолятори електричнi з будь-яких
матерiалiв:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8547
Арматура iзолювальна для електричних
машин, пристроїв або обладнання,
повнiстю зроблена з iзоляцiйних
матерiалiв, або така, що мiстить простi
металевi компоненти (наприклад,
рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час
формування лише з метою складання,
крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546;
37596090
37596090
37596090
37596090
iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi
деталi з недорогоцiнних металiв, з
внутрiшньою iзоляцiєю:
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8601
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Залiзничнi локомотиви iз зовнiшнiм
джерелом електроживлення або з
живленням вiд електричних
акумуляторiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8602
Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi
тендери:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8603
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi
або трамвайнi, вантажнi вагони, вагониплатформи, крiм включених до товарної
позицiї 8604:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8604
Транспортнi засоби самохiднi або
несамохiднi для ремонту та технiчного
обслуговування залiзничних або
трамвайних колiй (наприклад, ремонтнi
вагони, вагони-крани, вагони
шпалопiдбивнi, вирiвнювачi колiї, вагони
контрольно-випробовувальнi)
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8605
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вагони пасажирськi залiзничнi або
трамвайнi, несамохiднi; вагони багажнi,
вагони поштовi та iншi спецiалiзованi
вагони залiзничнi та трамвайнi,
несамохiднi (крiм вагонiв товарної
позицiї 8604)
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8606
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вагони залiзничнi або трамвайнi для
перевезень вантажiв по колiях,
несамохiднi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8607
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини до залiзничних локомотивiв або
моторних вагонiв трамвая або рухомого
складу:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8608
Шляхове обладнання та обладнання для
залiзничних чи трамвайних шляхiв;
механiчне (включаючи
електромеханiчне) сигнальне
обладнання, прилади забезпечення
безпеки чи управлiння рухом на
залiзницi, трамвайних шляхах,
автомобiльних дорогах, внутрiшнiх
водних шляхах, паркувальних спорудах,
у портах або на аеродромах; частини
37596090
37596090
перелiчених приладiв та обладнання
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8701
Трактори (за винятком тракторiв
товарної позицiї 8709):
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8702
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Моторнi транспортнi засоби, призначенi
для перевезення 10 осiб i бiльше,
включаючи водiя:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8703
Автомобiлi легковi та iншi моторнi
транспортнi засоби, призначенi головним
чином для перевезення людей (крiм
моторних транспортних засобiв товарної
позицiї 8702), включаючи
вантажопасажирськi автомобiлi-фургони
та гоночнi автомобiлi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8704
Моторнi транспортнi засоби для
перевезення вантажiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8705
Моторнi транспортнi засоби
спецiального призначення, крiм
призначених головним чином для
перевезення людей або вантажiв
(наприклад, автомобiлi вантажнi для
аварiйного ремонту, автокрани,
автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки,
автомобiлi прибиральнi для дорiг,
автомобiлi поливомийнi, автомобiлiмайстернi, радiологiчнi автомобiлi):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8706
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Шасi з установленими двигунами для
автомобiлiв товарних позицiй 8701 8705:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8707
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Кузови (включаючи кабiни) для
моторних транспортних засобiв товарних
позицiй 8701 - 8705:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8708
Частини та пристрої моторних
транспортних засобiв товарних позицiй
8701 - 8705:
1878.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
1879.
37596090
ТОВАРИСТВО З
94801,
8709
Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
37596090
37596090
37596090
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8712
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Велосипеди двоколiснi та iншi
велосипеди (включаючи велосипеди
триколiснi для перевезення вантажiв), без
двигуна:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8714
Частини та пристрої для транспортних
засобiв товарних позицiй 8711 - 8713:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
8716
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Причепи та напiвпричепи; iншi
несамохiднi транспортнi засоби; їх
частини:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9401
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Меблi для сидiння (крiм включених до
товарної позицiї 9402), якi
перетворюються або не перетворюються
на лiжка, та їх частини:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9403
Iншi меблi та їх частини:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9404
Основи матрацнi; постiльнi речi та
подiбнi вироби (наприклад матраци,
стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi
подушки, пуфи i подушки), з пружинами
або заповненi будь-якими матерiалами,
чи виробленi з пористої гуми або
полiмерних матерiалiв, з покриттям чи
без покриття:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9405
Лампи (свiтильники) та освiтлювальне
обладнання, включаючи прожектори та
їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi;
свiтловi вивiски, свiтловi покажчики,
табло з назвою або адресою i подiбнi
вироби, що мають умонтоване джерело
свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не
зазначенi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
9503
Триколiснi велосипеди, самокати,
педальнi автомобiлi та аналогiчнi
iграшки на колесах; ляльковi коляски;
37596090
1886.
37596090
1887.
37596090
без пiдiймальних або навантажувальних
пристроїв, якi використовуються на
заводах, складах, у портах або в
аеропортах для перевезення вантажiв на
короткi вiдстанi; тягачi, що
використовуються на залiзничних
платформах, їх частини:
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9504
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Консолi та обладнання для вiдеоiгр,
товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi
iгри, включаючи столи для гри у пiнбол,
бiльярд, спецiальнi столи для казино та
автоматичне обладнання для кегельбану:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9505
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Вироби для свят, карнавалiв або iншi
вироби для розваг, включаючи вироби
для показу фокусiв та жартiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9506
Iнвентар та обладнання для занять
фiзкультурою, гiмнастикою, легкою
атлетикою, iншими видами спорту
(включаючи настiльний тенiс) або для
гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не
зазначенi; плавальнi басейни та басейни
для дiтей:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9508
Каруселi, гойдалки, тири та iншi
атракцiони; пересувнi цирки, пересувнi
звiринцi; театри пересувнi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9603
Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є
частинами механiзмiв, приладiв або
транспортних засобiв), щiтки ручнi
механiчнi без двигуна для прибирання
пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для
змахування пилу; вузли та пучки готовi
для виготовлення мiтел або щiток;
подушечки та валики для фарбування;
шкребки з гумовою пластинкою (крiм
гумових валикiв):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9606
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для
ґудзикiв та iншi частини цих виробiв;
заготовки для ґудзикiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9607
Застiбки-блискавки та їх частини:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
9608
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Ручки кульковi; ручки i маркери з
наконечником з повстi та iншого
пористого матерiалу; авторучки
чорнильнi, стилографи та iншi
авторучки; пера копiювальнi; олiвцi
37596090
37596090
37596090
ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного
розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi
моделi для розваг, дiючi чи недiючi;
головоломки рiзнi
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9609
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Олiвцi простi (крiм олiвцiв товарної
позицiї 9608), олiвцi кольоровi, пастелi,
грифелi для олiвцiв чи олiвцi вугiльнi,
крейда для писання чи малювання та для
кравцiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9610
Дошки грифельнi для писання чи
малювання, у рамках або без рамок
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9611
Штемпелi для датування, опечатування
або нумерацiї та подiбнi пристрої
(включаючи пристрої для друкування або
тиснення етикеток), призначенi для
ручної роботи; компостери ручнi,
верстатки ручнi для складання та
комплекти ручнi друкарськi, до яких
належать такi верстатки
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9612
Стрiчки для друкарських машинок або
подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або
обробленi iншим способом, призначенi
для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи
касетах або без них; подушечки
штемпельнi, просоченi або не просоченi
чорнилом, в коробках або без коробок:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9613
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Запальнички сигаретнi та iншi
запальнички, включаючи механiчнi або
електричнi, та їх частини, крiм кременiв
та гнотiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9616
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Розпилювачi ароматичних речовин та
аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних
цiлей, їх насадки та головки; пушки i
подушечки для пудрення або накладення
косметичних чи туалетних препаратiв:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9617
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у
складеному виглядi, а також їх частини
за винятком скляних колб:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
9001
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
Волокна оптичнi та джгути волоконнооптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi,
крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи
та пластини з поляризацiйного матерiалу;
лiнзи (включаючи контактнi), призми,
дзеркала та iншi оптичнi елементи з
37596090
37596090
механiчнi; тримачi для пiр'я, тримачi для
ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi
тримачi; частини цих виробiв
(включаючи ковпачки та затискачi), крiм
виробiв товарної позицiї 9609:
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
ЦИТ"
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9003
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Оправи та арматура для окулярiв,
захисних окулярiв або аналогiчних
оптичних виробiв та їх частини:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9004
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi
оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi
або iншi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9006
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фотокамери (крiм кiнокамер);
фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм
газорозрядних ламп товарної позицiї
8539:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9010
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Апаратура та обладнання для фото- або
кiнолабораторiй в iншому мiсцi цiєї
групи не зазначенi; негатоскопи; екрани
проекцiйнi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9016
Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з
важками або без них:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9017
Iнструменти для креслення, розмiчання
або математичних розрахункiв
(наприклад, машинки креслярськi,
пантографи, транспортири, набори
креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки,
дисковi калькулятори); ручнi
iнструменти для вимiрювання лiнiйних
розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi
стержнi та рулетки, мiкрометри,
кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи
не зазначенi:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9024
Машини та пристрої для випробування
твердостi, мiцностi, розтягування та
стискання, пружностi або iнших
механiчних властивостей матерiалiв
(наприклад, металiв, деревини,
текстильних матерiалiв, паперу,
пластмас):
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
9025
Ареометри та аналогiчнi занурюванi
прилади, термометри, пiрометри,
барометри, гiгрометри та психрометри, iз
записувальними пристроями або без них,
37596090
37596090
37596090
будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм
таких елементiв з оптично
необробленого скла:
ЦИТ"
1
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9026
Прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю за витратою, рiвнем,
тиском чи iншими змiнними
характеристиками рiдин або газiв
(наприклад, витратомiри, покажчики
рiвня, манометри, тепломiри), крiм
приладiв та апаратури товарних позицiй
9014, 9015, 9028 або 9032:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9027
Прилади та апаратура для фiзичного або
хiмiчного аналiзу (наприклад,
поляриметри, рефрактометри,
спектрометри, газо- або
димоаналiзатори); прилади та апаратура
для вимiрювання або контролю за
в'язкiстю, пористiстю, розширенням,
поверхневим натягом або подiбнi;
прилади та апаратура для вимiрювання
або контролю за кiлькiстю тепла, звуку
або свiтла (включаючи експонометри);
мiкротоми:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9028
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лiчильники подачi або виробництва
газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому
числi калiбрувальнi:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9029
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi
продукцiї, таксометри, милеометри,
крокометри та подiбнi прилади;
спiдометри та тахометри, крiм
включених до товарної позицiї 9014 або
9015; стробоскопи:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9030
Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi
прилади i апаратура для вимiрювання або
контролю за електричними величинами,
крiм вимiрювальних приладiв товарної
позицiї 9028; прилади та апаратура для
виявлення або вимiрювання альфа-, бета, гамма-, рентгенiвського, космiчного та
iншого iонiзуючого випромiнювання:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9031
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Контрольнi або вимiрювальнi прилади,
пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї
групи не зазначенi; проектори профiльнi:
Прилади та апаратура для автоматичного
регулювання або керування:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9032
1918.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
9033
1919.
37596090
Частини i приладдя для машин, приладiв,
iнструментiв або апаратури групи 90, в
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
37596090
37596090
37596090
будь-якi комбiнацiї цих приладiв:
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9101
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi,
призначенi для носiння на собi або iз
собою, включаючи секундомiри, з
корпусами, виробленими з дорогоцiнних
металiв або з металiв, плакованих
дорогоцiнними металами:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9102
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi,
призначенi для носiння на собi або iз
собою, включаючи секундомiри, крiм
включених до товарної позицiї 9101:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9104
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Годинники, що встановлюються на
панелях приладiв та подiбнi годинники
для наземних транспортних засобiв,
лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв
або суден:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9105
Iншi годинники:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9106
Апаратура для реєстрацiї часу доби та
апаратура для вимiрювання, реєстрацiї
або iндикацiї будь-яким способом
iнтервалiв часу, з будь-яким
годинниковим механiзмом, або iз
синхронним двигуном (наприклад,
реєстратори часу, самописцi часу):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9107
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Перемикачi, що дiють в установлений
час, з годинниковим механiзмом будьякого виду або iз синхронним двигуном
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9201
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Фортепiано, включаючи автоматичнi;
клавесини та iншi клавiшнi струннi
iнструменти:
Iншi iнструменти музичнi струннi
(наприклад, гiтари, скрипки, арфи):
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9202
1927.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
9205
1928.
37596090
Iнструменти музичнi духовi (наприклад,
клавiшнi органи з трубами, акордеони,
кларнети, труби, волинки), крiм
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
37596090
iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9206
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iнструменти музичнi ударнi (наприклад,
барабани, ксилофони, тарiлки,
кастаньєти, маракаси)
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9207
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Iнструменти музичнi, в яких звук
створюється або має посилюватися
електричним способом (наприклад,
органи, гiтари, акордеони):
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9209
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Частини (наприклад механiзми музичних
скриньок) та приладдя для музичних
iнструментiв (наприклад, картки, диски
та валики для механiчних iнструментiв);
метрономи, камертони, труби з
фiксованою висотою звуку всiх видiв:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
9704
Марки поштовi або гербовi, знаки
поштової оплати, у тому числi першого
дня гашення, поштовi канцелярськi
предмети (гербовий папiр) та подiбнi
предмети, використанi або
невикористанi, за винятком товарiв
товарної позицiї 4907
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3101
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Добрива тваринного або рослинного
походження, у сумiшi або нi, пiдданi
хiмiчнiй обробцi або нi; добрива,
одержанi у результатi змiшування або
хiмiчної обробки речовин тваринного або
рослинного походження
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3102
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3103
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi,
фосфорнi:
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:
37596090
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3104
1936.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
3105
1937.
37596090
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз
вмiстом двох чи трьох поживних
елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
37596090
ярмаркових органiв i механiчних
шарманок:
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
4001
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Каучук натуральний, балата, гутаперча,
гваюла, чикл та аналогiчнi природнi
смоли у первинних формах або у виглядi
пластин, листiв, смужок або стрiчок:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3812
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Прискорювачi вулканiзацiї каучуку
готовi; багатоскладовi пластифiкатори
для каучуку або пластмаси, в iнших
товарних позицiях не зазначенi;
антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для
каучуку або пластмаси:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3909
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у
первинних формах:
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3911
37596090
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi,
кумароноiнденовi та полiтерпени,
полiсульфiди, полiсульфони та iншi
речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї
групи, у первинних формах, не включенi
до iнших товарних позицiй:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3503
Желатин (включаючи вироблений у
формi квадратних або прямокутних
листкiв, з поверхневою обробкою або без
обробки, забарвлений або
незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий
клей; iншi клеї тваринного походження,
за винятком казеїнових клеїв товарної
позицiї 3501:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3506
Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi
препарати (адгезиви), не включенi до
iнших товарних позицiй; продукти, що
придатнi для використання як клеї або
клеїльнi препарати (адгезиви),
розфасованi для роздрiбної торгiвлi як
клеї або клеїльнi препарати (адгезиви),
масою нетто не бiльш як 1 кг:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ "ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРА
ЦИТ"
94801,
ЛУГАНСЬКА
ОБЛ., М.
СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
1
3001
Залози та iншi органи, призначенi для
органотерапевтичного використання,
висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у
порошок; екстракти залоз або iнших
органiв чи їх секретiв, призначенi для
органотерапевтичного використання;
гепарин та його солi; iншi речовини
людського або тваринного походження,
пiдготовленi для терапевтичного або
профiлактичного застосування, не
включенi до iнших товарних позицiй:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
66300,
ДОНЕЦЬКА
7017
Посуд скляний для лабораторних,
гігієнічних або фармацевтичних цілей,
37596090
37596090
1944.
37596090
1945.
05508186
добрива; товари цiєї групи у таблетках чи
аналогiчних формах або в упаковках
масою брутто не бiльш як 10 кг:
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4901
Друкованi книги, книжки, брошури,
листівки та аналогiчнi друкованi
матерiали, зброшурованi або у виглядi
окремих аркушiв
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4802
Папір та картон некрейдовані гатунків,
що використовуються для письма, друку
або інших графічних цілей, та
неперфаровані карти і неперфаровані
паперові стрічки, в рулонах або
прямокутних аркушах будь-якого
розміру
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4401
Деревина паливна у вигляді колод, полін,
хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска
або стружка; тирса, тріска, стружка,
уламки та відходи деревини та скрап,
агломеровані або неагломеровані, у
вигляді колод, полін, брикетів, гранул
тощо
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4404
Шпали дерев’яні для залізничних або
трамвайних колій
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4403
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Лісоматеріали необроблені, з видаленою
або невидаленою корою або заболонню,
або начорно брусовані або небрусовані:
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4408
Листи для облицювання (включаючи
листи, отримані розділенням шаруватої
деревини), листи для клеєної фанери або
для подібної шаруватої деревини та інші
лісоматеріали, розпиляні уздовж,
розділені на шари або лущені, стругані
або нестругані, шліфовані або
нешліфовані, що мають або не мають
торцеві з’єднання завтовшки не більш як
6 мм
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
4412
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Фанера клеєна, панелі фанеровані та
аналогічні матеріали з шаруватої
деревини
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
7307
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
Фiтинги для труб і трубок (наприклад,
муфти, колiна, втулки) з чорних металів:
05508186
05508186
05508186
05508186
градуйований або неградуйований,
калібрований або некалібрований
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
КІРОВСЬКЕ
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
6403
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси,
натуральної чи композиційної шкiри та з
верхом з натуральної шкiри:
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
6206
Блузки, сорочки та сорочки з короткими
рукавами
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
6203
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Костюми, комплекти, пiджаки, штани,
комбiнезони із шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для чоловiкiв
або хлопцiв
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
6204
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Костюми, комплекти, жакети, сукні,
спідниці, спідниці-штани, штани,
комбiнезони із шлейками, бриджi та
шорти (крiм купальних), для жінок або
дівчат
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
6205
Сорочки та сорочки з короткими
рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
5910
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Стрічки конвейєрні або паси привідні, чи
бельтинг з текстильного матеріалу,
просочені або непросочені, з покритям
або без нього, дубльовані або
недубльовані пластмаси або армовані
металом чи іншими матеріалами
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7614
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Провід кручений, троси, плетені шнури
та аналогічні вироби алюмінієві,
електрично не ізольовані
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7605
Дріт алюмінієвий
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7616
Інші алюмінієві вироби
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7801
Свінець необроблений
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7804
Плити, листи, стрічки та фольга із
свинцю; порошки та луска свинцеві
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7317
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки
креслярськi, рифлені цвяхи, скоби (крім
тих, що належать до товарної позиції
8305
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7318
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки
вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти,
шайби (включаючи пружинисті шайби)
та аналогiчнi вироби, з чорних металів
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
7326
Інші вироби з чорних металів
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
8311
Дріт, прутки, трубки, пластини,
електроди та аналогічні вироби з
недерогоцінних металів або карбідів
металів, з покриттям або наповненням
флюсовим матеріалом, для паяння, в
тому числі тугоплавким припоєм,
зварювання або осадження металів або
карбідів металів, дріт і прутки із
спеченого порошку з недорогоціннмх
металів, для металізації напиленням
66300,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛ., М.
КІРОВСЬКЕ
2714
05508186
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
Бітум і асфальт, природні, сланці
бітумінозні та пісковіки бітумінозн