close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
тридцять сьома сесiя шостого скликання
РIШЕННЯ
______________
м. Червоноград
№ _____
Про вилучення та надання
земельних дiлянок
Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з вибору земельних дiлянок
виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради пропозицiї, клопотання юридичних
осiб про вилучення та надання земельних дiлянок, керуючись Земельним кодексом України,
Законами України вiд 02.10.2003 р. № 1211-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про
оренду землi", вiд 22.05.2003 р. № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР
"Про мiсцеве самоврядування в Українi", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної
комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального
устрою, мiська рада,ВИРIШИЛА:
1. Вилучити вiд Житлово – будiвельного кооперативу «Монастирський» земельну
дiлянку площею 2,2906 га для обслуговування спорткомплексу в м. Червоноградi, на
вул. Б. Хмельницького, 24 «г» у зв’язку з передачею спорткомплексу на баланс ДЮСШ № 2.
Розiрвати договiр оренди земельної дiлянки вiд 11.11.2013 р.
Кадастровий номер земельної дiлянки – 4611800000:03:004:0018.
2. Надати ДЮСШ № 2 у постiйне користування земельну дiлянку площею 2,2906 га для
обслуговування спорткомплексу в м. Червоноградi, на вул. Б. Хмельницького, 24 «г».
Кадастровий номер земельної дiлянки – 4611800000:03:004:0018.
3. Вилучити вiд ВП Захiдно – Українська виконавча дирекцiї з лiквiдацiї шахт
Державного пiдприємства «Об’єднана компанiя» «Укрвуглереструктуризацiя» земельнi
дiлянки загальною площею 0,0139 га для обслуговування гаражiв в м. Червоноградi, на
вул. Бiчна Промислова, 29 до земель запасу Червоноградської мiської ради, у зв’язку з
добровiльною вiдмовою.
Надати комунальному пiдприємству «Червоноградтеплокомуненерго» дозвiл на
виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення в натурi (на
мiсцевостi) меж земельних дiлянок для обслуговування гаражiв орiєнтовними площами
0,0070 га та 0,0069 га в м. Червоноградi, на вул. Б. Промисловiй, 29.
4. Першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
Дмуховському С.М. (паспорт КВ 524661, виданий Червоноградським МВУМВС України у
Львiвськiй областi 19.12.2000 р.) та ЖБК «Монастирський» забезпечити припинення права
оренди земельної дiлянки, яка вилучається згiдно даного рiшення у Реєстрацiйнiй службi
Червоноградського мiського управлiння юстицiї.
5. Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити присвоєння
необхiдної адреси земельним дiлянкам, вказаним в п. 3 даного рiшення.
6. ДЮСШ № 2 забезпечити проведення державної реєстрацiї права постiйного
користування земельною дiлянкою згiдно п. 2 даного рiшення.
7. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю ради з питань
регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно - територiального устрою
( В. Кашуба ) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв
ради Дмуховського С. М.
Мiський голова
I. I. Чудiйович
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа