close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Харківській області
Економічне і соціальне
становище
Дергачівського району
за січень 2015 року
м. Харків
Головне управління статистики у Харківській області
вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна
тел. 706–26–16
електронна пошта: [email protected]
веб-сайт: http://kh.ukrstat.gov.ua
Відповідальна за випуск О.А.Глухова
СКОРОЧЕННЯ
в.п. – відсотковий пункт
г – грам
га – гектар
грн. – гривня
год. – година
дал – декалітр
дол.США – долар США
кВ – кіловольт
кВт – кіловат
кВт.год – кіловат-година
кг – кілограм
ккал – кілокалорія
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
л – літр
люд.-год. – людино-година
км/год – кілометр на годину
люд.-дні – людино-дні
м – метр
м2 – квадратний метр
м3 – кубічний метр
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
мм – міліметр
пас.км – пасажиро-кілометр
п.р. – поточний рік
р. – рік
рр. – роки
міс. – місяць
р.б. – разів більше
стор. – сторінка
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
умов. – умовний
у т.ч. – у тому числі
ц – центнер
шт. – штука
% – відсоток
‰ – проміле
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
– явищ не було
Три крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0)
– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути
виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
або недоцільне
«з них»,
– наведено не всі доданки загальної суми
«у тому числі»
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою
складових пояснюється округленням даних
© Головне управління статистики у Харківській області, 2015.
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Темпи зростання,
зниження у %
довідково:
січень 2015 р. до
січень 2014 р. до
січня 2014 р.
січня 2013 р.
Фактично
за січень
2015 р.
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг), млн.грн.1
3403,0
х
х
Виробництво продукції
тваринництва
м’ясо (реалізація худоби
та птиці на забій у
живій вазі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.
305
1204
–
143,2
84,4
–
12,8
100,6
145,4
Прийняття в експлуатацію
загальної площі житла, м2
16028
53,1
84,7
Прийняття в експлуатацію
житла, м2 загальної площі
на 1000 населення
168,5
53,1
84,6
Вантажооборот, млн.ткм
8,9
89,3
97,9
Пасажирооборот, млн.пас.км
0,8
117,0
61,6
116980,3
108,12
х3
Обсяг реалізованих послуг,
тис.грн.1
_______________
Дані за 2014 р.
У фактичних цінах.
3
У зв’язку з переходом на КВЕД 2010 дані неспівставні.
1
2
ПРОМИСЛОВIСТЬ1
Обсяг реалізованої промислової продукції
за 2014 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
(без ПДВ та акцизу)
у % до всієї реалізованої
тис.грн.
продукції
Харківська область
72357453,8
100
Дергачівський район
3402956,7
4,7
____________
У цій та наступній таблиці короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової
продукції розроблено на підставі місячної звітності.
1
Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу населення
за 2014 рік
(грн.)
2014 р.
Харківська область
26658,4
Дергачівський район
36057,3
ЕНЕРГЕТИКА
Залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів
перероблення нафти за січень 2015 року
Використано
усього по області
Вугілля кам’яне, т
Газ природний, тис.м3
Бензин моторний, т
Газойлі (паливо дизельне), т
Мазути топкові важкі, т
99646,4
421068,0
2769,8
8403,1
…1
Усього по Дергачівському району
залишки
використано
на 1 лютого
2015 р.
6,9
486,7
30,7
57,7
–
18,9
x
89,6
291,3
–
_____________
Примітка. Використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного) наведено без
урахування обсягів продажу населенню через АЗС.
1
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Виробництво основних видів продукції тваринництва, поголів’я
худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах1
Дергачівського району
в січні 2015 року
Січень
2015 р.
Виробництво продукції тваринництва
м’ясо (реалізація худоби та птиці на
забій у живій вазі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.
Продуктивність худоби та птиці
середній надій молока від однієї корови
(на середнє поголів’я корів), кг
середня несучість однієї курки-несучки,
шт.
Чисельність худоби та птиці
(на 1 лютого), голів
велика рогата худоба
у т.ч. корови
свині
вівці та кози
птиця, тис. голів
______________
1
2
Довідково:
Харківська область
у % до
січень
січня
2015 р.
2014 р.
Січень
2015 р.
у % до
січня
2014 р.
305
1204
–
143,2
84,4
–
39995
175961
53857,6
90,6
102,8
73,7
167
103,7
476
107,4
–
–
25
100,0
1918
701
1140
…2
…2
90,3
78,0
70,1
65,3
0,3
97823
37443
181397
11180
3380,8
95,1
96,0
112,7
91,9
63,6
Крім малих підприємств.
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами1
Дергачівського району
за 2014 рік
Обсяг
реалізації
у % до
2013 р.
т
Худоба та птиця
(в живій вазі)
Молоко та
молочні
продукти
Яйця, тис.шт.
289
Довідково:
Харківська область
обсяг
середня ціна
реалізації
реалізації
Середня ціна
реалізації
грн.
за т
у % до
2013 р.
151,7 11306,1
у % до
2013 р.
т
грн.
за т
у % до
2013 р.
98,4
59990
117,4
15252,0
124,4
106,0
81,9
3664,4
754,52
104,9
110,6
95,9 10412,73
101,3
1483
–
66,4
–
3409,9
–
100,8
–
218909
676589
–
–
–
–
12
38809
92,3
1595,4
150,7 2375063
100,3
1760,9
138,8
13721
115,6
3586,9
128,4
922663
113,1
3838,5
123,1
687
417,5
4325,6
137,1
33637
83,7
4280,1
127,5
Ріпак
1396
Цукрові
буряки (вкл.
давальницьку
сировину)
32918
274,1
3811,6
137,6
13884
48,5
4322,0
141,3
209,6
408,8
120,2
654398
425,7
497,1
135,1
–
–
–
–
63
53,4
3703,6
142,7
... 4
17,2
... 4
128,2
27230
92,5
6207,0
123,6
–
–
–
–
7933
96,8
2214,7
67,3
Вовна, ц
Зернові та
зернобобові
культури
Насіння
соняшнику
Cоя
Картопля
Овочі – всього
Плоди та ягоди
_____________
Крім малих підприємств.
Ціна за тис.шт.
3
Ціна за ц.
4
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.
1
2
Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами1
Дергачівського району
за січень 2015 року
Обсяг
реалізації
Худоба та
птиця
(в живій вазі)
28,8
Молоко та
молочні
продукти
57,9
Яйця,
тис.шт.
–
Зернові та
зернобобові
культури
2663,0
Насіння
соняшнику
699,9
Cоя
Овочі – всього
Плоди та
ягоди
_____________
1
2
Середня ціна
реалізації
у % до
січня
2014 р.
т
Довідково:
Харківська область
обсяг
середня ціна
реалізації
реалізації
у % до
січня
2014 р.
грн.
за т
230,4 14192,0
т
у % до
січня
2014 р.
грн.
за т
у % до
січня
2014 р.
150,0
3728,0
92,8
17265,5
138,8
51,0
3873,1
103,2
16047,6
101,4
4085,4
100,4
–
–
–
43663,0
77,7
1108,72
208,6
442,7
2293,5
166,7 104837,2
115,2
2590,0
213,1
168,2
5969,7
230,6
37257,2
220,5
5984,0
225,4
200,5
640,6
5563,1
173,2
2081,2
60,7
5762,6
166,0
–
–
–
–
959,0
65,4
4842,0
146,5
–
–
–
–
263,1
83,7
4291,8
82,0
Крім малих підприємств.
Ціна за тис.шт.
БУДІВНИЦТВО
Прийняття в експлуатацію житла по містах та районах
за 2014 рік 1
Усього
м2
загальної
площі
Харківська
область
Дергачівський
район
у % до
2013 р.
У тому числі
у міських поселеннях у сільській місцевості
м2
м2
у % до
у % до
загальної
загальної
2013 р.
2013 р.
площі
площі
281504
71,8
251335
76,1
30169
48,7
16028
53,1
9648
63,5
6380
42,5
____________
З урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ
Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95).
1
Прийняття в експлуатацію житлових будівель
за їх видами за 2014 рік
Прийнято в
експлуатацію
м2 загальної
площі
Усього
у тому числі
будинки одноквартирні
будинки з двома та більше квартирами
гуртожитки
у % до
загального
обсягу
2013 р.
16028
100,0
53,1
16028
–
–
100,0
–
–
53,1
–
–
____________
Примітка. Групи житлових будівель наведено відповідно до Державного класифікатора будівель та
споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507.
Обсяги виконаних будівельних робіт за січень1 2015 року
Виконано будівельних робіт
у % до
тис.грн.
загального обсягу
Харківська область
224983
100,0
Дергачівський район
…2
…2
______________
1
2
Можливі уточнення даних у наступних статистичних виданнях.
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
ТРАНСПОРТ
Вантажні перевезення автомобільним транспортом
за січень 2015 року1
Перевезено вантажів
у % до
тис.т
січня 2014 р.
Вантажооборот
у % до
млн.ткм
січня 2014 р.
Харківська область
939,0
86,9
138,1
81,1
Дергачівський район
33,3
91,8
8,9
89,3
____________________
1
З урахуванням обсягів вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
за січень 2015 року1
Перевезено пасажирів
у % до
тис.
січня 2014 р.
Пасажирооборот
у % до
млн.пас.км
січня 2014 р.
Харківська область
10398,6
104,7
115,1
97,8
Дергачівський район
64,8
137,0
0,8
117,0
_____________
1
З урахуванням обсягів пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг
за 2014 рік
Обсяг реалізованих
Обсяг послуг,
послуг
реалізованих
(у ринкових цінах1),
населенню, тис.грн.
тис.грн.
кумулятивно
кумулятивно
за грудень
за грудень
за 2014 р.
за 2014 р.
Харківська область
1552410,1
15461248,8
368065,2
4063145,8
Дергачівський район
6316,2
116980,3
513,7
5957,8
______________
1
Уключаючи ПДВ.
НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Чисельність населення на 1 січня 2015 року
та середня чисельність населення за 2014 рік1
(тис. осіб)
Середня чисельність
за 2014 р.
наявне
постійне
населення
населення
Чисельність на
1 січня 2015 р.
наявне
постійне
населення
населення
Харківська область
міські поселення
сільська місцевість
Дергачівський район
міські поселення
сільська місцевість
м. Дергачі
смт Вільшани
смт Козача Лопань
смт Мала Данилівка
смт Пересічне
смт Прудянка
смт Слатине
смт Солоницівка
____________
2731,3
2200,7
530,6
2715,7
2180,9
534,8
2734,3
2201,6
532,7
2718,6
2181,8
536,8
95,1
67,9
27,2
18,2
7,0
5,3
8,3
7,1
1,8
6,5
13,7
95,1
68,3
26,8
18,2
7,0
5,3
8,3
7,1
1,8
6,5
14,1
95,1
68,0
27,1
18,3
7,0
5,3
8,2
7,1
1,8
6,5
13,8
95,1
68,3
26,8
18,2
7,0
5,3
8,3
7,1
1,8
6,5
14,1
Дані попередні.
1
Загальний приріст, скорочення (–) чисельності наявного населення
за січень–грудень
(тис. осіб)
2013 р.
2014 р.
1
Харківська область
міські поселення
сільська місцевість
–5,9
–1,8
–4,1
–7,2
–2,5
–4,7
Дергачівський район
міські поселення
сільська місцевість
м. Дергачі
смт Вільшани
смт Козача Лопань
смт Мала Данилівка
смт Пересічне
смт Прудянка
смт Слатине
смт Солоницівка
–0,1
–0,1
0,0
0,0
–0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
–0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
____________
1
Дані попередні.
Природний рух населення
у січні–грудні
Кількість
народжених
2014 р.1 2013 р.
Харківська область
міські поселення
сільська місцевість
Кількість
померлих
2014 р.1 2013 р.
(осіб)
Природний приріст,
скорочення (–)
2014 р.1
2013 р.
27690
22027
5663
26700
21129
5571
41891
31730
10161
39465
29668
9797
–14201
–9703
–4498
–12765
–8539
–4226
1017
754
263
211
64
64
84
99
14
81
137
1001
714
287
200
66
60
81
69
15
75
148
1620
1170
450
323
134
118
103
124
33
138
197
1579
1127
452
322
132
114
109
121
38
119
172
–603
–416
–187
–112
–70
–54
–19
–25
–19
–57
–60
–578
–413
–165
–122
–66
–54
–28
–52
–23
–44
–24
Дергачівський район
міські поселення
сільська місцевість
м. Дергачі
смт Вільшани
смт Козача Лопань
смт Мала Данилівка
смт Пересічне
смт Прудянка
смт Слатине
смт Солоницівка
____________
Дані попередні.
1
Міграційний рух населення
у січні–грудні
(осіб)
2014 р.
2013 р.
міграційний
міграційний
кількість кількість
приріст,
кількість кількість
приріст,
прибулих вибулих скорочення прибулих вибулих скорочення
(–)
(–)
1
Харківська
область
міські поселення
сільська місцевість
Дергачівський
район
міські поселення
сільська місцевість
м. Дергачі
смт Вільшани
смт Козача Лопань
смт Мала
Данилівка
смт Пересічне
смт Прудянка
смт Слатине
смт Солоницівка
____________
Дані попередні.
1
44136
36981
7155
35875
29090
6785
8261
7891
370
49103
40775
8328
43515
34697
8818
5588
6078
–490
1310
929
381
243
73
53
791
588
203
118
45
34
519
341
178
125
28
19
1586
1171
415
312
82
81
967
704
263
134
51
56
619
467
152
178
31
25
259
58
30
76
137
188
21
10
42
130
71
37
20
34
7
335
69
15
79
198
246
24
18
44
131
89
45
–3
35
67
Оплата населенням житлово-комунальних послуг
у грудні 2014 року
Нараховано
населенню до
сплати, тис.грн.
усього з
початку
року
Харківська
область
3831312
Житловокомунальні
платежі по
Дергачівському
району – усього
90455
в тому числі
утримання
будинків і споруд
та прибудинкових
територій
6521
централізоване
водопостачання та
водовідведення
5805
централізоване
опалення та гаряче
водопостачання
2087
газопостачання
74929
вивезення
побутових
відходів
1113
Крім того,
електропостачання
х
Оплачено
населенням,
тис.грн.
у т.ч.
у грудні
Рівень оплати
населенням, у
(%)1
усього з
у т.ч.
початку
у грудні
року
555266 3364777
усього з
початку
року
Заборгованість населення з
платежів,
у т.ч. на кінець
у грудні грудня,
(тис.грн.)
426920
87,8
76,9
1635053
14669
79761
11574
88,2
78,9
33561
530
6282
575
96,3
108,4
2430
504
5557
497
95,7
98,6
2088
297
13251
1916
65044
203
10228
91,8
86,8
68,2
77,2
3935
24826
86
962
71
86,4
82,4
282
х
33960
3199
х
х
7009
______________
Рівень оплати населенням перевищує 100 відсотків за рахунок погашення боргів попередніх
періодів та авансову оплату послуг.
1
Надання населенню субсидій
на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
у грудні 2014 року
Харківська
область
усього з
початку
року
Кількість сімей, які звернулися за
субсидіями, одиниць
Кількість сімей, яким призначено
субсидії, одиниць
Кількість сімей, які отримують субсидії,
одиниць
Загальна сума призначених субсидій, грн.
Середній розмір призначених субсидій,
грн.
Дергачівський
район
у т.ч. у
грудні
усього з
початку
року
у т.ч. у
грудні
153921
43197
1749
270
134805
43798
1652
1039
x
32291400
79807
15516574
x
557264
1445
382623
x
354,3
x
368,3
Надання населенню субсидій готівкою
на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,
твердого і рідкого пічного побутового палива
у грудні 2014 року
Харківська
область
усього з
початку
року
Кількість сімей, які звернулися за
субсидіями, одиниць
Кількість сімей, яким призначено субсидії,
одиниць
Кількість сімей, які отримують субсидії,
одиниць
Загальна сума призначених субсидій, грн.
Середній розмір призначених субсидій,
грн.
Дергачівський
район
у т.ч. у
грудні
усього з
початку
року
у т.ч. у
грудні
8524
361
104
–
7773
400
94
–
7726
6434991
639
396584
94
79291
1
–
х
991,5
х
–
РИНОК ПРАЦІ
Основні показники ринку праці
Фактично
за
2014 р.
Середньооблікова кількість штатних
працівників1, осіб
Номінальна середньомісячна
заробітна плата одного штатного
працівника1, грн.
Заборгованість із виплати заробітної
плати працівникам підприємств
(установ, організацій) станом на
1 січня 2015 р.2, всього, тис.грн.
– по Харківській області
– по Дергачівському району
У % до
середнього
рівня по
області
Темп зростання
(зменшення),
у % до 1 січня
2014 р.
11796
1,9
х
3053
97,1
х
115263,9
–
100,0
–
155,1
–
_____________________
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб..
2
Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у
фізичних осіб-підприємців.
1
ЗМІСТ
Сторінки
Основні показники соціально-економічного розвитку
Дергачівського району……………………………………………………
3
Промисловість …………………………………………………………
4
Енергетика…. ……………………………………………………………
4
Сільське господарство …………………………………………………..
5
Будівництво ……………………………………………………………
8
Транспорт…………. ……………………………………………………..
9
Нефінансові послуги……………………………………………………..
9
Населення та соціальне забезпечення ………………………………….
10
Ринок праці……………………………………………………………….
14
Вих. №02/31-17 19.02.2015
Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Харківській області
Економічне і соціальне становище Дергачівського району
за січень 2015 року
Відповідальна за випуск О.А.Глухова
Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Харківській області
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ
СТАНОВИЩЕ
ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
за січень 2015 року
Харків
Головне управління статистики у Харківській області
вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків, 61002, Україна
тел. 706–26–16
електронна пошта: [email protected]
веб-сайт: http://kh.ukrstat.gov.ua
Відповідальна за випуск О.А.Глухова
СКОРОЧЕННЯ
грн. – гривня
кг – кілограм
км – кілометр
км2 – квадратний кілометр
ц – центнер
шт. – штука
м – метр
м3—кубічний метр
млн. – мільйон
пас.км – пасажиро-кілометр
п.р. – поточний рік
р. – рік
рр. – роки
міс. – місяць
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
% – відсоток
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
– явищ не було
Три крапки (…) – відомості відсутні
Нуль (0; 0,0)
– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути
виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
або недоцільне
«з них»,
«у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою
складових пояснюється округленням даних
© Головне управління статистики у Харківській області, 2015.
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Темпи зростання,
зниження у %
довідково:
січень 2015 р. до
січень 2014 р. до
січня 2014 р.
січня 2013 р.
Фактично
за січень
2015 р.
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг), млн.грн.1
3403,0
х
х
Виробництво продукції
тваринництва
м’ясо (реалізація худоби
та птиці на забій у
живій вазі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.
305
1204
–
143,2
84,4
–
12,8
100,6
145,4
Прийняття в експлуатацію
загальної площі житла, м2
16028
53,1
84,7
Прийняття в експлуатацію
житла, м2 загальної площі
на 1000 населення
168,5
53,1
84,6
Вантажооборот, млн.ткм
8,9
89,3
97,9
Пасажирооборот, млн.пас.км
0,8
117,0
61,6
116980,3
108,12
х3
Обсяг реалізованих послуг,
тис.грн.1
_______________
Дані за 2014 р.
У фактичних цінах.
3
У зв’язку з переходом на КВЕД 2010 дані неспівставні.
1
2
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2014 р. підприємствами Дергачівського району реалізовано
промислової продукції на 3403 млн.грн., що складає 4,7% від загального
обсягу реалізації. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
населення Дергачівського району становив 36,1 тис.грн.
ЕНЕРГЕТИКА
У січні 2015 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року
по Дергачівському району збільшились обсяги використання вугілля
кам’яного у 13,2 раза, газойлів (палива дизельного) – на 20,6%.
При цьому, зменшились обсяги споживання бензину моторного на 15,5%,
газу природного – на 15,2%.
Станом на 1 лютого 2015 р. у порівнянні з аналогічною датою
минулого року зменшились запаси бензину моторного на 5,6%, вугілля
кам’яного – на 1%.
Поряд з цим, збільшились залишки газойлів (палива дизельного) на 20%.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Тваринництво. За січень 2015 р. у сільськогосподарських
підприємствах (крім малих) Дергачівського району вироблено м’яса
(реалізовано на забій худоби та птиці в живій вазі) 305 ц, молока – 1204 ц.
Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса
збільшилось на 43,2%, молока – зменшилось на 15,6%.
Вирощування худоби та птиці в цій категорії господарств
зменшилось
на 58,3% і склало 184 ц.
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та
відгодівлі збільшились на 2,4% і склали 258 г, свиней – на 15,7% (192 г).
Продуктивність корів зросла на 3,7% і становила 167 кг молока.
На початок лютого 2015 р. у сільськогосподарських підприємствах
налічувалось 1918 голів великої рогатої худоби (з них 701 голова корів),
1140 голів свиней. Порівняно до 1 лютого 2014 р. чисельність великої
рогатої худоби скоротилась на 9,7% (у т.ч. корів – на 22%), свиней – на
29,9%. Поголів’я овець та кіз зменшилось на 34,7%, птиці – на 99,7%.
Станом на 1 лютого 2015 р. у сільськогосподарських підприємствах
було в наявності кормів усіх видів 34,9 тис.ц кормових одиниць, що на
1,1% менше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на
одну умовну голову худоби це становило по 17,9 ц корм.од (у 12,8 раза
більше).
–––––––––––––
Примітка. Використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного) наведено без
урахування обсягів продажу населенню через АЗС.
20
Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень 2015 р.
сільськогосподарськими підприємствами Дергачівського району за всіма
каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби (в живій
вазі) – 29 т, молока та молочних продуктів – 58 т, зернових та
зернобобових культур – 2663 т, насіння соняшнику – 700 т, сої – 201 т.
Порівняно до січня 2014 р. обсяги продажу сої збільшились в 6,4 раза,
зернових – у 4,4 раза, худоби – в 2,3 раза, насіння соняшнику – на 68,2%,
разом з тим, молока – зменшились на 49%.
Середні ціни реалізації (середня розрахункова вартість продажу
одиниці продукції за всіма каналами збуту без урахування ПДВ, дотацій,
транспортних, експедиційних та накладних витрат) насіння соняшнику у
порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли в 2,3 раза і
склали 5969,7 грн. за т, сої – на 73,2% (5563,1 грн. за т), зернових та
зернобобових – на 66,7% (2293,5 грн. за т), худоби – на половину
(14192 грн. за т), молока – на 3,2% (3873,1 грн. за т).
У структурі реалізації аграрної продукції за напрямами збуту питома
вага комерційних каналів становила 95,1%, переробних підприємств –
2,9%, продажу на ринку – 2%.
БУДІВНИЦТВО
За 2014 р. у Дергачівському районі прийнято в експлуатацію
16028 м2 загальної площі житла, що становить 53,1% до попереднього
року. Відповідно до Порядку1 прийнято в експлуатацію 2406 м2 загальної
площі житла.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 9648 м2 загальної
площі житла (63,5% до попереднього року), у сільській місцевості –
6380 м2 (42,5%).
Прийнято в експлуатацію 86 квартир. Середній розмір квартири
становив 186,37 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості –
177,22 м2, у міських поселеннях – 192,96 м2.
Крім того, прийнято в експлуатацію садові будинки, загальною
площею 4637 м2, що становить 101,5% до попереднього року.
Серед міст та районів Харківської області за обсягами прийнятого в
експлуатацію житла Дергачівський район посідає 3 місце, а за темпами – 16.
______________
Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських
будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх
будівельних конструкцій та інженерних мереж затверджений наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 № 95 та
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2013 за № 612/23144.
1
21
Прийнято в експлуатацію: відділення банку; торгово–офісний центр
та магазин, торгівельною площею 1158,1 м2; цех з виготовлення м’яких
меблів; цех з виробництва полімерних пластівців, потужністю 6,3 тис.т;
5 каналізаційних насосних станцій; автомобільно-газонаповнювальна
станція, потужністю 100 заправок на добу; базова станція; об’єкти
газифікації, протяжністю 0,46 км; електричні мережі, протяжністю 6,1 км;
3 артезіанські свердловини; котельня, потужністю 3,44 Гкал за годину та
полігон твердих побутових відходів.
ТРАНСПОРТ
Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом
по Дергачівському району (з урахуванням обсягів фізичних
осіб-підприємців) за січень 2015 р. склали 33,3 тис.т. Порівняно з січнем
минулого року обсяги вантажних перевезень зменшилися на 8,2%.
Вантажообіг склав 8880,9 тис.ткм, що на 10,7% менше від січня 2014 р.
Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області
становила 3,5%.
Загальні
обсяги
пасажирських
перевезень
автомобільним
транспортом по району (з урахуванням обсягів фізичних осіб-підприємців)
склали 64,8 тис. пасажирів, виконано 849,1 тис.пас.км пасажирської
роботи, що на 37,0% та 17,0% відповідно більше від обсягів січня 2014 р.
Середня дальність перевезення 1 пасажира – 13,1 км. Питома вага
перевезених пасажирів у загальному обсязі по області складала 0,6%.
НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
За 2014 р. по підприємствах та організаціях Дергачівського району,
основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих
послуг склав 116980,3тис.грн.
Населенню реалізовано послуг на 5957,8 тис.грн., що складає 5,1%
до загального обсягу.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31 грудня 2014 р. обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу)
у
Дергачівському
районі
становив
36125,3 тис.дол. США, що на 23,1% менше обсягів інвестицій на початок
2014 року, та на одну особу населення складає 379,9 дол.
У цілому зменшення прямих інвестицій, з урахуванням його
переоцінки, утрат капіталу, курсової різниці, у 2014 р. складало 10825,9
тис.дол. Водночас, у 2013 р. приріст складав 15168,8 тис.дол.
22
Підприємства району мали прямі інвестиції з 19 країн світу. До
основних країн-інвесторів відносяться: Франція, Велика Британія, Кіпр,
Вірґінські Острови (Брит.) та США.
Найбільші обсяги по прямих інвестиціях в районі були на
підприємствах таких видів економічної діяльності як: виготовлення
виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність;
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань;
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів; операції з нерухомим майном; транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність; сільське, лісове та
рибне господарство.
За 2014 р. про прямі інвестиції звітувало 38 підприємств району.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств,
установ та організацій1 Дергачівського району у 2014 р. становила
11,8 тис. осіб, або 1,9% від загального показника по області.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 3053 грн. і перевищувала
законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної
заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи
(1218 грн.) – у 2,5 раза, проте була на 2,9% менше середньообласного
показника.
Станом на 1 січня 2015 р. п.р. заборгованості з виплати заробітної
плати на підприємствах (установах, організаціях) Дергачівського району не
було.
У січні–грудні 2014 р. до служб по наданню населенню субсидій у
Дергачівському районі звернулось за субсидіями на відшкодування
оплати житлово-комунальних послуг 1749 сімей. Призначено субсидії
на суму 557264 грн. 1652 сім’ям, що становило 94,5% від загальної
кількості сімей, що звернулись за субсидіями. Сума призначеної субсидії в
середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних
послуг у грудні по району склала 368,3 грн. Сума нарахованих субсидій
для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–грудні
2014 р. склала 2013259 грн. Перераховано коштів організаціям, що
надають
житлово-комунальні
послуги,
в
рахунок
погашення
заборгованості минулих періодів 1315106 грн. (65,3%).
У січні–грудні 2014 р. у Дергачівському районі до служб надання
населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання
Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб..
1
23
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
звернулися 104 сім’ї. Призначено субсидії 94 сім’ям (90,4%) на загальну
суму 79291 грн. Призначення населенню субсидій готівкою для придбання
скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива у грудні по
району не було. Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою у січні–
грудні 2014 р. по району отримали 94 сім’ї на загальну суму 79291 грн.
Рівень сплати населенням Дергачівського району житловокомунальних послуг за січень-грудень 2014 р. склав 88,2%, проти 87,8%
по області. Темп зростання заборгованості населення з оплати ЖКП
(відсотків до початку 2014 р.) по району склав 142,9%. Середній термін
заборгованості населення за всі послуги склав 4,5 місяця.
ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 січня 2015 р. у Дергачівському районі, за оцінкою, проживало
95,1 тис. осіб. Упродовж 2014 р. чисельність населення зменшилася на
0,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило
0,8 осіб.
Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за
рахунок природного скорочення – 603 особи, водночас зафіксовано
міграційний приріст населення – 519 осіб.
Порівняно з 2013 р., обсяг природного скорочення збільшився на
25 осіб, або з 6,1 до 6,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.
Природний рух населення у 2014 р. характеризувався збільшенням
народжуваності та смертності, а також суттєвим перевищенням кількості
померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих –
63 народжених.
Усього
2014 р.2
2013 р.
Кількість народжених
живими, осіб
Кількість померлих,
осіб
Природний приріст,
скорочення (–)
населення, осіб
2014 р. у %
до 2013 р.
На 1000 осіб1
2014 р.2
2013 р.
1017
1001
101,6
10,7
10,5
1620
1579
102,6
17,0
16,6
–603
–578
104,3
–6,3
–6,1
______________
1
2
Розраховано на наявне населення.
Дані попередні.
За 2014 р. відмічалось збільшення кількості народжених: в цілому по
району зареєстровано 1017 осіб, що на 16 осіб (на 1,6%) більше, ніж за
2013 р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з
2013 р., збільшився з 10,5 до 10,7 народжених на 1000 наявного населення.
24
У 2014 р. рівень народжуваності в міських поселеннях був більшим,
ніж в сільській місцевості (11,1‰ проти 9,7‰).
У 2014 р. в районі померло 1620 осіб, у тому числі 5 дітей у віці до
1 року. Порівняно з 2013 р. кількість померлих у районі збільшилась на
41 особу (на 2,6%), рівень смертності збільшився з 16,6 до 17,0 померлих
на 1000 наявного населення.
У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності вище, ніж у
сільській місцевості – 17,2‰ проти 16,6‰.
За 2014 р. у район прибуло 1310 осіб, вибула 791 особа, сальдо
міграції було додатним – 519 осіб. У порівнянні з 2013 р., кількість
прибулих та вибулих зменшилась, відповідно, на 276 осіб (на 17,4%) та
176 осіб (на 18,2%).
Начальник Головного
управління статистики
25
О.Г.Мамонтова
ЗМІСТ
Стор.
Основні показники соціально-економічного розвитку
Дергачівського району….…….…………………………………………..
3
Промисловість.............................................................................................
4
Енергетика….……………………………………………………………..
4
Сільське господарство …………………………………………………....
4
Будівельні діяльність...................................................................................
5
Транспорт.....................................................................................................
6
Нефінансові послуги……………………………………………………...
6
Прямі іноземні інвестиції……...................................................................
6
Доходи населення…………………………………………………………
7
Демографічна ситуація…………………………………............................
8
Вих. 02-73/32-11 19.02.2015
26
Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Харківській області
Про соціально-економічне становище Дергачівського району
за січень 2015 року
Відповідальна за випуск О.А.Глухова
27
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа