close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Ð Ñ Ð½Ñ Ñ Ñ ÐµÑ Ñ Ñ Ð²Ð¾ Ð¾Ñ Ð²Ñ Ñ Ð¸ Ñ Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¸ Ð£ÐºÑ Ð°Ñ Ð½Ð¸

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
Ужгородський національний університет
Ужгородський торгово-економічний інститут
Київського національного торгово-економічного університету
Журнал «Бухгалтерський облік і аудит»
Спілка аудиторів України
Білоруський економічний державний університет (м. Мінськ)
Вільнюський університет (Литва)
Університет економіки у Кракові (Польща)
Полоцький державний університет (Білорусія)
Технічний університет, м. Кошіце, (Словакія)
Міжнародна школа менеджменту у Пряшеві (Словакія)
Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій (м. Іжевськ, Росія)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про Другу міжнародну науково-практичну конференцію «Удосконалення
обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних
процесів у світовій економіці», 21-22 квітня 2015 року
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої міжнародної науковопрактичної конференції «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних
умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці», яку організовує кафедра обліку і
аудиту ДВНЗ “Ужгородський національний університет».
Метою конференції є дослідження проблем обліку, аналізу, аудиту і звітності у
сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці та обмін досвідом з
наукових проблем дослідження та сприяння їх практичному впровадженню.
До участі у конференції запрошуємо вчених навчальних закладів України та
зарубіжних країн, докторантів, аспірантів, а також фахівців, які займаються проблемами
обліку, аналізу, аудиту та звітності.
Планується робота за напрямами:
1. Міжнародний та національний досвід розвитку обліку в умовах глобалізаційних
процесів у світовій економіці.
2. Управлінський облік і контроль у системі стратегічного управління підприємством.
3. Економічний аналіз та аналітичне забезпечення управління діяльністю суб'єктів
господарювання.
4. Аудит в умовах світової фінансової кризи.
5. Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з Міжнародними стандартами
фінансової звітності.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Місце та час проведення конференції: у мальовничому куточку Закарпаття за
адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, село Барвінок,
конференц-зал отелю-ранчо «Золота гора» (4 км від міста Ужгорода), їх вебсайт: http://www.zolota-gora.com.
ПОРЯДОК РОБОТИ МНПК:
21 квітня 2015 року
8.00 – 9.00 – сніданок;
9.00 – 10.50 – реєстрація учасників, брей-кофе;
11.00 – 14.00 – пленарне засідання;
14.00 –15.30 – обід;
15.30 – 18.00 – пленарне засідання;
19.00 – гала-вечеря в ресторані готелю «Золота гора».
22 квітня 2015 року
8.00 – 9.00 – сніданок;
9.00 – 12.00 – секційні засідання;
12.00 – 13.00 – обід;
13.00 – 19.00 – екскурсія в Косино
на термальні води http://kosino.com.ua/
Регламент:
Доповіді на пленарних засіданнях – до 15 хвилин;
Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хвилин.
Адреса оргкомітету:
Економічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», вулиця
Університетська, 14, кімната № 404, кафедра обліку і аудиту, м. Ужгород, 88000.
E-mail: [email protected]
Контактні телефони:
+38 050 59 89 356 (старший лаборант кафедри Кобилич Іванна Михайлівна);
+38 095 48 41 488 (к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Яцко Максим Вікторович,
секретар конференції);
+380506712549 (відповідальний за проведення конференції, завідувач кафедри обліку і
аудиту, проф. Даньків Йосип Якимович).
Для участі в роботі конференції Вам необхідно до 21 березня 2015 р. надіслати
електронною поштою на адресу: [email protected],
1) заявку на участь у конференції згідно зі зразком;
2) тези до 3-х сторінок (за бажанням їх публікації) і наукову статтю не менше 8 сторінок і
не більше 16 сторінок;
До 1 квітня 2015 р. вислати роздруковані статтю з підписом автора (авторів) згідно
наведених вимог та рецензією на статтю (крім докторів наук, професорів), а також
тези (за бажанням їх публікації) поштою на адресу: Старшому лаборанту кафедри обліку і
аудиту Кобилич Іванні Михайлівні; вулиця Університетська,14; Економічний факультет;
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; місто Ужгород, Україна, 88000, а
також електронну версію статті і тез направити нам електронною поштою на адресу:
[email protected]
1. Роздруковані тези і/або статтю з підписом автора (авторів) згідно наведених вимог
та рецензією на статтю (крім докторів наук, професорів), що наведені в окремому
додатку (файлі);
2. Заявку на участь у Міжнародній науково-практичній конференції в УжНУ
21-22.04.2015р.
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи
Поштова адреса (для розсилки:
Запрошення; Збірника тез; Наукового
вісника УжНУ, серія:економіка)
Контактні телефони
E-mail
Назва тез (для формування Програми
конференції)
Назва статті
Обраний напрямок конференції
Ваша участь у конференції (з орг. внеском
200 грн. при очній участі і 150 грн. –
заочній участі і + 30 грн. на поштові
витрати) передбачає друк тез,
інформаційних матеріалів, надання
сертифіката учасника
(потрібне підкреслити)
Проживання в отелі-ранчо «Золота гора»
у номері стандарт двомісний складає 250 грн.
в т.ч. сніданок (див. сайт:
http://www.zolota-gora.com),
(за бажанням подбаємо в м. Ужгороді) –
вибрати дати і підкреслити:
Екскурсія 22.04.2015 р. в Косино
(Берегівський район) на термальні води
(сайт: http://kosino.com.ua/)
Піша екскурсія по місту Ужгород,
21 квітня 2015 р.
Дата і година приїзду (для організації
зустрічі)
1.Бухгалтерський облік
2.Управлінський облік
3.Економічний аналіз
4.Аудит
5.Звітність
1.Виступ з доповіддю;
2.Виступ з повідомленням;
3.Тільки участь в обговоренні;
4.Тільки публікація:
4.1.Тез (так, ні);
4.2.Статті (так, ні).
1.
2.
3.
4.
5.
Заїзд 21.04. і виїзд 22.04.2015р.
Заїзд 20.04. і виїзд 22.04.2015р.
Заїзд 20.04. і виїзд 22.04.2015р.
Заїзд 21.04. і виїзд 23.04.2015р.
Інші дати (зазначити конкретно)
Так;
2. Ні.
1.
1.
2.
Так;
Ні.
Номер:
поїзда______________ і година______,
авіарейсу_________________ і година ______.
автобусу __________________, година________ .
Дата і година від’їзду (для організації
Номер:
відправлення)
поїзда______________ і година______,
авіарейсу_________________ і година ______.
автобусу _________________і година________ .
Прохання потурбуватись за зворотній квиток.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа