close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема: «Хәсән Туфан – халык шагыйре»
Максатлар:
1. Х.Туфанның тормыш юлы һәм иҗаты турында яңа белемнәр бирү, шигырьне
с2нгатьле итеп уку.
2. Дөрес уку күнекмәләрен ныгыту һәм үстерү.
3. Укучыларда татар халкының талант ияләренә хөрмәт хисе, аларның иҗатына
кызыксыну уяту.
Дәрес барышы:
1. Оештыру моменты
Хәерле көн! Бүген кем кизү тора? (укучыны тыңлау)
Бүген көн нинди ? (Укучылар тәзегән җөмләләрне тыңлау.)
2. Тема 0стенд2 эш
Биографик материал хронолик нигезд2 0йр2нел2, т1б2нд2ге таблица укытучы
тарафыннан алдан т0зел2.
Дата
1900 елны8 9
декабре
1914 ел
1914 ел
1916 ел
1924 ел
1925 – 1927
еллар
1928 ел
1937 елны8 12
– 14 июне
1940 елны8 18
ноябре
1956 ел
1966 ел
1970, 1980
еллар
1981 елны8 10
июне
Тормыш 32м и5ат фактлары
Татарстанны8 Аксубай районы Иске Карм2т авылында
ярым-крестьян, ярым эшче гаил2сенд2 туа.
Уралда бакыр чыгара.
“Галия”м2др2с2сенд2 белем ала.
Лысьва металлургия комбинатында токарь булып эшли.
“Кызыл Татарстан” газетасында беренче шигыре басыла
“З28г2р б1ре”,”Урал эскизлары”,”Ике чор
арасында”,”Башлана башлады”,”Иске Р2с2й
1лде”,”Бибиевл2р”кебек поэмаларын яза.
Кавказ 32м Урта Азия якларында ике еллык 51я1ле
с2ях2тк2 чыгып кит2.
Язучылар союзыннан чыгаралар, “Халык дошманы”итеп
игълан ит2л2р.
Кулга алына, аны Черек к1л т0рм2сен2 ябалар. Себерг2
гомерлек с0ргенг2 5иб2р2л2р.
Казанга кайта.
“Сайланма 2с2рл2ре”0чен Г. Тукай исеменд2ге Д21л2т
премиясе бирел2.
Хезм2т Кызыл Байрагы ордены бел2н б1л2кл2н2.
Казан ш232ренд2 вафат була.
Таблица буенча тикшерү.
- төп моментларны уку һәм тәрҗемә итү.
- “ Кайсыгызны8 кулы җылы?” - шигырен уку, анализлау
1. Шигырьне автор укуында тыңлау.
2. Шигырь нәрсә турында? (Шигырь хатыннының үлеме турында; геройның
хәсрәт эчендә яшәве турында)
3. Шигырьдә төп герой кем?(Автор – лирик герой)
4. Фикерегезне раслагыз! (1,2 юл)
5. “Бәйлисе бар йөрәкне...” бу сүзләрне ничек аңлыйсыз? (Завязать сердце)
6. Ни өчен ул шулай әйтә? (Аңа авыр)
7. “Вулканнарга керер идем, шундадыр ул ... дисәләр”, бу юлларны ничек
аңлыйсыз?
(степень беды, трудности. Бу юллар авырлыкның, хәсрәтнең дәрәҗәсен
чагылдыра)
- Әйе, укучылар бу шигырьдә лирик геройның хис-кичерешләресурәтләнә (4050 еллар лирикасы.) Х.Туфан поэзиясенең үзәгендә үз кичерешләре аша
халык язмышын җиткерүче, сәясәтне дөрес юлга борырга омтылучы лирик
герой тора.)
Тест ярд2менд2 Хәсән Туфан иҗаты һәм тормышы буенча укучылар бел2н
берг2л2п 0ст2м2 белемнәр алу.
Хәсән Туфан шәкерт булып укыган мәдрәсә:
А. Оренбургтагы “Хөсәения”
Ә. Казандагы “Мөхәммәдия”
Б. Уфадагы “Галия”
Хәсән Туфан әдәбият дәресләрен кемнән ала?
А. Габдулла Тукай
Ә. Галимҗан Ибраһимов
Б. Шәехзада Бабич
Хәсән Туфан сәяхәт иткән яклар:
А. Урта Азия һәм Кавказ
Ә. Урал һәм Себер
Б. Кавказ һәм Урал
Бу юллар Х.Туфанның кайсы шигыреннән алынган?
...Әгәр тагын килсәләр:
- Сау! – дип хәбәр бирсәләр,
Вулканнарга керер идем,
Шундадыр ул... дисәләр.
А. Илдә ниләр бар икән?
Ә. Кайсыгызның кулы җылы?
Б. Сез кемнәр?
3. Дәресне йомгаклау.
4. Билгеләр кую
5 )й эше. Шагыйрьне8 биографиясен кабатларга, шигырьне ятларга.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа