close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
7 класс
Тема: «Плоске дзеркало. Зображення в плоскому дзеркалі»,§18 відповісти на
питання 1-9 стр.141.
Тема: «Поширення світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла
на межі двох середовищ»»,§19 відповісти на питання 1-8 стр.149.
8 класс
Тема: «Коефіцієнт корисної дії(ККД) механізмів»,§41 відповісти на питання
стр. 153.
Л.р. Тема: «Визначення ККД похилої площини»,сторінка 153, розібрати.
Задача 1-3 – розв’язати. Сторінка 155-157 відповісти на питання.
Стр. 159-162 рішить тести.
9 класс
§28 повторити : «Магнітні взаємодії», «Магнітне поле».
Тема: «Магнітне поле Землі»,§27 відповісти на питання стр.123.
Тема: «Дія магнітного поля на провідник зі струмом»,§31 відповісти на питання
стр.139.
Тема: «Електромагніти»,§30 відповісти на питання стр.134.
Л.р. Тема: «Складання найпростішого електромагніта й дослідження його
дії»,сторінка 135, розібрати.
10 класс
Тема: «Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач»,§45 відповісти на питання стр.149.
Задача 1. Определите число N атомов в 1 кг водорода и массу одного атома водорода.
Задача 2. Азот массой 7 г находится под давлением p=0,1Мпа и температуре Т1=290К.
Вследствие изобарного нагревания азот занял объем V2=10л. Определите объем газа до
расширения, температуру газа после расширения, плотность газа до и после расширения.
Задача 3. В сосуде вместимостью 1л находится кислород массой 1г. Определите
концентрацию молекул кислорода в сосуде.
Задача 4. Баллон емкостью 0,0831 м3 содержит 1,6 кг кислорода. При какой температуре
баллон может разорваться, если он выдерживает давление 2 • 106 Па?
Задача 5. Баллон, наполненный газом под давлением 2,84 МПа, находился на складе при
температуре 7 °С. После того как половину газа израсходовали, баллон внесли в помещение.
Какова температура в помещении, если давление газа в баллоне через некоторое время стало
1,52 МПа?
Тема: «Стани речовини»
11 класс
Повторити §51 Тема: «Розвиток уявлень про природу світла. Швидкість світла»
Тема: «Закони геометричної оптики. Принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса й
закон заломлення світла» §52 відповісти на питання.
Тема: «Лінзи. Побудова зображень за допомогою лінз. Формула тонкої лінзи.
Дисперсія світла. Інтерференція світла. Практичне застосування інтерференції
світла. Дифракція світла» §58 §61 відповісти на питання.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа