close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Вінницької області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від “26” лютого 2015 р.
№57
«Про пайову участь
ФОП Терещенка В.Е. у розвитку
інфраструктури міста Хмільника»
Розглянувши службову записку начальника служби містобудівного кадастру
управління містобудування та архітектури міської ради Олійника О.А. щодо
визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури ФОП Терещенка
В.Е. при реконструкції з розширенням існуючої будівлі кафе «Старе місто» по
вул.. Шевченка, 30 у місті Хмільнику Вінницької області, враховуючи Положення
про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Хмільника, затвердженого
рішенням 39 сесії міської ради 6 скликання від 23.05.2013 року №1177, керуючись
ст..40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст. ст. 28, 31
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити розрахунок визначення розміру пайової участі ФОП Терещенка
В.Е. при реконструкції з розширенням існуючої будівлі кафе «Старе місто» по
вул.. Шевченка, 30 у місті Хмільнику Вінницької області (Додаток 1).
2. Встановити термін сплати пайової участі на розвиток інфраструктури міста
Хмільника при реконструкції з розширенням існуючої будівлі кафе «Старе місто»
по вул.. Шевченка, 30 в сумі 3773,58 грн. (три тисячі сімсот сімдесят три гривні 58
коп.) до 31.05.2015 року єдиним платежем.
3. Доручити міському голові Грушку В.П. укласти договір про пайову участь
у розвитку інфраструктури міста Хмільника, врахувавши п.1 та п.2 цього рішення.
4. ФОП Терещенку В.Е. протягом 10 днів з дня прийняття цього рішення
укласти з виконавчим комітетом Хмільницької міської ради договір про пайову
участь у розвитку інфраструктури міста Хмільника.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника
фінансового управління Хмільницької міської ради Гамак Л.Г.
Міський голова
В.П. Грушко
Додаток до рішення
виконавчого комітету міської ради
від 26 лютого 2015р. №57
Розрахунок
величини пайової участі замовників (юридичних, фізичних осіб) у
розвитку інфраструктури міста Хмільника
1. Замовник будівництва: фізична особа-підприємець Терещенко Віталій Едуардович
2. Об'єкт будівництва: реконструкція з розширенням існуючої будівлі кафе "Старе місто" по
вул. Шевченка, 30.
3. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації,
розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, відомості про
яку містяться в декларації про готовність об’єкта до експлуатації ВН 143140640711 від 05.03.2014
р
(Генеральний проектувальник – Хмільницький міжгосподарський відділ капітального
будівництва, код ЄДРПОУ 00689622).
4. Згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації ВН 143140640711 від 05.03.2014 р.
зареєстрованої в Інспекції державної архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області
кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією становить 120 250
грн. 00 коп. (сто двадцять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп. )
(сума цифрами та прописом)
5.Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика
від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових
інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником
документацією становить _----__ гривень.
6.Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких
визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється
за формулою :
ПУ = ( ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х __(2,5)%, де :
ПУ – розмір пайової участі;
ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз– витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм– витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель,споруд та інженерних мереж, що
включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім– витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
(_2,5_)% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком;
(Примітка. Проектна документація на будівництво розроблена в 2012 році. Розрахунок
виконана з урахуванням індексу інфляції за 2013 та 2014 роки (100,5% і 124,9% відповідно)
ПУ = (120 250 – 0) х 2,5 % х 100,5% х 124,9% = 3 773,58 грн.
100%
100%
Розрахунок виконав: начальник служби містобудівного кадастру управління містобудування та
архітектури міської ради ____________ О.А. Олійник
Керуючий справами виконкому міської ради
А.П. Барабан
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа