close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема уроку: Комплексне повторення курсу фізики (фізичні величина, які можна
виміряти за допомогою лінійки)
Мета уроку: перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу; розвивати
пізнавальний інтерес до предмету; Розвивати логічне мислення,
пам'ять, увагу; формувати навички розв’язування задач; виховувати
спостережливість, самостійність, наполегливість; культуру
оформлення завдань, вміння працювати в колективі.
Тип уроку: урок закріплення знань.
Не достатньо мати лише добрий розум,
Головне – це раціонально застосувати його.
Р. Декарт
План уроку.
І. Ознайомлення зі структурою уроку.
ІІ. Організація діяльності
ІІІ. Творча лабораторія: розв’язування експериментальних завдань.
ІV. Підсумок уроку.
Обладнання:
1. Демонстраційне (на учительському столі): метрова лінійка, лабораторні
терези і важки, секундомір.
2. Лабораторне: на кожному столі: - лінійка;
- довідкові таблиці (збірник з фізики);
- секундомір;
- магніт;
- тіло неправильної форми;
- посудина з водою;
-
мензурка;
кулька;
пружина;
дерев’яний брусок правильної форми;
шматок вугілля прямокутної форми.
Зміст уроку.
Сьогодні у нас нетрадиційний урок повторення. Ви повинні будете
пригадати те, що вивчали за попередні роки і тепер проявите кмітливість,
винахідливість і дотепність.
Вам буде запропоновано низку практичних завдань, незвичних з двох причин:
По- перше, всі вони виконуються за допомогою одного вимірювального приладу –
метрової лінійки;
По-друге, як їх виконати, вам треба придумати самому; ніяких інструкцій і
вказівок не буде.
У кожному практичному завданні треба чітко сформувати свій задум –
фізичну основу, продумати кроки виконання роботи, пригадати формули,
виконати обчислення. За кожну правильну ідею команда отримує 1 бал, а за
кінцевий результат команда, яка перша виконала завдання отримає 3 бали, друга –
2 бали, третя – 1 бал. В кінці уроку підведемо підсумки і визначимо переможця
конкурсу.
І. Вступна бесіда вчителя (Історія точного метра) (Додаток 1,2,3)
У кінці 18 ст. відбулася перша спроба створити систему мір «для всіх
народів на всі віки». Під час великої французької революції тимчасовий уряд
створив комісію, до складу якої ввійшли видатні математики Легранж і Лаплас.
Комісія розробила зручну і просту систему мір на основі двох основних:
Одиниці довжини і одиниці маси.
Кратні і дальні одиниці утворилися множенням і діленням основної міри одиниці
на число кратне 10.Залишилося вибрати еталон довжини:
Лаплас запропонував взяти за еталон довжини 1/40000000 частину земного
меридіану, який проходить через Париж. Національні збори Франції затвердили
дану пропозицію і виділили кошти для вимірювання довжини меридіана.
10.12.1799 р. став днем народження метричної системи мір. Основою цієї системи
був прийнятий метр (старогрецьке слово «метро» - міра) 1/400000 частин земних
мір. На основі цього був виготовлений еталон метра і переданий в архів
Французькій республіці. Майже через 70 років (1872 р) у Парижі відбувається
засідання міжнародної конференції мір, в якому взяли участь представники 30
країн. Конференція визнала метричну систему мір міжнародною і запропонувала
виготовити новий еталон метра, який дорівнював архівному. Метр був задуманий,
як природна одиниця довжини, пов’язана з довжиною земного меридіана. Та
розміри Землі не сталі. У природі немає об’єкта розміри якого дорівнюють 1 м.
Сучасна наука як еталон метра вибрала як природний і незнищуваний набір, який
складає 1650763,73 довжини хвиль у вакуумі, які випромінюють атом криптону
масою 86.
Невеличка вікторина.
Слухайте уважно запитання:
1.
2.
3.
4.
Що таке метр?
Яким раніше був еталон метра?
З чим він пов'язаний сьогодні?
Де зберігається попередній еталон метра?
ІІ. Творча лабораторія.(клас поділено на команди) (Додаток 4)
Завдання 1. Намалювати на дошці відрізок завдовжки 1 м. (Виконати завдання
запрошуються три учні. Роботу перевіряють самі учні за допомогою
метрової лінійки).
Завдання 2. Лінійкою «зважити » повітря у фізичному кабінеті. Можна дати
точніше, але менш привабливе формулювання: За допомогою лінійки
визначити масу повітря у фізкабінеті;
- Визначити довжину, ширину і висоту;
Завдання 3. За допомогою лінійки визначити тиск води.
-
Налити у скляну мензурку воду;
Лінійкою виміряти висоту стовпа рідини;
Завдання 4. Лінійкою «виміряти» час падіння кульки з лабораторного стола;
- один учень граючись покотив кульку і вона впала зі стола. Другий учень
уже здогадався;
- виміряти висоту стола;
- з формули
Завдання 5. Маючи лише лінійку, визначити швидкість реакції людини.
Для того, щоб визначити швидкість реакції, пропоную учням 1-го ряду
визначити шлях вільного падіння лінійки за 0,1 с; учням 2-го ряду – за 0,2 с;
учням 3-го ряду – за 0,3 с. Усі разом усно обчислюємо шлях
пройдений
лінійкою за 0,4 с.
Завдання 6. Лінійкою «виміряти» жорсткість пружини. (Пружина, циліндр)
-
виміряти d i h циліндра
- маса циліндра, взявши з таблиці значення густини металу з
якого виготовлений циліндр;
- вага тіла
-
, а сила пружності ;
лінійкою виміряти довжину пружини х;
із закону Гука визначити .
Завдання 7. За допомогою лінійки знайти довжину ланцюжка із скріпок
зануреного у воду. (За допомогою магніту вийняти ланцюжок, за допомогою
лінійки визначити його довжину).
Завдання 8. Користуючись лінійкою визначити коефіцієнт тертя ковзання
бруска по дерев’яній дошці (кут нахилу дошки можна змінювати)
Завдання 9. Лінійкою «виміряти» внутрішню енергію шматка вугілля
прямокутної форми.
Завдання 10. Розгадати кросворди (Додаток 5)
Завдання 11. (домашнє)
Придумайте, що ще можна визначити користуючись лише одним
вимірювальним приладом – лінійкою.
ІІІ. Підсумок уроку.
Оголошую команду- переможця конкурсу. Підсумовую, що непомітно для себе
ми повторили розрахунок маси тіла за об’ємом і густиною, формулу тиску рідин,
вільне падіння, закон Гука, коефіцієнт тертя.
Додаток 1
НАУКА ПОЧИНАЄТЬСЯ
ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ
ВИМІРЮВАННЯ.
Д.І. МЕНДЕЛЄЄВ.
Додаток 2
Сучасний еталон метра
складається 1650763,73 довжини
хвилі у вакуумі, які випромінює
атом газу криптон.
“Архівний метр” - одна
сорокамільйонна частина земного
меридіана, який проходить через
Париж.
Додаток
3
Додаток 4
Завдання 1. Намалювати на дошці відрізок завдовжки 1 м.
Завдання 2. Лінійкою “зважиш” повітря в кабінеті (за допомогою
лінійки визначити масу повітря в кабінеті).
Завдання 3. За допомогою лінійки визначити тиск води
Завдання 4. Лінійкою ''виміряти" час падіння кульки зі стола.
Завдання 5. Маючи лише лінійку, визначити швидкість реакції
людини
Завдання 6. Лінійкою «виміряти» жорсткість пружини.
Завдання 7. За допомогою лінійки знайти довжину ланцюжка із
скріпок зануреного у воду.
Завдання 8. Користуючись лінійкою визначити коефіцієнт тертя
ковзання бруска по дерев’яній дошці (кут нахилу дошки можна
змінювати).
Завдання 9. Лінійкою «виміряти» внутрішню енергію шматка вугілля
прямокутної форми.
Завдання 10. Розгадати кросворди (Додаток 5)
Завдання 11. (домашнє) Придумайте, що ще можна визначити
користуючись лише одним вимірювальним приладом – лінійкою.
КОНКУРС КРОСВОРДІВ
Додаток 5
1Д
И
3Н
А
M
C
І
К
А
2
4
5
6
7
8
Кросворд № 1
1. Прилад для вимірювання сили
2. Позасистемна одиниця часу
3. Один із найвидатніших фізиків і математиків, який сформулював загальні закони
механічно руху, відкрив закон всесвітнього тяжіння
4. Фізична величина, яка спричиняє зміну стану руху тіла
5. Розділ механіки, що вивчає рух без урахування сил, які його спричиняють
6. Фізична величина, що показує переміщення тіла за одиницю часу
7. Одиниця часу в системі CІ
8. Проміжок часу.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K
•
І
H
Е
M
А
T
И
K
А
Кросворд № 2
1. Наука про рух і взаємодію тіл
2. Назва руху, який вивчається у розділі «Кінематика»
3. Рух, під час якого швидкість тіла змінюється однаково за рівні проміжки часу
4. Час, протягом якого тіло робить один оберт по колу
5. Напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його
наступним
6. Розділ фізики, у якому вивчаються причини зміни стану тіла
7. Кількість обертів навколо центра обертання за одну секунду
8. Фізична величина, що дорівнює відношенню зміни миттєвої швидкості тіла до
інтервалу час протягом якого ця зміна відбулася
9. Зображення на рисунку, що характеризує зміну координати тіла з часом
10. Видатний італійський фізик, механік, астроном.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа