close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту постановления Правительства Республики Казахстан
«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан»
Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О
признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики
Казахстан»
(далее
–
Проект
постановления) разработан в соответствии Законом Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между
уровнями государственного управления».
Проект постановления разработан с целью приведения нормативных
правовых актов в соответствие с требованиями законодательства в связи с
передачой
некоторых
компетенции
Правительства
в
ведение
соответствующих уполномоченных органов.
Принятие данного проекта постановления не повлечет негативных
экономических, социальных, правовых и экологических последствий, не
потребует дополнительных финансовых затрат из средств республиканского
бюджета.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші
жойылды деп тану туралы»
қаулысының жобасына
БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы»
қаулысының жобасы (бұдан әрі – Қаулы жобасы) «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару
деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.
Қаулы жобасы, Үкіметтің кейбір құзыреттерін тиісті уәкілетті
органдардың қарамағына берілуіне орай, нормативтік құқықтық актілерді
заңнама талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әзірленді.
Осы қаулының жобасын қабылдау жағымсыз экономикалық,
әлеуметтік, құқықтық және экологиялық салдарларға алып келмейді және
республикалық бюджет қаражатынан қосымша қаржылық шығындарды
талап етпейді.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа