close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬна 2015 рік
Адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37459130
Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)
Очікувана вартість предмета
закупівлі
Процедура
закупівлі
1
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для
писання та олівці, дошки, штемпелі для
датування, опечатування та нумерування;
стрічки до друкарських машинок, штемпельні
подушечки(авторучки, стрижні для ручок,
олівці, комплекти письмового приладдя,
маркери)
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові
(папір, папір для факсу, папки для паперів,
щоденники, тижневики, книги канцелярські,
бланки тощо)
25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів,
інші(кнопки, скріпки, скоби тощо)
2
2210
3
410 грн. 46 коп. (чотириста
десять грн. 46 коп.)
4
2210
22749 грн. 90 коп. (двадцять
дві тисячі сімсотсот сорок
дев’ять грн. 90 коп.)
КТКВ 010116
6006,63 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
2210
757 грн. 90 коп. (сімсот
п’ятдесят сім грн. 90 коп.)
17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші
(календарі, бланки довіреностей, посвідчень
тощо)
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів
(фарба штемпельна, коректор)
2210
119 грн. 00 коп. (сто
дев’ятнадцять грн. 00 коп.)
КТКВ 010116
159,20 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
2210
481 грн. 42 коп. (чотириста
вісімдесят одна грн. 42 коп.)
20.52.1 Клеї (клей)
2210
262 грн. 98 коп. (двісті
шістдесят дві грн. 98 коп.)
22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.
- (папки-швидкозшивачі, папки-конверти, папки
з файлами, файли, лінійки, лотки для паперів,
скотч)
- (совки)
2210
4859 грн. 80 коп. (чотири
тисячівісімсот п’ятдесят
дев’ять грн. 80 коп.):
4816 грн. 00 коп.
43 грн. 80 коп.
Предмет закупівлі
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Примітки
6
КТКВ 010116
123,47 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
79,15 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
109,90 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
1021,65 грн. (договір №2
від 26.01.2015)
1
22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.;
ґума тверда; вироби з твердої ґуми - (ластики)
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори
(ножиці)
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та
частини до них (дироколи, степлери)
2
2210
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші
(серветки, ганчірки, губки)
2210
2210
2210
3
48 грн. 00 коп. (сорок вісім
грн. 00 коп.)
24 грн. 00 коп. (двадцять
чотири грн. 00 коп.)
330 грн. 34 коп. (триста
тридцять грн. 34 коп.)
743 грн. 25 коп. (сімсот сорок
три грн. 25 коп.)
4
5
6
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
2210
2935 грн. 70 коп. (дві тисячі
дев’ятсот тридцять п’ять грн.
70 коп.)
КТКВ 010116
178,64 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
1078,74 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
2210
3242 грн. 50 коп.
(три тисячі двісті сорок
дві грн. 50 коп.)
КТКВ 010116
1190,52 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
2210
1909 грн. 00 коп. (одна тисяча
дев’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з
вулканізованої ґуми (крім виготовлених з
твердої ґуми) (рукавиці господарчі)
2210
512 грн. 75 коп. (п’ятсот
дванадцять грн. 75 коп.)
КТКВ 010116
392,10 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
118,20 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
32.91.1 Мітли та щітки
- (віники)
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові (лампи)
2210
150 грн. 00 коп.
(сто п’ятдесят грн. 00 коп.)
463 грн. 00 коп. (чотириста
шістдесят три грн. 00 коп.)
20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини
антифризні готові
2210
4488 грн. 25 коп. (чотири
тисячі чотириста вісімдесят
вісім грн. 25 коп.)
23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в.
і. у. (гальмівні колодки)
2210
702 грн. 00 коп. (сімсот дві
грн. 00 коп.)
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для
чищення (засоби мийні, мило, пральні порошки)
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби
для чищення
- (засоби для чищення господарчі)
22.22.1 Тара пластмасова (мішки для сміття)
2210
КТКВ 010116
КТКВ 010116
41,80 грн. (договір
№2 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
1920,00 грн. (договір
№15 від 10.02.2015)
КТКВ 010116
1
29.32.3 Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. і. у. (опорні вузли,
вали, півосі, передачі, гальмові системи,
підвіски, ходові і деталі до них та ін.)
2
2210
28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та
фільтрувальні апарати (фільтри)
2210
29.31.2 Устатковання електричне, інше, до
моторних транспортних засобів і його частини
2210
27.20.2 Акумулятори електричні та частини до
них
2210
2210
22.11.1 Шини та камери ґумові нові
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
58.13.1 Газети друковані
58.14.1 Журнали та періодичні видання
друковані
58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші
65.12.2 Послуги щодо страхування
автотранспорту
65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних
випадків і страхування здоров'я
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (телекомунікаційні послуги)
2210
2210
2210
2240
2240
2240
2240
3
9705 грн. 00 коп. (дев’ять
тисяч сімсот п’ять грн.
00 коп.)
4
5
6
КТКВ 010116
1129 грн. 20 коп. (одна тисяча
сто двадцять дев’ять грн.
20 коп.)
3549 грн.40 коп. (три тисячі
п’ятсот сорок дев’ять грн.
40 коп.)
988 грн. 00 коп. (дев’ятсот
вісімдесятвісім грн. 00 коп.)
КТКВ 010116
580,00 грн. (договір
№15 від 10.02.2015)
КТКВ 010116
1460 грн. 00 коп. (одна
тисячачотириста шістдесят
грн.
00 коп.)
119886 грн. 00 коп. (сто
дев’ятнадцять тисяч вісімсот
вісімдесят шість грн. 00 коп.)
КТКВ 010116
564 грн. 72 коп. (п’ятсот
шістдесят чотири грн. 72 коп.)
5371 грн. 20 коп. (п’ять тисяч
триста сімдесят одна грн.
20 коп.)
26 грн. 50 коп. (двадцять шість
грн. 50 коп.)
1768 грн. 00 коп. (одна тисяча
сімсот шістдесят вісім грн.
00 коп.)
306 грн. 00 коп. (триста шість
грн. 00 коп.)
16489 грн. 00 коп.
(шістнадцять тисяч чотириста
вісімдесят дев’ять грн. 00
КТКВ 010116
КТКВ 010116
26235,00 грн.
(договір №24 від
26.01.2015)
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
4200,00 грн.
(додаткова угода №1
1
61.10.3 Послуги щодо передавання даних
мережами проводового зв'язку
61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом
проводовими мережами
33.12.1 Ремонтування та технічне
обслуговування машин загальної призначеності
(технічне обслуговування кондиціонерів)
2
2240
2240
2240
коп.)
3
533 грн. 00 коп. (п’ятсот
тридцять три грн. 00 коп.)
6000 грн. 00 коп. (шість тисяч
грн. 00 коп.)
3000 грн. 00 коп. (три тисячі
грн.00 коп.)
4
5
від 26.01.2015)
6
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
2240
8655 грн. 00 коп. (вісім тисяч
шістсот п’ятдесят п’ять грн.
00 коп.)
КТКВ 010116
2085,00 грн. (договір
№110 від 20.01.2015)
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно
систем і програмного забезпечення
2240
8000 грн. 00 коп. (вісім тисяч
грн. 00 коп.)
43.21.1 Роботи електромонтажні (технічне
обслуговування системи зв’язку на базі АТС)
2240
6555 грн. 00 коп. (шість тисяч
п’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 00
коп.)
1035 грн. 00 коп. (одна тисяча
тридцять п’ять грн. 00 коп.)
КТКВ 010116
1500,00 грн. (договір
№4 від 15.01.2015)
КТКВ 010116
1533,60 грн. (договір
№689 від 26.01.2015)
КТКВ 010116
250,00 грн.
(додаткова угода №3
від 17.01.2015)
КТКВ 010116
13500,00 грн.
(договір №1 від
27.01.2015)
КТКВ 010116
62.01.1 Послуги щодо проектування та
розробляння у сфері інформаційних технологій
2240
64.19.3 Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і. у.
2240
67125 грн. 00 коп. (шістдесят
сім тисяч сто двадцять
п’ять грн. 00 коп.)
63.99.1 Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.
2240
63.11.1 Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на веб-вузлах, щодо
програмного застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційно-технологічною
інфраструктурою
- доступ до баз даних;
- настройка подачі звітності з використанням
ЕПЦ
38.12.1 Збирання небезпечних відходів
2240
288 грн. 00 коп. (двісті
вісімдесят вісім грн. 00 коп.)
4320 грн. 00 коп. (чотири
тисячі триста двадцять грн.
00 коп.)
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устатковання
КТКВ 010116
3960 грн. 00 коп.
360 грн. 00 коп.
2240
297 грн. 50 коп. (двісті
КТКВ 010116
1
81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо
різних об'єктів
2
2240
84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку
та громадської безпеки
2240
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші
2240
38.11.2 Збирання безпечних відходів,
непридатних для вторинного використовування
2240
19386 грн. 00 коп.
(дев’ятнадцять тисяч триста
вісімдесят шість грн. 00 коп.)
1122 грн. 00 коп. (одна тисяча
сто двадцять дві грн. 00 коп.)
2629 грн. 00 коп. (дві тисячі
шістсот двадцять дев’ять грн.
00 коп.)
2272
2710 грн. 00 коп. (дві тисячі
сімсот десять грн.)
2272
1913 грн.00 коп.(одна тисяча
дев’ятсот тринадцять грн.
00 коп.)
2273
82724 грн. 00 коп. (вісімдесят
дві тисячі сімсот двадцять
чотири грн. 00 коп.)
2271
46243 грн. 74 коп. (сорок
шість тисяч двісті сорок
три грн. 74 коп.)
36.00.2 Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (водопостачання)
37.00.1 Послуги каналізаційні (водовідведення)
35.13.1 Передавання електричної енергії
35.30.1Пара та гаряча вода; постачання пари та
гарячої води (Постачання теплової енергії)
64.19.3 Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н. в. і. у.
дев’яносто сім грн. 50 коп.)
3
99468 грн.00 коп.(дев’яносто
дев’ять тисяч чотириста
шістдесят вісім грн. 00 коп.)
2240
380 грн. 00 коп. (триста
вісімдесят грн. 00 коп.)
Затверджений рішеннямкомітету з конкурсних торгів від 25.02.2015 № 12.
Голова комітету з конкурсних торгів ____________________
Д.О. Лазуренко
4
5
6
КТКВ 010116
24867,00 грн.
(договір №3 від
15.01.2015)
КТКВ 010116
КТКВ 010116
КТКВ 010116
657,07 грн. (договір
№1951 від
21.01.2015)
КТКВ 010116
621,00 грн.
(додаткова
угода№б/н від
19.01.2015)
КТКВ 010116
379,00 грн.
(додаткова угода
№б/н від 19.01.2015)
КТКВ
01011619090,00 грн.
(додаткова угода
№б/н від 17.01.2015)
20% від суми
договору №2210/14
від 14.02.2014
р.КТКВ 010116
КТКВ 250404 "Інші
видатки "
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа