close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Крок М. Акушерська справа
Анестезіологія та реанімація
1
При огляді пацієнта з наявністю ознак клінічної смерті ви починаєте серцево – легеневу
реанімацію. Яке співвідношення вдохів та натискань на грудину при проведенні серцеволегеневої реанімації двома реаніматорами?
A *1:5
B 2:5
C 3:5
D 2:15
E-
2
У пациента А. 67-ми лет, после физической нагрузки возникла сильная боль за грудиной
с иррадиацией в левую руку. Боль длится более 30 мин и не купируется нитроглицерином. На
ЭКГ – дуга Парди. Ваш диагноз?
A *Острый инфаркт миокарда
B Стенокардия напряжения
C Кардиогенный шок
D Острая левожелудочковая недостаточность
E Острая правожелудочковая недостаточность
3
Пострадавший чинил электропроводку. Внезапно возникли судорожные сокращения
мышц и потеря сознания. При осмотре: в руке пострадавшего зажат электрический
провод. Какие меры предосторожности необходимо выполнить при оказании помощи
пострадавшему?
A *Освободить пострадавшего от воздействия электрического тока, используя сухую
деревянную палку
B Оценить состояние пострадавшего
C Немедленно приступить к ИВЛ и непрямому массажу сердца
D Немедленно провести прекардиальный удар
E Уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность
4
Через какой промежуток времени следует проводить контроль реанимационных
действий?
A *2 минуты
B 5 минут
C 7 минут
D 10 минут
E 1 минуту
5
Какова клиническая картина отравления метанолом или “техническим спиртом”?
A * Нарушение зрения в виде двоения в глазах, цианоз кожи
B Слюнотечение
C Дисфагия
D Дизурия
E Диспепсия
6
Після інтубації трахеї та переведення пацієнта на апаратну ШВЛ медсестра - анестезист
зауважила відставання в акті дихання лівої половини грудної клітки. В даному випадку
кінець інтубаційної трубки розміщений в:
A Правому головному бронху
B Лівому головному бронху
C Проміжному бронху
D Бронху нижньої частки справа
E Бронху нижньої частки зліва
7
Після операції з приводу апендектомії пацієнт перебуває під дією ардуану. Який із
перерахованих препаратів необхідно застосувати для нейтралізації дії міорелаксанта?
A Прозерин
B Атропін
C Мезатон
D Адреналін
E Налоксон
8
Мужчина 69 р. готується до планової операції: трансуретральна резекція простати. В
анамнезі цукровий діабет. Оберіть вид анестезії, найбільш доцільний в даній ситуації:
A Епідуральна анестезія
B Нейролептаналгезія
C Внутрішньовенний наркоз
D Атаралгезія
E Ендотрахеальний наркоз
9
У жінки зі значною матковою кровотечею та низьким АТ у першу чергу потрібно:
A Налагодити інфузію рідини у дві вени
B Увести знеболювальні засоби
C Увести мезатон і кордіамін
D Увести кальцію хлорид
E Увести преднізолон
10
Потерпілого витягли з води через 4 хвилини після утоплення. Об’єктивно: шкіра бліда,
дихання відсутнє, зіниці розширені, не реагують на світло. Вкажіть місце, де необхідно
перевірити пульс.
A *На сонних артеріях
B На ліктьових артеріях
C На підколінних артеріях
D На черевній аорті
E На променевих артеріях
11
Електрик отримав удар електричним струмом 2 хвилини тому. Пацієнт без свідомості,
дихання відсутнє, пульс на сонній артерії не визначається, зіниці розширені, не реагують
на світло. Вкажіть першочергові дії медичного працівника.
A *Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
B Дати понюхати ватну кульку, змочену нашатирним спиртом
C Розпочати непрямий масаж серця
D Розпочати штучну вентиляцію легень
E Чекати на прибуття реанімаційної бригади
12
У пацієнтки 30 р. шлункова кровотеча. Призначено переливання крові А(ІІ) групи, Rh –
негативний в кількості 2 літрів. Вкажіть препарат та дозу, яку необхідно ввести для
профілактики цитратного шоку.
A *10% розчин кальцію хлориду – 10 мл
B 1% розчин кальцію хлориду – 100 мл
C 5% розчинглюкози – 500 мл
D 1% розчин димедролу – 1 мл
E 50% розчин анальгіну – 2 мл
13
Яким чином здійснюються компресії при проведенні непрямого масажу серця у дітей
старше одного року?
A *однiєю долонею
B вказівним і безіменним пальцями
C вказівним і великим пальцями
D великим пальцем
E двома долонями
14
Яким чином здійснюються компресії при проведенні непрямого масажу серця у дітей
старше восьми років?
A * двома долонями
B вказівним і безіменним пальцями
C вказівним і великим пальцями
D великим пальцем
E однiєю долонею
15
Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресіями грудної клітки при виконанні
реанімаційних заходів двома реаніматорами у дитини 10 років?
A *2 вдихи – 15 компресій
B 2 вдихи – 40 компресій
C 4 вдихи – 20 компресій
D 3 вдихи – 15 компресій
E 3 вдихи – 20 компресій
16
Невідкладними міроприємствами при набряку легень кардіогенного генезу на фоні
артеріальної гіпертензії є: оксигенація піногасники гіпотензивні (нітрогліцерин, ізокет,
бензогексоній) сечогінні (фуросемід, тріфас) антибіотики (цефтріаксон) антигістамінні
(дімедрол, супрастін) наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид) міорелаксанти
(дітілін, ардуан) адреноміметики (дофамін)
A 1, 2, 3, 4, 7
B 1, 5, 6, 7, 8
C 2, 3, 6, 8, 9
D 1, 3, 4, 5, 9
E 1, 2, 3, 4, 9
17
“Швидка допомога” виїхала на виклик до пацієнта. З анамнезу відомо: пацієнт багато
років хворіє гіпертонією, за останню добу стан погіршився – на фоні високого АТ виникла
виражена задишка, кашель з виділенням великої кількості пінистої мокроти. При огляді:
ортопное, ядуха, акроціаноз; дихання шумне, клекочуче; з рота виділяється пінисте,
рожевого кольору харкотиння, АТ 230 і 140 мм рт.ст., пульс 106/хв., ритмічний.
Вкажіть найбільш ймовірний діагноз, правильну тактику лікування:
A Набряк легень. Лікувальна тактика: оксигенотерапія, піногасники, гіпотензивні, сечогінні
B Бронхіальна астма. Лікувальна тактика: оксигенотерапія, інгаляція beta2-адреноміметиків,
глюкокортикоїдів, еуфілліну
C Стороннє тіло верхніх дихальних шляхів. Лікувальна тактика: оксигенація, прийом
Геймліха, при неефективності і асфіксії - конікотомія
D Стенозуючий ларинготрахеїт. Лікувальна тактика: оксигенотерапія, седація, інгаляція
адреналіну, глюкокортикоїди
E Інфаркт міокарда. Лікувальна тактика: оксигенотерапія, знеболення антикоагулянти,
антиагреганти, тромболітики
18
Хворий випив 60 мл оцтової есенції. Йому необхідно:
A *вводити внутрішньовенно 4% розчин натрію гідрокарбонату
B для нейтралізації отрути промити шлунок содовим розчином
C ввести як антидот розчин унітіолу
D стимулювати якнайшвидше виведення отрути з кишечника сольовим проносним
E призначити аналептики
19
Ви акушерка пологового відділення. До Вас звернулася вагітна 25 років. Вагітність ІІ, 37
тижнів. Вагітна знаходиться у вкрай збудженому стані, координація порушена, дихання
поверхневе, пульс частий, шкіра волога. Через 20 хвилин сталася кома. Рівень цукру у
крові - 1,5 ммоль/л. Ацетон у сечі відсутній. Яке ускладнення виникло у даної хворої?
A *Гіпоглікемічна кома
B Геморагічна кома
C Гіперглікемічна кома
D Епілепсія
E Еклампсія
20
Ви акушерка полового відділення. Приймаєте участь у реанімації новонародженого.
Вкажіть дозу розчину адреналіну:
A *0,1 мл/кг
B 0,5 мл
C 0,2 - 0,3 мл
D 0,6 мл
E 0,8 мл/кг
21
Який спеціальний хірургічний інструментарій використовують для проведення
трахеостомії?
A *Розширювач Труссо
B Голка лігатурна Дешана
C Жом Пайра
D Кровоспинний затискач Більрота
E Скальпель черевцевий
22
Якими лікарськими препаратами потрібно забезпечити робоче місце для надання
невідкладної допомоги при анафілактичному шоці?
A *Супрастином, преднізолоном, адреналіном гідрохлориду
B Вікасолом, новокаїном, димедролом
C Дипразином, дициноном, лідокаїном
D Фуросемідом, цефалексином, кордіаміном
E Аміноглікозидами, мезатоном, еуфіліном
23
Основними ознаками клінічної смерті є:
A *Зупинка дихання, відсутність пульсації на магістральних артеріях, розширення зіниць
і відсутність реакції на світло
B Втрата свідомості, відсутність пульса на периферійних артеріях, виражене брадипноє
C Зупинка дихання
D Втрата свідомості, судоми
E Зупинка серцевої діяльності
24
Проводячи потерпілому СЛЦР, Ви звернули увагу на неефективність вентиляції легень,
яка проводиться методом “із рота до рота”. Що потрібно зробити для підвищення
ефективності ШВЛ?
A *Закинути голову, вивести вперед нижнюю щелепу, продовжувати ШВЛ і масаж серця
B Припинити ШВЛ
C Дочекатися помічника
D Підняти голову потерпілого
E Опустити голову потерпілого
25
При огляді пацієнта 75 років. Свідомість та всі рефлекси відсутні. Ознаки діяльності
серцево-судинної та дихальної системи не визначаються. Виявлено заклякання м’язів,
трупні плями. Розм’якшення очного яблука, сухість та помутніння рогівки. Який ймовірний
діагноз?
A *Біологічна смерть
B Клінічна смерть
C Агонія
D Термінальна пауза
E Передагонія
26
Який пункт не входить в первинний огляд (АВС)?
A *Артеріальний тиск
B Дихання.
C Кровообіг.
D Дихальні шляхи
E Стан зінниць
27
Ви проводите реанімаційні заходи (ШВЛ та непрямий масаж серця) потерпілому
внаслідок утоплення, який перебував під водою 5-6 хвилин. Поява яких ознак вказує на
ефективність реанімаційних заходів?
A *Каротидний пульс, зіничний рефлекс
B Рогівковий рефлекс,пульс на променевих артеріях
C Ізолінія на ЕЕГ, гіперрефлексія
D Атонія,симптом “котячого ока”
E Спонтанна гіпотермія, арефлексія
28
Працюючи в палаті інтенсивної терапії під час визначення ознак клінічної смерті акушерка
повинна першочергово:
A *Визначити пульс на магістральних судинах
B Провести мікротрахеотомію
C Провести вислуховування тонів серця
D Виміряти АТ
E Підготувати все для регістрації ЕКГ
29
У чоловіка під час їжі раптово виник сильний кашель, ядуха, наростав ціаноз. Дружина
почала постукувати у міжлопатковій ділянці, виконала прийом Геймліха, але через 3 хв.
чоловік втратив свідомість, розвинулись судоми. Які наступні заходи потрібно провести?
A * Конікотомію
B Трахеостомію
C Інтубацію трахеї
D Доступ свіжого повітря
E Масаж грудної клітки
30
Хворий знаходиться в стані клінічної смерті. З чого потрібно розпочати реанімаційні заходи?
A * З потрійного прийому Сафара
B З ШВЛ
C З непрямого масажу серця
D З прямого масажу серця
E Не має суттєвого значення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа